Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina57/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   70

STEELS M.,

Het Gentse werkvolk maakt opstand in 1839. Toestand in de katoenindustrie,

Ghendtsche Tydinghen, II, (1973), p. 166-174.
Sociale geschiedenis

STEELS M.,

In Gent van 1841 tot 1850. Deel VII : Armoede in 1846,

Ghendtsche Tydinghen, IV, (1975), p. 200-210 ;
Hedendaagse Tijd (o.m. sociale geschiedenis, industriële archeologie)

STEELS M.,

Judocus Jan Steyaert,

Ghendtsche Tydinghen, I, (1972), p. 107-112.

Biografie over deze Gentse auteur en hoofdonderwijzer (1799-1858).

Onderwijs

STEELS M.,

Pieter Jonglas,

Ghendtsche Tydinghen, I, (1972), p. 140-142.

Biografie van een Nederlander die vanaf 1820 gedurende drieënveertig jaar onderwijzer was te Gent.

Onderwijs

STEELS M.,

Speelscholen te Gent rond 1855,

Ghendtsche Tydinghen, I, (1972), p. 199-203.

Belicht de toestand in bepaalde armenscholen in de eerste helft van de negentiende eeuw.

Onderwijs

STEENBEKE Chr.

De katholieke partij te Gent tussen 1900 en 1914.

RUG, R. Van Eenoo, 1979.
Verhandeling

STEENDAM G.

Proeve tot een komparatieve studie : de B.W.P.- federaties Gent en Luik ten tijde van het algemeen meervoudig stemrecht (1893-1914),

RUG, 1980.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

STEENDAM G.

Proeve tot een komparatieve studie : de B.W.P.federaties Gent en Luik ten tijde van het Algemeen Meervoudig Stemrecht (1893-1914).

RUG, H. Balthazar, 1980.
Verhandeling

STEENHAUT W.,

De stakingen te Gent (1872-1902),

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, XXV, (1971), Band I, 327-354.

De auteur maakt een onderscheid tussen diverse types stakingen, gaat oorzaken en doelstellingen van de stakingen na, geeft de fasen die ze doorlopen, belicht de rol van de syndicaten. zijn interesse gaat vooral uit naar de houding van de Gentse arbeiders t.o.v. de stakingen van 1886, 1891, 1893 en 1902, en naar de rol van de Gentse B.W.P.

Sociale geschiedenis

STEENHAUT W.,

Schets van de geschiedenis van de Gentse dokwerkers, 1872-1902

Ghendtsche Tydinghen, II (1973), p. 143-153

De toestand van de Gentse dokkers, de werkverdeling en misbruiken in de tweede helft van de negentiende eeuw worden belicht. Ook het ontstaan van de eerste dokwerkerssyndikaten wordt geanalyseerd.

Sociale geschiedenis

STEENSELS W.

Het probleem van de arbeidershuisvesting in de 19e eeuw. Deel I: het probleem op nationaal niveau. Deel II : het probleem op Gents niveau. Een inleidende studie

RUG, 1973.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

STEVENS J.

Petrus Christianus Degeyter. Toondichter van „d'Internationale" te Rijsel gecreëerd op 23 juni 1888

G.O.V. Heraut, 23, (1988), nr. 3, 10 blz.

Geïllustreerd

Biografieën

STINISSEN J.

De heren van Peer, Guy van Brimeu (1473-1477) en de Bourgondiërs (1500-1537),

Limburg, LXX, (1991), nr. 1, p. 41-56.

Guy van Brimeu is in Gent beter gekend als Humbercourt. Hij werd in 1477 ter dood gebracht.

Middeleeuwen

STOCKMAN L.

Kerkelijk en parochiaal leven in het Meetjesland vóór 1600

Appeltjes van het Meetjesland, nr. 33, (1982), p. 5-85.

Het decanaat Gent omvatte vóór 1559 volgende Meetjeslandse parochies : Aalter, Bassevelde, Bellem, Evergem, Hansbeke, Kaprijke, Lembeke, Lotenhulle, Lovendegem, Knesselare, Mariakerke, Merendree, Oost-Eeklo, Oostwinkel, Poeke, Ronsele, Sleidinge, Ursel, Vinderhoute, Waarschoot, Wondelgem en Zomergem. Ook de Gentse abdijen lieten op religieus gebied hun invloed gelden op heel wat parochies. Bespreking van de parochies en hun uitgestrektheid, de inkomsten, de priesters, de kosters, kerk- en armmeesters, de kerkelijke gilden, kapelanijen, scholen en scholasters, de viering van de kerkelijke hoogdagen en de kerkelijke gebruiken ; de verspreiding van de reformatie in het Meetjesland. Met kritisch apparaat en bijlagen. Geïllustreerd.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis

STOCKMAN L. (ed.),

Loys de Bersaques. Grenskaart tussen de kasselrijen Kortrijk en de Oudburg. 1627,

(s.l.), 1985, 16 blz.

Reproduktie van een kaart die bewaard wordt in het Bijlokemuseum te Gent. De bijhorende publikatie bevat een korte inleidende tekst, de transkriptie van de originele kaartteksten en registers. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde

STOCKMAN R.

Het leven binnen de muren van het Guislaininstituut (1850-1950),

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 2, p. 58-76

Overzicht van het leven binnen het Guislaingesticht met personalia over Maximilianus Meijssem (1818-1903), Alexander van Peteghem (1806-1874), Benjamin-Constant Inghels (1830-1886), Florus Lauwagie (1878-1960), Joris Eeckhout (1887-1951), Karel van Acker (1895-1975) en Oscar Colbrandt (1879-1959). Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

STOLS E.

Latijns-Amerikaanse studenten aan de Rijksuniversiteit te Gent (1854-1914),

Uit het verleden van de R.U.G.nr. 1, Gent, 1976, 42 blz.

Een belangrijk aantal onder de vreemde studenten die aan de R.U.G. studeerden bestond uit Latijns-Amerikaanse studenten. Hierover krijgt men een eerste onderzoek en vraagstelling van de problemen. Met bijlagen en tabellen.

Universiteit

STORME H.,

Preekboeken en prediking in de Mechelse kerkprovincie in de 17e en de 18e eeuw,

Archief- en Bibliotheekwezen in België. Extranummer 40, Brussel, 1991, 293 blz.

Bronnenstudie, bespreking en bibliografie van Nederlandstalige preekboeken uitgegeven tussen 1563 en 1801. Met onder meer biobibliografieën van 20 auteurs van preekboeken.

Kerkgeschiedenis, kloosters

STORME J.

"La Belle Epoque" in oude prentkaarten,

De Draeke, 14, (1990-1991), nr. 1, p. 11-15 : nr. 2, p. 3-10: nr. 3, p. 2-6 en nr. 4, p. 3-9.

Geillustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

STORME J.

La Belle Epoque in oude prentkaarten

De Draeke, 10, (1986-1987), p. 4-10, p. 25-28, p. 55-59, p. 64-67 ; 11, (19871988), p. 8-11, 30-34.

Een beschrijving van het 19de-eeuwse Gent aan de hand van oude prentbriefkaarten. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

STORME J.

La Belle Epoque in oude prentkaarten

De Draeke, 11, (1987-1988), p. 43-46 en p. 58-63.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

STORME J.

La Belle Epoque in oude prentkaarten

De Draeke, 12, (1988-1989), nr. 1, p. 13-17: nr. 2, p. 33-38: nr. 3, p. 49-53: nr. 4, p. 84-89: 13, (1989-1990), nr. 1, p. 22-27: nr. 2, p. 16-21: nr. 3, p. 11-16 en nr. 4, p. 4-11.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

STORME J.

La Belle Epoque in Oude Prentkaarten 2

Draeke, jg. 9, (1986), nr. 4, p. 105-111.

Een beschrijving van Gent in de 19de eeuw, geïllustreerd door oude prentbriefkaarten.

Heemkunde, volkskunde

STROOBANTS A.

Enkele gegevens over de bouwgeschiedenis van het kasteel van Poeke en over de plaatselijke zijdeteelt in de 18de eeuw

Appeltjes van het Meetjesland,XXXIII, 1982, p. 1-27.

De heerlijkheid van Poeke bestond reeds in de 12de eeuw. Het kasteel werd verscheidene malen door de Gentenaars gebruikt in hun strijd tegen de graven van Vlaanderen. Tussen 1743 en 1752 werd het grondig verbouwd. De werken werden meestal uitgevoerd door Gentse ambachtslui, veelal met name gekend. Rond 1875 werd het nogmaals grondig verbouwd, zodat van het 18de-eeuwse kasteel nog weinig zichtbaar is overgebleven. De baron van Poeke had ook te Gent een belangrijke herenwoning op de Kouter, nl. het Groot en het Klein Hotel van Nieuwpoort.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

STROOBANTS A.

Gent. Smeedijzeren afsluitingen

Ons Heem, 29, (1975), p. 76-87.

Korte bespreking van een aantal Gentse hekkens, vensterhekkens, borst­weringen, trapleuningen, balkonleuningen en deurwaaiers in smeedijzer. Geïllustreerd

Kunst en Cultuur,

STROOBANTS A.

Het ijzersmeedwerk in de bouwkunst te Gent, Brugge en Antwerpen, vanaf de 13e tot het begin van de 19e eeuw. Een vergelijkende studie

RUG, 1978, dr.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

STROOBANTS A.

IJzersmeedwerk te Gent, toegepast in de bouw kunst vanaf de 13e tot het begin van de 19e eeuw

RUG, 1972.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

STROOBANTS A.

Le ter forgé dans l'architecture á Gand, Bruges et Anvers á la fin du Moyen Age CHAPELOT O. en P. BENOIT, Pierre et métal dans le bâtiment au Moyen Age

Parijs, 1985, p. 273-291.

Studie over de toepassing van smeedijzer in de architektuur van de belangrijkste zuidnederlandse steden tijdens de middeleeuwen. Men gebruikte smeedijzer bij de verankering en ondersteuning van ge  bouwen en bij het vervaardigen van hekkonstrukties, van sloten en van kruisen en andere voorwerpen die bovenop de bouwwerken werden aangebracht. Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

STROOBANTS A.

Sir Polydore de Keyser, lord mayor van Londen, Dendermonde 1832-Kensington 1898

Stedelijke Musea. Stadsarchief), Dendermonde, 1988, 80 blz.

Lord mayor De Keyser bracht in 1888 een bezoek aan zijn geboortestad Dendermonde, Gent (op 28 augustus) en Brussel. Met biografische schets en kataloog van de tentoongestelde stukken. Geïllustreerd.

Biografieën

STRUBBE C.

Leven tussen stenen. Muurvegetatie op de ruïnes van de Sint-Baafsabdij te Gent

Federatie voor Milieubescherming Gewest Gent vzw., Gent, 1988, 56 blz.

De brochure is niet enkel een analyse van de huidige floristische situatie, maar wil door middel van formuleren van beheer- en behoudsmaatregelen (natuurtechnieken) dit ecotoop beschermen tegen al te drastische menselijke ingrepen (restauratie, schoonmaken). Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

STRUBBE J.

De Belgische zeehavens. Erfgoed voor morgen

Tielt, 1987, 183 blz.

Geschiedenis en beschrijving van de haven van Gent op p. 87-111. Geïllustreerd.

Algemeen

STUYCK R.

De Schelde van bron tot monding

Tielt, 1987, 256 blz.

Geïllustreerd

Algemeen

STYKOWA M.B.

Maeterlinck en Pologne

Handelingen van het Internationaal Colloquium. Nederlands-Poolse Kulturele Ontmoetingen, Gent, 1985, p. 71-80.
Kunst en kultuur

SUETENS A.

Lieven Bauwens : een mythe

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, jg. 4, (1986), nr. 3, p. 15-62.

Bauwens (Gent, 1769 - Parijs, 1822) bracht Engelse machines naar het vasteland over en startte een textielfabriek te Passy (Frankrijk). Hij breidde zijn aktiviteiten uit en richtte bedrijven op in het Gentse. Van 1800 tot 1802 was hij ook burgemeester van de stad. In 1814 werden zijn bedrijven in likwidatie gesteld. Het artikel tracht tegen de 19de eeuwse romantische beeldvorming in een wetenschappelijk verantwoorde biografie van deze figuur samen te stellen. Met illustraties.

Biografische nota's en biografieën

SUETENS A.M.

Lieven Bauwens - Mythe en werkelijkheid

HMGOG, XXVIII, (1974), p. 77-114

Een nieuwe visie op de textielfabrikant, kapitalist en uitvinder Lieven Bauwens (1769-1822). Er wordt afgerekend met de mythevorming die in de 19de eeuw rond deze figuur is ontstaan. Vooral de houding van Bauwens ten opzichte van zijn arbeiders wordt geanalyseerd : een uitzonderlijk hard man die gedreven door een koorts naar grotere produktie zijn arbeiders uitbuitte en zelfs toestanden duldde te vergelijken met lijfeigen­schap.

Sociale geschiedenis

SUETENS A.-M.

Lieven Bauwen. Een biografie aan de hand van zijn correspondentie

RUG, 1972.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

SUETENS M.

Jules De Bruycker. Laat-romanticus en maniërist

KUL, 1979.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

SWIMBERGHE P.

Een merkwaardige reeks majolicategels

Stadsarcheologie, jg. 9, (1985), nr. 3, p. 34-35.

Bespreking van de fragmenten van een negental majolica wandtegels (18de eeuw, mogelijk van eigen bodem) die gerekupereerd werden in de achtergevel van het voormalige huis De Steenput aan het Goudenleeuwplein.

Archeologie

TAGHON P

Gent, mei 1940

Gent, 1986, 287 blz.

Op basis van origineel archiefonderzoek en ooggetuigeverslagen wordt een schets gebracht van de militaire bezetting van Gent door Duitse legereenheden in de meidagen van 1940. De resultaten van dit onderzoek waren wel al eerder in verkorte vorm te lezen in de katalogus Gent in de oorlogsjaren 1940-1945 (1985). Het boek zelf brengt nu zeer gedetailleerd de gebeurtenissen naar voor en analyseert de aktiviteiten van alle betrokken partijen : de Duitse aanvallers, het Belgisch leger en de achtergebleven Gentse schepenen. Het werd rijkelijk geïllustreerd en bevat een voorwoord van J. NEUGART en R.G. REMY, een verantwoording, een nawoord en diverse bijlagen.

Hedendaagse Tijd

TAILLAERT P.

Victor Stuyvaert. Illustrator

Brugge, 1990, z.blz.

Overzicht van de in druk verschenen boeken, geïllustreerd door Stuyvaert (Gent, 1897-1974). Met biografische schets van de kunstenaar door N. POULAIN en foto

Kunst, kultuur

TAVERNIER D. en VAN NIEUWENBORGH R.

Auguste van Lokeren (1799-1872). Portret van een oudheidkundig pionier

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 2, p. 3-31.

Geïllustreerd.

Biografieën

TAVERNIER R.

Schietsport in het Gentse door de eeuwen heen.

Gent, 1980, 35 blz., geïllustreerd.

Brochure uitgegeven door de Sport Vereniging Leeuwen Gent, Tulp straat 69 te Gent naar aanleiding van de tentoonstelling Sportschieten door de eeuwen heen in het Gentse die van 3 tot 18 mei gehouden werd in het Bijlokemuseum. De brochure bevat een historisch overzicht vanaf omstreeks 1435 (aanschaf door Gent van het eerste kanon) tot heden. Er wordt ingegaan op verschillende schuttersverenigingen, hun wedstrijden en prijzen, vooral wat betreft de 19de en 20ste eeuw

Heemkunde en Folklore

TEMMERMAN E.

De Socialistische Jonge Wacht (1914-1929). De ontwikkeling van de Belgische socialistische jeugdbeweging vanaf de eerste wereldoorlog tot het begin van de ekonomische crisis

RUG, 1979.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

TEPE W.

Begijnen in de Lage Landen

Geest en steen 22, Aalsmeer, 1987, 198 blz.

Algemeen overzicht van de begijnenbeweging in de Nederlanden. Onder meer worden het Gentse Groot en Klein Begijnhof besproken (p. 66-75). Met illustraties, voorwoord door A. VAN GOGH en Franse en Engelse samenvattingen.

Kerkgeschiedenis, kloosters

TERRYN C.

Tafelen en tafelgerei in Gent

Oostvlaamse Zanten, LXIII, (1988), nr. 1, p. 15-32.

Onderzoek naar het tafelgerei en de tafelgewoonten bij de verschillende vermogensgroepen in het 18de-eeuwse Gent aan de hand van de inboedellijsten of staten van goederen. Met illustraties.

Moderne Tijden

THIERY M.,

Het vroedvrouwenonderwijs te Gent : een historische schets

Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, LIII, (1991), nr. 3, p. 205-240.

Overzicht van de opeenvolgende scholen : de vroedvrouwenscholen van de keure (vanaf 1772), van de kasselrij Oudburg (vanaf 1776) en van het Scheldedepartement (vanaf 1804), de Ecole de Médecine (vanaf 1806) en de Provinciale Kraaminrichting (vanaf 1828).

Algemeen

THOEN E.

De weerslag van militaire destructie op het platteland. Het voorbeeld van de burgeroorlog in Vlaanderen op het einde van de 15e eeuw, met nadruk op het Gents Kwartier

RUG, 1975.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

THOEN E.

Een model voor integratie van historische geografie en ekonomische strukturen in Binnen-Vlaanderen. De historische evolutie van het landschap in de Leiestreek tussen Kortrijk en Gent tijdens de middeleeuwen

Heemkring Scheldeveld. Jaarboek, XIX, (1990), p. 3-34.

Geïllustreerd

Middeleeuwen

THOEN E.

Oorlogen en platteland. Sociale en economische aspecten van militaire destruktie in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen en de vroege moderne tijden.

Tijdschrift voor Geschiedenis, 91, (1978), p. 363-378.


1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina