Biblical Discernment MinistriesDovnload 53.16 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte53.16 Kb.
Scientology

Wetenschap of New Age Sekte?*

Biblical Discernment Ministries


Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.


L. Ron HubbardScientology, officieel gekend als de Scientology Kerk1, werd gesticht in 1953 door L. Ron Hubbard (1912-1986), en werd populair door het boek: DIANETICS: The Modern Science of Mental Health (1950; meer dan 10 miljoen van verkocht). Dianetics was oorspronkelijk bedoeld om Hubbards psychotherapeutisch antwoord te zijn op de technieken van de moderne psychiatrie. (Het woord “Dianetics” betekent “door de ziel”, en belooft “de enige bron te openbaren van alle menselijke psychosomatische kwalen en neurosen”). Naast Dianetics brengt Scientology nog andere publicaties: The Delphian, Advance!, en The Auditor.

De geschiedenis van Scientology begint eigenlijk veel vroeger dan 1953. Hubbard was een welbekende science fiction schrijver in de jaren ‘30. In feite zijn sommige van zijn ideeën die “eigen zijn aan Scientology voor het eerst verschenen in zijn 1938-manuscript met de titel Excalibur” (Kingdom of the Cults, p.345), meer dan een decennium eerder dan de eigenlijke stichting van Scientology.

Wilde beweringen zijn gedaan over Hubbards vroegere leven. Bijvoorbeeld heeft men beweerd dat hij “afstudeerde in ‘civil engeneering’ bij de George Washington Universiteit als nucleair fysicus, alhoewel de universiteitsarchieven aantonen dat hij die universiteit nog geen volle twee jaar heeft bezocht, en hij in het tweede jaar op academische probatie was en zakte in fysica. Hubbards graad van Ph D2 werd zogezegd behaald bij de ‘Sequoia Universiteit in California’, maar er is geen bewijs voor het bestaan van een erkende universiteit met die naam in Californië die doctoraatstitels verleent” (Podiatry Today, maart 1990).

Gerry Armstrong, een devoot scientologist, aangesteld door de Kerk om een gemachtigde biografie te schrijven over Hubbard, ontdekte nog andere onregelmatigheden in zijn geschiedenis. Armstrong die Scientology nu heeft verlaten, zegt: “Evenmin was Hubbard een W.O.II-held die zichzelf genas van zijn haast fatale oorlogswonden, zoals hij beweerde. Hubbard zag nooit enige strijd. Na zijn ontslag uit de Navy in 1946, kreeg hij een 40% invaliditeitsuitkering voor artritis, bursitis en conjunctivitis. Hij bleef zijn uitkering aannemen lang nadat hij beweerde dat hij het geheim ontdekt had om zulke kwalen te genezen” (Another Gospel, Ruth Tucker, p. 301). Hubbards reputatie als ontdekkingsreiziger, vruchtbaar science fiction schrijver en parabotanist (hij was een van de eersten die het idee in de verf zetten van “communicatie met planten”) droegen ertoe bij om hem tot wereldwijd woordvoerder te maken van deze snelgroeiende sekte.

Aleister CrowleyBiografen hebben ook Hubbards betrokkenheid in het occulte blootgelegd, wat waarschijnlijk zijn werken beïnvloed heeft. Hubbard beweerde een bijna-dood ervaring gehad te hebben waarbij hij alles leerde over wat de mens kopbrekens bezorgde. De beruchte satanist, Aleister Crowley, was Hubbards mentor en hij leefde met Crowleys beschermeling John Parsons, die betrokken waren in seksuele magie in hun zwarte magie herenhuis-gastenkwartier (Los Angeles Times, 24 juni 1990, p.A1).

Ondanks de inconsequenties in zijn geschiedenis, zou Hubbard een van de rijkste en meest bekende leiders worden van een religieuze beweging, in een tijdsspanne van enkele jaren. Scientology bezit activa van haast 500 miljoen dollar, met daarbij een 135 meter (440 foot) cruiseschip dat gebruikt wordt voor “zeevarende religieuze retraite”. De aanwinsten bevatten ook twee uitgeverijen, een 1151 ha (2845 acres) grote ranch in Californië, gebruikt als school voor kinderen van Kerk-staf­leden, en meer dat 45 gebouwen op 202 ha (500 acres) in Riverside County, Californië. Verder nog versterkte kelders om de archieven van de kerk te beschermen in geval van aardbeving of nucleaire aanval. Deze archieven bevatten 500.000 pagina’s van Hubbards geschriften, 6500 tapes en 42 films. De methodologie en geloofsinhoud van Scientology heeft ook sommige leden gebracht tot een lange geschiedenis van criminele en civiele acties en veroordelingen. Zowel de U.S. Federale en Canadese gerechtshoven hebben topofficiëlen van Scientology, en de Kerk zelf, schuldig bevonden aan dingen zoals inbraak, afluistering en samenzwering tegen overheidsagentschappen (Time, 6 mei 1991, p.50). In 1980, bijvoorbeeld, werden elf top Scientology officiëlen, inclusief Hubbards vrouw, gevangen gezet wegens het afluisteren van, en inbreken in, het U.S. Justice Department en andere federale agentschappen in de jaren 1970.

Binnen de kerk zijn er grote zuiveringen en afvalligheden geweest. Sommige voormalige leden hebben gerechtelijke klachten ingediend die de kerk ervan beschuldigen de critici te intimideren, families op te breken, en dwingende verkoopstechnieken te hebben gebruikt om grote sommen geld van hun volgelingen bijeen te garen. In 1986 betaalde Scientology naar schatting zo’n 5 miljoen dollar om meer dan 20 aanklachten te regelen, zonder toe te geven dat zij fout handelden. In ruil daarvoor stemden de aanklagers ermee in nooit meer Scientology of Hubbard te bekritiseren, en hun aanklachten voor altijd te verzegelen tegenover het publiek.

Hubbard formuleerde zijn theorieën in een religieuze vorm om zodoende belastingsvrijstelling te verkrijgen en vrijwaring van overheidsbemoeiing voor sommige van zijn organisaties. Scientology beweert thans dat zij meer dan 8 miljoen leden hebben in meer dan 3000 “kerken, zendingsorganisaties, en groepen” in meer dan 133 landen3 (Bron: 11/2001, Scientology’s officiële internet website).

De sekte beweert “Celebrity Centers” (een keten van clubhuizen die dure counseling en carrièrebegeleiding aanbieden) te hebben in meer dan 100 steden en meer dan 15 landen. De sekte oefent vooral aantrekkingskracht uit op intellectuelen en de “begaafden”, en ze rekent intensief op de onderschrijving van beroemdheden en ondernemingen die Dianetics gebruiken.

De wereldlocaties van Scientology zijn Washington D.C.; Clearwater in Florida (een Scientology trainingscentrum); Sussex in Engeland (waar het een dertig kamers groot herenhuis exploiteert, en een 30 ha groot landgoed); en Los Angeles (waartoe zulke filmsterren en entertainers behoren als John Travolta, Tom Cruise, Karen Black, Jennifer Aspen, Isaac Hayes, Priscilla Presley, Kristie Alley, en wijlen Sonny Bono - Scientology’s “vertegenwoordigers” in het U.S. Congress).

Er worden talloze frontorganisaties in de Scientology Kerk gebruikt als voertuig voor hun doelstellingen. Sommige van de meer prominente zijn Advanced Organization van Los Angeles, Religious Technology Center, en FLAG. Sommige van de meer clandestiene middelen voor rekrutering en verspreiding van Scientology zijn de filiaal-organisaties en zakenprogramma’s waarvan de meeste deel uitmaken van W.I.S.E. (Worldwide Institute of Scientology Enterprises). Er zijn groepen zoals Sterling Management Systems; Steller Management; Singer Consultants; Uptrends; Owl Management; Applied Scholastics; Citizens Commission on Human Rights; Citizens Against Taxes; The Way to Happiness Foundation; Hollander Consultants; Irons, Marcus & Valko; en Uptrends (Podiatry Today, maart 1990; Watchman Expositor, 1997). Zij werken ook door Concerned Businessmen of America, en door The Way to Happiness, en Set a Good Example Contest - de laatste twee doelen op schoolkinderen, en door Narconon (dit komt van “non-narcosis” of “no drugs”), een zogenaamd drugs-rehabiliteringsprogramma dat bestaat uit 50 alcohol- en drugs-rehabilitatiecentra in 21 landen, die opereren in 750 gevangenissen onder de naam “Criminon” (Criminon dat “no crime” betekent, is een vrijwillig rehabiliteringsprogramma voor criminelen die technieken gebruiken die Hubbard ontwikkeld heeft, om bij veroordeelden trots en zelfrespect te herstellen). Narconon is een klassiek middel om verslaafden in de sekte te drijven.

Hubbard was meer dan 50 jaar lang een bestsellerauteur, met meer dan 589 gepubliceerde werken op zijn naam. Zijn fictiewerken verkochten meer dan 25 miljoen stuks, en zijn non-fictiewerken meer dan 23 miljoen. Velen zijn voor het eerst met Scientology in contact gekomen via een netjes geklede jongeman of vrouw aan de deur die een “gratis persoonlijkheidsanalyse” aanbiedt. Maar de daarbij gestelde 200 vragen maken deel uit van het rekruteringsprogramma van de Scientology Kerk, die niets anders is dan een religieuze filosofie die u “een klaar, helder inzicht aanbiedt dat u helpt het volle potentieel van uw geest aan te wakkeren”.

In een notedop leert Scientology dat alle mensen afstammen van een ras van niet geschapen almachtige goden, genaamd Thetanen, die hun krachten hebben opgegeven om binnen te gaan in de Materie-Energie-ruimte (Space)-Tijd-wereld (MEST-wereld) van de aarde. [Hubbards Dianetics and Scientology: Technical Dictionary legt uit: “De Thetaan is onsterfelijk en is behept met bronnen van bekwaamheid die meer zijn dan wat tot dusver gedacht werd van de mens. Wat is een Thetaan? Dat bent u voordat u uzelf hebt vervalst, en dat is de handigste definitie die ik ken” (p.432). De Thetaan is dus dat deel van elk individu dat onsterfelijk is en dat besmet en vervalst werd door de invloeden van MEST]. Gradueel evolueerden zij opwaarts door reïncarnatie, om mensen te worden die niet langer hun goddelijke staat konden herinneren. Scientologisten worden aangemoedigd om hun slapende Thetaanse potentieel op te wekken, door alle mentale blokkades te verwijderen, genaamd engrammen. Door dit te doen kunnen zij zich hun ware persoonlijkheid herinneren en bereiken zij een totale macht en controle over MEST. Scientology biedt een psychotherapeutisch proces om door de engrammen te breken die “opgedaan werden door trauma’s in vorige levens”, om opnieuw uw ware identiteit te “kennen” als een “werkzame Thetaan” (God), achter de grenzen van MEST.Daardoor doet Scientology niets meer dan het incorporeren van bepaalde aspecten van de New Age pseudowetenschap, psychotherapie, verscheidene occulte praktijken, en de oude leugen van beloofde goddelijkheid. Hieronder staan de voornaamste punten van wat Scientologie gelooft en beoefent, met betrekking tot zijn gezagsbron, wortels, tactieken, zonde en redding, Christus en geestelijke praktijk:
1. Gezagsbron. De officiële Scientology website zegt: “De geschriften en opgenomen woorden van L. Ron Hubbard over het onderwerp Scientology, vormen samen de Schriftuur van de religie. Verder wordt gezegd dat de Scientologyfilosofie en -technologieën meer dan 500.000 pagina’s geschriften bevatten, inbegrepen dozijnen boeken en meer dan 2000 op band opgenomen lezingen”. Hoofdzakelijk is Hubbards boek uit 1950 Dianetics, hét gezaghebbende werk van Scientology. [De huidige president van de Scientology Kerk is Heber T. Jentzsch, maar de èchte gezagvoerder is David Miscavige]. Scientology vond het zelfs noodzakelijk een woordenboek te publiceren met 7000 definities voor het gebruik van meer dan 3000 ‘Dianetics’-woorden. In 1951 gaf Hubbard zijn bevindingen uit over de geest van de mens, wat diende voor de stichting van de Scientologyreligie, en dat handelde over wat Hubbard beschouwde als zijnde de fundamentele waarheden over het wezen van het leven, wat ervoor was, en het hiernamaals. Dit werd later gevolgd door een ander fundamenteel boek: SCIENTOLOGY: The Fundamentals of Thought. Hubbards eigen definitie van Scientology is: “Weten hoe te weten … ken uzelf … en de waarheid zal u vrijmaken” - een duidelijke verdraaiing van Jezus’ woorden in Johannes 8:32: “En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken”.
2. Wortels. Alhoewel Hubbard zelf verklaarde dat Dianetics “de spirituele erfgenaam van het Boeddhisme in de westerse wereld” is, zijn er bewijzen voor nog duisterder wortels. Ooit stond Hubbard in verbinding met de Britse satanist en New Ager Aleister Crowley, en er zijn sterke aanwijzingen dat het woord Dianetics zijn oorsprong heeft bij de godin Diana.
3. Tactieken. Scientology tracht het voor te stellen dat ze zowel wetenschap als religie is. Vijftig uur Scientology counseling kan 2350 dollar kosten. Sommige voormalige leden zeiden dat zij tot 80.000 dollar investeerden, en dat kan sommige beweringen staven dat de organisatie dagelijks meer dan 3 miljoen dollar aan ontvangsten heeft. [“Auditing” is veruit de duurste dienst van Scientology. Auditing kost het Scientology lid ergens tussen de 3000 en 11000 dollar per sessie van 12,5 uur, afhankelijk van waar de overeenkomst wordt gesloten]. De leden zijn gewoonlijk welgestelde, respectabele, middenklasse types.

ScientologykruisKerk-“bedienaars” dragen de conventionele zwarte priesterkleding en witte boord, en zelfs kruisen, alhoewel zij erop wijzen dat die niet representatief is voor het kruis van Christus.

Wanneer hun leringen en tactieken in vraag worden gesteld, dan zijn Scientologyleden niet geneigd om de andere kaak aan te bieden. Hubbard zegt: “je wordt enkel gekwetst wanneer je ontwijkt”. De tactieken van teistering, intimidatie en het smaden van critici zijn welgekend bij Scientology - ooit was er een FBI-inval in hun kerkkwartieren en dat bracht een “toplijst” aan het licht van vijanden.De elite van de Scientologywerkers - ten minste 5000 van hen - behoren tot een ijverige groepering die bekend is als de “Sea Organization” en ontvangen een kleine wekelijkse toelage. Scientology website: “Vandaag bekleden meer dan 5000 leden van deze religieuze orde stafposities in hogere Scientology kerkorganisaties over heel de wereld”. Zij tekenen contracten om Scientology te dienen gedurende de huidige en toekomstige levens - voor een miljard jaar. Hun motto is: “Wij komen terug”. Gekleed in namaak-Navy-uniformen, versierd met linten, blaffen zij bevelen in een geknipte militaire cadans. Zij bekleden rangen zoals kapitein, luitenant-ter-zee, enz. Officieren - vrouwen inbegrepen - worden aangesproken als “Sir”.
4. Zonde en redding. Een belangrijke geloofsbelijdenis van L. Ron Hubbard stelt “dat de mens goed is”, een onsterfelijke Thetaan, in staat om MEST te creëren. Dit dogma is consequent met het Dianetic-geloof dat de mens is neergedaald van de goden, en ooit zal evolueren om zijn Thetaanse potentieel terug te winnen. “Redding” betekent een proces van werken door niveaus van zelfkennis en kennis over de voorbije levens (reïncarnatie) naar het opwekken toe van de preëxistente godheid en het terugwinnen van totale goddelijkheid. Zoals verwacht, wordt het bestaan van een eeuwige hemel en hel ontkend.
5. Christus. Christus wordt geacht een eerder “cleared” (vrijgemaakt) individu te zijn (zie punt 6 hieronder), d.w.z. “gewoon een mens”.
6. Spirituele praktijk. Andere doctrines en praktijken van Scientology zijn “astraal reizen”, terugkeer naar vorige levens, en het “verlangen naar het bestaan als geesten”. Door het gebruik van een Scientology “E-meter” (zoiets als een detector) in een “auditing” sessie (persoonlijkheidstest), ondergaan leden oefeningen en counseling om negatieve mentale beelden uit het verleden te elimineren, en een staat te bereiken van “clear” (bevrijding). Hubbard geloofde dat alle ziekten psychosomatisch zijn en dat ze genezen kunnen worden door het elimineren van ervaringen in het brein uit het verleden.

Scientology belooft haar leden een hogere intelligentie en groter zakensucces door Scientology-cursussen die duizenden dollars kosten. “Upper-level” of “OT6” (“OT” staat voor “Operating Thetan”) -onderwijzingen van Scientology zijn enkel verkrijgbaar voor leden die geslaagd zijn in voorbereidende Scientology Kerk programma’s. Scientologisten vertellen hun leden dat als zij aan niveau 6 komen vooraleer zij door de voorbereidende niveaus zijn gegaan, zij kunnen “dematerialiseren of (fatale) ziekten kunnen ontwikkelen”. Scientology creëert een krachtige groep gehersenspoelde robotten die geloven dat zij een oplossing hebben gevonden voor zowel hun eigen problemen als die van elke persoon en natie in de wereld, nu en voor altijd.


7. De theology van Scientology samengevat. In het begin waren er de Thetanen. Tenslotte creëerden die MEST (materie-energie-ruimte-tijd), wat in feite niet zo goed was, omdat wanneer de Thetanen, die inwoners zijn van MEST, in conflict komen met ander MEST, er een “engram” wordt opgenomen in de “reactieve geest”. Dit “engram”, te wijten aan onbewustheid dat met elk engram samengaat, wordt opgenomen in de “reactieve geest” en veroorzaakt bij de Thetanen dat zij valse data (foute ideeën) geloven. Het is het doel van Scientology, door hun auditing-inspanningen, de Thetanen van alle engrammen te bevrijden, zodat als gevolg daarvan de Thetaan, die nu een nieuwe educatieve kijk bezit op de realiteit, kan vorderen naar een hogere staat van zijn of “clear”. Van zodra iemand het “clear” bereikt (een 38-stappen proces), zijn er bovendien nog 20 stappen te doen om “OT” te bereiken, en dat is de veronderstelde toestand waarbij men geen lichaam meer nodig heeft om te bestaan en men vrij is van alle “engrammen”.

Eindnoten
MEST: Scientology probeert zijn MEST-kletskoek begrijpelijk te maken door te schrijven: “Een engram komt tot stand wanneer het individueel organisme lijdt onder een intense impact van MEST. Elk ogenblik van fysieke pijn brengt een gedeeltelijke of gehele blokkering mee van de analytische functie van de geest” (Science of Survival, Boek 2, p.28). Een engram is dus een geheugen dat geactiveerd wordt wanneer een accidentele gebeurtenis (min of meer) wordt ervaren. Echter, op het moment dat het engram wordt gevormd is de persoon zich niet bewust van de gebeurtenis. Hoe is dit mogelijk?

In een reeks lezingen in augustus en september 1950, legde Hubbard het proces uit: “Een engram is een moment van pijn en onbewustheid dat percepties bevat. Zelfs een klein ding, zoals iemand die zijn vinger verbrandt, veroorzaakt nog steeds even een “attenuation” (“attenuation” betekent “afsluiten”) van de analytische geest. Het engram heeft een belangrijke algemene noemer: onbewustheid. Onbewustheid is eigen aan elk engram, omdat onbewustheid slechts één ding doet: het sluit de analytische geest. Het is een samentrekking van de twee woorden “analytische attenuation”. (Research and Discovery Series: A Running Record of Research into the Mind and Life, Vol. 3, pp.114-115).

Dit engram is dus het “mentale plaatje” dat “onbewustheid en fysieke pijn bevat” en het is weggeborgen in de geest van het individu (Dianetics and Scientology: Technical Dictionary, p.114). Maar welke geest?

Hubbard legde uit dat elk persoon twee geesten (“minds”) heeft: de analytische geest en de reactieve geest. Beide hebben erg specifieke functies, doch niet noodzakelijk heilzame functies. In het boekje Basic Dictionary of Dianetics and Scientology, worden de twee geesten gedefinieerd als volgt: “analytische geest: In Dianetics en Scientology is de analytische geest de ene die alert is en bewust, en de reactieve geest reageert eenvoudig zonder analyse”. Het vervolgt met: “reactieve geest: het gedeelte van de geest dat werkt op basis van stimulans-respons. Het bestaat uit sloten, “secondaries”, engrammen en reeksen ervan, en is de enige bron van menselijke afwijkingen en psychosomatische ziekten” (pp. 2, 23).

De mens is van nature dus een onsterfelijke Thetaan. Echter, de Thetaan is verantwoordelijk voor de creatie van MEST. Alhoewel de Thetanen de MEST creëerden, botst de MEST soms met de Thetaan en dit resulteert in het opdoen van een engram. Gezien elk engram vergezeld gaat met onbewustheid, in een mindere of hogere graad, zijn niet alle engrammen gekend door de analytische geest van de Thetaan. Als gevolgd van de opbouw van duizenden gekende en niet-gekende engrammen, opgestapeld in de reactieve geest, ondervindt de mens problemen gedurende heel zijn levensloop. Deze engrammen werden niet enkel geaccumuleerd in dit leven maar ook in vele voorbije levens, door reïncarnatie. Dus is het de bedoeling van Scientology om de Thetaan te ontdoen van deze ongewenste engrammen. Hoe wordt dit bereikt? Door “clear” (vrijgemaakt) te worden.
Clear” toestand: Om Clear te definiëren volgt Hubbard een interessante analogie. Clear is “is de naam van een knop op een rekenmachine. Wanneer u erop drukt, worden alle verborgen gegevens in de machine gewist, en de machine kan opnieuw een zuivere berekening beginnen. Indien de knop niet wordt ingedrukt, beïnvloeden de oude gegevens de nieuwe, met een fout resultaat als gevolg. Dat is alles wat een Clear betekent. “Clears” zijn mensen die ontdaan zijn (“cleared”) van foute of zinloze antwoorden die hen verhinderden te leven en te denken”. Deze Clears, de vrijgemaakten, kunnen op basis van hun wil energie creëren, en kunnen een analytische of reactieve geest beheren, wissen of opnieuw creëren. Deze vrijgemaakten bezitten geen engrammen die met valse data besmet kunnen raken” (Dianetics and Scientology: Technical Dictionary, pp. 75-76).

Vandaar dat de Thetaan, die de begeerde staat van Clear heeft bereikt, in feite een wit blad is geworden dat wacht op nieuwe data die ingevoerd worden. Zoals Hubbard het uitlegde in een serie lezingen: “u moet een nieuwe opleiding krijgen wanneer u de Clear-zienswijze wilt veranderen” (Research and Discovery Series, Vol. 2, p. 408). Dus, de nieuwe data, gegeven door Scientology, betekenen niet louter een herschikking van reeds bestaande geloofspunten en ideeën. Er is eerder compleet nieuw materiaal nodig voor de “nieuwe opleiding”. Degene die “clear” is, is nu vrij om te beginnen werken naar onsterfelijkheid toe, door het beoefenen van hogere disciplines die hem zullen heropleiden aangaande zijn archaïsche oorsprongen in de ruimte. Door meer en meer te leren over zijn verleden, wordt hij een “Operationele Thetaan”, of “OT”. Er zijn zes niveaus, van OT-1 tot OT-6, de hoogste Scientologydisciplines (Van Hubbard echter werd gezegd dat hij werkte aan OT-7 of OT-8, enkele jaren vóór zijn overlijden).


Auditing: Gezien de reactieve geest uit “sloten” en reeksen engrammen bestaat, waar de Thetaan van vrijgemaakt moet worden, moet de reactieve geest met zijn engrammen opgeruimd worden door auditing. “De reactieve geest wordt opgeruimd door de pre-clear [Scientology-student] ‘te keren’ naar het engram, en zijn inhoud aan het kritische onderzoek van de analytische geest te onderwerpen” (Dianetics: The Original Thesis, p.54).

Eens dat het engram door de pre-clear openlijk (verbaal) uitgedrukt is, “maakt auditing schoon schip met ongewenste barrières die een persoon zijn natuurlijke bekwaamheden belemmeren, stoppen of afstompen, zodat zijn kwaliteiten, geluk en intelligentie enorm toenemen. De auditor neemt het bestuur over en begeleid de aandacht van een pc [pre-clear] en brengt hem op een hoger niveau van confrontatie-bekwaamheid” (Dianetics and Scientology: Technical Dictionary, p. 28). Nadat de Thetaan zich het engram heeft herinnerd, wordt het verwijderd uit de reactieve geest gedurende de auditingsessie met de hulp van de Scientology E-meter. Van dit toestel, dat erg op een leugendetector gelijkt, wordt gezegd dat het is: “Een elektronisch instrument voor het meten van de mentale status en verandering van status bij personen, als een hulp voor precisie en snelheid bij auditing” (Basic Dictionary of Dianetics and Scientology, p.11).Noot over Science Fiction: Hubbard kreeg voor het eerst bekendheid als auteur van talrijke science fiction romans. Hij zou zijn vaardigheid later gebruiken om een stevig web te weven van science fiction en religie. Zijn theologie, die vandaag door miljoenen wordt aangenomen, leidt uiteindelijk tot verhalen als ‘gepré-incarneerde zielen die is ijsblokken gevangen zitten van de planeet Mars’; lees maar: “Een pre-clear (student Scientology) zei dat deze Thetaan (zowat gelijk aan ‘ziel’ of ‘geest’) gewoond heeft in het lichaam van een pop op de planeet Mars, 469.476.600 jaar geleden. Marsbewoners grepen de pop en brachten haar in een tempel, waar ze werd geraakt door een schot uit het geweer van een bisschop, terwijl de vergadering zong: ‘God is liefde’. De Thetaan werd dan in een ijsblok gezet en aan boord gebracht van een vliegende schotel en gedropt op Planeet ZX 432, waar het een robotlichaam werd gegeven, en daarna aan het werk gezet bij het uitladen van vliegende schotels. Nogal onstuimig zijnde sloeg hij een andere robot dood en werd op een vliegende schotel gezet om gestraft te worden. Maar de vliegende schotel ontplofte, en de Thetaan viel in de ruimte” (verhaal zoals herdrukt in Kingdom of the Cults, p.346, 1985 ed.). Dat dit hetgeen is waar Scientology toe leidt wordt aan beginners niet zo gezegd. Scientology wordt aan de wereld eerder voorgesteld als een remedie voor alle problemen van de mens en een weg om elk verlangen in te vullen.

Noot over Religie: In 1967 werd van de Scientology Kerk van Californië de belastingsvrijstelling ingetrokken door het IRS4 (Scientology werd geacht een winstgevende zaak te zijn die kerk-officiëlen verrijkte), een actie die de kerk onwettelijk vond en die zij dan ook negeerde. (De kerk reageerde ook met meer dan 2000 gerechtelijke klachten tegen het IRS). Op haar beurt ondernam het IRS een mammoet-boekhoudingsonderzoek voor de jaren 1970 tot 1974. Een federaal gerechtshof oordeelde in 1971 dat Hubbards medicinale claims vals waren, en dat de E-meter auditing niet langer een wetenschappelijke behandeling kon genoemd worden. Hubbard reageerde daarop met volledig de religieuze toer op te gaan, maar zocht eerst een amendementbescherming voor de vreemde riten van Scientology. Scientologiebedienaars (vroeger “counselors”) begonnen zwarte pakken met witte boorden te dragen en zilveren kruisen. Zondagsdiensten werden gemandateerd, kapellen werden opgericht in de gebouwen van Scientology, concessies werden “gezantschappen”, bijdragen werden “vaste donaties”, en Hubbards stripverhaal-kosmologie werd “heilige schrift”. Voor een staflid werd het een strafbaar vergrijp wanneer hij verzuimde in de kerkliteratuur de notatie te zetten dat Scientology een “religieuze filosofie” is. In de gejaagdheid naar een “religieus imago” kwamen er vele richtlijnen van hogere Scientologybazen. Eén richtlijn stelde: “Visuele getuigenissen die aantonen dat Scientology een religie is, zijn verplicht”.

De door het IRS geleide boekhoudingsonderzoeken bewezen dat Hubbard miljoenen dollars van de kerk afschuimde. Hij waste het geld wit via nep-bedrijven in Panama, en verborg het in Zwitserse bankrekeningen. Bovendien stalen kerkleden IRS-documenten, boekten valse belastingsteruggaven, en teisterde de bedienden van het bureau. Tegen eind 1985, door het overlopen van hoge leiders die Hubbard ervan beschuldigden 200 miljoen dollar te hebben gestolen van de kerk, zocht het IRS een aanklacht tegen Hubbard voor belastingsfraude. Scientologyleden “werkten dag en nacht” om de documenten te vernietigen die het IRS zocht, volgens de aanwijzingen van een verrader. (Hubbard, die zich vijf jaar lang had verborgen, stierf vóórdat de criminele zaak kon worden bestraft). Niets van dit alles overtuigde het IRS, die oordeelde dat de kerk meer dan 1 miljoen dollar achterstallig was aan belastingen voor de jaren 1970 tot 1972. Scientology deed beroep op het U.S. Tax Court, dat in 1984, een van de meest rampzalige financiële public relations te behandelen kreeg in haar geschiedenis. De slag met het IRS werd uiteindelijk opgelost op 1 oktober 1993. Op die dag, ondanks al de bewijzen van het tegendeel, bracht het IRS brieven in circulatie die de Scientology Kerk, en zijn gerelateerde kerken en organisaties, erkenden als belastingsvrijgestelde onder sectie 501(c)(3) van de Internal Revenue Code. Van haar kant betaalde de Scientology Kerk aan het IRS 12,5 miljoen dollar om alle belastingsaanslagen te regelen van vóór 1993, en liet alle rechtszaken vallen tegen het IRS. Het IRS stemde erin toe af te zien van alle uitstaande boekhoudingsonderzoeken van Scientology-organisaties en verklaarde verscheidene Scientology-gerelateerde organisaties belastingsvrij, inbegrepen een stichting die gaat over het 440-voets cruiseschip, Freewinds. Ook werd het de kerkleden toegestaan om voortaan hun lesgeld voor “auditing” af te trekken van hun inkomensbelastingen.Noot over Tactieken: Dikwijls komt iemands voor het eerst met Scientology in contact wanneer hij wordt benaderd door een staflid op straat die een “gratis persoonlijkheidstest” aanbiedt, of hij ontvangt een lange vragenlijst via de post. Men gebruikt kaarten en grafieken om iemand ervan te overtuigen dat hij een probleem heeft, of “puinhoop”, die Scientology kan oplossen. Volgens Hubbard: “als de taak goed werd uitgevoerd, zal de persoon bezorgd zijn”. Wanneer dat bereikt is, wordt de klant aangezet om de diensten te kopen die zijn belabberde toestand moeten verbeteren en die hem zulke krachten kunnen geven zoals ‘geestelijke reizen buiten het lichaam’ - of zoals in het Scientologyjargon wordt genoemd: “exterioriseren”. Kerkleden worden dan genoodzaakt om getuigenissen te schrijven - “succesverhalen” - wanneer zij evolueren van het ene niveau naar het andere.

De Scientology-organisatie gebruikt gesofisticeerde verkoopstechnieken om een schijnbaar eindeloze opvolging van dure cursussen te doen kopen. Elke cursus doet dienst als voorbereiding op de volgende. Collectief gekend als “The Bridge” (De Brug) beloven de cursussen redding, hogere intelligentie, bovenmenselijke krachten, en zelfs het overleven van een nucleaire neerslag - voor hen die het kunnen betalen. Voor zijn programma’s en boeken brengt de kerk “vaste donaties” in rekening, die oplopen van 50$ voor een enkele cursus in communicatieverbetering, tot meer dan 13.000$ voor Hubbards geheime leringen over de oorsprongen van het universum en het ontstaan van menselijke ziekten.

Van tijd tot tijd biedt de kerk “tijdelijke aanbiedingen” aan voor een select pakket van Hubbards cursussen, die een klein deel vertegenwoordigen van The Bridge. Eén zulk aanbodpakket kost normaal 55.455$ maar in aanbieding 33.399,50$. Om Hubbards progressieve cursussen te vervolmaken kan een Scientologybeoefenaar in zijn leven meer dan 400.000$ spenderen. De Scientology Bridge is altijd in aanbouw (“under construction”) om zo het Opperste Antwoord altijd en stap weg te houden van de kerkleden - een vruchtbare verkoopsstrategie die door Hubbard bedacht werd om zo het geld binnen te laten stromen, zoals critici beweren.

Continu worden nieuwe cursussen toegevoegd, waarvan telkens gezegd wordt dat ze cruciaal zijn voor geestelijke vooruitgang, en ze worden alle sterk gepromoot. Kerkleden worden gewaarschuwd dat tenzij zij diensten blijven kopen, hen miserie en ziekte zullen overkomen. Voor de ware gelovige is dit een krachtige prikkel om alles te kopen wat de groep verkoopt. Over de post worden Scientologyleden gebombardeerd met blinkende, kleurige brochures die de laatste cursussen aankondigen, en de kortingen. Brieven en postkaarten zenden de gruwelijk klinkende waarschuwingen: “Dringend! Dringend! Uw toekomst is in gevaar! … Het is tijd om te HANDELEN! NU! … U moet NU kopen!”

Stafleden van Scientology die Hubbards cursussen verkopen worden “registrars” (lett. griffiers) genoemd. Zij strijken commissielonen op voor hun verkoop en zijn vakkundig in het aan het licht brengen van ieders financiën, inbegrepen bankrekeningen, effecten, wagens, huizen, en alles wat kan omgezet worden in cashgeld. Zoals alle Scientologystafleden wordt de productiviteit van een registrar elke week geëvalueerd. De performantie wordt (donderdag-namiddag) beoordeeld volgens hoeveel geld hij of zij binnenbrengt. En, in Scientology is afname of stagnering van de productiviteit niet erg gunstig. (Bron: “The Scientology Story, Pt.2”, L.A. Times, 25 juni 1990).

Noot over David Miscavige: Voor het publiek wordt Heber Jentzsch, president van Scientology International, geportretteerd als de top-official van Scientology. Hij verschijnt regelmatig op nieuwsconferenties en praatprogramma’s, en lijkt zo de hoofdverantwoordelijke voor de kerkelijke public relations. De echte macht bevindt zich echter bij een handvol Scientologisten met een laag publiek profiel. De Scientology Kerk dient als de moederkerk en is verantwoordelijk voor het globale kerkelijke management, de verspreiding en propagering van Scientology, en de verscheidene Scientology-kerken, maar het Religious Technology Center (RTC) dient als “beschermer van de religie”. En belangrijker: RTC is de finale scheidsrechter over de orthodoxie van Scientology.

David Miscavige (41) (van de high School weggestuurd) heeft sinds 1987 gediend als Voorzitter van de Raad, de hoogste positie daar. Miscavige was voor het grootste deel van zijn leven een actieve Scientologist, en werd betrokken bij bijna elk aspect van de kerkelijke activiteiten en werkte nauw samen met Hubbard. Miscavige oefent macht uit met de ijzeren-vuist-mentaliteit van zijn mentor. RTC houdt de handelsrechten die Scientologykerken nodig hebben om te werken, inbegrepen de woorden Scientology en Dianetics. Daarin ligt veel, maar niet alle macht van Miscavige. Hij is de man aan het stuur en gaat voor de organisatie een expantionistische is en strijdlustige richting uit, in overeenstemming met de dictaten en de persoonlijkheid van Hubbard - zijn model.

_______________________________

Zie verder: “More Detail on Scientology’s Wide Array of Front Groups and Financial Scams (Source: 5/6/91, Time Magazine)

_______________________________

* Unless otherwise cited, this report has been excerpted and/or adapted from the following sources: (1) “Church of Scientology”, Rick Branch (Watchman Fellowship Profile, 1996); (2) “Scientology: Science or Science Fiction”, G. Richard Fisher, PFO Quarterly Journal, Vol.17 No.3; (3) “Lafayette Ronald Hubbard and the Theology of the Church of Scientology”, The Discerner, and (4) “Church of Scientology: A Religious Mafia?”, The Watchman Expositor (Vol. 15, No. 1, 1998, p. 5). [Christian books on the cults also have chapters or sections on Scientology. For example, The Kingdom of the Cults, 1997; Ruth A. Tucker, Another Gospel, 1989; William Watson, A Concise Dictionary of Cults and Religions, 1991; and J. Gordon Melton, Encyclopedic Handbook of Cults in America, 1986. Two works by secular writers are Bent Coryden’s L. Ron Hubbard: Messiah or Madman?, 1992; and Russell Miller’s Bare-Faced Messiah: The True Story of L. Ron Hubbard, 1987. One is advised that in both of these works Hubbard frequently is quoted verbatim and any Christian will find his words vulgar, obscene, and offensive].

http://www.rapidnet.com/%7Ejbeard/bdm/Cults/scientol.htm

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: http://users.skynet.be/fa390968/index.htm of http://www.verhoevenmarc.be/index.htm

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm1 Encarta 2002: “Scientology Kerk, in 1954 door de succesvolle Amerikaanse science-fictionauteur Lafayette Ronald Hubbard (1911–1986) opgerichte beweging die pretendeert met behulp vandianetics, een techniek voor de genezing van de geest en daarmee verbonden producten en diensten, de menselijke geest van zijn belemmeringen voor een volledige ontplooiing te bevrijden. Hubbard publiceerde in 1950 Dianetics: The modern science of mental health. Rondom dit boek werden Dianetics-groepen gevormd, waaruit in 1954 de Scientology Church ontstond. Na conflicten met de Amerikaanse overheid, vertrok Hubbard naar Groot-Brittannië, maar kwam daar opnieuw in opspraak, zodat de beweging in 1968 aldaar verboden werd. Hij richtte in 1967 Sea-Org (Sea Organisation) op, een organisatie binnen de Scientology Church, waarvan de leden meestentijds op zee verbleven. In steeds meer landen werden afdelingen gesticht (in 1973 ook in Nederland). De in de Scientology Church verkondigde leer is een mengeling van theorieën uit de psychotherapie en aan oosterse religies ontleende opvattingen. De kern van de mens is de ‘thetaan’ (naast lichaam en ziel), die eeuwig is en voortdurend reïncarneert. Hoewel ze van oorsprong vrij is, is de thetaan dit vergeten. Levend in het lichaam ondergaat ze voortdurend de indrukken van het bestaan, waardoor als het ware littekens of ‘engrammen’ ontstaan. Deze laten sporen na op de ziel. Het is de bedoeling deze engrammen, die voortdurend emoties oproepen en diep in het bewustzijn verborgen liggen, op te heffen, zodat men geheel vrij (‘clear’) kan worden. Deze vrijheid kan bereikt worden door het volgen van een grote hoeveelheid cursussen (of trainingen) en persoonlijkheidstests (of ‘auditing’), waarbij de door Hubbard ontworpen E-meter (Hubbards Elektro-meter, een soort leugendetector) een grote rol speelt: deze kan meten in hoeverre men emotioneel reageert op bepaalde situaties. Zolang dit nog het geval is, is men niet echt vrij. Gedurende de trainingen dient men zich aan vele regels te houden. De beweging is als een kerkgenootschap georganiseerd. Er zijn officiële bijeenkomsten, voorgangers, een liturgie, enz. Van de vele op de Scientology gebaseerde organisaties kan o.a. genoemd worden Narconen, een organisatie die het drugsgebruik bestrijdt en verslaafden een nieuw bestaan probeert te bieden. De wervingsmethoden van de Scientology Kerk zijn veelvuldig onderwerp van kritiek geweest”.

2 Doctor in de filosofie.

3 Vandaag, 18-9-2003, staat op hun site: “Er zijn meer dan 3200 kerken, zendingsorganisaties en groepen in 154 landen” (http://www.scientology.org). Gisteren, 17-9-2003, was er in het nationale VRT-TV-nieuws (om 20 uur) een belangrijke bijdrage over “de spectaculaire groei van Scientology”!

4 Internal Revenue Service.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina