Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina30/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   70

Vlaamse beweging

DEPREZ A., D. VAN DYCK en B. VAN SCHELSTRAETE,

De Toekomst 1857-1898

Universiteit Gent. Cultureel Documentatiecentrum. Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften in de Negentiende Eeuw), Gent, 1992, 3 dln., 960 blz.

Ontleding van het Vlaamsgezind pedagogisch tijdschrift, dat te Gent bij Hoste uitgegeven werd. Met inleiding, auteurs- en trefwoordenregisters.

Inventarissen, archiefvoorstellingen, bibliografieën

DEPREZ A., E.C. COPPENS, C. D'HONDT en R. SEYS

Facetten van de Paul Fredericq-studie I

Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 41, (1982), p. 65-75.

Beschrijving van de nalatenschap van Paul Fredericq (Gent, 1850 -Gent, 1920), hoogleraar aan de Gentse universiteit. Gegevens over deze Vlaamse voorvechter.

Hedendaagse tijd

DEPREZ A., E.C. COPPENS, C. D'HONDT en R. SEYS

Facetten van de Paul Fredericq-studie II

Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 41, (1982), p. 129-149.
Hedendaagse tijd

DEPREZ P. en VANDENBROEKE C.

Population growth and distribution, and urbanization in Belgium during the demographic transition, in R. LAWTON en R. LEE (eds.), Urban population development in Western Europe from the late-eighteenth to the early-twentieth century,

Liverpool, 1989, p. 220-257.

Beschrijving van de demografische evoluties in de 19de- en vroeg 20ste-eeuwse Belgische steden en vooral dan in Gent. Met tabellen, grafieken en kaart.

Hedendaagse Tijd

DEROLEZ A.

Het fonds „vliegende bladen" in de Universiteitsbibliotheek Gent

De Leiegouw, XXIX, (1987), afl. 1-2, p. 77-84.

Ferdinand Vander Haeghen was van 1868 tot 1911 hoofdbibliothecaris van de Gentse universiteits- en stadsbibliotheek en verzamelde duizenden documenten en stukken van de meest verscheiden aard. Voor deze collectie „vliegende bladen" bestaat thans grote belangstelling. Hoewel het nog niet mogelijk was een eigenlijke inventaris op te maken, wordt hier reeds een eerste voorstelling van het fonds gebracht.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

DEROLEZ A.

Inventaris van de handschriften in de Universiteitsbibliotheek te Gent,

Uitgaven van de Centrale Bibliotheek, Gent, 1977, 309 blz. + indexen

Deze inventaris geeft voor heb eerst sinds J. De Saint-Genois in 1849-1852 zijn Catalogue méthodique et raisonné des manuscrits de la Bibliothèque de la Ville et de l'Université de Gand liet verschijnen een volledig overzicht van heb Fonds Handschriften (heden 4082 nummers) van de Rijksuniversiteit. De handschriften in heb Fonds der Gandavensia werden hierin niet opgenomen. Deze inventaris geeft een summiere beschrijving en werd gevormd uit een fotomechanische reproductie van de steekkaartencatalogus die in de afdeling der Handschriften is ondergebracht. De index bevat alle persoons- en plaatsnamen die in de beschrijvingen der handschriften voorkomen en de voornaamste hoofdwoorden van de titels van anonieme werken

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten, catalogi­

DEROLEZ A.

Nieuwe gegevens in verband met de ateliers van Raphaël de Marcatellis in COCKX-INDESTEGE E. en F. HENDRICKX, (red.)

Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor dr. Jan Deschamps. I, Leuven, 1987, p. 479-503.

Beschrijving en bespreking van drie handschriften, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband kunnen gebracht worden met de bibliotheek van Raphaël de Marcatellis, abt van de Sint-Baafsabdij te Gent. Met illustraties. Deze drie hanschriften waren niet opgenomen in ID., The library of Raphael de Marcatellis, abbot of St. Bavon's Ghent, 1437-1508, Gent, 1979.

Kunst, cultuur

DEROLEZ A.

Oorsprong en beginjaren van de Universiteitsbibliotheek te Gent (1797-1830)

Boek en Bibliotheek, 4, (1987), juliaugustus, p. 16-23.

Geïllustreerd

Hedendaagse Tijd

DEROLEZ A.

The Library of Raphaël de Marcatellis, Abbot o f St. Barons, Ghent 1437-1508,

Gent, 1979, 335 blz.

Rijk geïllustreerde uitgave die bij wijze van catalogus verschijnt bij de tentoonstelling „De Bibliotheek van Raphaël de Marcatellis (14371508)" die werd georganiseerd in de Universiteitsbibliotheek te Gent van 17 september tot 26 oktober 1979 ter gelegenheid van het op rust gaan van prof. K.G. Van Acker, hoofdbibliothecaris. Raphaël de Marcatellis, natuurlijke zoon van Filips de Goede, bracht op het einde van de 15de en het begin van de 16de eeuw een beroemde verzameling luxe-handschriften bijeen. Deze vallen op door hun groot formaat, kwaliteitsperkament, rijke illustratie en versiering. Veelal zijn het kopieën van gedrukte boeken, maar ook zeldzame teksten en unica zijn aanwezig. Alle zestig bewaarde boeken uit de bibliotheek werden vervaardigd in ateliers te Gent en te Brugge. Met tabellen en index.

Kunst en Kultuur

DEROLEZ A.,

Het dagboek van een Gents rentenier en zijn belang voor het muziekleven in Vlaanderen rond 1800,

Ghendtsche Tydinghen, III, (1974), p. 160-164.

Aspekten uit het leven van de rijke bourgeoisie in Vlaanderen, aan de hand van het dagboek van Gilles-Lucas-Guillaume Schamp de Romrée.

Kunst en Kultuur

DEROM S.

De Gentse stenen

Stadsarcheologie, 3, 1979, nr. 2, p. 2-10.

In 1191 kregen de Gentenaars de officiële toelating om versterkte stenen huizen te bouwen. Bij de Gras- en Koornlei, de marktplaatsen en oude verkeersaders werden huizen in Doornikse natuursteen opgetrokken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de stenen met een gekanteelde gevel en met een trapgevel enerzijds, tussen het Romaans type en het Gotisch type anderzijds. Later verschijnt ook nog het type met getrapte dakvensters. Geïllustreerd.

Gebouwen en stadsbeeld

DEROM S.

De Gentse stenen. Studie gebaseerd op iconografische en archivalische bronnen

RUG, 1978.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DEROM S.

Het „Steen van Erpe"

Stadsarcheologie, jg. 7, (1983), nr. 2, p. 2-7.

De bouwgeschiedenis van de middeleeuwse „stenen", d.i. burgerwoningen opgetrokken in Doornikse kalksteen, kan niet losgedacht worden van de historische, politieke en economische groei van de stad Gent. Op de plaats van het hoekhuis van de Gouvernement-straat en de Borreputsteeg stond het 'steen van Erpe'. Het gebouw werd genoemd naar de familie die in de 15de eeuw eigenaar was van het huis. Slechts enkele muurresten van het steen bleven bewaard. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DESEYN G

Bedreigd. Kouterdreef 3-5.

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980), nr. 2, p. 55-56

Achter twee gevels, respektievelijk te dateren in de 13de en eind 16de-begin 17de eeuw, ligt een gebouwenkompleks verscholen, met kernen uit de 13de-14de eeuw. Ze vormen de achterhuizen van verdwenen „stenen", o.a. de Grote Ameede.

Gebouwen en stadsbeeld

DESEYN G

Bedreigd. Sint-Margrietstraat, woning textiel fabrikant Jean Rosseel, 19de eeuw.

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980), nr. 1, p. 46-48, geïllustreerd.

Beschrijving van deze neoclassicistische direkteurswoning uit 1843, in opdracht van textielfabrikant Jean Rosseel gebouwd naast zijn fabriek (op de plaats van de huidige Sint-Vincentiuskliniek). Unieke industrieel-archeologisch belangrijke spantkonstruktie van het dakgebint.

Heemkunde en Folklore

DESEYN G

Gentse getijdemolens

Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1988, 40 blz.

Geïllustreerd
DESEYN G

Hemelrodesteen. Denkersteeg 2-4.

Stadsarcheologie, jg. 3, (1980), nr. 3, p. 12-17, geïllustreerd.

Classicistisch hotel waarin de ruwbouw van het 13de-eeuwse „steen" grotendeels bewaard is binnen de konstruktie van 1792, o.m. de imposante vroeg-gotische crypte. Verder zijn bewaard : een trapzaal in Lodewijk XVI-stijl en een 19de eeuwse gietijzeren spiltrap.

Gebouwen en stadsbeeld

DESEYN G.

Bedreigd

Stadsarcheologie, jg. 3, 1969, nr. 1, p. 41-45.

Bondige bespreking van het Hôtel Van Overwalle in de Goudstraat. Geïllustreerd.

Archeologie

DESEYN G.

Bedreigd. „Salle Valentino" ofte „Colliseum",

Stadsarcheologie, Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse Vereni­ging voor Stadsarcheologie, 2, (1978), nr. 3, p. 43-47.

Le Valentino (bouwaanvraag 1884, Kuiperskaai) in eclectische stijl, nadien in 1911 in Art Nouveaustijl verbouwd wordt met sloping be­dreigd. Geïllustreerd.

Gebouwen, stadsbeeld

DESEYN G.

Boottocht door het historisch en industrieel verleden van Gent

Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent, 1985, 25 blz.

Handige gids die kan gebruikt worden tijdens de boottochten die op de Leie aan Gras- en Koornlei worden georganiseerd. Bespreking van en historische informatie over de gebouwen die van op het water worden gezien. Rijk geïllustreerd.

Heemkunde

DESEYN G.

De cinema's van Geo Henderick

Interbellum, 7, (1987), nr. 4, p. 6-10 .

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DESEYN G.

De Familiestères in Gent, 1852. Architect dr. Adolphe Burggraeve,

Vlaanderen, 40, (1991), nr. 4, p. 6-7.

Het plan van Burggraeve om de Gentse arbeidersbevolking een ideale huisvesting te verschaffen, bleef onuitgevoerd. Met ontwerptekening.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DESEYN G.

De Gentse radiodistributie : veertig jaar muziek in de arbeidershuiskamer

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, dl. 5, jg. 2, (1984), nr. 1, p. 8-13.

De Gentse Radio Distributie groeide in 1935 uit het bestaande Studiebureel voor Radiophonie. De G.R.D. zou bijna veertig jaar lang te Gent een eerste kabelradiosysteem exploiteren. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

DESEYN G.

De geschiedenis van het amusementsleven te Gent

Uitgave van de Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent, 1983, 65 blz.

Begeleidende brochure bij een wandeling over het amusement in het vroegere Gent. De brochure bevat een hoofdstuk over de steekspelen op de Koornmarkt in de middeleeuwen, over „De Fonteine", over karnaval en rederijkers, over kermissen, het circus, de bals, variétés, revues, over de film, alsook over sport en de inburgering van de „wed"-strijden. Rijk geïllustreerd.

Heemkunde

DESEYN G.

De oorsprong van de industriële papierproduktie in onze gewesten en in het bijzonder te Gent

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, deel 7, jg. 2, (1984), nr. 3, p. 15-20.

De papierindustrie kreeg op het einde van de 18de en in het begin van de 19de eeuw een sterke impuls door de talrijke decreten en reglementen, aankondigingen die in de vorm van tekstplakkaten aan de muren werden bevestigd. In de 18de eeuw was de papierindustrie voornamelijk in de omgeving van Brussel en van Luxemburg-stad gesitueerd. In Gent, waar reeds in de 16de eeuw papier werd geproduceerd, waren in 1796 veertien papiermakers gevestigd. De auteur volgt in dit bondig artikel verder de globale evolutie in de 19de eeuw en wijst op de schaalvergroting die plaats heeft in de laatste decennia van deze eeuw door de fenomenale expansie van de dagbladpers. Geïllustreerd. Voetnoten.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

DESEYN G.

De pioniersjaren van de film te Gent (1896-1916)

Monumenten en Landschappen, 7, (1988), nr. 5, p. 40-47.

Geïllustreerd

Kunst, kultuur

DESEYN G.

De Prinsenhof buurt

Uitgave van de Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent, (1983), 20 blz.

Begeleidende brochure bij een industrieel-archeologische wandeling in de Prinsenhofbuurt te Gent Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

DESEYN G.

De Visserij

Uitgave van de Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent, (1983), 26 blz.

Begeleidende brochure bij een industrieel-archeologische wandeling in de wijk van de Visserij te Gent. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

DESEYN G.

Een verdwenen merkwaardige rondstructuur in de wijk Overschelde (Gent)

Stadsarcheologie, 12, (1988), nr. 3, p. 65-76.

Geïllustreerd

Archeologie

DESEYN G.

Gentse filmzalen

Stadsarcheologie, jg. 7, nr. 1, p. 28-46.

Overzicht van de geschiedenis van de Gentse filmzalen, op het ogenblik dat te Gent de laatste „filmtempels" uit de glorietijd van de film dreigen te verdwijnen. De Valentino (Coliseum) op de Kuipers-kaai was te Gent de eerste vaste variétézaal waar vanaf 1901 korte films als „entracte" werden vertoond. De wereldtentoonstelling van 1913 bevorderde het filmleven. Begin 1912 heropende het vroegere Edentheater in de voormalige Wolweverskapel in de Kortedagsteeg zijn deuren als variétéfilmzaal. Het Hotel de la Gare aan het Zuidstation volgde dit voorbeeld (de latere Select). Een hevige concurrentiestrijd was begonnen. In 1919 bestonden te Gent minstens 22 filmzalen. Vooral na 1935 kreeg men een spectaculaire aangroei van het aantal wijkzalen. De auteur gaat ook uitvoerig in op de architectuur van de belangrijkste zalen. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat en lijst van de Gentse centrumzalen en wijkzalen in bijlage.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

DESEYN G.

Geo Henderick 1879 - 1957

Gent, 1984, 95 blz.

Publikatie uitgegeven door het Gentse Stadsbestuur naar aanleiding van de tentoonstelling „Geo Henderick" in het Museum voor Sierkunst (13 juli tot 30 september 1984). Geo Henderick (1879-1957) behoorde tot de tweede generatie Art Nouveau - architekten die het geometrische verkozen boven het floreale en organische. Henderick realiseerde in een eerste fase niet enkel villa's en burgerswoningen te Gent, Sint-Amandsberg, Wondelgem, Wetteren, doch ook enkele hoogtepunten zoals de bekende zaal „Le Valentino" (Coliseum) en de Hallen der Machines, Electriciteit en Werktuigen op de wereldtentoonstelling te Gent in 1913. In zijn ijveren naar een internationale stijl evolueerde hij van een vurig aanhanger van de Wiener Secession en Wiener Werkstättebeweging, na 1920 naar de expressionistische baksteenarchitectuur van de Amsterdamse School. In de twintiger jaren kwam hij dan ook tot een tweede kreatieve fase, o.m. met het ontwerpen van een aantal bekende Gentse filmzalen : Ciné Palace, Ciné Rex en Capitole. Als een kort naschrift volgt een hoofdstuk door Norbert POULAIN en Rika VAN DOORSELAER waarin Geo Henderick en de Gentse architectuur van zijn tijd wordt besproken. Met voetnoten ; lijst van gerealiseerde werken ; bibliografie ; lijst van tentoonstellingen waaraan Geo Henderick deelnam. Rijk geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DESEYN G.

Geo-Jean Henderick Architect

Monumenten en Landschappen, jg. 2, nr. 1, (1982), p. 46-58.

Zijn hele loopbaan lang was Geo Henderick (St.-Amandsberg, 1879 -Gent, 1957) een typisch art nouveau-architect. Reeds zeer snel steeg hij uit boven een louter stedelijk niveau. Henderick behoorde tot de tweede generatie Art Nouveau-architecten die het geometrische verkozen boven het florale of organische. De hoogtepunten van zijn werk waren de ontwerpen voor het „Grand Palais du Valentino" (later Scala, Wintergarten, Coliseum) in 1911 en de nu verdwenen hallen van de machines, van de werktuigen en van de elektriciteit op de Gentse wereldtentoonstelling van 1913. In een expressionistische stijl ontwierp hij tal van partikuliere woningen, zowel binnen als buiten Gent. In het begin van de jaren dertig ontstond het ontwerp van de „Ciné Capitole", waarbij de 19de-eeuwse gevel behouden werd. Henderick produceerde tevens heel wat grafisch werk en ijverde zijn leven lang voor een hoogstaand architectuuronderwijs. Met kritisch apparaat. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

DESEYN G.

Gids voor Oud Gent

Antwerpen - Weesp, 1984, 527 blz.

Een achttal wandelingen doorheen het oude Gent worden door de auteur met een groot aantal historische, archeologische en kunsthistorische gegevens gestoffeerd. De route van de wandelingen gaat als volgt : 1. Groentenmarkt, Vrijdagmarkt, Bij Sint-Jacobs, Sint-Machariusstraat, Dampoort. 2. Vrijdagmarkt, Onderstraat, Zandberg, Hoogpoort, Zilverenberg, Sint-Jacobsnieuwstraat, Lousbergskaai, Visserij. 3. Botermarkt, Gouden Leeuwplein, Mageleinstraat, Sint-Baafsplein, Gouvernementstraat, Van der Doncktdoorgang, Vlaanderenstraat. 4. Kouter, Grote Huidevettershoek, Sint-Pietersnieuwstraat, Blandijnberg, Kunstlaan, Charles de Kerchovelaan. 5. Kouter, Nederkouter, Coupure (rechts), Twaalfkameren, Bijlokevest, Coupure (links), IJzerlaan. 6. Koornmarkt, Veldstraat, Predikherenlei, Zwarte Zustersstraat, Begijnhofdries, Contributiestraat, Brugse Poort. 7. Koornmarkt, Hooiaard, Graslei, Koornlei, Jan Breydelstraat, Drab-straat, Burgstraat, Abrahamstraat, Gewad, Prinsenhof, Rabot. 8. Sint-Veerleplein, Kraanlei, Plotersgracht, Vrijdagmarkt, Edward Anseeleplein, Sluizeken, Sleepstraat, Sint-Salvatorstraat. Met bibliografie, herkomst van foto's, register. Rijk geïllustreerd.

Algemeen

DESEYN G.

Hollander opgegraven in Gentse stadstuin !

Tijdschrift rondom Industriële Cultuur, 10, (1992), nr. 2, p. 2-13.

Bespreking van een 18de-eeuwse maalkuip voor lompen, gebruikt bij de papierfabricatie. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie

DESEYN G.

Huis Bourdon. Burgemeester Braunplein.

Stadsarcheologie, jg. 5, (1981), p. 28-36.

De huidige gevel van dit reeds jarenlang leegstaand handelshuis werd door juwelier Bourdon opgericht in 1911 in een neo-Lodewijk XVIstijl naar ontwerp van architect E. Neyrinck. Op deze plaats vergaderden vóór 1540 de ticheldekkers en de kaaskopers. In 1763 werd er een nieuw gebouw opgericht in régencestijl met prachtige koetspoort door kanunnik Albert-Lodewijk de Lichtervelde. De prachtige poort werd gesloopt in 1824, toen G. De Bosscher (1774-1852) er een drukkerij inrichtte. De Busscher was de belangrijkste Gentse drukker uit de eerste helft van de 19de eeuw. Vele oude gedeelten uit de 18de en 19de eeuw zijn nog steeds bewaard gebleven. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DESEYN G.

Huis Rossel: een onbekende realisatie van het architectenvennootschap F. Bodson en A. Pompe te Gent

Interbellum, 10, (1990), nr. 2, p. 5-7.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DESEYN G.


1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina