Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina40/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   70

Kerkgeschiedenis, kloosters

HULPIAU K.

René De Clercq (1877-1932). Een monografie

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 1986, 496 blz.

De letterkundige De Clercq (Deerlijk, 1877 - Maartensdijk, 1932) studeerde filologie aan de universiteit en werd in 1906 leraar aan het Gentse atheneum. Tijdens de jaren 1915-1918 engageerde hij zich in het Aktivisme. Met indringende besprekingen van het literaire oeuvre van De Clercq.

Biografieën

HUVENNE L.

Proeve tot typologie van de negentiende-eeuwse Gentse journalist

RUG, 1973.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

HUYBENS G., K. MOENS en E. SCHREURS,

Charles Burney's muzikaal reisverslag met betrekking tot de Lage Landen. 3, Een doorlichting van het muziekleven in Kortrijk en Gent, 4, Het kerkelijk muziekleven in Gent en Aalst

Musica Antiqua, 9, (1992), nr. 1, p. 7-14 en nr. 2, p. 56-60.

Geillustreerd.

Kunst, cultuur

HUYGHEBAERT J.

Arbeidsbeurs in 1800

Biekorf, jg. 82, afl. 2, (1982), p. 135.

Korte notitie over de onderwijzer H.L. Couvreur die een „franse school" hield aan de Schipgracht en als nevenbezigheid er een arbeidsbeurs op nahield.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

HUYGHEBAERT J.

De orangist Prudens van Duyse tegen de anti­hollandse dichters Domien Cracco en David de Simpel in 1832,

Biekorf. Westvlaams Archief voor Geschiedenis, Oudheidkunde en Folklore, 75, (1974), p. 147-151­

De houding van Prudens van Duyse (1804-1859), tegenover deze twee Westvlaamse belgicistische dichters.

Diversen

HUYGHEBAERT J.

Rymconst-minnaeren te Oostakker in 1782

Heemkundig Nieuws, 15, (1987) nr. 3-4, p. 9-11.

Uit een Oostakkers toneelprogramma van 1782 werden twee acrostichons en een naamlijst van akteurs afgedrukt. R. POELMAN tracht in hetzelfde nummer van het tijdschrift de akteurs te identificeren (p. 11-16).

Heemkunde, volkskunde

HUYGHEBAERT N.

La translation de Sainte Amelberge à Gand

Analecta Bollandiana, 100, (1982), p. 443-458.

Studie betreffende de translatio van de Heilige Amelberga. Het lichaam werd tussen 863 en 879 van Temse naar Gent overgebracht.

Kerkgeschiedenis, kloosters

HUYGHEBAERT N.

Quelques charter épiscopales fausses pour Saint-Pierre au Mont Blandin à Gand forgées au XIle et XIlle siècles

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (Koninklijke Academie van België), CXLVIII, afl. 1-2, Brussel, 1982.

Drie charters, betreffende de St.-Pietersabdij te Gent, nl. het zogenaamde charter van bisschop Transmar van Noyon-Doornik uit 941, de oorkonde van bisschop Boudewijn van 1 april 1046 en deze van Simon van Vermandois uit 1140 blijken falsifikaties te zijn. In werkelijkheid zijn ze ontstaan in de 12de en 13de eeuw. Anderzijds is een privilege dat werd toegekend in 1150 door Géraud van Villers authentiek. Uitvoerige bespreking met kritisch apparaat.

Middeleeuwen

HUYGHEBAERT N.

Une translation de reliques à Gand en944, Le Sermo de Adventu Sanctorum Wandregisili, Ansberti et Vulframni in Blandinium

UCL, 1975, dr.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

HUYS J.

Het Gentse stadhuis in een notedop

G.O.V. Heraut, jg. 18, (okt. 1983), 6 blz.

Vulgariserende tekst.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

HUYS J.

Het Gentse stadhuis in een notedop

G.O.V. Heraut, jg. 19, maart 1984, p. 7-13.

Bespreking van de Oude Kapel van de Schepenen van Ghedeele ; de Pacificatiezaal ; de zaal van de Schepenen van de Keure ; de Kapel van de Schepenen van de Keure ; de Collatiezolder of Arsenaalzaal. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

HUYS J.

Het Gentse stadhuis in een notedop. De Troonzaal

G.O.V. Heraut, 23, (1988), nr. 2, 12 blz.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

HUYS J.

Isabella van Oostenrijk

G.O.V. Heraut, jg. 18, nov. 1983, 12 blz

Korte biografische nota, waarbij ook de band met Gent wordt belicht.

Moderne Tijden

HUYS J.,

De beiaard

G.O.V.-Heraut, 27, (1992), nr. 4, 7 blz.

Geïllustreerd.

Kunst, cultuur

HUYS P.

175 jaar geleden : Sint-Gerolf, terug van even weggeweest

Dronghine. Jaarboek, (1986), p. 57-66.

Reproduktie van een brochure, die werd uitgegeven naar aanleiding van de feestelijkheden in 1811 bij de terugkeer van de relikwie van de H. Gerolf in de Drongense parochiekerk. De relikwie was door Adrianus de Coninck, prelaat van de abdij van Drongen, meegenomen op zijn vlucht in 1794 naar Duitsland.

Heemkunde, volkskunde

HUYS P.

Aan de schandpaal te Drongen (1740)

Dronghine. Jaarboek, (1989), p. 27.
Moderne Tijden

HUYS P.

Albert Servaes. Kunstschilder.

Vlaamse Stam, XIII (1978), p. 161-168.

Kwartierstaat van deze te Gent geboren kunstschilder (1883-1966).

Biografische artikelen en nota's

HUYS P.

Bourgeois de Gand originaires de Comines et Warneton du XVe au XVIIIe siècle

Mémoires de la Société d'Histoire de CominesWarneton et de la région, XVII, (1987), p. 91-96.
Moderne Tijden

HUYS P.

De „Hoogmolen" van de Gentse Sint-Pietersabdij (14de-15de eeuw)

Molenecho's, 13, (1985), nr. 3, p. 134-135.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

HUYS P.

De burgerwacht te Drongen in 1792

Dronghine. Jaarboek, (1988), p. 68-70.

Over de hervorming van de burgerwacht te Drongen kort na de eerste Franse bezetting (1792).

Heemkunde, volkskunde, genealogie

HUYS P.

De herbergen te Drongen in 1779

Dronghine. Jaarboek (1984), p. 35-49.

Op 21 juli 1779 werd door keizerin Maria-Theresia een edikt uitgevaardigd waarvan de toepassing een doelmatige bestrijding van het alcoholisme moest mogelijk maken. Het edikt omvatte o.m. de opdracht een inventaris op te maken van alle drankgelegenheden. Deze inventaris maakt het mogelijk de ligging van de drankgelegenheden na te gaan, alsook te peilen naar de oprichting, de toelating, het uithangbord. Met voetnoten en weergave van de inventaris.

Heemkunde, volkskunde

HUYS P.

De huizen rond de Sint-Niklaaskerk te Gent

Ghendtsche Tydinghen, jg. 11, nr. 2, (1982), p. 89-98. Geïllustreerd.

In 1722-23 werden aan de westgevel van de Gentse Sint-Niklaaskerk een drietal woningen gebouwd. In 1728 stonden er reeds huisjes tegen de noordzijde van de benedenkerk (kant Klein-Turkije); later in 1789 werden eveneens tegen de noordbeuk negen nieuwe huisjes aan gebouwd. Het is niet precies bekend wanneer de huizen tegen de zuidgevel werden opgericht. Vooral aan de hand van de ikonografie wordt de evolutie van deze huisjes ontleed. Met bibliografie. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

HUYS P.

De kunstenaarsfamilie(s) De Vigne te Gent

Gendtsche Tydinghen, 8, 1979, p. 46-49.

Nota over de familie De Vigne.

Kunst en Kultuur

HUYS P.

De Meerskantmolen te Drongen (1811),

Dronghine. Jaarboek, (1991), p. 112.HUYS P.

De verbrande molens van de Gentse Sint-Baafsabdij (1488)

Molenecho's, 13, (1985), nr. 3, p. 139-140.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

HUYS P.

De weerbare mannen van de wijk Slindonck in 1809,

Dronghine. Jaarboek, (1991), p. 40-41.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

HUYS P.

Drongenaars overleden in de Gentse Bijloke (ca. 1625-1780

Dronghine. Jaarboek, (1986), p. 43-45.
Heemkunde, volkskunde

HUYS P.

Drongense bannelingen in de geuzentijd,

Dronghine. Jaarboek, (1991), p. 112.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

HUYS P.

Een „Vischmarkt te Gent" door Jules De Bruycker

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 6, p. 340-342.

Weergave van een tekst door Albert Dutry over een gewassen tekening van Jules De Bruycker die de Vismarkt (binnen de overdekte markt) aan het St.-Veerleplein voorstelt.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

HUYS P.

Een garderuiter van zijne Beierse hoogheid

Dronghine. Jaarboek, (1987), p. 49-50.

De parochieregisters van Drongen vermelden in 1697 Franciscus Lybaert. Hij stierf op de Varendrieskouter als burgerslachtoffer tijdens de Negenjarige Oorlog tussen Frankrijk en Spanje.

Heemkunde, volkskunde

HUYS P.

Een Gents register der vagebonden (ca. 1680-1725). Lijst van de uitgewezen Westvlamingen

Biekorf, jg. 82, afl. 2, (1982), p. 148-157.

Het betreft een lijst van 111 vagebonden van Westvlaamse herkomst die door de Gentse magistraat tussen 1682 en 1716 werden uitgewezen. Met kritisch apparaat.

Moderne tijden

HUYS P.

Een herstelling aan de abdijmolen te Zwijnaarde (1397-98

Molenecho's, 13, (1985), nr. 3, p. 133.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

HUYS P.

Een kwartierstaat (Liebaert-Leuridan) in de Gazette van Gend (1790)

Vlaamse Stam, 26, (1990), nr. 7-8, p. 387-388.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

HUYS P.

Een stenen binnenkruier anno 1453 (de H. Arnoldus­miniatuur in het cartularium van het Gentse brouwersambacht),

Molenecho's, 19, (1991), nr. 1, p. 16-17.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

HUYS P.

Een stenen windmolen te Gent omstreeks 1500

Levende Molens, 6, (1984), nr. 5, p. 37-38.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

HUYS P.

Frans Antoon de Bruycker. Een Gents kunstschilder te Antwerpen (1816-1882)

Vlaamse Stam, 23, (1987), nr. 5, p. 236-238.

Korte genealogische schets van de kunstenaar Frans Antoon de Bruycker, die sinds 1839 te Antwerpen verbleef en er de leerling van Ferdinand de Braeckeleer senior werd.

Biografieën

HUYS P.

Gestrafte Drongenaars,

Dronghine. Jaarboek, (1991), p. 111.

Betreft de periode 1597-1601.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

HUYS P.

Herstellingen aan een Gentse abdijmolen in 1397-1398

Molenecho's, 13, (1985), nr. 3, p. 131-132.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

HUYS P.

Het Drongense schepencollege in 1832

Dronghine. Jaarboek, (1988), p. 81-82.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

HUYS P.

Karel van de Woestijne, 1878-1929.

Herdenkingstentoonstelling naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn geboorte, Antwerpen-Gent, 1978, 32 blz.

Deze catalogus, samengesteld door M. Rutten, A. Van Ruyssevelt en M. Somers, geeft een overzicht van het leven en werk van deze Gentse dichter, prozaschrijver, journalist en hoogleraar (1878-1929). Geïllustreerd.

Biografische artikelen en nota's

HUYS P.

Kunstschilder Jos Verdegem (1897-1957).

Vlaamse Stam. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis, jg. 12, (1976), p. 647-650, geïllustreerd.
Biografische artikels en nota's

HUYS P.

Lijkschouwing te Mariakerke (1790),

Dronghine. Jaarboek, (1991), p. 111.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

HUYS P.

Molenadvertenties in de "Gazette van Gend" (1782),

Molenecho's, 17, (1989), nr. 4, p. 179-180.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

HUYS P.

Molenarchivalia Baarle

Dronghine. Jaarboek, (1986), p. 45.
Heemkunde, volkskunde

HUYS P.

Onze kwartierstaat : Jules de Bruycker (1870-1945). Kunstschilder, tekenaar, etser

Vlaamse Stam, 23, (1987) nr. 5, p. 225-235.
Biografieën

HUYS P.

Oproepen tot erfgenamen in oude kranten

Vlaamse Stam, 25, (1989), nr. 11-12, p. 622-624: 26, (1990), nr. 1, p. 41-42 en nr. 2, p. 58-59.

Oproepen in de Gazette van Gend (1781-1782), die gebruikt kunnen worden bij het samenstellen van een stamboom.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

HUYS P.

Over de "negende" (maar niet van Beethoven!). De Drongense koster-organist-komponist J. de Vreese

Dronghine. Jaarboek, (1990), p. 19-21.

Biografische gegevens over De Vreese (Merendree, 1756-Drongen, 1818). Geïllustreerd.

Biografieën

HUYS P.

Over molens en windrecht

Het Land van Aalst, jg. XXXIV, nr. 4, (1982), p. 267-268.

Overzicht van molens in het Land van Aalst opgericht op gronden van de Gentse St.-Pietersabdij tussen 1156 en 1778 en waarvoor cijns diende betaald te worden.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

HUYS P.

Over rosmolens en burenhinder

Gendtsche Tydinghen, jg. 11, nr. 3, (1982), p. 125-129.

In 1759 neemt Jan Baptiste de Moerloose in het achterhuis van zijn woning in de Veldstraat een nieuwe rosmolen in gebruik om er tabak mee te kerven en te malen : een indrukwekkende constructie met drie koppels maalstenen en twaalf kerfmessen. Beide buren leggen wegens burenhinder een klacht neer bij het college van de stad. Een tweede voorbeeld van hinder door een rosmolen vindt men in 1792, wanneer Livinus Martens een olierosmolen wil oprichten „buiten de Petercellepoort, roede en heerlijkheid van Sint-Pieters."

Industriële Archeologie, Scriptophilie

HUYS P.

Papierwatermolens in Oost-Vlaanderen in de 16e eeuw,

Molenecho's, 18, (1990), nr. 4, p. 220-223.

Betreft onder meer een Gentse papiermolen, die zich omstreeks 1550 in de huidige Sint-Pietersnieuwstraat bevond.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

HUYS P.

Victor Lorein (1894-1954).

Vlaamse Stam, jg. 15, (1979), nr. 10, p. 507-513

Kwartierstaat en korte biografie van deze Gentse kunstschilder

Biografische artikels en nota's

HUYS P.

Voer voor genealogen. II

Vlaamse Stam, 22, (1986) nr. 11, p. 500-501.

Aanvulling bij een vorige lijst in Vlaamse Stam van Deinzenaars en Petegemnaars overleden in het Bijlokehospitaal te Gent.

Heemkunde, volkskunde

HUYS P.

Voer voor genealogen. Inwoners van Deinze en Petegem, overleden in het Bijlokehospitaal te Gent (1625-1780)

Vlaamse Stam, jg. 22, (1986), nr. 10, p. 421-422.
Heemkunde, volkskunde

HUYS P.

Windmolens op de heerlijkheid van Sint-Pieters te Gent in de zeventiende eeuw

Uit Velerlei Eeuwen. Historische en Kunsthistorische bijdragen. Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks nr. 18, Gent, 1982, n. 17-56.

Onderzoek naar ligging en identifikatie van de windmolens gelegen tussen de Keizerspoort en de „Persellepoort". Een kombinatie van kartografisch en archivalisch bronnenmateriaal levert heel wat nieuwe gegevens over de geschiedenis van de windmolens die aldaar stonden. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat in bijlage.

Heemkunde

HUYS P. (ed.)

Affichekunst in Oost-Vlaanderen

Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen met medewerking van de Dienst voor de Kunstambachten in Oost-Vlaanderen, v.z.w.), Gent, 1984, 195 blz

De catalogus bespreekt ook tal van „Gentse" affiches en valt uiteen in volgende hoofdstukken. L. DAENENS, Boodschap is de kunst ; H. WATERSCHOOT, Kunst is de boodschap ; L. HOSTE en A.-M. VAN BEVER, La Belle Epoque 1895-1918 ; N. POULAIN en S. de BUCK, Van vrede tot vrede 1918-1945 ; I. de MEÛTER en I. LAMPAERT, De affiche verovert de straat 1945-1983 ; H. GAUS, De alomtegenwoordige affiche. Met bibliografie ; met technische beschrijving van de afgebeelde affiches ; met namenregister. Zeer rijk geïllustreerd.


1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina