Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina13/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   70

Kunst en Cultuur
Zusters kindsheid Jesu 1835-1985

s.l., 1985, 101 blz.

Kanunnik Triest stichtte in 1835 de orde. Hij gaf de religieuzen als opdracht mee de vondelingen en verlaten kinderen in het hospitaal van Sint-Jan in d'Olie te verzorgen. De zusters dienden in 1862 echter het hospitaal te verlaten. Ze vestigden zich achtereenvolgens in een huis aan de Kraanlei (1868) en in de Nederpolder (1872). Van 1840 af breidde de kloosterorde haar aktiviteiten uit. Ze legde zich toe op de bejaardenzorg, het onderwijs en de ziekenverpleging. Er kwa-men ook bijhuizen over gans Vlaanderen en in Zaïre. Met woord vooraf, ten geleide van M.L. DE MEY, bibliografie en illustraties.

Kerkgeschiedenis, kloosters

.

.

.

.

75 jaar Centrale Langerbrugge 1914-1989

Langerbrugge, 1989, 64 blz.

In het fotoboek wordt de geschiedenis van de elektriciteitscentrale die in 1914 door de n.v. Centrales Electriques des Flandres opgetrokken werd, geschetst.

Industriële Archeologie

.

B.G.J. G. Gewest Gent. Terugblik 1921-1991

Gent, (1992), 101 blz.

In 1921 werd op nationaal niveau de Bond van Talrijke Huisgezinnen (thans Bond van Grote en Jonge Gezinnen) gesticht om de leefomstandigheden in de kroostrijke gezinnen te verbeteren. Kort daarop ontstonden een Provinciaal Comiteit Oost-Vlaanderen en een Gewestelijk Comiteit Gent. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

.

Bedreigd. Gemeenteschool „Zonder naam, niet zonder hart"

Stadsarcheologie, 3, 1979, 2, p. 42-43.

Bespreking van deze school in de Sint-Machariusstraat. Het is één der eerste scholen tussen 1859 en 1860 gebouwd naar een ontwerp van stadsarchitect Adolph Pauli (1820-1895).

Gebouwen en stadsbeeld

.

Beschermde monumenten, landschappen en stads- en dorpsgezichten, i

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 44, (1990), p. 179-245.

In 1990 werden te Gent 43 monumenten wettelijk beschermd : de Vanderdoncktdoorgang (tussen de Vlaanderenstraat en de Brabantdam), het huis De Pelikaan (Sint-Katelijnestraat 11), het huis Papillon (Veldstraat 68), het voormalig Hotel Schamp (Veldstraat 4547), het voormalig Hotel Reylof met binnenplaats en paardekastanje (Hoogstraat 36), het huis Ligy, Oud Huis Katrien en vleugel van het voormalig Hof van Ravenstein (Onderbergen 2 en Sint-Michielsplein 1-3), het complex van gebouwen (Burgstraat 22A-24 en Jan Botermanstraat), het herenhuis Poel 17, het herenhuis SintMargrietstraat 9, het Hotel Ortegat (Oude Houtlei 34), het Instituut Piers de Raveschot (Koningstraat 12), het herenhuis Gewad 17-21, het Hotel van Oombergen of Dammansteen (Koningstraat 18), het Hotel van Eersel (Reep 4), de herenwoning In de Goublomme (Steendam 112), het Hotel Snoeck (Sint-Jakobsnieuwstraat 50-54), het huis Serlippens (Hoogpoort 77), het Hotel de Jonghe d'Ardoye (Onderstraat 8), het herenhuis Hoefslagstraatje 1, het Hotel Dutry (Geldmunt 1315), het huis Falligan (Kouter 172), het Hotel de Pélichy (Kwaadham 7-9), het Hotel de Hemptinne (Onderstraat 77), het herenhuis Huidevetterskaai 39-40, het herenhuis Zilverenberg 1, het Hotel Wellington (Drabstraat 32), het huis van Saceghem (Drabstraat 42-44), het herenhuis Drabstraat 37-39, het herenhuis Sint-Katelijnestraat 26, het herenhuis Hoogpoort 24-26, het herenhuis Steendam 27-29, het Hotel de Lovendeghem (Lange Steenstraat 71-73), het Hotel de Nockere (Poel 5-8), het Hotel de Loose (Burgstraat 18), het Hotel Legrand (Nederkouter 28), het herenhuis Ajuinlei 11, het Hotel van Hoobrouck de Moreghem (Vlasmarkt 10), het hoekhuis Oude Houtlei 36-42, het herenhuis Veldstraat 76-80 en het buitenhuis Blancart (Ferdinand Lousbergskaai 32). Geillustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

.

Bijlokemuseum. Beknopte Gids,

Stad Gent), Gent, 1976, 16 blz., geïllustreerd.

Toeristische gids van het Bijlokemuseum en zijn verzamelingen.

Gidsen van musea, gebouwen, e.a.

.

Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 4 na. Stad Gent,

Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur. Rijksdienst voor Monumenten en Landschapszorg), Gent, 1976, LIII + 677 blz., rijk geïllustreerd, kaarten en plan.

Deze inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Gentse binnenstad is een onmisbaar naslagwerk. Hij kwam tot stand o.l.v. S. VAN AERSCHOT met medewerking van C. BOGAERT, K. LANCLUS, M. VERBEECK en A. LINTERS. F. DAMBRE-VAN TYGHEM geeft een overzicht van de aardrijkskundige situatie, de historische evolutie en de stadsontwikkeling. Na een overzicht van de evolutie van de architectuur in de Kuip van Gent worden de technische, bouwkundige termen aan de hand van tekeningen verduidelijkt. Daarna volgt een alfabetische bespreking per straat van het bouwkundig erfgoed. Van de in aanmerking genomen gebouwen wordt niet enkel de bouwhistorische evolutie en een beschrijving gegeven maar er wordt ook verwezen naar archief- of bibliografische bronnen. Achteraan werd een fotoarchief met 1509 illustraties ingelast. Een aantal tekortkomingen. Met : register der architecten en restaurateurs, beknopte literatuuropgave, lijst van beschermde monumenten en landschappen, lijst van belangrijke gebouwen.

Gebouwen, stadsbeeld

.

Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 4 nb. Stad Gent. Noord-Oost Gent,

1979, 648 blz.

Snelinventaris van het noordoostelijk deel van het gebied gelegen tussen de stadsversterkingen van de eerste helft van de 13de eeuw tot de zestiende-eeuwse stadsomwalling. Ingeleid door een overzicht op de historische en stadsgeografische evolutie van Gent. Rijk geïllustreerd. Met fotoregister, volledige lijst der straten, register der architekten en restaurateurs, beknopte literatuuropgave, lijst vanbeschermde monumenten en landschappen en belangrijke gebouwen.

Gebouwen en stadsbeeld

.

Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 4nb. Stad Gent. Zuid-West, Gent,

1979.

Bespreking van het bouwkundig erfgoed van het zuidwestelijk gedeelte gelegen tussen de omwalling van de 13de eeuw en de 16deeeuwse vestigingsgordel. Rijk geïllustreerd. Met fotoregister, volledige lijst der straten, register der architekten en restaurateurs, beknopte literatuuropgave, lijst van beschermde monumenten en landschappen en belangrijke gebouwen.

Gebouwen en stadsbeeld

.

Brandstichting en monumentenzorg of immobiliënspeculatie en monumentenzorg in Vlaanderen : het geval d'Alcantara te Gent,

De Woonstede door de eeuwen heen, (1991), nr. 89, p. 78.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

.

Colloquim F.A. Snellaert. Gent, 11 oktober 1972.
Met bijdragen over het Snellaert-onderzoek door A. DEPREZ. over de verhouding tussen F.A. Snellaert en J.A. de Laet door G. SCHMOOK, over de geneesheer Snellaert en zijn visitejournaal door I. ELAUT en tenslotte een inleiding tot de tentoonstelling (zie hieronder) door L. SIMONS. Met bibliografie van en literatuur over F.A. Snellaert. Geïllustreerd.

Vlaamse beweging

.

De bevrijding van Gent door de Polen in september 1944,

Dienst voor Culturele Zaken. Stadsarchief - Museum Arnold Vander Haeghen, Gent, 1991, 16 blz.

Tussen 11 en 14 september 1944 vochten soldaten van de 1ste Poolse Pantserdivisie voor de bevrijding van Groot-Gent. De brochure bevat bijdragen van R. VERBEKE, Historiek van de 1ste Poolse Pantserdivisie, F. VERBEKE, De Poolse soldaten te Drongen en J. VANNIEUWENHUYSE, Gent bevrijd door Britse en Poolse legereenheden. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

.

De Gentsche koetsier,

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 5, p. 317-318.

Liedje van Carel Waeri.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

.

De Gentse Vrijdagmarkt. (Het Toreken.)

Gent, 1991, 10 blz

Kataloog bij een tentoonstelling van pentekeningen door Antoine Meiresonne en historische prenten uit het Stadsarchief.

Kunst, kultuur

.

De Lyrische Kunst te Gent in de 19de eeuw. Stad Gent. Bijlokemuseum. Tentoonstelling 7 september - 7 oktober 1979, 61 blz. Geïllustreerd.

Catalogus van de hand van A. NENQUIN - VAN KERSCHAVER.

De catalogus geeft een geschiedkundig overzicht van de Gentse opera (in 1698 werd voor het eerst een opera te Gent opgevoerd), van het Nederlands Toneel, van Gentse liefhebbersgezelschappen, van de sociale aspekten aan deze opera verbonden en van komponisten en uitvoerders.

Kunst en Kultuur

.

De Vrede van Gent, december 1814-december 1989,

HMGOG, XLIV, (1990), p. 5-46

De Vrede van Gent stelde een einde aan de Amerikaans-Britse oorlog, die in 1812 ontstaan was om de hegemonie op het Amerikaans continent. Op 14 en 15 december 1989 herdachten de Stad Gent en de R.U.G. de 175ste verjaring van de ondertekening van dit verdrag. De lezingen tijdens de herdenkingsdagen naar voor gebracht werden gepubliceerd : L. FRANCOIS, Ten geleide (5-6), R.C. VAN CAENEGEM, De Vrede van Gent van 1814 (7-12), M. DE WAELE, Het Verdrag van Gent in internationaal perspectief (13-20), R.V. REMINI, The Treaty of Ghent. The American perspective (21-33) en M. DUNNE, The Treaty of Ghent : the British perspective (35-46).

Hedendaagse Tijd

.

Een remarquabel ambelissement. Gentse wooncultuur in Mozarts tijd

Gent, 1991, 101 blz.

Diverse auteurs brengen overzichten van het sociaal-economisch leven, de architectuur, de muziek en de binnenhuisdecoratie te Gent in de 2de helft van de 18de eeuw. Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

.

Gent en de Eerste Wereldoorlog. Het stadsleven in de jaren 1914-1918,

Stadsarchief Museum Arnold Vander Haeghen, Gent, 1991, 127 blz.

Met foto's en teksten worden de Gentse oorlogsjaren in het boek geëvoceerd : de inval van de Duitsers, de militaire bezetting, de vervlaamsing van de universiteit, de aktivistische machtsgreep op het Stadhuis, de organisatie van de hulpverlening en de bevrijding. Andere behandelde thema's in de marge : de opeisingen, de prostitutie, de figuur van Heinrich Wandt en het Gentse oorlogsgeld. Met bijdragen van A. CAPITEYN, C. DE BACKER, A. DESPRETZ, D. VANACKER, C. VAN HOOREWEGHE en eigentijdse dagboekfragmenten.

Hedendaagse Tijd

.

Gent Steenrijk. II, Kerken, (Tafelronde - Gent 68),

Gent, 1990, 53 blz.

Geillustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

.

Gent,

Lexikon des Mittelalters. Band 1V, (1989), kol. 1237-1246.

Algemeen overzicht van de Gentse middeleeuwse geschiedenis. Met bijdragen van A. VERHULST en M. RYCKAERT over de vroege en volle middeleeuwen, van M. BOONE en W. PREVENIER over de late middeleeuwen en van G. DECLERCQ over de Sint-Baafs- en SintPietersabdijen.

Middeleeuwen

.

Gids van de Sint-Pietersabdij te Gent,

Stad Gent), Gent, 1976, 35 blz., 13 illustraties.

Deze bondige toeristische gids geeft een korte historische schets, een beschrijving van de belangrijkste delen van de abdij, een overzicht van het archeologisch onderzoek, een beschrijving van de Onze-LieveVrouw Sint-Pieterskerk.

Gidsen van musea, gebouwen, e.a.

.

Gids van het Stadhuis te Gent (Stad Gent),

Gent, 1976, 29 blz., 10 illustraties.

In deze toeristische gids volgt op een beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van het „Schepenhuis" een beschrijving van de voor het publiek toegankelijke zalen.

Gidsen van musea, gebouwen, e.a.

.

Gids van 's Gravensteen te Gent,

Stad Gent), Gent, 1976, 47 blz., 13 illustraties.

Geschiedkundig overzicht en bespreking van het 's Gravensteen ; bestemd voor toeristen. Ook de omgeving van de versterking en de in het 's Gravensteen bewaarde drukpersen (o.m. deze waarmee de Gazette van Gent werd gedrukt) worden beschreven.

Gidsen van musea, gebouwen, e.a.

.

Graven naar Gents verleden,

Tentoonstelling Gent. Centrum voor Kunst en Cultuur, 11 december 1976 - 30 januari 1977. Stad Gent), 82 blz., 34 illustraties.

Het gaat hier niet om een catalogus, maar om een begeleidende brochure van een tentoonstelling waarin gepoogd werd een algemeen wetenschappelijk verantwoord overzicht te geven van alle archeologische opgravingen die tot einde 1976 in het Gentse verricht werden, alsook van alle archeologische voorwerpen die onze Gentse bodem heeft prijsgegeven. J. VANDENHOUTE schetst het ontstaan en de groei van de Gentse archeologie en behandelt het archeologisch onderzoek naar het middeleeuwse en moderne Gent. S. DE LAET schetst de evolutie van Gent in een bijdrage getiteld : Gents verste verleden. Van paleolitische kampeerplaats tot middeleeuwse portut, en bespreekt de opgravingen te Destelbergen-Eenbeekeinde. M. DESITTERE behandelt de voorgeschiedenis, H. THOEN de Gallo-Romeinse periode, A. VAN DOORSELAER en B. BAILLIEUL spreken over de Merovingische en Karolingische periode. C. HOEK onderzoekt de relatie tussen de stadshistorie en stadsarcheologie.

Archeologie

.

Herdenkingstentoonstelling Geo Verbanck, ('t Toreken. Koninklijke en Soevereine Hoofdgilde van Sint-Joris Gent),

Gent, 1991, z.blz.

Beeldhouwer Verbanck (Gent, 1881-Aartselaar, 1961) vervaardigde onder meer het monument van de gebroeders Van Eyck en een deel van de fries aan het voormalige E.G.W.-gebouw. Met teksten van W. VERBANCK, J. CIETERS, W. DEBUNDERIE en N. POULAIN.

Biografieën

.

Het Chinees Salon. Le Salon chinois. Der chinesische Salon. The Chinese Salon,

Dienst voor Culturele Zaken. Museum Arnold Vander Haeghen, Gent, 1991, 31 blz.

Gids voor de bezoeker aan het Chinees Salon in het Museum Arnold Vander Haeghen. Geillustreerd. Zie ook N. DE BISSCOP, Aspecten van het Chinees export-wandbehang, in Monumenten en Landschappen, 10, (1991), nr. 5, p. 24-47, waarin de Chinese wandbehangen uit de 18de en de 19de eeuw, die thans nog in het Vlaamse landsgedeelte voorkomen, besproken worden. Met illustraties.

Kunst, kultuur

.

Het stadhuisbeeld door de eeuwen heen. Historische iconografie van het Gentse stadhuis,.

Gent, 1979, 44 blz

Aan de hand van drieënzestig dokumenten wordt in deze katalogus, samengesteld door de Gentse Dienst voor Monumentenzorg en Stadsarcheologie (I. DE RIJCKE-VERHEUGEN, J. VANDENHOUTE en G. VAN DOORNE) en het Seminarie voor Geschiedenis van de Bouwkunst van de R.U.G. (F. VAN TYGHEM), een overzicht gegeven van het belangrijkste beeldend materiaal in verband met het Gentse stadhuis. Speciaal zijn te vermelden de recent ontdekte restauratieplannen van ca. 1870, die voor het eerst werden tentoongesteld.

Gebouwen en stadsbeeld

.

In Memoriam,

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost­Vlaanderen, 43, (1989), p. 273-277.

Korte biografische nota's van de in 1989 overleden Gentse promotor van hedendaagse kunst Karel Geirlandt (Ledeberg, 1919), kunstenaar Noël Vermeulen (Gent, 1917), scenograaf Andrei Ivaneanu (Boekarest, 1936) en poppentheaterspeler Albert Vermeiren (1922). Met foto's.

Biografieën

.

In memoriam,

Kultureel Jaarboek voor de Provincie OostVlaanderen, 44, (1990), p. 313-321.

Korte biografische nota's van de in 1990 overleden zanger en liedjesschrijver Wim de Craene (Gent, 1950), de stichter-directeur van poppentheater Maggie Henri Maeren (Gent, 1931), de conservator van het Centrum voor Kunst en Cultuur Rita van de Capelle (Gent, 1941), de germanist, professor en vaste secretaris van de Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Marcel Hoebeke (Leupegem, 1918) en de kunstschilder en schrijver Marcel de Backer (Gentbrugge, 1921). Met fotoreproducties

Biografieën

.

Inventaire archéologique - Fiche nr. 115. De brouwerij "de Goublomme"

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 2, p. 75-77.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

.

Inventaire Archéologique - Fiche nr. 23. Grafplaat in gedreven messing van Margareta sBrunen, weduwe van Willem Wenemaer,

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 6, p. 335-337.

Met foto van de grafplaat.

Kunst, kultuur

.

Inventaire Archéologique - Fiche nr. 268. Portret van Maria-Theresia, gezegd "met het kanten kleed",

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 5, p. 276-277.

Betreft een schilderij uit het Stadhuis (1743). Met foto.

Kunst, kultuur

.

Inventaire archéologique - Fiche nr. 290. Koorhekken van de OnzeLieve-Vrouw Sint-Pieterskerk

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 3, p. 140-142.

Met foto.

Kunst, cultuur

.

Inventaire Archéologique - Fiche nr. 299. De zoon, die zijn vader onthoofdt door Pieter Pieters,

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 2, p. 77-79.

Bespreking van het schilderij dat de legende van de Hoofdbrug weergeeft

Kunst, kultuur

.

Inventaire archéologique - Fiche nr. 305,

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 5, p. 283-284.

Betreft de deuromlijsting van het oud weeshuis voor jongens. Met foto.

Kunst, cultuur

.

Inventaire Archéologique - Fiche nr. 330. Reuze open schoen van de nering der schoenmakers,

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 1, p. 11-12.

Met afbeelding van de schoen.

Kunst, kultuur

.

Inventaire Archéologique - Fiche nr. 347. Lodewijk XVI - trapeinde, met medaillon van broeder Côme,

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 3, p. 129-131.

Met afbeelding.

Kunst, kultuur

.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina