Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina69/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70
en abdijen

VLEESCHOUWERS C.,

Het beheer van het O.L.Vrouwhospitaal te Gent en de stichting van de Cisterciënserinnenabdijen O.L.Vrouw-ten Bos (1215) en Bijloke (1228) door uten Hove's,

Annalen van de Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis, IX, (1971), 13-34.

Over de rol die de Gentse familie uten Hove speelde bij de Citersiënserinnenstichtingen in het Gentse.

Kloosters en abdijen

VLEMINCX M

Benedictus en zijn volgelingen in Oost-Vlaanderen.

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 29, nr. 1, (1980), p. 7-16, geillustreerd.

In 1980 wordt het vijftiende eeuwfeest van de geboorte van de H. Benedictus van Nursia gevierd. In dit artikel vindt men een overzicht van vijftien eeuwen monnikenleven in Oost-Vlaanderen, voornamelijk gecentreerd rond Benedictijnen en Cisterciënzers.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

VLERICK - VERBEKEN Y.

Petrus Jozef Triest 1760-1836

G.O.V. Heraut, jg. 21, (1986), 18 blz.

Biografie opgesteld naar aanleiding van de honderdvijftigste verjaring van het overlijden van kanunnik Triest en de tentoonstelling over leven en werk van deze markante figuur in de Sint-Baafskathedraal. Triest (Brussel, 1760 - Gent, 1836) was de stichter van vier kloosterorden, die zich met karitatief werk belastten : de zusters en broeders van liefde, de broeders van Sint-Jan de Deo en de zusters kindsheid Jesu. Met illustraties.

Biografische nota's en biografieën

VLERICK W

La Concorde

G.O.V. Heraut, 22, (1987), nr. 1, p. 21-30.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VLERICK W.

Chronologisch overzicht van het bouwvallig oeuvre van Roelandt

G.O.V. Heraut, jg. 21, (1986), nr. 6, 3 blz.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VLERICK W.

De Maagd van Gent

G.O.V. Heraut, jg. 19, (maart 1984), p. 103-108 en p. 109-112.

Aflevering 14 en 15 van dit vervolgdossier behandelen : huis- en herbergnamen „De Maagd van Gent"; plaatsnamen, stadsplannen en kaarten ; filatelie. Geïllustreerd.

Heemkunde

VLERICK W.

De Maagd van Gent

G.O.V. Heraut, jg. 19, (januari 1984), p. 97-102.

Bespreking van ikonografische dokumenten met de voorstelling van de maagd van Gent bewaard in het Stadsarchief, alsook herbergnamen „De Maagd van Gent".

Heemkunde

VLERICK W.

De Maagd van Gent, Aflevering 18. I. Iconografie 2. Vlaggen en wimpels

G.O.V. Heraut, jg. 19, (1 november 1984), 20 blz.

Laatste aflevering van deze studie gewijd aan de Maagd van Gent.

Heemkunde

VLERICK W.

De Maagd van Gent. Iconografie

G.O.V. Heraut, jg. 18, (okt. 1983), 16 blz.

Iconografisch overzicht. Rijk geïllustreerd.

Heemkunde

VLERICK W.

De Maagd van Gent. Afl. 17. Iconografie. P. Boekbanden en stempels

G.O.V. Heraut, jg. 19, (juli 1984), 18 blz.

Bespreking van een zeventiental boekbanden in verband met de Gentse maagd. Met lijst der afbeeldingen.

Heemkunde

VLERICK W.

De Maagd van Gent. Attributen en Symboliek

G.O.V. Heraut, jg. 16, (november 1981), 14 blz. Geïllustreerd.
Heemkunde

VLERICK W.

De Maagd van Gent. Iconografie

G.O.V. Heraut, jg. 18, (nov. 1983), 23 blz.

Rijk geïllustreerd

Heemkunde

VLERICK W.

De Maagd van Gent. Iconografie. Aflevering 11

G.O.V. Heraut, jg. 18, (juni 1983), 16 blz.
Heemkunde

VLERICK W.

De Maagd van Gent. Iconografie. Aflevering 9

G.O.V. Heraut, jg. 18, (maart 1983).

Met lijst van afbeeldingen

Heemkunde

VLERICK W.

De Maghet van Ghent

G.O.V. Heraut, jg. 16, (september 1981), 8 blz.

Bespreking van het middelnederlands gedicht „De Maghet van Ghent" dat in 1381 werd geschreven door de Gentenaar Boudewijn van der Lore. Toelichtingen over de dichter en weergave van deze „sproke", die aan het begin schijnt te staan van de Gentse maagd, symbool van de stad. Met lijst van de afbeeldingen van de Gentse maagd, en bibliografie.

Heemkunde

VLERICK W.

De Maghet van Ghent. Zeshonderd jaar jong 13811981. Iconografie

Gent, 1984, 136 n.g. blz.

Bundeling van artikels die eerder verschenen in G.O.V. Heraut betreffende de verschillende voorstellingen van de Maagd van Gent, het zinnebeeld van de stad. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde

VLERICK W.

Dom Petrus Celestin Lou. Titulaire abt van de Sint-Pietersabdij te Gent

G.O.V. Heraut, jg. 19, (21 aug. 1984), 16 blz.

In de Sint-Pietersabdij hangt een schilderij uit 1953-1956 door de Brusselse kunstenaar Joseph Damien dat de intronisatie van Dom Lou als titulaire abt van de Gentse Sint-Pietersabdij in 1946 voorstelt. Lou Tseng-Tsiang werd geboren te Shangai in 1871. Na gewerkt te hebben als ambassade-secretaris huwde hij in 1899 Berthe Bovy en bekeerde zich tot het katholicisme in 1911. Hij was verscheidene malen minister van buitenlandse zaken en nam deel aan meerdere vredesconferenties (o.m. stond hij aan het hoofd van de Chinese delegatie op het Vredescongres van Versailles in 1919). Na de dood van zijn echtgenote in 1922 trad Lou binnen in de Benedictijnerabdij te Sint-Andries bij Brugge en werd in 1935 tot priester gewijd. In 1940 werd hij titulair abt van de Sint-Pietersabdij. Hij overleed in 1948. Geïllustreerd.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis, kerken

VLERICK W.

Een vlaming, Polydoor De Keyser, wordt Lord Mayor

G.O.V. Heraut, 23, (1988), nr. 2, 4 blz.
Biografieën

VLERICK W.

Gentse drinkbakken voor paarden in ere hersteld

G.O.V. Heraut, 21, (1986) nr. 5, p. 14-16.

Op 12 juli 1986 werden de vier gerestaureerde drinkbakken uit het begin van de 20ste eeuw opnieuw in de stad geplaatst. Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde

VLERICK W.

Les trois dames de Gand

G.O.V. Heraut, 21, (1986) nr. 2, 14 blz.

Nota's betreffende een schilderij uit het Louvre te Parijs, dat toe  geschreven wordt aan J.L. David en de echtgenote en twee dochters van de Kortrijkse schepen A.L.J. Morel de Tangry voorstelt. Met illustraties.

Kunst, kultuur

VLERICK W.

Van "Bond voor gidsen" naar Koninklijke Gidsenbond van Gent en Oost-Vlaanderen. Historisch overzicht van 75 jaar toeristische rondleidingen

G.O.V. Heraut, 24, (1989), nr. 1, 16 blz.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VLERICK W. en VERBEKEN Y.

De prijs van Rome

G.O.V. Heraut, jg. 16, (maart 1981), 8 blz.

Geschiedkundig overzicht en lijst van de laureaten voor deze prijs waaraan tal van Gentenaars meedongen en er een erepalmares behaalden.

Heemkunde

VLERICK W. en VERBEKEN Y.

De Sint-Annakerk te Gent

G.O.V. Heraut, 22, (1987), nr. 1, p. 41-54.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VLIEGHE P.

Negen gepentekende standbeelden

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 2, p. 78-87.

De aandacht wordt gevestigd op het boek Onze Standbeelden door Alphonse Vermast met negen pentekeningen van Alphonse van Neste dat in 1900 werd uitgegeven. Met reproduktie van de negen platen : Jacob Van Artevelde ; Metdepenningen ; Lieven Bauwens ; Graaf Karel De Kerchove ; Louis Van Houtte ; Dokter Guislain ; Jan Frans Willems ; Karel Miry ; Georges Rodenbach.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VOLCKAERT J.

En dat aller voor een paar tirannen. Herinneringen van een socialistische arbeider

Leuven, 1983, 143 blz

Voor Gent beschikt men slechts over enkele autobiografieën van socialistische arbeiders uit de 19de en begin 20ste eeuw. PAUL VERBAUWEN behandelt in zijn Schetsen uit mijn leven of de geschiedenis der Gentsche wevers de beginperiode van het socialisme in Gent. De kleermaker PAUL DE WITTE stelt zich in zijn Geschiedenis van Vooruit en de Gentse socialistische arbeidersbeweging sedert 1870 duidelijk oppositioneel op, o.m. tegen de politiek van Anseele. Beide autobiografieën zijn legitimerend van aard. Niets daarvan in het verhaal van JOZEF VOLCKAERT (1870-1959) die slechts enkele herinneringen wenst neer te schrijven voor zijn twee zonen, trots als hij is zijn nakomelingen een betere toekomst te hebben bezorgd dan hijzelf heeft gekend. De uitgevers FRANK UYTTERHAEGEN en GUY VAN SCHOENBEEK zorgen in een uitvoerig nawoord (p. 79-140) voor een situering van het verhaal in de sociaalekonomische en politiekkulturele kontekst van die jaren, waardoor ze de waardevolle en zeldzame getuigenis van Jozef Volckaert ten volle valoriseren. Aldus wordt het verhaal van Volckaert nader gesitueerd tegenover de socialistische beweging, de textiel- en metaalnijverheid (de Puntfabriek of Clouterie et Tréfilerie de Flandre te Gentbrugge) te Gent. Geïllustreerd. Met bijlage (prijzengegevens) en bibliografie.

Hedendaagse Tijd

WAEYTENS G.

Bergenkruis

Land van Rode, Gentbrugge, nr. 38, (1982), 3 blz.

Volkskundige benadering van de kruisen die in de volksverhalen aan bedevaarders verschijnen.

Heemkunde

WAEYTENS G.

De Emmanuel Hielstraat.

Heemkundig Genootschap Land van Rode, nr. 17, (1977), (niet gepagineerd).

Historiek van deze straat (eertijds Ongerijstraat), met anekdoten over de vroegere bewoners.

Heemkunde

WAEYTENS G.

De Lindeboom,

Land van Rode, Gentbrugge, nr. 37, (1982), 5 blz.

Lindebomen te Gentbrugge. Geïllustreerd.

Heemkunde

WAEYTENS G.

De Punt fabriek. 100 jaar metaalindustrie te Gentbrugge (van 1839 tot 1939).

Heemkundig Genootschap Land van Rode, nr. 13, (1976), 4 blz., (niet gepagineerd).

In 1868 richtte A. Pernot een knoppen-, nadien nagelfabrikant uit Gent, een kaarsenfabriek in de Kerkstraat te Gentbrugge in als metaalfabriek en draadtrekkerij. In 1892 werd de onderneming omgevormd tot N.V. „Clouterie et Tréfilerie des Flandres". In 1953 werd het bedrijf geïntegreerd als een afdeling van Arbed. Met één illustratie van het bedrijf in 1902.

Heemkunde

WAEYTENS G.

De wijk Arsenaal.

Heemkundig Genootschap Land van Rode, 22, (1978), 6 blz., (niet gepagineerd).

Met plan van Gentbrugge (Arsenaal) door Jacques Horembault en het grondgebied van Ledeberg tussen Schelde en Roodse Heirbaan (1619).

Heemkunde en folklore

WAEYTENS G.

Dorpen in het Land van Rode : Bottelare

Land van Rode, Gentbrugge, nr. 36, (1981), passus.
Heemkunde

WAEYTENS G.

Geschiedenis van Ledeberg. Deel 1

in Land van Rode. Gentbrugge, nr. 46, 7 blz.

Toponymisch zou Ledeberg teruggaan op „Letka", een woord van Frankische oorsprong dat „water" betekent. Anderen beweren dat Lede in het Germaans „Hlitha" of helling betekent. Deze naam wordt voor het eerst in 964 aangetroffen. Het middeleeuwse Ledeberg blijft als heerlijkheid nauw verbonden met de Sint-Pietersabdij ; dit zou zelfs voortduren tot 1789. Kort historisch overzicht van Ledeberg in de middeleeuwen, in de nieuwe tijd en als zelfstandige gemeente (vanaf 1801).

Heemkunde

WAEYTENS G.

Het gesticht Sint Jozef te Gentbrugge.

Heemkundig Genootschap Land van Rode, Gentbrugge, nr. 31, (1980), 8 blz.

Het Sint-Jozefgesticht voor ouderlingen werd ingewijd op 10 oktober 1881 en bediend door zusters van de H. Vincentius.

Heemkunde en Folklore

WAEYTENS G.

Het kerkhof te Gentbrugge.

5de jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het Land van Rode, 1977, p. 15-64.

Historiek van het kerkhof, gevolgd door een heruitgave van de Graf- en gedenkschriften der provincie Oost-Vlaanderen (Gent, 1866). Dl. Gentbrugge door baron J. de Saint-Genois. Geïllustreerd.

Heemkunde en folklore

WAEYTENS G.

Het oude dorp van Gentbrugge.

Heemkundig Genootschap Land van Rode. 21, (1978), 5 blz.

Bespreking van de oude dorpskom, met dorpsplan (1840).

Heemkunde en folklore

WAEYTENS G.

Het verdwenen kasteel „Het Goet De Meulemeester".

Heemkundig Genootschap Land van Rode, 22, (1978), 2 blz.

Dit herengoed was gelegen in de Kouterstraat, rechtover de Oude Kluis.

Heemkunde en folklore

WAEYTENS G.

Het vermaarde kasteel Coninckxdonck.

Heemkundig Genootschap Land van Rode, nr. 19, (1977), 5 blz. (niet gepagineerd).
Heemkunde

WAEYTENS G.

Het vermaarde kasteel Coninckxdonck.

Heemkundig Genootschap Land van Rode, 19, (1977), (niet gepagineerd).

Coninckxdonck, kasteel gelegen aan het uiteinde van de oude Kerkwegel, dicht bij de uitmonding van de Rietgracht in de Oude Schelde.

Heemkunde en folklore

WAEYTENS G.

Keyser's Kasteel of van Van Hoobrouck de ten Hulle, later Kasteel Morel de Westgaver.

Heemkundig Genootschap Land van Rode, 23, (1978), (niet gepagineerd).

Bespreking van het kasteel vroeger gelegen aan het Heldenplein en van zijn bewoners, 4 blz.

Heemkunde en folklore

WAEYTENS G.

Oude gekende plaatsnamen te Gentbrugge

Land van Rode, Gentbrugge, nr. 38, (1982), 5 blz.

Geïllustreerd

Heemkunde

WAEYTENS G.

Oude hoeven in Gentbrugge.

Heemkundig Genootschap Land van Rode, nr. 17, (1977), 3 blz., (niet gepagineerd).

Een overzicht van bekende hofsteden in Gentbrugge, gevolgd door de publicatie van een kadastrale lijst van 1870 waarin de landbouwers met de grootte van de hen toebehorende hofsteden vermeld worden.

Heemkunde

WAEYTENS G.

Van een weerwolf die genade vroeg

Land van Rode, Gentbrugge, nr. 38, (1982), 1 blz.

Verhaal over de arrestatie van een weerwolf in 1927.

Heemkunde

WAEYTENS G.

Van Sint-Katrien naar Katrienspekken

Land van Rode, Gentbrugge, nr. 37 (1982), 4 blz.

Volkskundige benadering van de katrienbollen.

Heemkunde

WAEYTENS G. PATOOR W. en VAN DAMME R.

Parochies (deel 4), Geschiedenis van Gentbrugge. Vervolg 46

Land van Rode. Gentbrugge, 15 juni 1984, 5 blz.

Bespreking van de bedienaars en pastoors van de kerk van Gentbrugge-Center, alsook van de grafmakers, stoelzetters en klokkenluiders.

Heemkunde

WAEYTENS G. en LEKENS L.

Uit de Gentbrugse eregalerij.

5de Jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het Land van Rode, 1977, p. 65-72.

Biografische nota over kunstschilder Raymond Dewaegenaere (° 1906); broeder Marist Jozef Leonide of Florent Verloove, missionaris in het voormalige Congo (1919-1963) ; Maurice Struyvelt, koster (1891-1962).

Biografische artikelen en nota's

WAEYTENS G., PATOOR W. en VAN DAMME R.

De Oude Kluis (dl. 1), (Geschiedenis van Gentbrugge).

Heemkundig Genootschap Land van Rode, nr. 19, (1977), 5 blz. (niet gepagineerd).
Heemkunde

WAEYTENS G., PATOOR W. en VAN DAMME R.

Geschiedenis van Gentbrugge, De Oude Kluis, dl. 1, 2 en 3.

Heemkundig Genootschap Land van Rode, 20, (1977), en 21 (1978) (niet gepagineerd).

Beschrijving en historiek van het kasteel de Oude Kluis.

Heemkunde en folklore

WAEYTENS G., PATOOR W. en VAN DAMME R.

Het dorp Gentbrugge. Ontstaan, groei, geschiedenis tot 1795. (Geschiedenis van Gentbrugge).

Heemkundig Genootschap Land van Rode, nrs. 13-15 (1976), (niet gepagineerd).

Weinig diepgaand overzicht van de geschiedenis van Gentbrugge.

Heemkunde

WAEYTENS G., PATOOR W. en VAN DAMME R.

Het klooster der Arme en Rijke Claren te Gentbrugge.

Heemkundig Genootschap Land van Rode, 22, (1978), 7 blz.
Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

WAEYTENS G., W. PATOOR en R. VAN DAMME

De oude kerk van Gentbrugge. (Geschiedenis van Gentbrugge).

Heemkundig Genootschap Land van Rode, 16-19, (1977), (niet gepagineerd).
Gebouwen, stadsbeeld

WAEYTENS J.

Gentse wijken en beluiken. De Dampoortwijk,

G.O.V.-Heraut, 25, (1990), nr. 6, p. 73-90.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

WATELET J.1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina