Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina49/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   70

Fernand Scribe (1851-1913) en het Museum voor Schone Kunsten van Gent

5 x 5. Mecenaat en gemeentelijke musea, Gemeentekrediet, Brussel, 1988, p. 39-69.

De Gentse kunstenaar en kunstverzamelaar Scribe was medestimulator bij de inrichting van een nieuw stedelijk Museum voor Schone Kunsten in het Citadelpark (1902-1904). Verder maakte hij bij legaat zijn persoonlijke verzameling over aan de stad. Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

MOREL P.-M.

Les Morel d'Audenarde et Gand, Courtrai, Lille, Dunkerque depuis 1574. Avec le rattachement sommaire des autres branches Morel : Morel de Tangry, Morel de Boucle Saint Denis, Morel de Westgaver.

Avignon, d'Aubanel drukker-uitgever, 1982, 25 blz.,

Geïllustreerd.

Biografische nota's

MORLION C.

De onuitgegeven kloosterkroniek van het St. Agneeteconvent als bron voor de deugdenspiegel en spiritualiteitsbeleving bij de vrouwelijke Moderne Devoten

Ons Geestelijk Erf, 56, (1982), p. 342-362.

Zie ook ID., De kroniek van het St. Agneeteklooster te Gent (14341535). Bron voor het dagelijkse leven van vrouwelijke religieuzen van de richting der Moderne Devotie in Bijdragen tot de Geschiedenis, 67, (1984), nr. 1-2, p. 2-23.

Kerkgeschiedenis, kloosters

MORLION C.

De vroegste geschiedenis van het Gentse St.-Agneeteconvent (1434-1454). Bijdrage tot de studie van de Moderne Devotie in onze gewesten

HMGOG, dl. XXXVIII, (1984), p. 17-33.

Er wordt gepoogd een beeld te schetsen van de ontstaansgeschiedenis van het St.-Agneeteconvent in Gent. Als dochterstichting (1434) van het huis Syon te Oudenaarde, dat zelf een huis van de Zusters van het Gemene Leven was. De Gentse gemeenschap werd gevormd door lekezusters die geen geloften aflegden, geen habijt droegen en vrijwillige armoede beoefenden. De belangrijkste bron voor de vroegste geschiedenis van het St.-Agneeteconvent is een kloosterkroniek die de periode 1434-1535 behandelt. In 1454 werd de regel van de reguliere kanunnikessen van de H. Augustinus aangenomen. Een aantal belangrijke Gentenaars, o.m. de magister in de artes Gillis de Platea, die banden had met de Leuvense universiteit en met het Bourgondische hof, voelden zich met de jonge gemeenschap verbonden. Vooraanstaande leken, o.m. Margaretha van York, bezochten het klooster en/of bedachten het met schenkingen. Met kritisch apparaat.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis, kerken

MORTIER C.

Volkskundige studie van een aantal 19e-eeuwse lithografische adres- en reklamekaartjes i.v.m. voeding en hotels, uit de collectie van het Museum voor Volkskunde te Gent

RUG, 1979.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

MORTIER G.

Merkwaardige figuren uit Ekkergem

Duizend Jaar Ekkergem, Gent, 1974, p. 263-280.

Korte levensschets van beroemde Gentenaars die te Ekkergem gewoond hebben

Biografische nota's, nekrologieën, enz.

MORTIER G.

Plaats- en straatnamen te Ekkergem

Duizend jaar Ekkergem, Gent, 1974, p. 177-187
Diversen

MORTIER G.

Sport te Ekkergem

Duizend jaar Ekkergem, Gent, 1974, p. 199-217

Geïllustreerd

Diversen

MORTIER M

Gentse almanakken uit de 16de, 17de en 18de eeuw

Spiegel Historiael, jg. 17, nr. 2, (1982), p. 79-85.

Vanaf de 16de eeuw kwamen de volksalmanakken in Gent in gebruik. Naast een kalender bevatten deze ook astrologische toekomstvoorspellingen, kronieken, geschiedkundige bijdragen en verhaaltjes. Zij werden gekocht door de burgerij en cirkuleerden in de brede middenlaag van de bevolking. Aanvankelijk was ook het belang van de toekomstvoorspellingen in de Gentse almanakken zeer groot. Later, tegen het einde van de 17de eeuw, verloren de voorspellingen hun wetenschappelijk prestige bij de bevolking. Geschiedkundige bijdragen bleven succesrijk onder het principe dat ze tot nut en moraal dienden. Eerst rond het midden van de 18de eeuw komt men los van deze moralise  rende, sensationele trend. Men konstateert dan een steeds groeiend aandeel aan „actuele informatie" met o.m. besprekingen van zeer recente historische gebeurtenissen. Geïllustreerd.

Heemkunde

MORTIER M.

Een „ghereformeerde" prognosticatie. Gent 1583

Biekorf, jg. 82, afl. 1, (1982), p. 40-45.

Deze prognosticatie of toekomstvoorspelling houdt een verdediging van de protestantse stellingen in. Ze bestaat uit een aaneenschakeling van citaten uit het Oude en het Nieuwe Testament en geeft richtlijnen over hoe de maatschappij en het persoonlijk leven moesten worden ingericht. Ze werd in 1583 gedrukt bij de Gentse drukker Gaultier Manilius (1574-1626). Met beknopte bibliografie.

Moderne tijden

MORTIER M.

Het wereldbeeld van de Gentse almanakken, 17e en 18e eeuw

Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, X, (1984), p. 267-290.

Hierbij werden de volksalmanakken bestudeerd die in de middenlaag van de bevolking een ruime verspreiding kenden.

Moderne Tijden

MOULIN - COPPENS J.

De geschiedenis van het oude Sint-Jorisgilde te Gent vanaf de vroegste tijden tot 1887

Gent, 1982, 482 blz.

Van de vier militaire hoofdgilden die tot aan de Franse Revolutie voor de veiligheid van de stad Gent borg stonden, was dat van de voetboogschutters van Sint Joris het eerste en voornaamste. Het gild werd reeds vermeld in de stadsrekeningen van 1314. Het groot militair belang van de voetboogschutters bereikte onder de Bourgondische hertogen een hoogtepunt. De geschiedenis van de gilde kan in twee afdelingen verdeeld worden. Een eerste gaat vanaf het begin van de veertiende eeuw tot 1887, datum van de ontbinding van de Confrerie door de leden zelf. Een tweede tijdvak vanaf de herinstelling van het gilde in 1905 tot heden. Met bibliografie ; bronnenopgave ; dekenrekeningen en ledenlijst. Rijk geïllustreerd.

Algemeen

MOUTON H.

Ingenieur-architect Louis Cloquet (1849-1920). Zijn werk in opdracht van de Rijksuniversiteit te Gent.licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

MUREZ J.

René Bruynseraede. Een Gentse artistieke figuur

Gent, 1988, 64 blz.

Monografie over de kunstenaar Bruynseraede (Gent, 1909-). Geïllustreerd.

Biografieën

MUREZ J.

Wilfried Sybrands. Tekenaar, kunstschilder, etser

Gent, 1988, 53 blz

Herwerking van een in 1972 verschenen monografie over de kunstenaar Sybrands (Gent, 1912-). Geïllustreerd.

Biografieën

MUREZ J.,

Georges de Koker,

Gent, 1992, 96 blz.

Monografie over de kunstschilder De Koker (Ledeberg, 1928-). Met foto's van werken.

Biografieën

MUREZ J.,

Gustaaf van den Meersche. Beeldhouwer

, Gent-Zingem, 1992, 61 blz.

Monografie over de beeldhouwer en leraar aan de Academie van Aalst Van den Meersche (Gent, 1891-Gentbrugge, 1970). Met talrijke fotoreproducties van beeldhouwwerken.

Biografieën

MUSSCHOOT A.M.

Herdenking Karel van de Woestijne 10 maart 1879 - 24 augustus 1929

Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica „De Fonteine" te Gent. Jaarboek 1978-1979, dl. 1, 29, (tweede reeks nr. 21), p. 185.

Tekst van een lezing over de betekenis van de Gentse dichter en universiteitsprofessor Karel van de Woestij ne (10 maart 1879 – 24 augustus 1929).

Kunst en Kultuur

MUSSCHOOT A.M.

Karel van de Woestijne en het Gents toneel

Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica „De Fonteine" te Gent. Jaarboek, 1976-1977, dl. I, XXVII, tweede reeks : nr. 19, Gent, 1978, p. 137-148

Karel van de Woestijne ziet toneel in de eerste plaats als toneelliteratuur en niet als theater. Vanuit de bewondering van Karel van de Woestijne voor Starkadd groeit de belangstelling voor het toneel, zodat hij redakteur en zelfs hoofdredakteur werd van een eigen toneelblad Het Toneel. Dit blad vormde van 1899 tot 1902 een getrouwe spiegel van alle toneelaktiviteiten in Gent.

Kunst en Kultuur

MUSSCHOOT A.M.

Karel van de Woestijne.

Spiegel Historiael, 13, (1978), p. 700-706.

Karel van de Woestijne (1878-1929) als vertegenwoordiger van het Westeuropese fin de siècle.

Biografische artikelen en nota's

MUSSCHOOT A.M. (ed.),

Karel van de Woestijne. Aan de hoogste kim

Poëziecentrum), Gent, 1989, 250 blz.

Een keuze uit de poëzie van Van de Woestijne. Met inleiding, verantwoording van de uitgave, levenskronologie en selektieve bibliografie.

Kunst, kultuur

MUSSCHOOT A.M. (red.)

Jong, en Vlaams, en vrij. De Gentse Rijksuniversiteit in de spiegel van de literatuur,

Spieghel Historiael. Jaarboek 31, Gent, 1991, 309 blz.

Bundel met verhalen van Vlaamse auteurs, die over hun studie- en studententijd in Gent rapporteren.

Kunst, kultuur

MUYLLE H.

Aspecten van de geschiedenis van de criminaliteit. Sociografie van gevangenen van de gevangenis van Gent, volle 19e eeuw.

RUG, R. Van Eenoo, 1977.
Verhandeling

NAESSENS L.,

Beroemde musici te Gent

G.O.V.-Heraut, 27, (1992), nr. 3, 7 blz.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

NAUWELAERTS M.A.,

Erasme et Gand,

De Gulden Passer, XLVII, (1969), 152-177.

In het kader van het internationaal colloquium „Erasmus en België" werden ook de banden van Erasmus met de stad Gent aangestipt. Zowel de direkte medewerkers als de vrienden, correspondenten en sympathisanten komen ter sprake.

Kunst en kultuur

NELEN J.

Nog over de restauratie van het Sint-Jans paneel uit het Lam Gods: een vakman in de houtbewverking aan het woord

Bouwkundig erfgoed in Vlaanderen, nr. 46, 1979, p. 16-20.

Beschouwingen van een vakman in verband met de vraag hoe het mogelijk was dat in het Sint-Janspaneel een plank met een strook spinthout werd gebruikt. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

NENQUIN A.

Vergelijkende studie van de muziekappreciatie tussen1884 en 1894 in enkele belangrijke Gentse kranten

RUG, 1978.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

NEUKERMANS A.-M.

De openbare verzamelingen te Gent. Een museologische studie

KUL, 1974.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

NEYT L.

De staten van goed van de keure van Desteldonk (Evergem-Doornzele) 1670-1770

Tielt, 1986, XV, 86 blz

Genealogische ontledingen van de staten van goed van Desteldonk en Doornzele (Evergem). Met inleiding en alfabetische klapper op de familienamen.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

NICHOLAS D.

Structures du peuplement; fonctions urbaines et formation du capital dans la Flandre médiévale.

Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, 33 (1978), p. 501-527.

Na een onderzoek van de bevolkingsaangroei in Vlaanderen, gaat de auteur de dichtheid van de landelijke bevolking na, onderzoekt hij de beginfase van het ontstaan der steden en schetst het proces van hun bevolkingsaangroei en tegelijkertijd de kapitaalaccumulatie die dit meebracht. Een belangrijk artikel voor de Gentse economische en de­mografische geschiedenis. Kaarten, tabellen.

Middeleeuwen

NICHOLAS D.

The domestic life of a medieval city : women, children and the family in fourteenth-century Ghent

Nebraska, 1985, X + 261 blz.

De auteur gebruikte voor zijn studie in hoofdzaak de jaarboeken van de schepenen van de keure en gedele en de stadsrekeningen. Hij rekonstrueert het familiaal leven in de 14de-eeuwse grootstad Gent vanuit verscheidene invalshoeken : sociaal, ekonomisch, juridisch, enz. Tal van thema's worden uitgewerkt die in vele gevallen vooroordelen over het middeleeuwse maatschappelijk leven ontkrachten. Worden onder meer beschreven : de sexuele gedragspatronen, de rol van de vrouw in het gezin en in de zakenwereld, het verantwoordelijkheidsgevoel voor de opvoeding en het welzijn van de kinderen en de betekenis van de familieklan voor het gezin. Met plaats- en persoonsnamenindex en plattegrond van de Gentse kuip.

Middeleeuwen

NICHOLAS D.

The marriage and the Meat Hall: Ghent/Eeklo 1373-1375

Medieval Prosopography, 10, (1989), p. 23-52.

Deze prosopografische studie toont aan dat er rond 1375 verschillende familiale relaties bestonden tussen inwoners van Gent en Eeklo. De familiale banden lagen aan de basis van ekonomische kontakten tussen de twee steden. Met kaart.

Middeleeuwen

NICHOLAS D.

The metamorphosis of a medieval city. Ghent in the age of the Arteveldes, 1302-1390

Nebraska, 1987, XI369 blz.

De auteur onderzoekt het economisch en sociaal leven in het 14de-eeuwse Gent van Jacob en Filips van Artevelde. Met plaats- en persoonsnamenindex, kaarten van de Gentse kuip en Vlaanderen en diverse statistieken en tabellen.

Middeleeuwen

NICHOLAS D.

The van Arteveldes of Ghent. The varieties of vendetta and the hero in history

Ithaca, 1988, XX + 212 blz.

Overzicht van het politiek optreden van Jakob van Artevelde (1338-1345) en Filips van Artevelde (1381-1382) en de betekenis ervan voor de 14de-eeuwse geschiedenis van Gent en Vlaanderen. Met illustraties.

Middeleeuwen

NICHOLAS D.,

The governance of fourteenth-century Ghent : the theory and practice of public administration,

B.S. BACHRACH en D. NICHOLAS (eds.), Law, custom and the social fabric in medieval Europe. Essays in honor of Bryce Lyon, Kalamazoo, 1990, p. 235260.

Voorstelling van de verschillende instellingen en ambtenaren, die de stad bestuurden gedurende de 14de eeuw, met bespreking van hun bevoegdheden en rekrutering. De stedelijke inkomsten en uitgaven, die per categorie ingedeeld worden, schraagden de werking van de instellingen, onder meer bij de bestrijding van het geweld in de samenleving. Met tabellen.

Middeleeuwen

NICHOLAS D.M.,

Crime and Punishment in fourteenth-century Ghent (first part),

Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XLVIII, (1970), 289-334.
Diversen

NICHOLAS D.M.,

The population of fourteenth-century Ghent,

HMGOG, XXIV, (1970),97-111.

De auteur komt tot ongeveer dezelfde resultaten als H. Van Werveke. Hij tracht echter nog veel meer detailgegevens te berekenen, wat gevaarlijk is, want in hoever is het mogelijk betrouwbare statistische gegevens uit de middeleeuwse bronnen te distilleren?

Demografie

NOWE R.

Regesten op de jaarregisters van de keure. Schepenjaar 1407-1408

Stad Gent. Inventarissen en Indices gepubliceerd door het Archief), Gent, 1982, 2 dln., 339 blz.

Met indices op persoons-, plaats- en instellingsnamen.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

NOWÉ R.

Regesten op de Jaarregisters van de Keure. Schepenjaar 1408-1409

Stad Gent. Inventarissen en Indices gepubliceerd door het Archief), Gent, 1984, 355 blz.

De regesten zijn kronologisch gerangschikt. Met indices op de persoonsnamen, beroepen, plaatsnamen, straatnamen, huizen, geestelijke instellingen, toponiemen.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

NUYTTENS M.

Abbaye d'Oosteeklo

Monasticon belge. Tome VII, Provence de Flandre Orientale. Troisième volume, (Nationaal Onderzoekscentrum voor Religieuze Geschiedenis), Luik, 1980, p. 437-446.

Rond 1228 werd een eerder gestichte religieuze vrouwengemeenschap uit Oosteeklo opgenomen in de orde van Citeaux. Sinds 1585 ver-bleven de monialen te Gent. De abdij werd in 1796 opgeheven. Overzicht van bronnen, literatuur, ikonografie, sigillografie en epi-grafie. Met een historische nota en biografieën van de abdissen.

Kerkgeschiedenis, kloosters

NUYTTENS M.

Abbaye de ter Hagen á Axel, Merelbeke et Gand

Monasticon belge. Tome VII, Province de Flandre Orientale. Troisième volume, (Nationaal Onderzoekscentrum voor Religieuze Geschiedenis), Luik, 1980, p. 461-471.

Omstreeks 1230 werd een gemeenschap van vrome vrouwen gevormd nabij Axel (Nederland). Ze werd geïnkorporeerd in de orde van Citeaux. Wegens dijkbreuken en overstromingen werd de abdij in de 13de eeuw tijdelijk naar Merelbeke overgebracht. Van 1586 tot 1796 verbleven de monialen te Gent. Bevat een bespreking van bronnen, literatuur, ikonografie, sigillografie, heraldiek en epigrafie en een historische nota en biografieën van de abdissen.

Kerkgeschiedenis, kloosters

NUYTTENS M.

Het archief van de Staten van Vlaanderen als bron voor de lokale vorser, in Liber Amicorum Achiel De Vos

Evergem, 1989, p. 151-154.
Inventarissen, bibliografieën

NUYTTENS M.

Inventaris van het archief van de Staten van Vlaanderen

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provincies. Rijksarchief te Gent, Brussel, 1986, 689 blz.

In Vlaanderen waren het de grote steden Brugge, Gent en Ieper die als „Leden" van in de middeleeuwen bij het landsbestuur betrokken waren. Hun macht werd echter zo groot, dat men er naar streefde ook andere groepen bij het beleid te betrekken. Zo werd van 1384 af het plattelandsdistrikt van het Brugse Vrije bij het kollege van de Leden opgenomen en verder werden van 1597 af de klerus, van 1754 af de kleine steden en kasselrijen en van het einde van de 18de eeuw af de adel volwaardig lid van de Staten of Standen van Vlaanderen. De instelling was in hoofdzaak bevoegd op het fiskale vlak en op het gebied van openbare werken. Het archief van de Staten raakte verspreid over verschillende bewaarplaatsen ; onder meer het Stadsarchief van Gent bevat heel wat bescheiden (p. 23-24). Van 1624 af werd echter begonnen met de inrichting van een centraal Statenarchief in het Gentse stadhuis. Dit laatste berust thans op het Rijksarchief te Gent en werd in de inventaris uitvoerig beschreven. De inventaris bevat ook een woord vooraf en een index van plaats- en persoonsnamen.


1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina