Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina7/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   70

Met het oog op de ontplooiing van de Gentse haven werd Desteldonk op 1 januari 1965 aangehecht bij de Stad Gent. In 1980 werd besloten het gemeentearchief van Desteldonk naar het Stadsarchief over te brengen. Naast de inventaris van de dokumenten die zich in het Stadsarchief bevinden, vindt men in deze publikatie ook een geordende lijst van het archiefmateriaal dat zich nog in het hulpkantoor van Desteldonk bevindt, alsook een inventaris van het archiefmateriaal dat door de gemeente Desteldonk op 4 juli 1958 in het Rijksarchief te Gent werd gedeponeerd.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten
Jan Douliez (In memoriam)

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 41, (1987), p. 230.

Biografische nota over de dirigent en komponist Douliez (Hasselt, 1903 - Brussel, 1987). Met foto.

Biografieën
Jan Frans de Boever (1872-1949) en enkele Gentse tijdgenoten

s.l., s.d., 7 blz.

Cataloog van de tentoonstelling rond de Gentse kunstenaar De Boever. Met biografische kroniek door R. DE BUYST.

Biografieën
Je mettrays Paris dans mon Gandt

Gent, 1981, 44 blz.

Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan de geschiedenis van Gent gehouden ter gelegenheid van de 11 juli-viering 1981 in het Gravensteen. De catalogus werd samengesteld door J. DECAVELE en J. VANNIEUWENHUYSE. De volgende onderwerpen worden behandeld : het oudste Gent ; een stad met internationale allure ; het stedelijk partikularisme onderworpen aan de belangen van de staat ; de eerste industriestad in de Nederlanden ; in Belgisch staatsverband ; Gent en de Vlaamse beweging.

Heemkunde
Jean Van den Bogaerde. Architectuur 1955-1989

Tielt, 1989, 168 blz.

Geïllustreerd

Biografieën
Jos Verdegem. Retrospectieve.

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Stadbestuur Gent. Museum voor Schone Kunsten. Citadelpark, 25 februari - 17 april 1977.

Cataloog van de retrospectieve van de Gentse kunstschilder Jos Verdegem (1897-1957). Met inleiding door jan hoet, lijst van de tentoonstellingen, biografische en bibliografische nota's, getuigenissen en kritieken.

Kunst en Kultuur
Jozef Mees (In memoriam)

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 41, (1987), p. 233.

Biografische nota over de kunstschilder Mees (Gent, 1898 - De Pinte, 1987). Met foto.

Biografieën
Jubileumboek 60 jaar cooperatieve vennootschap Volkshaard Gent 1928-1988

Gent, 1988, 77 blz.

De koöperatieve werd gesticht ter bevordering van de sociale huisvesting. Met ten geleide door P. DE PAEPE en illustraties.

Hedendaagse Tijd
Jubileumboek. 175 jaar Nieuwen-Bosch 1810-1985

Gent, 1985, 186 blz.

Historiek van het Nieuwenboschinstituut te Gent met impressies uit het schoolleven tot 1985. Afzonderlijke hoofdstukken werden gewijd aan de geschiedenis van de oude abdij van Nieuwenbos, aan de kunst en de architektuur binnen het instituut, aan de opeenvolgende eigenaars van het komplex vanaf de Franse tijd en aan de heilige Julie Billiart, stichteres van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen. Geïllustreerd en met een ten geleide van P. SCHAILLEE.

Hedendaagse Tijd
K.S.A. Heilig Hart Sint-Amandsberg in het goud

(s.l.), 1985, 143 blz.

Geïllustreerd gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de K.S.A.-groep in Sint-Amandsberg.

Heemkunde, volkskunde
Karel De Kesel (1849-1922). Portretschilder en beeldhouwer van Zomergemse afkomst

G.O.V. Heraut, jg. 20, aug. 1985, 1 blz.

Korte nota over deze kunstenaar die o.m. twee beelden op de barokgevel van de Vismijn (St.-Veerleplein) ontwierp.

Biografische nota's
Karel van de Woestijne 1878-1929. Tentoonsiellingscatalogus door Marc Somers. Met een inleiding door Albert Westerlinck en chronologisch raamwerk door Prof. em. M. Ruiten.

Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel, 1979, 178 blz.geïllustreerd.

Tentoonstellingscatalogus door het „Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven" te Antwerpen georganiseerd (naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het overlijden van Karel van de Woestijne) in de Koninklijke Bibliotheek Albert 1, van 16 juni tot 22 september 1979. Bespreking van vijfhonderdzeventig nummers in een prachtige bibliofiele uitgave.

Kunst en Kultuur
Kennismaking met Benen Engels

Driemaandelijks Tijdschrift van het Heemkundig Genootschap Land van Rode, 16, (1988), nr. 2, p. 29-31.

Engels (Ename, 1916-) is woonachtig in Gentbrugge en publiceerde tussen 1970 en 1988 vijf poëziebundels. Geïllustreerd.

Biografieën
Keramiek van Achiel Pauwels

Stad Gent. Museum voor Sierkunst), Gent, 1981, 36 blz.

Tentoonstellingscatalogus over het werk van de Gentse keramiekkunstenaar Achiel Pauwels. Rijk geïllustreerd.

Kunst en Kultuur
Kerfstok van de wijn verbruikt op de zittingen van de Keure, (Inventaire Archéologique)

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 10, (1981), p. 297-299.

Inventaire Archéologique. In het Stadsarchief bewaart men onder de bewijsstukken van het jaar 1565 een zevental kerfstokken. Op deze stokken werd het verbruik van de wijn aangemerkt die werd genuttigd door de Schepenen van de Keure. Iedere kerf stelde 2 liter voor. Bespreking van de kerfstokken. Geïllustreerd.

Heemkunde
Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

Koninklijke Kunst- en Letterkundige Kring - Cercle Royal Artistique et Littéraire 110, 1879-1989

Gent, (1989), 215 blz.

Historiek van de Kring, die op 4 mei 1879 ontstond uit de samensmelting van de Société Littéraire en het Kunstgenootschap. Bedoeling was het Gentse kulturele leven te bevorderen door het inrichten van lezingen, tentoonstellingen en muziekopvoeringen. Met illustraties.

Kunst, kultuur
Koninklijke parochiale kring Sint-Stefanus (Gent)

Gent, 1984, s.p.

Kroniek samengesteld naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de „kring" op de Sint-Stefanusparochie te Gent.

Kerkgeschiedenis, kloosters
Koninklijke Unie van de Middenstand-Gent. 100 jaar

Gent, 1987, 46 blz.

De Cercle des Commerçants de Gand werd op 28 november 1887 gesticht als verweermiddel tegen de concurrentie van de verkoopzalen. Eerste voorzitter was Charles Callebaut (1887-1904). De organisatie groeide uit tot een beroepsvereniging die de belangen van de handelaars behartigt. Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde, genealogie
Kultuurpatrimonium VIJL Beschermde monumenten, stadsgezichten en dorpsgezichten

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 41, (1987), p. 151-188.

Voor Gent zijn opgenomen: het wachttorentje "de Peperbus", het huis Lievekaai 1, het huis Predikherenlei 13, het huis Wellinckstraat 103, het bedevaartsoord te Oostakker en de H.-Catharinakerk te Wondelgem. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Kultuurpatrimonium. Beschermde monumenten, landschappen, stadsgezichten en dorpsgezichten

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, jg. 39, (1985), p. 161-198.

Voor Gent wordt de rijwoning Lindelei 10 met gevel uit 1779 besproken. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Kultuurpatrimonium. Beschermde monumenten, stads- o f dorpsgezichten en landschappen

Kultureel jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 1978, p. 151-228

Met bespreking van de in 1978 beschermde Gentse monumenten of stadsgezichten : vlas- en katoenspinnerij, Korianderstraat 2 ,: huizenrij Lamstraat 1-11 ,: hoek Hoogpoort en Stadhuissteeg ,: Metselaarshuis ,: Coupure 575 ,: (Oostakker) hoeve „Maegher Goet"

Gebouwen en stadsbeeld
Kunst en Kultuur

Kunst en Kultuur

Langzaam verkeer in de branding. Pleidooi voor een verkeersleefbaar Gent

Gent, 1982, 84 blz.

Geïllustreerd. Een uitgave van de Aktiegroep Openbaar Vervoer, Gent.

Heemkunde
Leon De Smet 1881-1981. Herdenkingstentoonstelling

s.l., 1981, 64 blz.

Tentoonstelling ingericht door de Latemse Kunstkring en de Stichting Leon De Smet van 14 juni tot 12 juli 1981 op de Artiestenzolder van het gemeentehuis te Sint-Martens-Latem en in het Museum Leon De Smet, Deurle. De tentoonstelling is integraal gewijd aan de schilder Leon De Smet (1881-1966).

Kunst en Kultuur
Liber amicorum dr. I. Scheerder. Tijdingen uit Leuven over de Spaanse Nederlanden, de Leuvense universiteit en historiografie

Vereniging historici Lovaniensis, Leuven, 1987, 394 blz.

Dr. Jef Scheerder is oud-student van de K.U.L. Hij is een autoriteit voor de periode van de Beeldenstorm en specifieker nog voor de Gentse toestanden uit die periode. Met foto.

Biografieën
Lijst der verhandelingen voorgelegd aan de Belgische universiteiten tot het behalen van de graad van licentiaat geschiedenis, handelend over de nieuwste tijd. Zittijden 1975_1980.

Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, jg. 3, nr. 3, (1981), 35 blz.

Vele van deze studies, alhoewel ze vaak een zeer algemeen onderwerp behandelen, kunnen een meer genuanceerde kijk geven op het historisch gebeuren in Gent. Specifiek voor Gent zijn echter belangrijk.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten
L'occupation en France et en Belgique 1940-1944. Tome I

Revue du Nord, (Buiten reeks, nr. 2), (1987), 498 blz.

Handelingen van een colloquium ingericht door de universiteit van Rijsel op 26, 27 en 28 april 1985. Vooral interessant voor Gent zijn : MEYERS W.C.M. Les autorités communeles belges au début de l'occupation (1940-1941) (p. 195-218) en MARTIN D. Les universités belges pendant la Deuxième Guerre Mondiale (p. 315-336). Met illustraties.

Hedendaagse Tijd Hedendaagse Tijd
Lodewijk XV-huis.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12, (1983), nr. 2, p. 88-90.

Inventaire Archéologique - Fiche nr. 95. Kunsthistorische fiche over het huis met Lodewijk XV-gevel, Hoogpoort nr. 65, dat in of kort na 1751 werd opgericht voor Jean-Jacques Serlippens, procureur van de Kamer en van de Vierschaere van de Keure.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Lood-, zinkbewerkers en schaliedekkers te Gent en Oost-Vlaanderen. 50 jaar beroepsvereniging 1936-1986

Gent, 1986, 87 blz.

Deze herdenkingsbrochure van de Verenigde Patroons lood- en zinkbewerkers en schaliedekkers van Gent en Oost-Vlaanderen bevat verscheidene historische bijdragen : Hygiëne in historisch perspectief, een verhaal door L. DE WULF ; Het bouwbedrijf en de geschiedenis van het loodgietersambacht te Gent tot aan de Franse revolutie (1789) door B. BAILLIEUL en Van noklood tot beerput, loodgieters en loodgieterij in de 19de eeuw (1789-1914) te Gent door A. ELOY. Met feestgroet van gouverneur H. BALTHAZAR, inleiding van N. DE PUE en ledenlijst van de beroepsvereniging. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde
Louis de Meester (In memoriam)

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 41, (1987), p. 231.

Biografische nota over de musicus De Meester (Roeselare, 1904-Gent, 1987). Met foto.

Biografieën
Louis Roelandt

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15 (1986), nr. 1, p. 30-36.

Biografische nota over deze 19de-eeuwse architekt (° 1786-† 1864). Enkele bekende bouwwerken van zijn hand : de Aula, het Gerechtshof, het Casino, de Grote Schouwburg (Opera). Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën
Lucien de Coninck (1909-1988). Bioloog-humanist-'t Zaller

't Zal Wel Gaan, nr. 2, Gent, 1990, 67 blz.

Diverse bijdragen over leven en werk van de Gentse prof. in de wetenschappen (biologie) De Coninck.

Biografieën
Mendonk vroeger

Gent, 1981, 22 blz.

Tentoonstelling georganiseerd door het Gentse Stadsbestuur ter gele­genheid van de plaatselijke kermis, 11-14 juli 1981. Catalogus door K. DEPOORTER en R. MERTENS, o.l.v J. DECAVELE. Na een historisch overzicht van Mendonk, volgt de bespreking van 128 nummers die behandelen : de archeologische vondsten ; de his­torische ontwikkeling ; de H. Bavokerk en kapel ; de getuigen van het landelijk karakter van Mendonk ; de dorpssamenleving vroeger.

Heemkunde
Met vlag en wimpel. Een banistische kijk op de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen,

Gent, 1984, 156 blz.

Catalogus uitgegeven door het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen in het kader van het initiatief tot uitbouw van een Museum van de Vlaamse Sociale Strijd naar aanleiding van een tentoonstelling in het Centrum voor Kunst en Cultuur. De catalogus werd samengesteld door het Katholieke Documentatie- en Onderzoekscentrum (KADOC) uit Leuven. Een belangrijk aandeel van de tentoongestelde voorwerpen en documenten is afkomstig uit Gentse verzamelingen.

Hedendaagse tijd
Meubilair ontworpen door Henry Van de Velde.

Stad Gent. Museum voor Sierkunst. Tijdelijke tentoonstelling recente aanwinsten, 2 juli - 4 september 1977), Gent, 1977, 5 blz.

Bespreking van een aantal meubels en kunstvoorwerpen ontworpen door architect Henry Van de Velde (1863-1957) of door zijn omgeving.Middeleeuwen 1978.

Gent, 1978.

Samenvatting van de referaten gehouden op de contaktdagen die werden georganiseerd door de Dienst voor Archeologie en Historische Monumenten, Gent en door de Nationale Dienst voor Op­gravingen, Brussel op 17 en 18 maart 1978. Met bijdragen door J. Vandenhoute, Stadsarcheologie te Gent (O.-VI.), p. 45-46; G. desmet, Noodopgravingen naar het Tempelhof te Gent (O.-Vl.), p. 47-48, en voorstelling van de Dienst voor Archeologie en Histo­rische Monumenten van de Stad Gent, p. 53-56.

Archeologie
Musea

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, jg. 39, (1985), p. 209-211.

Bespreking van het Schoolmuseum Michel Thiery en het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd.

Kunst en kultuur
Musea Gent. Musées de Gand. Genter Museen. Museums of Ghent

Stad Gent, Gent, 1989, 93 blz.

Voorstelling van de belangrijkste stedelijke en niet-stedelijke musea. Met woord vooraf door schepen R. VAN QUAQUEBEKE, ten geleide door J. DECAVELE, Franse, Duitse en Engelse samenvattingen. Geïllustreerd.

Kunst, kultuur
Museum Meerhem. Katalogus, s.l. (Gent), s.d. (1980 )

Gent, geillustreerd), 56 blz.,.

Catalogus van het kleine „huismuseum" dat is ingericht in het psychiatrisch instituut Sint jan de Deo, Fratersplein 9 te Gent. In dit museum verneemt men meer over de Fraters van het Meerhem ,: de Kartuizers van Rooigem en het Meerhem ,: het Kartuizerleven ,: de militaire bezettingen van de Kartuis ,: Lieven Bauwens en zijn fabriek in de Kartuizerkapel ,: de Vrede van Gent ,: de Broeders van St.Jan de Deo en de Broeders Hiëronymieten. Met elf bijlagen.

Kunst en Kultuur
Museum van Hedendaagse Kunst. Catalogus van de Verzameling. Catalogue de la Collection. Katalog der Sammlung. Catalogue of the Collection

Brussel, 1982, 2 dln., 608 en 55 blz.

Catalogus uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling van de verzameling van het Museum van Hedendaagse Kunst Gent in het Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, van 16 juli tot 5 september 1982, met objecten van de eigen verzameling, van bruiklenen van de Belgische Staat, private verzamelingen en van de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst, Gent. K.J. Geirlandt geeft in het inleidende hoofdstuk van het eerste deel een beeld van het ontstaan en de groei van het Museum van Hedendaagse Kunst. J. HOET situeert in „Es ist schon im grössten Museum Europas", vleiende woorden van Joseph Beuys of realiteit? het museum en zijn collectie op nationaal en internationaal vlak. Daarna volgen biografische notities en beschrijving van het werk van 123 kunstenaars (in vier talen), samengesteld door N. DE DAUW en V. VAN DURME. Tenslotte een overzicht van tentoonstellingen en activiteiten, 1976-1982. Het tweede deel bevat de viertalige technische catalogus. Het eerste deel is zeer rijk geïllustreerd.

Kunst en Kultuur
N.V. Belgische IJzerhandel Huis De Keyser

Berichtenblad. Gentse Vereniging voor Scriptophilie, jg. 3, (1984), nr. 1, p. 3-5.

De zetel was gevestigd te Gent, Burgstraat 9. Het gebouw werd gekocht in 1919. Het deed vroeger dienst als lokaal „God en Vader land". Beknopt overzicht van de bedrijfsgeschiedenis. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie
Nationaal Biografisch Woordenboek. 10,

Koninklijke Academiën van België), Brussel, 1983, VII + 727 + XXXI blz. en kol.

Voor Gent werden opgenomen : de kunstschilder Dominique de Bast, 1781-1842, (15-18); de monnik en heilige Bavo, midden 7de eeuw, (18-21); de schrijver Karel Broeckaert, 1767-1826, (49-60); de bibliothekaris en schrijver Johan Daisne, 1912-1978, (123-131); de advokaat en hoogleraar Willy Delva, 1921-1980, (140-147); de geneesheer en schrijver Leon Elaut, 1897-1978, (159-166); de letterkundige en hoogleraar Jacob Heremans, 1825-1884, (251-257); de architekt Achille van Hoecke, 1871-1918, (258-260); de geneesheer en letterkundige Judocus de Hoon, 1787-1867, (262-263); de komponist Emiel Hullebroeck, 1878-1965, (268-273); de wiskundige Lievin Hulse, 1546-1606, (273-288); de beeldhouwer en kunstschilder Dominicus Ingels, 1881-1946, (289-298); de scheikundige Edward Jacquemijns, 1806-1874, (299-302); de drukker Pieter de Keysere, 16de eeuw, (345-349); de advokaat en hoogleraar Albert Kluyskens, 1885-1956, (349-362); de wiskundige en hoogleraar Jean Francois Lemaire, 1797-1852, (400-403); de oudheidkundige Joseph Maertens de Noordhout, 1872-1941, (417-420); de ingenieur en hoogleraar Gustave Magnel, 1889-1955, (420-426); de literator en hoogleraar Henri Moke, 1803-1862, (465-472); de ambtenaren Frans, Geeraard, Karel en Lieven Rym, 16e eeuw, (552-570); de drukker en politikus Alfons Siffer, 1850-1941, (580-592); de letterkundige en politikus Julius Vuylsteke, 1836-1903, (686-698).


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina