Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina37/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   70

GOOSSENS M.

Middeleeuwse muurschilderkunst te Gent.

Spiegel Historiael, jg. 11 (1976), p. 642-647.

De oudste overblijfselen van de muurschilderkunst in Gent en tevens in de Nederlanden dateren uit de 12de eeuw (Sint-Baafsabdij). In de 14de eeuw bereikte de Gentse muurschilderkunst haar hoogtepunt. Vele ensembles gingen echter verloren. Zowel de tempera-techniek als de olieverftechniek werden gebruikt. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

GOOSSENS M.

Oude Houtlei 112 - Gent

Stadsarcheologie, jg. 8, (1984), nr. 2, p. 24-36.

Achter een schijnbaar klassieke 19de-eeuwse gevel bevindt zich een veel ouder gebouw, waarvan een bouwaanvraag uit 1731 bestaat. Uitvoerige bespreking van restauratieproblematiek. Geïllustreerd.
GOTTSCHALK M.K.

De Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeuwen. Een historisch geografisch onderzoek betreffende Oost Zeeuws-Vlaanderen e.a.

Assen, 1984, 589 blz.

Dit standaardwerk gaat uitvoerig in op de geschiedenis en geografische evolutie van de bestudeerde gebieden. Gezien de zeer nauwe betrekkingen met Gent is dit werk ook voor de Gentse middeleeuwse geschiedenis belangrijk. Met bibliografie, index van namen en Franstalig resumé. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

GOUBITZ O.

Afvalstuk en modeschoen. Ledenvondsten uit de Oudburg

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 3, p. 72-79.

Geïllustreerd

Archeologie

GOUBITZ O.

Leder uit een beerput. Schepenhuisstraat, Gent,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 2, p. 16-19.

Schoeisels en schoeiselfragmenten uit de 15de, 17de en 18de eeuw. Geillustreerd.

Archeologie

GOUBITZ O.

Ledervondst uit de Belfortstraat-Kammerstraat

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 2, p. 42-44.

Geïllustreerd

Archeologie

GOUDERS A.

Dessins de Hugo Van der Goes et de son atelier

UCL, 1965.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

GOYENS DE HEUSCH S.

Het impressionisme en het fauvisme in België,

Antwerpen, 1988, 479 blz.

Gentse kunstenaars zoals A. Baertsoen, G. Buysse, C.R. Callewaert, C. en X. de Cock, G. den Duyts, G. en L. de Smet, M. Sys, T. van Rysselberghe, F. van den Berghe en F. Willaert worden onder meer besproken en in hun kunsthistorische kontekst gesitueerd. Met voorwoord door P. ROBERTS-JONES en illustraties.

Kunst, kultuur

GROTEN M.

Eine Zinspflichtigenurkunde der Abtei St. Peter zu Gent aus der Königszeit Konrads II

Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 43, (1987), nr. 1, p. 177-184

Technische beschrijving, bespreking en tekstuitgave van een cijnsakte uitgaande van de Gentse Sint-Pietersabdij. De oorkonde wordt bewaard in het Historischen Archiv van Keulen en dateert uit de jaren 1024-1027.

Kerkgeschiedenis, kloosters

GRYP M.

De Coupure als bakermat van de Gentse tuinbouw.

Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent, 1985, 28 blz.

Bondige handleiding. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

GUBIN E. en Y. LAMONDE

Un Canadien français en Belgique au XIXe siècle. Correspondance d'exil de L-A. Dessaulles 1875-1878,

Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Brussel, 1991, LII + 190 blz.

De Canadese staatsambtenaar Dessaulles (Saint-Hyacinthe, Canada, 1818-Parijs, 1895) moest om financiële redenen zijn land verlaten. Begin oktober 1875 ontscheepte hij in Antwerpen en van eind december 1875 tot februari 1878 verbleef hij te Gent. Zijn vanuit België geschreven brieven, die in het boek uitgegeven worden, bevatten belangwekkende informatie over het dagelijks leven in de stad en in het land.

Hedendaagse Tijd

GUNS M.-L.

Het nieuwe Art Nouveau en de esthetiek van Henry Van De Velde

VUB, 1976.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

GYSELS D.

Analyse van de Antwerpse en Gentse feuilletons handelend over niet-Europese onderwerpen, 1836-1860.

RUG, R. Van Eenoo, 1980.
Verhandeling

GYSSELING M.

Bergenkruis en de Sint-Lievensbedevaart

Heemkundig Nieuws, jg. 13, (1985), nr. 5, p. 5-7.

Bergenkruis is niet de voortzetting van de in 1540 afgeschafte bedevaart naar Sint-Lievens-Houtem, maar is vermoedelijk ontstaan tussen 1786 en 1821. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om dieper in te gaan op het leven van de H. Livinus. De Gentse relieken van de H. Livinus bleken in werkelijkheid de relieken van de Deventerse H. Liafwinus te zijn. De bedevaart naar Sint-Lievens-Houtem en terug, ter herdenking van de (fiktieve) overbrenging van de relieken van de H. Livinus wordt beschreven.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis, kerken

GYSSELING M.

Campo Santo

Sint-Amandsberg, 1980
Biografische artikels en nota's

GYSSELING M.

De Heenbeek te Destelbergen

Heemkundig Nieuws, jg. 14, (1986), nr. 1, p. 16.

De vroegste vermelding dateert uit 1862/79. De Heenbeek verbindt de zuidwestelijke hoek van de Roosbroeken met de Schelde. Heen betekent „zegge" (een rietsoort).

Heemkunde, volkskunde

GYSSELING M.

De heilige Bavo

Heemkundig Nieuws, 18, (1990), nr. 3-4, p. 3-6.

Levensbeschrijving van Bavo, die zich tot het kristendom bekeerde in 647-650 onder invloed van Amandus. Hij verbleef tijdelijk te Men-donk en overleed in zijn kluis te Gent kort vóór 659. Op de plaats van de kluis verrees later de Sint-Janskerk (thans Sint-Baafskathedraal).

Biografieën

GYSSELING M.

De leliester van de burggraven van Gent, heren van Heusden

De Oost-Oudburg. Jaarboek, XXVI, (1989), p. 192-200.

De burggraven voerden in hun wapen een gouden achtarmige leliester met in het midden een rode umbo op een zwart veld. Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

GYSSELING M.

De naam Drongen

Dronghine. Jaarboek, (1986), p. 54-56.

Etymologische verklaring van de deelgemeentenaam Drongen.

Heemkunde, volkskunde

GYSSELING M.

De naam Lochristi

Heemkundig Nieuws, jg. 13, (1985), nr. 3/4, p. 3-6.

„Lochristi" wordt voor het eerst vermeld in 1210. Lo betekent een open plek in het bos. De vorm Loe sancti Christi werd gegeven door de monniken van de Sint-Baafsabdij. Reeds in 1156 moet er te Lochristi een van de Heilig-Kerstkerk afhankelijke kapel gestaan hebben. De ontginningsgeschiedenis van Lochristi is nauw verbonden met de St.-Baafsabdij.

Heemkunde

GYSSELING M.

De naam Mendonk

Heemkundig Nieuws, jg. 13, (1985), nr. 5, p. 2-4.

Namen op donk zijn zeer talrijk in noordelijk Oost-Vlaanderen. Donk betekent zandige opduiking in moerassig terrein. Het eerste lid in de naam Mendonk beantwoordt aan het Gotisch miduma, t.t.z. midden. Mendonk is de middelste heuvel ten opzichte van Sprendonk en Oostdonk. Deze benamingen zijn vroegmiddeleeuws. Mendonk heeft overigens één van de vroegste kerken in Vlaanderen gehad.

Heemkunde

GYSSELING M.

De naam Oudburg,

De Oost-Oudburg. Jaarboek, XXVII, (1990), p. 96-100.

Oorspronkelijk had de naam Oudburg alleen betrekking op de grafelijke enclave in Gent. Deze werd begrensd door vier waterlopen. In verband met deze begrenzing wordt de naam geïnterpreteerd als : ruime (= oud) omsluiting ter afweer (= burg).

Middeleeuwen

GYSSELING M.

De naam Zeveneken

Heemkundig Nieuws, jg. 14, (1986), nr. 1, p. 8-10.

De vroegste vermelding van Zeveneken dateert uit 1239. De betekenis : een plaats waar zeven eiken staan. De eerste kerk werd opgericht ca. 1287.

Heemkunde, volkskunde

GYSSELING M.

De oudste annalen van de Sint-Baafsabdij

De Oost-Oudburg. Jaarboek, XXVI, (1989), p. 5-16.

In een afschrift uit 1570 of kort erna bleven annalen bewaard betreffende de Sint-Baafsabdij. Zij dateren van ca. 1030. De auteur beoordeelt de waarde ervan en bespreekt de gegevens die ze bevatten voor de kennis van de vroege abdijgeschiedenis. Als slot wordt er een transkriptie gebracht, voorzien van een Nederlandse vertaling.

Kerkgeschiedenis, kloosters

GYSSELING M.

De oudste statuten van het Groot Begijnhof

Heemkundige Kring de Oost-Oudburg v.z.w. Jaarboek, XXI (1984), p. 2-20.

Uitgave van de oudste statuten en het bijvoegsel uit 1354 van het Groot Begijnhof Sint-Elisabeth. De statuten zijn te dateren tussen 1322 en 1346. De uitgever transcribeerde de originele middelneder-landse tekst en geeft ook een vertaling. Met illustratie.

Kerkgeschiedenis, kloosters

GYSSELING M.

De relieken van de H. Landoaldus uit de Sint-Baafsabdij

Heemkundig Nieuws, jg. 13, (1985), nr. 5, p. 11-13.

In 1984 kwamen bij het openen van een reliekschrijn in de SintBaafskathedraal te Gent diverse relikwieattesten te voorschijn, waarvan de oudste drie uit de 10de en 1 le eeuw dateren : een falsum zogezegd uit de 8ste eeuw doch met schriftkenmerken uit de 11de eeuw en twee echte van 980 en 1080. Het falsum is verzegeld van een echt zegel uit de 8ste eeuw, wellicht het oudste bewaarde in België. Resumering van de gevonden oorkonden. Geïllustreerd.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis, kerken

GYSSELING M.

Etymologie van Heusden

Heemkundig Nieuws, jg. 11, (1983), nr. 5, 4 blz.

Heusden klimt op tot „Kusidhinion", een persoonsnaam. De vorming van de nederzettingsnaam dateert waarschijnlijk uit het eerste millennium v. Chr.

Heemkunde

GYSSELING M.

Geschiedenis van de Negenmeimarkt

De Oost-Oudburg, Jaarboek, XXIII, (1986), p. 95-105.

Catalogus van de tentoonstelling 1986, mei 9-18 in de Sint-Amanduskapel te Sint-Amandsberg. Korte bespreking van de 73 items die op deze tentoonstelling werden getoond. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde

GYSSELING M.

Geschiedenis van Oostakker en Sint-Amandsberg tot 1794

Oostakker, 1974, 52 blz.

In deze bondige maar interessante monografie wordt de geschiedenis van Oostakker (Sint-Amandsberg) beschreven in zesentwintig hoofdstukjes die elk een bepaald aspekt uitdiepen : de waterlopen ; het reliëf ; de bos­sen ; het eerste Gent ; Achtene ; Sloten ; de vroege Sint-Baafsabdij ; Ledergem, Zingem, Herlegem, Puigem ; bezitsverschuiving in de 9de en 10de eeuw ; wijding van de abdijkerk en 's-Heiligs-Kerstkerk ; de grote ontginningsbeweging in de 12de eeuw ; de oerparochie 's-Heiligs-Kerst wordt verdeeld ; het bestuur van de Sint-Baafsheerlijkheid ; het nieuwe landschapsbeeld, de Heernesse ; het Sint-Baafsdorp opgenomen in de Gentse invloedssfeer; de negen-meimarkt; Sint-Baafs en 's-Heiligs-Kerst verhuizen; de Sint-Amandskerk in het Sint-Annahospitaal; de Sint-Laureinskapel te Oostakker wordt parochiekerk; de Sint-Amanduskerk te Oostakker; de Sint­ Amandskapel te Sint-Amandsberg ; moraliteit en geloofsbeleving ; bevolkingsevolutie ; enkele gegevens uit de ekonomische en sociale geschiedenis ; het onderwijs. Geïllustreerd. Kaart : Oostakker XVIe - XVIIe eeuw.

Algemeen

GYSSELING M.

Het hof te Zingem. Bakermat urn Sint-Anrandsberg

Heemkundig Nieuws, 1, 1978, 1, p. 7-9.

Zingem is een van de oudste boerderijen op het grondgebied van de voormalige gemeente Oostakker-Sint-Amandsberg (7de-Sste eeuw). Zingem wordt geïdentificeerd met een boerderij aan de noordkant van de Antwerpse steenweg, tussen Verbindingsstraat en zuideinde van de Grondwetlaan (1571).
GYSSELING M.

Kaarten en prenten

Heemkundig Nieuws, 6, 1978, 6, p. 4-7.

Van 9 tot 11 september liep in convent Engelbertus de tentoonstelling „geschiedenis van de Gentse randgemeenten in kaart en beeld". Het besproken artikel is de inleiding tot de kataloog, aangevuld met gegevens over de fusiegemeenten Destelbergen en Lochristi. Een overzicht van beschikbare handboeken, renteboeken en kaarten.

Heemkunde en Folklore

GYSSELING M.

Principes van de straatnaamwijziging te Gent

Naamkunde, 11, 1979, afl. 1-2, p. 1-30. Preprint.

Op 2 mei 1977 werd door het Gentse stadsbestuur een kommissie ingesteld die belast werd met de studie van de straatnamen met als specifieke opdracht alternatieven voor te stellen voor twee of meermaals voorkomende straatnamen. Het vermelde artikel licht de principes toe die deze kommissie in acht heeft genomen bij het uitwerken van haar voorstellen. Achtereenvolgens worden aspekten besproken in verband met : doelstelling ; criteria bij het elimineren ; toponymie ; dorp, kerk, molen, kouter ; plaats, plein ; personaliteiten ; titulatuur en voornamen ; diverse principes bij de naamwijziging ; Gentstraat, Antwerpsesteenweg ; modernisering van de spelling ; aaneen of vaneenschrijven, de verbindingsklank -s ; alfabetisering.

Heemkunde en Folklore

GYSSELING M.

Uit de geschiedenis van de Oost-Oudburg, het Documentatiecentrum en de Mattekesclub

Heemkundig Nieuws, jg. 10, nr. 2, (1982), 4 blz.

De stichtingsvergadering van de heemkundige kring had plaats in 1963. Vanaf 1971 werd een maandelijks mededelingenblad „Schakel" uitgegeven

Heemkunde

GYSSELING M.

Uit de vroege geschiedenis van Gent en de Oost-Oudburg

De Oost-Oudburg, Jaarboek, XXIII, (1986), p. 5-87.

De gehele vroege geschiedenis van Gent en van het gebied van de Oost-Oudburg, inzonderheid van de Sint-Baafsheerlijkheid wordt in dit uiterst interessant artikel opnieuw doordacht. De auteur doet dit logisch voortschrijdend aan de hand van een groot aantal items : de prehistorische waternamen ; de naam Gent ; prehistorische terrein-en nederzettingsnamen ; de Romeinse weg ; de Gallo-Romeinse votiefsteen te Mendonk ; de vroegmiddeleeuwse plaatsnamen te Gent ; de vroegmiddeleeuwse waternamen, berg-, bos- en veldnamen in de Oost-Oudburg ; de vroegmiddeleeuwse namen op sali ; de heilige Amandus ; aankoop van het domein Sloten ; nederzettingsnamen op haim ; de kluis van Bavo ; Childela schenkt de kapel van Mendonk ; lotgevallen van deze kapel ; Sint-Veerle ; immuniteit ; de bamisfoor ; vlucht en terugkeer van de kanunniken van Sint-Baafs ; gedeeltelijke restitutie van de bezittingen ; restitutie van Destelber-gen aan de Sint-Pietersabdij ; voogden, erfelijke schouten en baljuws van deze abdij ; de schoutswoning te Sloten ; Sprendonk ; de heilige Livinus ; verheffing van de relieken van de H. Bavo in 1010 ; de heilige Macharius ; de wijding van de abdijkerk in 1058 ; wijding van 's Heiligs-Kerstkerk in 1067 ; kermis en negenmeimarkt in het Sint-Baafsdorp ; betaaldagen in de 13de eeuw ; Sint-Macharius in toponymie en patrocinia ; de Sint-Veerleprocessie ; de Proosdij van Sint-Amands ; de kerk van Mendonk ; lenen en cijnzen met be-trekking tot de Sint-Baafsabdij ; betwisting rond het bos te Lochristi ; de kerken van Desteldonk, Zaffelare, Lochristi en Zeveneken ; Hendrikslaar te Lochristi ; de keure van Hijfte ; het Nieuwhof in het Sint-Baafsdorp ; het Sint-Baafsdorp wordt een Gents satellietdorp (14de eeuw); de Sint-Baafsabdij wordt het Sint-Baafskapittel (1536); het Sint-Baafskapittel verhuist naar de Sint-Janskerk (1540); 's Hei-ligs-Kerstkerk verhuist ; oprichting van het bisdom Gent (1561); de negenmeimarkt te Sint-Amandsberg ; het schilderij van Engelbert van Siclers ; verdere verering van de heilige Macharius. Met bijlagen.

Algemeen

GYSSELING M.

Waar leerde de H. Amandus Nederlands spreken?

Heemkundig nieuws, jg. 11, (1983), nr. 3/4, 2 blz.

Hypothetisch wordt gesteld dat Amandus Saksisch zou geleerd hebben op het eiland Yeu (vóór de kust van Vendée in Frankrijk).

Kloosters, godsdienstgeschiedenis

GYSSELING M.

Wat betekenen de namen Desteldonk en Destelbergen?

Heemkundig Nieuws, jg. 11, (1983), 3 blz.

Desteldonk en Destelbergen gaan terug op „teks-la", hetgeen hoogte of heuvel betekent en respectievelijk „donk", d.i. zandige opduiking in moerassig gebied en „bergen", d.i. hoogte. Wat betreft Destelbergen werd het woord „berg" eerst in de 12de-13de eeuw toegevoegd.

Heemkunde

GYSSELING M. (ed.)

Corpus van middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300)

Leiden, 1977-1987, 15 dln.

In 1987 verscheen het 15de deel van het Corpus-Gisseling. Het kreeg als ondertitel mee Bouwstoffen voor een woordarchief van de Nederlandse taal. Het werk valt uiteen in twee wel te onderscheiden delen of reeksen. De eerste negen banden bevatten de ambtelijke bescheiden, de laatste 6 banden de literaire handschriften. Hiermee zijn alle — dus ook Gentse — bekende middelnederlandse teksten van vóór het jaar 1300 uitgegeven en vlot toegankelijk gemaakt. Met uitvoerige indices en klappers.

Middeleeuwen

GYSSELING M. en A. VERVAET

De vroegste geschiedenis van Lochristi en Zaffelare,

z.pl,.z.d., 93 blz.

Lochristi en Zaffelare waren afhankelijkheden van respectievelijk de Sint-Baafs- en de Sint-Pietersabdij. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

GYSSELING M.,

De laatmiddeleeuwse Sint-Baafskapel te Mendonk, i

Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. Jaarboek, XXVIII, (1991), p. 51-66.

Over de opeenvolgende kapellen te Mendonk (694-1621). Met tekstuitgaven in bijlage.

Kerkgeschiedenis, kloosters

GYSSELING M.,

De proosten van Sint-Baafs en Sint-Amands,

Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. Jaarboek, XXVIII, (1991), p. 5-17.

Geschiedenis van de verschillende proosdijen van de Sint-Baafsabdij Sint-Baafs (Gent-Evergem-Lochristi), Papinglo (Maldegem), Wulfsdonk (Moerbeke), Sombeke (Boechout), Lochristi-Zaffelare en SintAmands (Sint-Amandsberg). De proosten waren mede verantwoordelijk voor het wereldlijk beheer van de abdijgoederen.

Kerkgeschiedenis, kloosters

GYSSELING M.,

De vroegste geschiedenis van de Gentse haven

Gent Werkt, juni 1971, XIV, p. 122-128.

Vooral steunend op toponiemen wordt een schets gegeven van de wegen, waterlopen, kanalen en 'aarden' in het vroeg-middeleeuwse Gent. Met kaart.


1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina