Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina11/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   70

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, jg. 7, (1983), nr. 3, p. 32-39.

Meldingen van : proefopgraving op het terrein waar tussen 1327 en 1796 het refugiehuis van de premonstratenzerabdij van Drongen gevestigd was ; rechthoekige opening in de westmuur van het Belfort (Emile Braunplein) wijst op een onderste verdieping ; schouwen in Lodewijk XVI-stijl in Geldmunt 24 ; scherven uit 11de of 12de eeuw bij wegenwerken (Hoogpoort); restanten van het Spanjaard-kasteel (Kasteellaan); rioleringaanleg uit 1898-1899 (Pekelharing -Oude Houtlei); beschrijving van het zogenaamde keukengebouw in het 's Gravensteen ; houtskool, verbrande leemklompen en 15de eeuwse scherven in de Wellingstraat 103 ; schervenmateriaal uit 13de en 14de eeuw in de Wilderoosstraat 13 ; informatie over de 12de-eeuwse stadsomwalling (Zandpoortstraat 45); de bedreiging van de archeologische site het „Heilig Huizeken" (Drongen, Deinzesteenweg); aardewerk uit late middeleeuwen aan het Liefken (Wondel-gem, Koestraat); bronzen zegelstempel met vermelding van S. LAUWEREINS - VAN BECELARE te Doornzele (Evergem). Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, jg. 8, (1984), nr. 2, p. 40-49.

Vondstmeldingen van : muurresten in Doornikse kalksteen, Goudenleeuwplein ; idem in Hoornstraat ; idem in Jan Van Stopenberghestraat ; idem steekproeven in Kammerstraat 14-16 ; muurresten in Doornikse kalksteen van de Grote Ameede in de Kouterdreef 3-5 ; kelder in Doornikse kalksteen in de Langemunt 12 ; vroeg-middeleeuwse importkeramiek in Mageleinstraat-Kalandenberg ; haarden in Onderstraat 63 ; „zwarte laag" in de Veldstraat ; archeologisch onderzoek in de winkelpanden in de Veldstraat 57-59 met vondst van open haard met laat-gotisch profiel ; evolutie van de gevelbeschildering in de 17de, 18de en 19de eeuw in Zandberg 8 ; Merovingisch potje in privé-verzameling ; Laat-Neolitische pijlpunt te Afsnee, Kleine Duddegemstraat ; koperen oord uit de tijd van Maria Theresia in Afsnee, Leieriggestraat ; koperen cent uit de tijd van Willem II te Afsnee ; koperen rekenpenning van 1645 te Afsnee ; koperen oord uit de tijd van Karel II te Drongen, Assels ; prehistorische werktuigen (eindkrabbers) te Drongen, Heilig Huizeken ; bronzen mantelspeld (6de - 9de eeuw) te Drongen, Heilig Huizeken ; fragment van een mareblad uit Mesolithicum te Evergem, Kouwenbroek ; kuilen uit middeleeuwse en/of postmiddeleeuwse periode te Evergem, Schoolstraat. Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, jg. 8, (1984), nr. 3, p. 56-63.

Korte bespreking van vondstmeldingen : paalsporen, prehistorische scherven, sporen van houten gebouw in de Baaisteeg op de noord-oostflank van de Zandberg ; bakstenen gebouwtje uit de 15de of 16de eeuw in de Brabantdam 16 ; muren in Doornikse kalksteen kwamen bloot bij de restauratie van het huis „De Beerie" op de hoek van de Graslei 5 en het Schuddeveestraatje ; donkere laag met middeleeuws grijs en rood aardewerk in het huis met houten (achter)gevel in de Jan Breydelstraat ; wetenschappelijk onderzoek van oude wandschilderingen in de Sint-Niklaaskerk (Korenmarkt) brengt aan het licht dat de oudste sporen ten vroegste tot de verbouwingskampagnes van de 13de-eeuwse kerk behoren ; randfragment van Romeins dolium (dolia waren grote voorraadpotten met een bol lichaam en een horizontaal naar binnen gebogen rand) in Lieve-kaai ; Romeinse en middeleeuwse archeologica, alsmede paalsporen in de Gouverneurswoning, (de kern van deze laat 18de-eeuwse konstruktie bestaat uit een imposant gebouw van Doornikse baksteen) op de hoek van het Buitenhof en de Prooststraat ; overblijfsels van het Prinsenhof in Sanderswal nr. 4 ; een imposant gotisch „steen" bestaande uit een N-Z gerichte, rechthoekige vleugel met dwarsgevel aan de straat en dieper in, doch erop aansluitend, een min of meer vierkant gedeelte achter een sobere Lodewijk XVI-gevel op Sint-Baafsplein 32-34 ; dierenbotten, lederfragmenten en roodbeschilderde scherfjes aardewerk (1250-1350) in zwarte laag aan de Sint-Kwintensberg ; turflaag met beenderen en scherven (late middeleeuwen) zijn mogelijk afval van leerlooierijen, in Sleepstraat 160162 ; gave pijlpunt uit grijze silex van Spiennes te Afsnee ; een geretoucheerde kling uit vuursteen en een ongevleugelde pijlpunt met schachtdoorn, karakteristiek voor het Midden- en het Laat-Neolithicum op een veld ten zuiden van de Sint-Gerulfuskapel te Drongen, Prinsenhof ; puinlaag die in verband wordt gebracht met de destruktie in 1576-1578 van het klooster van de Rijke Claren, waarvan de oudste gebouwen werden opgericht op een terrein behorend tot de Sint-Baafsabdij omstreeks 1285, in de Bassijnstraat 51 te Gentbrugge ; een bronzen plaatje met voorstelling van gevleugelde stier (attribuut van de evangelist Lukas) uit de tweede helft van de 14de of de eerste helft van de 15de eeuw, Bassijnstraat 51 te Gentbrugge ; gevleugelde pijlpunt in lichtgrijze vuursteen te Zwijnaarde ; puntig artefakt in witgrijze Spiennes-achtige Silex uit het Neolithicum in de omgeving van de kapel Onze-Lieve-Vrouw Ter Oost in De Pinte. Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, jg. 9, (1985), nr. 1, p. 45-51.

Korte bespreking van vondstmeldingen : middeleeuwse kelder in de Drabstraat 12 ; puntgevel in Doornikse kalksteen op Graslei 5-6 ; archeologica uit Bronstijd of IJzertijd en Gallo-Romeinse kuil aan de Hogeweg ; middeleeuwse kelders in de Hoogpoort 9-13 ; kelders uit postmiddeleeuwse periode in Jan Breydelstraat 5 (Museum voor Sierkunst); archeologica en runderhorens in de Kouterdreef ; waarnemingen in het Spreekhuis van het voormalige Karmelietenklooster, Lange Steenstraat ; 16deeeuwse kelder onder Oudburg 64 ; restanten van waltoren (12de eeuw) tussen de Posteernepoort en de Torenpoort op de Oude Houtlei ; fragmenten van 12deeeuwse stadsmuur onder de kapel van het Sint-Amandusinstituut, Oude Houtlei ; Romeinse en middeleeuwse resten, alsook geprofileerd bouwkundig element in witte natuursteen in de Gouverneurswoning, Prooststraat ; muurresten van de voormalige Sint-Pietersabdij, (in het bijzonder van de in 1799 gesloopte Onze-Lieve-Vrouwekerk) op het Sint-Pietersplein ; muren en zuilen in Doornikse kalksteen van een oudmiddeleeuws gebouw in de kelders van de Veldstraat 53-55 (samen behorende tot het voormalige Hotel d'Hane-Steenhuyse); fragment terra sigillata in Drongen, Bassebeekstraat ; sporen uit de late Bronstijd, vroege IJzertijd op het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem. Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, jg. 9, (1985), nr. 2, p. 52-65.

Meldingen van : fragment van een handgevormd stuk ceramiekskulptuur (mogelijk van ruiterstatuette 13de - 14de eeuw) in Emile Braunplein 14 - Heilige Geeststraat ; aardewerkfragmenten in prehistorische techniek, fragment van een kom in terra sigillata, dakpannen van het Romeins type, talrijke konstrukties in Doornikse kalksteen (Goudenleeuwplein - Hoogpoort - Stadhuissteeg); muur in Doornikse kalksteen (Hoogpoort 1); kelder ; muur in Doornikse kalksteen, interieur met 17de- en 18deeeuwse elementen, eikehouten trap in Lodewijk XV-stijl, kamer in Lodewijk XV-stijl, eikehouten dubbele buitendeur met glasinloodvenstertje (Hoogpoort 27); muurfragment in Doornikse kalksteen, fraaie 18deeeuwse rococotrap in eikehout (Hoogpoort 29); kelder met muurfragment in Doornikse kalksteen met segmentboog rustend op twee imposten, waaronder een rondboogpoortje werd opgemerkt in Hoogpoort 35 ; muurresten in Doornikse kalksteen in Hoornstraat - Veldstraat ; aangevraagde sloping van 16-17de eeuws gebouw en vroeg 18de eeuws gebouwenkomplex in Houtbriel 23-25 ; muurfragment in Doornikse kalksteen (Jan Breydelstraat); studie op basis van foto's aan de Korenmarkt - Donkersteeg (resten van zogenaamd „steen"); fraai gotisch ijzeren hangwerk en scharnier (Onderstraat 63); opgavingen in de tuin van de Gouvernementswoning bevestigen opnieuw de Romeinse oorsprong van het terrein ; zijmuren in Doornikse kalksteen (Sint-Pietersnieuwstraat); laat- en postmiddeleeuws aardewerk in de Wijngaardstraat 58 ; drie neolithische pijlpunten te Afsnee ; een tiental artefakten als oppervlaktevondst, o.a. pijlsneden, kling, schrabbers (Drongen, Heilig Huizeken); pijpaarden plakette (Halter); Gallo-Romeinse nederzetting te Evergem, Vierlinden 43. Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, jg. 9, (1985), nr. 3, p. 36-48.

Diverse meldingen van vondsten : ceramisch materiaal uit de 12de tot 14de eeuw op de terreinen van de Nationale Bank (Bisdomplein); fragmenten van majolica wandtegels in Corduwaniersstraat 35-41 (lokale produktie?); scherven van zeer grote kom met gelobte rand en reliëfband ; lederresten van schoenen ; dierenbeenderen (13de - 14de eeuw) in Dobbelslot ; losse vondsten en bakstenen muren van Kartuizerhuisje in het Sint-Jande-Deoziekenhuis (Fratersplein 9); fundering in Doornikse kalksteen te identificeren met de basis van het zgn. Gruuthuus, daarnaast fundering van het huis „De Steenput" en volledige zuil in Doornikse kalksteen voorzien van kapiteel met gekruld bladwerk (Novotel, Goudenleeuwplein); gotische kelder onder de Gouvernementstraat 34 ; kuil (graf ?) met rechtopstaand potje uit late IJzertijd in Hogeweg ; sporen van middeleeuws steen in Doornikse kalksteen in de Hoogpoort 51-53 ; bij opgravingen in de Karmelietenkerk (Lange Steenstraat) kon de kerkgeschiedenis (14de - 17de eeuw) beter gesitueerd worden in het bijzonder werden vier fragmenten van een laatmiddeleeuwse tegelvloer gevonden ; scherven en funderingsmuren in de Armenkamer op de Poeljemarkt ; muren in Doornikse kalksteen en gotische nis in huis Sint-Pietersnieuwstraat, nabij de hoek van de Lammerstraat ; 54 silexartefakten waarvan één pijlpunt (Afsnee); artefakten (schrabbers, pijlpunt) uit Mesolithicum en Neolithicum te Drongen, site Heilig Huizeken ; in dezelfde site fragmenten van pijpen in pijpaarde en een gracht van 1,50 m bij 1,50 m met reducerend aardewerk uit de volle middeleeuwen.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, jg. 10, (1986), nr. 1, p. 36-44.

Bondige bespreking van hiernavolgende vondsten : sporen van ijzerwinning en/of ijzerverwerking, ijzeren spadeschoen, resten van houten konstrukties en van een „steen" in de Belfortstraat 4 ; Pingsdorf-aardewerk, Andennewaar en schelpenkeramiek op het Bisdomplein ; keramische voorwerpen, majolicategels en rekenpenning met vermelding „Hans Schultes" in Gewad 32 ; circulaire struktuur aan de Hogeweg ; nivelleringswerken van het hoogkoor in de Sint-Niklaas-kerk, Korenmarkt, waarbij vijf belangrijke vloerniveaus onderscheiden werden ; muur in homogeen metselwerk in Doornikse breuksteen in het huis „De Beerie" (verband met het eigendom der Borluuts ?) in de Korenmarkt 8 ; oud-gotisch bakstenen achterhuis uit het einde van de 15de - begin 16de eeuw in de Langemunt 22 ; nieuwe inzichten in het architektonische verleden van het Ryhovesteen in de Onderstraat ; nieuwe gegevens betreffende de 12de-eeuwse houten konstruktie op de plaats van de Romaanse Gaanderij in het Gravensteen ; dolk uit midden-neolithicum tot vroege bronstijd in „cropmarks" bij de Luchterenkerkweg te Drongen. Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, jg. 10, (1986), nr. 2, p. 73-83.

Korte bespreking van vondstmeldingen : fragmenten van Pingsdorfachtigen, Paffrath, grijs en rood aardewerk en steengoed, beenderen en schelpen uit de Leie (Graslei); laat-gotische structuren in woning Hertogstraat 7 ; kelders met muren in Doornikse kalksteen (Hoog-poort 4-6); kistgraven en grafkelders uit Romaanse en Gotische periode, beschilderde grafkelder met taferelen van H. Lodewijk en H. Margaretha (Sint-Niklaaskerk, Korenmarkt); onderzoek naar de torens van de voormalige Karmelietenkerk (Lange Steenstraat); beperkt archeologisch onderzoek op het Sint-Michielsplein toonde aan dat er geen getuigenissen zijn ouder dan de 12de eeuw, er werden restanten van graven van Sint-Michielskerkhof gevonden ; werkzaamheden bij de Romaanse Gaanderij in het Gravensteen (Sint-Veerleplein); resten van middeleeuws gebouw in Doornikse kalk-steen en verschillende archeologica 11de en 13de eeuw op de hoek Veldstraat-Bennesteeg ; twee dwarse en drie gewone pijlpunten te Groot Goedinge (Afsnee); afgebroken top van een laat-neolitische dolk (Tabaksweg, Afsnee); kuilen en paalsporen van nederzetting uit de vroege IJzertijd, alsook Gallo-Romeinse nederzetting (1 ste - 3de eeuw) en grafveld (vliegveld, Sint-Denijs-Westrem). Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, 10, (1986) nr. 3, p. 37-49.

Meldingen van : bakstenen funderingen van huizen (Brabantdam); funderingsresten godshuis Volders (Schepenenvijver ; Brabantdam); opgravingen in het Patershol (Karmelietenstraat, Rodekoningstraat, Oudburg), die uitwijzen dat er zeker vanaf de 11de eeuw bewoning was ; skulpturen in Doornikse steen (Sint-Niklaaskerk); opgravingen met vondst van roodbeschilderde waar van Franse origine uit 9de of 10de eeuw op de hoek Lange Kruisstraat-Limburgstraat ; kolommen in Doornikse kalksteen (Nederkouter - Tiebaertsteeg); dakkonstruktie in Rijhovesteen, alsook nieuwe gegevens betreffende het zogenaamde Arcadegebouw (Onderstraat); woning met laat-gotische schouwmantel (Sint-Lievenpoortstraat 138); houtbouwresten ; dierenbeenderen en plantenresten in de motteophoging van het Gravensteen ; Pingsdorfceramiek in het loopniveau boven de muursleuf van het eerste stenen gebouw in het Gravensteen (Sint-Veerleplein); zijmuren in Doornikse kalksteen (Veldstraat 44); aardewerk (Pingsdorf), Andennescherf, afvoergreppel (Veldstraat 56); mogelijke zijmuur van de kapel voor het godshuis van Sint-Jan-ten-Dullen in „De Vos Reynaerde" (Vlasmarkt 3-5), sporen van 18de-eeuwse schilderij (Vlasmarkt 6); nieuwe gegevens over het 'Witte Huis' dat uit de 15de eeuw zou dateren (Zandberg 5-6); mesolitische en neolitische artefakten in Drongen, Heilig Huizeken ; tweeschepig huis en graanschuurtje uit de vroege ijzertijd, twee aarden wegen, een burgerlijke nederzetting en een uitgebreid grafveld uit Romeinse tijd (lste-3de eeuw), rurale bewoning uit de 11de-12de eeuw op het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem ; artefakten uit ijzertijd en neoliticum op het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem ; zilveren muntstuk uit de periode van Filips II te Merelbeke (Koningin Fabiolapark). Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, 11, (1987) nr. 1, p. 26-32.

Meldingen van : konstruktieresten van de stenen huizen De Regenboghe de Maan en Gulden Scilt in de Belfortstraat ; steenhouwersmerk op een schoorsteen in het Stadhuis ; gebouw in Doornikse kalksteen (Huis aan de Waterkant) in Hoefslagstraatje 1 ; kelder in Doornikse kalksteen (Hoogpoort 32); keldermuren in Doornikse kalksteen (Koestraat 22); steekproeven tegen de achterbouw van het Ryhovesteen (Onderstraat 22); kelder in Doornikse kalksteen (Schepenhuisstraat - Onderstraat); polychrome tegel met tinglazuur (SintBaafsplein); doorsnede doorheen het bodemarchief van de O.L.V. Sint-Pieterskerk (Sint-Pietersplein); bouw- en verbouwingswerken (1612-1614 en 1732-1736) aan de refter van de Sint-Pietersabdij ; faïencetegels in Het Salon (Sint-Pietersnieuwstraat 194); zeven kuilen van antropogene oorsprong in de Waterstraat te Sint-Amandsberg. Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, 12, (1988), nr. 1, p. 24-30.

Meldingen van : constructies uit Doornikse kalksteen in de Ridderstraat - Baaisteeg ; fragment van koe in oxiderend aardewerk in de Kalversteeg ; onderzoek naar de funderingen van het Rabot ; prehistorische scherf in de Sint-Martensstraat. Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, 11, (1987), nr. 3, p. 16-31.

Meldingen van : houtresten (oeverbeschoeiing?) in de Ajuinlei/Onderbergen ; resten van de abdijkerk van Sint-Baafs in de Gandastraat ; diverse relicten (9de - 13de eeuw), alsook funderingslaag in Doornikse kalksteen in Gouvernementstraat 30-32 ; kelder in Doornikse kalksteen in Gouvernementsraat 34 ; muur in Doornikse breuksteen (Ronchevale?) in de Koestraat 21 ; muren van Polinaessteen op de Korenmarkt ; diverse constructies o.a. uit de 19de eeuw aan de Minnemeers ; muur in Doornikse kalksteen en haardsporen in het Rijhovesteen, Onderstraat 20 ; funderingen van de brouwerij van de voormalige Sint-Baafsabdij in de Prooststraat/Buitenhof ; kuil uit de ijzertijd alsook middeleeuws steen in Schepenhuisstraat ; kelders van voormalig Hotel Hamelinck in Sint-Baafsplein 10 ; vooronderzoek muren van de kelder van het donjon en van de omwallingsmuur in het Gravensteen, Sint-Veerleplein ; kelders in de Stadhuissteeg ; brugboog in Doornikse kalksteen aan de Zuivelbrug ; keukengerei uit de 14de eeuw in de Zwartekatstraat 6-8 ; pijlpunt uit Mesolithicum in de Kleine Moortelputstraat te Afsnee ; vier pijlpunten in de Smalkouterstraat te Afsnee ; pijlpunt in het Klein Kouterken te Sint-Denijs-Westrem ; pijlpunt aan de Nelemeersstraat te Sint-Martens-Latem. Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, 12, (1988), nr. 2, p. 30-46.

Meldingen van: brug uit 1607 over de Plotersgracht ; oorspronkelijk uitzicht van de kapel uit 1607-1608, Drongenhof ; diverse waarnemingen bij de opgravingen in de Gouvernementstraat 30-32; kelderuitzicht in Hoogpoort 2-4 en Hoogpoort 3 ; muurresten op de hoek Karmelietenstraat-Plotersgracht ; muurfragment in de Kraanlei; waarnemingen bij de opgravingen in het Borluutsteen, Korenmarkt 7-8 en in het Damberd, Korenmarkt 19; muurresten van de Torrepoort op de Poel; waarnemingen in het Ryhovesteen, Onderstraat 20-22 en in Onderstraat 59; een waterput in het Stadhuis aan de Poeljemarkt; archeologica in Schepenhuisstraat 9 en archeologica in de Pontstraat te Drongen.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, 12, (1988), nr. 4, p. 39-54.

Meldingen van: konstrukties 13de-14de eeuw op de Botermarkt; muur die Botermarkt afsloot van de Hoogpoort in Doornikse kalksteen; muur in Doornikse kalksteen in de Cataloniëstraat ter hoogte van de Sint-Niklaaskerk; smalle muur, mogelijk overblijfsel van het steen "de Grote Kroone" dat in 1834-35 verdween bij de verbreding van de Cataloniëstraat; muurresten, Geraard de Duivelstraat ; muurresten op Goudenleeuwplein ; archeologische steekproef in binnentuin Gouvernementstraat 5 - Jodenstraat; restanten van middeleeuwse woning, Hertogstraat 7; oude haard in het huis met de houten gevel, Jan Breydelstraat ; kelder, Korenmarkt 17; steekproeven in de sakristie van het Karmelietenklooster, Lange Steenstraat; muur en kolom in Doornikse kalksteen nabij de Limburgstraat ; onderzoek naar romaanse en gotische kerk (Sint-Niklaaskerk) op de Korenmarkt; kelder van het Hof van Ravenstein, Onderbergen 2; bakstenen beerput met materiaal uit 17de en 18de eeuw, Oudburg 21; kelder van het 18de-eeuwse Hotel de Nockere, Poel 7 (Hof van Wakken); poeren en waterput in Doornikse kalksteen in het Stadhuis aan de Poeljemarkt; muur van Doornikse kalksteen in de Ravensteinstraat ; muur in Doornikse kalksteen aan Sint-Baafsplein ; mestkuilen met ceramiek op de parking Sint-Michielsplein - Wilderoosstraat, een fragment van een kacheltegel wijst op een luxueuze verwarmingsinstallatie en kan in verband gebracht worden met een eerder ontdekt fragment waarop het wapenschild van Adolf van Kleef, heer van Ravenstein; brandlaag in het Gravensteen, SintVeerleplein ; grondplan Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 25; muur rondom voormalig Penitentenklooster, Wolfstraat 11 en pijlspitsen uit het Laat-Neolithicum en Mesolithicum te Afsnee.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 4, p. 11-33

Meldingen van: muurresten in de Belfortstraat en Bij Sint-Jacobs: resten van een laat-middeleeuws huis in de Cataloniëstraat 1: archeologisch onderzoek aan de Houtlei en grachtrand in de Drabstraat -Jan Breydelstraat: archeologische steekproef in Drongenhofkapel: resten van 2 middeleeuwse huizen bij het Vleeshuis, Groentenmarkt: middeleeuwse konstrukties, Hoogpoort 60: muurresten, Jan Breydelstraat 3-5: aanvulling op de bewoningsgeschiedenis van Kammerstraat 4 met gegevens uit de 20ste eeuw: muurresten in Klein Turkije 14: twee middeleeuwse konstrukties in de Koningstraat 12: muurresten, Korenmarkt 17: een gebouw in zandsteen, Korenmarkt 18-19: muurfragmenten Korte Kruisstraat en Langemunt 40: twee konstrukties in de Nodenaysteeg: "loove" in de Onderstraat 10: middeleeuws huis in de Onderstraat 28: kontrolegraving in binnentuin stadhuiskomplex, Poeljemarkt: archeologisch onderzoek op het parkeerterrein aan de Schepenhuisstraat: muurresten in Doornikse kalksteen, SintBaafsplein 10: archeologisch onderzoek bij restauratiewerken aan het Gravensteen, Sint-Veerleplein: laatmiddeleeuwse wenteltrap en traptoren, Speldenstraat 1: prospektie van resten van het Utenhovesteen onder de Vrijdagmarkt 9: bodem- en muurwerkonderzoek, Waaistraat 1: merk NPN op vensterdorpel Kasteel Achtendries, Orchideestraat 51 Oostakker.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 1, p. 54-56

Meldingen van: bodemonderzoek in de Ziekenzaal van de voormalige Bijloke-abdij: oost-west verlopende natuurstenen muur in de Godshuizenlaan: muurresten in Doornikse steen (KetelpoortNederkouter) en prospektie kelders Hotel Falligan (Kouter 172).

Archeologie

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina