Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina32/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   70
DESPRETZ A.

Kanttekeningen bij grafmonumenten van Jules van Biesbroeck jr.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 4, p. 201-217.

De auteur bespreekt de ontstaansgeschiedenis van het grafmonument voor de socialist Edmond van Beveren (1852-1897). De definitieve versie van het monument werd in 1905 op de Westerbegraafplaats ingehuldigd. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DESPRETZ A.

Kanttekeningen bij grafmonumenten van Jules van Biesbroeck jr.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 5, p. 257-277.

Historiek van de grafmonumenten op de Westerbegraafplaats voor de socialistische voorman Jan Foucaert (1850-1910), de kunstfotograaf en schilder Charles Joseph van Loo (1846-1904) en de schildersfamilie Vermeulen. Alle monumenten werden ontworpen door Jules van Biesbroeck jr. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DESPRETZ A.

Moderne Gentse penningen,

Drongen, 1991, 206 blz.

Catalogus van jetons uit de Gentse agglomeratie vanaf ca. 1870. De penningen werden gebruikt ter controle of om betalingen gemakkelijk en snel te laten verlopen. Geïllustreerd.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DESPRETZ A.

Omtrent een overheidsmedaille uit een onstuimig jaar: 1814

Dronghine. Jaarboek, (1989), p. 39-51.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DESPRETZ A.

Omtrent Gentse en andere hondepenningen. Een kynosematologische bijdrage

jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, (1988), p. 37-92.

Beschrijvende lijst van 19de- en 20ste-eeuwse belastings- en identifikatiepenningen voor honden. Geïllustreerd.206. "Die de kruyden niet en kent komt bij broeder jan naar Gendt". Curiosa uit de apothekerswinkel, (Het Toreken), Gent, 1990, 9 blz.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DESPRETZ A.

Veewedstrijdmedailles van Drongen en Baarle

Dronghine. Jaarboek, (1988), p. 41-67.

Catalogus van medailles uitgereikt op de jaarmarkten en andere veewedstrijden te Baarle en te Drongen. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DESPRETZ A.

Wel en wee van „Pietje Bluut", de „Geketende Prometheus" van Lodewijk van Biesbroeck

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 6, p. 333-347.

Na een biografische inleiding op het leven van Lodewijk Pieter van Biesbroeck wordt de geschiedenis van het beeld „Geboeide Prometheus" geschetst. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DESPRETZ A.,

De Gentse triënnale van 1895, een buitenbeentje

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 1, p. 13-17.

Geïllustreerd.

Kunst, cultuur

DESPRETZ A.,

Een eremetaal van een Drongense tentoonstelling uit 1931,

Dronghine. Jaarboek, (1992), p. 157-158.

Met fotoreproductie' van het stuk.

Kunst, cultuur

DESPRETZ A.,

Een schelleken boeboe,

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 3, p. 166-168.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden honden geslacht en het vlees verkocht.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DESPRETZ A.,

Omtrent dagboekfragmenten uit 1914-1918 van Virginie Loveling

Dronghine. Jaarboek, (1992), p. 51-100.

Uitgave van dagboekfragmenten en commentaar met betrekking tot Drongen in de Eerste Wereldoorlog. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DESPRIET Ph.

Romeinse wegen in Zuid-West-Vlaanderen. Enkele kritische beschouwingen

De Leiegouw, jg. XXV, (1983), afl. 1, p. 59-77.

Met bespreking van de wegen Atrecht-Rijsel-Kortrijk-Gent en Doornik-Gent. Geïllustreerd.

Archeologie

DETREMMERIE A.

Textiel in de Gentse musea

Handelingen. Vijfde Nationaal Kongres voor Industriële Archeologie. Textiel. Gent, 26-27 november 1977, Gent, p. 159-162.

Overzicht van de textielverzamelingen in het Bijlokemuseum en het Museum voor Sierkunst.

Kunst en Kultuur

DETREMMERIE A. en DESEYN G.

't Is voor de bakker. De mechanisering van de brood- en banketbakkerij

Stad Gent. Dienst voor Culturele Zaken. Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1986, 168 blz.

Het hoofdstuk Van broodfraude naar politieke broodnijd handelt over de evolutie van het bakkerijwezen te Gent, van de nering tot de grootbakkerijen in de vrije marktekonomie, waarbij ook de bakkerskooliperatieven en de strijd die deze voerden bij het inpalmen van de arbeiders aan bod komen. In de traditie van het M.I.A.T. vindt men in het hoofdstuk Werken en leven in de brood- en banket-bakkerij de schriftelijke neerslag van een zevental interviews, afgenomen bij vijf brood- en banketbakkers, een peperkoekbakker en een beheerder van een pralinebedrijf, allen uit Gent of omgeving. Met beknopte bibliografie. Rijk geïllustreerd

Industriële archeologie, scriptophilie

DETREMMERIE M.

Textiel uit de Oudburg in Gent. Onderzoek van kleding en interieurdecoratie

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 3, p. 57-71.

Geïllustreerd

Archeologie

DETREMMERIE M. en VAN DEN KERKHOVE A.

Textilia. Kostuums en accessoires uit eigen bezit

Bijlokemuseum, Gent, 1986, 142 blz.

Geïllustreerd

Kunst, cultuur

DEVLEESCHOUWER J.,

Nervische hydroriemen (II). Met een uitweiding over de namen uit de Weserstreek

Naamkunde, V, (1973), p. 37-56.

Aansluitend bij een ouder artikel van de auteur waarin deze een globale verklaring poogt te vinden voor de namen Gent, Schelde, Schouwen, Honte en Nete (Devleeschouwer J. Nervische hydroniemen (I), in Naamkunde, IV, (1972),p. 21-25.

Het oude Gent, toponiemen

DEVOLDER C.,

De notabelen van het Eerste Keizerrijk (1804-1814). Het Scheldedepartement,

HMGOG, XLV, (1991), p. 177-209.

Prosopografische studie van de groep van de ca. 100 rijkste en machtigste burgers uit het Scheldedepartement. Onderzocht worden hun socio-demografische gedragspatronen, fortuinen, beroeps- en politieke activiteiten. Met tabellen en naamlijst van de notabelen.

Hedendaagse Tijd

DEVOLDER J.

Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden voor de periode 1800-1829

Rijksuniversiteit Gent. Centrale Bibliotheek. Bijdragen tot de Bibliotheekwetenschap, VI), Gent, 1989, 3 dln., XX + 1884 blz.
Inventarissen, bibliografieën

DEVOS P.

Bibliografie van de universitaire proefschriften over archeologie, kunstgeschiedenis en musikologie in verband met Oost-Vlaanderen, in Uit velerlei eeuwen. Historische en kunsthistorische bijdragen.

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks. Nr. 18, Gent, 1982, p. 211-254.

Vele van deze proefschriften bevatten interessante gegevens over Gent. Specifiek voor Gent zijn belangrijk :

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DEVOS P. en KINDT L.,

Het Caermersklooster in Gent

Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 24, (1986), nr. 4, p. 144-151

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DEVOS P. en ROBIJNS L.

Beschermde monumenten, stadsgezichten en dorpsgezichten

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 42, (1988), p. 145-151.

Voor Gent zijn te vermelden: huizenrij Graaf van Vlaanderenplein 1-37 en Zuidstationstraat 33-37, voormalig redaktiegebouw van het dagblad Vooruit, huis Minard en Minardschouwburg.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DEVOS P., DE KEGEL A. en ROBIJNS L.

Beschermde monumenten, landschappen, stadsgezichten en dorpsgezichten

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, jg. 38, (1984), p. 143- 174.

In 1984 werden in de Provincie Oost-Vlaanderen bij Koninklijk Besluit tien monumenten beschermd, evenals zeven stads- en dorpsgezichten en drie landschappen. Te Gent de bescherming van : een 16de-eeuws (?) dwarspand (Sleepstraat 168) ; een 18de-eeuwse herenwoning ontworpen door J.-B. Pisson (Recolettenlei 16); het Citadelpark.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DEVREESE D.,

Een vergeten Gentse arbeidersleider uit de vorige eeuw, Jan Seranne,

HMGOG, XXI, (1967), 261-280.

Zeer waardevol, omdat doorgaans weinig of niets geweten is over de plaatselijke militanten in de arbeidersbeweging in die periode.

Sociale geschiedenis

DEWILDE B., A. PAUWELS, J. VERBRUGGEN en E. WARLOP,

De kist van Oxford.

De Leiegouw, jg. XXII, afl. 2-3, juli 1980, p. 163-256

In 1905 kocht New College, Oxford bij een pachter een houten kist waarvan de voorkant zeven gebeeldhouwde taferelen vertoonde die geïdentificeerd werden als afbeeldingen van de gebeurtenissen die zich in 1302 in Vlaanderen afspeelden vanaf de Brugse Metten tot de Guldensporenslag. Algemeen werd aanvaard dat de kist 14de-eeuws was. Meer recent spraken verscheidene kunsthistorici en historici over een 19de-eeuwse vervalsing. De auteurs van het artikel opteren ondubbelzinnig voor de autenticiteit van de „Chest of Courtrai". De afbeeldingen worden vergeleken met de schilderingen op het Leugemetefries (Gent) en met andere afbeeldingen van Gentse ambachten.

Middeleeuwen

DEWITTE K.

De antisocialistische vrouwenbond te Gent (1893-1914)

KUL, E. Lamberts, 1978.
Verhandeling

DEWULF J.

Regesten op de Jaarregisters van de Keure. Schepenjaar 1409-1410

Stad Gent. Inventarissen en Indices gepubliceerd door het Archief , Gent, 1984, 346 blz.

De regesten zijn kronologisch gerangschikt. Met indices van persoonsnamen, plaatsnamen, straatnamen, huizen, instellingen, toponiemen.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DEZUTTER W.P.

In memoriam Prof. J. Duverger (1899-1979).

Biekorf, jg. 79, 1979, p.

In memoriam van dr. Jozef Duverger, hoogleraar in de Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Gent van 1932 tot 1970.

Biografische artikels en nota's

DHAENENS E.

Het kasteel Puttenhove te Sint-Denijs-Westrem

G.O.V. Heraut, jg. 15, (mei 1980), 12 blz.
Heemkunde

DHAENENS E.,

De wijze waarop het Lam Godsaltaar was opgesteld,

Gentse Bijdrage tot de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde, XXII, (1969-1972), p. 109-150.

Het retabel wordt bestudeerd in het kader van de Joos Vijdkapel. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

D'HAENENS H.,

De moord van Mariakerke,

Marka. Notulenblad, 102, (1992), z.blz.

Verhaal van de moord op Isidoor de Nys en van de daarop volgende assisenzaak (1911-1913). Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

D'HAESE M.

Museum Meerhem. Katalogus.

Gent, (1976), 43 blz.

Catalogus van dit museum dat werd ingericht in een gedeelte van de kapel van het oude kartuizerklooster, welke door Lieven Bauwen ook als fabriek werd ingericht. In dit gebouwencomplex werd in 1814 tevens de Vrede van Gent ondertekend tussen de Verenigde Staten van Amerika en Engeland.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

DHAEYERE T.,

De boerenwacht te Mariakerke anno 1802,

Marka Notulenblad, 101, (1992), z.blz.

Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DHANENS E.

Actum Gandavi. Zeven bijdragen in verband met de oude kunst te Gent

Academiae Analecta. Klasse der Schone Kunsten, 48, (1987), nr. 2, 137 blz.

In zeven bijdragen wordt bewezen dat Gent voor de vernielingen van de 16de eeuw een belangrijk kunstcentrum was. Daartoe diende de auteur beroep te doen op kopies van verdwenen kunstwerken, miniaturen en tekeningen. Besproken worden : twee romaanse muurschilderingen in de Sint-Baafsabdij (7-16), een 15de-eeuwse kompositie David en Abigaïl door Hugo vander Goes (17-30), twee gerechtigheidstaferelen in het schepenhuis (31-37), een Onze-LieveVrouwvoorstelling uit de 15de eeuw in een getijdenboek (39-51), de stadsversieringen bij de intocht in 1458 van Filips de Goede (53-89), het verluchte Boek der Privilegiën uit 1453-1458 (91-112) en een 15de-eeuwse Maagschap van de Heilige Anna (113-121). Met illustraties en Engelse samenvatting.

Kunst, kultuur

DHANENS E.

De artistieke uitrusting van de Sint-Janskerk te Gent in de 15de eeuw.

Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Schone Kunsten, jg. 44, (1983), nr. 1 ,147 blz. 24 bladzijden illustraties. Overdruk

De auteur poogt te achterhalen hoe de dekoratie in de St.-Janskerk (de huidige Sint-Baafskathedraal) eruit heeft gezien in de periode van de inhuldiging (6 mei 1432) van het Lam Godsretabel. Om de omgeving van het retabel te rekonstrueren en de parochiale uitrusting van de kerk te visualiseren kan zij een beroep doen op enkele inventarissen, o.m. de inventaris van de mobiele kostbaarheden in 1439. Daarnaast zijn er een aantal secundaire en onrechtstreekse bronnen zoals het obituarium van Sint-Jan, een cartularium uit de 15de eeuw, graf- en gedenkschriften, enz. Worden besproken : de juridische en morele status van de parochiekerk Sint-Jan de Doper ; de relatieve volledigheid van de inventarissen van 1439 en 1467 ; de bewaring en bewaking ; de ruimten en hun onderverdeling (glasramen, afsluitingen); de Ra ; de Balk met Leeuwen ; het hoogkoor ; de kapellen en zij-altaren ; de crypte ; de gewaden en het ceremonieel ; het edelsmeedwerk voor de cultus ; de reliekhouders ; de boeken, muziek en mysteriespel ; funeraire monumenten.De kunstwerken die worden beschreven getuigen van de hoge ontwikkeling van Gent als kunstcentrum. Met bijlagen ; lijst van afbeeldingen ; indices.

Kunst en Kultuur

DHANENS E.

De fontein op het Lam Godsretabel door de gebroeders Hubert en Jan van Eyck,

Academiae Analecta. Klasse der Schone Kunsten, 50, (1989), nr. 2, p. 3-17.

Geillustreerd.

Kunst, kultuur

DHANENS E.

De kwartierstaat en het graf van jan van Eyck

Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten jg. XXXIX, 1977, nr. 4, Brussel, 1977.

Bestudering van vier wapenschilden van de grootouders van Jan van Eyck die afgebeeld staan in een manuscript uit de 16de eeuw onder een transcriptie van het gedenkschrift op het grafschrift van Jan van Eyck. Vertrekkend van dit manuscript wordt een onderzoek verricht naar het graf van jan van Eyck, naar de geboorteplaats van de gebroeders ni. Maaseik en de overlijdensdatum van jan, nl. kort vóór of ten laatste op 23 juni 1441. Met bijlage. Geïllustreerd, 50 blz.

Kunst en Cultuur

DHANENS E.

Enkele beschouwingen over de tiaar van de tronende Christus op het Lam Godsretabel te Gent

Album Charles Verlinden, Gent, 1975, p. 193-200.

Is de met edelstenen versierde tiaar van Christus op het Lam Godsretabel een min of meer getrouwe weergave van de tiaar van Bonifatius VIII (1294-1303)? Welke betekenissen worden aan die tiaar toegeschreven? Op deze vragen poogt de auteur een antwoord te geven in het licht van de tijdsomstandigheden waarin het Lam Godsretabel werd ontworpen, meer bepaald het Westers Schisma (1378-1417). De kerkgemeenschap is im­mers het mystiek lichaam van Christus. Het is dus best te verklaren dat de Christusfiguur gekroond is met de tiaar als symbool van deze gemeen­schap.

Kunst en Cultuur,

DHANENS E.

Het Aanschijn van Christus door Jan van Eyck en het concilie van Ferrara-Florence, 1438-1440,

Academiae Analecta. Klasse der Schone Kunsten, 50, (1989), nr. 2, p. 43-64.

In de marge van het herenigingsconcilie tussen de Oosterse en Westerse kerken te Ferrara-Florence, dat voorgezeten werd door kardinaal Albergati, tekende of schilderde Van Eyck twee archetypes van het "Aanschijn van Christus". Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

DHANENS E.

Het klooster van de Geschoeide Karmelieten te Gent. Monumentenbeschrijving,

Kultureel jaarboek voor de Provincie Oost­Vlaanderen, 1973, Gent, 1974, p. 41-110.

Een oudheidkundige beschrijving van het Pand met een overzicht van grafische dokumenten, gegevens over inplanting en oriëntatie, grondplan en ruimteverdeling. Achtereenvolgens worden besproken : de kerk, het oude pand, het nieuwe pand, de bijgebouwen, het monumentaal beeldhouw­werk, de voormalige uitrusting van de kerk.

Gebouwen

DHANENS E.

Het Monforteretabel van Hugo van der Goes

Academiae Analecta. Klasse der Schone Kunsten, 46, (1985) nr. 1, p. 1-23.

Het retabel, dat genoemd werd naar de plaats van herkomst in Noord  Spanje, bevindt zich thans in de Staatliche Museen te Berlijn. De auteur schrijft het toe aan Hugo vander Goes, die het ca. 1470 te Gent zou vervaardigd hebben in opdracht van kanselier Willem Hugonet. Met illustraties en Engelse samenvatting.

Kunst, kultuur

DHANENS E.

Het portret van kardinaal Nicolo Albergati door Jan van Eyck (1438),

Academiae Analecta. Klasse der Schone Kunsten, 50, (1989), nr. 2, p. 19-41.

Van het portret bleven een potloodtekening te Dresden en een beschilderd paneel te Wenen bewaard. Met illustraties.

Kunst, kultuur

DHANENS E.

Het raadselachtig schilderij van Ince Hall

Academiae Analecta. Klasse der Schone Kunsten, 46, (1985) nr. 1, p. 25-60.

Het schilderij, dat dateert uit het begin van de 16de eeuw, zou vervaardigd zijn als herinnering aan de te Gent in 1477 terechtgestelde en in het karmelietenklooster begraven kanselier Willem Hugonet. Met illustraties en Engelse samenvatting.


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina