Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina45/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   70

Biografische nota's, nekrologieën, enz.

LEHOUCQ N.

De Mariale bedevaart in de 19de eeuw. Dadizele -Oostakker - Scherpenheuvel. Funktionele en tijdsgebonden aspekten

Oostvlaamse Zanten, LXIV, (1989), nr. 4, p. 253-269.

Omtrent de betekenis van de Maria-bedevaarten voor de kerkelijke overheden, de plaatselijke gemeenschappen en de individuele gelovigen. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

LEHR A., W. TRUYEN en G. HUYBENS,

Beiaardkunst in de Lage Landen,

Tielt, 1991, 319 blz.

Geschiedenis van de luidklok en de beiaard in de Nederlanden. Tijdens de 17de eeuw werden voor het eerst zuiver klinkende klokken gegoten door François en Pieter Hemony. Pieter leverde onder meer beiaarden voor het Belfort (1659-1660) en de Boudeloabdij (1661) te Gent. Geïllustreerd

Kunst, cultuur

LEKENS L.

Alfons Siffer. Cultuurdrager en politicus 1850-1941,

G.O.V.-Heraut, 26, (1991), nr. 6, 5 blz.

Geïllustreerd.

Biografieën

LEKENS L.

Beeldhouwer-kunstschilder Firmin De Vos

G.O.V. Heraut, 22, (1987), nr. 5, 2 blz.

Geboren in 1925 te St.-Amandsberg. Beeldhouwde o.m. het borstbeeld van Ferdinand August Snellaert op het gelijknamig plein te SintAmandsberg.

Biografieën

LEKENS L.

Het Campo Santo te Sint-Amandsberg

Vlaamse Toeristische Bibliotheek nr. 263-264), s.l., (Antwerpen, 1980).

Een korte historische schets van het kerkhof en een korte biografie van 59 bekende Vlamingen die op deze beroemde rustplaats werden begraven.

Heemkunde

LEKENS L.

Hippoliet van Peene 1811-1864

G.O.V. Heraut, 24, (1989), nr. 1, 9 blz.

Geïllustreerd

Biografieën

LEKENS L.

in memoriam André Clierieck

Heemkundig Nieuws, jg. 14, (1986), nr. 6, p. 13-14.

In memoriam bij het afsterven van André Clierieck (1914-1986), schepen van openbare werken en leefmilieu te Destelbergen en bebestuurslid van meerdere kultuur- en natuurverenigingen. Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën

LEKENS L.

Jef Crick (Aalst, 23.10.1890-Sint-Amandsberg, 07.06.1965),

G.O.V.-Heraut, 25, (1990), nr. 6, 4 blz.

Geillustreerd.

Biografieën

LEKENS L.

Jozef Cantré 1890-1957

G.O.V.-Heraut, 25, (1990), nr. 5, 8 blz.

Biografische schets van deze Gentse houtsnijder en beeldhouwer. Geïllustreerd.

Biografieën

LEKENS L.

Karel Miry 1823-1889

G.O.V.-Heraut, 25, (1990), nr. 3, 4 blz.

Geïllustreerd

Biografieën

LEKENS L.

Kunstschilder Jozef Paelinck 1781-1839

G.O.V Heraut, 24, (1989), nr. 5, 8 blz.

Geïllustreerd

Biografieën

LEKENS L.

Kunstschilder Karel De Bondt 1888-1973

G.O.V. Heraut, 23, (1988), nr. 3, 4 blz.

Geïllustreerd

Biografieën

LEKENS L.

Kunstschilderes Helene de Reuse 1892-1979

G.O.V.-Heraut, 24, (1989), nr. 6, p. 19-24.
Biografieën

LEKENS L.

Paul Van Peteghem. Graficus-etser

G.O.V. Heraut, 22, (1987), nr. 5, 1 blz.

Geboren in 1940 Richt zich in zijn kunst vooral naar Gent.

Biografieën

LEKENS L.

Toneelkunstenaar Staf Bruggen 1893-1964

G.O.V. Heraut, 23, (1988), nr. 5, 5 blz.
Biografieën

LEKENS L.

Voeding 1819 in "Het Tuchthuis" te Gent

Ghendtsche Tydinghen, 17, (1988), nr. 6, p. 334-335.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

LEKENS L.,

Campo Santoherdenking 1992. Cecile Cauterman 1882-1957

G.O.V -Heraut, 27, (1992), nr. 5, 4 blz.

Geïllustreerd.

Biografieën

LEKENS L.,

Kunstschilder Theodoor Jozef Canneel 1817-1892,

G.O.V.-Heraut, 27, (1992), nr. 3, 8 blz.

Geïllustreerd.

Biografieën

LEKENS, L.

Een kunstenaar uit het Gentse. Prosper De Troyer 1880-1961

G.O.V. Heraut, 22, (1987), nr. 5, 3 blz.

Geïllustreerd

Biografieën

LELEUX F.

Gentse revolutionaire figuren

Ghendtsche Tydinghen, 17, (1988), nr. 2, p. 107-112 ; nr. 3, p. 160-167 (Constant Hopsomere); nr. 4, p. 223-232 (Jacques Guillaume Meyer).
Biografieën

LELEUX F.

Gentse revolutionaire figuren

Ghendtsche Tydinghen, 17, (1988), nr. 5, p. 267-277 (Charles van Hulthem); nr. 6, p. 298-307 (Jean Robert Graham); 18, (1989), nr. 1, p. 56-61 (Charles Joseph de Graeve); nr. 2, p. 83-88 (Maximilien Joseph de Caigny); nr. 3, p. 158-166 (Bernard van Wambeke); nr. 4, p. 199-206 (Renier Gregorius Dubosch) en nr. 5, p. 283-291 (de basismilitanten).

Geïllustreerd
LELEUX F.,

Liévin Bauwens, industriel gantois, Parijs, 1969.
Deze bijdrage over Lieven Bauwens heeeft dezelfde onvolkomenheden en dezelfde kwaliteiten gemeen. Enerzijds wordt de figuur van Bauwens eenzijdig opgehemeld ; het zijn echte apologieën. Anderzijds put de auteur rijkelijk gegevens uit zeer talrijke dokumenten (o.a. briefwisseling), wat aan deze teksten, ondanks hun onvolkomenheden, een onbetwistbare waarde verleent.

Economie

LELEUX F.,

Liévin Bauwens, spéculateur,

Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLVIII, (1970), 1240-1254.

Deze bijdrage over Lieven Bauwens heeeft dezelfde onvolkomenheden en dezelfde kwaliteiten gemeen. Enerzijds wordt de figuur van Bauwens eenzijdig opgehemeld ; het zijn echte apologieën. Anderzijds put de auteur rijkelijk gegevens uit zeer talrijke dokumenten (o.a. briefwisseling), wat aan deze teksten, ondanks hun onvolkomenheden, een onbetwistbare waarde verleent.

Economie

LEMAITRE Ch.

Relation de mon voiage de Flandre, de Hollande et de Zélande fait en mil six cent quatre vint et u n.

Annales littéraires de l'Université de Besançon, 213, Parijs, 1978.

Reisverhaal van de priester Charles Lemaitre († 1688) die in 1681 ook Gent bezocht en vooral over de kloosters en geestelijkheid enkele merkwaardigheden meedeelt.

Moderne Tijden

LEMARIGNIER J.-F.

Jan Dhondt, 1915-1972

Revue Historique de Droit Français et Etranger, LI, (1973), p. 733-736.
Biografische nota's, nekrologieën, enz.

LEMMENS F.

Repertorium van XIXde eeuwse bidprentjesportretten.

Vlaamse Stam. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis, jg. 12, (1976), p. 29-32, 89-92, 147-150, 269-272, 303-306, 365-372, 479-482, 535-538, 605-608, 631-634; jg. 13, (1977), p. 19-22, 97-100, 133-138, 391-398, 431-434, 497-500, 553-556.

Belangrijk werkinstrument voor genealogen en vorsers. Ook betreffende Gentse figuren.

Volkskunde

LENAERTS R.

Het strafrecht en het strafprocesrecht in de 14e en 15e eeuw te Gent

RUG, 1972
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

LENDERS P

De Gentse voorschepen J.J.P. Vilain XIIII (1755-1777). Enkele trekken van zijn persoonlijkheid

HMGOG, XL, (1986), p. 159-177.

Vilain XIIII was van 1743 tot 1751 burgemeester in Aalst en voorzitter van het hoofdkollege van het Land van Aalst. Na ontslagname uit deze funkties week hij uit naar Gent. Hij werd er in 1755 voorschepen of burgemeester en voorzitter van de Staten van Vlaanderen. Burggraaf Vilain was één van de belangrijkste politici uit de 18de eeuw. Hij realiseerde heel wat bestuurlijke innovaties volgens de nieuwe ideeën van zijn tijd. Het artikel belicht enige aspekten uit het privé-leven van deze figuur : zijn bezit en aanzien, karakter en gezondheidsevolutie.

Biografieën

LENDERS P.

De ambtenaar en zijn statuut op het einde van het Ancien Régime. Toestanden en ontwikkelingen in Vlaanderen en bijzonder te Gent

Bijdragen tot de Geschiedenis, 67, (1984), p. 63-107 en 113-195.

Vóór 1750 werden de ambtenaren overal als officiehouders beschouwd. Dit had implikaties op hun titulatuur, aanwervingswijze, aktiviteit en vergoeding. Hun eigenlijk statuut werd volgens plaatselijke gewoonten geregeld. Na 1750 begon een hervorming van het personeelsbeleid, het eerst onder invloed van burggraaf Vilain XIIII in de Staten van Vlaanderen en nadien bij de lokale besturen. Ze leidde tot grotere professionalisering en technische onderlegdheid bij de ambtenaren. Met Franse samenvatting.

Moderne Tijden

LENDERS P.

De eerste Kamer van Koophandel te Gent (1729-1795) en de opkomst van de ondernemende burgerij, in ID. (red.), Het einde van het Ancien Regime in België. Colloquium,

Standen en Landen, XCIII, Kortrijk-Heule, 1991, p. 183-229.

De vroege industriële expansie te Gent werd gedragen door een dynamische en ondernemende burgerij. Om de eigen groepsbelangen te behartigen richtte ze een Kamer van Koophandel op (1729). Deze Kamer trachtte de industriële uitrusting en infrastructuur te verbeteren, streefde een gunstige fiscale wetgeving na en begon uiteindelijk politieke macht op te eisen.

Moderne Tijden

LENDERS P.

Fiscale octrooien en pachten te Gent na 1750 (deel II)

HMGOG, dl. XXXVII, (1983), p. 173-214.

De fiscale octrooien en pachten dienden niet alleen om geld te bezorgen aan de overheid, ze waren ook een politiek wapen dat de economische ontwikkeling kon afremmen of bevorderen. De pachtondernemingen behoorden tot de belangrijkste ondernemingen qua omzet en winsten. Te Gent is er een bijna continue stijging van de fiscale inkomsten tussen 1746 en 1783, enkel onderbroken door oorlogen. De cijfers zijn tevens relevant voor de stijgende consumptie. Het artikel werpt ook meer licht op de werking van de centrale en de stedelijke overheid in verband met de fiscaliteit. Bovendien is het Gentse experiment van „pacht bij forme van regie" niet zonder belang voor de geschiedenis van onze steden. Met kritisch apparaat en bijlagen.

Moderne tijden

LENDERS P.

Fiscale octrooien en pachten te Gent na 1750. (Deel l)

HMGOG, dl. XXXVI, (1983), p. 179-225.

In de tweede helft van de 18de eeuw werden de centrale regeringsinstanties zich sterker bewust van hun rol bij de vergunningen voor het heffen van belastingen in steden en op het platteland alsook van hun tussenkomst in de inning van de accijnzen. Dit bracht dan weer een activering mee van de rol van de ondergeschikte besturen die zich meer met het openbare leven gingen mengen. In deze bijdrage onderzoekt de auteur de fiscale octrooien en de fiscaliteitspachten te Gent als gevalstudie. Met kritisch apparaat.

Moderne Tijden

LENDERS P.

Gent, een stad tussen traditie en verlichting (1750-1787)

Standen en Landen, XCII, Kortrijk-Heule, 1990, 532 blz.

Reeds vóór de Brabantse Omwenteling waren te Gent duidelijk maatschappelijke veranderingen waarneembaar. Het spektakulairst op sociaal-ekonomisch (de beginnende industrialisering) en kultureel vlak. Niet minder belangrijk waren de hier beschreven institutionele vernieuwingen, die vooral onder impuls van voorschepen burggraaf Vilain XIIII doorgedrukt werden. Met diverse tabellen en index van persoons- en plaatsnamen.

Moderne Tijden

LENDERS P.

Lof voor Gent. De indrukken van de latere Amerikaanse president John Quincy Adams over zijn verblijf in de Scheldestad in 1814

Driemaandelijks Tijdschrift Gemeentekrediet, 44, (1990), nr. 171, p. 23-29.

In 1814-1815 verbleef Adams gedurende zeven maanden in de stad. Hij leidde een Amerikaanse delegatie tijdens onderhandelingen met Groot-Brittannië. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

LENDERS P.

Sociale gevoeligheden en veranderende maatschappij te Gent circa 1770

HMGOG, XLIII, (1989), p. 173-189.

De ekonomische inzinking met stijgende graanprijzen en een druk op de lonen in de jaren 1767-1775 veroorzaakte ook te Gent veel onvrede.

Moderne Tijden

LENDERS P.

Taaltoestanden in de Oostenrijkse Nederlanden in het bestuur van Kerk en Staat

Wetenschappelijke Tijdingen, XLVI, (1987), nr. 4, p. 193-203.

Met verscheidene verwijzingen naar de toestand in Gent.

Moderne Tijden

LENDERS P.,

Afkomst en vormingsjaren van burggraaf Vilain XIIII

Bijdragen tot de Geschiedenis, 74, (1991), nr. 1-2, p. 31-46.

Burggraaf Vilain XIIII (Aalst, 1712-Wetteren, 1777) studeerde rechten aan de universiteit van Leuven en - vermoedelijk - economie en statistiek in het buitenland. Van 1752 af was hij als staatsman actief in Gent.

Biografieën

LENDERS P.,

De luitenant-civil van de Indaginghe te Gent en te Dendermonde. Vorstelijke rechtbanken voor verbintenissen in Vlaanderen (16e-18e eeuw)

HMGOG, XLV, (1991), p. 155-176.

Op 14 februari 1541 organiseerde keizer Karel V de rechtbank van de Indaginghe (betekent "dagvaarding") te Gent. De luitenant-civil trad als rechter op bij betwistingen over verbintenissen of contracten afgesloten tussen Gentenaars en bewoners van het omliggende platteland. Op 4 mei 1544 werd ook in Dendermonde een gelijkaardige rechtbank opgericht. Het betrof een hulpinstelling, ter ontlasting van de Gentse Indaginghe.

Moderne Tijden

LEROU E.

Creosoteerwerf van Wondelgem. N .M.B.S. Gentse Havenen Kanaalzone. Industriële Steekkaart

G.O.V. Heraut, jg. 18, juni 1983, 8 blz. Geïllustreerd.

Met bondige historische nota.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

LEROU E.

De graanhandel te Gent

G.O.V. Heraut, jg. 16, (1981), 6 blz.

Dit bondig overzicht heeft niet alleen aandacht voor de graanhandel in vroegere tijden maar behandelt ook de huidige graanfirma's en graantrafiek. Geïllustreerd.

Heemkunde

LEROU E.

Energiebedrijven in de Gentse haven. Dl. II. N.V. Ebes. De N.V. Verenigde Energiebedrijven van het Scheldeland, (Gentse Haven- en Kanaalzone. Industriële Steekkaart)

G.O.V. Heraut, jg. 18, (maart 1983), 8 blz.

Historische ontwikkeling van de Centrale van Langerbrugge en van de E.B.E.S.-Centrale Rodenhuize. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

LEROU E.

Hippolyte Metdepenningen. Advokaat - Liberaal - Orangist - Vrijmetselaar, Gent, 1799-1881

G.O.V. Heraut, jg. 16, (november 1981), 2 blz.
Heemkunde

LEROU E.

Houtimport en Houtbewerking te Gent

G.O.V. Heraut, jg. 16, (mei 1981), 8 blz.

Bespreking van de belangrijkste bedrijven die instaan voor invoer en bewerking van hout in onze haven : Van Hoorebeke & Zoon ; De Colvenaere N.V.; Universal Hardwoods N.V.; Lemahieu ; Meerlaen. Aangevuld met statistieken van in- en uitvoer van hout te Gent en in België. Geïllustreerd.

Heemkunde

LEROU E.

Jozef Plateau. Gents Natuur- en Wiskundige 1801 - 1883

G.O.V. Heraut, jg. 18, (oktober 1983), 2 blz.

Vulgariserende biografische nota.

Biografische artikels en nota's

LEROU E.

N.V. Scheepswerven van Langerbrugge. 50 Jaar Scheepsbouw in de Gentse Kanaalzone, (Gentse Haven- en Kanaalzone. Industriële steekkaart 7)

G.O.V. Heraut, jg. 17, nr. 4, (1982), p. 25-32.

De scheepswerven werden gesticht op 4 september 1932. Tot 1964 bouwde men hoofdzakelijk „spitsen", „kempenaars" en 1000-tonners. Vanaf 1969 samenwerking met N.V. Boelwerf en vanaf 1978 participatie in Belgian Shipbuilders Corporation Investments. Het artikel geeft een beschrijving van de produktiehallen en van de produktie ; bespreekt verwezenlijkingen en toekomstprojekten. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

LEROU E.

Sidmar. Siderurgie Maritime

G.O.V. Heraut, jg. 15, (november 1980), 4 blz.

Het bedrijf Sidmar in de Gentse kanaalzone werd in 1962 opgericht. De eerste produktie-eenheden kwamen in werking begin mei 1967. Het bondig artikel geeft een beschrijving van de installaties (haven, grondstoffenbehandeling, cokesfabriek, sinterfabrieken, hoogovens, staalfabriek, warm- en koudwalserij) en belicht het belang van dit staalbedrijf voor ekonomie en werkgelegenheid van de streek.

Heemkunde

LEROU L.

Rousselot Benelux N.V. Wereldproducent van gelatines

G.O.V. Heraut, jg. 19, 9 mei 1984, 6 blz.

Dit bedrijf gaat terug tot de stichting van de S.A. Osséine et Engrais de Selzaete in 1908, dat gelegen was nabij het kanaal GentTerneuzen aan Kuhlman. Er was een inbreng van verscheidene andere chemische bedrijven. In 1967 had de fusie plaats tussen Rousselot en Osséine et Engrais de Selzaete , Bespreking van het produktieprocédé en van de toepassingen en afzetgebieden, 6 blz. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

LEROY-DE VUYST M.

Het huis Papillon,

G.O.V.-Heraut, 27, (1992), nr. 2, 6 blz.


1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina