Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina43/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   70

LABYN M.,

Uit de geschiedenis van de Gentse bruggen,

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 1, p. 18-24 : nr. 2, p. 97-103 : nr. 3, p. 173-179 : nr. 4, p. 240-249 en nr. 5, p. 290-306.

Bespreking van de Nieuwe Tolhuisbrug, de bruggen van de Sassevaart en het kanaal van Terneuzen, De Pauwbrug, de Spoorwegbrug over de De Pauwvertakking, de Dampoortbrug, de Muidebrug, de Meulestedebrug, het Dampoortviaduct, de bruggen over de Ringvaart en de Bargiebrug. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LAGEIRSE M.

Versiering bij de Blijde Inkomsten te Gent tussen 1500 en 1635

RUG, 1952.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

LAHAYE E.

Adolphe Quetelet (1796-1874). Ses initiatives créatrices en géophysique.

Ciel et Terre, 91, (1975), p. 257-260.
Biografische artikels en nota's

LALEMAN M.C,

De Gentse Stenen: getuigen van handel in laken, graan en bouwstenen (11de-14de eeuw)

Rotterdam Papers, VII, (1992), p. 61-73.

Synthese over de huidige kennis van de middeleeuwse stenen stadshuizen in Gent en verder onderzoek naar de relatie tussen die huizen en enkele economische aspecten zoals de handel in laken, graan en bouwstenen. Geillustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LALEMAN M.C.

Archeologie en monumentenzorg

De Leiegouw, XXIX, (1987), afl. 1-2, p. 159-166.

Aan de hand van een aantal Gentse voorbeelden wordt aangetoond dat er een goede samenwerking moet zijn tussen de archeologie en de monumentenzorg, wil men tot een efficiënte bescherming en bewaring van het gebouwenpatrimonium komen.

Archeologie

LALEMAN M.C.

Archeologie in het Patershol. Ter inleiding

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 3, p. 2-10.

Geïllustreerd

Archeologie

LALEMAN M.C.

De Gouvernementstraat in Gent. Denkwerk bij een noodonderzoek,

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 4, p. 3-11. Geïllustreerd.
Archeologie

LALEMAN M.C.

Een bericht over archeologisch onderzoek naar de middeleeuwen en moderne tijden in de provincie Oost-Vlaanderen,

VOBOV-Info, (1990), nrs. 38-40, p. 71-81. Geillustreerd.
Archeologie

LALEMAN M.C.

Een tegelvloer van de 14de-15de eeuw.

Stadsarcheologie. Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie V.Z.W., (jg. 1, nr. 1), p. 42-43.

Korte bespreking van de tegelvondst gedaan in 1885 in het huis op de hoek van de Zwarte Zusterstraat en Onderbergen. Eén illustratie.

Archeologie

LALEMAN M.C.

Gand et ses enceintes urbaines médiévales

Actes du XLVIIe Congrès de Ia Fédération des Cercles d'Archéologie et d'Histoire de Belgique, Nijvel, 1984, p. 201-211.

Bespreking van het uitzicht en de ligging van de middeleeuwse Gentse stadsversterkingen. De onvolledige historische kennis omtrent deze versterkingen wordt aangevuld met de bevindingen van het stads-archeologisch onderzoek. Met illustraties.

Archeologie

LALEMAN M.C.

Gentse tegels uit de 14de eeuw

Stadsarcheologie, jg. 10, (1986), nr. 1, p. 2-15.

De ontdekking van een zestal merkwaardige tegels met tinglazuur (Gandastraat, Sint-Baafsabdij ; Lange Steenstraat, Karmelietenkerk ; Sint-Baafsplein, Sint-Baafskathedraal ; Sint-Pietersplein, Sint-Pieters-abdij ; Wijngaardstraat) vormt de aanleiding om nader in te gaan op dit minder bekend aspekt van het laat-middeleeuws interieur. Er wordt ingegaan zowel op de technische aspekten, de ikonografie, de produktie, verspreiding en datering. Geïllustreerd. Met bibliografie.

Archeologie

LALEMAN M.C.

Het eerste neogotisch gebouw in Gent : een theehuisje aan de Leie

Uit velerlei eeuwen. Historische en kunsthistorische bijdragen. Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks. Nr. 18, Gent, 1982, p. 197-209.

Bespreking van een theehuisje in 1821 ontworpen door bouwmeester Jean-Baptiste van de Cappelle. Deze bespreking geeft de auteur de gelegenheid ook enkele andere paviljoentjes te bespreken. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LALEMAN M.C.

Joan Vandenhoute (1951 - 1981)

Stadsarcheologie, jg. 6, (1982), nr. 1, p. 2-28.

Joan Vandenhoute was van 1975 tot 1981 conservator van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie te Gent. Deze biografie geeft tevens een overzicht van de werking van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie, alsook van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie. Met bibliografie van de publikaties. Geïllustreerd.

Biografische artikels en nota's

LALEMAN M.C.

Kom over de brug. De Gentse Leiebruggen

Toerisme in Oost-Vlaanderen, 36, (1987), nr. 1, p. 12-16.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LALEMAN M.C.

Maisons médiévales en pierre à Gand. Apport de l'archéologie urbaine, in R. BAETENS en B. BLONDE (eds.), Nouvelles approches concernant la culture de l'habitat.

Colloque International, Turnhout, 1991, p. 89-98.

Het recent stadsarcheologisch onderzoek te Gent laat reeds toe een beschrijving en een typologie van de middeleeuwse "Stenen" op te maken. Met kaart en plan.

Archeologie

LALEMAN M.C.

Oude Bodemvondsten. Karolingisch kapiteel

Stadsarcheologie, jg. 3, 1979, nr. 1, p. 47-53.

Bespreking van een oud Ioniserend komposiet kapiteel, gevonden Sint-Machariusstraat 5, dat gelijkenis vertoont met een reeks kapitelen uit de Karolingische periode.

Archeologie

LALEMAN M.C.

Prof. Dr. Firmin De Smidt (1904 - 1983) en het archeologisch onderzoek te Gent

Stadsarcheologie, jg. 7, (1983), nr. 2, p. 29-35.

Prof. Dr. F. De Smidt was reeds in 1943 betrokken bij een onderzoeksprogramma naar de romaanse kerkelijke architectuur in de Gentse binnenstad, o.m. de romaanse abdijkerk van de Sint-Baafsabdij. Tussen 1958 en 1961 werd de ondergrond van de Sint-Baafskathedraal verkend en werden opgravingen ondernomen in de crypte, het transept en de benedenkerk. Vervolgens werd de Sint-Jacobskerk aangepakt. Sinds 1960 vormde de Sint-Niklaaskerk het voorwerp van een intensief doorgevoerd archeologisch onderzoek. Hierbij wist hij de zuivere lokale aspecten te overstijgen en in een ruim perspectief te situeren. Met overzicht van alle publicaties van Prof. Dr. F. De Smidt met betrekking tot archeologisch onderzoek te Gent.

Biografische artikels en nota's

LALEMAN M.C.

Steenhouwer Nicolas Paternotte

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 1, p. 37-53.

Over de 13de-eeuwse Gentse meester-steenhouwer en zijn nagelaten werken. Geïllustreerd.

Biografieën

LALEMAN M.C. RAVESCHOT P. en VAN DE WALLE R.

Archeologisch onderzoek aan de Poel

Stadsarcheologie, jg. 7, (1983), nr. 3, p. 2-12.

Schriftelijke neerslag van een beperkt systematisch archeologisch onderzoek in de binnentuin van de woning Poel 25. Er werd geen ouder materiaal gevonden dan de 12de eeuw. In de loop van de 13de en 14de eeuw werd het terrein meermaals opgehoogd om in de 19de eeuw het huidig peil te bereiken. Bij wegenwerken aan de Poel werden ook enkele muurresten van de Torrepoort gevonden. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Archeologie

LALEMAN M.C. D. LIEVOIS en P. RAVESCHOT.

De geschiedenis achter de Made. Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van het pand Kammerstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-16, 18, 20 en 22

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 1, p. 2-36; nr. 2, p. 3-21 en p. 31-57.

Geïllustreerd

Archeologie

LALEMAN M.C. en D. LIEVOIS

Een 17de-eeuws bastion buiten de Kortrijkse Poort,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 1, p. 4-13. Geïllustreerd.
Archeologie

LALEMAN M.C. en D. LIEVOIS,

Het tweede pandhof van het Karmelietenklooster,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 4, p. 16-30.

De bouwgeschiedenis van de tweede kruisgang van het Geschoeide Karmelietenklooster in het Patershol gaat terug tot in de 18de eeuw. Sinds de late 18de eeuw werden de vier vleugels rond dit tweede pandhof verhuurd aan particulieren. Omstreeks 1850 werden de gaanderijen op de benedenverdiepingen tot kleine woningen omgebouwd. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LALEMAN M.C. en DE BOECK J.

Archeologisch textiel uit de Gentse Sint-Niklaaskerk

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 4, p. 5-8.

Geïllustreerd

Archeologie

LALEMAN M.C. en J. VAN CLEVEN,

Kasteel Maaltebrugge. Neogotische huiskapel

Stadsarcheologie, 3, 1979, nr. 2, p. 11-23.

Interessant artikel over de neogotische huiskapel van het kasteel Maaltebrugge (ca. 1860-1861) ontworpen door Bethune voor de Hemptinne. Historiek en beschrijving. Geïllustreerd. Ruim kritisch apparaat.

Gebouwen en stadsbeeld

LALEMAN M.C. en J. VANDENHOUTE

Stadsarcheologie, het onderzoek van een levende historische stad

Ons Heem, jg. 36, 1, (1982), p. 1-6.

Bijdrage over stadsarcheologie geschreven naar aanleiding van de lezing over stadsarcheologie door J. Vandenhoute, conservator van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie te Gent, tijdens de Landdag van het Verbond voor Heemkunde op 20 september 1981 te Leuven. Met voorbeelden uit de stadsarcheologie te Gent.

Archeologie

LALEMAN M.C. en LIEVOIS D;

De Gentse Sint-Niklaaskerk. Archeologisch onderzoek in het koor

Stadsarcheologie, 11, (1987) nr. 2, p. 2-42.

De bijdrage vat een aantal bevindingen samen die het resultaat zijn van diverse archeologische kontroles in de periode van 1984-1986 en situeert ze tegenover de gegevens over de Sint-Niklaaskerk van F. DE SMIDT (vermeld in de bibliografie). De Sint-Niklaaskerk werd gesticht tussen 1038 en 1120. Op deze laatste datum werd de kerk expliciet vermeld. Op basis van opgravingen kon een romaans kerkgebouw met driebeukige kruiskerk en vieringtoren gerekonstrueerd worden. Reeds in het begin van de 13de eeuw werd gestart met de eerste gotische kerk. Deze werd sterk uitgebreid op het einde van de 14de, maar vooral in de 15de eeuw. Restanten van schilderingen door Lucas II Horenbaut rondom een 16de-eeuws sakramentshuis zijn nog bewaard gebleven. Een schilderij van Nicolaas de Liemaeckere werd in 1673 in een zwartmarmeren altaar ingewerkt. Bovendien wordt de aandacht gevestigd op de talrijke grafresten en graven waaronder we deze vermelden van pastoor Adriaan Pletincx, bisschop Nicolas French, advokaat Coene, schepen Lucas de Haese, pastoor Johannes Debbaut, pastoor Roger Nottingham, Catharina Caecilia D'Hondt, de familie Utenhove ( ?) en schepen Jan Meyntkem. Uit een post-middeleeuwse puin- en ophopingslaag aan de zuidzijde van het kerkkoor werden enkele imposante skulpturen in Doornikse steen bovengehaald (13de-14de eeuw). Geïllustreerd : kaarten, foto's, tekeningen. Kritisch apparaat.

Archeologie

LALEMAN M.C. en P. RAVESCHOT

Enkele kritische bedenkingen over Gentse ruiterstatuettes,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 1, p. 34-42.

Bedenkingen over de ruiterstatuette gevonden in Dobbelslot (burggraaf Zeger II?) en de ruiterstatuette van de Vrijdagmarkt. Geïllustreerd.

Archeologie

LALEMAN M.C. en P. RAVESCHOT

Gents duister verleden. Een bescheiden bijdrage van de archeologie voor de kennis over de ontwikkeling tussen 400 en 1200,

Archaeologia Mediaevalis. Colloquium Bruxellensis, I, (1991), p. 23-28.

Syntheseartikel betreffende het archeologisch onderzoek te Gent. Met kaart.

Archeologie

LALEMAN M.C. en P. RAVESCHOT

Nieuwe bevindingen over de donjon van het Gravensteen in Gent,

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 4, p. 86-94.

Geïllustreerd.Zie ook de p. 153, 156-157 en 160-164 in F. DOPERE en W. UBREGTS, De donjon in Vlaanderen. Architectuur en wooncultuur, Leuven, 1991, 269 blz.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LALEMAN M.C. en P. RAVESCHOT

Stadsarcheologisch onderzoek in Gent (O.-VL.),

Archaeologia Mediaevalis, 14, (1991), p. 45-47.

Overzicht van de archeologische prospecties in 1990 en van de onderzoeksresultaten. Met foto.

Archeologie

LALEMAN M.C. en P. RAVESCHOT

Stadsarcheologisch onderzoek te Gent (O.-Vl.)

Archaeologia Mediaevalis, 13, (1990), p. 48-50

Overzicht van de archeologische prospekties in 1989 en van de voornaamste onderzoeksresultaten. Geïllustreerd.

Archeologie

LALEMAN M.C. en P. RAVESCHOT,

De Ziekenzaal van de Bijloke. Renovatie en onderzoek in Gent,

Toerisme Oost-Vlaanderen, 41, (1992), nr. 3, p. 76-80.

De 13de-eeuwse Ziekenzaal wordt thans omgebouwd tot concertzaal. De bevindingen van het lopend archeologisch en bouwkundig onderzoek worden in het artikel voorgesteld. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LALEMAN M.C. en P. RAVESCHOT,

Inleiding tot de studie van de woonhuizen in Gent, periode 1100-1300. De kelders,

Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Schone Kunsten, nr. 54), Brussel, 1991, 280 blz.

Archeologisch-historische studie over de oudste Gentse stenen burgerwoningen, die gelegen waren binnen de omwalling van 1100. De hoofdaandacht van de auteurs gaat weliswaar uit naar de onderste bouwlagen, omdat deze doorgaans het best bewaard bleven. Toch kan het algemeen uitzicht van de stadshuizen geschetst worden en dit in relatie tot de politiek-juridische en sociaal-economische achtergronden. Met inventaris van de 164 bekende constructies, foto's en plannen.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LALEMAN M.C. en P. RAVESCHOT,

L'hôpital de la Bijloke à Gent: premier bilan de la recherche archéologique,

Actes LIe Congrès de la Fédération des Cercles d'Archéologie et d'Histoire de Belgique. I, Luik, 1992, p. 98-100.

Samenvatting van de bevindingen van het archeologisch onderzoek in de Ziekenzaal van de Bijloke en de bijhorende kapel, vanaf het begin van de 13de eeuw.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LALEMAN M.C. en P. RAVESCHOT,

Restauratie van gebouwen: behoud en vernieling van erfgoed

Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, (1992), nr. 2, p. 64-69.

Een stand van zaken over archeologisch en bouwhistorisch onderzoek bij restauraties voorgesteld vanuit ervaringen in Gent, meer specifiek op de restauratiewerven van Kammerstraat 10, Hoogpoort 48, de Ziekenzaal van de Bijloke, het Toreken aan de Vrijdagmarkt, het Gravensteen, het huis met de houten gevel aan de Jan Breydelstraat en het Metselaarshuis aan de Cataloniëstraat. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LALEMAN M.C. en P. RAVESCHOT,

Stadsarcheologisch onderzoek in Gent (O.-Vl.),

Archaeologia Mediaevalis, 15, (1992), p. 53-55.

Overzicht van de archeologische interventies in 1991 en van de voornaamste onderzoeksresultaten.

Archeologische kronieken

LALEMAN M.C. en P. RAVESCHOT,

Vanuit het heden een kijk op het Gentse verleden. Een nieuw gezicht voor Sint-Macharius,

Toerisme Oost-Vlaanderen, 41, (1992), nr. 2, p. 51-54.

Op de terreinen van het Slachthuis en de Nieuwe Beestenmarkt wordt thans een grootschalig renovatieproject gerealiseerd. De archeologische opgravingen tijdens de werken laten toe de geschiedenis van de wijk rond de middeleeuwse Sint-Baafsabdij en het 16de-eeuwse Spanjaardenkasteel te achterhalen. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LALEMAN M.C. en RAVESCHOT P.

De Karmelietenkerk in Gent. Tegels met tinglazuur uit Gent. Stadsarcheologisch onderzoek in Gent. Een middeleeuwse spade uit Gent

Archaeologia Mediaevalis, jg. 9, (1986), p. 56, 58-62.

Kort overzicht van de archeologische prospekties in 1985 en van de belangrijkste onderzoeksresultaten.

Archeologie

LALEMAN M.C. en RAVESCHOT P.

De Sint-Baafsabdij in Gent (O.-VI.)

Archaeologia Mediaevalis, 11, (1988), p. 46-47.

Korte bespreking van twee opgravingscampagnes in 1987 uitgevoerd op de terreinen van de vroegere Sint-Baafsabdij. Geïllustreerd.

Archeologie

LALEMAN M.C. en RAVESCHOT P.

Drongen. Een middeleeuwse mote.

Stadsarcheologie, jg. 5, nr. 2, (1981), p. 2-27.

Bij de aanleg van de expressweg Gent-Lichtervelde omheen de dorpskom van Drongen, werd een site bedreigd waar volgens iconografische bronnen uit de 17de en 18de eeuw een omwalde mate was gelegen. Na een noodonderzoek bleek dat het grootste gedeelte van de mate wellicht door verkaveling verdwenen is. De mate wordt mogelijk gesitueerd in de 12de eeuw. De gedane vondsten uit de motegracht verwijzen naar een bakstenen bebouwing met agrarisch karakter (veeteelt) uit de 14de - 15de eeuw die zich in de onmiddellijke omgeving bevond. De hoeve-uitbating heeft echter de middeleeuwen niet overleefd, want de bouwresten en de huisraad moeten omstreeks het midden van de 15de eeuw in de gracht terecht gekomen zijn. Deze site vormt met het Gravensteen en het Tempelhof, de derde motestructuur uit het Leie-alluvium, welke in Gent of onmiddellijke omgeving onderzocht werd, Geïllustreerd. Met uitvoerig kritisch apparaat. Alsook met onderzoek van een gesteentemonster door P. DE PAEPE en stuifmeelonderzoek van een bodemmateriaalmonster door C. VERBRUGGEN. Geïllustreerd.

Archeologie

LALEMAN M.C. en RAVESCHOT P.

Middeleeuwse bewoning in de Gentse Hoogpoort

De Leiegouw, XXIX, (1987), afl. 1-2, p. 167-172.

De Hoogpoort vormde vermoedelijk een verbindingsas tussen twee middeleeuwse bevolkingskernen, waaruit de stad Gent ontwikkelde. Slechts vanaf de late middeleeuwen zijn er in deze omgeving voldoende materiële sporen om een beeld te kunnen schetsen over het uitzicht van de woningen. Met illustraties.


1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina