Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina4/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70
Kloosters, godsdienstgeschiedenis, kerken
Evergem

VOBOV-INFO, Driemaandelijkse kroniek van het verbond voor Oudheidkundig bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen, 1984, nr. 15, passim.

Het betreft een themanummer over Evergem met volgende bijdragen en bijlagen : J. SEMEY, Luchtverkenning en archeologie ; M. VERLOT, Fysisch milieu ; J. VANMOERKERKE en M. VERLOT, De steentijd ; J. VANMOERKERKE, De metaaltijden ; M. VERLOT, De Romeinse bewoning ; G. DESEYN, G. DESMET, J. ROMMELHERE, M. VERLOT, Sporen van een Gallo-Romeinse nederzetting te Evergem „Vierlinden" (opgravingen 1982, 1983, 1984); M. VERLOT, De middeleeuwse periode (tot de 12de eeuw); P. RAVESCHOT, Het site van Ralingen (Draailingstraatje) ; D. LIEVOIS, De zegelstempel van Doornzele.

Archeologie
Exploratietocht

Informatiecentrum Stadsvernieuwing. Stad Gent, Gent, 1985

Exploratietocht naar het gebouwenpatrimonium in Gent. Vertrekt in de Veldstraat en gaat langs Recollettenlei, Twaalfkameren, Coupure, St.-Elisabethbegijnhof, Lievekaai, Patershol en Lange Munt.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Fabelta : een reus op nylon voeten. Historiek en situering van de fabrieksinplanting te Gent. Een beknopte schets

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, dl. 5, jg. 2, (1984), nr. 1, p. 14-24.

Rijk geïllustreerd met foto's en produktieschema's. De tekst is een bewerking van G. VERHEEKE.

Industriële Archeologie, Scriptophilie
Frans Masereel

Gent, 1986, 175 blz.

Katalogus van de tentoonstelling Frans Masereel die door het Gemeentekrediet, het Commissariaat-Generaal voor de Internationale Samenwerking en de Stad Gent werd ingericht in het Museum voor Schone Kunsten te Gent van 26 juni tot 14 september 1986. De tekenaar, schilder en graficus Frans Masereel werd op 30 juli 1889 geboren te Blankenberge. Zijn familie behoorde tot de Gentse franstalige bourgeoisie. In 1908 liet hij zich inschrijven aan de Akademie van Gent. Hij zou vanaf 1915 hoofdzakelijk in het buitenland verblijven. De katalogus omvat 221 items. Rijk geïllustreerd. Inleidende teksten door R. HOOZEE en H. VAN FLETEREN, Frans Masereel 1910-1930 ; G. GHEYSENS, Het engagement van intellectueel en kunstenaar : Rollandisme en Clarté ; G. SCHMIDT, Over de uitstraling van de kunst van Frans Masereel in Duitsland. Met bibliografie.

Kunst en kultuur
Frans Masereel 1889-1972. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Druckgraphik.

Staatliche Museen zu Berlin. Hauptstadt der DDR. Berlijn, 1986, 120 blz.

Ausstellung des Kupferstickkabinetts in Zusammenarbeit mit dem Generalkommissariat für Internationale Kulturelle Zusammenarbeit der Flämischen Gemeinschaft im Königreich Belgien und dem Museum für Schöne Kunste Gent (Tentoonstelling over de kunstenaar Frans Masereel (1889-1972) in de Nationalgalerie te Berlijn van 1 april tot 15 mei 1986. Met bibliografie. Rijk geïllustreerd.

Kunst en kultuur
Gand. Trésors d'une ville flamande,

Gent, 1980, 103 blz.

Catalogus van de tentoonstelling die van 9 mei tot 22 juni 1980 georganiseerd werd in het Rathmuseum te Genève onder de auspiciën van de Stad Gent. In de catalogus geeft A. VAN DEN KERKHOVE, na een historische inleiding over Gent door J. DECAVELE, een beschrijving van 89 Gentse kunstvoorwerpen bijna alle afkomstig uit het Bijlokemuseum. Rijk geïllustreerd.

Kunst en Kultuur
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

Gedenkboek 1964-1988. 25 jaar Feest van de Vrijzinnige Jeugd te Gent

Gent, 1988, 88 blz.

Geïllustreerd

Hedendaagse Tijd
Gedenkschilderij van de XVIe eeuw. (Inventaire Archéologique -Fiche nr. 64),

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, nr. 4, (1982), p. 187-191.

Bespreking van het gedenkschilderij dat zich in 1898 in de SintNiklaaskerk te Gent bevond en dat Olivier van Minjau en Amelberge Slange voorstelde met hun eenendertig kinderen. In een naschrift wordt gesteld dat deze familie niet overleed aan de zweetziekte in 1526, maar aan een soort pestziekte in 1536. Geïllustreerd.

Moderne tijden
Gent : kultureel en wetenschappelijk verwend. Fnac verkent,

Gent, 1986, 127 blz.

De bundel brengt een synthese van het kultureel en wetenschappelijk leven in de stad. Overzichtsartikels werden opgenomen betreffende literatuur, geneeskunde, teater, filosofie, lichte en klassieke muziek, fotografie, stadsrenovatie, film, biotechnologie, beeldende kunst en spitstechnologie. Geïllustreerd.

Kunst, kultuur
Gent in 1875

Ghendtsche Tydinghen, IV, (1975), p. 3-15.

Bespreking van de belangrijkste gebeurtenissen te Gent tijdens het 1875

Diversen
Gent in 1875.

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 10, (1981), p. 117-132.
Hedendaagse tijd
Gent in 1876.

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 10, (1981), p. 170187.

Geïllustreerd.

Hedendaagse tijd
Gent in 1877.

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 10, (1981), p. 217-237.
Hedendaagse tijd
Gent in multivisie

G.O.V. Heraut, jg. 17, nr. 5 (1982), p. 31-34.

Gegevens betreffende het audio-visueel spel dat vanaf de zomermaanden van 1982 wordt opgezet in de donjon van het 's Gravensteen.

Kunst en Kultuur
Gent Stadsarchief

Archief- en Bibliotheekwezen in België. Extranummer 26, Brussel, 1985, p. 85-90.

In J. DEBRUYN, Gids van de Stads- en Gemeentearchieven in België. Vol. 1, Nederlandstalige en tweetalige gemeenten. Een korte situering met technische gegevens en uitvoerige bibliografie van artikels en inventarissen in het Gentse Stadsarchief.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten
Gent, Duizend jaar Kunst en Cultuur. Boekdrukkunst. Boekbanden. Borduurkunst. Edelsmeedkunst. Miniatuurkunst, dl. II, (Catalogus,

Bijlokemuseum, 21 juni - 31 augustus 1975), Gent, 1975, 396 blz., 90 afb.

Dit tweede deel van de tentoonstelling Gent, Duizend jaar Kunst en Cultuur bevat een interessante bespreking van de boekdrukkunst te Gent door J. MACHIELS (met lijst van de belangrijkste drukkers), van de boekbandkunst door A. DEROLEZ, van de borduurkunst door G. VAN DER DONCKT-DUVERGER en E. DUVERGER, van de edelsmeedkunst door E. DHANENS (met alfabetische lijst van de zilversmeden), en van de miniatuurkunst door A. DE SCHRYVER, K. CARLVANT en G. DOGAER. Met bibliografie. Rijk geïllustreerd.

Varia en Personalia.
Gent, Duizend Jaar Kunst en Cultuur. Muurschilderkunst. Schilder­kunst. Tekenkunst. Graveerkunst. Beeldhouwkunst, dl. I, Catalogus,

Museum voor Schone Kunsten, 19 april - 29 juni 1975), Gent, 1975, 538 blz., 152 afb.

Overzicht van het Gentse kunst- en kultuurbezit (bepaalde takken zoals muziek, literatuur, filmkunst e.d. buiten beschouwing gelaten). Te beschouwen als de opvolgers van Inventaire Archéologique. Na een inleiding over de geschiedenis van Gent door J. DECAVELE volgt de eigenlijke katalogus met vaak vrij grondige besprekingen van de ten­toongestelde kunstvoorwerpen en met bijdragen van M. GOOSSENS over de middeleeuwse muurschilderkunst en deze van de 18de en 19de eeuw, van J.P. DE BRUYN over de schilderkunst van de 15de tot de 17de eeuw, van M. FREDERICQ-LILAR over de schilderkunst in de 18de eeuw, van H. DENECKER over de schilderkunst van de 19de en 20ste eeuw, van N. DHOOGHE-PANNIER over de tekening en de grafiek, van R. DIDIER en J. STEYAERT over de beeldhouwkunst der middeleeuwen en van M. VANROOSE over deze van de 16de tot de 20ste eeuw. Rijk geïllustreerd. Met bibliografie en lijst van kunstenaars.

Varia en Personalia.
Gent, Duizend jaar Kunst en Cultuur. Stadsontwikkeling en Architec­tuur. Keramiek. Koper en brons. IJzerwerk. Tin. Meubelkunst. Tapijt­kunst, dl. III, (Catalogus,

Centrum voor Kunst en Cultuur, 11 juli - 14 september 1975), Gent, 1975, 557 blz., 78 afb.

In dit derde deel van de tentoonstelling Gent, Duizend jaar Kunst en Cultuur werden bijdragen opgenomen over de stadsontwikkeling en architektuur van de hand van B. BAILLEUL, G. MILIS-PROOST, M.C. LALEMAN en F. DAMBRE-VAN TYGHEM, over keramiek door F. VERHAEGHE, J. VANDENHOUTE en I. SEEUWS-TORCK, over ijzerwerk door A. STROOBANTS, over koper en brons door Y. HOLLEBOSCH­VAN RECK, over tin door A. VAN DEN KERKHOVE, over meubelkunst door L. DAENENS, over de tapijtwerkers en het tapijtwerk door E. DUVERGER. Met bibliografie. Rijk geïllustreerd.

Varia en Personalia.Gent. Open monumentendag

Gent, 1989, z.blz.

Voorstelling van het etnografisch en archeologisch museum van de R.U.G. en van een aantal monumenten: de Minardschouwburg, het Feestpaleis Vooruit, het Emmaüskasteel, de buitentuin van de SintPietersabdij, de watertorens van de Kattenberg, de SintKwintenskapel en de Centrale Bibliotheek van de R.U.G. Met woord vooraf door schepen R. VAN QUAQUEBEKE en illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Gent. Open monumentendag

Gent, 1990, 60 blz.

Op de monumentendag kon men de universiteitsaula, de boekentoren en verschillende kloosters, kapellen en kastelen bezoeken. Van elk gebouw wordt een korte beschrijving gepubliceerd. Met woord vooraf door schepen R. VAN QUAQUEBEKE en illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Gent. Schätze einer Flämischen Stadt

Gent, 1981, 107 blz.

Catalogus van de tentoonstelling die door het Stadsbestuur van Gent van 8 november 1981 tot 10 januari 1982 georganiseerd werd in het stedelijk museum te Wiesbaden. In de catalogus geeft A. VAN DEN KERKHOVE, na een historische inleiding over Gent door J. DECAVELE, een beschrijving van 82 Gentse kunstvoorwerpen bijna alle afkomstig uit het Bijlokemuseum. Rijk geïllustreerd.

Kunst en Kultuur
Gent: 300 jaar geneeskunde

Faculteit Geneeskunde RUG en UZG), Gent, 1990, 107 blz.

Kataloog van een tentoonstelling rond de organisatie en het onderwijs in de geneeskunde te Gent tussen 1663 (= de oprichting van het Collegium Medicum) en 1930 (= de vernederlandsing van de universiteit). Met woord vooraf door M. THIERY en illustraties. Zie ook: R. VAN HEE (ed.), In de voetsporen van Yperman. Heelkunde in Vlaanderen door de eeuwen heen, Brussel, 1990, 389 blz.

Algemeen
Gentse beluiken

Gent, 1981

Een fotoalbum met 39 afbeeldingen van de Gentse beluiken door H. EECKHOUT. Voorwoord door H. BALTHAZAR en W. DE MULDER.

Industriële Archeologie
Gentse Kunst in de Dolle Jaren (1920-1940). Met een evokatie van het „Salon van Gent 1933".

Gent, 1984.

Een vijftigtal werken van de Gentse kunstenaars die deelnamen aan het Vierjaarlijkse Salon van 1933, dus nu 50 jaar geleden, werden gere-exposeerd in de Bank Brussel Lambert - Gent. Catalogus.

Kunst en Kultuur
Gentse liedjes

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 2, p. 97-99

Publikatie van een Gents St.-Niklaasliedje.

Heemkunde, volkskunde, genealogie
Gentse penningen 1780-1980

Dienst voor Culturele Zaken. Museum voor Volkskunde, Gent, 1989, 203 blz

Tentoonstellingskataloog gewijd aan de penningen vervaardigd in opdracht van het Gentse stadsbestuur en/of door Gentse kunstenaars. Met diverse inleidende teksten en indices van persoonsnamen, plaatsnamen, verenigingen en feestelijkheden. Geïllustreerd.

Kunst, kultuur
Gentse wooncultuur in Mozarts tijd

CESHIB-Cahier, nr. 2, Gent, 1991, 48 blz.

Met bijdrage van G. WISSE, Catalogus van 18e eeuwse meubelpapieren te Gent (p. 7-10), beschrijvingen van de Hotels d'Hane-Steenhuyse, Clemmen, van Goethem en vanden Meersche (p. 12-30) en Gentse wooncultuur in Mozarts tijd. Bibliografie (p. 31-43). Geillustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
George Minne en de kunst rond 1900. Museum voor Schone Kunsten, Gent. Van 18 september tot 5 december 1982,

Gent, 1982, 268 blz.

Deze catalogus werd opgedragen aan afscheidnemend conservator Paul EECKHOUT. In de inleiding geeft waarnemend conservator Robert HOOZEE een verantwoording en probleemstelling. Samen met Monique TAHON-VANROOSE schetst hij het leven van Minne. Minne werd geboren in1866, studeerde schilderkunst aan de Gentse Academie. Hij stelt voor het eerst tentoon in 1889, in het driejaarlijkse salon te Gent. Op enkele jaren tijd ontwerpt Minne een eigen stijl en wordt als volwaardig symbolist opgemerkt. Via de Gentse literaire symbolisten zou Minne's inspiratie ruggesteun hebben gekregen. Er bestond vooral tussen Minne en Maeterlinck een nauwe verwantschap. In de periode 1890-1895 verlegt Minne zijn aktiviteiten naar Brussel, waar hij o.m. lid wordt van Les Vingt en waar hij in nauw kontakt staat met Henry Van de Velde. In 1899 vestigt Minne zich te Sint-Martens-Latem en wordt er de centrale figuur van een kleine kunstenaarskolonie, waaronder de gebroeders Van de Woestijne en Valerius De Saedeleer. In de periode 1886-1900 was Minne actief als tekenaar-boekillustrator en als beeldhouwer-boetseerder. Albert ALHADEFF heeft het in een afzonderlijk hoofdstuk over Minne, Gauguin et les Vingt, een onverwachte ontmoeting, alsook bespreekt hij de merkwaardige sculptuur De man met de waterzak : Johannes de Doper in seculiere gedaante. Jo HAERENS spreekt over George Minne als boekillustrator. Het hoofdstuk Over George Minne bevat een selectie van de kritieken en beschouwingen van tijdgenoten. Na een chronologie van zijn leven en werk volgt dan de eigenlijke catalogus. Met uitvoerige bibliografie en herkomst van foto's. Rijk geïllustreerd.

Kunst en Kultuur
Geschiedenis van de Gentse randgemeenten in kaart en beeld. (Jaar van bet Dorp). Tentoonstelling.

Heemkundige Kring De Oost­Oudburg in samenwerking met de Dienst Culturele Animatie, 8-11 september 1978, 9 blz.

Deze tentoonstelling behelst 38 kaarten, gezichten of plattegronden, met inleidend overzicht door M. Gysseling.

Heemkunde en folklore
Geschiedenis van Gentbrugge Gentbrugge na 1795. Economische ontwikkeling (deel 4)

Heemkundig Genootschap Land van Rode, Gentbrugge, nr. 34, (1981), passim.

. Naar het onuitgegeven werk van G. WAEYTENS, W. PATOOR en R. VAN DAMME,

Heemkunde
Geschiedenis van Gentbrugge.

Heemkundig Genootschap Land van Rode, 15 sept. 1979.

Naar het onuitgegeven werk van WAEYTENS G., W. PATOOR en R. VAN DAMME. Gentbrugge na 1795. Historisch gedeelte (deel 1)

Heemkunde en Folklore
Geschiedenis van Gentbrugge. Gentbrugge na 1795, Historisch gedeelte.

Heemkundig Genootschap Land van Rode, 1979-1980, passim.

Naar het onuitgegeven werk van G. WAEYTENS, W. PATOOR en R. VAN DAMME.

Heemkunde en Folklore
Geschiedenis van Gentbrugge. Gentbrugge na 1795. Economische ontwikkeling, dl. 1.

Heemkundig Genootschap Land van Rode, Gentbrugge, nr. 31, (1980).

Naar het onuitgegeven werk van G. WAEYTENS, W. PATOOR en R. VAN DAMME.

Heemkunde en Folklore
Geschiedenis van Gentbrugge. Gentbrugge na 1795. Economische ontwikkeling (deel 3)

Heemkundig Genootschap Land van Rode, Gentbrugge, nr. 33 (1981), passim.

Naar het onuitgegeven werk van G. WAEYTENS, W. PATOOR en R. VAN DAMME,

Heemkunde
Geschiedenis van Gentbrugge. Naar het onuitgegeven werk van G. WAEYTENS, W. PATOOR en R. VAN DAMME. Vervolg 36. Gentbrugge na 1795. Administratieve uitrusting. Openbare Werken en Openbare Instellingen. Deel 1

Land van Rode, Gentbrugge, nr. 36, (1981), 7 blz.

Met lijst van de burgemeesters, gemeentesecretarissen, gemeenteontvangers, veldwachters en politiekommissarissen.

Heemkunde
Geschiedenis van Gentbrugge. Naar het onuitgegeven werk van G. WAEYTENS, W. PATOOR en R. VAN DAMME. Vervolg 37. Gentbrugge na 1795. Administratieve uitrusting. Openbare Werken en Openbare Instellingen. Deel 2

Land van Rode, Gentbrugge, nr. 37, (1982), 8 blz.
Heemkunde
Geschiedenis van Gentbrugge. Naar het onuitgegeven werk van G. WAEYTENS, W. PATOOR en R. VAN DAMME. Vervolg 38. Gentbrugge na 1795. Administratieve uitrusting. Openbare Werken en Openbare Instellingen. Deel 3

Land van Rode, Gentbrugge, nr. 38, (1982), 5 blz.
Heemkunde
Geschiedenis van GentbruggeDe Rietgracht

Heemkundig Genootschap Land van Rode, Gentbrugge, nr. 35, (1981), passim.

. Naar het onuitgegeven werk van G. WAEYTENS, W. PATOOR en A. VAN DAMME.

Heemkunde
Gilbert Baetslé (In memoriam)

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 41, (1987), p. 234.

Biografische nota over de kunstschilder Baetslé (Ledeberg, 1921 - Gentbrugge, 1987). Met foto.

Biografieën
Gotische meubels, meubelfragmenten en textiel uit eigen verzamelingen

Museum voor Sierkunst, Gent, 1982.

Catalogus van tentoonstelling georganiseerd door het Stadsbestuur van Gent in samenwerking met de Dienst voor Kunstambachten in Oost-Vlaanderen van 19 juni tot 26 september 1982. A. STROOBANTS bespreekt in deze catalogus Beslagwerk op gotische en renaissancemeubels. L. DAENENS wijdt in de eigenlijke Katalogus gotische meubels en meubelfragmenten uit over de kenmerken en de constructie van het gotische meubel, alsook over de panelen en hun versiering. In de Katalogus gotische weefsels bespreekt M. DETREMMERIE vooral de Italiaanse zijdeweefsels uit de vijftiende eeuw aanwezig in het Museum voor Sierkunst. Met bibliografie. Rijk geïllustreerd.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina