Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina46/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   70
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LEVEUGLE L.

Het kanten kleed van Maria-Theresia

Oost-Vlaamse Zanten, jg. LIX, (1984), nr. 6, p. 205-220.

Ter gelegenheid van de inhuldiging te Gent van Maria Theresia in april 1744 besloten de Staten van Vlaanderen aan de keizerin een kanten kleed te schenken. Als tegenprestatie schonk Maria Theresia een schilderij waarop zij geportretteerd werd met het kanten kleed. Het schilderij zou in 1749 naar Gent gebracht worden. Het hangt nog steeds in het Gentse stadhuis. In het kasteel van Schönbrunn te Wenen bestaat nog een ander schilderij van Maria Theresia met het kanten kleed. Over de soort kant : Gentse, Valencienneskant, Brusselse kant (?) is nog geen zekerheid. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Kunst en Kultuur

LEVIS E

In memoriam Gill. van Geert

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 3, p. 163-167.

In memoriam over de volkskenner en kunstenaar Gilbert Van Geert (1930-1990). Geïllustreerd.

Biografieën

LEVIS E.

De Lieve, van zeekanaal tot verloederde sloot. Of toch niet?

Ghendtsche Tydinghen, jg. 11, nr. 4, (1982), p. 203-210.

Historische schets over deze in de middeleeuwen belangrijke verbinding tussen Gent en Damme. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LEVIS E.

Een beeitse Gens. Deel l en II,

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 5, p. 297-307 en nr. 6, p. 357-360.

Gentse woorden en uitdrukkingen, verlucht met tekeningen van GILL. VAN GEERT

Heemkunde, volkskunde, genealogie

LEVIS E.

Het stapelhuis aan het Handelsdok

Ghendtsche Tydin-ghen, jg. 15, (1986), nr. 2, p. 64-85.

Op 1 juli 1844 werd door koning Leopold I de eerste steen gelegd van het „Algemeen Entrepó't van Vrije Wederuitvoering". Het truweel dat de vorst gebruikte wordt nog steeds bewaard in het Bijlokemuseum. Het gebouw was ontworpen door architekt Roelandt. In 1856 werd de spoorlijn die dit stapelhuis met het staatsstation verbond, opengesteld. In 1857 werd de eerste kraan aan het Dok opgericht. In 1919 zou het gebouw in vlammen opgaan, doch het werd heropgericht in 1921 naar de plannen van Julius Van Volden door de ondernemers Van Kerkhove & Gilson uit Gent. Met voet-noten. Geïllustreerd.

Industriële archeologie, scriptophilie

LEVIS E.

Het Wandelaertsteen en andere „stoven"

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 13, (1984), nr. 3, p. 148-157.

Informatie over de middeleeuwse Gentse „stoven" of badhuizen, in zonderheid de „vrouwestove" of het Wandelaertkasteel, (heden verdwenen). Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LEVIS E.

Nog over stoven

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 3, p. 173-179.

Gegevens over de stoven te Gent, inzonderheid over het Wandelaertsteen.

Heemkunde

LEVIS E.

Nog over stoven

De Draeke, jg. 9, (1985), nr. 1, p. 15-21.

Over de Gentse stoven of badhuizen met verwijzing naar enkele bronnen. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde

LEVIS E.

Oaze k' ik hen den eerste prijs, kook mijn moeder pap mee rijs!,

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 6, p. 307-326: 20, (1991), nr. 1, p. 12-41: nr. 2, p. 86-93: nr. 3, p. 166-183 en nr. 4, p. 231-248.

Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

LEVIS E.

Van alle markten thuis

Gendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 6, p. 329-332 ; 17, (1988), nr. 1, p. 40-45 ; nr. 2, p. 79-82 ; nr. 3, p. 129-139 ; nr. 4, p. 206-216.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

LEVIS E.

Van alle markten thuis

Ghendtsche Tydinghen, 17, (1988), nr. 5, p. 242-252; nr. 6, p. 318-329; 18, (1989), nr. 1, p. 35-44; nr. 2, p. 100-119; nr. 3, p. 144-151; nr. 4, p. 226-232 en nr. 5, p. 266-278. Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

LEVIS E.

Van alle markten thuis

Ghendtsche Tydinghen, 18, (1989), nr. 6, p. 318-331 en 19, (1990), nr. 1, p. 25-50.

Geillustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

LEVIS E.

Zivil-Arbeiter-Bataljon 4 te Gent

Ghendtsche Tydinghen, 17, (1988), nr. 6, p. 341-351; 18, (1989), nr. 1, p. 2-25 en nr. 3, p. 170-178.

De dwangarbeiders waren gedurende Wereldoorlog I georganiseerd in Zivil-Arbeiter-Bataljons. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

LEVIS E.,

Oaze k'ik hen den eeste prijs, kook mijn moeder pap mee rijs

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 5, p. 270-291

Over belonen en straffen in het onderwijs. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

LIEGEOIS A.

Repertorium van het historisch bezit van de katholieke psychiatrische instellingen in Vlaanderen

Levenbeschouwing en geestelijke gezondheid, II, Leuven-Amersfoort, 1984, 194 blz.

Van elke psychiatrische instelling in Vlaanderen werden telkens de aktuele toestand, de historiek, het historisch bezit (archief, bibliotheek, kollekties en gebouwen) en de bibliografie beschreven. Ook Gentse instellingen werden behandeld : het Provincialaat van de Broeders van Liefde (p. 19-27), het Psychiatrisch Centrum dr. Guislain (p. 28-33), het Psychiatrisch Centrum St.-Alfons (p. 34-37), het Psychiatrisch Ziekenhuis en Revalidatiecentrum St.-Jan de Deo (p. 115-119), de Neuro-Psychiatrische kliniek St.-Camillus (p. 180 182), de Zusters van Liefde (p. 186). Met voorwoord van P. VANDERMEERSCH en korte inleiding.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

LIEVENS M

De Hetiverpoort.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 9 (1980), nr. 1, p. 49-55, geïllustreerd.

Korte historische schets van de „Overpoort" die in de tweede helft van de 13de eeuw werd gebouwd en afgebroken in 1827.

Gebouwen en stadsbeeld

LIEVENS M

De Raadskelder.

Ghendtsche Tyjdinghen, jg. 9, (1980), nr. 2, p. 112-114, geïllustreerd.

De brouwerij Akkergeur richtte in 1905 een café-restaurant in de middeleeuwse onderkeldering van het Belfort in.

Gebouwen en stadsbeeld

LIEVENS M.

Biografie bij het artikel „De Gentse pompiers redden de Belgische onafhankelijkheid" .

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 10, (1981), p. 156-161.
Hedendaagse tijd

LIEVENS M.

Over straatnamen te Gent

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 10, (1981), p. 161-164.

Korte historiek over de invoering en het gebruik van straatnamen te Gent, niet lijst van de straatnamen die veranderden op 8 april 1797.

Heemkunde

LIEVENS M.

Schepen De Maere-Limmander.

Ghendische Tydinghen, jg. 9, (1980), nr. 3, p. 174-177

Korte biografische schets van Camille-Charles-Auguste De Maere (° Sint-Niklaas, 1820 - t Aartrijke, 1900). In 1857 werd hij verkozen tot gemeenteraadslid. Hij werd begin 1858 schepen van openbare werken. In 1866 was hij reeds volksvertegenwoordiger. De Maere had een enorm werkterrein dat reikte van stedelijk tot op internationaal niveau. Op zijn initiatief werd in 1893 de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Gent opgericht.

Heemkunde en Folklore

LIEVEVROUW-COOPMAN L.

Gents Woordenboek, 3 dln., Gent, 1974.

Heruitgave

Heruitgave van het bekende woordenboek van Lodewijk Lievevrouw (1862­1951).

Varia en Personalia

LIEVOIS D.

De Gentse pottenbakkersnering in de 17de eeuw

Stadsarcheologie, jg. 8, (1984), nr. 3, p. 39-55.

Na een historische inleiding over deze nering, wijst de auteur op een aantal nieuwe elementen met de bedoeling een meer waarderende ingesteldheid tegenover de Gentse aardewerkproduktie uit de 17de eeuw aan te brengen. Vervolgens gaat hij over tot een kwaliteitsbeschrijving van het Gentse aardewerk met het oog op mogelijke identifikatie van dit produkt voor de archeologen. Tevens geeft hij een beschrijving van de wijze waarop het reglement van de nering in 1613 tot stand kwam. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Archeologie

LIEVOIS D.

De wijnteelt in Gent volgens Idrisi

Van rank tot drank, Brussel, 1990, p. 72-73.
Middeleeuwen

LIEVOIS D.

Gentse pottenbakkerijen in de 17de eeuw. Afzet en voorraden

Stadsarcheologie, 10, (1986) nr. 3, p. 22-36.

In twee voorafgaande artikels werden enerzijds de ontwikkeling van de pottenbakkersnering te Gent en anderzijds enkele personalia betreffende de pottenbakkers van de 17de eeuw en hun vestigingsplaatsen behandeld. Doch ook de bevoorrading in grondstoffen, de aankopen van steengoed en faïence, de voorraden in pottenbakkerijen, de afzet vormen aspekten die een duidelijker beeld op de pottenbakkersnering werpen. Zo werd potlood geleverd door kooplieden uit Gent en Antwerpen, die soms ook als geldschieters optraden. Bekende namen in dit verband zijn Lucas de Wael, Susanna Cuerlincx en Winant Eemonts. Dankzij de boedelbeschrijving van Van der Schelden op de Brabantdam van 1638 tot 1687 krijgt men een idee van het assortiment dat de pottenverkoper kon aanbieden. In het atelier van Pieter Stockhollem werd faïence vervaardigd. Het Gentse aardewerk werd op vrij grote afstand uitgevoerd, met een klemtoon op Oudenaarde. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Archeologie

LIEVOIS D.

Idrisi over Gent: Een 12de-eeuws getuigenis

Stadsarcheologie, 11, (1987), nr. 1, p. 2-18.

De Arabische geograaf Idrisi, die aan het hof van Roger II van Sicilië verbleef maakte wereldkaarten met beschrijvingen, waarin onder meer Gent behandeld werd. Met illustraties.

Middeleeuwen

LIEVOIS D.

Pottenbakkerijen en pottenbakkers te Gent in de 17de eeuw

Stadsarcheologie, jg. 9, (1985), nr. 3, p. 2-11.

Een tiental pottenbakkers lagen aan de basis van de herinrichting van hun nering in 1612. Van een viertal pottenbakkersfamilies zijn meer gegevens over de plaats van vestiging en ook heel wat personalia bekend. Het betreft de pottenbakkerij Van der Schelden aan de Brabantdam, Van Eechaute aan het Meerhem, De Vliegere aan de Nederkouter en Dierkens aan de Korte Schipgracht. Een tweetal kaarten geven de situering van de pottenbakkerijen weer.

Heemkunde

LIEVOIS D.

Wijn en industrialisering. "Un gentilhomme-verrier" in de XVIIIe eeuw

Van rank tot drank, Brussel, 1990, p. 282-287

Historiek van 18de-eeuwse flessenbedrijven in Brugge en Gent. Geïllustreerd

Industriële Archeologie

LIEVOIS D.,

Bouwhistorisch onderzoek van particuliere huizen in stedelijk milieu

Stadsarcheologie, 16, (1992), nr. 2, p. 9-26.

Methodiek voor het archiefonderzoek naar de geschiedenis van particuliere huizen en hun bewoners vanaf de middeleeuwen. Met reproducties uit het aan te wenden bronnenmateriaal.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LIEVOIS D.,

De stadsversterkingen bij de Kortrijkse Poort in Gent (1580-1641),

Stadsarcheologie, 16, (1992), nr. 1, p. 8-18.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LIEVOIS D.,

Jean-Baptiste de Febure,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 4, p. 37-41.

Biografische gegevens over de textielhandelaar en advocaat bij de Raad van Vlaanderen (18de eeuw).

Biografieën

LIEVOIS D.,

Wie vulde de afvalput van de Schepenhuisstraat ?,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 3, p. 15-28.

Onderzoek naar de 18de-eeuwse eigenaars en bewoners van de panden aan de Hoogpoort en Schepenhuisstraat, waarachter in 1989 een beerput met post-middeleeuws vondstenensemble werd opgegraven.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LILAR-FREDERICQ M.

L'Hótel Falligan, une demeure patricienne gantoise du XVIllème siècle

ULB, 1973.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

LINGIER C.

Middeleeuwse handschriften van Sint-Bernardus uit Belgische benedictijnenkloosters. Het getuigenis van de oude bibliotheekcatalogi G. VAN EEMEREN en F. WILLAERT (red.), 't Ondersoeck leert, Studies over middeleeuwse en 17de-eeuwse literatuur ter nagedachtenis van prof dr. L. Rens

Leuven-Amersfoort, 1986, p. 105-124.

Bespreking van onder meer handschriften uit de Sint-Baafs- en SintPietersabdijen.

Kerkgeschiedenis, kloosters

LINTERS A.

De Gentse beluiken : een 19de eeuwse proletarische woonvorm

Bouwkundig erfgoed in Vlaanderen, nr. 46, 1979, p. 40-46 en nr. 47, 1979, p. 32-42. Geïllustreerd.

Overzichtsartikel over de beluiken te Gent.

Sociale geschiedenis

LINTERS A.

Het beluik tussen de St.-Lievenspoortstraat en de Keizersvest.

WIARUG berichten, 1977, nr. 2, p. 2-3.

In 1837 verdeelde bouwmeester Minnaert een tuin in 40 perceeltjes, waarop in twee lange blokken huizen van het rug-aan-rug type werden gebouwd. De levensomstandigheden in dit beluik waren zo erbarmelijk dat nog in de 19de eeuw, ingevolge een besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent verbeteringen aan dit beluik dienden aangebracht

Industriële Archeologie

LINTERS A.

Het gebruik van stoommachines in de Oostvlaamse nijverheid, vooral de textielnijverheid, vóór 1840. Een overzicht a.h.v. het provinciale fonds „de commodo et incommoda"

Handelingen. Vijfde Nationaal Kongres voor Industriële Archeologie. Textiel. Gent, 26-27 november 1977, p. 251-279.

De auteur poogt een overzicht op te stellen van de beschikbare dokumenten, formuleert een aantal hypothesen en geeft een interessante kronologische lijst der beschikbare dossiers. Uiteraard heeft het merendeel der machines betrekking op Gent. Geïllustreerd.

Sociale geschiedenis

LINTERS A.

Industrial Archaeology in Flanders: some considerations.

Gent, 1978

Brochure met beschouwingen over de industriële archeologie in Vlaanderen. Voorbeelden uit het Gentse.

Industriële Archeologie

LINTERS A.

Industriële Archeologie: definities en bemerkingen

Bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. Berichtenblad, nr. 32, (1977), p. 1-33.

Met een aantal voorbeelden uit het Gentse. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie

LIPPENS J.

Carl De Cock, 1879-1965.

Tijdschrift voor Numismatiek, XXVII, (1977), p. 107-114.

Bespreking van medailles uitgevoerd door deze Gentse graveerder (o.a. de herdenkingspenning van het Havenbestuur van Gent).

Biografische artikelen en nota's

LIPPENS J.

Erkentelijkheid- en herinneringsmedailles van de textielcentrale van België : bespreking van enkele medailles met het beeld van Emiel Moyson.

Tijdschrift voor Numismatiek, XXVII, (1977), p. 181-183.
Hedendaagse Tijd

LIPPENS J.

Jozef Cantré, 1890-1957.

Tijdschrift voor Numismatiek, XXVII, (1977), p. 88-92.

Bespreking van medailles in verband met de Gentse kunstenaar jozef Cantré.

Biografische artikelen en nota's

LIS C. en H. SOLY

Te gek om los te lopen? Collocatie in de 18de eeuw

, z.pl., 1990, 242 blz.

Omtrent het verschijnsel van de collocatie of verplichte opsluiting in de steden Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent tijdens de 18de eeuw. Geillustreerd.

Moderne Tijden

LOUPIAS A.

Inventaris van de Nederlandse collecties over de Vlaamse beweging op het Rijksarchief in Noord-Brabant. A. Archief van Dr. L. Buning. B. Archief van Ds. J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard (1870-1955) en Jong-Vlaanderen (1914-1918). C. Archief van Prof. R. Speleers,

Rijksarchief in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, 1978, 136 blz.

In het Rijksarchief van 's-Hertogenbosch wordt archiefmateriaal verzameld over de geschiedenis van de Groot Nederlandse Beweging. O.m. werd een schaduwarchief aangelegd over Reimond Speleers (1876-1951), professor in de oogheelkunde en waarnemend rektor aan de Gentse Rijksuniversiteit tijdens de periode 1916-1918. Een andere figuur waarover een schaduwarchief werd aangelegd is de Nederlander jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard, tijdens de Eerste Wereldoorlog predikant te Gent. Domela steunde het „Gents aktivisme" en de groep „Jong Vlaanderen".

Inventarissen, bibliografieën, katalogen

LOYS R.

De opgravingsresultaten aan de Hoge Weg

Heemkundig Nieuws, jg. 14, (1986), nr. 1, p. 2.

De oudste sporen klimmen op tot de steentijd. Twee circulaire grafstrukturen werden aangelegd in de bronstijd. Bovendien vierkante grafstruktuur uit de ijzertijd. Geïllustreerd.

Archeologie

LYSSENS B.

Een volkskundige en ikonografische studie van enkele 19e-eeuwse lithografische reklame- en adreskaarten in verband met de Gentse textielhandel en -industrie

RUG, 1979.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

MAASSEN H.A.J.

Een groot-Nederlands ondernemer in het Koninkrijk der Nederlanden. De Gentse handelaar en meekrappionier J.A. Verplancke

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 5, (1987) nr. 2, p. 15-24.

Zeker sinds 1799 was J.A. Verplancke aktief als katoenverver, -drukker en -handelaar. Zijn belangrijkste aktiviteiten lagen echter op het gebied van de meekraphandel en -industrie. Over het verkrijgen van deze rode kleurstof, gewonnen uit de wortels van de medeplant publiceerde hij in 1830 de Beschrijving der werkdadige landbouwkonst van de Meekrap. Geïllustreerd.


1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina