Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina64/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   70

VAN EENGO R.

Bibliotheken te Gent na 1850. Stand van het onderzoek Colloquium over leescultuur en boekverspreiding in Noord en Zuid in de 19de eeuw

Contactgroep 19de eeuw. Dr. F.A. Snellaertcomite, Gent, 1987, p. 35-52.
Kunst, kultuur

VAN ELSLANDE R

De geschiedenis van de Vijt-Borluutfundatie en het Lam Gods (Vervolg)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 3, p. 169-172.

Kronologisch behandeld vanaf 1467 tot 1468-1478.

Kunst en kultuur

VAN ELSLANDE R.

De Beverenaar Joos Vyt, diplomaat van Filips de Goede,

Het Land van Beveren, XXXI, (1989), nr. 3, p. 98-112

Levensschets van Vyt (Beveren, ?-Gent, 1439), de schenker van het Lam Godsretabel. Met illustratie.

Biografieën

VAN ELSLANDE R.

De geboorte van Christus in het Groot Vleeshuis

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 11, nr. 2, (1982), p. 99-108.

In 1855 werd in de kapel van het Groot Vleeshuis een laat-gotische muurschildering ontdekt met als voorstelling „De geboorte van Christus" uitgevoerd in olieverf. Dit geboortetafereel ontstond in de tweede helft van de 15de eeuw en toont verwantschap met werken van Petrus Christus, van Hugo Van der Goes en Jan van Eyck. Over het auteurschap van deze muurschildering die een belangrijke schakel vormt tussen het Gentse retabel en de Gentse Calvarietriptiek bestaan verscheidene hypothesen. Met kritisch apparaat. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

VAN ELSLANDE R.

De geschiedenis van de Vijt-Borluut fundatie en het Lam Gods

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 6, p. 342-348.

Eerste aflevering van een reeks die handelt over het Lam Gods, met als uitgangspunt de Vijt-Borluut fundatie in de vorm van een kroniek. Het eerst vermelde gegeven dateert van 6 mei 1432 (een melding van de inwijding van de retabel). Het laatste gegeven dateert van 10 januari 1440. Met uitvoerig kritisch apparaat.

Kunst en Kultuur

VAN ELSLANDE R.

De geschiedenis van de Vijt-Borluutfundatie en het Lam Gods

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 6, p. 329-332.

Opeenvolgende wederwaardigheden en gegevens in verband met het Lam Gods en de Vijt-Borluutkapel vanaf 1542 tot 1561.

Kunst en kultuur

VAN ELSLANDE R.

De geschiedenis van de Vijt-Borluutfundatie en het Lam Gods (Vervolg)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 1, p. 56-59.

Kronologische bespreking van belangrijke gebeurtenissen en feiten rond het Lam Gods : 1440-1449.

Kunst en kultuur

VAN ELSLANDE R.

De geschiedenis van de Vijt-Borluutfundatie en het Lam Gods (Vervolg)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 2, p. 108-111.

Kronologische geschiedenis van 1450 tot 1464-1469. Geïllustreerd.

Kunst en kultuur

VAN ELSLANDE R.

De geschiedenis van de Vijt-Borluutfundatie en het Lam Gods (vervolg)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 4, p. 230-233.

Vervolg op de kroniek over de Vijt-Borluutstichting. Thans worden de jaren 1475 tot 1495 behandeld.

Kunst en kultuur

VAN ELSLANDE R.

De geschiedenis van de Vijt-Borluutfundatie en het Lam Gods (vervolg)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 5, p. 282-285.

De kroniek behandelt de periode 1500-1535. Met illustratie.

Kunst en kultuur

VAN ELSLANDE R.

De geschiedenis van de Vyt-Borluutfundatie en het Lam Gods

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 1, p. 25-29 ; nr. 2, p. 102-105 ; nr. 3, p. 143-148 ; nr. 4, p. 201-206 ; nr. 5, p. 269-273 ; nr. 6, p. 335-340 ; 17, (1988), nr. 1, p. 54-58 ; nr. 2, p. 100-103 ; nr. 3, p. 140-144 ; nr. 4, p. 216-221.
Kunst, cultuur

VAN ELSLANDE R.

De geschiedenis van de Vyt-Borluutfundatie en het Lam Gods

Ghendtsche Tydinghen, 17, (1988), nr. 5, p. 291-295; nr. 6, p. 330-333; 18, (1989), nr. 1, p. 53-56 en nr. 2, p. 95-100.

Geïllustreerd

Kunst, kultuur

VAN ELSLANDE R.

De herkomst van de gebroeders Van Eyck

Het Brugs Ommeland, jg. 25, (1985), p. 235-259.

De auteur bespreekt de talrijke hypothesen omtrent de herkomst en opleiding van de gebroeders Van Eyck. Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën

VAN ELSLANDE R.

De predella: "De verovering van Jeruzalem door Titus",

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 4, p. 195-205

Bespreking van een predella uit de 16de eeuw, afkomstig uit de romaanse krypte van de Sint-Baafskathedraal, maar nu bewaard in het Museum voor Schone Kunsten te Gent. Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

VAN ELSLANDE R.

De van Eyck's en het Prinsenhof te Gent. IV.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 13, (1984), nr. 3, p. 180-193.

In de drie vorige artikels opperde de auteur dat Jan van Eyck waarschijnlijk het retabel voltooide in het huis de Ekster in de Gouvernementstraat, dat gelegen was naast het woonhuis van Joos Vijt. Door het Zollikoferplan sloopte men in 1883 het huis de Ekster en legde men de Henegouwstraat aan. De inhuldiging van het retabel had plaats op 6 mei 1432. In het voorliggende artikel bepaalt de auteur de rol van Jan van Eyck bij de portrettering van diplomaten ; Hubert van Eyck en de hofhouding van Filips de Goede ; de Levensbron (Prado Madrid) alsook Jan van Eyck als hofschilder. Met voetnoten. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

VAN ELSLANDE R.

De Van Eycks te Gent

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12, (1983), nr. 3, p. 151-165.

De auteur onderzoekt uitvoerig de aanwezigheid van de namen Hubert, Jan en Margaretha Van Eyck in literatuur en archiefdocumenten en poogt meer klaarheid te scheppen in de biografie van de schilders van het Lam Gods. Met kritisch apparaat. Geïllustreerd. Zie ook nr. 90 van deze bibliografie.

Middeleeuwen

VAN ELSLANDE R.

De van Eyck's te Gent : leerlingen en medewerkers (1ste deel) V.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 13, (1984), nr. 5, p. 319-332.

Een onderzoek naar de leerlingen en medewerkers van de van Eyck's, in de eerste plaats naar de zuster van de gebroeders van Eyck (overleden in 1426?), die eveneens in het atelier van Hubert van Eyck werkzaam zou geweest zijn. Een ander opmerkelijk figuur was Lieven van der Clyte (overleden Gent, 1422) waaraan vroeger het Laatste Oordeel werd toegeschreven dat kan vereenzelvigd worden met de diptiek nu aanwezig in het Metropolitan Museum te New York. Deze dyptiek zou echter dateren uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. Geïllustreerd. Met voetnoten.

Kunst en Kultuur

VAN ELSLANDE R.

De van Eyck's te Gent : leerlingen en medewerkers (2de deel) V.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 1, p. 26-44.

Kritische bespreking van het belang van Gerard en Jan Van Der Meere, Simon Van Den Bossche, de schildersfamilie Olivier Portier en Pieter van der Pale, Lieven van der Goes en Petrus Christus. Met kritisch apparaat.

Kunst en Kultuur

VAN ELSLANDE R.

De Van Eyck's te Gent II : „De Verblijfplaatsen"

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12, (1983), nr. 5, p. 268-277.

In 1425 verliet Jan van Eyck Den Haag en kwam mogelijk bij zijn zuster en broer Margaretha en Hubert te Gent inwonen. De woning van deze laatsten was volgens een oude overlevering gelegen op de hoek van de Vogelmarkt en de Koestraat. Jan was ondertussen hofschilder geworden van Filips de Goede. Hij vervulde verscheidene missies voor de hertog en werkte ook verder aan de onafgewerkte panelen van het Lam Gods vóór 6 mei 1432. Dit gebeurde mogelijk in het huis „De Aextre", dat paalde aan het woonhuis van Joos Vijdt in de huidige Limburgstraat. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat. Zie ook nr. 20 van deze bibliografie.

Kunst en Kultuur

VAN ELSLANDE R.

Een onbekende voorstudie van het Rodenbachmonument van George Minne

Heemkring Scheldeveld. Jaarboek, XVI, (1987), p. 161-167.

Het Rodenbachmonument van George Minne werd in 1903 in het parkje rond de kerk van het Gentse Groot Begijnhof geplaatst. Een voorstudie van het monument werd onlangs op een Gentse veiling te koop aangeboden. Geïllustreerd.

Kunst, cultuur

VAN ELSLANDE R.

Een Verrijzenis van Raphaël van Coxie

Dronghine. Jaarboek, (1990), p. 119-133.

Abt Frans Schautheet schonk in 1588-1589 de verrijzenistriptiek voor het hoogaltaar van de kapel in de refuge van Drongen te Gent. Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

VAN ELSLANDE R.

Het Laatste Oordeel van de meester van Diest, met name Lieven van der Clite (en Augustijn de Brune)

Meer Schoonheid, XXXIII, (1986), nr. 4, p. 98-108; XXXIV, (1987), nr. 1, p. 1-12; nr. 2, p. 33-44 en nr. 3, p. 82-84.

Het Laatste Oordeel in het stedelijk Museum van Diest werd in de eerste helft van de 15de eeuw geschilderd door de Gentenaar Lieven vander Clite en op het einde van de 15de eeuw overschilderd door Augustijn de Brune. Met illustraties.

Kunst, kultuur

VAN ELSLANDE R.

Het retabel van Cornelis Boone in opdracht van de mecenas Nicolaas van der Zickelen en de kerkmeesters voor de kerk te Nazareth

Heemkring Scheldeveld. Jaarboek, XIX, (1990), p. 35-48.

In 1477 kreeg de Gentse beeldhouwer Boone de opdracht een retabel te vervaardigen met de voorstelling van de Vijf Blijde Mysteriën van Maria voor de kerk te Nazareth. Het retabel werd tijdens de 16de-eeuwse Beeldenstorm vernield. Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

VAN ELSLANDE R.

Het retabel van Ghijselbrecht van Meerlo voor de O.L. Vrouw-Hemelvaartkerk te Nieuwerkerken

Liniaal, XIII, (1989), nr. 1, p. 3-16.

Te Nieuwerkerken bevindt zich een retabel van de beeldhouwer Mathias Zens. Dit retabel had een voorganger, gebeeldhouwd door de in Gent wonende en van Delft afkomstige Ghijselbrecht van Meerlo (15de eeuw). Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

VAN ELSLANDE R.

Het retabel van Philips Clincke en Jan van der Brugghen voor de kerk van Mere (1485),

Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, XXXI, (1991), nr. 1, p. 5-12.

Betreffende een houten retabel, gesneden door Philips Clincke en gepolychromeerd door Jan vander Brugghen. Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

VAN ELSLANDE R.

Het retabel van Willem Brandius voor de kerk van Deftinge (1439),

Het Land van Aalst, XLII, (1990), nr. 5-6, p. 249-252.
Kunst, kultuur

VAN ELSLANDE R.

Jan Eebins (± 1345-1412), metselaar, beeldhouwer, architect en landmeter, Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 3, p. 142-160.

Deze ambachtsman werkte aan de schouw in de Collatiezolder van het Gentse Stadhuis, in de Sint-Pietersabdij, in de Sint-Janskerk en aan het Kruis ter Schreiboom. Geïllustreerd.
Biografieën

VAN ELSLANDE R.

Jan van der Asselt, de hofschilder van Lodewijk van Male

De Leiegouw, XXIX, (1987), afl. 4, p. 419-445.

Jan vander Asselt stamde uit een bekende Gentse familie. Hij vervaardigde de portretreeksen in de gravenkapellen te Gent en te Kortrijk, een voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw in het Hof ten Walle (Prinsenhof) en een altaarstuk in de Minderbroederskapel te Gent. Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

VAN ELSLANDE R.,

Het altaarschilderij voor de kerk van SintMaria-Horebeke (1443)

Het Land van Aalst, XLIII, (1991), nr. 4, p. 353-359.

Arend van Boxtale en Jan Oeterman kochten in 1442 een werk van de Gentse kunstschilder Boudewijn van Wytevelde. Het werd met winst doorverkocht aan de kerk van Sint-Maria-Horebeke.

Kunst, cultuur

VAN ELSLANDE R.,

Nieuwe gegevens over Lieven de Stoevere en de wapenschilden van de Orde van het Gulden Vlies (1445)?,

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 4, p. 224-234.

Gegevens over de wapenschilden die zich in de Sint-Baafskathedraal bevinden en waarvan de auteur mogelijk de Gentse kunstschilder Lieven de Stoevere (2de helft 15de eeuw) was.

Kunst, cultuur

VAN ELSLANDER A.

Cyriel Buysse te Gent gevierd

Mededelingen van het Cyriel Buysse genootschap, I, (1985), p. 89-100.

Buysse werd in 1911 en in 1929 bij zijn zeventigste verjaardag in Gent gevierd.

Kunst, kultuur

VAN ELSLANDER A.

Een vriend van Cyriel Buysse, Maurice Maeterlinck en Karel van de Woestijne : Albert Frédéric Guequier (1870- .1901)

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, 1, (1985), p. 41-53.

Guequier (Gent, 1870-1901) was geneesheer en assistent aan de Gentse universiteit. In de literaire wereld van zijn tijd speelde hij een rol als redaktiesekretaris van het tijdschrift „Le Réveil" (1892- 1896).

Biografische nota's en biografieën

VAN ELSLANDER A.

In Memoriam Victor Speeckaert. Archivaris der Fonteine (Aalst 25 januari 1906-Gent 7 januari 1988),

Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica De Fonteine te Gent. Jaarboek, XXXVII-XXXVIII, (1987-1988), p. 191-195.
Biografieën

VAN ELSLANDER A.

Prof. Dr. Frank Baur herdacht

De Oost-Oudburg, Jaarboek XVIII, 1981, p. 86-96.

Baur werd geboren in 1887 te Ninove. Hij was professor aan de Gentse universiteit sektie Germaanse filologie en uitmuntend Gezelle-kenner. Hij overleed te Waasmunster in 1969.

Biografische artikels en nota's

VAN ELSLANDER A.

Willem de Vreese (1869-1938). Een biobibliografische schets

Wetenschappelijke Tijdingen, XLVII, (1988), nr. 3, p. 169-183 en nr. 4, p. 219-227.

Prof. De Vreese was filoloog en onder meer hoogleraar en bibliothecaris aan de R.U.G. Zie ook ID. Willem de Vreese, hoogleraar te Gent (1895-1918). Enkele getuigenissen Huldenummer prof dr. Ada Deprez aangeboden bij haar zestigste verjaardag (Studia Germanica Gandensia, 16), Gent, 1988, p. 213-234.

Biografieën

VAN GEERT G.(+) en E. LEVIS,

Kaak, kaak, nen twiedekker ! Gensche woorde en uitdrukkinge,

August Vermeylenfonds Gent, Gent, 1991, 159 blz.

Gentse uitdrukkingen worden door E. LEVIS van commentaar en door GILL. VAN GEERT van tekeningen voorzien. Met een inleiding over het Gentse dialect door J. TAELDEMAN. Enige aanvullingen in Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 1, p. 40-43 : nr. 2, p. 118-120: nr. 3, p. 180-184 : nr. 4, p. 250-252 en nr. 5, p. 323-326.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN GEERTSOM A.,

De hoofdcijnsboeken van de St.-Baafsabdij te Gent, III: (1560-1796). Appendices (Temse),

Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. LXXVII, (1974), p. 41-72.

De uitgave vormt het vervolg op de cijnsboeken die in 1963 en 1966 werden uitgegeven ((2) Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, LXVI, (1963) en LXIX, (1966).

Regestenlijsten. bronnenuitgaven

VAN GEMERT D.

Consolidatie - injecties van het historisch metselwerk

Stadsarcheologie, 12, (1988), nr. 1, p. 17-23.

Meer speciaal wordt het onderzoek naar metselwerkinjecties in het Gravensteen belicht. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN GENECHTEN G., CONVENTS G. en MUYLLAERT E.

Kermis. Het spiegelpaleis van het volk

Stad Gent. Dienst voor Culturele Zaken. Museum voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent-Leuven, 1986, 207 blz.

Inhoudelijk steunt een belangrijk deel van de katalogus op Gentse gegevens. Dit geldt zeker voor het eerste hoofdstuk van de hand van Guido VAN GENECHTEN onder de titel De Gentse Foor. Het verhaal van enkele foorreizigers en hun merkwaardige attracties. Doch ook het tweede hoofdstuk door Guido CONVENTS onder de titel Van spel tot amusementsprodukt. Een poging tot het situeren van de kermisfoor in een industrialiserende maatschappij (tot 1940) bevat heel wat gegevens over Gent. Van p. 43 tot 45 vindt men een kaderartikel : Halfvastenfoor en zomerkermis te Gent. Hoe belangrijk Gent was in het leven van de foorkramers komt overigens duidelijk tot uiting in het laatste hoofdstuk Vertellen van vroeger. Tien interviews met oud-foorreizigers door Guido VAN GENECHTEN. Van de tien interviews werden er negen afgenomen bij foorreizigers die in Gent of omgeving wonen. Opnieuw levert het M.I.A.T. hier een waardevolle bijdrage aan de mondelinge geschiedenis. Rijk geïllustreerd.

Industriële archeologie, scriptophilie

VAN GENT M.

De gebroeders Van de Velde.

Ghendsche Tydinghen, 7, (1978), p. 189-192.

Korte biografie van de Gentenaars Joseph (1855-1882) en Lievin (1850-1888) Van de Velde. Beide gebroeders overleden in Afrika tijdens de ontsluiting van het Congogebied.

Heemkunde en folklore

VAN GENT M.

De Sint-Michielsgilde.

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 10, (1981), p. 196-209.

De Sint-Michielsgilde werd bij ordonnantie van Albrecht en Isabella opgericht op 26 maart 1613. Dit geschiedde op aanvraag van enkele edelen en notabelen die een schermgilde wensten. De nieuwe gilde kreeg een schermlokaal in de Lakenhal. Weergave van de reglementen en beschrijving van wedstrijden.

Moderne tijden

VAN GENT M.

Rivieren en kanalen te Gent

Gendtsche-Tijdinghen, 8, 1979, p. 265-274.

Synthetisch beeld van de oorsprong van de Gentse waterlopen 1. gegraven waterlopen ter verdediging van de stad ; 2. waterlopen gegraven om de scheepvaart te bevorderen. Geïllustreerd.

Heemkunde en Folklore

VAN GENT M. (Steels Michel)

Architect Louis Roelandt.

Ghendtsche Tydinghen, VI, (1977), p. 170-177.
Biografische artikels en nota's


1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina