Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina18/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   70

Middeleeuwen

BORGHGRAEF-VAN DER SCHUEREN B.

De Universiteiten in de Zuidelijke Provincies onder Willem 1,

Mededelingen van de Konink­lijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, XXXV, (1973), nr. 2), Brussel, 1973, 22 blz.

De opening van de universiteiten te Gent, Leuven en Luik in 1817 wordt geplaatst in de brede kontekst van het hoger onderwijs in onze buurlanden. Speciale aandacht wordt besteed aan de moeilijkheden die men onder­vond om de geschikte kandidaten te vinden voor het bezetten der leer­stoelen.

Onderwijs

BORMANS C.

Lichaamsverzorging en sanitaire voorzieningen bij de Gentse bevolking (1850-1940)

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, dl. 8, jg. 2, (1984), nr. 4, p. 2-15.

De technische evolutie in de negentiende eeuw welke zorgde voor innovaties op het vlak van de badinstellingen en sanitair kwamen oorspronkelijk slechts ten goede aan de burgerij. Na de eerste wereldoorlog bereikte de evolutie ook langzaam de andere klassen. Dit blijkt uit het ontstaan van en de toepassing van technische innovaties in zwemscholen, private badhuizen, openbare badhuizen (in 1886 werd te Gent de eerste openbare badinstelling geopend aan de Van Eyck) en de private badkamer. Met uitgebreid kritisch apparaat. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

BOROWSKI A

Jan Kachanowski en de Gouden Eeuw van Vlaanderen

Handelingen van het Internationaal Colloquium. Nederlands-Poolse Kulturele Ontmoetingen, Gent, 1985, p. 97-103.
Moderne Tijden

BOSSAERT H.

Julius Mac Leod en de vervlaamsing,

Uit het verleden van de R.U.G. nr. 4, Gent, 1977, 94 blz.

De rol van de bioloog Julius Mac Leod, (1857 - 1919), bij de vervlaamsing van de Gentse universiteit en de bespreking van diens Verslag aan de „Commissie belast met het Onderzoek van de Wenschelijkheid van het Inrichten van een Nederlandsche Hoogeschool in Vlaamsch België', welke een hoogtepunt betekende in de strijd voor een Vlaamse universiteit te Gent.

Universiteit

BOSSCHAERT H., K. CASSIMAN en N. POULAIN,

Groeten uit 1926. De kunstscène te Gent anno 1926, Gent, 1991, 247 blz.
Overzicht van de architectuur, de beeldende en de toegepaste kunsten in het Gent van 1926. Met catalogus van alle tentoongestelde stukken en illustraties.

Kunst, cultuur

BOSSUYT I.

De componist Alexander Utendal (ca. 154311545- 1581). Een bijdrage tot de studie van de Nederlandse polyfonie in de tweede helft van de zestiende eeuw

Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten in België. Klasse der Schone Kunsten), jg. 45, (1983), nr. 36, 200 blz.

De komponist Utendal was vermoedelijk van Gentse afkomst. Met woord vooraf, inleiding, bijlagen, bibliografie, indices en illustraties. Een verkorte versie van de studie verscheen in Spiegel Historiael van 1983.

Biografische nota's en biografieën

BOTS M. en L. PAREYN,

Bibliografie van de geschiedenis van het Belgisch Liberalisme. Beknopte bio-bibliografie van liberale prominenten 1830-1990,

Liberaal Archief Reeks Bibliografieën, nr.3), Gent, 1992, 1V + 186 blz.

Tweede deel van een algemene bibliografie over het Liberalisme. Het eerste van de hand van I. DE SCHUYTER, verscheen in 1989 onder de titel Geschiedenis van het Belgisch Liberalisme 1830-1987. Een selectieve bibliografie.

Inventarissen, archiefvoorstellingen, bibliografieën

BOUCHET F., A. ERVYNCK en P. RAVESCHOT,

Rijk, maar proper? Parasitologisch onderzoek van een put uit de Schepenhuisstraat,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 3, p. 8-14.

Uit de aanwezigheid van eieren van Ascaris- en Trichoriswormen in de sedimenten van een beerput kan afgeleid worden dat de post-middeleeuwse Gentenaars niet erg hygiënisch leefden. Geïllustreerd. Zie ook ID., Parasitologisch onderzoek van een beerput te Gent (O.Vl.), in Archaeologia Mediaevalis, 15, (1992), p. 13-14.

Moderne Tijden

BOUDIN H.R. (red.)

Belgische protestantse biografieën

PRODOC, Brussel, 1988, z.p.

Biografie van de Gentse predikant Hendrik Jeddens (1914-1983), vervolg op de uitgave van een doopboek van de Belgische Christelijke Zendingskerk te Gent (1856-1897) en uitgave van een kerkregister van Gent-Dendermonde (18de eeuw).

Biografieën

BOUDIN H.R., (hoofdred.),

Belgisch protestantse biografieën

PRODOC), 1, (1987-1988).

Losbladige steekkaarten. Protestantse biografieën van de Gentse predikanten Karel Blommaert (1884-1967) en Gerard Klaas Geerds (1916-1986) en van de uit het Gentse afkomstige Martinus Micronius (ca. 1523-1559). Verder zijn ook lijsten opgenomen van predikanten van de gereformeerde kerken in België (1894-1978) en van een huwelijksregister (18741945) en een doopboek van de Belgische Christelijke Zendingskerk te Gent (1856-1897).

Biografieën

BOUQUÉ E.

De rijwielhandel te Gent op het einde van de 19de eeuw

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, dl. 10, jg. 3, (1985), nr. 2, p. 42-51.

Wanneer in 1885 de luchtbanden worden uitgevonden is de tijd rijp voor de definitieve doorbraak van de fiets als vervoer- en ontspanningsmiddel. De Gentse rijwielhandelaars doen weldra gouden zaken. Ze concentreerden zich rondom de Vlaanderenstraat en te Ledeberg. Rijk geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

BOUQUÉ E.

Over het ontstaan van de wielersport in de 19de eeuw, met bijzondere aandacht voor de situatie in het Gentse

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, dl. 10, jg. 3, (1985), nr. 2, p. 19.

Het artikel peilt naar de opgang van de fiets in het Gentse en naar de opkomst van de rijwielkoersen. Op de Begijnhoflaan werden reeds in april 1869 koersen gehouden. Enkele namen die bijzondere aandacht krijgen : Gustaaf Stragier (1874-1949), Georges Choisy (1867-1895), de familie Van Gendt. Rijk geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

BOUQUÉ E.

Uit de pioniersjaren van de wielersport : de Gentse velodroom (1892-1894)

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, dl. 10, jg. 3 (1985), nr. 2, p. 31-41.

Op 18 juli 1892 had de openingsmeeting plaats van de eerste velodroom in Gent. Deze was niet alleen één van de allereerste, maar ook één van de technisch best gekonstrueerde (architekt Adrien Ledoux) velodrooms in België. De piste was door de gebroeders Picha uitgevoerd in „gewapend cement" en was één van de best gekonstrueerde velodrooms in België. Het bestaan van deze velodroom tussen de Godshuizen- en Martelaarslaan was echter van korte duur. De uitbating bleek niet rendabel. Op 1 januari 1895 werd hij openbaar verkocht. Een tijdlang werd hij nog gebruikt door de Association Athlétique La Gantoise. Omstreeks 1900 werd hij afgebroken. Rijk geïllustreerd.

Moderne Tijden

BOURGEOIS I.

Dekoratieve voorwerpen en binnenhuisversiering in de 18de eeuw te Gent. Vloer- en wandbekleding, gordijnen, schilderijen, spiegels. Sfeer of pracht en praal

Oostvlaamse Zanten, LXIII, (1988), nr. 2, p. 81-98.

Onderzoek naar de binnenhuisdecoratie te Gent in de 18de eeuw gebaseerd op de boedelbeschrijvingen of staten van goederen. Met illustraties.

Moderne Tijden

BOURGEOIS J.

Bewoning uit de vroege ijzertijd in Sint-Denijs-Westrem

De Leiegouw, XXIX, (1987), afl. 1-2, p. 11-20.

Ontdekking van een grote nederzetting met begraafplaats uit de Romeinse tijd op het voormalige vliegveld van Sint-Denijs-Westrem . Zie VERMEULEN F. Heemkring Scheldeveld. Jaarboek, XVI, (1987), p. 19-35.

Archeologie

BOURGEOIS J.

Vondsten bij wegenwerken. Hofstraat.

Stadsarcheologie, Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie, 2, (1978), nr. 3, p. 20-31.

Archeologen controleerden de wegenwerken die in 1978 in de Holstraat werden uitgevoerd. De vondsten dateren meestal uit de 14de en 15de eeuw. Geïllustreerd.

Archeologie

BOURGEOIS J. VERMEULEN F.en KERCKHAERT N.

Sint-Denijs-Westrem : een sprekend voorbeeld

Toerisme in Oost-Vlaan-deren, jg. 35, (1986), speciale uitgave, p. 31.

Onder de nieuwe gebouwen van Flanders Expo te Sint-Denijs-Westrem ligt één van de belangrijkste archeologische vindplaatsen uit de Gentse regio. Toen in maart 1986 begonnen werd met de graaf-werken voor de aanleg van de parkeerruimten van Flanders Expo, werd door een team van het Seminarie voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Gent gestart met een noodonderzoek. Sporen uit drie grote perioden werden gevonden : de vroege ijzertijd (ca. 750- ca. 450), nl. een agrarische nederzetting met groot tweeschepig woonhuis ; de Romeinse periode (midden 1ste - midden 3de eeuw), nl. een begraafplaats ; de middeleeuwen, nl. een middeleeuwse boerderij met houten woonhuis. Geïllustreerd.

Archeologie

BOURGEOIS J. en P. CROMBE

Het project luchtfotografie van de Universiteit van Gent in de provincies Oost- en West-Vlaanderen,

Handelingen LIe Congres van de Federatie van Kringen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België .1, Luik, 1992, p. 38-39.

Samenvatting over luchtfotografische prospectie met een bestand van ca. 35.000 opnames. Waarnemingen voor sites en sporen uit verschillende periodes, onder meer op het grondgebied van GrootGent.

Archeologische kronieken

BOURGONJON P. (red.)

De Koninklijke Maatschappij en aloude Rederijkerskamer Mariakring-Marien Theeren in het Gentse stadsbeeld

Mariakring-Marien Theeren v.z.w.), Gent, 1988, 120 blz.

De religieuze kring werd gesticht op 8 december 1858 en omvat thans rekreatief-kulturele afdelingen, een zangkoor, een poppentheater en een toneelgroep. De toneelgroep erfde de naam van de 15de-eeuwse rederijkerskamer "Marien Theeren". Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

BOYDENS H.

Lodewijk Jozef Roelandt. Nieuwpoort 1786 - Gent 1864

Nieuwpoort, 1987, 48 blz.

Roelandt werd in 1819 tot Gents stadsarchitect aangesteld. In die hoedanigheid creëerde hij een aantal grote gebouwen in neoklassieke stijl. De bekendste zijn de Aula van de universiteit (1819), het Justitiepaleis (1836) en de Opera (1837). Geïllustreerd. Zie ook VANDER STRAETEN M. e.a., Louis Roelandt. Een bekend Gents bouwmeester. Nieuwpoort 1786 - Gent 1864 in G.O.V. Heraut, 21, (1986), nr. 6, 20 blz.

Biografieën

BOYENS P.

Gust. De Smet. Kroniek - Kunsthistorische analyse

Antwerpen, 1989, 456 blz.

Biografische kroniek en bekommentarieerd overzicht van het werk van de kunstenaar De Smet (Gent, 1877-Deurle, 1943). Rijkelijk geïllustreerd.

Biografieën

BRAECKMAN-DEVOLDER A.,

De oprichting van het koninkrijk België weerspiegeld in „Den Vaderlander"

HMGOG, XXIV, (1970), 129-152.

Deze krant nam een pro-revolutie, katholiek en republikeins standpunt in.

Pers

BRAEKMAN - DEVOLDER A.,

Het Gentse blad „Den Vaderlander" en de strijd om de uitvoering der XXIV artikelen,

HMGOG, XXVI, (1972), p. 117-129.

De houding van Den Vaderlander tegenover het Verdrag van de XXIV artikelen (15 november 1831). Het blad had een anti-Nederlandse houding en kantte zich tegen elke afstand van grondgebied aan Nederland.

Pers

BRAEKMAN E.M.

Les fondateurs du Synode

Bulletin de la Société d'Histoire du Protestantisme beige, (1989), nr. 103, p. 1-80

Op 22 en 23 april 1839 werd te Brussel de Bond der Protestants Evangelische Kerken van het koninkrijk België gesticht door afgevaardigden van de lokale protestantse kerkraden. Gent was op de stichtingsbijeenkomst vertegenwoordigd door predikant Albert Goedkoop en door de kerkraadsekretaris Gerard Jan Westendorp. Het bestuursorgaan van de Bond werd de Synode genoemd. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

BRAEKMAN E.M.

Les traductions néerlandaises de l’ „Institution" de Calvin (16e-17e siècles)

De Leiegouw, XXVIII, (1986), afl. 3-4, p. 193-201.

In 1559 verscheen in een definitieve versie Christianae religionis institutio van Calvijn. In het artikel worden de verschillende Nederlandse vertalingen beschreven. De oudste vertaling werd in 1560 te Emden en te Dordrecht uitgegeven. Ze was van de hand van de Gentenaar Jan Dierkins.

Kerkgeschiedenis, kloosters

BRAEKMAN W.

Betekenis en datering van de volksprent Den Ghendtschen Ommeganck,

Volkskunde, LXXV, (1974), p. 1-14.
Folklore

BRAEKMAN W.

Pachthof en bezittingen van de St.-Baafsabdij te Sint-Lievens-Houtem tot 1642

Handelingen. Zottegems Genootschap voor Geschiedenis, III, (1987), p. 213-227.

In 976 verwierf de Gentse Sint-Baafsabdij een domein te Sint-Lievens-Houtem. Nadere gegevens omtrent de omvang, de samenstelling, de pachters, enz. zijn slechts vanaf 1365 bekend. Aan de hand van de bewaard gebleven pachtcontracten (1365-1595) en een kaartenboek (1642) schetst de auteur de domeingeschiedenis. Met kaarten.

Kerkgeschiedenis, kloosters

BRAEKMAN W. L.

Anonieme „Lamentatie van Gent". Een onbekende rederijkers ballade van rond 1567.

Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica „De Fonteine" te Gent. Jaarboek 19781979, dl. 1, 29 (tweede reeks nr. 21), p. 171-184.

In de periode 1576-1584 hadden Hembyze en Ryhove te Gent een Calvinistische theocratische republiek gevestigd. Toen Hembyze op 29 augustus 1579 moest uitwijken naar Duitsland schreef een anonieme rederijker een ballade in de vorm van een vaarwel aan de dictator. De auteur van dit Beclach van jan van Imbiese was een overtuigd katholiek en een vurig voorstander van de trouw aan Spanje. Het gedicht is bijzonder interessant als historische bron o.m. door de opsomming van alle personaliteiten die ten tijde van het bewind van Hembyze een tol speelden met heel wat allusies op gebeurtenissen en feiten. Uitvoerige bespreking met kritisch apparaat.

Moderne tijden

BRAEKMAN W.L.

Bedevaartlepels, -vaantjes en "tacken" van Sint-Lieven,

Oostvlaamse Zanten, LXVI, (1991), nr. 1, p. 11-20.

Naar aanleiding van de jaarlijkse Gentse bedevaarten naar Sint-Lievens-Houtem werden allerlei pelgrimstekens in omloop gebracht. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

BRAEKMAN W.L.

Belezers, waarzeggers en heksen te Gent in de zestiende en zeventiende eeuw

Oostvlaamse Zanten, LXV, (1990), nr. 1, p. 3-12.

Uittreksels uit de Gentse "crime"-boeken betreffende toverij en hekserij.

Moderne Tijden

BRAEKMAN W.L.

Een onbekend Gents handschrift met rederijkersteksten

Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica „De Fonteine" te Gent. Jaarboek, 1976-1977, dl. I, XXVII tweede reeks nr. 19, Gent, 1978, p. 61-95.

In de verzamelbundel Hs. 1682 van de Gentse Universiteitsbibliotheek vindt men enkele handschriften met refreinen, rijmspreuken en dichten uit de zestiende eeuw alsook een tekst van een kluchtspel dat in het standaardwerk van W.H.M Hummelen, Repertorium van het Rederijkersdrama 1500 - ca 1620 niet vermeld wordt. Het kluchtspel brengt gegevens aan het licht over de Gentse ommegang. Uitgave van de teksten.

Kunst en Kultuur

BRAEKMAN W.L.

Hier heb ik weer wat nieuws in d'hand. Marktliederen, rolzangers en volkse poëzie van weleer,

Stichting Mens en Kultuur, Gent, 1990, 639 blz.

Marktzangers vervulden eeuwenlang de rol van informant, opvoeder en entertainer. Tijdens hun optredens verkochten ze liedblaadjes. Deze vormen nu een belangrijke bron voor de studie van de volkskultuur. In het boek worden diverse liederen van de 16de tot de 19de eeuw uitgegeven en becommentarieerd. Met inventaris van marktliederen bewaard in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, alfabetisch geordende beginregels van de besproken liederen, plaats-, persoons- en zaaknaamindex, Franse, Duitse, Engelse samenvattingen en illustraties.

Kunst, kultuur

BRAEKMAN W.L.

Joos Balbiaen, dokter, alchemist en legerkapitein tijdens de Gentse calvinistische republiek (1576-84)

HMGOG, XL, (1986), p. 85-95.

Op basis van een tot op heden onopgemerkt handschrift uit de British Library te Londen werden nieuwe gegevens samengebracht over Balbiaen (Aalst, 1543 - Gouda, 1616), meester in de medicijnen en legerkapitein. In deze laatste hoedanigheid was hij één van de hoofdrolspelers in Gent tijdens de kalvinistische republiek. Het besproken handschrift bevat ook heel wat alchemistische teksten van zijn hand.

Biografieën

BRAEKMAN W.L.

Lied op de brand in een Gentse speldenwerkstersschool in 1688

Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden, Brussel, (1984).

Op 20 maart 1688 brandde de speldenwerkstersschool in het Prinsenhof uit. Negentien personen kwamen om het leven. Deze gebeurtenis werd bezongen in een marktzangerslied, geïllustreerd door een blijkbaar oudere houtsnede. Geïllustreerd. Met voetnoten. In voornoemd boek door W.P. DEZUTTER en R. VAN DE WALLE (ed.),

Heemkunde

BRAEKMAN W.L.

Onbekende volksprenten, en een evenmin bekende Gentse drukker-prentenhandelaar

Volkskunde, jg. 83, nr. 1, p. 1-8.

Twee prenten met als titel „De Italiaensche Poetse-makers", een onderwerp dat op geen enkele andere Nederlandse kinderprent afgebeeld wordt. Ze werden gedrukt door een Gentse drukker in de eerste helft van de 19de eeuw, mogelijk bij M. Hombrecht uit de Barrestraat te Gent.

Heemkunde

BRAEKMAN W.L.

Zonderlinge luchtverschijnselen boven het zestiende-eeuwse Gent in pamfletten van die tijd

HMGOG. XLII, (1988), p. 139-151.

Over natuurverschijnselen die zich te Gent voordeden op 9 februari en 4 augustus 1579 en op 15 en 28 augustus 1586 en de voorspellende en moraliserende dimensie ervan voor de tijdgenoten. Met illustraties.

Moderne Tijden

BRAEKMAN-DEVOLDER A.

Het Gentse blad ,.Den Vaderlander" in oppositie tegen Willem I,

HMGOG, XXIII, (1969), 63-78.
Pers

BRAEM P.

Het Augustijnenklooster te Gent

Gent, 1976, 52 blz.

Brochure over de geschiedenis van het Augustijnenklooster en de Augustijnengemeenschap te Gent. De gemeenschap die te Gent werd opgericht door Gerem Borluut ontving een stichtingsoorkonde in 1296. In dat jaar werd een abdijvleugel opgericht. In 1409 werden de drie andere vleugels gebouwd. De kerk die in 1566 was ver­nield werd veertig jaar later opnieuw opgebouwd. Het klooster werd in 1621-1722 herbouwd. In 1735 werd het college (gebouw van de huidige Akademie) opgetrokken. In 1796 werden de Augustijnen uit hun klooster verdreven. In 1812 werd de Zwaerdstraat (de Academiestraat) getrokken. De Kerk werd door een brand vernield in 1838 en heropend in 1841. Geïllustreerd. Bibliografie.


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina