Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina2/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70
Beschermde monumenten, landschappen, stadsgezichten en dorpsgezichten

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, (Kultuurpatrimonium), jg. 36, (1982), Gent, 1983, p. 125-160.

Voor Gent wordt de bescherming besproken van het voormalig Bisschoppelijk Seminarie, van het „Hoge Huis" of gouverneurswoning, Prooststraat 1, en van het hoevecomplex „Westveld", West-veldstraat 21 te Sint-Amandsberg. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Beschermde monumenten, landschappen, stadsgezichten en dorpsgezichten

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, jg. 37, (1983), Gent, 1984, p. 149-191.

Te Gent werden geklasseerd : het Feestlokaal Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23 ; de Sint-Michielsbrug ; woning, Drongendorp 15-16, bij de herberg Sint-Anthone te Drongen ; afspanning In Den Groenen Staeck met omgeving, Groenestaakstraat 70 te Mariakerke.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Beschermde monumenten, stadsgezichten en dorpsgezichten

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 40, (1986), p. 125-280.

In 1986 werden in de provincie Oost-Vlaanderen 53 monumenten beschermd. Hiervan bevinden zich er zeven te Gent, nl. de voormalige Vismijn ; de winkelwoning (met interieurs) Korte Munt 3 ; het hotel Van Goethem, Ingelandgat 4 ; het voormalige hotel Vanden Meersche, huidig moederhuis van de zusters der Kindsheid Jesu, Nederpolder 1 ; de Koninklijke Nederlandse Schouwburg ; het kasteel De Campagne, Gijzelstraat 12 (Drongen). Anderzijds werden ook drie dorps- en stadsgezichten beschermd, nl. de oorspronkelijke gesloten binnenplaatsen en de binnenplaats bij de oostvleugel van het voormalig klooster van Deinze ; de geplaveide binnenplaats en de binnenplaats aan de dienstvleugel van het voormalige hotel Vanden Meersche, Nederpolder 1 ; de dorpskom te Sint-Denijs-Westrem. Telkens met korte bespreking. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Biographie Nationale. t. 43

Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique, Brussel, 1983-1984, 790 kol.

Voor Gent werden opgenomen : de geneesheer en hoogleraar Jacob van Breda, 1788-1867, (143-146); de bisschop Honoré Coppieters, 1874-1947, (220-223); de journalist en politikus Auguste Couvreur, 1827-1894, (227-235) ; de beeldhouwster Louise Haerens, 1884-1961, (450-454); de beeldhouwer George Minne, 1866-1941, (528-539).

Biografieën
Biographie Nationale. t. 44

Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Brussel, 1985-1986, 780 kol.

Voor Gent werden opgenomen : de etser en kunstschilder Jules de Bruycker, 1870-1945, (130-140); de ingenieur en hoogleraar Robert van Cauwenberghe, 1883-1958, (179-197); de musikus Désiré Defauw, 1885-1960, (390-394); de komponist en orkestleider JeanBaptiste van den Eeden, 1842-1917, (431-443); de geneesheer en schrijver Albert Guéquier, 1870-1901, (583-590); de komponist Charles Hanssens, 1802-1871, (597-605); de schrijfster Frederica Loveling, 1834-1875, (687-692); de kunstschilder en graveur Frans Masereel, 1899-1972, (706-732).

Biografieën
Bouwen door de eeuwen heen Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. 4 na-nd. Stad Gent,

Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg, Gent, 1976-1982, 5 dln., LIII + 677, LXXVIII + 647, LXXVII, I642, LXXXVII + 445, LX 537 blz.

Snelinventaris van het bouwkundig erfgoed van de stad Gent en de fusiegemeenten, met illustraties en fotoinventaris.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Britten en Amerikanen in Gent. Het vredesverdrag van 1814.

Stad Gent. Aluseum Arnold Vander Haeghen. Catalogus van de tentoonstelling juli-augustus 1979, Gent, 1979, 41 blz.

De Vrede van Gent die werd gesloten op 24 december 1814 betekende een wederzijdse verzaking aan de vijandelijkheden tussen de Verenigde Staten en Engeland. Aan de hand van een honderdtal nummers wordt een beeld opgehangen van de twee partijen, van Gent rond 1814 met de onderhandelingsplaatsen, van de eigenlijke onderhandelingen, de ondertekening en de feestelijkheden en tenslotte van de herdenkingen van de 100- en 150-jarige ondertekening van de Vrede.

Hedendaagse Tijd
Campo Santo. Sint-Amandsberg. 25 oktober 1986,

Gent, 1986, z.p.

Deze brochure, uitgegeven door het Beschermkomitee Campo Santo, bevat een korte biografische situering van acht architekten : Henricus D.E. Van Overstraeten (1818-1849) ; Mathias Josephus Wolters (1793-1859) ; Ludovicus J.A. Roelandt (1786-1864) ; L.Fr.M. Minard (1801-1875) ; Louis Martial Adrien Cloquet (1849-1920) ; Joannes Alphonsius Rooms (1864 - 1947) ; Valentinus Vaerwyck (1882-1959) ; Eduard Antoon Marie Rooms (1899-1974). Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde
Carlos Wyffels.

Miscellanea archivistica et historica, (Archief- en Bibliotheekwezen in België. Extranummer 27), Brussel, 1987, XXXI + 576 blz.

Van 1948 tot 1958 was Wyffels aan het Rijksarchief te Gent verbonden. In 1958 werd hij benoemd tot konservator met inspektieopdracht en in 1969 tot Algemene Rijksarchivaris. Het boek bevat een biografische schets door E. PERSOONS, een bibliografie van de afscheidnemende archivaris en een keuze uit zijn archivalische en historische artikelen. Tegelijk met dit boek verscheen Miscellanea Carlos Wyffels Archief- en Bibliotheekwezen in België, LVII, (1986) nr. 1-2, 454 blz., en Album Carlos Wyffels aangeboden door zijn wetenschappelijke medewerkers, Brussel, 1987, XL 573 blz.

Biografieën
Carmen Dionyse International

Gent, 1981, 92 blz.

Catalogus van een tentoonstelling die werd gehouden van 13 juni tot 13 september 1981 in het Centrum voor Kunst en Kultuur, gewijd aan de Gentse keramiekkunstenares Carmen Dionyse (° Gent, 1921) en haar vrienden-kunstenaars. Rijk geïllustreerd.

Kunst en Kultuur
Catalogus

Gent, 1977, 40 blz.

In deze catalogus van een tentoonstelling (februari-maart 1977) geeft J. Quintyn een bondige levensschets van zesentwintig „Gentenaars" die als ontdekker of uitvinder een wereldfaam verworven hebben.

Heemkunde
Centrale catalogus van de Congresliteratuur (colloquia, congressen, symposia e.d.).

Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit, Gent, 1973, 133 blz.

Samengesteld door de catalografische dienst van de Centrale Bibliotheek o.l.v. E. WILLE. De informatieverwerking geschiedde door M. LAGASSE-VERPLANKEN.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten, catalogi­
Centrale tijdschriftencatalogus van de Rijksuniversiteit te Gent. Alfabetische register op naam van de instellingen.

Uitgaven van de Centrale Bibliotheek), Gent, 1975, 158 blz.

Het register slaat op de titels opgenomen in de Centrale tijdschriftencatalogus, zowel in het basiswerk (1974) als in het supplement van 1974. Enkel de naam van de instelling, die in de titel van het tijdschrift voorkomt werd opgenomen. Samengesteld door de catalogeerdienst o.l.v. E. WILLE.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten, catalogi­
Centrale tijdschriftencatalogus van de Rijksuniversiteit te Gent.

Uit­gave van de Centrale Bibliotheek), 3 dln., Gent, 1977, 1245 blz.

Bevat in principe alle tijdschriften (het begrip tijdschrift werd zeer ruim geinterpreteerd) aanwezig in de universitaire diensten. Deze catalogus bevat niet: verslagen van congressen, almanakken en dagbladen. Opgesteld o.l.v. E. WILLE.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten, catalogi­
China. Cultuur vroeger en nu,

Gent, 1979, 324 blz., rijk geïllustreerd.

Catalogus van de tentoonstelling die van 8 december 1979 tot 27 januari 1980 in het Centrum voor Kunst en Cultuur werd georganiseerd. De bespreking van het Oude China gebeurt door N. DE BISSCOP, van het Nieuwe China door F. UYTTERHAEGEN. Een belangrijk aantal besproken voorwerpen behoort tot de vroegere verzameling Dr. Spruyt, welke zich heden in het Museum A. Vander Haeghen te Gent bevindt

Kunst en Kultuur
Constant Montald

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 4, p. 195-200.

Reproduktie van een artikel door P. KLUYSKENS over de Gentse kunstschilder Montald (1862-1944) die in 1886 de prestigieuze Prijs van Rome won. Met foto van de kunstenaar.

Biografische nota's en biografieën
Cyriel Buysse 1859-1932. Album samengesteld ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van zijn overlijden

Gent, 1982, 150 blz.

Het album is chronologisch opgevat en behandelt achtereenvolgens : jeugdjaren te Nevele ; doorbraak naar het naturalisme ; realistische vertelkunst ; rondom een controversiële viering ; Buysse zeventig. Met naamregister. Rijk geïllustreerd.

Kunst en Kultuur
Cyriel Buysse 1859-1932. Herdenkingstentoonstelling naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van zijn overlijden

Gent, 1982.

Catalogus met 367 nummers van een herdenkingstentoonstelling opgericht in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen (18 september - 17 oktober 1982) en in de Generale Bankmaatschappij te Gent (5 - 28 november 1982), 26 blz.

Kunst en Kultuur
Das Protokollbuch der Niederländischen Reformierten Gemeinde zu Frankfurt am Main 1570-1581, bewerkt en uitgegeven door H. MEINERT en W. DAHMER.

Frankfurt/Main, 1977, 406 blz.

De kerkraadsprotocollen van de Nederlandse vluchtelingengemeenten op vreemde bodem bevatten niet zelden belangrijke informatie betreffende het protestantisme in onze gewesten in de zestiende eeuw. Naast de protocollen van de Nederlandse Kerk in Londen, uitgegeven door A. Van Schelven en A. Kuyper beschikken we thans ook over deze van Frankfurt am Main, uitgegeven in een verzorgde editie. De leden van de Vluchtelingenkerk waren bijna uitsluitend afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, enkelen onder hen kwamen uit Gent.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters
De Abdij van Onze Lieve Vrouw Ten Bosch. L'Abbaye de Notre Dame de „Ten Bosch". Le Nouveau-Bois à Gand. De Nieuwenbosch te Gent.

Het Mandelboekje. Le Carnet du Dizeau), juni 1977, 23 blz.

In het decembernummer van 1976 werden de geschiedenis van de abdij Ten Bosch en de vestiging ervan te Lokeren (Oudenbosch) en in het maartnummer van 1977 de overblijfselen van de vestiging te Heusden (Nieuwenbosch) besproken. In het juninummer worden iconografische elementen in verband met de vestiging te Gent belicht. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters
De Art Nouveau

Verzameling uit het Museum voor Sierkunst te Gent, Gent, 1981, 80 blz.

Catalogus door L. DAENENS van de Art Nouveau-verzameling aanwezig in het Museum voor Sierkunst. De basis van de Art Nouveau-verzameling uit het Museum voor Sierkunst te Gent was een doelgerichte verwervingspolitiek na de oprichting van het museum in 1903. Er kwam, o.m. onder de stimulerende leiding van konservator Armand Heins (1856-1938) een schitterende kollektie van tweehonderd Art Nouveau-voorwerpen bijeen. Vanaf omstreeks 1930 werd de aktieve aankooppolitiek van eigentijdse kunstvoorwerpen verlaten. Door allerlei toestanden was de oorspronkelijke verzameling ca. 1974 tot de helft gedaald. Sindsdien werd de kollektie opnieuw uitgebreid tot ongeveer honderdvijftig voorwerpen. Rijk geïllustreerd.

Kunst en Kultuur
De Dulle Griete

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 1, p. 28-29.

Weergave van de fiche die door Hermann VAN DUYSE voor de Inventaire Archéologique - Fiche nr. 15 werd opgesteld onder de rubriek Wapens - Klein Plaatsje genoemd Wanckins Aerde bij de Vrijdagmarkt - XVe eeuw. Dulle Griete is de naam van een grote bombarde die zich op de Vrijdagmarkt bevindt. Men veronderstelt dat ze zou gediend hebben bij de belegering van Oudenaarde in 1452 en met het ander oorlogsmateriaal dat opgesteld stond voor de stad, zou achtergelaten zijn door de Gentenaars toen Filips de Goede de stad ter hulp snelde. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
De eerste groep van Sint-Martens-Latem 1889-1914

Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België), Brussel, 1988, 215 blz.

Met als centrale figuren George Minne en Karel van de Woestijne vormde er zich rond 1900 een kunstenaarsgroep te Latem. De landelijke natuur en bevolking inspireerden de groepsleden tot religieus-poëtische kunstwerken. Geïllustreerd.

Kunst, kultuur
De Galerij Campo-Santo te Mariakerke

Marka, 72-73, (1984), p. 5-12.

Na de opheffing van de konfessionele begraafplaatsen lieten vele Gentse katholieken zich in Mariakerke begraven. Eén der zijden van deze begraafplaats is afgesloten door een gaanderij, die twintig grafkelders omvat op naam van het bisdom, van diverse kloosterorden en private families.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
De Gentenaars en hun Belfort

Museum voor Volkskunde, Gent), Gent, 1985, 135 blz.

Catalogus horend bij de gelijknamige tentoonstelling die werd opgezet tijdens de Gentse Feesten 1985 naar aanleiding van het beëindigen van de restauratie van het Gentse belfort met teksten door B. BAILLIEUL, Y. HOLLEBOSCH - VAN RECK, R. VAN DE WALLE en G. VAN DOORNE. Achtereenvolgens gaat de aandacht naar het Belfort als symbool van Gent ; de geschiedenis van het Belfort, van de draak, van Klokke Roeland en van de beiaard ; het uurwerk ; de talrijke personen die aan deze stadstoren verbonden waren, zoals de beiaardier en de horlogemaker, de stadswachters. Met voetnoten, selektieve bibliografie en catalogus. Rijk geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
De Gentse beluiken

Uitgave van de Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent, 1983, 32 blz.

Begeleidende brochure bij een industrieel-archeologische wandeling betreffende de Gentse beluiken.De Gentse Schelde.

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 28, (1979), nr. 6, p. 25-34, geïllustreerd.

Het belang, het uitzicht en (le geschiedenis van de Schelde te Gent in dit boeiend Scheldenummer.

Heemkunde en Folklore
De gevel van het Lakenmetershuis

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 3, p. 137-138.

Nederlandse versie van het artikel dat op 30 april 1904 door Prosper CLAEYS in het Frans werd gepubliceerd in de rubriek Inventaire Archéologique „Burgerlijke Bouwwerken - Vrijdagmarkt - XVIIIe eeuw (1771-1772)". Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
De grafzerk van Huybrecht van Eyck, (Inventaire Archéologique. Fiche nr. 73),

Ghendtsche Tydinghen, jg. 11, nr. 6, (1982), p. 310-312.

Heruitgave van de fiche die in 1898 door Alfons Van Werveke werd opgesteld. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur
De grote klok van het belfort

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 6, p. 318-320.

Weergave in het Nederlands van de fiche (Inventaire Archéologique - Fiche Nr. 48) die Ernest LACQUET op 17 oktober 1897 opstelde in het Frans over de grote klok van het Belfort in de rubriek „Muziekinstrumenten - Gemeentelijk Belfort - XVIIe eeuw (1660)". Het betreft hier de grootste van de zogenaamde „Triumphanten", gegoten in 1660. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
De handboogmaatschappij St. Sebastiaan Mariakerke

Marka. Notulenblad, nr. 84, (1987), p. 1-30.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie
De Hoofdwacht op de Kouter

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 12, (1983), p. 166-169.

Vertaling van een fiche, gepubliceerd in de Inventaire Archéologique, nr. 50 door P. Claeys in 1897. De Hoofdwacht diende als onderkomen voor de keizerlijke troepen en werd gebouwd in 1738 door architect Bernard de Wilde. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
De inname van Gent in 1678 en de gevolgen ervan. Tentoonstelling.

Gent, 1978), 20 blz.

Catalogus van een beperkte tentoonstelling (59 nummers) over de belegering en inname van Gent (4 - 12 maart) door Lodewijk XIV in 1678. In de inleiding schetst K. G. Van Acker de algemene context en de gevolgen van deze verovering.

Moderne Tijden
De kadastrale kaart van Gentbrugge, volgens Popp, midden 19de eeuw

Land van Rode, Gentbrugge, nr. 34 (1981) en nr. 35 (1981), (niet gepagineerd).
Heemkunde
De katoenfabrieken te Gent

Gentse Vereniging voor Scriptophilie. Berichtenblad, jg. 2, (1983), nr. 4, p. 2-11.

Bondig geschiedkundig overzicht. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie
De Nederlanden uit elkaar 1566-1585. Een kijk op de opstand

Brussel, 1985, 30 blz.

Titelcatalogus bij de didaktische tentoonstelling die werd opgesteld van 17 april - 31 mei 1985 door UFSAL te Brussel. Bespreking van verscheidene dokumenten afkomstig van het Gentse Stadsarchief.

Moderne Tijden
De Noordstar en Boerhaave n.v. Een kantoorgebouw

Gent, 1986, 41 blz.

Bouwhistoriek van de kantoorgebouwen van de verzekeringsmaatschappij De Noordstar en Boerhaave aan de Groot-Brittanniëlaan. De brochure bevat ook een voorstelling van de activiteiten van de maatschappij. Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
De Pacificatie van Gent

Tentoonstelling en Colloquia

Naar aanleiding van de vierhonderdste verjaardag van de Pacificatie van Gent werd te Gent niet enkel een tentoonstelling gehouden maar had tevens een wetenschappelijk colloquium plaats. Talrijke bijdragen, zowel wetenschappelijke als welke zich richten tot een breed publiek, verschenen in tijdschriften en bladen van zeer gevarieerde aard. Hier volgt een keuze uit de artikels waarvan de inhoud meer bepaald de Pacificatie van Gent zelf, ofwel de toestand in Vlaanderen of in Gent tijdens de tweede helft van de zestiende eeuw tot onderwerp had.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina