Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina35/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   70

Fr. Pedro de Game. Primer evangelizador y civilizador de Mexico.

Revista Belga (Mexico), 1974, p. 28.

Pieter van Gent (ca. 1480-1572) trok in 1523 als minderbroedermissionaris naar Mexico, dat enkele jaren te voren door Cortez was veroverd. Pieter van Gent verzette zich herhaaldelijk tegen de uitbuiting van de inlandse bevolking door de Spanjaarden die op onmiddellijke winst belust waren

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

FAGNART A.

Recherches sur une seigneurie appartenant à l'abbaye Saint-Pierre de Gand : Camphin-en-Carembault

ULB, 1977.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

FAUCONNIER A. en P. ROOSE,

Orgels van Vlaanderen,

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Bestuur Monumenten en Landschappen), Brussel, 1991, 143 blz.

De orgelbouwers Pierre van Peteghem en Pierre Schyven met hun Gentse creaties in de O.L.Vrouw-Sint-Pieterskerk (1847-1848) en in de Ongeschoeide Karmelietenkerk (1893-1894) worden onder meer besproken. Geïllustreerd.

Kunst, cultuur

FAUCONNIER M.

Vrouwenkloosters in Oost-Vlaanderen tussen 1303 en 1914.

RUG, R. Van Eenoo, 1980.
Verhandeling

FERNANDEZ P.

Het verschijnsel kindermoord in de Nederlanden (XlVde-XVde eeuw) PREVENIER W. R. VAN UYTVEN en E. VAN CAUWENBERGHE, (eds.), Sociale structuren en topografie van armoede en rijkdom in de 14e en 15e eeuw. Methodologische aspecten en resultaten van recent onderzoek

Studia Historica Gandensia 267), Gent, 1986, p. 111-133.

In het kader van de belangstelling voor de geschiedenis van het kind, wordt het in de middeleeuwen beperkte verschijnsel van de kindermoord besproken. Beschreven zijn : de omstandigheden waarbij deze misdaden geschiedden, de daders en hun motieven, de slachtoffers en de repressie.

Middeleeuwen

FLANDERS C.

Werner Pauwels

Oostvlaamse Literaire Monografieën, V1I, (1985), p. 161-192.

Pauwels (Gent, 1937-) schrijft poëzie, proza en toneel. Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën

FLORIZOONE K.

Studie van de verenigingsborden uit het museum voor Volkskunde te Gent als bron tot kennis van het verenigingsleven

RUG, 1978.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

FORTIE L.

50 jaar H. Hartkerk te Kolegem

Heemkundige Kring Marka, 1986, 8 blz.

Korte historiek van de in 1936 ingewijde kerk op Kolegem (Mariakerke). Met illustraties.

Kerkgeschiedenis, kloosters

FORTIE L.

50 jaar H. Hartkerk te Kolegem. Addendum

Marka. Notulenblad, nr. 85, (1987), p. 1-7.

Geïllustreerd

Kerkgeschiedenis, kloosters

FORTIE L.

Jaaroverzicht Marka

Marka, Notulenblad van de Heemkundige Kring „Marka" van Mariakerke, nr. 62, (1981), p. 2-3.

Om het werk van de toekomstige heemvorsers van Mariakerke te vergemakkelijken werd besloten elk jaar een jaaroverzicht van de markantste feiten betreffende Mariakerke te publiceren. Dit jaaroverzicht handelt over 1980.

Heemkunde

FORTIE L.

Marka-Mariakerke 25 jaar

Mariakerke, 1989, z.p.

Fotoboek betreffende de deelgemeente

Heemkunde, volkskunde, genealogie

FORTIE L.

Plan parcellaire de la commune de Mariakerke par P.C. Popp,

Marka Notulenblad, nr. 98, (1991), z.blz.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

FORTIE L. en BOERJAN G.

100 Jaar herbergen te Mariakerke

Heemkundige Kring „Marka" Mariakerke - Gent, oktober 1980, 56 blz.

Overzicht van meer dan tachtig herbergen met tal van wetenswaardigheden. Geïllustreerd door G. BOERJAN.

Heemkunde

FORTIE L. en BOERJAN G.

Twintig jaar Heemkundige Kring „Marka" te Mariakerke

Mariakerke, 1984, 30 blz.

Historisch overzicht van 20 jaar werking in de heemkundige kring. Met voorwoord van R. RUYS en illustraties.

Heemkunde, volkskunde

FORTIE L.,

De Brugse Vaart en de bruggen te Mariakerke,

Marka. Notulenblad, 99, (1991), z.blz.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

FRANCK L.

De abdij Nieuwenbosch te Destelbergen - Heusden

Heemkundig Nieuws, jg. 13, (1985), nr. 3/4, p. 11-12.

Bondige nota over deze abdij die waarschijnlijk in de 13de eeuw werd gesticht. Ze werd in 1579 door de Gentse Calvinisten verwoest.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis, kerken

FRANCK L.,

Historisch-geografische schets van de weg Gent-Oudenaarde op het grondgebied van de kanselarij Oudburg,

Heemkring Scheldeveld. Jaarboek I, (1970), p. 59-83.

Een gedegen studie waarin de auteur voor de kennis van het oudste wegennet teruggrijpt naar de ontginningsgeschiedenis.

Diversen

FRANCOIS L.

Charles Manilius (Gent, 1778 - Gent, 1852). Ambtenaar en orangistisch politicus

Vlaamse Stam, 25, (1989), nr. 1, p. 1-20.

Over het carrièreverloop van Manilius tijdens de diverse regimewisselingen tussen 1794 en 1852. Met genealogische gegevens.

Biografieën

FRANCOIS L.

Claude Gréban de Saint-Germain (Dijon, 1775 - Brussel, 1850). Ambtenaar, journalist en bankier

HMGOG. XLII, (1988), p. 193-238.

Gréban verscheen vanaf 1795 te Gent en speelde een voorname rol in het politiek-ekonomisch leven gedurende de opeenvolgende regimewisselingen in de overgangsperiode van het Oud Regime naar de Hedendaagse Tijden.

Biografieën

FRANCOIS L.

Eugène van Hoobrouck de Mooreghem (Gent, 1756 -Gent, 1843)

Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, XXV , (1987), p. 127-152.
Biografieën

FRANCOIS L.

Helias d'Huddeghem Emmanuel (° Gent, 1762 Gent, 1838)

HMGOG, XLI, (1987), p. 181-194.

Emmanuel Helias d'Huddeghem studeerde rechten aan de Leuvense universiteit en werd advocaat bij de Raad van Vlaanderen. Tussen 1789 en zijn overlijden was hij politiek bedrijvig en maakte diverse regimewisselingen mee.

Biografieën

FRANCOIS L.

Jean-Baptiste d'Hane de Steenhuyse (Gent, 1757-Gent, 1826), een conservatief edelman tussen Ancien Regime en Hedendaagse Tijd

HMGOG, XLIII, (1989), p. 191-210.
Biografieën

FRANCOIS L.

Norbert Cornelissen

jaarboek. Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica „De Fonteine" te Gent, XXI-XXII, (1971-1972), p. 107 e.v.

De auteur bespreekt de rol die de Gentse stadsfunktionaris Cornelissen (1769-1849) vervulde bij de hernieuwde start van De Fonteine in 1812, zijn bijdrage tot de Vlaamse Beweging en zijn reaktie op de snelle wisseling van politieke regimes, die plaats greep tussen 1789 en 1830.

Biografische nota's, nekrologieën, enz.

FRANCOIS L.

Progressief en cultuurbewust. Prototypes van de Gentse burgerij eind 18de-begin 19de eeuw

Facultés Universitaires Saint-Louis. Studiecentrum 18de-eeuwse Zuidnederlandse Letterkunde, cahier nr. 5, Brussel, 1990, 92 blz.

Aan de hand van levensbeschrijvingen van Karel Broeckaert (Gent, 1767-Aalst, 1826), Jozef Cannaert (Gent, 1768-1848) en Charles van Hulthem (Gent, 1764-1832) wordt gepeild naar de reakties van de progressieve Gentse burgerij op de verschillende regimewisselingen tijdens de overgang van het Oud Regime naar de Nieuwste Tijden. ,

Biografieën

FRANCOIS L.

Renier du Bosch (Watervliet, 1765 - Bassevelde, 1842)

Appeltjes van het Meetjesland, 38, (1987), p. 111-160.

Het carrièreverloop van du Bosch tijdens de diverse regimewisselingen tussen 1792 en 1814 wordt besproken.

Biografieën

FREDERICQ - LILAR M.

Patriciërshuizen te Gent in de 18de eeuw.

Spiegel Historiael, jg. 16, (1981), p. 418-426.

De Gentse bouwkunst in de 18de eeuw inspireerde zich vooral op Franse voorbeelden. In het oeuvre van twee Gentse architecten David 't Kindt en Bernard de Wilde komt de fusie tussen plaatselijke vormentaal en Franse decoratieve kunst uit het régence-tijdperk goed tot uiting. Hun bouwstijl kreeg de naam Gentse rococo. Niet alleen de architectuur, maar ook de binnenhuisdecoratie stond onder invloed van Frankrijk, alhoewel dit sterker tot uiting kwam in de schilderkunst, o.m. bij de van Reysschoots, als bij de houtsnijders, zoals een Frans Allaert. De schilder Emmanuel van Reysschoot, aan wie de versiering van de grote refter van de Sint-Pietersabdij en een zitkamer (1760) van het huis Falligan wordt toegeschreven, bleef de vervlaamste rocaille getrouw. Zijn zoon, de zeer begaafde PieterNorbert van Reysschoot (1738-1,95) ging de stijl van Lodewijk XVI, met name een neo-classicisme doordrenkt met romantiek, vertegenwoordigen. Hij schilderde de panelen in de eetkamer van het Huis Verhaegen rond 1775, de panelen in de eetkamer van het huis Brunin en het salon van het Huis van den Bogaerde rond 1785, de eetkamer in het Huis de Coninck (Museum voor Sierkunst en Industriële Vormgeving). In deze eetkamer blijft de beroemde kroonluchter in lindehout van Allaert (1703-1779) het grote meesterwerk. De Gentse rococo komt echter het meest tot uiting in de gebeeldhouwde eretrap van het Huis van der Meersche (1760), met schilderijen van N. Heylbroeck Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

FREDERICQ-LILAR M

L'hotel d'Hane-Steenhuyse à Gand MORTIER R. en H. HASQUIN, (eds.), Etudes sur le XVIlle siècle. IX

U.L.B. Groupe d'Etude du XVIIIe siècle), Brussel, 1982, p. 49-92.

Beschrijving van het exterieur en het interieur van het 18de eeuwse hotel, vooral aan de hand van het familiearchief d'Hane-Steenhuyse. Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

FREDERICQ-LILAR M

Twee prachtige voorbeelden van trapzalen in Gentse rococostijl: het Hotel Falligan en het Hotel Vander Meersche

De Woonstede door de Eeuwen heen, (1988), nr. 80, p. 50-59.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

FREDERICQ-LILAR M.

Een achttiende-eeuws patriciërshuis te Gent

De woonstede door de eeuwen heen, 1972, p. 34-58.

Geïllustreerd

Kunst en Cultuur,

FREDERICQ-LILAR M.

Een verleidelijk rococo-kunstwerk in Gent: de eetkamer van het voormalig Hotel de Coninck

Vlaanderen, 38, (1989), nr. 4, p. 29-32.

Voor de inrichting van de eetkamer in 1768 deed Ferdinand de Coninck beroep op de beeldhouwer Frans Allaert en de kunstschilder Pieter Norbert van Reysschoot. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

FREDERICQ-LILAR M.

Feestdecors in Gent tijdens de regering van Karel van Lotharingen, Karel Alexander van Lotharingen. Gouverneur-Generaal van de Oostenrijkse Nederlanden,

Europalia 1987), Brussel, 1987, p. 137-146

De Blijde Intrede van Maria Theresia (1744), de koningsschieting van de Sint-Jorisgilde (1752) en de herdenkingen ter ere van de heilige Bernardus (1753) en de heilige Macarius (1767) brachten de Gentse bevolking op straat. De tijdelijke architecturale decors en versieringen werden vervaardigd door lokale kunstenaars, die vooral tot de familie Van Reijsschoot behoorden. Geïllustreerd.

Kunst, cultuur

FREDERICQ-LILAR M.

Les tolles en kon de tapisserie de l'Hotel de Coninck a Gand MORTIER R. en H. HASQUIN, (eds.), Etudes sur le XVIIIe siècle. X

U.L.B. Groupe d'Etude du XVIIIe siècle), Brussel, 1983, p. 87-91.

De besproken wandschilderingen op doek in het hotel de Coninck (thans Museum voor sierkunst) worden toegeschreven aan Petrus Ledoux (1730-1807). Het artikel werd geïllustreerd. Voor een herdruk en bijhorende vertaling zie : De woonstede door de eeuwen heen, 68, (1985) nr. 4, p. 58-69.

Kunst, kultuur

FREDERICQ-LILAR M.

L'Hotel Falligan. Chef-d'oeuvre du rococo gantois.

Université Libre de Bruxelles. Faculté de Philosophie el Lettres, LXV), Brussel, 1977, 168 blz.

Na een historiek van het Hotel Falligan (ca. 1755 opgericht) geeft de auteur een beschrijving van dit rococogebouw op de Kouter. Daarna gaat ze uitvoerig in op de decoratie zowel wat architectuur, schilderkunst als schrijnwerk betreft. In annex vindt men een uitgave van belangrijk bronnenmateriaal, een overzicht van literatuur en geraadpleegde bronnen, een kritisch apparaat en een lijst van de talrijke illustraties.

Gebouwen, stadsbeeld

FRIANT L.

De Baarlese koortraditie. Het Sint-Martinuskoor 20 jaar jong,

Dronghine. Jaarboek, (1991), p. 12-23.

Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

FROYMAN N.

Het theaterbeleid te Gent tussen de twee wereldoorlogen : schouwspel van een samenleving en mentaliteit in evolutie. Sera proeve rara kritische doorlichting.

RUG, R. Van Eenoo, 1979.
Verhandeling

G.V.S.

De middenstandskeuken in de periode 1890-1920

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 30, (1981), p. 113-119.

Gentse restaurants, hotels, etentjes en gerechten omstreeks de eeuwwisseling.

Heemkunde

G.V.S.

Het plan Zollikopfer-De Vigne en de urbanisatie van de wijk Overschelde.

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 30, (1981), p. 85-92.

De uitvoering van het plan van ingenieur Zollikopfer en architekt De Vigne (1880) verbond liet oude Gent met het Zuidstation door de aanleg van een aantal nieuwe straten en overwelving van verscheidene waterlopen. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

GABRIELS L.,

De bonden van het H. Hart in het bisdom Gent 1920-1945,.

Historische monografieën. nr. 5, Aartrijke, 1991, 207 blz

Vanaf 1894 richtte de jezuïet Van de Put retraites in, onder meer te Drongen en te Gent om de godsdienstpraktijk bij de werklieden te stimuleren. De oud-retraitanten sloten nadien in hun respectievelijke parochies aan bij de bonden van het H. Hart. In Gent werd een dergelijke volhardingsbond reeds in 1896 gesticht. In 1923 werd te Mechelen een algemeen secretariaat voor de bonden opgericht en in 1928 te Gent een diocesaan secretariaat. Met kaarten, tabellen en fotoreproducties.

Kerkgeschiedenis, kloosters

GADEYNE G

De plaatselijke commissies van geneeskundig toevoorzicht in Oost-Vlaanderen (1818-1830).

HMGOG, dl. XXXIII, (1979), p. 174-220

Bijdrage tot de sociale geschiedenis van de geneeskunde in de 19de eeuw, meer in het bijzonder tot de rol van de Plaatselijke Commissies van Geneeskundig Toevoorzicht. Ze kunnen als een vroege poging van staatsinmenging in een vrij beroep en in de volksgezondheid geinterpreteerd worden. De taak van de plaatselijke commissies opgericht door de kaderwet van 12 maart 1818 bestond erin toezicht te houden op de uitoefening van de geneeskunde (o.m. verstrekken van geneeskundig onderwijs, kontrole op apothekers en drogisterijen) en het stadsbestuur bij de bestrijding van epidemies advies te verstrekken. Tegen de oprichting van de commissies bestond nogal wat weerstand, zodat de Provinciale Commissie voor Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht moest aandringen op de oprichting ervan. Het belang van de commissies te Aalst, Dendermonde, Ronse en St. Niklaas wordt nader onderzocht. Deze commissies hielpen een mentaliteitsverandering inluiden, die zou leiden tot de integratie van de wetenschappelijke gezondheidszorg bij de gemeenten.

Hedendaagse Tijden

GADEYNE G.

Inventaris van de papieren van Cesar Charles Snoeck (Ronse, 1834-1898), musicoloog en instrumentenverzamelaar

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Ronse, Brussel, 1986, 21 blz.

Snoeck bouwde tijdens zijn leven een indrukwekkende muziek-instrumentenverzameling op, eerst in een kasteel te Ronse en vanaf 1877 in een woning te Gent. Na zijn overlijden werd de verzameling verkocht. Ze is thans gedeeltelijk ondergebracht in het Brussels Instrumentenmuseum. Snoeck bestudeerde ook de instrumenten en liet enige nota's na. Ze bevatten onder meer gegevens over het Gentse muziekleven in het algemeen en over Gentse instrumentenbouwers en -verzamelaars. De inventaris, die voorzien werd van een inleiding en een klapper, beschrijft deze nagelaten nota's.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

GADEYNE G.

Oostvlaamse medici en parochiepriesters, slachtoffers van de tyfusepidemie, 1847-48. Een episode uit de sociale geschiedenis.

HMGOG, XXXIV, (1980), p. 167-179

De tyfusepidemie van 1847-48 maakte niet alleen veel slachtoffers onder het gewone volk, maar ook onder de verzorgers van de slachtoffers in casu de medici en de geestelijkheid. Een lijst opgesteld door het provinciaal bestuur bevat de namen van 13 dokters in de geneeskunde en van gezondheidsofficieren die in de voormelde periode ten gevolge van tyfus overleden. Een tweede lijst vermeldt de namen van 16 dokters die in dezelfde periode door tyfus of andere epidemische ziekten aangetast werden of herstelden. Een derde lijst door de bisschop van Gent opgemaakt op vraag van de provinciegouverneur betreft 35 parochiegeestelijken die in dezelfde 16 maanden overleden aan tyfus. Met kritisch apparaat.

Hedendaagse tijd

GAILLY M.

Technique et composition de l'Agneau Mystique

UCL, 1953.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

GALLOO J.,

150 jaar geleden. De spoorlijn Kortrijk-Gent werd een feit

De Leiegouw, XXXI, (1989), afl. 3, p. 149-166.

De spoorlijn werd plechtig geopend op 22 september 1839. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie

GARDELEIN D

Een stukje geschiedenis van de Rietgracht te SintAmandsberg


1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina