Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina9/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   70

Biografische nota's en biografieën
Patershol Gent. Binnenste buiten

Gent, 1986, 119 blz.

Bundeling van korte artikeltjes in verband met het Patershol te Gent. Na een historiek van deze middeleeuwse stadswijk, worden de belangrijkste gebouwen per straat besproken. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Persconferentie „800 Jaar Gravensteen".

Gent, 1980, 12 blz.

Bondige inlichtingen in verband met de viering van achthonderd jaar Gravensteen. Toch interessante gegevens over: het opschrift op het poortgebouw (1180) ,: van fabriek tot stoere burcht ,: het Museum voor Gerechtsvoorwerpen.

Heemkunde en Folklore
Poorters en buitenpoorters van Gent 1477-1492, 1542-1796

Inventarissen en Indices gepubliceerd door het Archief , Gent, 1986, VIII + 307 blz.

Deze uitgave brengt kronologische lijsten van nieuw aanvaarde Gentse buitenpoorters (1477-1492) en poorters (1542-1796) en is voorzien van een inleiding door J. DECAVELE. De oorspronkelijke zeven inschrijvingsregisters worden bewaard in het Gentse Stadsarchief. Ze zijn niet alleen van belang voor het genealogisch onderzoek, maar ook voor de kennis van demografische en ekonomische wijzigingen in het verleden. Indices op persoons- en plaatsnamen, die het gebruik van de publikatie moeten vereenvoudigen, zullen eerlang verschijnen.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten
Portret van Jeanne Bauwens-van Peteghem, Gent 1741-Gent 1802 door Francois Joseph Kinsoen (Brugge 1770-1839),

G.O.V.-Heraut, 25, (1990), nr. 2, 2 blz.
Kunst, kultuur
Pretiosa neerlandica. Schatten uit de Nederlandse taal- en letterkunde in de Gentse Universiteit

Rijksuniversiteit Gent. Schatten van de Universiteitsbibliotheek, 6), Gent, 1988, V + 256 blz.

Na De neerlandistiek te Gent vanaf 1817 tot 1988 door A. DEPREZ (1-27) volgen kronologisch Middeleeuwen door J. REYNAERT (29-76), Zestiende tot achttiende eeuw door W. WATERSCHOOT en D. COIGNEAU (77-138), Negentiende eeuw door A. DEPREZ (139-187), Twintigste eeuw door A.M. MUSSCHOOT (189-215) en Taalkunde door H. RYCKEBOER (217-256). Geïllustreerd.

Kunst, kultuur
Prof. dr. Willem De Vreese (1869-1938). Een herdenking

A.N.V. Afdeling Oost-Vlaanderen), Gent, 1988, 71 blz.

Bundeling van drie artikels rond prof. De Vreese, filoloog en onder meer hoogleraar en bibliothecaris aan de Rijksuniversiteit te Gent. Met een ten geleide van prof. A. DEPREZ.

Biografieën
Projektboek Gent.

Uden, 1976.

Verslagboek over een schoolproject waaraan werd deelgenomen door 260 leerlingen van het College van het H. Kruis te Uden (Noord­Brabant). Dit projectboek geeft een aantal indrukken van de leerlingen over Gent, afgenomen interviews en de uitwerking van opdrachten o.m. in verband met de geschiedenis en kunstgeschiedenis van Gent. Op didaktisch gebied erg releverend. Geïllustreerd met talrijke tekeningen en schetsen door de leerlingen.

Algemeen
Recht en instellingen in de oude Nederlanden tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Liber Amicorum jan Buntinx

Symbolae series A l vol. 10), Leuven, 1981, XXI + 627 blz.

Naast de artikelen bevat het Liber Amicorum een inleiding van J.A. VAN HOUTTE en een biobibliografie door W. BUNTINX. Jan Buntinx ('s Herenelderen, 1911-) studeerde geschiedenis aan de K.U.L. en doktoreerde aan de R.U.G. in 1947. Hij slaagde ook voor het examen van kandidaat-archivaris bij het Rijksarchief (1935). Na een korte leraarsopdracht aan de Rijksnormaalsmhool te Lier, werd hij tot archivaris aangesteld in het Algemeen Rijksarchief te Brussel en in het Rijksarchief te Gent (1938). Van 1963 af was hij verbonden aan de K.U.L. Met illustraties.

Biografische nota's en biografieën
Renaissance en barok. Textilia uit eigen bezit

Museum voor Sierkunst), Gent, 1988, 99 blz.

Geïllustreerd

Kunst, kultuur
Rendez-vous met Magere Hein. Doods- en rouwgebruiken in de 19de eeuw

Stad Gent. Dienst voor Culturele Zaken. Museum voor Volkskunde, Gent, 1986, 149 blz.

Catalogus van een tentoonstelling die van 31 oktober 1986 tot 25 januari 1987 werd opgesteld in het Museum voor Volkskunde en tot stand kwam met de medewerking van de Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen. Alhoewel het opzet door de auteurs R. VAN DE WALLE, Y. HOLLEBOSCH - VAN RECK, V. MEILLANDER, G. WEZE algemeen wordt benaderd, worden toch overtalrijk Gentse toestanden belicht. Het boek omvat drie delen : „Als de doodsklok luidt". Gebruiken bij afsterven en rouw ; „Pret en verzet met Magere Hein". De dood in spel en ontspanning ; „Tijd en eeuwigheid". Symbolische voorstellingen van de dood. Met bibliografie en catalogus (394 items). Rijk geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde
Repertorium van de oudleerlingen en historiek van het Don Boscocollege. Sint-Denijs-Westrem (1934-1962), Zwijnaarde (1962-1987 )

Waregem, 1988, 247 blz.
Hedendaagse Tijd
Restauratie is rijkdom

Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent, 1989, 47 blz.

Over het Hof van Ryhove en de restauratieproblematiek van de schilderijen die leden van de familie Ryhove voorstellen (17de-20ste eeuw). Geïllustreerd.

Kunst, kultuur
Restauratie van het Postgebouw Gent

Ministerie van Openbare Werken - Regie der Gebouwen, s.l., 1981.

Aan de restauratie van het postgebouw, waartoe het initiatief genomen werd in 1978, ging een studie vooraf over de schilden en beelden waarmee de gevels zijn getooid. De eigenlijke restauratie van de zgn. „Centrale Post" in eklektische stijl (gebouwd in 1898-1910 door de bouwmeesters L. CLOQUET en E. MORTIER) gebeurde tussen maart 1979 en juni 1980. De brochure bevat een historiek van het gebouw door J. SCHEERDER, met daarnaast een uitvoerige studie door A. VANVLASSELAER. Met aantekeningen en bronnenopgave. Rijk geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Retrospectieve tentoonstelling Anna De Weert (1867-1950), Jenny Montigny (1875-1937), Yvonne Serruys (1873-1953),

Museum van Deinze en Leiestreek), Deinze, 1987, 79 blz.

Cataloog naar aanleiding van een overzichtstentoonstelling met werk van drie kunstenaressen, die volgelingen waren van Emile Claus. Anna De Weert en Jenny Montigny waren van Gentse afkomst. Met inleiding door V. VAN DOORNE en illustraties.

Biografieën
Retrospectieve tentoonstelling Ferdinand Willaert (1861-1938)

Museum van Deinze en Leiestreek, Deinze, 1986, 47 blz.

Catalogus van de tentoonstelling (4 oktober - 1 december 1986) gewijd aan deze Gentse kunstenaar (° Gent, 1861 - † Gent, 1938). W. LAUREYSSENS geeft in een uitvoerige biografische nota een inleiding.

Biografische nota's en biografieën
Retrospectieve tentoonstelling Leon Sarteel, (Stad Gent. Dienst Culturele Animatie),

Gent, 1982, 74 blz.

Van 16 oktober tot 14 november 1982 werd een retrospektieve Leon Sarteel georganiseerd in het Kasteel Borluut te Gent-Sint-DenijsWestrem. Sarteel werd geboren te Gent in 1882. Hij kreeg zijn opleiding als beeldhouwer aan de Sint-Lucasschool en aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, o.m. bij Jules Van Biesbroeck en Jean Delvin. Deze catalogus bevat naast een biografische nota door Marcel DUCHATEAU, een selectie van hetgeen kunstkritici over hem schreven, een lijst met biografische gegevens en een lijst van tentoonstellingen, alsook een bibliografie. Rijk geïllustreerd.

Kunst en Kultuur
Retrospectieve tentoonstelling Maurice Sys 1880-1972

Museum van Deinze en de Leiestreek, Deinze, 1989, 55 blz.

Sys (Gent, 1880-1972) schilderde portretten, landschappen en stadsgezichten, maar vooral zee- en havengezichten. De kataloog bevat een overzicht van leven en werk door G. SIJS, een bloemlezing uit gepubliceerde kunstkritieken en een lijst van de tentoon gestelde werken. Met voorwoord door schepen J. DE RUYCK en illustraties.

Biografieën
Retrospectieve tentoonstelling Xavier de Cock (1818-1896), Cesar de Cock (1823-1904), Gustave den Duyts (1850-1897)

Museum van Deinze en Leiestreek), Deinze, 1988, 76 blz.

Kataloog vna een overzichtstentoonstelling met werk van drie uit Gent afkomstige landschapsschilders. Met voorwoord door J. 'T KINDT DE ROODENBEKE en opdracht en levensschetsen door V. VAN DOORNE en L. MOORS. Geïllustreerd.

Biografieën
Retrospektieve Antoon Catrie (1924-1977),

Gent, 1987, 48 blz.

Catalogus van een overzichtstentoonstelling met werk van de Gentse schilder Catrie. Met inleidende tekst van J. MUREZ, een levensschets van de kunstenaar en lijst van de vroegere tentoonstellingen. Geïllustreerd.

Biografieën
Retrospektieve Karel van de Woestijne

Dekenij 't Seleskest), Gent, 1989, z.p.

Geïllustreerd

Biografieën
Retrospektieve Leon De Smet 1881-1966

Museum Leon De Smet. Museum Mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens), Deurle, 1986, z.p.

Catalogus met teksten van Jan D'HAESE over de Gentse kunstschilder Leon De Smet. Met kronologische biografie, beknopte bibliografie en overzicht van de belangrijkste tentoonstellingen. De catalogus omvat 82 items. Rijk geïllustreerd.

Kunst en kultuur
Richard-Casimir Van Damme (1885-1943)

Land van Rode, jg. 14, (1986), nr. 1, p. 90-92.

Korte biografie over de heemkundige R.-C. Van Damme. Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën
Rijksarchief te Gent, in Het Rijksarchief in de Provinciën. Overzicht van de Fondsen en Verzamelingen. Dl. 1. De Vlaamse Provinciën.

Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën), Brussel, 1974, p. 147-228.

Algemene inlichtingen over het Rijksarchief te Gent. Na een historisch overzicht volgt een opsomming van fondsen en verzamelingen als volgt ingedeeld: A. Archieven van de Kerkelijke Instellingen; B. Archieven van de Publiekrechtelijke Instellingen. Oud Regime ; C. Archieven van de Publiekrechtelijke Instellingen. Hedendaagse Periode ; D. Notariële Ar­chieven ; E. Archieven van Families, Particuliere Personen, Bedrijven en Private Verenigingen ; F. Verzamelingen, waaronder parochieregisters, re­gisters van de burgerlijke stand, kaarten en plans, microfilms, bibliotheken, fragmenten van verzamelingen van archiefstukken.

Varia en Personalia
Rijwoningen te Gent 1880-1890

Gent, 1982, 16 blz.

Catalogus van tentoonstelling samengesteld door het Documentatiecentrum van het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent. Bespreking van rijwoningen van de architecten : Beert - Campens (1898); J. Rooms (1906); Valentin Vaerwijck (1913); Albert Van Huffel (1925); Emile De Nil (1926); Gaston Eysselinck (1930); Jules Lippens (1931); Baro (1968); Jo Raman - Fritz Schaffrath (1973) . Met een lijst van de belangrijkste rijwoningen in het Gentse (18801980). Met bibliografie. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
S.A. Compagnie du Chemin de Fer d'Anvers á Gand, par Saint Nicolas et Lokeren

Berichtenblad. Gentse Vereniging voor Scriptophilie, jg. 3, (1984), nr. 5, p. 5-9.

In 1842 kreeg ingenieur De Ridder toelating een spoorlijn te bouwen tussen Gent en Antwerpen Linkeroever. De Ridder had berekend dat een lijn met rails die slechts op een afstand van 1,15 m van elkaar liepen veel goedkoper zou uitvallen. In 1844 werd de sektie Sint-Niklaas-Antwerpen opengesteld. In 1845 besloot De Ridder zijn concessie aan een naamloze vennootschap over te dragen. Ondanks de nadelen — de Schelde werd door de passagiers per stoomboot, voor de goederen per roei- of zeilboot overgestoken — was de lijn een groot succes. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie
S.A. Du Phenix pour la fabrication de Machines et de Mécaniques (Gent)

Scriptophilie, 7, (1988), nr. 3, p. 4-7 .

Geïllustreerd

Industriële archeologie, scriptophilie
Sanderus

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 5, p. 240- 248.

Herneming van een artikel door P. KLUYSKENS over Antoon Sanderus (1586-1664), priester en auteur van letterkundige en historische werken. Vooral bekend bleef zijn rijkelijk geïllustreerd „Verheerlijkt Vlaanderen". Met afbeelding van de besprokene.

Biografische nota's en biografieën
Schaal „Leon Gheude"

De Draeke, jg. 4, vol. 2, 1980, p. 51.

Op zondag 14 september 1947 greep te Gent voor de eerste maal de internationale wedstrijd voor gasballons plaats. De wedstrijd werd „Schaal Leon Gheude" genoemd naar een gekende ballonvaarder. Het betrof een wisselbeker die driemaal door éénzelfde ballonvaarder moest gewonnen worden om definitief zijn eigendom te worden. Bij het onderzoek van deze ballonvaart wordt er gewezen op de tegen­strijdige berichten die verschenen in catalogi en kranten. Geïllustreerd. Met bibliografie.

Heemkunde
Simboliek Republiek en symboliek

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 6, p. 289-310.

Symboliek en ritualen gebruikt tijdens de Franse overheersing te Gent. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd
Sint-Janskapel

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 1, p. 18-21.

Weergave van de fiche in februari 1900 door Paul Bergmans opgesteld voor de Inventaire Archéologique. Fiche nr. 107 in de rubriek Kerkelijke bouwwerken - Sintlansklooster - XVIlle eeuw (17441745). De kapel van het Sint-Jansgodshuis (Sint-Janten-Dulle) werd in 1743-1745 gebouwd door meestermetser Bernard De Wilde. Na de afschaffing van het Godshuis in 1797 werd het gebruikt als magazijn. In 1886 werd de kapel bestemd voor de Anglikaanse eredienst. Geïllustreerd.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis, kerken
Sint-Kruis-Winkel vroeger

Gent, 1981.

Catalogus van een tentoonstelling georganiseerd door het Stadsbestuur ter gelegenheid van de plaatselijke kermis, 5-9 juni 1981. Sint­Kruis-Winkel behoorde administratief en juridisch tot het Ambacht Assenede. In 1579 vormde het samen met Wachtebeke een afzonder­lijke vierschaar. Tijdens het Oud Regime lagen verschillende heer­lijkheden, o.a. deze van de Borluuts in de gemeente. In twee fasen, nl. in 1927 en 1965 werd de gemeente door Gent opgeslorpt. De catalogus schenkt aandacht aan de archeologische vondsten, de histo­rische ontwikkeling o.m. het graven van de Sasse Vaart ; het kas­teel van Terdonk gebouwd in 1880 ; de gotische kerk uit de 15de eeuw, geklasseerd bij KB in 1936 ; de landelijke ongereptheid en de dorpssamenleving.

Heemkunde
Sint-Michielskerk. Kerkschat en iconografie.

Kerkfabriek, 14-23 juli 1979, Gent, 1979, 56 blz., Catalogus van de tentoonstelling ingericht door de -

De samensteller P. Verbraeken onderscheidde in deze tentoonstelling twee delen : de kerkschat en de ikonografie. De kerkschat bevat de edelsmeedkunst en de borduurkunst. De ikonografie wordt onderverdeeld in oude ikonografie en verder in schilderijen, akwarellen en etsen van 20ste-eeuwse kunstenaars.

Hedendaagse Tijd
Sint-Paulusinstituut, Broeders van Liefde Patijntjestraat. Vijftig jaar humaniora

Gent, 1989, 132 blz.

Geïllustreerd

Hedendaagse Tijd
Sint-Pauluskerk Gent 1931-1981. Huldeboek

s.l., s.d., 166 blz.

In 1902 ontstond officieel de Sint-Paulusparochie. De kern ervan was de druk bevolkte Kortrijksesteenweg. Op 19 maart 1905 werd een houten noodkerk in gebruik genomen. Pas in 1931 kon ze ver-vangen worden door de huidige stenen Sint-Pauluskerk. Het boek beschrijft ook het parochiaal leven tot op vandaag. Met ten geleide van pastoor E. VAN DEN DAELE, het verslag van de akademische zitting van 20 september 1981 en illustraties.

Kerkgeschiedenis, kloosters
Speuren, spitten, sparen. Oost-Vlaanderen archeologisch doorgelicht

Gent, 1988, 132 blz.

Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling die van 16 januari 1988 tot 7 februari 1988 werd opgesteld in Het Toreken op de Vrijdagmarkt te Gent. Na een bondige inleiding over de archeologie en haar methoden volgen twaalf archeologische verkenningen van sites in Oost-Vlaanderen. Voor Gent zijn te vermelden J. VANMOERKERKE, Gent. De opgravingen aan de Hogeweg (p. 47-53); F. VERMEULEN, Sint-Denijs-Westrem. Een inheems-Romeinse wegnederzetting met uitgestrekte begraafplaats op het voormalig vliegveld (p. 81-84); M.C. LALEMAN en P. RAVESCHOT, Onderzoek van een middeleeuwse stad (p. 87-91); M. DE SMET, Sinaai. De Baudelo-abdij in Klein-Sinaai (p. 95-105); E. BALTHAU, L. HANSELAER en F. VERHAEGHE, Laarne. Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in het kasteel (p. 119-120). Geïllustreerd.

Archeologie
Stad Gent. 500 jaar schietsport met vuurwapens

Gent, 19881 56 blz
Heemkunde, volkskunde, genealogie
Stalhof, een renovatiesuggestie voor Gent (hoofdlijnen van „Stalhof-een werkschrift ; analyse en renovatie van een Gentse industriële site", van de W.K.I.A.P.),

Ons Industrieel Erfgoed, Jaarboek van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw. (periode 19781980), Gent, 1982, p. 234-252.

Renovatiesuggestie voor het voormalig bedrijf UCO-Terplaten te Gent. Het betreft een fabriekscomplex langsheen de Muinkschelde waarvan de eerste vestiging dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw.

Industriële Archeologie, Scriptophilie
Tentoonstelling "Over textiel gesproken"

Het Toreken, Gent, 1987, 26 blz.

Kataloog van een tentoonstelling met een overzichtsartikel van J. VAN DE WIELE over de geschiedenis van de Gentse textielnijverheid en een lijst van de tentoongestelde stukken.

Industriële archeologie


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina