Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina42/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   70

Heemkunde en folklore

KERCKHAERT N.

Oude Oostvlaamse huisnamen. Alfabetisch repertorium van namen en huizen, hoeven, herbergen en molens in Oost-Vlaanderen onder het Ancien Régime. Eerste Deel. A-F

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, nieuwe reeks, nr. 4), Gent, 1977, VIII + 193 blz.

Het eerste deel van een waardevol hulpinstrument waarin de Oost-vlaamse herberg-, hoeve-, en molennamen op basis van een uitgebreid archiefonderzoek worden bijeengebracht en besproken. In de inleiding wijst de auteur op het belang van deze namen voor de toponymie, historische geografie, landbouw- en ekonomische geschiedenis. Het lijkt er inderdaad op dat het belang van herbergen, hoeven en molens door de historici werd onderschat.

Heemkunde en folklore

KERCKHAERT N.

Oude Oostvlaamse huisnamen. Alfabetisch repertorium van namen van huizen, hoeven, herbergen en molens in Oost-Vlaanderen onder het Ancien Régime. Tweede deel :

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks. Nr. 16), Gent, 1981.

Reeds in 1977 verscheen het eerste deel van deze uitvoerige lijst van dit lijvige huisnamenboek.

Heemkunde

KERCKHAERT N.

Toerist voor vele eeuwen. Antonius Sanderus

Toerisme in Oost-Vlaanderen, 36, (1987), nr. 2, p. 40-43.

Over de betekenis en de verdiensten van de 17de-eeuwse historiograaf en publicist Antoon Sanderus. Sanderus was de auteur van de Flandria illustrata ; een werk dat niet om de historische waarde van de teksten, maar vooral om de talloze afbeeldingen van steden en lokaliteiten bekend is gebleven. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

KERCKHAERT N.

Zwijnaarde. Levend dorp in een grootstad

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 33, (1984), nr. 3, p. 73-79

Toeristisch overzicht van deze gemeente waarbij gewezen wordt op : de rol van de Schelde bij de ontwikkeling van het dorp ; Zwijnaarde als dorp van metselaars ; hoeven ; kastelen ; hondenzwemwedstrijden. Geïllustreerd.

Heemkunde

KERCKHAERT N. en DE VLEESCHAUWER D.

Het nieuwe licht uit Langerbrugge 1900-1940

Tielt, 1990, 493 blz.

Van ca. 1900 af kende het gebruik van elektriciteit in Vlaanderen een doorbraak. Tal van lokale vennootschappen stonden in voor de bevoorrading. In 1911 werd de Centrales Electriques des Flandres opgericht. Vooral vanuit de Centrales van Langerbrugge (1914) en Zeebrugge (1925) werd voortaan de elektriciteit verdeeld. In 1928 fusioneerden de Vlaamse en Brabantse elektriciteitsvennootschappen tot Centrales Electriques des Flandres et du Brabant. Geïllustreerd. Zie ook ID. Het nieuwe licht uit Langerbrugge (1900-1940). Catalogus bij de tentoonstelling, 1990, z.blz.

Industriële Archeologie

KERCKHAERT N.,

Oude Oostvlaamse huisnamen. Vijfde deel, S-V,

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks, nr. 34), Gent, 1991, 223 blz.

Sinds 1977 publiceert de auteur geregeld delen van een Alfabetisch repertorium van namen van huizen, hoeven, herbergen en molens in Oost-Vlaanderen tijdens het Ancien Regime. Bij elke huisnaam worden verwijzingen naar de vindplaatsen in de geschreven archiefbronnen en een etymologische verklaring gegeven.

Inventarissen, archiefvoorstellingen, bibliografieën

KERRINCKX H.

Archaeologische inventaris Vlaanderen. Band XII, Zaffelare, (Dissertationes ad Archaeologiam Flandriae Pertinentes), Gent, 1990, 307 blz.
Overzicht van de occupatiegeschiedenis te Zaffelare. Vooral de middeleeuwse ontginningen op initiatief van de Sint-Baafs- en Sint-Pietersabdijen brachten spectaculaire veranderingen. Geïllustreerd.

Archeologie

KIN M.

Evolutie van de sociale politiek te Gent in de achttiende eeuw

RUG, 1979.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

KIN M.

Ruimtelijke stratificatie van arm en rijk te Gent : een doorsnede in 1741 en ca. 1777/84 DE BELDER J. W. PREVENIER en C. VANDENBROEKE, (eds.), Sociale mobiliteit en sociale structuren in Vlaanderen en Brabant van de late middeleeuwen tot de 20e eeuw

Studia Historica Gandensia 257), Gent, 1983, p. 129-148.

Steunend op de armenrollen die per parochie opgesteld werden om de wekelijkse steun aan de behoeftigen te kunnen verrichten en op de bedelaarslij sten, tracht de auteur tot een topografische indeling van de welvaart in het 18de eeuwse Gent te komen. Tussen 1741 en 1777/84 kon verder een duidelijke verarming in de stad gekonstateerd worden. Omtrent dit laatste fenomeen zie ook ID. Economische transformaties en verarming te Gent in de achttiende eeuw Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, VIII, (1982), p. 34-53. Met kaarten en tabellen.

Moderne Tijden

KINARD P.

Octave Landuyt

ULB, 1972.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

KINT P.

Prometheus aangevuurd door Demeter. De economische ontwikkeling van de landbouw in Oost-Vlaanderen 1815-1850

Amsterdam, 1989, XV + 460 blz.

Ingevolge de industriële omwenteling moest de ekonomie zich in Oost-Vlaanderen aanpassen. De traditionele linnennijverheid kreeg rake klappen te verduren. De landbouw daarentegen kende een gestage groei. Met kaarten.

Hedendaagse Tijd

KLUYSKENS P

Charles de Kerchove de Denterghem

Ghendtsche Tydinghen, jg. 11, nr. 3, (1982), p. 130-138.

In 1854 leden de Belgische liberalen, sinds 1846 in een politieke partij georganiseerd, te Gent een gevoelige verkiezingsnederlaag. Men begon toen onmiddellijk de volgende verkiezingen van 1857 voor te bereiden. De overwinning in dat jaar was grotendeels het werk van Karel de Kerchove, de zoon van de in 1854 door het kiezerskorps aan wal gezette burgemeester (graaf Constant de Kerchove de Denterghem). Karel (Gent, 1819 - Gent, 1882) behaalde aan de Gentse universiteit het diploma van ingenieur van bruggen en wegen. In 1849 deed hij zijn intrede in de politiek. In 1857 werd hij voorzitter van de Liberale Grondwettelijke Vereniging, gemeenteraadslid en burgemeester van de Stad Gent. In 1863 deed hij zijn intrede in de Kamer, enkele jaren nadien in de Senaat. Toch is het vooral als burgemeester dat hij het meest bekendheid heeft verworven. Twee gebeurtenissen kan men in zijn loopbaan moeilijk over het hoofd zien : de staking van de Gentse wevers in 1859 en de zinloze verdrijving van de begijntjes uit het Oud Begijnhof van St.-Elisabeth in 1874. In 1899 werd voor hem een monument opgericht aan de ingang van het Citadelpark, een werk van Leroy en Marchand. Geïllustreerd.

Hedendaagse tijd

KLUYSKENS P

Hippolyte Metdepenningen

Ghendtsche Tijdin­ghen, jg. 10, (1981), p. 269-285.

Eerste van zes artikels welke de in 1980 overleden Pierre KLUYS­KENS schreef in een Gentse krant (1973). Hippolyte Metdepenningen (1799-1881) was één van de grote figuren van het orangisme, liberalisme, en de vrijmetselarij.

Heemkunde

KLUYSKENS P.

Armand Heins

Ghendtsche Tydinghen, 17, (1988), nr. 6, p. 308-312.

Met foto.

Biografieën

KLUYSKENS P.

De "Fransche Theater",

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 5, p. 261-265.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

KLUYSKENS P.

Filips Van Artevelde

Ghendtsche Tydinghen, jg. 11, nr. 6, (1982), p. 283-293.

Populariserend verhaal over het leven van Filips Van Artevelde (° 1340 - † 1382).

Middeleeuwen

KLUYSKENS P.

Frans Ackerman

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 4, p. 190-194.
Biografieën

KLUYSKENS P.

Hembyse, een beruchte Gentenaar

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12, (1983), nr. 5, p. 240-248.

De aandacht van de auteur gaat vooral naar de laatste maanden van de calvinistische dictator Jan van Hembyse (° 1517 - † 1584), die op 3 december 1583 huwde met Anna van Huerne en slechts enkele maanden later in augustus 1584 op het Veerleplein vóór het 's Gravensteen werd onthoofd. Geïllustreerd.

Moderne Tijden

KLUYSKENS P.

Het proces en de onschuld van Lieven Pijn

Ghendtsche Tydinghen, 18, (1989), nr. 5, p. 246-252.
Moderne Tijden

KLUYSKENS P.

Het Spookhuis

Ghendtsche Tydinghen, jg. 13, (1984), nr. 4, p. 246-251.

Het Spookhuis waaraan een spokenlegende is verbonden stond aan de Nederschelde (huidig Prof. Laurentplein). Het werd afgebroken in de periode van het Zollikoferplan in 1884. Geïllustreerd.

Heemkunde

KLUYSKENS P.

Hippolyte Metdepenningen

Ghendtsche Tijdinghen, jg 11, nr. 1, (1982), p. 3-15.

De verbeten maar hopeloze strijd van de vrijzinnige H. Metdepenningen tegen het onafhankelijke België tot hij vanaf 1839, begraven in zijn Orangisme, politiek voorbijgestreefd was.

Biografische artikels en nota's

KLUYSKENS P.

Jan Boeksent

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 5, p. 298-303.

Biografische schets van deze Gentse beeldhouwer (1660-1727) en lekebroeder in het Rekollettenklooster. Geïllustreerd.

Biografische nota's

KLUYSKENS P.

Jan Palfijn

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12, (1983), nr. 2, p. 80-87.

De auteur spreekt over het geschil dat deze chirurg (1650 - 1730) met het collegium van geneeskunde bij zijn benoeming tot gezworen meester-chirurg, alsook over de anatomische ontleding in 1703 van twee te Gent geboren monsterkinderen. In 1783 werd voor Jan Palfijn een eerste grafmonument opgericht in de Sint-Jacobskerk. In 1784 werd een groter mausoleum opgericht.

Biografische artikels en nota's

KLUYSKENS P.

Joseph-Pierre Braemt

Ghendtsche Tydinghen, 18, (1989), nr. 6, p. 305-309.

Braemt (Gent, 1796-Laken, 1864) was een vermaard graveur. Met foto.

Biografieën

KLUYSKENS P.

Josse Delehaye

Ghendtsche Tydinghen, 17, (1988), nr. 4, p. 190-196.

Josse Delehaye (1800-1882) was katholiek burgemeester van Gent (1854-1857).

Biografieën

KLUYSKENS P.

Lieven Bauwens

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14 (1985), nr. 4, p. 232-240.

Het artikel schetst het leven van Lieven Bauwens vanuit een traditioneel standpunt. Bijzondere aandacht krijgt het smokkelen van de mule jenny vanuit Engeland naar het vasteland. Geïllustreerd.

Biografische nota's

KLUYSKENS P.

Lodewijk XVIII in Gent

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 2, p. 78-84.

Met foto van de auteur.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

KLUYSKENS P.

Olivier Reylof en zijn hotel in de Hoogstraat

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 13, (1984), nr. 6, p. 355-361.

In 1724 werd aan baron Olivier de Reylof een officiële bouwvergunning verleend voor een „hotel" in de Hoogstraat. Olivier werd geboren in 1684 te Amsterdam. Zijn vader was een Gents koopman. Dit verklaart dat Olivier college liep bij de paters Augustijnen en Jezuïeten te Gent. Op zevenentwintigjarige ouderdom liet hij zijn eerste gedichten verschijnen : Poematum libri tres. In 1731 werd Reylof ontvanger van de Stad. Deze funktie zou hij blijven vervullen tot zijn dood in 1742. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

KLUYSKENS P. (+)

Albert Baertsoen,

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 2, p. 94-98.

Korte biografische nota over schilder Baertsoen (1866-1922). Geïllustreerd.

Biografieën

KLUYSKENS P. (+)

Leon de Smet,

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 5, p. 288-292.

Biografische nota over de kunstschilder De Smet (1881-1966). Met foto van een zelfportret.

Biografieën

KLUYSKENS P. (+),

400 jaar geleden werd het Jezuïetencollege in Gent plechtig geopend

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 2, p. 77-89.
Kerkgeschiedenis, kloosters

KLUYSKENS P. (+),

Baron Jules de Saint-Genois,

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 5, p. 306-310.
Biografieën

KLUYSKENS P. (+),

De gebroeders van Coppenhole

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 3, p. 142-147.

Jan en Frans van Coppenhole waren de aanvoerders van de Gentenaars in de strijd tegen Maximiliaan van Oostenrijk. Beide stierven op het schavot (16 juni 1492).

Heemkunde, volkskunde, genealogie

KOCH A.C.F.

Gent in de 9de en 10de eeuw. Enkele benaderingen,

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 3, p. 3-43.

Bijdrage over het vroegmiddeleeuwse Gent. De oudst bekende Karolingische niet-agrarische woonkern nabij de samenloop van Leie en Schelde dient gezocht te Gentbrugge. Na de Noormanneninvallen, waarbij de handelsplaats aan het Sint-Baafsklooster werd vernietigd, ontstond ca. 900 een nieuwe handelsplaats meer stroomopwaarts. Het werd de kern van het latere Gent. Een grafelijk castellum zou niet aan de Leie, maar aan de Schelde gelegen hebben. Geillustreerd.

Middeleeuwen

KOCHANEK S.

Het tot stand komen van een Vlaamse schouwburg : de Koninklijke Nederlandse Schouwburg te Gent

RUG, 1978.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

KRUIMEL H.L.

De familie Van Reysschoot te Gent

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek), Kortrijk-Handzame, 1982, p. 263-283.

in C. WYF-FELS en A. VAN HAVERBEKE, (red.), Gedenkboek Michiel Mispelon. Vooral op basis van de Gentse Staten van goed rekonstrueert de auteur de genealogie van de familie Van Reysschoot. De genealogie overspant een tijdvak van vijf eeuwen. Uit één van de familietakken is de bekende schildersfamilie Van Reysschoot voortgekomen.

Biografische nota's en biografieën

KUNZELMANN A.

Die Kölnische Provinz vom Beginn der Neuzeit bis zur Säkularisation.

Geschichte der Deutschen Augustiner-Eremiten. Dl 7), (Cassiciacum, XXXI), Würzburg, 1976, 661 blz

Met een geschiedkundig overzicht van het Gents Augustijnenklooster, p. 136-143.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

KWANTEN G.

Welstand door vereniging. De ontwikkeling van de christelijke arbeiderscoöperaties 1886-1986

Landelijk Verbond van Christelijke Coöperaties. KADOC, Brussel-Leuven, 1987, 271 blz.

Onder impuls van enige katholieke figuren werd op het einde van de 19de eeuw gestart met lokale coöperatieven : Michel Levie te Charleroi, Arthur Verhaegen te Gent, Antoine Pottier te Luik en Léon Mabille te Houdeng. Een van de bekendste was de Gentse Samenwerkende Maatschappij Het Volk (1896). Met woord vooraf van W. D'HAVE en A. DEVOGEL. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

KWANTEN G. VERHOOGEN J. en VINTS L.

Inventaris van de papieren van minister van staat August Edmond de Schryver 1898-

KADOC. Inventarissen en repertoria nr. 14), Leuven, 1987, 129 blz.

August De Schryver (1898-) was van 1928 tot 1965 onafgebroken volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Gent-Eeklo. Tussen 1935 en 1960 kreeg hij verschillende ministerportefeuilles toegewezen. De publicatie bevat een inleiding, een bibliografie, de eigenlijke inventaris en een klapper.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

L. JORISSEN

Paul Fredericq en Frans-Vlaanderen. Een vertrouwelijke en door bibliothecarissen ook nog gecamoufleerde memorie over Frans­Vlaanderen

Wetenschappelijke Tijdingen, L, (1991), nr. 3, p. 158­167.
Biografieën

LA ROCHE R.

Ontstaan en ontwikkeling van de vrijmetselarij in Vlaanderen en Nederland.

Ons Erfdeel, jg. 20, 1977, p. 571-588.

In dit artikel vindt men ook een aantal gegevens weer over de vrijmetselaarsloge te Gent. Vooral de vrijmetselarij tijdens de orangistische periode krijgt de aandacht. Als burcht van het Gentse orangisme zou de loge Le Septentrion lange jaren trouw blijven aan prins Frederik, de Grootmeester van het Grootoosten der Nederlanden

Kunst en Kultuur

LABYN M.

Uit de geschiedenis van de Gentse bruggen

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 1, p. 2-15 ; nr. 2, p. 89-101 ; nr. 3, p. 120-125 ; nr. 4, p. 210-219 ; nr. 5, p. 236-244 ; nr. 6, p. 314319 ; 17, (1988), nr. 1, p. 45-53 ; nr. 2, p. 68-75 ; nr. 3, p. 145155 ; nr. 4, p. 183-188.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LABYN M.

Uit de geschiedenis van de Gentse bruggen

Ghendtsche Tydinghen, 17, (1988), nr. 5, p. 279-289; nr. 6, p. 335-341; 18, (1989), nr. 1, p. 27-34; nr. 2, p. 89-95; nr. 3, p. 151-157; nr. 4, p. 221-226 en nr. 5, p. 256-261.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LABYN M.

Uit de geschiedenis van de Gentse bruggen

Ghendtsche Tydinghen, 18, (1989), nr. 6, p. 332-338: 19, (1990), nr. 1, p. 13-21: nr. 2, p. 88-93: nr. 3, p. 149-159: nr. 4, p. 219-230 en nr. 5, p. 292-296.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LABYN M.

Uit de geschiedenis van de Gentse bruggen,

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 6, p. 355-365: 20, (1991), nr. 1, p. 2-10: nr. 2, p. 99-107: nr. 3, p. 160-166: nr. 4, p. 224-231: nr. 5, p. 293-296 en nr. 6, p. 337-345.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld


1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina