Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina41/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   70

Kunst en Kultuur

HUYS P. (ed.)

Focus op kunstenaars. Bijdragen over beeldende kunst in de twintigste eeuw (verschenen in "De Gentenaar"-Kunst- en Geestesleven, 1946-1975) door prof. dr. Pierre Kluyskens

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, nr. 33), Gent, 1991, 178 blz.

Bloemlezing uit het journalistiek werk van prof. Kluyskens (Gent, 1921-1980). Biografische teksten werden weerhouden over Gustave Vanaise, Domien Ingels, Albert Claeys, Emile Claus, Jean Delvin, Gustaaf de Smet, Albert Baertsoen, Constant Permeke, Maurice Dupuis, Jules Boulez, Cécile Cauterman, Frits vanden Berghe, Gerard Hermans, Geo Verbanck, Albert Saverys, Natus Callewaert, George Minne, Anna Cogen-De Weert, Valerius de Saedeleer, Binus vanden Abeele, Edgar Gevaert, de gebroeders De Cock, Gustave vande Woestijne, Albert Servaes, Oscar Colbrandt, Jules de Bruycker, Robert Geenens, Leon de Smet, Hubert Malfait, Jan Anteunis, Alfons Dessenis en Jenny Montigny. Met foto's van werken uit de provinciale kunstverzameling.

Biografieën

HUYS P.,

Een tekening met de Gentse Rode-Roemolen in 1785

Molenecho's, 20, (1992), nr. 1, p. 43-46.

Paul Vitzthumb (Brussel, 1751-1838) vervaardigde in 1785 een tekening van een opstijgende luchtballon te Gent. Op de tekening werd de molen nabij de Coupure afgebeeld. Geillustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

HUYS P.,

Kronyke van het merkweirdigste. (1780-1783)

Vlaamse Stam, 28, (1992), nr. 10, p. 521-522.

Uittreksels uit de Wegwyzer der stad Gend met gegevens voor de familiekundige.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

HUYS P.,

Wordt vermist. (Noodoproepen in de "Gazette van Gend", 1783-1785)

Vlaamse Stam, 28, (1992), nr. 9, p. 471-474.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

HUYS P.,

Zegen-prael van Keyser Carel den VI". Een toneelopvoering in Drongen in 1764,

Dronghine. Jaarboek, (1990), p. 92-101.

Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

HUYSMANS J.

Pour le maintien de la culture française en Flandre. De reactie van de Franssprekende elite op de sociale veranderingen na Wereldoorlog 1. Haar houding ten opzichte van de vernederlandsing van het openbare leven. Gent, 1918-1940.

RUG, R. Van Eenoo, 1980.
Verhandeling

IMPENS C.

De familienaam Impens

De Oost-Oudburg. Jaarboek, XXIV , (1987), p. 52-63.

Onderzoek naar de oude vorm en de betekenis van de familienaam Impens. Met reproducties van oude teksten.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

IMSCHOOT M.

Zustergemeenschap van de Heilige Jozef te Sint-KruisWinkel. Beknopte ontstaansgeschiedenis

Heemkundig Nieuws, 17, (1989), nr. 2, p. 2-4.

De stichting geschiedde in 1842-1847 op initiatief van pastoor Ludovicus Imschoot en Maria Jacoba Goossens. Met illustraties.

Kerkgeschiedenis, kloosters

In dit artikel wordt vooral ingegaan op het monument voor Jan Volders (te Evere), waar ook George Minne bij betrokken was. Geïllustreerd. Met voetnoten.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld


Inventaris van het Fonds Hye - de Crom.

Inventarissen en indices gepubliceerd door het Stadsarchief.

Stadsarchief, Gent, 1980, 68 blz.

Naast de fondsen de Hemptinne en Voortman is het fonds Hye-de Crom het belangrijkste bedrijfsarchief bewaard in het Gentse Stadsarchief. Het is mogelijk de lotgevallen van dit wijnhandelbedrijf te volgen gedurende de 19de en 20ste eeuw. Omwille van de buitenlandse relaties van het bedrijf was het van meer dan plaatselijkbelang. Het bedrijfsarchief levert gegevens over de algemene financiële organisatie, verkoop en verzending, korrespondentie, diversen. Verder zijn er : boeken en papieren betreffende de direkte familieleden, en nota's van G.H. Hooreman. Met index van persoons- en plaatsnamen

Inventarissen, bibliografieën

J. Cl.,

Alexis Callant

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 10, (1981), p. 210-212.

Biografie van de verdienstelijke Gentse opvoeder en schrijver Alexis Callant (° Gent, 28 februari 1858 - t Gent, 23 maart 1943). Callant schreef in talrijke tijdschriften en maandbladen. In 1893 werd zijn Zwarte Willem door de Koninklijke Akademie van België bekroond met de De Keynprijs. Fieke Tofus werd uitgegeven door het Willemsfonds. Tieperie en De kleine Gebuurte waren schilderachtige verhalen uit het Gentse volks­leven. In 1937 verscheen de bundel Van beesten en mensen. Hij publiceerde zelfs in 1890 een gewaardeerd handboek Natuurkunde voor de lagere scholen.

Heemkunde

J.C. (Jos Clauwaert)

Historische randnota's rond Bavo en Lieveken

Ghendtsche Tydinghen, jg. 11, nr. 4, 1982, p. 196-202.

In 1865 liet Conscience de sociale roman Bavo en Lieveken verschijnen. Deze roman speelde zich te Gent af, meer bepaald in de buurt van de fabriek van Ferdinand Lousbergs aan de Reep. De auteur verklaart een aantal situaties die in de roman voorkomen. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

JACOBS M.

Volkskunde in het Interbellum. De Zuidnederlandse Centrale voor Folklore-onderzoek, een ontbrekende schakel ?

Gent, 1989, 95 blz.

Op 23 oktober 1932 werd te Brussel de Centrale gesticht. Bedoeling was alle feitenmateriaal van volkskundige aard te verzamelen, te bestuderen en te publiceren. De stuwende krachten van de vereniging waren P. de Keyser, F. Olbrechts en C. Trefois. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

JACQMAIN M. (ed.)

De idyllische Nederlanden. Antwerpen en de Nederlanden in de 16de eeuw. Lodovico Guicciardini

Antwerpen-Amsterdam, 1987, 128 blz.

De uit Firenze afkomstige Guicciardini vestigde zich vanaf 1541 te Antwerpen. Hij publiceerde Descrittione di tutti i Paesi Bassi (uitgaven in 1567, 1581 en 1588). Hier wordt een vertaling van de tweede uitgave gebracht. De beschrijving van Gent is opgenomen op p. 116-117. Met illustraties.

Moderne Tijden

JAN V.

De oude guinguettes.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 9, (1980), p. 285-288, geïllustreerd.

Een overzicht van de boerenherbergen die vroeger in de omtrek van de stad stonden en vooral op zondag door Gentse families en vrienden druk bezocht werden. Sommige ervan bestaan nog steeds.

Heemkunde en Folklore

JANS C. en FREDERICQ-LILAR M.

Gentse kunstschatten III. Het hotel Falligan

Gent, 1984, 71 blz.

Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

JANSSENS G.

Het vroegere Gentse Schoolmuseum aan het Berouw

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12, (1983), nr. 3, p. 132-144.

Leo-Michel Thiery (° Gent, 1877 - † Gent, 1950), sinds 1899 als onderwijzer benoemd, startte in 1923 - 1924 met het Schoolmuseum aan het Berouw te Gent. Hij was een onvermoeibare pionier voor een degelijk biologie-onderwijs. Nadat het museumgebouw in 1962 werd gesloten wegens de slechte toestand van de gebouwen, werd een nieuw Schoolmuseum geopend in 1970 in de gewezen Sint-Pietersabdij. Geïllustreerd.

Heemkunde

JANSSENS L.

Repertorium pers en periodieken 1848-1940. Aanvulling 1986

Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging A.M.S.A.B., Gent, 1986, z.p.

Aanvulling met een vijftigtal titels op het eerder verschenen repertorium van het tijdschriftenbestand aanwezig in het A.M.S.A.B. te Gent.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

JANSSENS L.

Repertorium pers en periodieken, 1848-1940

Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging A.M.S.A.B., Gent, s.d.

In 1980 werd door het A.M.S.A.B. bij het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Wetenschappelijk Onderzoek een projekt ingediend 'dat zich de repertoriëring, de sociografie en de inhoudsanalyse van het gedrukte propagandamateriaal van de socialistische arbeidersbeweging tot doel stelde. Een eerste stap in dit projekt is de repertoriëring geworden van het tijdschriftenbestand (ca. 900 titels) van het A.M.- S.A.B. te Gent. Het repertorium kan een eerste stap betekenen naar de aanleg van een globaal repertorium van de linkse Vlaamse pers tijdens het Interbellum, dat voor Vlaanderen een soort tegenhanger zou worden van M. SIMON - RORIVE's werk over Wallonië en Brussel. Met bibliografie en toelichting.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

JANSSENS S.

De stadsuurwerken die vroeger in de Gentse straten stonden,

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 3, p. 122-129.

Geillustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

JANSSENS S.

Ganda. Gent. De kleine man zegt er het zijne van !

Ghendtsche Tydinghen, 18, (1989), nr. 4, p. 233-238.

De Gentse naamverklaring vanuit een volks standpunt. Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

JANSSENS S.

Het Meerhemkanaal

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 3, p. 134-147.

Het Meerhemkanaal vormde de verbinding tussen de Leie en de Blaisantvest enerzijds en het Tolhuisdok anderzijds. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

JANSSENS S.

Het Steken Vaardeken, het vergeten vaardeken

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 3, p. 163-170

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

JANSSENS S.

In het openluchtmuseum te Gent, de Arteveldestad

Gent, 1980, 394 blz.

Historiek en wetenswaardigheden betreffende een groot aantal monumenten, gedenkstenen, beeldhouwwerken, enz. Met lijst van architekten, beeldhouwers, bronsgieters, ontwerpers, enz. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

JANSSENS S.

Schandstrafinstrumenten langs de Gentse straten

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 3, p. 158-169.

Bondige bespreking van de schandbank aan het Groot Vleeshuis ; van de pilaar op het St.-Veerleplein ; van de schandpaal tegenover de Sint-Bavoparochiekerk van Mendonk. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

JANSSENS S.

Schandstrafinstrumenten langs de Gentse straten

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 3, p. 158-169.

Bondige bespreking van de schandbank aan het Groot Vleeshuis ; van de pilaar op het St.-Veerleplein ; van de schandpaal tegenover de Sint-Bavoparochiekerk van Mendonk. Geïllustreerd.

Heemkunde

JANSSENS S.

Uit de geschiedenis van de Technische Diensten van het Stadsbestuur van Gent,

Sodiganda, 16, (1990), nr. 4, p. 6-9.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

JANSSENS S.

Wat een paar getallen ons vertellen of hoe wij de „Mule Jenny enkele geheimpjes ontfutselen!

Ghendtsche Tydinghen, 17, (1988), nr. 4, p. 221-222.

De auteur poogt een verklaring te vinden voor de twee cijfers, nl. 17 en 33 die op de eikehouten stoel van dit spingetouw zijn terug te vinden.

Industriële archeologie, scriptophilie

JANSSENS S.,

Het Zieklien,

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 4, p. 234-240.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

JASPERS L. en STEVENS C.

Arbeid en tewerkstelling in Oost-Vlaanderen op het einde van het Ancien Régime. Een socio-professionele en demografische analyse

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nr. 23), Gent, 1985, 176 blz.

Op 19 oktober 1795 werd een eerste algemene bevolkingstelling in onze gebieden afgekondigd. Voor de provincie Oost-Vlaanderen bleef de dokumentatie van deze telling doorgaans goed bewaard. Ze wordt in de studie aangewend om de sociaal-ekonomische strukturen in Oost-Vlaanderen op het einde van de 18de eeuw te rekonstrueren en dit op het vlak van de demografie en de tewerkstelling. Voor de stad Gent zelf ontbreekt de dokumentatie van de telling, maar de nodige gegevens werden teruggevonden bij de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsdienst. Met foto, tabellen, figuren en bijlagen.

Hedendaagse Tijd

jg. 15, (1977), p. 83.121.

Bespreking van verscheidene kunstvoorwerpen die behoren tot de collectie van het Museum voor Sierkunst en Industriële Vormgeving te Gent. Geïllustreerd.

Kunst en KultuurJOHNSTONE H

Annales Gandenses. Anna's of Ghent, (ed.),

Oxford medieval texts), Oxford, 19852, XXIX, 105 blz.

Een anonieme Gentse franciskaan schreef gedurende de jaren 1308-1310 een eigentijds relaas neer. Het behandelt jaar na jaar de gebeurtenissen in Vlaanderen tussen 1297 en 1310. Het werkje is dan ook zeer belangrijk voor de kennis omtrent het konflikt tussen het graafschap Vlaanderen en de Franse kroon in die periode. Met index van persoon- en plaatsnamen en kaart.

Middeleeuwen

JONCKHEERE M.

De Gentse katholieke pers en de grondwetsherziening van 1893

KUL, 1973.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

JOOS B. en LALEMAN M.C.

Op en om de Gentse restauratiewerken. De infirmerie en de brouwerij van het Caermersklooster in het Patershol

Toerisme in Oost-Vlaanderen, 33, (1984) nr. 2, p. 49-59.

De infirmerie (1658-1661) en de brouwerij (2de helft van de 18de eeuw) van het voormalig klooster van de geschoeide karmelieten aan de Trommelstraat werden door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen gerestaureerd. Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

JOOS L.

Stakingen te Gent 1903-1914.

RUG, H. Balthazar, 1975.
Verhandeling

JOOS L. (red.)

De Gentse gordel. Stadsvernieuwing in de 19e eeuwse volksbuurten

Informatiecentrum Stadsvernieuwing. BIRO. O.S.G., Gent, 1988, 99 blz.

Beschrijving van het ontstaan van de Gentse stadsgordel in de 19de eeuw en de huidige bewonings- en verkrottingsproblematiek, met peiling naar de mogelijkheden tot revalorisatie. Met woord vooraf door schepen J. ACKERMAN, ten geleide door M. DEBRUYNE en illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

JOOS S. en VANMOERKERKE J.

Stenen hangertje uit Afsnee

Stadsarcheologie, jg. 7, nr. 1, p. 2-4.

S. Joos onderzoekt sinds enkele jaren systematisch de gemeente Afsnee. De artefacten die het veelvuldigst voorkomen kunnen in het Neolithicum of de Bronstijd gesitueerd worden. Recente veldprospecties leverden een balkvormig stenen hangertje en enkele vuurstenen artefacten op. Het hangertje kan zowel als oor- of als borsthanger gefunctioneerd hebben. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Archeologie

JORIS A.

Fernand Vercauteren 1903-1979

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, (Koninklijke Academie van België), Brussel, 1984, p. 115-123.

De historicus Fernand Vercauteren werd geboren te Ledeberg op 3 augustus 1903. Hij overleed te Gent op 12 februari 1979. Met een lijst van werken van zijn hand gepubliceerd door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Geïllustreerd.

Biografische nota's

JURDAN J.

Buurtbewoners uit het "Blindeken" en omliggende 1920­1930,

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 5, p. 278-288 en nr. 6, p. 346-356.

Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

JURDAN J.

Het kwartier van het "Blindeken". Jeugdherinneringen van een Gentenaar,

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991) nr. 2, p. 79-86.

Herinneringen aan de wijk gelegen binnen de Burgstraat, Peperstraat, Hoogstraat, Poel, Drabstraat en Jan Breydelstraat.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

JURDAN J.,

Verdere herinneringen van een buurtbewoner van "het Blindeken"

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 3, p. 158-166.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

KAPPELHOF A.C.M.

Een Moergestelse cijnsrol uit 1359

De Kleine Meijerij, XXXIX, (1988), nr. 4, p. 75-85.

Uitgave en bespreking van een rol met cijnzen geïnd door de H. Geesttafel van Den Bosch te Moergestel en Haghorst (Nederland). De cijnzen waren geschonken door Willem van Gent (overleden kort na 1274). Met foto van de rol.

Middeleeuwen

KELDERMANS

Index op de familienamen. De Staten van Goed van de Heerlijkheid Sint-Baafs-bij-Gent.

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Gouw Oost-Vlaanderen, 1979.

Alfabetische index op de familienamen van de Staten van Goed van de St.-Baafsheerlijkheid door W. STEEGHERS.

Inventarissen, bibliografieën, katalogen

KERCKHAERT N.

Oude Oostvlaamse hoeven

Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen), Gent, 1977-1988, 2 dln., 661 blz.

Alfabetisch op de oude hoevenamen worden telkens toponymische verklaringen gegeven en overzichten gebracht van de hoevevermeldingen in bewaard gebleven historische bronnen. Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

KERCKHAERT N.

Oude Oostvlaamse Hoeven.

Federatie van Toerisme in Oost-Vlaanderen), 1977, XIII + 256 blz.

Eerste deel van een alfabetisch overzicht van de oude Oostvlaamse hoeven (goed te Aaigem te Aaigem tot goed te Lusbeke te Moortzele). Voor Gent zijn te vermelden : tgoed te Achtene, goed ter Beke, Gavershove, goed te Hekkene (Oostakker) ; stede ter Baarvelde, goed ter Elshoute, goed te Halewyn, goed ter Hellen, goed ter Capel­len, goed te Kechtele, goed te Keurze, goed ter Leien (Drongen), goed ter Lake (Gent) ; hof ten Broeke, Gommarsgoed, goed te Hondelede, goed te Kerkhove, goed ter Kouteren (Zwijnaarde) ; goed te Herlegem (Sint-Amandsberg) ; Coninckxdonck (Gentbrugge).


1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina