Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina5/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

Kunst en Kultuur
Grafische kunst in Oost-Vlaanderen,

Gent, 1980, 221 blz., rijk geillustreerd.

Overzicht van een aantal belangrijke grafische kunstenaars en hun werk uit Oost-Vlaanderen. Als Gentse figuren zijn te vermelden Martin R. Baeyens, Jean Bilquin, Michel Bracke, Franks, Camille D'Havé, Octave Landuyt, Geo Langie, Herman Schepens, Jürgen Schneider, Paul van Gysegem, Dan van Severen, Pierre Vlerick en Roger Wittewrongel. Met inleiding over de technieken van de prentkunst door L. DAENENS en historisch overzicht door H. WATERSCHOOT.

Kunst en Kultuur
Gustaaf De Reuse (1852-1924). Een Gentbruggenaar van betekenis

Land van Rode, jg. 14, (1986), nr. 3, p. 139-140.

Korte levensbeschrijving van de tuinbouwer en praktijkleraar aan de Hofbouwschool Gustaaf De Reuse.

Biografische nota's en biografieën
Gustave van de Woestijne 1881-1947

Ministerie van Nederlandse Cultuur. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten), Antwerpen, 1981, 107 blz.

Rijk uitgegeven catalogus van de tentoonstelling (13 juni - 13 september 1981) gewijd aan Gustave van de Woestijne die samen met George Minne, Valerius de Saedeleer en Albert Servaes tot de eerste groep (1898-1913) van de Latemse School behoorde. Rijk geïllustreerd.

Kunst en Kultuur
Handschrift van de memoires van Marcus van Vaernewyck (Inventaire Archéologique - Fiche nr. 409)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 11, nr. 3, (1982), p. 139-141.

Vertaling van een fiche opgesteld door Paul Berghmans op 12 november 1906 over de memoires van Marcus van Vaernewyck (Gent, 1518-1569). Deze vormen één van de interessantste Nederlandse bronnen voor de geschiedenis van de godsdiensttroebelen in de Nederlanden in de 16de eeuw, meer in het bijzonder voor de jaren 15661568. In 1566 was hij stapelheer en had hij zijn bureau in het Tolhuisje op de Graslei.

Moderne tijden
Heemkunde

Heemkunde

Heemkunde

Heemkunde

Heemkunde

Heemkunde

Heemkunde

Heemkunde en Muziek. 23e gouwdag, Gentbrugge 15 mei 1988

Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen. Land van Rode), Gentbrugge, 1988, 85 blz.

Bevat een historiek van het Genootschap "Land van Rode", een voorstelling van het werkgebied, een korte geschiedenis van Gentbrugge, een lijst van Gentbrugse komponisten, een historiek van de muziekmaatschappij "De Neerschelde", een reprint van Schetsen uit het Gentse en kopies van Wandelingen door Emiel Hullebroeck, en een biografische nota van de gevierde J.G. Waeytens. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie
Heemkunde, volkskunde

Herdenking 10 Vlaamse musici. Joseph Mengal, Isidoor de Vos, Florimond van Duyse, Franz de Vos, Franz Uyttenhove, Jozef de Maeght, Jef Tinel, Robrecht van der Spurt, Omer van Puyvelde, Gabriël Verschraegen,

Beschermkomitee Campo Santo), St.-Amandsberg, 1983, z.p.

Brochure met korte biografische nota's van deze Gentse musici. Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën
Herdenking 5 Vlaamse beeldhouwers. Pierre de Vigne-Quyo, Leonard de Visch, Aloïs de Beule, Robert Heylbroeck, Frans Tinel

Beschermkomitee Campo Santo, Sint-Amandsberg 1984, z.p.

Brochure met korte biografische gegevens van deze Gentse kunstenaars. Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën
Herdenkingstentoonstelling Helene de Reuse 1892-1979

Beschermkomitee Campo Santo. Het Toreken), Gent-Sint-Amandsberg, 1989, z.blz.

Kataloog van een retrospektieve tentoonstelling over De Reuse (Wachtebeke, 1892-Mariakerke, 1979), die portretten en stillevens tekende of schilderde. Geïllustreerd. Zie ook L. LEKENS, Kunstschilderes Helene de Reuse 1892-1979, in G.O.V.-Heraut, 24, (1989), nr. 6, p. 19-24.

Biografieën
Herdenkingstentoonstelling Hendrik Caspeele 1889-1983

Het Toreken. Dokumentatiecentrum voor Dramatische Kunst), Gent, 1990, 29 blz.

De toneelauteur, -akteur en -regisseur Caspeele (Gent, 1889-Sint-Martens-Latem, 1983) was onder meer van 1940 tot 1944 direkteur van de Koninklijke Stadsopera Gent. Met woord vooraf door F. DEMEDTS en illustraties.

Biografieën
Herdenkingstentoonstelling Karel de Bondt

Dienst Culturele Animatie), Gent, 1988, 32 blz.

Kataloog van een tentoonstelling over de kunstschilder Karel de Bondt (Evergem, 1888 - Drongen, 1973). Met een woord vooraf door schepen G. BRACKE, een biografisch-kunsthistorische nota door J. VAN MECHELEN, kommentaren van kunstcritici en een lijst van de tentoongestelde werken. Geïllustreerd. Zie ook E. ROETS. Onze kwartierstaat Karel de Bondt. Kunstschilder Vlaamse Stam, 24, (1988), nr. 9, p. 421-443 en J. VAN MECHELEN. Bij de herdenkingstentoonstelling Karel de Bondt 1888-1973 Dronghine. Jaarboek, (1989), p. 16-20.

Biografieën
Herdenkingstentoonstelling Karel van Belle 1884-1959

Gentbrugge, 1986

Gentbrugge, 16-27 mei 1986. Bondige bundel over de tekenaarschilder Karel van Belle. De katalogus van vijftig items werd samengesteld door G. CAESE en N. POULAIN. Karel van Belle (° Gent, 30 april 1884) leunde thematisch aan bij de symbolisten en prerafaëlieten. In 1913 behaalde hij de tweede plaats in de Prijs van Rome. Tijdens de oorlog schilderde hij doeken met Gentse onderwerpen. Nochtans was het centrale thema de vrouw. Geïllustreerd.

Kunst en kultuur
Het beluik van de Boodschap (Twaalfkameren)

G.O.V. Heraut, jg. 15, juli 1980, 4 blz.
Heemkunde
Het blazoen van Gent

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12, (1983), nr. 6, p. 338-339.

Inventaire Archéologique - Fiche nr. 110. Het blazoen van Gent „Van sabel beladen met een klimmende leeuw van zilver, getongd van keel, gekroond, genageld en hangende om deszelfs hals een lint waaraan een kruis, alle van goud. Het schild gedekt met eerre kroon met drie fleurons, alles van goud", werd door Willem I toegekend op 3 december 1817. Geïllustreerd.

Heemkunde
Het blazoen van Gent.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12, (1983), nr. 6, p. 338-340.

Inventaire Archéologique. Fiche nr. 110. Fiche over het wapenschild van Gent, zoals vastgesteld door de heraldische raad in Den Haag in 1817.

Kunst en Kultuur
Het Floraliënpaleis : toekomstig Museum voor Industriële Archeologie en Textiel?

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, dl. 6, jg. 2, (1984), nr. 2, p. 18-21.

Korte nota over de geschiedenis van het huidige Floraliënpaleis in het Citadelpark te Gent. Het werd naar ontwerp van Oscar Van de Voorde, directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, opgericht in het kader van de Wereldtentoonstelling te Gent van 1913. In 1919 kreeg het een permanente handelsfunktie als handelsbeursgebouw. De vroegere orangerie werd reeds in de loop der jaren 1920 verbouwd tot wintervelodroom ('t Kuipke). Recente persberichten wijzen erop dat in dit komplex het Museum voor Hedendaagse Kunst en het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel een onderkomen zouden vinden. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Het Gentse adellijk geslacht de Gruutere (1300-1600),

Familiekroniek De Gruyter, I, (1974), p. 10-13.
Biografische nota's, nekrologieën, enz.
Het Graanstapelhuis

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 6, p. 331-333.

Vertaling van de fiche die op 21 april 1897 in het Frans werd opgesteld door E. VARENBERGH in de Inventaire Archéologique, nr. 12. Met naschrift. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Het Groot Privilege van Maria van Bourgondië

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 3, p. 143-145

Weergave van de fiche die in 1900 door Paul Fredericq was opgesteld voor de Inventaire Archéologique - Fiche nr. 186 in de rubriek Oorkonden - Stedelijke archieven in XVe eeuw - 11 februari 1476 (1477). De bezegeling van dit privilege werd door de Algemene Staten der Nederlanden, vergaderd in het St.-Jorishof te Gent, aan de hertogin opgedrongen, na de dood van Karel de Stoute. Geïllustreerd.

Middeleeuwen
Het huis gezegd de Grooten Moor

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 4, p. 193-195.

Vertaling van de fiche uit de Inventaire archéologique door E. LACQUET gewijd aan de Grote Moor in de Hoogpoort. Met illustratie.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Het kasteeltje van Emmaüs.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12, (1983), nr. 5, p. 277-281.

Inventaire archéologique. Fiche nr. 262) . Kunsthistorische nota over het Casteelken van Emmas of het Hof van Waesberghe (XVIe eeuw). Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Het Korenmetershuis

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 2, p. 75-77.

Weergave van de fiche door Victor Vander Haeghen op 22 november 1897 opgesteld voor de Inventaire Archéologique - Fiche nr. 85 in de rubriek Burgerlijke bouwwerken - Graslei - XVIIe eeuw (1698). Het Korenmetershuis dat ook gebruikt werd als graanstapelhuis had tot 1698 een houten gevel. Deze werd toen op aanvraag van de eigenaars Jan Poelman en André Smacke herbouwd in steen. Volgens het oorspronkelijk plan had de nok een bekroning met een vaas in Lodewijk XIV-stijl. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Het kunstpatrimonium te Drongen 1973-1990.

Dienstencentrum, Drongen, 1990, 64 blz.

Catalogus. Geïllustreerd

Inventarissen, bibliografieën
Het Museum Arnold Vander Haeghen

G.O.V.-Heraut, 24, (1989), nr. 2, p. 21-24.
Kunst, kultuur
Het noodgeld van Oost-Vlaanderen tijdens W.O. I en W.O. II,

Nationale Bank van België, Brussel, 1989, 88 blz.

Kort na het uitbreken van Wereldoorlog I kende men een groeiend geldtekort. Vele gemeentebesturen voerden daarop zelf noodgeld in. De stad Gent gaf veruit het meest biljetten en metalen of kartonnen munten uit. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd
Het onderwijs te Gentbrugge (lot einde 19de eeuw).

Heemkundig Genootschap Land van Rode, jaarboek VI, 1979, p. 40-57.

Eerst in 1839 werd door een onderwijzer een particuliere school geopend in Gentbrugge. In 1846 werd de school van onderwijzer Felix Tack als gemeenteschool aangenomen. Een stijgend aantal behoeftige kinderen werd in de gelegenheid gesteld de school te bezoeken. In 1874 werd besloten een jongensschool te bouwen. In 1877 werd een bewaarschool geopend. De verdere evolutie van deze scholen hing zeer nauw samen met de schoolstrijd en de schoolwet van 1879.

Hedendaagse tijd
Het Oud Casino op de Coupure

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 4, p. 244-247.

Op 2 juli 1835 werd door burgemeester Van Crombrugghe de eerste steen gelegd van het Casino op de Coupure. De Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde hield er zijn bloemententoonstellingen. De hemicyclus waar de openluchtkoncerten gegeven werden, werd overdekt in 1866 door Carels, naar ontwerp van Adolf Pauli.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Het paleis van de Koninklijke Vlaamse Academie. (Inventaire Archéologique - Fiche Nr. 410)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 11, nr. 2, (1982), p. 84-88.

Vertaling van de fiche die in 1906 door P. CLAEYS werd gepubliceerd over het in 1746 door David 't Kindt ontworpen hotel in de Koningstraat. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Het Rabot. Historiek en beschrijving van het Rabot te Gent

G.O.V. Heraut, 21, (1986) nr. 4, p. 9-15.

Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Het Roodboek van Gent

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 13 (1984), nr. 4, p. 125-127.

Inventaire Archéologique - Fiche Nr. 165 Op 10 maart 1900 stelde Victor Vander Haeghen, in de Franse taal, deze fiche op in de rubriek „Handschriften - Stadsarchief" (Reeks 93, nr. 3) - XIVe - XVe eeuw. Het artikel is hiervan een omzetting in het Nederlands. Het Roodboek is het oudste van de grote kostbare charterboeken van de Stad Gent. Het werd begonnen in het begin van de XVe eeuw en men heeft er 238 oorkonden en dokumenten van de XIIe eeuw tot 1539 in genoteerd. Op folio 153, dat ontbreekt, stond het fameus calfvel (keure, 11 april 1515) ingeschreven waarvan de Gentenaars het origineel alsook de kopie opgetekend in den Rooden boek, in 1539 verscheurden. Geïllustreerd.

Middeleeuwen
Het Sint-Pietersdorp te Gent.

Toerisme in Oost-Vlaanderen, 27, (1978), p. 48-53.

vulgariserend artikel over deze Gentse heerlijkheid met als kern de Sint-Pietersabdij. Geïllustreerd.

Heemkunde en folklore
Het symbolisme in de Belgische tekening

s.l., s.d., (1981).

Rijk uitgegeven kunstmap met bijdrage door P. BAUDSON over George Minne, door F. KNOPS-MORTIER over Constant Montald, door W. VAN DEN BUSSCHE over Albert Servaes, door R. HOO- ZEE over Gustave van de Woestijne.

Kunst en Kultuur
Het Toreken

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 12, (1983), nr. 2, p. p. 105-109.

Reeds in 1360 was er het ammerwerkershuis gevestigd. Omstreeks1450 zou volgens dit artikel een stenen construktie een houten gebouw hebben vervangen. Het spitstorentje werd eerst gebouwd in 1483. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Het uitzicht van het Oud Begijnhof van Sint-Elisabeth te Gent door de eeuwen heen.

Stad Gent. Dienstencentrum „ten Hove", Gent, 1984, 25 blz.

Tentoonstelling van grafische dokumenten waarop het begijnhof als geheel voorgesteld is. Met woord vooraf door schepen G. BRACKE, inleidend artikel van C. VANDENBUSSCHE en lijst van negentien tentoongestelde fotoreprodukties. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters
Het zwartboek van Gent

Gentsche Tijdinghen, jg. 13, (1984), nr. 3, p. 158-159.

Inventaire Archéologique - Fiche Nr. 166. In de rubriek Handschriften - Stadsarchief (Reeks 93, nr. 7) werd in 1900 een fiche opgesteld over dit oorkondenboek ook Swarten boek of Vrouw Marieboek (1477) genoemd. Geïllustreerd.

Middeleeuwen
Honderd jaar christelijke vakbeweging 1886-1986

S.l., s.d., 165 blz.

Deze terugblik op de geschiedenis van de kristelijke vakbeweging is onderverdeeld in drie grote periodes. De eerste behandelt van 1886 tot 1930 de geboorte van het kristelijk syndikalisme en de moeizame strijd om erkenning. De tweede periode, 1930-1950, spreekt over de verdere uitbouw van het A.C.V. Een derde periode behandelt de invloed van het kristelijk vakverbond in de moderne samenleving. Vooral in de vroegste periode is de rol van Gent in de geschiedenis van de kristelijke vakbeweging belangrijk, o.m. door de oprichting in 1886 van de Antisocialistische Katoenbewerkersbond, van de Antisocialistische Werkliedenbond in 1890 en van het Algemeen Secretariaat der Christelijke Beroepsverenigingen van België in 1904. Rijk geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd
Hotel d'Alcantara. Opnieuw een historisch pand bedreigd te Gent: het Hotel d'Alcantara in de Gouvernementstraat

De Woonstede door de Eeuwen heen, (1990), nr. 85, p. 57-58.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Huis De Raeve

G.O.V. Heraut, jg. 20, juli 1985, 2 blz.

Het hoekhuis De Raeve (Onderstraat - Schepenhuisstraat) werd gebouwd in 1633. In de 18de eeuw werd het aangepast voor een bakkerij met winkel.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Huizen van, voor en door het volk. Rond het Feestlokaal Vooruit in Gent

Koning Boudewijnstichting. Monografieën bouwkundig erfgoed, 3), Brussel, 1988, 119 blz.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Huldenummer prof. dr. Ada Deprez aangeboden bij haar zestigste verjaardag

Studia Germanica Gandensia, 16), Gent, 1988, 261 blz.

Bundeling van artikels als hulde aan A. Deprez, prof. Nederlandse letterkunde aan de R.U.G. Met inleiding door M. CARLIER en H. VANACKER.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina