Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina59/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   70

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN AERDE R.

De kazerne op de Kattenberg, nu de "Leopold"

Gent, z.d., 38 blz.

Heruitgave van een artikel uit Ghendtsche Tydinghen, vermeerderd met diverse illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN AERDE R.

De kazerne op de Kattenberg. Nu de „Leopold"

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 5, p. 273-295.

Reeds in 1687 was op het vroegere Eekhout (Kattenberg) de eerste Gentse kazerne gebouwd. In 1752-1754 werd een nieuwbouw ontworpen door architekt Simoens. Door de oprichting van de Citadel onder Willem I werd deze kazerne minder belangrijk. Op een gedeelte ervan werden ca. 1883 watertorens opgericht. Het resterende deel werd gesloopt omstreeks 1898. In 1907 werd de nieuwe Leopoldskazerne in gebruik genomen. De plannen voor dit gebouw in eklektische stijl waren van architekt O. Geerling. Met voetnoten. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN AERDE R.

De kleine kavaleriekazerne in de „Keyserstraete"

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 4, p. 182-186.

Historiek van de kleine kavaleriekazerne in de Keizerstraat (thans Brusselsepoortstraat). Deze kazerne werd vermoedelijk tussen 1760 en 1770 onder het Oostenrijks bewind opgetrokken en bleef tot 1961 in gebruik. Ze stond via een jaagpad langs de Schelde in verbinding met de grote kavaleriekazerne. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN AERDE R.

De Koninklijke Kanonnengieterij bij Gent

De Oost-Oudburg. Jaarboek XIX, (1982), p. 99-113.

Na een kort overzicht van de geschiedenis van de kanonnengieterij in België wordt ingegaan op de plannen van het Ministerie van Landsverdediging om wegens de oorlogsdreiging op het einde van de dertiger jaren de Koninklijke Kanonnengieterij uit Luik naar Gent over te brengen. Hiervoor werd een terrein te Destelbergen Beervelde uitgekozen. Geïllustreerd. Met bibliografie en verwijzingen.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

VAN AERDE R.

De manège

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 4, p. 186-192.

Naar de plannen van de architekt Louis Roelandt werd in de Lange Violettestraat een rijbaan opgetrokken voor de in Gent gelegerde kavalerietroepen. De kunstenaar De Vigne-Quyo ontwierp het basrelief van de inrijpoort. Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN AERDE R.

De Rijkswachtkazerne in de Ridderstraat

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 1, p. 36-44.

In 1665 kregen de ursulinen uit Bergen van Karel II buiten het Gentse stadsbestuur om de toestemming zich in Gent te vestigen. De nonnen stichtten een klooster in de Ridderstraat. Ze richtten zich op het onderwijs. Omstreeks 1783 werd aan de ursulinen het door Jozef II afgeschafte klooster van Galilee in de Hoog- en Holstraat ter beschikking gesteld. De gebouwen in de Ridderstraat werden staatsdomein en werden wachthuis voor de vier hoofdgilden. In 1806 betrok de Gentse „Gendarmerie" een gedeelte van de ruimten. In 1970-73 zou voor een aantal diensten van de rijkswacht een nieuw gebouw worden opgericht aan de Groendreef en Lijsterstraat. De Rijkswachtbrigade Gent en de dienst van de Opsporingsbrigade (B.O.B.) werden in het stadscentrum behouden. Geïllustreerd. Met voetnoten.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN AERDE R.

De tankkazerne te Sint-Denijs-Westrem

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 6, p. 322-328.

In 1915 besloot het Duitse leger te Sint-Denijs-Westrem een kazerne te bouwen langs de steenweg om er de „Flieger-Truppe" in te vestigen. Na de eerste wereldoorlog kwam in 1920 een regiment aanvalswagens de gebouwen bewonen. De geschiedenis van de tankkazerne en opeenvolgende bewoners loopt verder hand in hand met de lotgevallen van het vliegplein te Sint-Denijs-Westrem. Vanaf 1955 kreeg de kazerne de naam „Luitenant Jacquemin", naar een jong officier gesneuveld te Harelbeke in 1940. Geïllustreerd. Met bibliografie en noten.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN AERDE R.

De Vijfwindgaten Story

Ghendtsche Tydinghen, jg. 13, (1984), nr. 4, p. 251-261.

Met bibliografie. Geïllustreerd.

Heemkunde

VAN AERDE R.

Geschiedenis der Gentse kazernen

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 4, p. 196-224.

In een eerste hoofdstuk De kazernering, legering en rekrutering van militairen door de eeuwen wordt een algemene situering van het onderwerp gegeven, daarna wordt op de historische betekenis van Kazerne ingegaan. Wordt vervolgd. Met bijlagen.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN AERDE R.

Geschiedenis der Gentse kazernen. Andere gebouwen in Gent, gebruikt door militairen

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 5, p. 273-281

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN AERDE R.

Het leger op de wereldtentoonstelling te Gent

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 6, p. 348-352.

Overzicht van de tentoonstellingsafdeling over het leger. Twee hoofdthema's kwamen aan bod : 1. het dagelijks leven van de soldaat en het nieuw materiaal waarover deze beschikte ; 2. een voorstelling van de verschillende fabrieken en werkhuizen die voor het leger werkten. Geïllustreerd. Met plan van de militaire stand.

Heemkunde, volkskunde

VAN AERDE R.

Het militair hospitaal

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 2, p. 90-104.

Het Sinte Margrietklooster (oorspronkelijk een refugie van de augustinessen uit Deinze) werd in 1792 gedeeltelijk door de Oostenrijkers als krijgslazaret ingericht. Na 1794 bleef het onder de Fransen als krijgshospitaal behouden. In 1810 werd het evenals andere militaire gebouwen gratis afgestaan aan de stad met verplichting tot onderhoud. In 1873 kwam het voor altijd ten laste van de staat. Eerst in 1878 zouden de hospitaalzusters van St.-Augustinus opnieuw het hospitaal komen bedienen. De gebouwen werden geleidelijk aangepast aan de vereisten van een modern hospitaal, waarbij echter de restanten van het oude klooster werden gesloopt. Geïllustreerd. Met bibliografie en voetnoten.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN AERDE R.

Het militair kwartier aan de Sterre

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 5, p. 248-255.

Wegens plaatsgebrek in de grote en kleine kavaleriekazerne van de Brusselsepoortstraat werd ca. 1900 een militair domein aan de Sterre in gebruik genomen. Aanvankelijk betrof het uitsluitend een oefenterrein. Naar aanleiding van de wereldtentoonstelling van 1913 werden er diverse gebouwen opgetrokken. Het Ministerie van Oorlog nam ze nadien over. Thans behoort het terrein — op de schietstand na — aan de Rijksuniversiteit. Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN AERDE R.

Kozakken te Gent - De geschiedenis van Peetje Kozak

Ghendtsche Tydinghen, jg. 11, nr. 6, (1982), p. 296-309.

De bevrijding van Gent in 1814 van de Fransen door de bondgenoten en het logies van de kozakken in Gent, op basis van het dagboek van de stadsbibliothecaris J.F. de LAVAL. De aandacht gaat vooral naar de tachtigjarige aanvoerder-eigenaar van het Don-kozakkenregiment, kolonel Bygaloff, door de Gentenaars Peetje Kozak genoemd. Met voetnoten en bibliografie. Geïllustreerd.

Hedendaagse tijd

VAN AERDE R.

Nogmaals, maar nu andere Gentse strop pendragers

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 4, p. 220-224.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN AERDE R.

Orangist? Patriot? Republikein? Royalist? Het woelige jaar 1831 te Gent

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 1, p. 41-53.
Hedendaagse Tijd

VAN AERDE R.

Rijkswachtkazerne Groendreef

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 1, p. 18-25.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN AERDE R.

Van St.-Pietersabdij tot St.-Pieterskazerne

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 3, p. 139-161.

De St.-Pietersabdij viel tijdens de Franse overheersing onder de wet van inbeslagname van kerkelijke goederen van 1 september 1796. Vanaf 1810 werd de abdij gebruikt als kazerne. Een gedeelte van de gebouwen werd gesloopt door de ondernemer Kieckepoost. Ook na de slag van Waterloo bleef de St.-Pietersabdij in gebruik als kazerne. Talrijke verbouwingen werden aangebracht. De pogingen van het Gentse stadsbestuur om na 1945 de gebouwen op te kopen werden eerst in 1959 met succes bekroond. Een laatste gedeelte, nl. het bouwvallig gedeelte werd eerst in 1972 aan de stad overgedragen. Met bibliografie, noten en korte biografie van Reniers-Georges Du Bosch (1765-1842) en Guillaume Charles Faipoult de Maisoncelle (1752-1817) . Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN AKEN P.

Georges Hebbelinck

Oostvlaamse Literaire Monografieën, VI, (1983), p. 33-64.

Hebbelinck (Gent, 1916-1964) was journalist bij het dagblad „Vooruit" en romancier. Met illustraties.

Biografische nota's en biografieën

VAN AKEN P.

Jan Schepens

Oostvlaamse Literaire Monografieën, V111 (1986), p. 33-64.

Jan Schepens (Gent, 1909-) schrijft poëzie en proza. Hij is de broer van de schilder en tekenaar Norbert Schepens (ps. Nojorkam). Met illustraties.

Biografieën

VAN AKEN P.

Jos Murez

Oostvlaamse Literaire Monografieën, IX, (1989) p. 97-128.

Murez (Bevere, 1927-) is schrijver van dichtbundels, essays, monografieën en andere prozawerken. Hij was medewerker aan de krant Vooruit en De Streekkrant. Met illustraties.

Biografieën

VAN ASSCHE D.

Het St.-Vincentius a Paulo genootschap te Gent 1845-1855.

KUL, E. Lamberts, 1979.
Verhandeling

VAN BALLAER R.

De Sint-Antoniuskapel in het Groot-Begijnhof te Sint-Amandsberg.

Heemkundig Nieuws, 7, 1979, 2, p. 11-13.

Enkele wetenswaardigheden over deze kapel van het Groot-Begijnhof, die werd opgericht ter nagedachtenis van begijn Teresia Verhaege (° Desselgem, 1779- J Gent, 1853).

Biografische artikels en nota's

VAN BAVEL H.

Het basisdocument van 1274

Boschboom-Bladeren/14, mei 1974, p. 20-25.

Het Groot-Gasthuis in Den Bosch werd zeer waarschijnlijk gesticht in het derde kwartaal van de 13de eeuw. Bij testamentaire beschikking van 1274 van de Bosschenaar Willem van Gent kreeg dit hospitaal een grote geldsom.

Middeleeuwen

VAN BELLE R.

Schepen op grafzerken

Ons Heem, jg. 37, (1983), nr. 3, p. 76-86.

In dit artikel vindt men o.m. de beschrijving van de grafzerk van een onbekend schipper uit Gent, alsook de grafzerk van Jan van den Poele en Jeanna Maersscalc, beide bewaard in de St.-Pietersabdij te Gent.

Heemkunde

VAN BELLE R.

Schepen op grafzerken .

Ons Heem, 37, (1983) nr. 3, p. 76-86

Beschrijving van de verschillende oude scheepstypes aan de hand van voorstellingen die bewaard bleven op grafzerken. De grafzerken van een onbekend schipper en van Jan vanden Poele - Joanna Maersscalc uit de Sint-Baafsabdij te Gent worden onder andere besproken. Met illustraties.

Kunst, kultuur

VAN BELLINGEN S.,

Een laat-merovingische mantelspeld Nieuwe Beestenmarkt, Gent,

Stadsarcheologie, 16, (1992), nr. 1, p. 5-7.

Geillustreerd.

Prehistorie, Romeinse en Merovingische Tijden

VAN BERGEN M

De Petercellepoort.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 2, (1980), nr. 2, p. 106-112, geïllustreerd.

Bespreking van de versterkte stadspoort op het einde van de huidige Kortrijkse Poortstraat. Reeds vermeld in 1325-1Volledig herbouwd in 1579 en 1675 en omstreeks 1781 ontmanteld

Gebouwen en stadsbeeld

VAN BERGEN M

De Sodaliteit.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 9, (1980), nr. 3, p. 161-173, geïllustreerd

Met Sodaliteit wordt een zaal bedoeld die werd opgericht in 1649 door de jezuïeten in de Korte Meer. In deze zaal werden toneel- en welsprekendheidsoefeningen gehouden. Vanaf 1797 werden er muziekconcerten opgevoerd, was het de vergaderzaal van de Gentse vrijmetselaars, schildersatelier (Van Hanselaere) en zaal gebruikt voor het Gentse verenigingsleven. Het gebouw werd in 1889 verkocht en afgebroken. Heden staat op die plaats het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen

Kunst en Kultuur

VAN BERGEN M.

Het gebeurde te Gent 500 jaar geleden.

Ghendtsche Tydinghen, VI, 1977, p. 278-286.

Bespreking van de troebelen te Gent na de dood van Carel de Stoute (5 januari 1477) en van het huwelijk van zijn dochter Maria van Bourgondië met Maximiliaan van Oostenrijk. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

VAN BERGEN M.

Het Wenemaersgodshuis

Ghendtsche Tydin­ghen, 7 (1978), p. 181-188

Beschrijving van het Wenemaersgodshuis steunend op een verslag uit 1865 door Aug. Moyson, landmeter en opzichter der goederen van het bestuur der Burgerlijke Godshuizen te Gent. Geïllustreerd.

Gebouwen, stadsbeeld

VAN BOCKSTAELE R.,

Gent, een stad van alle tijden. 6, Gent tijdens het Oostenrijks bewind,

G.O.V.-Heraut, 27, (1992), nr. 5, 20 blz.

Toeristische wandeling doorheen Gent. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN BOCXSTAELE J.

Wachtebeke en Oost Zeeuws-Vlaanderen. Een historisch-geografische benadering

HMGOG, XLI, (1987), p. 29-74.

Een eerste deel van het artikel behandelt de landschapsontwikkeling in het gebied van de vroege middeleeuwen tot de 18de eeuw. Deze wordt gekenmerkt door de voortdurend terugkerende overstromingen en bedijkingen. Een tweede deel beschrijft het waterlopennet. Deze waterwegen speelden een belangrijke rol in de bevoorrading en de brandstofvoorziening van Gent. Met illustraties.

Algemeen

VAN BOST F.

Albert Sugg en zijn genummerde prentkaarten

De Draeke, 10, (1986-1987), p. 21-24, p. 45-53.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN BOST F.

De adres of porseleinkaart

Heemkundig Nieuws, 6, 1978, 4, p. 12-14 en 6, 1978, 5, p. 5-7.

Overzicht en bespreking van het gebruik van de (Gentse) porseleinkaart.

Kunst en Kultuur

VAN BOST F.

De Gentse reeks prentkaarten van Theo De Graeve

Stadsarcheologie, jg. 9, (1985), nr. 2, p. 39-44.
Heemkunde, volkskunde

VAN BOST F.

De Lithografie te Gent. De opkomst : 1820-1840.

De Draeke, jg. 3, (1979), vol. 1, p. 12-20, geïllustreerd.

Te Gent kwam de steendrukkerij in vergelijking met andere steden tamelijk laat op gang, nl. in 1822 (Kierdorff). Overzichten van het aantal lithografen op basis van de Gentse Wegwijzer. Bespreking van de verschillende lithokaarten : rouwkaarten, broodkaarten met de „kaartjesdragers". Vervolg van De Draak, jg. 2, (3), p. 4-12 en jg. 2, (4), p. 22-27.

Heemkunde en Folklore

VAN BOST F.

De Lithografie te Gent. De periode 1840-1860,.

Gent,

Gentse steendrukkers slaagden erin de lithografie (kleurlitho, porseleinkaartjes) zodanig te perfektioneren dat ze een internationale bekendheid verwierven. Onder de best gekende Gentse firma's zijn te vermelden : Gebroeders Gyselinck (1830),: G. Jacgmain (1839),: L. Defferrez (1838),: P. Vandesteene (1843),: de Gebroeders T. en D. Hemelsoet (1841) en Vanderhaeghen-Maya (1840). Er volgt een overzicht van de Gentse ateliers tussen 1840 en 1860. geïllustreerd

Heemkunde en Folklore

VAN BOST F.

De ongenummerde kaarten van Theo De Graeve

De Draeke, jg. 6, vol. 1, p. 2-7.

Lijst van de ongenummerde prentkaarten uitgegeven door De Graeve, Geïllustreerd.

Heemkunde

VAN BOST F.

De ongenummerde prentkaarten van uitgever Th. De Graeve

De Draeke, jg. 6, (1983), vol. 3, p. 54-59.
Heemkunde

VAN BOST F.

De prentkaarten van uitgever M. Nonkel (• Izegem, 1893 - Gent, 1978).

De Draeke, jg. 3, (1979), vol. 1, p. 5-11

Met bespreking van de prentkaarten over Gent en St.-Amandsberg.

Heemkunde en Folklore

VAN BOST F.

De prentkaartenreeks 33 (Gent), van de Firma Nels, Brussel. Bijdrage tot classering van de uitgaven zonder scheidingslijn uit de periode 1899 - 1906

De Draeke, jg. 6, (1983), vol. 4, p. 74-85.

Rijk geïllustreerd.

Heemkunde

VAN BOST F.

De prentkaartuitgaven van uitgever Theo De Graeve

De Draeke, jg. 5, vol. 12, (1981), p. 30.

Vervolg van De Draeke, jg. 5, vol. 1, p. 18-21.

Heemkunde

VAN BOST F.

Geschiedenis van de gebakvormen III

De Draeke, jg. 9, (1985), nr. 1, p. 7-13.

Het artikel is een vervolg van de bijdragen in De Draeke, jg. 8, (1985) nr. 2/3, p. 38-56. Een aantal vormen, mogelijk van de hand van Fr. De Moor (1852-1870) (Sluizeken en Coupure) en in het bezit van het Gentse Museum voor Volkskunde, worden besproken.

Heemkunde, volkskunde

VAN BOST F.

Het bidprentje

De Draeke, jg. 7, (1983), vol. 1, p. 5-10.

Ontstaan en evolutie van het bidprentje. Met vermelding van een aantal Gentse firma's. Geïllustreerd.

Heemkunde


1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina