Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina31/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   70

Krantenkiosken. Relicten van een turbulente 'Belle Epoque'

Stadsarcheologie, jg. 8, (1984), nr. 1, p. 52-68.

Overzicht van de geschiedenis van de krantenkiosken in Gent op het einde van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DESEYN G.

La Louisiane. Het ontstaan van de fabriek der gebroeders De Smet en de aanpalende Rabotwijk

V.I.A.T.-Kontaktblad, (Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel), 1981, nr. 2, p. 20-29.

Katoenfabrikanten waren op het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw eigenaars van uitgestrekte meersen buiten de stadswallen. Francois Liévin De Smet richtte in 1802 een katoendrukkerij op buiten de Brugse Poort naar een ontwerp van Josse Fermandt. Deze drukkerij werd voortdurend uitgebreid. Onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd er een katoenweverij aan toegevoegd waar in 1829 een stoommachine van 30 PK, toen de grootste van Gent, geregistreerd werd. De evolutie van de Rabotwijk in de 19de eeuw zou sterk samenhangen met het afschaffen van de tolrechten in 1860 en het ontmantelen van de stadswallen, waardoor van fabrieken gelegen buiten en binnen de wallen één industriële zone zou kunnen gemaakt worden. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie

DESEYN G.

Omtrent werkloosheid en armoede tussen 1740 en 1850

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, jg. 4, (1986), nr. 3, p. 63-67.

Bondige situering van werkloosheid en armoede. Voetnoten. Geïl-lustreerd.

Industriële archeologie, scriptophilie

DESEYN G.

Op zoek naar de "roots". Het depotmuseum van het MIAT in een gewezen spinnerij

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 5, (1987), nr. 3-4, p. 45-55.

Historiek van de UCO-katoenspinnerij Desmet-Guequier, gelegen tussen de Oude Vest en de Minnemeers. Geïllustreerd.

Industriële archeologie

DESEYN G.

Rechtstreekse invloeden der Gentse textielindustriëlen op de 19de-eeuwse stadsontwikkeling : bedrijfsinplantingen, arbeidershuisvesting en openbare werken

Handelingen. Vijfde Nationaal Kon gres voor Industriële Archeologie. Textiel. Gent, 26-27 november 1977, Gent, 1979, p. 171-199.

De auteur poogt na te gaan welke de impakt was van de Gentse industriëlen op de 19de-eeuwse stadsontwikkeling. Hij onderzoekt de belangstelling van de burgerij voor de volkshuisvesting, wijst op het ontstaan van kwartierwoningen en beluiken, onderzoekt de spekulatie van de burgerij o.m. als gevolg van de wet van 1 juli 1858 (het onteigenen voor de sanering van ongezonde buurten) en bespreekt de stadsuitbreiding in de tweede helft van de 19de eeuw. Geïllustreerd.

Sociale geschiedenis

DESEYN G.

Restauratie van de Gentse twijnmolen uit 1789 door het Stedelijk Technisch Instituut Carels-De Ridder-Story in opdracht van het Gentse Museum voor Industriële Archeologie en Textiel

Gent, 1988, z.p.

Brochure met een historische situering van de molen door G. DESEYN, een technische beschrijving en illustraties.

Industriële archeologie

DESEYN G.

Rondom de Minnemeersgracht. Ontwikkeling van een vroegindustrieel site

V.I.A.T., Gent, 1986, 43 blz.

Tekstbrochure bij een industrieel-archeologische stadswandeling in de wijk tussen het Sluizeken, de Huidevetterskaai, de Bibliotheekstraat en de Ottogracht-Krommewal. Met illustraties.

Industriële archeologie, scriptophilie

DESEYN G.

Spoedsurvey van een industrieel-archeologisch belangrijk stadsdeel: de Visserij, dl 1 .

WIARUG berichten, 1977, nr. 5, p. 2-3.

Industrieel-archeologische survey van de Visserij. Geïllustreerd

Industriële Archeologie

DESEYN G.

Spoedsurvey van een industrieel-archeologisch belangrijk stadsdeel: de Visserij, dl. 2.

WIARUG-berichten, 1977, nr. 6, p. 2-3.

Industrieel-archeologische survey van de Visserij. Geïllustreerd

Industriële Archeologie

DESEYN G.

Vier eeuwen sociale strijd in de drukkerswereld

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 7, (1989), nr. 1, p. 27-47.

Geïllustreerd

Algemeen

DESEYN G.

Vondsten bij wegenwerken. Stoppelstraat-Koperstraat.

Stadsarcheologie, Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie, 2, (1978), nr. 2, p. 14-20.

Bespreking van de talrijke vondsten daterend uit de 14de tot de 17de eeuw. Geïllustreerd.

Archeologie

DESEYN G.

Winkelgalerij in Gent, 1890. Architect Jacques vanden Broecke,

Vlaanderen, 40, (1991), nr. 4, p. 8-9.

Het grootse plan om een galerij op te trekken tussen de Veldstraat, de Voldersstraat, de Mageleinstraat en de Cataloniëstraat werd niet gerealiseerd. Met ontwerpplan voor het gelijkvloers.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DESEYN G. ADRIAENSEN F. en VAN DE WIELE J.

Bouwen voor de industrie

Museum voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent, 1989, 233 blz.

Kataloog van een tentoonstelling over het industrieel bouwkundig erfgoed in de stad. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DESEYN G. en DEMOOR - VAN DEN BOSSCHE P.

Vondstmeldingen, giften, aanwinsten

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, jg. 1, (1983), nr. 3, p. 40-44.

Met vermelding van een tiental aanwinsten van het Gentse Museum voor Industriële Archeologie en Textiel.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

DESEYN G. en VERHEEKE G.

Inleiding op de vroege katoenindustrie in Gent

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, jg. 4, (1986), nr. 3, p. 3-13.

Inleiding op de vroege katoenindustrie in Gent, waarbij gewezen wordt op de rol van Joos Clemmen en de ingebruikname van de eerste katoenverwerkingsmachines. Geïllustreerd. Met bibliografie.

Industriële archeologie, scriptophilie

DESEYN G.,

19de-Eeuwse winkelgalerijen. Vanderdoncktdoorgang en galerijen Vandenbroecke.

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980), nr. 1, p. 12-19.

De Vanderdoncktdoorgang, een te Gent alombekende „winkelgalerij" aan de Brabantdam werd in 1846-1852 opgericht op aanvraag van Pieter jan Vanderdonckt, naar ontwerp van bouwmeester L. Eyckens, met wijzigingen ca. 1860 door P.J. Goetghebuer. Deze galerij wordt vergeleken met andere galerijen in Europa. Tussen Veldstraat, Voldersstraat, Mageleinstraat en Cataloniëstraat werd door de Brusselse architekt Jacques Vandenbroecke tussen 1885 en 1897-99 een multifunktioneel geheel van winkelgalerijen ontworpen, hetwelk echter nooit is uitgevoerd. De auteur maakt een vergelijking tussen beide en knoopt daar algemene beschouwingen over de haalbaarheid van dit type van verkoopscentra aan vast.

Gebouwen en stadsbeeld

DESITTERE M.

Archeologische Kroniek

HMGOG, XXVIII, (1974), p. 141-153

Deze kroniek valt uiteen in: A. Opgravingen en Vondsten: de Brons­tijd

Varia en Personalia.

DESITTERE M.

Archeologische Kroniek.

HMGOG, XXX, (1976), p. 103-113.

Vervolg van de jaarlijkse kroniek die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt. Valt uiteen in twee delen: A. Opgravingen en vondsten: de IJzertijd; B. Varia en personalia. Geïllustreerd.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten, catalog­

DESITTERE M.

Archeologische Kroniek.

HMGOG, XXXI, (1977), p. 225-239.

Vervolg van de jaarlijkse kroniek die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt. Valt uiteen in twee delen : A. Opgravingen en vondsten de Gallo-Romeinse periode. B. Varia en personalia. Geïllustreerd.

Inventarissen, bibliografieën, catalogen

DESITTERE M.

Archeologische Kroniek.

HMGOG, XXXII, (1978), p. 166-183, geïllustreerd

Bespreking van opgravingen en vondsten uit de Gallo-Romeinse periode te Destelbergen, Gentbrugge en St.-Amandsberg. Varia en personalia ,: lijst van afbeeldingen ,: bibliografische afkortingen

Inventarissen, bibliografieën

DESITTERE M.

Archeologische Kroniek.

HMGOG, dl. XXXIII, (1979), p. 243-260

Vervolg van de jaarlijkse kroniek. Bespreking van vondsten en opgravingen betreffende de Gallo-Romeinse periode te Merelbeke, SintDenijs-Westrem, Zwijnaarde. Daarenboven varia en personalia. Geïllustreerd

Inventarissen, bibliografieën

DESITTERE M.

Archeologische kroniek.

HMGOG, XXXIV, (1980), p. 193-214.

Besprekingen van opgravingen en vondsten uit de Gallo-Romeinse periode in de Gentse St.-Baafsabdij in de St.-Pietersabdij, op het St.Pietersplein in de St.-Kwintenskapel in de Willem Tellstraat, op de Coupure, bij het Gerechtshof, de Ketelpoort en de Pekelharing, aan de Schouwburgstraat, Mageleinstraat, St.-Jorisbrug, Nederpolder, en in het Gentse havengebied. Met bibliografie en afbeeldingen.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DESITTERE M. en WEISSENBORN A.-M.

Voorwerpen uit de metaaltijden.

Gent, 1977.

Catalogus van de voorwerpen uit de metaaltijden aanwezig in het Bijlokemuseum. Geïllustreerd.

Archeologie

DESITTERE M.,

Archeologische Kroniek

HMGOG, XXVII, (1973), p. 249-252.

Bondig overzicht van de archeologische vondsten te Gent tot in 1973

Inventarissen, bibliografieën, catalogi

DESITTERE M.,

Archeologische Kroniek,

HMGOG, XXIX, (1975), p. 117-127, geïllustreerd.

Vervolg van de jaarlijkse kroniek die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt. Valt uiteen in twee delen : A. Opgravingen en Vondsten de Bronstijd ; B. Varia en Personalia.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten.

DESMET G.

Graven naar het Gents Tempelhof

Heemkundige Vereniging De Gonde, Melle, 8 1978, p. 145-148.

Verslag van de opgravingen die sinds 1977 door de leden van de vereniging worden uitgevoerd op het afbraakterrein aan het Dobbel Slot te Gent en waar resten van het vroegere Tempelhof werden teruggevonden. Geïllustreerd

Archeologie

DESMET G.

Metaal, hout en varia uit de beerput van Oudburg 21

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 3, p. 83-90.

Geïllustreerd

Archeologie

DESMET G.

Noodopgraving „Den Bonten Mantele", Vrijdagmarkt 45.

Stadsarcheologie. Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie V.Z.W. (jg. 1, nr. 1), p. 22-31.

Gebruik makend van verbouwingswerken werd in januari 1977 een noodopgraving verricht in het pand van het huis „Den Bonten Mantele" met zijn prachtige barokgevel. Heel wat interessante archeolo­gische vondsten getuigen van het rijke verleden van de Vrijdagmarkt en zijn omgeving. In een aalput werden talrijke archeologica uit de 18de eeuw aangetroffen, zoals porseleinfragmenten, aardewerk met wit tinglazuur, rood aardewerk met loodglazuur, glaswerk, enz. Geïllustreerd.

Archeologie

DESMET G.

Opgravingen naar de verdwenen Nieuwenbosabdij.

Stadsarcheologie. Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie V.Z.W. (jg. 1, nr. 1), p. 40-41.

De aandacht wordt gevestigd op enkele noodopgravingen ondernomen door de Heemkundige Vereniging „De Gonde" van Melle in de tuinen van het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw te Melle op zoek naar sporen van de verdwenen Nieuwenbosabdij

Archeologie

DESMET G. en J. ROMMELAERE

Archeologisch onderzoek van het kartuizerklooster „Koningsdal" op het „Meerhem" (Inst. St. Jan de Deo) te Gent

Heemkundige Vereniging De Gonde, 16, (1988), nr. 1, p. 24-30

Geïllustreerd

Archeologie

DESMET G. en J. ROMMELAERE

De opgraving van een beerput in Oudburg 21

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 3, p. 11-14.

Geïllustreerd

Archeologie

DESMET G. en M.C. LALEMAN,

Dobbel Slot / Ruiterstatuette,in

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980), nr. 1, p. 27-37, geïllustreerd.

Op het site van het voormalige Tempelhof te Gent werden een aantal fragmenten aangetroffen van een ruiterstatuette in middeleeuws hoog versierd aardewerk. Het stuk wordt als het meest imposante ruiterbeeld beschouwd onder de ruiterstatuettes uit het graafschap Vlaanderen bekend. Het beeldje wordt gedateerd van vóór 1312.

Archeologie

DESMET G. en P. RAVESCHOT,

Dobbel Slot / Onderzoek van een bedreigd terrein.

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980), nr. 1, p. 20-26, geïllustreerd.

Bondig verlag van de noodopgravingen door de Heemkundige Vereniging „De Gonde ' uit Melle op het terrein van het vroegere Tempelhof te Gent. Dit lag op het goed dat de Tempelridders omstreeks 1200 ontvingen van kastelein Zeger II. Het onderzoek bracht een groot gedeelte van de tempelmotte aan het licht, alsook verschillende putten (waterputten, beerputten) en konstruktieresten. Belangrijk zijn de vondsten in de buurt van de Tichelrei die wijzen op dakpanfabrikage.

Archeologie

DESMET G. en RAVESCHOT P.

Ceramische recipiënten uit de beerput van Oudburg 21

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 3, p. 15-25.

Geïllustreerd

Archeologie

DESMET G. en RAVESCHOT P.

Laat-middeleeuwse vondsten uit de Oudburg

Stadsarcheologie, jg. 7, (1983), nr. 2, p. 8-16

In de tuin van het huis Oudburg 19 te Gent deed de Heemkundige Vereniging De Gonde uit Melle een steekproef. Het gevonden materiaal bestaat hoofdzakelijk uit vaatwerk dat in de keuken gebruikt werd. Opmerkelijk is de afwezigheid van glas. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Archeologie

DESMET G. en RAVESCHOT P.

Voorwerpen uit been, hoorn of ivoor

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 3, p. 80-82.

Geïllustreerd

Archeologie

DESPRETZ A.

Beestige bedoening met honden - rattenvangers

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 6, p. 333-334.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

DESPRETZ A.

Boddaert : een dynastie geneesheren

Dronghine. jaarboek, (1990), p. 56-86.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DESPRETZ A.

De maatschappij Oud-soldaten van Prins Leopold,

Dronghine. Jaarboek, (1991), p. 33-39.

De maatschappij werd in 1906 te Drongen opgericht. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DESPRETZ A.

De poedel van het Pakhuis

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 4, p. 206-210.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DESPRETZ A.

Het huisgeld van de Gentse S.M. Vooruit Nr. 1

Gent, 1982, 136 blz.

De cooperatief „Vooruit" werd in 1880 gesticht na afscheuring van de cooperatief „De Vrije Bakkers". Naast de broodverkoop startte men in 1882 ook met de verkoop van koffie en werd de basis gelegd van de latere kruidenierswinkel. Voor het kopen van brood werden broodkaarten gebruikt. Vanaf 1887 startte „Vooruit" zijn kolenhandel en kwamen de kolenkaarten in voege. Een belangrijk betalingsmiddel was een huismunt, het deelgeld of „den deel". Verder waren er getrouwheidspremiekaarten, ristornozegels, premiebons, bouwstenen en kapitaalaandelen, buffetpenningen. De auteur geeft telkens een uitgebreide technische beschrijving van het materiaal, maar vooral ook ontstaans- en wordingsgeschiedenis. Er wordt tevens aandacht besteed aan de broodkaarten van twee coöperatieven, die achteraf tot „Vooruit" zijn toegetreden, het Aalsterse „Hand aan hand" en „Voor ons recht" uit Deinze. Rijk geillustreerd.

Hedendaagse tijd

DESPRETZ A.

Het Van Beverenmonument, laatste monumentale sculptuur van Jules van Biesbroeck Jr.

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 13, (1984), nr. 2, p. 87-125.

Begin augustus 1923 lanceerde de socialistische wijkclub van de Frans van Ryhovelaan het idee een standbeeld op te richten voor Edmond Van Beveren op het naar hem genaamde plein. Men hoopte het standbeeld te kunnen inhuldigen op de Exposition Internationale de la Cobpération et des Oeuvres Sociales van 1924 welke zou doorgaan in het Feestpaleis van het Citadelpark. In naam van de partij werd door Edward Anseele kontakt gezocht met de vijftigjarige kunstenaar Jules Van Biesbroeck die toen in Bordighera aan de Italiaanse Rivièra woonde. De praktische voorbereidingen, de realisatie van sokkel en monument en de keuze van de plaats waar het monument uiteindelijk zou komen nam zoveel tijd in beslag dat het eerst op 25 juli 1926 zou worden ingehuldigd. De auteur gaat uitvoerig in op alle aspekten die de realisatie van dat kunstwerk met zich meebracht. Ook de financiële kant van de onderneming wordt uit de doeken gedaan. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DESPRETZ A.

Hongerlijders in de tuin van het Hortusmuseum

Ghendtsche Tydinghen, 17, (1988), nr. 4, p. 201-205.

Bespreking en historiek van het beeld „La Famine", vervaardigd door Jules Van Biesbroeck Jr. in 1901 en in 1908 in brons gegoten. Geïllustreerd.

Kunst, cultuur

DESPRETZ A.

Kanttekeningen bij grafmonumenten van Jules van Biesbroeck jr.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 3, p. 126-136.

Jules van Biesbroeck jr. (1873 - 1965) vervaardigde zeven grafmonumenten. Drie waren voor prominenten van de socialistische beweging (de Brusselaar Jan Volders en de Gentenaars Edmond Van Beveren en Jan Foucaert) ; twee voor collega's kunstenaars (Charles Van Loo ; Theodoor en Jozef Vermeulen) en twee voor buitenlandse aristokraten (voor Lady Smith te Lincoln en voor mevrouw Coudoglou te San Remo).


1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina