Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina61/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   70

Middeleeuwen

VAN DE CAVEYE H.

Het Gentse proletariërslied, 1860-1914.

RUG, R. Van Eenoo, 1978.
Verhandeling

VAN DE KERCKHOVE M. en W. VLERICK

Historisch overzicht van 50 jaar Gidsenbond van Gent en Oost-Vlaanderen

G.O.V. Heraut, jg. 15, (september 1980), 8 blz.
Heemkunde

VAN DE KERKHOVE A.,

Museum voor stenen voorwerpen. Ruine van de Sint-Baafsabdij. Gids voor de bezoeker. (Stad Gent), Gent, 1973.

Gestencild.
Inventarissen, bibliografieën, catalogi

VAN DE PERRE R.

Frank Meyland

Oostvlaamse Literaire Monografieën, VII, (1985), p. 129-160.

Hubert Ascoop, ps. Frank Meyland (Gent, 1920-) was ambtenaar en journalist en schrijft poëzie. Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën

VAN DE VEEGAETE A.

Kunstwerken in de Sint-Michielskerk te Gent

RUG, 1946.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

VAN DE WALLE R

Dobbel Slot Pijpen.

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980), nr. 2, p. 24-36

Tijdens een noodopgraving (1977-1979) op het site van het voormalig Tempelhof te Gent werd een enorm aantal pijpfragmenten gevonden. Vaak kunnen sommige ervan nauwkeurig gedateerd worden en hebben dan een waarde om op die basis andere archeologica te dateren. In Gent moeten er vrij vroeg pijpenmakers zijn geweest. In 1650 was een zekere jan Tradenius in de stad als pijpenbakker werkzaam. Voor de datering van de gevonden pijpekoppen wordt gesteund op F.H.W. FRIEDERICH, Pijpelogie (A.W.N.-Monografieën), Voorburg, 1Geïllustreerd. Met kritisch apparaat

Archeologie

VAN DE WALLE R.

19de-eeuwse pijpenhandel in Gent

Stadsarcheologie, jg. 5, nr. 3, (1981), p. 5-16.

Analyse van de pijpenvondst (257 fragmenten) in de Doornzelestraat te Gent op de plaats waar tussen 1860 en 1866 de Hollandse pijpenkoopman Lodewijk de Landtsheer woonde. Hieruit blijkt dat de dateringsmethode uiteengezet in FRIEDERICH's Pijpelogie, Voorburg, 1975 met de nodige voorzichtigheid moet worden gehanteerd, zeker voor fragmenten of stukken uit de 19de eeuw. De vormen van de pijpen kunnen tot vier types teruggebracht worden : ovoïde vorm ; eenvoudig rechte type ; rondbodemtype ; versierde pijp. Achtentachtig procent is in witte pijpaarde vervaardigd, de overige zijn in rode klei of zwart gebakken. Deze vondst vormt een duidelijk bewijs van de nationale en internationale pijpenhandel (Frankrijk, België, Nederland, Engeland). Lokale Gentse produkten konden niet achterhaald worden. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie

VAN DE WALLE R.

Bewerkt been, gewei, hoorn en ivoor

Stadsarcheologie, jg. 6, (1982), nr. 2, p. 2-36.

Status quaestionis van de archeologische vondsten van bewerkt been, gewei, hoorn en ivoor te Gent. Een gedetailleerde geschiedenis opstellen van de beenderindustrie is nog niet mogelijk ; over de techniek van de beenderbewerking zijn iets meer gegevens beschikbaar, en over het classificatiesysteem van de bewerkte beenderen lopen de meningen uiteen. In Gent werden de laatste jaren op niet minder dan negentien plaatsen benen voorwerpen gevonden. Deze worden onderverdeeld in kammen, borstels, knopen, priemen, naalden, messen, touwvlechten, tuimelaar, schaatsen, dobbelstenen, speelschijfjes, speelkoten, bikkels en muziekinstrumenten. Ook beenvoorwerpen met onbekende funktie en afvalprodukten van de beenderbewerking worden besproken. Met kritisch apparaat en bijlage. Geïllustreerd.

Archeologie

VAN DE WALLE R.

Het „donderglas", voorloper van de barometer

Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden, Brussel, 1984.

Het donderglas of waterbarometer was een instrument in glas dat werd gebruikt om op basis van het principe van de luchtdrukschommelingen het weer te voorspellen. Wegens de onnauwkeurigheid van dit weerglas kan het echter niet in de kategorie van de exaktwetenschappelijke toestellen ondergebracht worden. Het Gentse Museum voor Volkskunde bezit twee van die zgn. „donderglazen". Of de waterbarometer die door een zekere Ghijsbrecht de Donckere ca. 1619 werd uitgevonden met dergelijk donderglas te vereenzelvigen valt, is niet zeker. Geïllustreerd. Met voetnoten.

Heemkunde

VAN DE WALLE R.

Houten gebruiksvoorwerpen in Vlaanderen. Gent.

Stadsarcheologie, jg. 5, (1981), p. 11-18.

Artikel dat kadert in het initiatief van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie van de Stad Gent om een status quaestionis op te stellen van de houten gebruiksvoorwerpen die de laatste jaren bij archeologisch onderzoek in het Vlaamse landsgedeelte aan het licht zijn gekomen. In Gent werden dergelijke voorwerpen slechts zelden in een duidelijke omschreven strategrafische koptekst aangetroffen. Een eerste resultaat van de opgravingen kon reeds gemaakt worden. Te vermelden vallen : houten kommen en bollen bij opgravingen in het Tempelhof ; houten kom bij het Toreken ; kommetje in het Koornstapelhuis ; kruisboogfragment op de Vrijdagmarkt ,: een houten korenmaat of zeef in de Rasphuisstraat. Geïllustreerd.

Archeologie

VAN DE WALLE R.

Pijpaarden plaketten uit de Sint-Machariuswijk

Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, jg. 9, (1985), nr. 1, p. 38-44.

Tijdens een archeologisch onderzoek in 1978 werd op een braakliggend terrein achter de Sint-Machariuskerk te Gent een gemetselde koker met diverse archeologica gevonden, o.m. een veertiental voorwerpen in pijpaarde. Na beschrijving en onderzoek komt de auteur tot het besluit dat het ofwel patatons betreft ofwel versieringselementen op aardewerk (19de eeuw). Geïllustreerd. Met nota's.

Archeologie

VAN DE WALLE R.

Tentoonstelling „afgestoft en opgeblonken". Uit de reserves van het Gentse Museum voor volkskunde

Gents Stadsbestuur. Museum voor volkskunde), Gent, 1986, 12 blz.
Heemkunde, volkskunde

VAN DE WALLE R.

Voorwerpen in pijpaarde uit de afvalput aan de Schepenhuisstraat,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 2, p. 20-28.

Geïllustreerd.

Archeologie

VAN DE WALLE R.

Voorwerpen in pijpaarde uit de beerput van Oudburg 21

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 3, p. 26-34.

Geïllustreerd

Archeologie

VAN DE WALLE R. en R. DEVRIENDT - MORES

Kanttekeningen bij een tentoonstelling : „Van Minnespel tot Kinderspel"

Oostvlaamse Zanten, jg. CX, (1985), nr. 1, p. 54-57.

Opmerkingen en evaluatie bij de tentoonstelling die in het Gentse Museum voor Volkskunde georganiseerd werd van 14 juli tot 4 november 1984.

Kunst en Kultuur

VAN DE WALLE R.,

Museum voor Volkskunde, Gent. Een stad anno 1900,

Vlaanderen, 41, (1992), nr. 1, p. 13-15.

Voorstelling van het gebouw, de collectie en de activiteiten van het Museum. Met foto's.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN DE WIEL C.

Bijdrage tot zes eeuwen Cisierciënzerdocumentatie (1153-1797)

Citeaux commentarii cisiercienses, 30, 1979, p. 41-91.

Korte vermelding van de Bijloke (Portes Beatae Mariae) te Gent en de abdij van Doornzele (Aurea cella) te Evergem en te Gent.

Hedendaagse Tijd

VAN DE WIELE J.

. Een kaart van Sint-Amandsberg uit 1826

Heemkundig Nieuws, jg. 13, (1985), nr. 3/4, p. 1-3.

Bondige bespreking van de kaart van Sint-Amandsberg die in 1826 door luitenantkolonel Jean E. van Gorkum, direkteur van het Bureau de Reconnaissance Militaire, werd uitgegeven. Bespreking van de toponiemen en van het reliëf. Geïllustreerd. Met voetnoten.

Heemkunde

VAN DE WIELE J.

Bier en brouwerijen in het historische Gent.

Gentse Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1986, 28 blz.

In deze brochure, geschreven als begeleiding bij een V.I.A.T.-wandeling, wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van de brouwnijverheid te Gent. In het kort wordt ingegaan op de gebruikte technieken. Een lijst van de nog bewaarde brouwerijgebouwen, de kloosterbrouwerijgebouwen en neringhuizen van de brouwersgilde waarvan nog resten bewaard bleven, sluit deze historiek af. Geïllustreerd.

Industriële archeologie, scriptophilie

VAN DE WIELE J.

De Rabotwijk. Ontstaan en evolutie van een wijk in de negentiende-eeuwse gordel van Gent,

Gent, 1990, 19 blz.

Historiek van de wijk rond de Wondelgemstraat. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DE WIELE J.

De stedelijke school aan de Hogeweg te Gent (1911-1915)

De Oost-Oudburg, Jaarboek, XXII, (1985), p. 64-72.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde

VAN DE WIELE J.

Een museum voor het MIAT

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek in Industriële Cultuur, 5, (1987) nr. 3-4, p. 27-42.

Het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel verrichtte de afgelopen tien jaar baanbrekend werk, doch beschikt nog steeds niet over een eigenlijk museumgebouw. Naast het museumdepot dat wel  licht nog in 1988 gedeeltelijk in gebruik zal genomen worden in de voormalige katoenfabriek Desmet-Guequier, wordt de beschikbaarheid van een permanente tentoonstellingsruimte een dringende noodzaak. Geïllustreerd.

Industriële archeologie, scriptophilie

VAN DE WIELE J.

Gentse drukkers en drukkerijen

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 7, (1989), nr. 1, p. 2-19.

Biografische en historische gegevens over de belangrijkste drukkers en drukkerijen in Gent, alsmede gegevens over de ekonomische betekenis van het Gentse drukkersbedrijf in de Nederlanden en recenter in België. Met een overzicht van de reglementering op de drukkers en de drukwerken, tot de vrijheid van de pers definitief werd vastgelegd in de Belgische grondwet van 1831. Geïllustreerd. Zie ook ID. De Gentse drukkers verenigd in de Sint-Augustinusgilde Toerisme in Oost-Vlaanderen, 38, (1989), nr. 2, p. 32-35 en voor een overzichtslijst van Gentse drukkers De Gentse drukkers tussen 1483-1899 Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 7, (1989), nr. 1, p. 21-25.

Algemeen

VAN DE WIELE J.

Het Industrieel Netwerkmuseum Gent

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 6, (1988), nr. 4, p. 3-7.
Industriële archeologie

VAN DE WIELE J.

Het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel te Gent

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 41, (1987), p. 194-197.

Geïllustreerd

Industriële archeologie

VAN DE WIELE J.

Itinerarium van inquisiteur Pieter Titelmans en zijn medewerkers (1547-1566)

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, (Koninklijke Academie van België), CLI, afl. 1-2, p. 61-152.

In 1545 werd Pieter Titelmans (j- 1572) uit Ronse benoemd tot inquisiteur in Vlaanderen, het Doornikse en Waals-Vlaanderen. Het optreden van deze kanunnik was essentieel voor de kettervervolging in Vlaanderen en ook in Gent. Het artikel bevat behalve een inleiding, het itinerarium zelf, alsook een index van persoons- en plaatsnamen.

Moderne Tijden

VAN DE WIELE J.

Reep, Overschelde en Sint-Janswijk

Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent, 1987, 25 blz.

Historiek van de wijk rond het Francois Laurentplein. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DE WIELE J.

Van Slotenkouter tot Bernadettebuurt

De Oost-Oudburg. jaarboek, XX11, (1985), p. 43-63.

Samen met nog andere kouters zoals de Ledergemkouter, de Zingemkouter en de Achtenkouter behoort de Slotenkouter tot het oud-ste akkerland in de streek. De agrarische nederzetting Sloten was ver-moedelijk ontstaan in het tweede kwart van de zesde eeuw. In de loop van de zevende en achtste eeuw werd Sloten door de Sint-Baafsabdij verworven, maar het domaniale verband brokkelde af, zodat Sloten uiteindelijk een pachthoeve van de Sint-Baafsabdij werd. Deze kwam in 1568 in handen van het bisdom Gent en werd in 1798 als nationaal goed verkocht. Het landschap van de Slotenkouter bleef tot ca. 1850 onveranderd. De opkomende industrialisatie en de uitbreiding van de haven zetten de definitieve ontwikkeling van de huidige Bernadettebuurt in. Met kritisch apparaat. Geïllustreerd.

Algemeen

VAN DE WIELE J.

Van Vismarkt tot Groentenmarkt. Een plein in de Gentse kuip in historisch perspectief,

Gent, z.d., 16 blz.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DE WIELE J. DE HERDT R., DEMOEN E., DESEYN G., VAN DE WALLE R. en VIAENE P.

De Markt. Economisch forum en kloppend hart van agrarische, stedelijke en industriële maatschappijen,

Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1988, 263 blz.

Boekwerk dat werd uitgegeven naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling, waarin wordt ingegaan op de jaarmarkten en de Gentse jaarmarkten, de dagdagelijkse markten in Gent, de bouwgeschiedenis van de overdekte markt het Groot Vleeshuis, de wijzigingen in het marktwezen in het industrieel tijdperk, de marktzangers, lied en animatie op het marktplein, een volkskundige kijk op het marktgebeuren en marktkramers aan het woord in tien interviews. Rijk geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN DE WIELE J. en DECAVELE J.

Het Sint-Pietersstation te Gent

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 33, (1984), nr. 1, p. 9-13.

Op 28 september 1837 werd de eerste spoorlijn te Gent, nl. het trajekt Gent-Dendermonde ingehuldigd. In 1938 werden de verbindingen met Oostende en Kortrijk in gebruik genomen. Een station werd eerst vanaf 1850 gebouwd o.l.v. architekt Auguste Payen in neoklassicistische stijl. Weldra zorgden privémaatschappijen voor een verbinding van Gent met Antwerpen via Lokeren en Sint-Niklaas ; met Brugge via Eeklo en met Terneuzen via Zelzate (Eeklo-Station en Waasstation aan de Dampoort). Daarenboven werden in de zestiger en zeventiger jaren van vorige eeuw ook lijnen en stations voor goederenvervoer aangelegd. In 1889 richtte men langs de lijn Brussel-Oostende aan het huidige Parkplein te Sint-Pieters-Aalst een halte in. Dit eerste Sint-Pietersstation was slechts een houten paviljoen. Tussen 1909 en 1912 werd het huidige station gebouwd onder leiding van architekt Louis Cloquet. In dezelfde periode werden ook aan de Dampoort werken uitgevoerd. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

VAN DE WIELE J. en MERTENS R.

Inventaris van het familiefonds d'Hane-Steenhuyse, (Stad Gent).

Inventarissen en Indices gepubliceerd door het Stadsarchief, Gent, 1985, II + 82 blz.
Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

VAN DE WIELE J. en VAN DOORSELAER M.

Inventaris van het Familiefonds - Handboeken, (Stad Gent)

Inventarissen en Indices gepubliceerd door het Stadsarchief), Gent, 1985, IV + 60 blz.
Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

VAN DE WIELS J.

Regesten op de Jaarregisters van de Keure. Schepenjaar 1404-1405.

Inventarissen en Indices gepubliceerd door het Archief. Stad Gent, Gent, 1981, 251 blz.

1480 regesten over de periode aug. 1404 tot aug. 1405. Met index van persoonsnamen, straten en andere plaatsaanduidingen te Gent, huizen te Gent, instellingen, toponiemen.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

VAN DE WOESTIJNE - VANAGT H.,

Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872) en zijn tijd.

Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van de honderdste verjaring van zijn overlijden ingericht door het Snellaert-comité, Gent, Sint-Pietersabdij, 28 september - 22 oktober 1972.

Aan de hand van een 250 voorwerpen en documenten werd een beeld geschetst van de tijd waarin Snellaert leefde.

Vlaamse beweging

VAN DE WOESTIJNE G.

Karel en ik. Herinneringen

Brussel-Amsterdam, 1979, 179 blz.

Gustave van de Woestijne, de broer van Karel, schrijft zijn herinneringen neer aan de jeugdjaren die hij samen met zijn broer te Gent en te Sint-Martens-Latem doorbracht.

Kunst en Kultuur

VAN DE WOESTIJNE P.

Het memorieboek van de Eeklonaar Pieter Dierkens (1547-1628), in Liber Amicorum Achiel De Vos

Evergem, 1989, p. 229-236.

Levensschets van Pieter Dierkens, die vóór 1584 uit Eeklo emigreerde naar Gent, aan de hand van een "memorieboek".

Biografieën

VAN DEN ABEELE F.

De oude abdij van Drongen 1837 tot 1987

Dronghine. Jaarboek, (1987), p. 76-125.

Kroniek van 150 jaar jezuïetenaanwezigheid in de oude norbertijnenabdij van Drongen. Met illustraties en verschillende bijlagen.

Kerkgeschiedenis, kloosters

VAN DEN ABEELE R.

De bevolking van Sint-Denijs-Westrem in 1703

Jaarboek van de Heemkring Scheldeveld, X11, (1983), p. 105-117.

Van de parochie Sint-Denijs-Westrem bleef een status animarum bewaard, die opgesteld werd door pastoor Joannes Ghyselinckx in 1703. Deze wordt in het artikel besproken en integraal uitgegeven. Een status animarum is een lijst van de gezinnen binnen een parochie met allerlei kerkelijke gegevens over de gezinsleden.

Moderne Tijden

VAN DEN ABEELE R.

De Horenbault-kaart van de Brugse Vaart (1615)

Liber Amicorum Achiel De Vos, Evergem, 1989, p. 197-206.

Bespreking van een kaart vervaardigd door de Gentse kartograaf Jacques Horenbault. Geïllustreerd.

Moderne Tijden

VAN DEN ABEELE R.

In memoriam Jan Van Rompaey

Heemkring Scheldeveld, Jaarboek X, 1981, p. 5-6.
Biografische artikels en nota's

VAN DEN BERGH L., DEPREZ A. en SMEYERS J.

Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. Nederduitsche Letteroefeningen 1833-1834. Bydragen der Gazette van Gend voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen 1836-1839. Kunst- en letterblad 1840 - 1845


1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina