Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina39/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   70

Hedendaagse Tijd

HEYSE M.

Kulturele uitingen van socialisten te Gent : 1885-1905

RUG, 1974.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

HILLEWAERT B.,

The introduction of tinglazing in north-western Europe,

Technology and Innovation, (Medieval Europe. Pre-printed Papers, nr. 3), York, 1992, p. 163-168.

Overzicht van de huidige kennis omtrent de introductie van tinglazuur in Noordwest-Europa en kritische analyse van de beschikbare elementen. Met verwijzing naar enkele voorbeelden uit Gent. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

HISETTE L.F.,

A propos de la porte de l'église de Signeulx et des Hisette, fondeurs de fer, serruriers et mécaniciens à Gand,

Le Pays gaumais, la terre et les hommes, XXIX/XXX, 1968-69), 150-175.

Interessant voor de sociale en economische geschiedenis van Gent in de achttiende en negentiende eeuw.

Sociale geschiedenis

HÖDL L. en HAVERALS M. (eds.)

Henrici de Gandavo. Tractatus super facto praelatorum et fratrum (Quodlibet XII, quaestio 31)

Ancient and Medieval Philosophy. De Wulf-Mansion Centre, series 2, Leuven, 1989, CLXIX + 292 blz.
Kerkgeschiedenis, kloosters

HOEBEKE G. en PENNEMAN T.

Sagen uit het Land van Rode

Driemaandelijks Tijdschrift Land van Rode, 18, (1990), nr. 2, p. 35-40.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

HOEBEKE G. en T. PENNEMAN

Sagen uit het Land van Rode (2),

Driemaandelijks Tijdschrift Land van Rode, 18, (1990), nr. 3, p. 64­69.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

HOFFSUMMER P.,

Dendrochronologie en Belgique et régions limitrophes,

Archaeologia Mediaevalis, (1992), 15, p. 15-16.

Overzicht van het dendrochronologisch onderzoek met verwijzing naar het onderzoek van de 13de-eeuwse dakkap van de Bijloke.

Archeologische kronieken

HOFLACK K.

Theo Lefèvre staatsman

Antwerpen-Baarn, 1989, 122 blz.

Biografie van de politicus Lefèvre (Gent, 1914-Sint-Lambrechts-Woluwe, 1973). Geïllustreerd.

Biografieën

HOLLEBOSCH - VAN RECK Y.

Een Gents lofdicht van 1813, een bron voor de geschiedenis, kunstgeschiedenis en volkskunde

Oostvlaamse Zanten, jg. 55, (1980), p. 175-195.

Door Norbert Cornelissen werd in 1813 een lofdicht geschreven voor een afgestorven lid van de Gentse Sint-Sebastiaansgilde, nl. Jan Van Syngel. Slechts enkele verzen werden aan de afgestorvene zelf gewijd. Ze vormen slechts een aanloop tot een dialoog die op humoristische wijze historische beelden ophangt. Bovendien bevat het gedicht een ode aan het waardevol kunstpatrimonium van de stad. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Heemkunde

HOLLEBOSCH - VAN RECK Y.

Modepop, modejournaal en mannequin, of hoe de mode aan de „man" gebracht werd

Oost-Vlaamse Zanten, jg. LVIII, (1983), nr. 5/6, p. 162-174.

Op basis van de collectie van het Museum voor Volkskunde te Gent wordt informatie verstrekt over geschiedenis van modepop, modetijdschriften en mannequin. Geïllustreerd.

Heemkunde

HOLLEBOSCH-VAN RECK Y.

Typologische benadering van enkele muntgewichtendozen uit de verzameling van het Bijlokemuseum te Gent.

HMGOG, XXX, (1976), p. 83-102.

Wat zijn muntgewichtdozen en hoe kunnen ze getypologeerd worden volgens hun herkomst? Het Bijlokemuseum bezit muntgewichtendozen uit Keulen en het Rijnland, uit Antwerpen, Brugge, Gent en Amsterdam. Geïllustreerd

Kunst en Kultuur

HOLSTERS A.

Moord en politiek tijdens de Gentse opstand 1379-1385

HMGOG, dl. XXXVII, (1983), p. 89-111.

Aan de hand van verhalende bronnen met als belangrijkste de Chroniques van Froissart, alsook van de Régistres de l'Audience (te Rijsel bewaard) wordt aangetoond in welk breed perspektief de relatie moord en politiek tijdens de Gentse opstand tegen Lodewijk van Male kan benaderd worden. In ieder geval wordt een sterke wederzijdse beïnvloeding van familiale wraak en politieke faktiestrijd opgemerkt. Met kritisch apparaat en bijlagen.

Middeleeuwen

HOMBLÉ A.G.

Notitieboek van vroedvrouw. Midden 19de eeuw - Bijloke Gent

Oostvlaamse Zanten, jg. LVIII, (1983), nr. 5/6, p. 175-186. Geïllustreerd.
Heemkunde

HOOIEER R. (red.),

Tekeningen, pastels en aquarellen uit eigen collectie

Museum voor Schone Kunsten, Gent, 1985, 134 blz. Geïllustreerd.
Kunst, cultuur

HOOZEE R.

George Minne: sculpteur symboliste

Septentrion, 16, (1987), nr. 2, p. 41-46.
Biografieën

HOOZEE R.

Museum voor Schone Kunsten Gent

Musea Nostra, 8, Brussel, 1988, 128 blz.

Voorstelling van de verzamelingen van het museum met een instel  lingshistoriek. Geïllustreerd. Zie ook Museum voor Schone Kunsten Gent. Ghent, Museum of Fine Arts, (Musées 2000), Parijs, 1988, 81 blz.

Kunst, kultuur

HOOZEE R. TAHON-VANROOSE M., BOWN-TAEVERNIER S.

Frits Van den Berghe

Gent, 1983.

Deze catalogus werd gepubliceerd naar aanleiding van de retrospectieve Frits Van den Berghe die plaats had in het Museum voor Schone Kunsten van 16 december tot 4 maart 1984. Frits Van den Berghe werd in 1883 te Gent geboren en studeerde van 1897 tot 1903 aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Tussen 1900 en 1914 werkte hij te Gent en te Sint-MartensLatem en werd beïnvloed door impressionisme en symbolisme. Na een periode in Nederland, schilderde hij vanaf 1926 opnieuw te Gent. In de jaren 1927/1939 zou zijn persoonlijk expressionisme verruimen en kwam hij tot de zogenaamde fantastische of surrealistische periode. De catalogus omvat tevens getuigenissen van Karel Van de Woestijne, André De Ridder en Paul Gustave Van Hecke. Met algemene bibliografie. Rijk geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

HOOZEE R. (red.),

Vlaams expressionisme in Europese context 1900-1930

Museum voor Schone Kunsten), Gent, 1990, 398 blz.

Gentse kunstenaars zoals G. Minne, G. van de Woestijne, C. Permeke, A. Servaes, G. de Smet, F. Masereel, F. van den Berghe, H. Mal-fait, Jozef en Jan Cantré worden onder meer voorgesteld en in de kunsthistorische ontwikkelingen van hun tijd gesitueerd. Met bijdragen van P. BOYENS, I. HENNEMAN, R. HOOZEE, H. LAUWAERT en W. VAN DEN BUSSCHE, voorwoord door schepen R. VAN QUAQUEBEKE en illustraties.

Kunst, kultuur

HOSTE L

Gent, poppenspelstad. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Gentse poppenspel.

Gent, 1979, 173 blz., geïllustreerd

Tot de eerste wereldoorlog werd het poppenspel bijna uitsluitend beoefend in de volkswijken door ongeletterden die er een bijverdienste in zagen. Tussen 1922 en 1944 zou het Gents marionettenteater een echte renaissance kennen. Na 1944 wordt tevens een sterke ontplooiing gekonstateerd. Er ontstaan twee richtingen : de traditionalisten, o.m. met „Pierke" en de modernisten. Interessante bijdrage over een boeiend aspekt van onze volkskultuur.

Heemkunde en Folklore

HOSTE L.

Belangrijke historische praalstoeten in Vlaanderen

Oostvlaamse Zanten, LXI, (1986), nr. 2, p. 67-83.

Onder de Gentse praalstoeten krijgt men een beschrijving van : de historische stoet van 1849 ; de karnavalkavalkades te Gent ; de Pacificatiestoet ; de historische stoet Gent door de eeuwen heen ; de ommegang van Sint-Michiel in 1913. Met voetnoten. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde

HOSTE L.

De „Koevoet", een sociale aanklacht

AMSAB-Tijdingen, III, (1984-1985), nr. 4, p. 103-109.

Bespreking en tekstuitgave van twee Gentse volksliedjes. De auteur van één van deze liedjes zou Emiel Moyson zijn, zie MERTENS J., Emiel Moyson als dichter van de „koelvoet" in AMSAB-Tijdingen, IV, (1985-1986), nr. 2, p. 39-44.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

HOSTE L.

De poppenspelwereld van Gustje-Pierke-de Puydt,

Oostvlaamse Zanten, LXIV, (1989), nr. 3, p. 215-216.

Bespreking van een schilderij door Jacky Lagrou, bewaard in het Museum voor Volkskunde. Met foto.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

HOSTE L.

Een volkse straatbenaming

Ghendtsche Tydinghen, 17, (1988), nr. 5, p. 278-279.

Omtrent het Heidamstraatje, een steegje uitkomend in de Sint-Pietersnieuwstraat.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

HOSTE L.

Flitsen uit de geschiedenis van de Gentse stadstrams en -bussen

Gentse Vereniging voor Scriptophilie, Berichtenblad, jg. 1, nr. 6 (1982), p. 3-9.

In 1873 werd de beslissing genomen een paardetram te Gent op te richten. Eén jaar later reden de eerste paardetrams doorheen Gent. In 1898 werd te Brussel de N.V. Tramways Electriques de Gand gesticht. De nieuwe rijtuigen waren groengeschilderde accumulatorentrams. Omstreeks 1905 werden de rijtuigen aan het trolleysysteem aangepast. Vooral na de oorlog werden snellere trams in gebruik genomen. Met de bedoeling de bestaande diensten te moderniseren, experimenteerde de Gentse Trammaatschappij vanaf 1932 met een busdienst. In 1961 nam de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Gent de plaats in van de vroegere maatschappij. Vanaf 1962 werd het tramnet te Gent geleidelijk afgetakeld en werd door soepelere autobuslijnen vervangen.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

HOSTE L.

Gentse praalstoeten te water,

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 6, p. 323-335.

Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

HOSTE L.

Gentse stadstrams en -bussen. Sprokkels geschiedenis, anekdoten en liedjes 1873 - 1981

Ghendtsche Tydinghen , Heemkundige en Historische Kring „Gent", 1982, 165 blz.

Een uitvoerig verhaal over het openbaar vervoer te Gent. Rijk geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

HOSTE L.

Het Sint-Denijs- en het Farmanplein. Een brokje geschiedenis

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 3, p. 146-155.

In 1828 was onder koning Willem van Oranje, te Sint-Denijs-Westrem op de wijk Buchten, een militair oefenplein aangelegd. Vanaf 1838 werd dit plein gebruikt door de Société des Courses om er paardenwedstrijden te houden. Begin juli 1838 grepen er de eerste hippische feesten plaats, terwijl ook in de stad heel wat festiviteiten werden ingericht. Was dit de aanloop tot de Gentse Feesten die toen nog niet bestonden ? Eerst na 1856 schoven de Gentse Feesten verder op, eerst naar 11 juli, daarna naar omstreeks 21 juli. Na de eerste wereldoorlog richtte de Aéro-Club des Flandres (1902), vanaf 1938 de Ghent Aviation Club vliegtuig- en zweefvluchten in te Sint-Denijs-Westrem. Mede door de vliegclub kon in 1908 de Franse vliegenier Henri Farman optreden. Hij hield zijn demonstraties op het huidige Farmanplein in de havenzone. Een ander evenement was het optreden van Pégoud in 1913. Tijdens de oorlogsjaren werd het vliegveld gebruikt voor militaire doeleinden. Tot einde 1984 stegen er de sportlui en zweefvliegers op van de Cessnaclub. Met voetnoten en bibliografie. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

HOSTE L.

In Memoriam E.H. Joris Vandenbroucke

Oostvlaamse Zanten, jg. 55, (1980), p. 166-167.

In memoriam van de Gentse priester en volkskundige. Deze priester was van 1922 tot 1927 onderpastoor op de St.-Theresiaparochie, op de Muide en lag aan de basis van het bekende poppenspel Spelleke van de Muide. Nadien ook werkzaam in de wijk van de Brugse Poort en van Rooigem.

Heemkunde

HOSTE L.

In memoriam Michel Steels (Gent 28 augustus 1913 - 11 januari 1987)

AMSAB-Tijdingen, V, (1987), nr. 1, p. 89-90.

De heemkundige Steels blijft vooral bekend om zijn Geschiedenis van het stedelijk onderwijs te Gent 1828-1914 (Gent, 1978) en om zijn talrijke bijdragen in het tijdschrift Ghendtsche Tydinghen. Zie ook de „In memoriam's" van ID. in Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 3, p. 118-120 en van GERITS J. in Ons Heem, 42, (1988), nr. 1, p. 34.

Biografieën

HOSTE L.

Jacky Lagrou, een Gentse type

Oostvlaamse Zanten, LXIII, (1988), nr. 1, p. 66-68.

Over de kunstschilder Lagrou en zijn werk „Bonnevalle en zijn wereld".

Kunst, cultuur

HOSTE L.

Over de Gentse „Garde Civiek",

Ghendtsche Tydinghen, jg. 11, nr. 3, 1982, p. 112-124.

De garde-civiek wordt gezien als een voortzetting van de sinds eeuwen bestaande schuttersgilden. Vanaf 1848 trachtte de Belgische regering de burgerwacht te reorganiseren en op een militaire wijze te drillen. Te Gent ontstond een burgerwachtruiterij (de cavalerieje of de garde-civiek te pérde), een artilleriebatterij (de kanonboeren) en compagnie karabiniers (chasseurs-éclaireurs, in het Gents „chaskens" genoemd). De leden van de burgerwacht stonden meestal zelf in voor hun uitrusting en uniform. Tegen de eeuwwisseling was de oorspronkelijke funktie van de burgerwacht volledig verwaterd. Het korps werd enkel nog in stand gehouden als een folkloristische traditie. Geïllustreerd.

Hedendaagse tijd

HOSTE L.

Over kunstaffiches voor de wereldtentoonstelling te Gent in 1913

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 1, p. 2-17.

Tot en met de Eerste Wereldoorlog werden kommerciële en kulturele affiches bijna uitsluitend voor de gegoede burgerij uit de belangrijkste steden geproduceerd. Zij kochten immers de dure produkten waarvoor reklame werd gemaakt. Ook de affiches voor de Wereldtentoonstelling van 1913 te Gent of voor de daarmee gepaard gaande festiviteiten getuigen van deze trend. In dit artikel wordt van deze affiches een overzicht gegeven. Met literatuurlijst en technische details bij de afbeeldingen. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

HOSTE L.

Rooigem en de Brugsepoort te Gent,

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 3, p. 114-127: nr. 4, p. 205-219 en nr. 5, p. 266-270.

De geschiedenis van de Rooigemwijk. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

HOSTE L.

Rooigem en de Brugsepoort te Gent,

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 6, p. 329-340 en 20, (1991), nr. 1, p. 42­53.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

HOSTE L.

Uithangborden te Gent

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 1, p. 30-40 ; nr. 2, p. 56-66 ; nr. 3, p. 149-153 ; nr. 4, p. 194-201 ; nr. 5, p. 263-268 ; nr. 6, p. 323-329 ; 17, (1988), nr. 1, p. 32-40 ; nr. 2, p. 83-91 ; nr. 3, p. 122-127 ; nr. 4, p. 196-200 .

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

HOSTE L.

Uithangborden te Gent

Ghendtsche Tydinghen, 17, (1988), nr. 5, p. 255-265; nr. 6, p. 313-318; 18, (1989), nr. 1, p. 45-53; nr. 2, p. 74-80; nr. 3, p. 166-170; nr. 4, p. 206-209 en nr. 5, p. 278-283

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

HOSTE L.

Uithangborden te Gent (vervolg en slot)

Ghendtshe Tydinghen, 18, (1989), nr. 6, p. 312-317.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

HOSTE L.

Uithangborden te Gent. Bijdrage tot vroegere en nog bestaande uithangtekens te Gent. Uithangborden en gevelstenen

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1886), nr. 6, p. 306-318.

Na een inleiding volgen aspekten van de uithangborden in verband met de volkskunst, de plaatsbepaling, het herkennen van familie- en geslachtsnamen, het algemeen uitzicht der uithangborden, de benamingen, de invloed van de wapenkunde, oude uithangborden in Vlaanderen, uithangborden en kunst, de „Franse borden", verplichtingen en misbruiken. Met voetnotenapparaat.

Heemkunde, volkskunde

HOSTE L.

Uithangtekens

Oostvlaamse Zanten, L, (1975), p. 50-60

Dit volkskundig artikel plaatst een aantal aspekten van Gentse uithangborden in een breder kader. Zo wordt o.m. gesproken over grondstof en uitzicht, volkskundige waarde, hun belang als plaatsbepaling, ouderdom, verplichtingen en misbruiken. Geïllustreerd

Folklore

HOSTE L. G. WEZE en R. VAN DER LINDEN

In Memoriam Gustje-Pierke de Puydt

Oostvlaamse Zanten, LXVI, (1991), nr. 1, p. 2-10.

De Puydt (Gent, 1904-1991) was een bekend Gents poppenspeler. Geillustreerd.

Biografieën

HOSTE L.,

Gezelschapsleven te Gent in de 19de-begin 20ste eeuw. Een proeve

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 1, p. 2-10 : nr. 2, p. 90-96 : nr. 3, p. 148-154 : nr. 4, p. 218-224 en nr. 5, p. 311-316.

Overzicht van de High-Society clubs, de wetenschappelijke en algemeen-culturele verenigingen, de filantropische verenigingen, artistieke verenigingen, verenigingen in verband met opvoeding en arbeidersontwikkeling, sportverenigingen, koorverenigingen, fanfareen harmoniegezelschappen.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

HOSTE L.,

Het poppen- of figurentheater "Germinal "

AMSAB Tijdingen, n.r., (1991), nr. 11, p. 22 en nr. 13, p. 20.

Met foto's van poppen.

Kunst, cultuur

HOUTMAN E.

Abbaye de Groenenbriel Gand

Monasticon belge. Tome VII, Province de Flandre Orientale. Quatrième volume, (Nationaal Onderzoekscentrum voor Religieuze Geschiedenis), Luik, 1984, p. 731-747.

Simon de Mirabello stichtte een klooster in zijn kasteel Ten Walle in 1341. De stichting kwam echter niet van de grond tot in 1370. Door toedoen van de abten van de Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdijen werd toen een nieuw klooster opgericht aan de Groenenbriel, be-volkt met monialen uit de viktorinnenabdij van Mechelen. In 1578 werden de gebouwen in beslag genomen door de kalvinisten, die er een latijnse school in onderbrachten. Na de religietroebelen keerden de zusters terug en verbleven in de herstelde abdij tot in 1796. Het artikel bevat een overzicht van de bronnen, de literatuur, de sigillo-grafie en de ikonografie, een historiek en biografieën van de abdissen.


1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina