Beweging tegen geweld campagne tegen geweld tijdens de zwangerschapDovnload 14.87 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte14.87 Kb.

BEWEGING TEGEN GEWELD 


CAMPAGNE TEGEN GEWELD TIJDENS DE ZWANGERSCHAP


Een zwangerschap wordt meestal gezien als een rooskleurige periode, een blijde gebeurtenis in het leven van mensen. Maar dat is niet altijd het geval. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 3% van de Vlaamse vrouwen het slachtoffer werd van fysisch en/of seksueel geweld tijdens de zwangerschap (Roelens, K., Verstraelen, H., Van Egmond, K. & Temmerman, M., 2007). In realiteit betekent zwanger zijn immers een periode waarin de relatie tussen de partners hevig onder druk kan komen te staan. Het is dan ook niet ondenkbaar dat partnergeweld precies dan in de relatie binnensluipt, of indien er voorheen reeds sprake was van geweld tussen beiden, het in deze periode verhoogt en verergert.


Internationaal onderzoek (Sanchez et al., 2007; Silverman et al., 2006 en Mc Carraher et al., 2005) spreekt van 2 tot 8% intiem, fysiek en seksueel partnergeweld tijdens de zwangerschap. Meer bepaald zou 2,4% partnergeweld ondervinden 1 jaar voor de zwangerschap en 2,2% tijdens de zwangerschap. Bij 53,8% van de vrouwen waarbij reeds voor de zwangerschap partnergeweld aanwezig was, ging dit geweld door tijdens de zwangerschap. Prevalentiecijfers van geweld tijdens de zwangerschap variëren echter naargelang de gehanteerde definities, methodologie of onderzoekspopulatie.
Het spreekt voor zich dat de moeder en het ongeboren kind tijdens de zwangerschap en bevalling zeer kwetsbaar zijn. Wanneer er daarbij nog sprake is van geweld verhoogt dit het risico op o.a. vroeggeboorte, een laag geboortegewicht en ontwikkelingsstoornissen voor de baby. Risico’s voor de moeder zijn o.a. depressie, psychiatrische morbiditeit en moedersterfte (Silverman et al., 2006; Janssens et al., 2003).
Bijna alle vrouwen hebben tijdens hun zwangerschap en bevalling contact met zorgverleners. Vroedvrouwen en gynaecologen zien minstens één vrouw per maand die tijdens haar zwangerschap het slachtoffer is van fysiek en/of seksueel geweld. Deze zorgverleners vormen dan ook een belangrijke toegangspoort voor preventie van en hulpverlening bij geweld. Zij geven hierbij echter aan dat er een grote nood is aan specifieke kennis over en een adequaat antwoord op dit ernstig, maar nog al te vaak verborgen probleem (Ramsay et al., 2007).
Indien vroedvrouwen, gynaecologen en huisartsen alert zijn voor het bestaan van deze problematiek, signaalgedrag kunnen interpreteren en hier gepast op kunnen reageren kan een traumatische zwangerschaps- en/of bevallingservaring met alle negatieve gevolgen hiervan vermeden worden (Hobbins et al., 2004).
De Beweging tegen Geweld - vzw ZIJN zet daarom samen met verschillende partners een sensibilisatiecampagne op die de aandacht van het ruime publiek wil vestigen op deze problematiek. Meer specifiek willen we zwangere koppels van geweld de boodschap geven dat ze hierin niet alleen staan en de medische sector hulpmiddelen aanreiken om adequaat op deze problematiek te reageren.

De campagne start op 21 november en omvat verschillende luiken:  • Aan de hand van een affichecampagne willen we het brede publiek sensibiliseren en zwangere koppels die verstrikt zitten in een kluwen van geweld op weg zetten naar de juiste hulp. De affiche wordt verspreid over alle huisartsen, gynaecologen, zelfstandige vroedvrouwen, kraamzorg, wijkgezondheidscentra, ziekenhuizen, CAW’s en afdelingen van Kind & Gezin binnen Vlaams-Brabant. In een begeleidende brief wordt de volledige campagne toegelicht en wordt hun medewerking gevraagd door o.a. deze affiche in de wachtkamer op te hangen.

  • Begin 2008 wordt voor de (para)medici en hulpverleners de bestaande informatie over deze problematiek gebundeld en op een bruikbare manier beschikbaar gesteld.

  • Ter afsluiting van de campagne zal er in april 2008 een studiedag plaatsvinden met sprekers uit verschillende disciplines zoals wetenschappelijke onderzoekers, gynaecologen, hulpverleners e.d.Informatie voor de pers:
Voor meer informatie kan u terecht bij de verantwoordelijke van deze campagne: Beweging tegen Geweld – vzw ZIJN, Koen Dedoncker, vorming.zijn@amazone.be, tel.: 02/229 38 70
We bieden u graag de mogelijkheid om beeldmateriaal te verzamelen bij enerzijds de Bakermat, het expertisecentrum voor Kraamzorg (Redingenstraat 27 te 3000 Leuven - 016/20 77 40 - debakermat@bakermat.be) en anderzijds in de huisartsenpraktijk van dr. Wilfried Geeraerts, Lode Sobrystraat 44 te 1800 Vilvoorde (02/251 23 87)
Prof. Marleen Temmerman (gewoon hoogleraar in de verloskunde-gynaecologie aan de Universiteit van Gent en afdelingshoofd verloskunde aan de Gentse UZ.) en dr. Kristien Roelens (gynaecologie UZ Gent) zijn telefonisch beschikbaar voor een interview. Marleen.temmerman@ugent.be, kristien.roelens@ugent.be, tel. 09/332 37 57.

Francine De Prins,

coördinatrice Beweging tegen Geweld - vzw ZIJN

Middaglijnstraat 10

1210 Brussel

02/229 38 70
Partners: CAW Delta, CAW Leuven, cRZ (centrum voor relatievorming en zwangerschapsproblemen), De Bakermat, Erasmushogeschool Brussel - Departement Gezondheidszorg, Kind & Gezin, Preventiedienst Leuven, Provincie Vlaams-Brabant - Cel gelijke kansen, Van Parijs An-Sofie (UGent) en VLOV (Vlaamse organisatie voor vroedvrouwen)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina