Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina12/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   70

Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 2, p. 49-

Bondige bespreking van het bodemonderzoek in de Ziekenzaal van de voormalige Bijloke-abdij: menselijk botmateriaal van het Oud Kerkhof buiten de Brugsepoort (Gebroeders De Smetstraat): koperen plaatje met heraldisch motief in de Goudstraat 12: houten palissade op de vroegere Spriet, Kortrijksepoortstraat-Sint Kwintensberg: gevelstenen met inskriptie 1631 in Onderbergen 86: opgravingen buiten het Prinsenhof op de terreinen van de voormalige fabriek Van AckerVan den Broecke in verband met Donkere Poort en omheiningsmuur: bouwkundige ontwikkeling donjon Gravensteen en cirkelvormige schrabber in vuursteen te Drongen (Bourgoyen-Valkenhuis).

Archeologie
Vondstmeldingen.

Stadsarcheologie, Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie, 2, (1978), nr. 1, p.23-27.

Bespreking van vondsten in het Citadelpark; de noodopgraving in het Dobbel Slot ; aan het Dok 52, A.C.E.C., graafwerken ; bij het archeologisch onderzoek in de Goudstraat 18-20 ; aan het Eerste Korenmetershuis op de Graslei ; in de Hertogstraat 11 (muurschilderingen) ; aan de Oudburg 2 (lavabonis en stookplaats uit de 15de eeuw) ; Sint-Pietersplein (loden zegel). Geïllustreerd

Archeologie
Vondstmeldingen.

Stadsarcheologie, Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie, 2, (1978), nr. 2, p. 21-26.

Bespreking van vondsten aan Coupure Rechts 168, bouwwerf ; Dobbel Slot ; Gouden Leeuwplein-Mageleinstraat ; Graslei 8, huis „Den Enghel" ; Kalvermarkt, noodopgraving ; Leiekaai ; Lieven De Winnestraat, rioleringswerken ; Schepenhuisstraat, huis „Inde Raeve' ; Ter Platenbrug, verbredingswerken ; Sint-Amandsberg, Rozebroekslag 23. Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen.

Stadsarcheologie, Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie, 2, (1978), nr. 3, p. 20-31.

Bespreking van vondsten bij wegenwerken in de Bagattenstraat, bij de verbouwingswerken in het Schepenhuis van Gedele (Stadshuis) ; bij de noodopgraving aan het Dobbel Slot ; in de Bijlokeabdij ; bij het vooronderzoek van de Lakenhalle ; in het Ryhovesteen ; bij archeologisch onderzoek in de Sint-Machariuswijk ; in het Toreken (Vrijdagmarkt). Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen.

Stadsarcheologie, jg. 3, 1979, nr. 2, p. 38-41.

Vondstmeldingen : korte bespreking van de vondsten aan de Lieve (kollektorenwerken), aan het Dobbel Slot Gewad nr. 13 (vuurpotten) de Goudstraat-Beersteeg (gepolychromeerde plank), aan de Nieuwbrugkaai (hoektoren) het Rijhovesteen.

Archeologie
Vondstmeldingen.

Stadsarcheologie, jg. 3, (1979), nr. 3, p. 23-28, geïllustreerd.

Meldingen van : bakstenen gewelf, sluis, grafstenen (Begijnhoflaan, kollektorenwerken) ,: silexartefacten en dierenbeenderen (Blaarmeersen, grondwerken),: middeleeuwse zwarte weglaag met drie loopniveaus (Kalandenberg, rioleringswerken),: resten van toegangstrap en vloer in Doornikse kalksteen (14de-15de eeuw) met Pingsdorffragmenten (Lange Munt 44),: houten oeverversterking en waterput (Nederpolder, Rijksmiddenschool),: crypte in Doornikse kalksteen (Onderstraat 36, huis „De Penne") ,: kuilen met Gallo-Romeins en vroegmiddeleeuws materiaal, rechthoekig gebouw van Gallo-Romeinse oorsprong (Sint-Machariuswijk, archeologisch onderzoek) ,: zwarte laag (lOde-14de eeuw) (Volderstraat - Korte Meer) ,: hertshoornen hak in 1970 gevonden (Heusden).

Archeologie
Vondstmeldingen.

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980),: nr. 1, p. 42

Meldingen van : 18de-19de eeuws aardewerk en bewerkte silex bij het graven van proefsleuf (Burg. Van Crombruggestraat) ,: tracé van de vroegere rooilijn en archeologica (12de-14de eeuw) (Hertogstraat),: empire-interieurdecoratie (Onderstraat 20, „Huis Bolle'),: houten draaibruggedeelten uit 1751-1753 (Rozemarijnbrug) ,: druipstrook (Wilderoosstraat 13).

Archeologie
Vondstmeldingen.

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980), nr. 2, p. 49-54, geïllustreerd.

Vondstmeldingen van : identieke stijlkenmerken in de gevel van huis „De Steenput" als in het ernaast gelegen huis „De Fonteyne' (Gouden Leeuwplein) ,: een achterhuis (stapelhuis) en barokke haardwandbekleding in gesculpteerd hout (Graslei 1-2-3),: bakstenen beerputten, een houten tonput en archeologica in het „Koornstapelhuis" (Graslei 10) ,: zware eikehouten moerbalken met gotische peerkraalprofielen, een gotische lavabonis in Lievestraat 2 ,: een vroeg-gotische zuil met knopkapiteel vermoedelijk behoord hebbend tot de kapel van het vroegere Filidieuzenklooster in de Sleepstraat 3-5.

Archeologie
Vondstmeldingen.

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980), nr. 3, p. 29-34, geïllustreerd

Meldingen van : een beendermonster (Groentenmarkt),: gebeeldhouwde Lodewijk XVI-trappaal (Ketelvest 3),: kelderensemble (Ketelvest 39, 41-51),: bouwkundige resten van twee afzonderlijke gevels en een deel van de omheiningsmuur van het Stadhuis (Poeljemarkt, Armenkamer) ,: 14de-eeuws kapitteel van een schouwvang (Rode Koningstraat 1-3),: vroeg-gotische gewelfde kelder in Doornikse kalksteen (Sint-Amandstraat 86-88) ,: waterput in Doornikse breuksteen (SintBaafsplein, Lakenhalle),: bakstenen kelder (Sint-Pietersabdij binnenplein Schoolmuseum M. Thiery) ,: middeleeuwse overwelfde riool (SintVeerleplein 4) ,: oudste nog bestaande vleugel van het gewezen jezuïetenklooster (Volderstraat 5-7),: houtkonstrukties van open riolen (Vrijdagmarkt).

Archeologie
Vondstmeldingen.

Stadsarcheologie, jg. 5, nr. 3, (1981), p. 31-36.

Deze vondstmeldingen bespreken interieurdetails van de herberg „Plumet", Burgemeester Braunplein 14 ,: overblijfselen van de vroegere refuge van het klooster van Drongen in de spiegel- en lijstenfabriek „Glace Gand", Drongenhof ; een ronde bakstenen vestingstoren aan de Nieuwe Wandeling ; het herenhuis van Baron Jean Béthune in het Prinsenhof 27 ; de Gouverneurswoning in de Prooststraat met overeenkomst met o.m. het Kleine Spijker aan de Pensmarkt,: houtbouw in de donjon van het Gravensteen,: gotische open haard in de Tinnepotstraat 36-38 ; de globale stratificatie van de site rondom de infirmerie van het Geschoeide Karmelietenklooster in het Patershol ; het oudste Gentse grootwarenhuis, nl. Dutry-Colson in de Veldstraat 10,: paalgaten gevonden bij de graafwerken op de Vrijdagmarkt ; de 13de-eeuwse basis van een rond zuiltje in Doornikse steen in de Wilderoosstraat 13 ,: een kelder in Doornikse zandsteen op de Zandberg ; de archeologisch interessante hoeve Groenvinkstraat 13 te Oostakker ,: ijzeren sleutel en grendelstaaf in de Kouterstraat te Wondelgem.

Archeologie
Vondstmeldingen.

Stadsarcheologie, jg. 5, nr. 2, (1981), p. 37-41.

Meldingen van : funderingen van de „Beghyne Torre' uit 1490 (Begijnhoflaan); vuurstenen artefact uit het Neolithicum (Geuzenberg) ; gotische kelder in Kammerstraat 14 achter gevel in Lodewijk XVI-stijl (1777),: binnenvouwluikjes uit de 18e eeuw, typisch voor classicistisch interieur (Onderstraat 33, Rijhovesteen),: Pingsdorfscherfje (Poeljemarkt, Stadhuis, Armenkamer) ,: Iaat-gotisch metselwerk (Sint-Widostraat 4); vaststellingen betreffende bewoning en paalgaten aan de Vrijdagmarkt ; bewoning op de Zwaluwberg (Willem Wenemaerstraat),: fragment van neolitische bijl (Sint-Amandsberg, Kouterstraat). Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen.

Stadsarcheologie, jg. 5, nr. 1, (1981), p. 42-45.

Meldingen van : gotische lavabonis (Borluutstraat 36); archaïsche sanitaire installatie (Graslei 10, Korenstapelhuis) en als dusdanig de oudst beleende sanitaire voorziening te Gent,: dierenbeenderen en ceramieksoorten (Groentenmarkt 7, Groot Vleeshuis); muurschilderingen (Onderbergen 1-11, Dominicanenklooster),: omheiningsmuur van 't Prinsenhof (Prinsenhof 15),: ronde w.c.-pot met stankafsluiter uit 19de eeuw (Rode Koniagstraat 5) ,: voorlopige conclusies en vondsten uit het Gravensteen (St.-Veerleplein 11) ; ongeglazuurde roodbakken aardewerkpot (Vrijdagmarkt 33-35, Het Toreken); gotisch vrouwenhoofd (Oostakker, Winkelstraat 15, Achtendrieskasteel). Geïllustreerd.

Archeologie
Vraag en antwoord

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 6, p. 344-347.

Gegevens o.m. over lucifersfabriek „Cossemille" in de Werkhuisstraat, Hélène Marèchal, pijkenheere (kerkbaljuw van de Sint-Pietersparochie) en de kunstenaar Cyriel Vanderhaegen (° 1918).

Heemkunde, volkskunde, genealogie
Vraag en antwoord

Ghendtsche Tydinghen, 17, (1988), nr. 2, p. 113-117.

Gegevens o.a. over lucifersbedrijven, het Nachtverblijf in de Tinkstraat, huisgeld van de firma Caussemille en Roche en het kanon Dulle Griet.

Heemkunde, volkskunde, genealogie
Vroeg-middeleeuwse bewoning & verdediging in de Scheldevallei.

Gent, 1980, 21 blz.

Brochure uitgegeven ter gelegenheid van een internationaal colloquium en een tentoonstelling over dit onderwerp 25-27 september 1980 door de Dienst voor Monumentenzorg en Stadsarcheologie, Gent. Korte toelichting bij de sites waarvan het materiaal in de tentoonstelling werd samengebracht. J.A. TRIMPE BURGER handelt over Vroeg-middeleeuwse bewoning en verdedigingswerken in Zeeland ,: T. OOST licht ons in over Het Castrum te Antwerpen ,: J. DE MEULEMEESTER over De Singelberg te Beveren-Waas. Van M.C. LALEMAN werd een bijdrage opgenomen getiteld Vroeg-middeleeuwse bewoningssporen te Gent. D. CALLEBAUT, P. RAVESCHOT en R. VAN DE WALLE handelen over Het Gravensteen te Gent. D. CALLEBAUT spreekt over Het Oud Kasteel te Petegem. P. LEMAN heeft het over Une épée du Haut Moyen Age découverte à Denain. Armement et dé f ense le long de l'Escaut, terwijl P. DEMOLON een toelichting geeft : Les origines médiévales de la ville de Douai vues par les fouilles archéologiques.

Archeologie
Wandelen in de Sint-Niklaasparochie

Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent, 1990, 32 blz.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Werk en Plezier rond het Gentse Zuidkwartier. Historische wandelgids 1

Gent, 1984, 64 blz.

Te snel in elkaar gestoken toeristische gids ; uitgegeven door de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, v.z.w. De brochure werd samengesteld door L. COCQUYT, B. DE CORTE, A. LINTERS, G. PRAET, nogal vaak door vrijwel letterlijk andere auteurs te kopiëren ; soms zonder bronvermelding. Geïllustreerd. Met wandelplan.

Industriële Archeologie, Scriptophilie
Werken aan de Draak van het Belfort.

Stad Gent, Gent, 1980, 12 blz., geïllustreerd.

Alleszins sinds 1380 torent de middeleeuwse draak hoog op het Gentse Belfort. Regelmatig werd hij hersteld of opnieuw verguld. In 1839 werd hij definitief af het Belfort gehaald. In 1854 maakte Jan Maerten van den Driessche een nieuwe opvolger. In 1979 werd deze naar het museum verwezen. Op 8 november 1980 werd de derde draak, gekonstrueerd door het koperslagersbedrijf N.V. Aelbrecht-Maes uit Gent, met de helicopter op het Belfort gehesen.

Gebouwen en stadsbeeldWerken aan de gouverneurswoning in het Spaans Kasteel

Stad Gent, Gent, 1985, 24 blz.

Deze brochure werd samengesteld door de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie naar aanleiding van de restauratie van het hoge huis of de gouverneurswoning. De oudste delen van dit gebouw behoren tot de grootscheepse vernieuwing van het abdijkomplex van Sint-Baafs in de 12de en 13de eeuw. Wellicht werd het als schrijnwerkerij gebruikt. Bij de afbraak van de St.-Baafsabdij in 1540 werd het gebouw behouden omdat het als kazerne gebruikt kon worden. Eerst omstreeks 1760 vatten de „Oostenrijkers" het plan op om het „Hooghuis" te gebruiken als woning voor de militaire gouverneur. Vanaf 1979 werd gewerkt aan de herstelling en restauratie. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Werken aan het Belfort.

Stad Gent, Gent, 1980, 24 blz. geïllustreerd.

Onder leiding van jan van Haelst, meester-metselaar en jan Brouchard, meester-timmerman werd het Belfort opgericht in 1313 en volgende jaren. In 1324-25 was de torenromp voltooid en kon de banklok opgehangen worden. In 1336-38 werd de aanzet van de klokkenkamer en van de hoektorens gemetseld. In 1376 werd door de gebroeders jan en Klaas van Akerne een houten klokkentoren opgericht. In 1380 was het Belfort voltooid en werd de draak op de torenspits gehesen. De stenen torenwachters, het sekreet, de beiaard zijn onafscheidbaar met het Belfort verbonden. In 1839 was het met de toestand van de klokketoren zo erg gesteld dat deze volledig moest afgebroken worden. Tussen 1851 en 1854 werd het Belfort voorzien van een gietijzeren campanile. In 1912 werd deze vervangen door een stenen konstruktie naar plannen van Vaerewijck. In 1967 tenslotte werden opnieuw restauratie- en konsolidatiewerken aangevat

Gebouwen en stadsbeeld
Werken aan het Stadhuis

Stad Gent, Gent, 1980, 20 blz., geïllustreerd.

Brochure uitgegeven door de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie. Drie thema's : een kort overzicht van de bouwgeschiedenis (14de-18de eeuw) ,: de verbouwingen en herstellingen in de 19de eeuw ,: huidige konsolidatie-, restauratie- en aanpassingswerken (met evolutie van de bebouwde oppervlakte binnen het stadhuiskompleks). De oudst bewaarde vleugel binnen het huidige stadhuiskompleks werd in 1482-1484 opgetrokken. Naar de plannen van Rombout Keldermans uit Mechelen en Dominicus de Waghemakere werd vanaf 1516 het pand langs de Hoogpoort gebouwd in Brabantse gotiek. In 1580-1582 werd de Bollaertskamer opgetrokken, terwijl het gebouw van de Schepenen van Gedele werd verwezenlijkt tussen 1595 en 1In 1700-1701 werd naast de Bollaertskamer nog een conciërgehuis gebouwd.

Gebouwen en stadsbeeld
Werken aan het Toreken

Stad Gent, Gent, 1980, 24 blz., geïllustreerd.

Brochure samengesteld door de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent. Het „Toreken" aan de Vrijdagmarkt te Gent werd omstreeks 1450 door de Huidevetters gebouwd. Aan dit huis hingen ook de marktklok en de lijnwaadring. In 1883 werd het gebouw door het Stadsbestuur gekocht. Sinds 1962 is de restauratie gepland, die tegen 1982 zal voltooid zijn.

Gebouwen en stadsbeeld
Werken en kerken. 750 jaar begijnhof leven te Gent

Stad Gent, Gent, 1984, 294 blz.

Deze tentoonstellingscatalogus kwam tot stand in het kader van de viering : 750 jaar begijnhofleven te Gent, 1234-1894. Bert D'HUYS plaatst in een eerste deel de Gentse begijnhoven in hun cultuurhistorisch perspektief en peilt daarbij naar het ontstaan van de begijnhoven in het algemeen, naar deze van Gent in het bijzonder. Het Sint-Elisabethbegijnhof werd door gravin Johanna van Constantinopel gesticht ca. 1233. Dit van Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie wellicht iets later. Nog dezelfde eeuw ontstond ca. 1278 het veel minder gekende Sint Aubertusbegijnhof (ziekenzorg) te Poortakker. Een geschiedenis in vogelvlucht, gaat o.m. in op het excommunicatie-probleem (14de eeuw), alsook op de begijnhofkwestie (1850-1874), t.t.z. de begijnhoven als twistbal van de liberaal-katholieke konfrontatie in Gent in de tweede helft van de 19de eeuw. De verhuis van de begijnen uit het oude naar het nieuwe Sint-Elisabethbegijnhof (St.-Amandsberg) heeft plaats in 1874. Jeannine BALDEWIJNS en Marie-Christine LALEMAN bespreken de architectuur van de Gentse begijnhoven. Jeannine BALDEWIJNS schetst daarna de organisatie van het begijnhofleven.De eigenlijke catalogus bevat 501 nummers telkens met uitvoerige wetenschappelijke bespreking. Een bibliografie rondt dit lijvig en verdienstelijk boekwerk af. Rijk geïllustreerd.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis, kerken
Werken van barmhartigheid. 650 jaar Alexianen in de Zuidelijke Nederlanden

Tentoonstelling, Leuven, 1985, 367 blz.

De tentoonstelling en de bijhorende katalogus willen een volledig overzicht geven van de historische en artistieke rijkdom van deze 650 jaar oude karitatieve kloosterorde. Niet alleen wordt de alexianenorde in het algemeen behandeld, maar ook de verschillende kloosters komen aan bod. Het Gentse klooster (p. 72-76) was nabij de huidige Oude Houtlei gelegen. Met een ten geleide van G.E. DE-WILDE, een verantwoording, bijlage en een register van persoons-namen. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters
Wie was Jozef Plateau?

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12, (1983), nr. 5, p. 262-265.

Korte biografische nota over deze professor natuurkunde aan de Gentse universiteit (1801 - 1883).

Biografische artikels en nota's
Windmolens op de grenskaart tussen de kasselrijen Kortrijk en de Oudburg in 1627

Molenecho's, jg. 14, (1986), nr. 1, p. 23-24.

De heemkundige kringen van Aalter, Nevele en Ruiselede gaven een gekleurde kaart uit, getekend in 1627 ter gelegenheid van een grensbetwisting tussen de twee kasselrijen. Het origineel bevindt zich in het Bijlokemuseum te Gent. Korte bespreking van de windmolens op de kaart.

Heemkunde, volkskunde
Zo kwam Gent van de Pers. Gazette van Gend, (15 november - 15 december 1974).

Gent, 1974, 12 blz.

Gelegenheidskrant naar aanleiding van een tentoonstelling gewijd aan de Gentse pers. Door R. VAN EENGO en E. VOORDECKERS wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van de Gentse pers. Deze vangt aan in 1667 wanneer Maximiliaen Graet de toelating bekomt de Ghendtsche Post-Tydinghen uit te geven. Men vindt tevens de volgende bijdragen: De Gentenaar. Straks een eeuw spiegel van het Gentse leven door H. TOMME ; Vooruit. 1884f1974: Het verhaal van een rode krant in Vlaanderen door R. VAN DE VOORDE en H. BALTHAZAR ; Het Volk. Van centen­blad tot moderne krant door R. ROCK ; Het Laatste Nieuws zocht het tussen Zuid- en Sint-Pietersstation door P. KORREL ; La Flandre Libérale. Spiegel van 100 jaar liberalisme te Gent door G. VAN SEVEREN ; Gazet van Antwerpen, 15 jaar te Gent door N. KERCKHAERT. Geïllustreerd. Vergelijkende tabellen.

Pers
Zoeken naar Gentbrugges verleden

Gent, 1981, 27 blz.

Peilingen in het verleden van deze fusiegemeente. Na een aardrijkskundige inleiding door F. SNACKEN, volgt een overzicht van kastelen en hoeven door V. VAN DOORNE (De Oude Kluis, Kasteel Vilain, Braemkasteel of Rattendaele, Coninxdonck) en geschiedkundige en archeologische bevindingen door P. RAVESCHOT en V. VAN DOORNE, met o.m. aandacht voor de kerk en het klooster der Rijke Claren. Geïllustreerd. Met bibliografie.

Heemkunde
Zoeken naar Oostakkers verleden

Gent, 1981, 39 blz.

Brochure over de geschiedenis van Oostakker. P. RAVESCHOT behandelt de prehistorie, Gallo-Romeinse periode en de Vroege Middeleeuwen. M.C. LALEMAN geeft een overzicht van de historie, van de vroege Middeleeuwen tot de 19de eeuw. J. HALLAERT heeft aandacht voor de industriële archeologie en de Gentse haven. Geïllustreerd. Met bibliografie. Biografische artikels en nota's

Heemkunde
Zorg voor het roerend kunstbezit ; de restauratie van het Sint-Janspaneel uit het Lam Godsretabel.

Bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. Berichtenblad, nr. 40, (1978), p. 14-21.

Kort doch interessant artikel over de restauratie van het Sint-Janspaneel door technici van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium o.l.v. R.H. Marijnissen. Geïllustreerd.


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina