Bibliografie van werken betreffende theologie en godsdienst, verschenen in het nederlandsDovnload 201.78 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte201.78 Kb.
BIBLIOGRAFIE VAN WERKEN BETREFFENDE THEOLOGIE

EN GODSDIENST, VERSCHENEN IN HET NEDERLANDS

35(2007)1

=====================================================
AALBERSE, P.J.M. De dagboeken van P.J.M. Aalberse 1902-1947/ ed. A.C.M. Kappelhof en J.P. de Valk. s-Gravenhage, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2006, 8°, LXX-1004p. ISBN 90-5216-155-0: € 55
AANWEZIG Aanwezig onderweg: Keltisch-christelijke spiritualiteit voor vandaag/ red. Gerke van Hiele, Jan Joost Kessler, Teun Kruijswijk Jansen. 2e dr. Kampen, Kok, 2007, 8°, ill., 144p. (1e dr.: 2005).

ISBN 90-435-1069-6: € 16,5


ALBERS, Ineke Heilige kracht wordt door beweging losgemaakt: over pelgrimage, lopen en genezing. Groningen, Instituut voor Liturgiewetenschap, 2006, 8°, 529p. (Netherlands studies in ritual liturgy, 5. - Proefschrift RU Groningen). ISBN 90-367-2874-6: € 45
ALMACHTIG Almachtig kwetsbaar: reflecties op missionaire presentie/ met bijdr. van Tom Boesten, Ryan van Eijk SMA, Bob van Geffen e.a.. Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2006, 8°, 110p.

ISBN 978-90-441-2092-9: € 14,9


AMBACHT Ambacht of wetenschap: elf wetenschappers over De Nieuwe Bijbelvertaling/ red. Rieuwerd Buitenwerf, Jan Willem van Henten, Nelleke de Jong-van den Berg. Heerenveen, NBG, 2006, 8°, 187p. ISBN 978-90-6126-886-4: € 14,95
AMELINK, Agnes Fietsen met God: van Canterbury naar Rome/ Agnes Amelink, Monic Slingerland, Alja Tollefsen. Amsterdam, Balans, 2007, 8°, ill., cart., 286p. ISBN 978-90-5018-793-0: € 16,5
ATKINSON, David De boodschap van Genesis 1-11: de morgenstond der schepping/ vert. Berend Meijerink. Hoenderloo, Novapress, 2006, 8°, 223p. (BSV-serie. - Vert.van: The message of Genesis 1-11).

ISBN 978-90-6318-313-4: € 15,9


AUGUSTINUS, Aurelius De stad van God/ vert. en ingel. door Gerard Wijdeveld. 5e dr. Amsterdam, Ambo, 2007, 8°, 1295p. (Ambo-Olympus. - Vert.van: De civitate Dei. - 1e dr.: Baarn, Ambo, 1983).

ISBN 978-90-263-1995-2: € 34,95


AUGUSTINUS, Aurelius De weg naar u toe: preken over teksten uit het Johannesevangelie (= Sermones de scripturis 117-147A + 368)/ vert., ingel. en van aant.voorz. door Joke Gehlen-Sprinorum e.a. Budel, Damon, 2007, 8°, 365p. ISBN 978-90-5573-767-3: € 34,9
BAAN, Bastiaan Wegen naar christelijke meditatie. 2e dr. Zeist, Christofoor, 2007, 12°, 166p. (1e dr.: 1999). ISBN 978-90-6238-672- : € 16,5
BAIGENT, Michael Het heilige bloed en de heilige graal/ Michael Baigent, Richard Leigh & Henry Lincoln; vert. Minze bij de Weg e.a. Baarn, Tirion, 2007, 8°, ill., 448p. (Vert.van: The holy blood and the holy grail. - Oorspr. Ned. uitg.: Amsterdam, Elsevier, 1982).

ISBN 978-90-439-0994-3: € 17,95


BARNAVI, Eli God(en), een handleiding: de religieuze beleving/ Eli Barnavi en Aviad Kleinberg. Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2006, 4°, ill., 160p. (Officiële catalogus van: God(en), een handleiding, Brussel, Tour & Taxis, 2006-2007). ISBN 90-77941-321-2: € 10
BEKE, Wouter De ziel van een zuil: de Christelijke Volkspartij 1945-1968. Leuven, Universitaire Pers, 2005, 8°, ill., 535p. (KADOC Studies, 30).

ISBN 90-5867-498-3: € 40


BELIJDENISGESCHRIFTEN Belijdenisgeschriten voor de Protestantse Kerk in Nederland. 2e dr. Zoetermeer, Boekencentrum; Heerenveen, Protestantse Pers, 2007, 8°, 244p. (1e dr.: 2004). ISBN 90-239-1620-4 (Boekencentrum); 90-8525-001-3 (Protestantse pers), : € 19
BERGER, Maurits Sharia: islam tussen recht en politiek. Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 8°, XII-288p. ISBN 978-90-5454-658-0: € 20
BERNTS, Ton God in Nederland, 1996-2006/ Ton Bernts, Gerard Dekker, Joep de Hart. Kampen, Ten Have, 2007, 8°, ill., tab., 220p.

ISBN 978-90-259-5740-7: € 19,9


BERTRAM-TROOST, Gerdien D. Geloven in bijzonder onderwijs: levensbeschou-welijke identiteitsontwikkeling van adolescenten in het voortgezet onderwijs. Zoetermeer, Boekencentrum; 2006, 8°, tab., 367p. (Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam).

ISBN 978-90-239-2167-7: € 29,9


BEUMER, Jurjen De spiritualiteit van de navolging: over discipelschap en discipline. Gorinchem, Narratio, 2007, 12°, 48p. (Woord op zondag).

ISBN 978-90-5263-601-6: € 7,5


BIBLIODRAMA Bibliodrama begeleiden: wegwijzers voor de praktijk/ Jean Agten, Erik Herrebosch, Katelijne Verduyn e.a.. Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2007, 8°, ill., 219p. ISBN 978-90-441-2090-5: € 19

BINNENDIJK, Henk Zwak is machtig: bijbelstudies. 2e, verb.dr. Kampen, Kok, 2006, 8°, 308p. ISBN 90-435-0828-4: € 19,9


BISSCHOP Bisschop Bekkers 1908-1966: een hartstochtelijk priesterleven/ samenst. Kees Hakvoort, Peter Steffen en Jan Walravens; met bijdr. van Jan Bluyssen, Peter Nissen en Gerrard Rooijakkers. Alphen aan de Maas, Veerhuis; 's-Hertogenbosch, Het Bossche Prentenmuseum, 2006, 4°, ill., 397p. ISBN 978-90-8730-003-6: € 49,95
BISSCHOPPEN VAN BELGIE Hij heeft ons krachtig moed willen inspreken' (Heb 6,18): een brief aan de priesters ter bemoediging. Brussel, Licap, 2007, 8°, 32p. ISBN 978-90-6858-739- : € 5
BISSCHOPPEN VAN BELGIE Kunt ge de tekenen van de tijd dan niet duiden?. Brussel, Licap, 2007, 8°, 63p. (Verklaringen van de bisschoppen van België. N.R., 34). ISBN 978-90-6858-752-4: € 3
BODAR, Antoine Ik droom mij Europa. Amsterdam, Balans, 2007, 12°, 61p. (Inaugurale rede Universiteit van Tilburg).

ISBN 978-90-5018-819-7: € 6,95


BODIFEE, Gerard God en het gesteente: waarover religie en wetenschap spreken en zwijgen. Leuven, Davidsfonds; Kampen, Ten Have, 2007, 8°, 168p. ISBN 978-90-77942-27-7: € 16,95
BOEDDHA Khuddaka-Nikaya: de verzameling van korte teksten. - 2, Khuddaka-Patha, Udana, Ivuttaka & Cariyapitaka/ingel. en van aant.voorz. door Jan de Breet, Rob Janssen & Anco van der Vorm. Rotterdam, Asoka, 2007, 8°, ill., 408p. (Asoka klassieke tekstbibliotheek).

ISBN 978-90-5670-088-1: € 28,5


BOEVE, Lieven God onderbreekt de geschiedenis: theologie in tijden van ommekeer. Kapellen, Pelckmans, 2006, 8°, 252p. (Mens en tijd).

ISBN 978-90-289-4415-2: € 20,95


BONS-STORM, Riet Gezegend leven: op weg naar een pastorale gemeente in een verbrokkelde wereld. Gorinchem, Narratio, 2007, 12°, 172p.

ISBN 978-90-5263-806-5: € 17,5


BOS, Pieter De volken geroepen: een theologie over de volken en hun verlossing/ vert. Henriët Ferguson. Almere, Serving the Nations, 2006, 8°, 336p. (De stad verlost, 1. - Vert.van: The nations called).

ISBN 90-5798-205-6: € 17,95


BOSKAPEL De boskapel van Buggenhout: historie, religie, inspiratie. Buggenhout, Heemkring Ter Palen (www.terpalen.be), 2007, 4°, ill., 295p.: € 45
BOUWES-BAVINCK, J.P.E. Van ouder-kind metafoor tot vader-zoon voorbeeld/ J.P.E. Bouwes Bavinck en C. Spijkerboer. Zeist, Kerckebosch, 2006, 4°, 144p. ISBN 90-6720-411-0: € 39,9
BRINK, Jos Rouw op je dak: verder leven na de dood van een dierbare. Tielt, Lannoo, 2007, 12°, 93p. ISBN 978-90-209-6986- : € 9,95
BRINKMAN, Martien E. De niet-westerse Jezus: Jezus als bodhisattva, goeroe, profeet,voorouder en genezer. Zoetermeer, Meinema, 2007, 8°, 372p. ISBN 978-90-211-4141-1: € 24,9
BRISCOE, Jill De diepe plaats waar niemand komt: gesprekken met God op de treden van mijn ziel/ vert. Joke Tan. Amsterdam, Ark Boeken, 2007, 16°, ill., 159p. (Vert. Van: The deep place where nobody goes).

ISBN 978-90-338-1457-0: € 12,95


BUDDING, D.J. Hij verkwikt mijn ziel: bijbels dagboek. Heerenveen, Groen, 2006, 8°, 376p. ISBN 978-90-5829-686-3: € 19,95
BUIJS, Govert De veerkracht van het grote verhaal: levensbeschouwing in het publieke domein/ Govert Buijs en Herman Paul. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 8°, ill., 141p. (Interviews eerder verschenen in het kwartaaltijdschrift van de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte: Beweging). ISBN 978-90-239-2174-5: € 14,9
BUITELAAR, Marjo Islam en het dagelijks leven: religie en cultuur onder Marokkanen. 2e dr. Amsterdam, Atlas, 2007, 8°, 296p. (1e dr.: 2006).

ISBN 978-90-450-1481-4: € 19,9


BUITENWERF, Rieuwerd Klare taal: een eigentijdse inleiding op het lezen van de bijbel. Heerenveen, NBG, 2007, 12°, ill., 129p.

ISBN 978-90-6126-991-5: € 14,95


BULLINGER, Heinrich Openbaring. - 2. Vert.:H. de Wit-van Westerhuis. Kampen, De Groot Goudriaan, 2006, 8°, 416p.

ISBN 978-90-6140-975-5: € 47,5


CAMPS, Arnulf Pelgrim en missioloog: levensweg van een Nijmeegse hoogleraar: autobiografische aantekeningen/ Arnulf Camps; bew.door Vefie Poels. Nijmegen, Valkhof, 2006, 8°, 271p. (MemoReeks, 21).

ISBN 978-90-5625-212-0: € 17,5


CASEY, Michael Naar God: inleiding tot de praktijk van het bidden. Vert.: J.J.M. van Rooijen. Tielt, Lannoo, 2007, 8°, 239p. (Vert.van: Toward God). ISBN 978-90-209-6975-7: € 16,95
CASTILLO GUERRA, Jorge Een gebedshuis voor alle volken: kerkopbouw en kadervorming in rooms-katholieke allochtonengemeenschappen/ Jorge Castillo Guerra, Frans Wijsen, Moniek Steggerda. 2e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 8°, ill., 211p. (1e dr.: 2006).

SBN 978-90-239-1993-3: € 15


CATSBURG, Nico Wijn en het (laatste) avondmaal. Hoornaar, Gideon, 2006, 12°, ill., 89p. ISBN 978-90-6067-410-9: € 7,9
CHAPMAN, Gary Huwelijk van je dromen: bouw er samen aan/vert. Carla de Laat. Vaassen, Medema, 2007, 12°, 158p. (Vert.van: Dr. Gary Chapman on the marriage you've always wanted). ISBN 90-6353-496-5: € 14,95
CHRISTELIJKE Christelijke initiatie en de liturgie: hulde aan professor dr. Jozef Lamberts bij zijn emeritaat/ red. Lambert Leijssen. Leuven-Voorburg, Acco, 2006, 8°, 452p. (Nikè-reeks, 52). ISBN 90-334-6260-5: € 40
DALAI LAMA Het verlichte pad/ red. Geshe Thupten Jinpa; vert. Maaike van der Rijst. s-Gravenhage, BZZTôH, 2007, 8°, 191p. (Vert.van: Lighting the path). ISBN 978-90-453-0783-1: € 14,5
DANNEELS, Godfried De vreugde van te geloven. Mechelen, Persdienst Aartsbisdom, 2007, 8°, ill., 48p. (Een woord bij, 52). 1,75
DE BRUIJNE, Ad Levend in Leviatan: een onderzoek naar de theorie over 'christendom' in de politieke theologie van Oliver O'Donovan. Kampen, Kok, 2006, 8°, ill., 294p. (Proefschrift Universiteit Leiden).

SBN 978-90-435-1329-6: € 22,5


DE GRAAF, Beatrice Over de Muur: de DDR, de Nederlandse kerken en de vredesbeweging. Amsterdam, Boom, 2004, 8°, 416p.

SBN 90-8506-024-: € 29,5


DE GROOT, Maria Het evangelie naar Maria Magdalena: hersteld, verantwoord en toegelicht. 3e gecorr.dr. Kampen, Ten Have, 2007, 8°, 111p. (Oorspr.tit: Het evangelie naar Maria).

SBN 978-90-259-5768-1: € 14,9


DE KEYSER, Myrjam Zo mooi vanbinnen:ontdekkingsreis met Teresa van Avila. Sint-Niklaas, Bijzonder,2006, 8°, 160p. ISBN 90-81093-01-0: € 15
DE RIDDER, Jozef Gelijke monniken, gelijke kappen: kleding van mannelijke religieuzen in de 19de en 20ste eeuw in België/Jozef De Ridder; eindred.: Luc Vanhaecke. Brugge, Vanhaecke, 2006, 8°, ill., 160p. ISBN 90-735164-1-2: € 29,5
DE VRIES, Herman U. Om heil en genezing te vinden: de dienst der genezing en zijn plaats in instellingen van gezondheidszorg. Kampen, Kok, 2006, 8°, 619p. (Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam).

SBN 90-435-1291- : € 35,6


DE VRIES, Sytze Waarom de zon gratis is: gedachten en gedichten rond Pasen. Zoetermeer, Meinema, 2007, 8°, 104p.

SBN 978-90-211-4149-7: € 12,9


DE WAAL, Esther Zoeken naar God: de weg van Benedictus/ vert. Greetje Onvlee. Kampen, Kok, 2007, 8°, 157p. (Vert.van: Seeking God: the way of St. Benedict). ISBN 978-90-435-1272-5: € 14,9
DE WOLF, Daniel Jezus in de Millinx: woorden én daden in een Rotterdamse achterstandswijk. 2e dr. Kampen, Kok, 2007, 8°, ill., 204p, (1e dr.: 2006). ISBN 90-435-1315-6: € 14,5
DE WOLF, Koenraad Een halve eeuw Pro arte christiana: Geroen De Bruycker en Rik Van Schil. Antwerpen, Halewijn, 2007, 4°, ill., 252p. : € 35
DEKKER, G, Godsdienst en samenleving: een introductie in de godsdienst-sociologie. 7e ongew.dr.. Kampen, Kok, 2007, 8°, 239p. (1e dr.: 1987). ISBN 978-90-435-0398-3: € 26,9
DEKKER, Gerard Van het centrum naar de marge: de ontwikkeling van de christelijke godsdienst in Nederland. Kampen, Kok, 2006, 8°, 253p.

ISBN 90-435-1332-6: € 20,3


DEMYTTENAERE, Bart De laatste zusters van Vlaanderen? 12 sterke nonnen. Leuven, Van Halewijck, 2007, 8°, portr., 232p.

ISBN 978-90-5617-756-0: € 17,5


DEN BOER, Sipko A. Waar twee oceanen samenkomen: de inspiratie van Sjams en Roemi: bloemlezing uit de Maqalat-e-Sjams/ vert. en toegel. door Sipko A. den Boer; m.m.v. Aleid C. Swierenga en Fraidoon W. Hosainy. Den Haag, Synthese, 2007, 12°, ill., 255p.

ISBN 978-90-6271-019-5: € 17,5


DEN HEYER, C.J. Twee testamenten: reden tot vreugde of bron van tegenspraak. Zoetermeer, Meinema, 2007, 8°, 151p.

ISBN 978-90-211-4129- : € 14,9


DERKSE, Wil Gezegend leven: benedictijnse richtlijnen voor wie naar goede dagen verlangt. Tielt, Lannoo, 2007, 8°, 140p.

ISBN 978-90-209-6927-6: € 14,95


DEVOS, Jeanne In naam van alle kinderen/ Jeanne Devos en Greet van Thienen. Tielt, Lannoo, 2006, 8°, ill., 179p. ISBN 978-90-209-6776-0: € 16,95
DIEPERINK, Martie Op zoek naar het oorspronkelijke christendom: feit en fictie in De Da Vinci Code en de moderne gnostiek. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 8°, 189p. ISBN 978-90-239-2162-2: € 17,9
DIJKSTRA, Jaap Gespreksvoering bij geestelijke verzorging: een methodische ondersteuning om betekenisvolle gesprekken te voeren. Soest, Nelissen, 2007, 8°, 234p. ISBN 978-90-244-1764-3: € 29,5
DIJKSTRA-ALGRA, Nynke Je bent begaafd: gaven van de Geest, je identiteit, je roeping en bestemming: met gaventest, 2e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 8°, ill., 70p. (1e dr.: 2003).

ISBN 978-90-239-1348-1: € 9,9


DINGEMANS, Gijs In vredesnaam: religie in een democratische samenleving. Kampen, Kok, 2007, 8°, 400p. ISBN 978-90-435-1342-5: € 27,5
DOMEK, Johanna Benedictijnse inspiratie voor elke dag van het jaar. Vert.: Maarten van der Marel. Kampen, Ten Have; Averbode, Altiora, 2007, 16°, 432p. (Vert.van: Benediktinische Impulse: ein Jahresbegleiter).

ISBN 978-90-78434-04-7: € 22,9


DOUMA, Jochem Hosea, Joël, Amos, Obadja: de kleine profeten 1. Kampen, Kok, 2007, 8°, 154p. (Gaan in het spoor van het Oude Testament, 9).

ISBN 978-90-435-1383-8: € 12,5


DOUMA, Jos Jezus ontdekken: 33 dagenboek. 5e dr. Kampen, Kok, 2007, 8°, 159p, (1e dr. 2004). ISBN 90-435-0987-6: € 14,9
DOUMA, Jos Op weg naar Pasen. 2e dr.. Kampen, Kok, 2006, 12°, 70

ISBN 978-90-435-1187-2: € 9,9


DRAPER, Brian Zoek & vind. Vert. Maya Denneman. Amsterdam, Ark Boeken, 2007, 8°, ill., 126p. (Kwesties van geloof. - Vert.van: Searching 4 faith). ISBN 978-90-338-1839-4: € 10,95
DRIE Drie wegen, één pad/ ver. Louis Geertman e.a.. Amsterdam, Theosofische Vereniging in Nederland, 2006, 12°, 223p. (Bevat: De stem van de stilte/H.P. Blavatsky. - Licht op het pad. - Aan de voeten van de meester). ISBN 90-6175-088-1: € 20,5
DRIESEN, Isolde Vorming in veelvoud: pluralisme en de religieuze vorming van volwassenen/ Isolde Driesen en Aad de Jong. Budel, Damon, 2007, 8°, 111p. ISBN 978-90-5573-807-6: € 17,9
EHRMAN, Bart D. De evolutie van de Bijbel: wie veranderde de tekst van de Bijbel en waarom? Vert. Lisa Scargo. Baarn, Tirion, 2007, 8°, 270p. (Vert.van: Misquoting Jesus: the story behind who changed the Bible and why). ISBN 978-90-439-0958- : € 19,95
ELDREDGE, John De fascinerende vrouw: het mysterie van haar ziel ontsluierd/ John & Stasi Eldredge; vert. Jettry Huisman. Hoornaar, Gideon, 2007, 8°, 262p. (Vert.van: Captivating). ISBN 978-90-6067-305-8: € 16,5
ER Er voor staan: vergaderopeningen/ red. Aart Peters en Arie Romein. 2e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 12°, 160p. (1e dr.: 2002). ISBN 978-90-239-0871-5: € 12,9
ERIC Eric Vanden Berghe: een gids op verkenning: een portret/ red. Guido Cooman, Stefaan Franco, Hedwig Schwall e.a.. Tielt, Lannoo, 2007, 8°, ill., 279p. ISBN 978-90-209-7169-9: € 24,95
EVERS, R. Uitverkoren voor het leven: medische ethiek vanuit Joodse optiek/ R. Evers, A.P. Evers en J.A. Evers. Amsterdam, Amphora Books, 2006, 8°, 256p. ISBN 978-90-6446-043-2: € 22,5
FEE, Gordon D. Exegese van het Nieuwe Testament: een praktische handleiding/ vert. M. Rotman e.a. 2e gecorr.dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 8°, 208p. (Vert.van: New Testament exegesis: a handbook for students and pastors. - 1e dr.: 2001). ISBN 978-90-239-0717-6: € 19
FLOOR, L. Jakobus: brief van een broeder. 3e dr, Kampen, Kok, 2007, 8°, 214p. (Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde serie: afd. Katholieke Brieven en Openbaring. - 1e dr.: 1992). ISBN 90-242-6094-9: € 27,5
FRAZER, James George De gouden tak: over mythen, magie en religie. Verkorte uitg./ vert. Aris J. van Braam. 5e dr. Amsterdam, Olympus, 2007, 8°, 910p. (Vert.van: The golden bough. - 1e dr.: Amsterdam, Contact, 1995). ISBN 978-90-467-0075-4: € 17,5
FREKE, Timothy Jezus en de verloren godin: de geheime leringen van de oorspronkelijke christenen/ Timothy Freke & Peter Gandy; vert.: Frances van Graften. Den Haag, Synthese, 2007, 8°, ill., 383p. (Vert.van: Jesus and the lost goddess).

ISBN 978-90-6271-011-9: € 24,5


GASENBEEK, Bert Humanisme/ Bert Gasenbeek en Piet Winkelaar. Kampen, Kok, 207, 8°, 140p. (Serie Wegwijs: stromingen).

ISBN 978-90-435-1349-4 : € 15,5


GELOVEN Geloven in het publieke domein: verkenningen van een dubbele transformatie/ red. W.B.H.J. van de Donk, A.P. Jonkers, G.J. Kronjee e.a. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006, 8°, 512p.

ISBN 978-90-5356-936-8 : € 67,5


GITT, Werner Als dieren konden spreken/ Werner Gitt, Karl-Heinz Vanheiden. Doorn, Johannes Multimedia, 2006, 12°, ill., 128p.

ISBN 978-90-5798-207-1: € 4,25


GOD God in je huiskamer/ Hein Blommesteijn e.a.. Kampen, Kok; Hilversum, RKK-KRO Mediapastoraat, 2006, 8°, 144p.

ISBN 90-435-1335-0: € 14,95


GOD(EN) God(en) een handleiding: de religieuze beleving. Brussel, Museum van Europa, 2006, 4°, ill., 168p. (Bezoekersgids uitg.t.g.v. de tentoonstelling God(en), een handleiding).

ISBN 978-90-81123-11-2: € 10


GOVAART, Andries Voorgaan met lijf en leden/ Andries Govaart, Willem-Marie Speelman e.a.; red. Jo Staps. Heeswijk, Abdij van Berne, 2007, 8°, 40p. (Liturgische handreikingen, 30).

ISBN 978-90-76242-82-8: € 5,5


GREEN, Arthur Op zoek naar Gods gelaat: een spirituele richtingwijzer door de wereld van de Joodse mystiek/ vert. Henk J. Huyser. Amsterdam, Amphora Books, 2006, 8°, 192p. (Vert.van: Seek my face: a Jewish mystical theology). ISBN 978-90-6446-041-8: € 18,5
GREENAWAY, Brian Hell's angel. Vert.: Tobya Jong. Hoenderloo, Novapres, 2006, 12°, 197p.. ISBN 978-90-6318-274-8: € 11,95
GRÜN, Anselm Bidden met de woestijnvaders. 3e dr.. Zoetermeer, Meinema; Kapellen, Pelckmans, 2007, 12°, 98p. (1e dr.: 2002). ISBN 978-90-211-3880-0 (Meinema); 978-90-289-3027-8 (Pelckmans): € 11,6
GRÜN, Anselm De tien beloften: wegwijzers naar de vrijheid: vert. Harmina van der Vinne. Kampen, Ten Have, 2006; 8°, 160p. (Vert.van: Die Zehn Gebote: Wegweiser in die Freiheit).

ISBN 978-90-259-5683-7: € 14,9


GRÜN, Anselm Honderd engelen/ vert. Maarten van der Marel. Kampen, Ten Have; Tielt, Lannoo, 2007, 8°, 323p. (Oorspr.uitg. In 2 dln o.d.t.: Vijftig engelen voor het jaar. 1998; en: Vijftig engelen voor je ziel. 2002). ISBN 978-90-5995-995-8: € 24,9
GRÜN, Anselm Vrienden: over de kunst van vriendschap. Vert.: Ton van der Stap. 2e dr. Zoetermeer, Meinema; Kapellen, Pelckmans, 2007, 12°, 79p. (Vert.van: Ich wünsch' dir einen Freund). ISBN 978-90-211-4045-2 (Meinema); 979-90-289-3569-3 (Pelckmans): € 9,9
GRÜN, Anselm Waar heb ik dit aan verdiend? Vert. Francis Hijszeler. Tielt, Lannoo; Kampen, Ten Have, 2007, 8°, 136p. (Vert. Van: Womit habe ich das verdient?). ISBN 978-90-599-5051-1: € 14,95
HAENRAETS, Paul God volk op tocht: doeboek volwassenencatechese met bijbelteksten. Averbode, Altiora, 2007, 8°, 151p.

ISBN 978-90-317-2467-3: € 14,95


HEILAND Heiland: een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen/ uit het Oudsaksisch vert., geann. en ingel. door Jaap van Vredendaal; aangevuld met de fragmenten van de Oudsaksische Genesis, vert,door Redbad Veenbaas; m.m.v. Willem van der Meiden. Amsterdam, SUN, 2006, 8°, ill., cart., 270p. (Vert.van: Heiland und Genesis). ISBN 90-8506-296-9: € 29,5
HENDRIKS, Jan Volk van God: structuur en inrichting van de Rooms-katholieke kerk volgens het Wetboek van Canoniek recht (cc.204-746). Oegstgeest, Coloma, 2006, 8°, 296p. ISBN 90-73810-76-0: € 21,2
HENRY, Matthew Aan Zijn tafel: toerusting voor de Avondmaalganger/ vert. J.S. van den Brink. 3e dr.. Kampen, De Groot Goudriaan, 2007, 8°, 258p. (Vert.van: The communicant's companion, or, Instructions for the right receiving of the Lord's supper. - 1e dr.: 1996).

ISBN 978-90-6140-485-9: € 24,95


HOEKSTRA, J.G. De keten gebroken: een boekje open over de Odd Fellows. Dordrecht, Moria, 2007, 8°, ill., 208p. ISBN 978-90-6659-143-1: € 14,95
HOOGERWERF, Andries De toekomst van het christendom: van instituut naar beweging. Budel, Damon, 2007, 8°, 180p.

ISBN 978-90-5573-794-9: € 17,9


HOOGSTE Het hoogste woord: bespiegelingen bij bijbelteksten/ samenst. Saskia de Jong. Kampen, Ten Have, 2006, 8°, ill., 128p.

ISBN 978-90-259-5746-9: € 16,9


HOOGSTRATE, Peter Trouwen in de kerk: hulp bij de voorbereiding van de trouwdienst. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 18°obl., 35p. (Werkboekjes voor de eredienst, 31).

ISBN 978-90-239-2148-6: € 4,5


HORNIKX, René Een handvol verhalen: verhalen en getuigenissen voor bezinning en gesprek. Kampen, Kok, 2007, 8°, 233p.

ISBN 978-90-435-1360-9: € 21,5


HUIJG, Peter Rozenkruizers/ Peter Huijs en Kees Bode. Kampen, Kok, 2007, 8°, 71p. (Wegwijs. Kerken en groeperingen).

ISBN 978-90-435-1348-7: € 13,5


IK Ik ben de Alfa en de Omega: 365 woorden van Jezus. Kampen, De Groot Goudriaan, 2006, 18°, 144p. ISBN 978-90-6140-000-4: € 9,9
IN In orde: oecumenisch leesrooster 2007-2010/ red. Roel A. Bosch. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 4°, 47p.

ISBN 978-90-6986-298-9


INAYAT KHAN, Hazrat Een meditatiethema voor iedere dag: uit de leringen van Hazrat Inayat Khan/ selectie en rangschikking door Pir Vilayat Inayat Khan. Den Haag, Sufi Publications, 2006, 18°, 117p. (Vert.van: A meditation theme for each day). ISBN 90-5340-080-X: € 14,5
IN-GEBED In-gebed: leven met God in de wereld vandaag/ Godfried Danneels, Marc Eneman, Carlos Noyen e.a.. Gent, Carmelitana, 2006, 8°, 124p. ISBN 978-90-76671-62- : € 14
JAGERSMA, H. De bijbel lezen: hoe kun je dat?. Dordrecht, Aan het Woord, 2006, 8°, 111p. (Oorspr.uitg.: Kampen, Kok, 1997).

ISBN 978-90-8603-000-2: € 11,5


JAMES, Steven Gegrepen door het mysterie. Vert. Heidi Kleinleugenmors-Voortman. Amsterdam, Ark Boeken, 2007, 8°, ill., 206p. (Vert.van: Story: recapture the mystery). ISBN 978-90-338-1842-6: € 13,95
JANSEN, Hans De historische Mohammed: de verhalen uit Medina. Amsterdam, Arbeiderspers, 2007, 8°, 312p. ISBN 978-90-295-6451-9: € 22,5
KARELS, W.J. Op Uw zaligheid wacht ik: overdenkingen over de zonen van Jakob. Houten, Den Hertog, 2006, 8°, 220p. ISBN 90-331-2013-5: € 16,9
KHENPO TSÜLTRIM GYAMTSO RINPOCHE De zon van wijsheid: onderricht over Nagarjuna's "De fundamentele wijsheid van de Middenweg"/Nederlandse vert. Bert van Baar. Rotterdam, Asoka, 2006, 8°, 240p. (Vert.van: The sun of wisdom).

ISBN 90-5670-143-6: € 18,5


KLAPWIJK, Jasper Gelukkig gereformeerd. 3e dr.. Barneveld, De Vuurbaak, 2006, 8°, ill., 113p.. ISBN 978-90-5560-334-3: € 9,9
KOM Kom en zie…: tekstboek Brussel-Allerheiligen 2006. Antwerpen, Halewijn, 2006, 4°, 63p. ISBN 978-90-8528-101-6: € 6
KUIJER, Guus Het doden van een mens. Amsterdam, Athenaeum, Polak & Van Gennep, 2007- 12°, 224p,. ISBN 978-90-253-2763-7: € 14,95
KWESTIE Een kwestie van elke dag: jongerendagboek/ red. Herman van Wijngaarden. 6e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 8°, 374p. (1e dr.: 1998). ISBN 978-90-239-1893-6: € 16,9
KWETSBARE Kwetsbare jongeren: een uitdaging voor de samenleving en voor het salesiaanse opvoedingsproject/red. Carlo Loots en Colette Schaumont. Oud-Heverlee, Don Boscovormingscentrum (Don Boscolaan 15), 2007, 8°, 211p. (Publiactiereeks van het Don Boscovormingscentrum, 8). ISBN 978-90-70956-31-8
LAM, H.J. Bedelares én bruid: gedachten over het eigene van de kerk. Kampen, Kok, 2007, 8°, 119p. (Gereformeerd belijden, 12).

ISBN 978-90-435-1231- : € 12,5


LEEZENBERG, Michiel Rede en religie: een verkenning. Amsterdam, Van Gennep, 2007, 8°, 205p. (Denkers over religie).

ISBN 978-90-5515-726-6: € 17,9


LEURDIJK, G.H. Theodorus van der Groe (1705-1784). Kampen, De Groot Goudriaan, 2006, 8°, 19p, (Inleidingen met kernteksten).

ISBN 978-90-6140-981-6: € 14,9


LEVEND Levend water: gereformeerd debat over charismatische vernieuwing/ red. E.A. de Boer. Barneveld, De Vuurbaak, 2006, 8°, 177p. (TU-bezinningsreeks, 5). ISBN 978-90-5560-352-7: € 16,9
LEVENSBESCHOUWELIJK Levensbeschouwelijk leren samenleven: opvoeding, identiteit en ontmoeting/ red. Siebren Miedema en Gerdien Bertram-Troost. Zoetermeer, Meinema, 2006, 8°, 256p. (Religieus pluralisme en multiculturaliteit). ISBN 90-211-4121- : € 19,5
LEWIS, C.S. Onversneden christendom/ vert. Arend Smilde. 6e dr.. Kampen, Kok, 2006, 8°, 222p. (Vert.van: Mere christianity. - Samenvoeging van: De beeldhouwer en zijn beeld; en: Christelijke levenshouding; en: De sleutel tot het geheim). ISBN 90-435-0524-2: € 22,9
LEWIS, C.S. Varensporen en olifanten en andere essays/ vert. Arend Smilde. Kampen, Kok, 2006, 8°, 319p. (Vert.van: Christian reflections).

ISBN 978-90-435-1316-6: € 24,5


LIEDBOEK Liedboek voor de kerken. Zoetermeer,Boekencentrum, 2007, 12°, p.m. (Omslagtitel: De Nieuwe Bijbelvertaling: Liedboek voor de kerken). ISBN 978-90-239-5450-7 (Standaarded.) : € 65
LIEFDE Liefde, brood en slaap: muziekboek. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 8°, ill., mus., 46p. (Psalmen voor Nu).

ISBN 978-90-239-2172-1: € 15


LOKALE Lokale commissies voor ethiek en medische praktijk/ red. M. Roelandt, J.-A. Stiennon, P. Schotsmans. Leuven, LannooCampus, 2006, 8°, 143p. ISBN 90-209-6587-5: € 24,95
LUCADO, Max Als Jezus terugkomt: vert. Eveline de Boer-van Vliet. Hoenderloo, Novapres, 2006, 8°, 160p. (Vert.van: When Christ comes).

ISBN 978-90-6318-280-9: € 13,9


LUIKEN, Mientje Verlangen naar stilte: eenvoud en diepgang in zen-meditatie. Kampen, Ten Have, 2006, 8°, 156p. ISBN 90-259-5710-2: € 14,9
LUTHER, Maarten Een vaste burcht is onze God: gedachten bij de Psalmen: dagboek/ samengest.en vert. door N.A. Eikelenboom. Houten, Den Hertog, 2006, 12°, ill., 190p. ISBN 90-331-2018-6: € 16,9

MACCHEYNE, R.M. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Vert.: L.J. van Valen. 7e dr. Kampen, De Groot Goudriaan, 2007, 8°, 74p. (1e dr.: 1988).

ISBN 978-90-6140-749-2: € 9,9
MACGRATH, Alister Christelijke theologie: een introductie/ vert. H.A. Ferguson-Postma. 4e dr. Kampen, Kok, 2007, 8°, ill., cart., 525p. (Vert.van: Christian theology: an introduction).

ISBN 978-90-242-7803-9: € 39,5


MACGRATH, Alister Scheur de wolken, kom bevrijden: overdenkingen over bevrijding en verlossing. Vert.: Pieter te Velde. Kampen, Kok, 2007, 12°, 95p. (Vert.van: Redemption). ISBN 978-90-435-1234-3: € 12,5
MAGISCHE De magische wereld van de bijbel/ red. Bert Jan Lietaert Peerbolte. Zoetermeer, Meinema, 2007, 8°, ill., 149p. (De bijbel:teksten en thema's in beeld, 5). ISBN 978-90-211-4077-3: € 16,5
MARTENS, Kurt Rechtsbescherming in de kerk: ontwikkeling en aanwending van rechtsmiddelen tegen overheidsbeslissingen in de rooms-katholieke kerk. Bruxelles, Larcier, 2007, 342p.

ISBN 978-2-8044-2034-5: € 149


MASTENBROEK, J. Uit het diensthuis uitgeleid: het veelbewogen leven van Franciscus Adrianus van Achter. Houten, Den Hertog, 2006, 8°, ill., 100p.

ISBN 90-331-2011-9: € 11,9


MATZKEN, R.H. Occult zakwoordenboek: het occulte tegen 't Licht/ R.H. Matzken, T.H. Ligtenberg. 4e herz.dr.. Amersfoort, Bijbel & Onderwijs; Doorn, Johannes Multimedia, 2006, 32°obl., 100p.

ISBN 978-90-5798-204-0: € 5,95


MEESTER, Frank Meesters in religie/ Gebroeders Meester. Diemen, Veen Magazines, 2006, 8°, ill., 190p. ISBN 978-90-8571-042-4: € 19,95
MEEUSE, C.J. Van achter de schapen: het leven van David voordat hij koning werd, 3e dr. Houten, Den Hertog, 2006, 8°, ill., 48p. (Vertellingen bij de bijbel. - 1e dr.: 1992). ISBN 90-331-0822-4: € 6,8
MILLER, Stephen M. Gids bij de bijbel/ vert.en bew. Hetty Lalleman. Amsterdam, Ark Boeken, 2007, 8°, ill., cart., 125p. (Kwesties van geloof. - Vert.van: User's guide to the bible). ISBN 978-90-338-1838-7: € 10,95

MIPHAM, Sakyong Meester over je eigen leven. Vert.: Jan van Bolhuis. Kampen, Ten Have, 2007, 8°, 191p. (Vert.van: Ruling your world: ancient strategies for modern life). ISBN 978-90-259-5750-6 : € 14,9


MOCK, Leo Zappen door de Talmoed. 2e uitgebr.dr. Amsterdam, Amphora Books, 2006, 12°, 135p. (1e dr.: 2002). ISBN 978-90-6446-042-5: € 12,5
MOORMAN, Gerhard Charles de Foucauld: missionaire presentie toen, nu en, in de toekomst. Nijmegen, Nijmeegs Instituut voor Missiologie, 2006, 54p. (Occasional papers, 13). ISBN 978-90-773-1105-9
MOYAERT, Paul Iconen en beeldverering: godsdienst als symbolische praktijk. Amsterdam, SUN, 2007, 8°, 198p. (Filosofische diagnosen).

ISBN 978-90-8506-411-4: € 17,9


MUSKENS, Martinus Opmaat tot eeuwigheid. Bew. met Arjan Broers. Nijmegen, Valkhof Pers, 2007, 12°, 96p. ISBN 978-90-5625-247-2: € 10
MYSTIEK Mystiek duet: tweestemmigheid binnen christelijke spiritualiteit/ red. Bert Blans. Nijmegen, Valkhof Pers, 2006, 8°, 149p.

ISBN 90-5625-236-4: € 15,9


MYSTIEK Mystiek om te zingen/red. Paula van Cuilenburg. Zoetermeer, Boekencentrum, 2006, 8°, ill., 64p. (Toer: mystiek, 3).

ISBN 978-90-239-9628-6: € 6


NADER Nader tot U? Meer moderne devoties/ red. Manuela Kalsky, Ido Overdijk en Inez van der Spek. Amsterdam-Antwerpen, Veen, 2007, 8°, portr., 193p. ISBN 978-90-204-0664-1: € 18,9
NEE, Watchman De geest van het oordeel/ vert. E. Maatkamp. Dordrecht, Importantia, 2006, 8°, 147p. (Vert.van: The spirit of judgement).

ISBN 978-90-6659-059-5: € 9,95


NEE, Watchman Gods plan en de overwinnaars/ vert. E. Maatkamp. Dordrecht, Importantia, 2006, 8°, 212p. (Vert.van: God's plan and the overcomers). ISBN 978-90-6659-099-1: € 7,95
NEE, Watchman Vraaggesprekken rond het evangelie/ vert. Eddy Maatkamp. Dordrecht, Importantia,2006, 8°, 212p. (Vert.van: Gospel dialogue). ISBN 978-90-6659-113-4: € 14,95
NEVEN, J.P. Van hetzelfde huisgezin: geestelijk leven langs de Hollandse IJssel. Houten, Den Hertog, 2006, 8°, ill., 262p.

ISBN 90-331-2014-3: € 21,5


NICHOLS, Diane In vrijheid gevangen. Vert. Rick de Gier. Amsterdam, Ark Boeken, 2007, 8°, 279p. (Vert.van: A prison of my own).

ISBN 978-90-338-1843-1: € 15,95


NIEUW Nieuw handboek geestelijke verzorging: red. Jaap Doolaard; geh.herz.ed. Kampen, Kok, 2006, 8°, 927p.

ISBN 90-435-1025-4: € 55


NU Nu heb je ja gezegd: gedichten over belijdenis. 3e dr. Kampen, Kok, 2007, 8°, 47p. (1e dr.: 2004). ISBN 978-90-435-0901-5: € 8,5
NUYTTENS, Michel Krijgers voor God: de orde van de tempeliers in de Lage Landen, 1120-1312. Leuven, Davidsfonds; Zutphen, Walburg Pers, 2007, 8°, 242p. ISBN 978-90-811297-1-8: € 24,95
OLSON, Roger E. Geschiedenis van de theologie: beknopt overzicht/ Roger F. Olson, Adam C. English; vert. Henriët A. Ferguson. Dordrecht, Teologia, 2007, 8°, 107p. (Vert.van: Pocket history of theology).

ISBN 978-90-5719-103-9: € 9,95


OOST, Gert De psalmen gezongen. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 18°obl., 31p. (Werkboekjes voor de eredienst, 32).

ISBN 978-90-239-2149-3: € 4,5


OOSTERHUIS, Corrie Omdat u bent…: 40 namen van God. Groningen, Vision, 2007, 12°, 92p. ISBN 978-90-75613-37-7: € 7,95
OP Op bedevaart in Nederland: betekenis en toekomst van de regionale bedevaart/ red. P. Post en K. Schuurmans. Kampen, Gooi en Sticht, 2006, 8°, 144p. ISBN 90-304-1092-2: € 16,5
OP Op hoop van zegen: bemoediging en troost voor zieken. Heeswijk, Abdij van Berne, 2007, 12°, 63p. ISBN 978-90-76242-81-1: € 4,25
OP Op toonhoogte: liederenbundel muziekeditie: eenstemmige zetting met (gitaar)akkoorden/ red. Hans Maat en Diane Palm. 3e dr.. Bilthoven, HGJB; Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 8°, ill., mus., 128p. ISBN 90-239-1916-5: € 39,9
OP DEN DRIES, Ditta Een leven vol verhalen: portret van pastor Marinus van den Berg. Kampen, Ten Have, 2007, 8°, ill., 172p.

ISBN 978-90-259-5754-4: € 14,9


OUD Oud en nieuw: nieuwe liturgie en kerkmuziek in de Oude Kerk van Amsterdam/ samenst. en red. Els van Swol; m.m.v. Adriaan Soeting. Utrecht, www.mijneigenboek.nl, 2007, 8°, ill., 89p. (Uitg. t.g.v. de viering van de inwijding van de Oude Kerk te Amsterdam die 700 jaar geleden plaatsvond). ISBN 978-90-5179-793-9: € 10,5
OUWENEEL, Willem J. De Geest van God: ontwerp van een pneumatologie. Vaassen, Medema, 2007, 8°, 451. ISBN 90-6353-485-X: € 39,95
PEERLINCK, Frans De Kerk van morgen is niet van gisteren: (s)preken vanuit het evangelie volgens Matteüs op zon- en feestdagen. 2000 Antwerpen, bij de auteur (Meistraat 23/41), 2007, 8°, 237p. : € 20
PHILPOT, J.C. Een eeuwige vertroosting. Kampen, De Groot Goudriaan, 2006, 8°, 274p. (De evangeliepreekstoel, 1). ISBN 978-90-6140-440-8
PHILPOT, J.C. Sions poorten. Kampen, De Groot Goudriaan, 2006, 8°, 270p. (De evangeliepreekstoel, 2). ISBN 978-90-6140-444-6
PHILPOT, J.C. Verzoening en behoudenis. Kampen, De Groot Goudriaan, 2006, 8°, 267p. (De evangeliepreekstoel, 3). ISBN 978-90-6140-473-6
POWELL, Graham Christenen, wees vrij!/ Graham en Shirley Powell; vert. Jaap Madern e.a.. Leerdam, Shama; Doorn, Johannes Multimedia, 2006, 8°, 213p. (Vert. Van: Christian set yourself free).

ISBN 978-90-5798-185-2: € 10


PREDIKANT De predikant tussen baan en ambt/ eindred. F.T. Oldenhuis. Heerenveen, Protestantse Pers, 2007, 8°, 117p. (Serie religie & recht. - Referaten en verslag van het congres 'De rechtspositie van de predikant: job of ambt?', Rijksuniversiteit Groningen, 21 november 2005). ISBN 978-90-8525-013-5: € 14,95
PRIOR, Pauline Frum: joodse feestdagen en rituelen = Jewish holidays and rituals/ Pauline Prior (fotografie) & Anita Frank (tekst). Amsterdam, Amphora Books, 2006, 4°, ill., 80p.

ISBN 978-90-6446-040-1: € 22,5


PROTESTANTSE De protestantse kerk in de Midden-Molukken, 1803-1900: een bronnenpoublicatie/ bew. door Chr.G.F. de Jong. -1,.1803-1854. Opnieuw uitg. Leiden, KITLV Uitgeverij, 2006, 8°, XXVI-707p. (Publicatie van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken. Grote Reeks, 8). ISBN 90-6718-284-2: € 40,00

PROTESTANTSE De protestantse kerk in de Midden-Molukken, 1803-1900: een bronnenpoublicatie/ bew. door Chr.G.F. de Jong. -2,.1854-1900,. Leiden, KITLV Uitgeverij, 2006, 8°, 717p. (Publicatie van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken. Grote Reeks, 9).

ISBN 90-6718-285-0: € 40,00
RADCLIFFE, Timothy Waar draait het om als je christen bent? Vert. B.L.F. Kamphuis. Kampen, Kok; Averbode, Altiora, 2007, 8°, 304p. (Vert.van: What is the point to be a Christian?). ISBN 978- 90-435-1304-3 (Kok); 978-90-317-2471-0 (Averbode): € 23,5
RATZINGER, Joseph De kern van ons geloof/ vert. en bew. Venantius de Leeuw, Henri van der Burght. Tielt, Lannoo, 2006, 8°, 270p. (Vert.van: Einführung in das Christentum). ISBN 978-90-209-6645-9: € 24,95
RELIGIE Religie: godsdienst en geweld in de twintigste eeuw/ red. Madelon de Keizer; gastred. Hans Blom, Lieve Gevers en Paul Luykx. Zutphen, Walburg Pers, 2006, 8°, ill., 288p. (Jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, 17).

ISBN 90-5730-436-8: € 19,95


ROEBBEN, Bert Godsdienstpedagogiek van de hoop: grondlijnen voor religieuze vorming. Leuven, Acco, 2007, 8°, 276p.

ISBN 978-90-334-6288-7: € 30


ROEM, Anton Ik kom tot U… 3e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007,12°, 122p. (Bidden met de psalmen, 1). ISBN 978-90-239-0984-2: € 9,9
ROEMI Liefde is de weg: kwatrijnen van Djelal-oed-Din Roemi; vert. Sipko A. den Boer. Den Haag, Synthese, 2007, 12°, 128p.

ISBN 978-90-6271-020-1: € 17,5


ROTH, H.I. Kerkrentmeesterlijk beheer: gids voor de kerkrentmeester. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 12°, 80p. (Minibibliotheek voor de Protestantse Kerk). ISBN 9878-90-239-2141-7: € 8,9
RUIGE, K.I. Klei en oven, scheppen en geloven: over de bakstenen van de middeleeuwse kerk van Hoorn (Terschelling). Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 2007, 4°, ill., 144p. ISBN 978-90-330-0584-8: € 29,5
RUSE, Michael Darwin of God: een broedertwist. Vert.: Peter van Huizen. Kampen, Ten Have, 2007, 8°, 334p. (Vert.van: The evolution-creation struggle). ISBN 978-90-259-5739-1: € 29,9
RYLE, J.C. De bergrede. Kampen, De Groot Goudriaan, 2006, 18°, 114p.

ISBN 90-6140-988-8: € 9,9


SAINT JOHN, Patricia Leer mij god kennen/ vert. Margreeth van Iperen. Vaassen, Medema, 2007, 12°, 245p. (Vert.van: Would you believe it? A young person's guide to knowing God). ISBN 978-90-6353-499-8: € 12,95
SCHOOL De school met de bijbel: christelijk onderwijs in de negentiende eeuw/ red. George Harinck en Gerrit Schutte. Zoetermeer, Meinema, 2006, 8°, ill., 159p. (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800, 14). ISBN 978-90-211-4138-1: € 17,5
SCHOPENHAUER, Arthur Het nut van vrome leugens: over godsdienst/ vert. en ingel. door Hans Driessen. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2007, 8°, 144p. ISBN 978-90-284-2224-7: € 12,5
SCHOUTEN, Henk De vijf religies van de wereld: hun oorsprong, bronnen, leer, leefregels, stromingen en verhalen. 4e dr. Kampen, Ten Have, 2006, 8°, 157p, (1e dr.: 2004). ISBN 90-435-0886-1: € 18,9
SCHOUTEN, Jan Peter Jezus als goeroe: het beeld van Jezus Christus onder hindoes en christenen in India. Budel, Damon, 2007, 8°, 267p.

ISBN 978-90-5573-782-6: € 19,9


SCHUMANN, Hans Wolfgang Boeddhisme: stichter, scholen en systemen. Vert. Jan de Breet. Rotterdam, Asoka, 2007, 16°, ill., 287p. (Asoka jubileumpocket, 1. - Vert.van: Buddhismus: Stifter, Schulen und Systeme). ISBN 978-90-5670-153-6: € 7,5
SIDDHESWARANANDA (Swami) De metafysische intuïtie: "Brahman met open ogen zien"/ Swami Siddheswarananda. De Madukya Upanishad met Gaudapada's karika/ Swami Gambhirananda; samenst., vert. en bew. André van den Brink. Utrecht, Gopher, 2007, 8°, 216p.

ISBN 978-90-5179-319-2: € 15


SIMONIS, Adrianus Een hart om te denken: 50 jaar priester/ red. Hans Bouma. Kampen, Kok, 2007, 8°, 151p.. ISBN 978-90-435-1351-7: € 17,5
SJON Tot rust komen. Amsterdam, Ark Boeken, 2007, 24°, ill., 134p.

ISBN 978-90-338-1467-9: € 12,95


SLOMP, Jan De Soefi Beweging. Kampen, Kok, 2007, 8°, 151p. (Serie Wegwijs). ISBN 978-90-435-1239-8: € 15,5
SMELT, L.W. Gedreven door de Geest: vijftigdagentijd. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 12°, 95p. ISBN 978-90-239-2177-6: € 11,5
SMINK, Joop De bijbel in Goudse Glazen: een wandeling langs gebrandschilderd glas uit de 16e eeuw. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 8°, ill., 151p. ISBN 978-90-239-2176-9: € 16,5
SMITH, Warren Doelgericht misleid: de New Age-implicaties van Doelgericht Leven/vert. Melanie van der Vlis. Doorn, Johannes Multimedia, 2006, 8°, 184p, (Vert.van: Deceived on purpose: the New Age implications of the purpose-driven church). ISBN 90-5798-203-X: € 14,95
SNOEK, Govert De Rozenkruisers in Nederland: voornamelijk in de eerste helft van de 17e eeuw: een inventarisatie. Haarlem, Rozekruis Pers, 2006, 8°, ill., 681p. ISBN 90-6732-324-1: € 37,5

ONNEVELT, C. Uw waarheid zal bestaan: dagboek bij de Dordtse Leerregels. Houten, Den Hertog, 2006, 8°, 374p. ISBN 90-331-2030-5: € 19,9


SPIRITUALITEIT Spiritualiteit en/of leiderschap? Caritas tussen inspiratie en bestuur: teksten van de platformbijeenkomsten van Caritas Vlaanderen. Brussel, Caritas Catholica Vlaanderen (Guimardstraat 1), 2007, 8°,32p. (Caritas cahier, 5).: € 3,5
STERK, Elly Uit de school geklapt: inwijdingsscholen waar de hel hemel wordt genoemd. Dordrecht, Moria, 2006, 8°, 192p.

ISBN 978-90-6659-149-3: € 14,95


STEUR, Charles De levensboom van de godsdienst: jodendom, christendom en islam in het licht van de Kabbalah. Amsterdam, Amphora, 2007, 8°, 208p. ISBN 978-90-6446-046-3: € 19,5
STOLP, Hans Aan synagoge, kerk en moskee voorbij: van religie naar menswording. 2e dr. Deventer, Ankh-Hermes, 2007, 12°, ill., 200p. ISBN 978-90-202-8412-6: € 12,5
STOUT, Cornelis Christenslaven: de slavernij-ervaringen van Cornelis Stout in Algiers (1678-1680) en Maria ter Meetelen in Marokko (1731-1743)/ bezorgd door Laura van den Broeck en Maaike Jacobs; m.m.v. Gerard van Krieken. Zutphen, Walburg Pers, 2006, 4°, ill., cart., 351p.

ISBN 90-5730-440-6: € 32,95


SÜSS, René Simon Luthers theologisch testament: over de joden en hun leugens: inleiding, vertaling en commentaar. Amsterdam, VU University Press, 2006, 8°, 509p. ISBN 978-90-8659-015-5: € 29,95
SUURMOND, Jean-Jacques God & zo: columns. Zoetermeer, Meinema, 2007, 8°, 181p. ISBN 978-90-211-4150-3: € 14,9
TABOR, James D. De Jezusdynastie: de verborgen geschiedenis van Jezus en het ontstaan van het christendom/ vert. Mireille de Vroege. Utrecht, Spectrum; Antwerpen, Manteau, 2006, 8°, 379p. (Vert.van: The Jesus dynastee: the hidden history of Jesus, his royal family and the birth of christianity). ISBN 978-90-71206-79-5: € 24,95
TANNER, Leo Opnieuw beginnen/ Leo Tanner en Klemens Armbruster; vert. Fons Boey e.a. Antwerpen, Halewijn, 2007, 8°, 114p. (Vert.van: Neu Anfangen). ISBN 978-90-8528-051-4: € 15
TEN BERGE, Gied Pelgrimeren naar de Morendoder: onderweg naar Jacobus van Compostela/ Gied ten Berge en Wantje Fritschy. Nijmegen, Valkhof Pers, 2006, 8°, ill., 152p. ISBN 90-5625-235-6: € 17,5
TEN BOOM, Corrie Vertrouw op God/ vert. L. Reimeringer-Baudert, 13e dr. Hoornaar, Gideon, 2006, 12°, 96p. (Vert.van: Don't wrestle, just nestle). ISBN 978-90-6067-132-0: € 7
TEN CATE, Harold De achilleshiel van de Islam. 2e dr. Dordrecht, Moria, 2006, 8°, 453p. ISBN 978-90-6659-147-1: € 22,5
TER LINDEN, Carel Een land waar je de weg niet kent: omgaan met rouwenden: een handreiking voor wie in zijn omgeving te maken heeft met mensen in rouw, 9e dr. Zoetermeer, Meinema, 2007, 8°, 80p. (1e dr.: 1995). ISBN 978-90-211-3622-: € 10,2
TESTAMENTUM NOVUM Het Nieuwe Testament vanwege de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk op nieuw uit den grondtekst vertaald, en van inleidingen, inhoudsopgaven, gelijkluidende plaatsen en aanteekeningen voorzien. Dordrecht, Importantia, 2007, 8°, 574p. (Fotogr.herdr. van de uitg.: Amsterdam, Nederlandsche Bijbel-compagnie, 1881). ISBN 978-90-5719-112-1: € 24,95
TESTAMENTUM NOVUM Het Nieuwe Testament: in de herziening van de Statenvertaling. Heerenveen, Jongbloed, 2006, 16°, III-685p.

ISBN 978-90-6539-292-3: € 14,95


TILLITSON SCHROEDER, Susanne Mensen uit het Nieuwe Testament: bijbels stickerboek/ vert. Mariska Compagnie-van Lemel. Amsterdam, Ark Boeken, 2006, 4°, ill., 8p. (Vert. Van: Bible sticker books: Peoiple of the New Testament). ISBN 978-90-338-2984-0: € 5,95
TILLITSON SCHROEDER, Susanne Mensen uit het Oude Testament: bijbels stickerboek/ vert. Mariska Compagnie-van Lemel. Amsterdam, Ark Boeken, 2006, 4°, ill., 8p. (Vert. Van: Bible sticker books: People of the Old Testament)). ISBN 978-90-338-2983-3: € 5,95
TOEKOMST De toekomst van God: (met muziek waar Hij van houdt)/ Adjiedj Bakas & Minne Buwalda; voorw. Ruud Lubbers. Schiedam, Scriptum, 2006, 8°, ill., 238p. + audio-cd.

ISBN 90-5594-501-3: € 22,5


TOLLE, Eckhart De kracht van het nu in de praktijk/ vert. Peter Roelofsen. 10e dr. Deventer, Ankh-Hermes, 2007, 12°, ill., 117p, (Vert.van: Practicing the power of now). ISBN 978-90-202-8269-6: € 11,5
TOLSTAJA, Katja Caleidoscoop: F.M. Dostojevski en de vroege dialectische theologie. Gorinchem, Narratio, 2006, 8°, 353p. (Ook verschenen als proefschrift Theologische Universiteit van de Protestantse Kerk in Nederland, Kampen). ISBN 978-90-5263-925-3: € 23,5
TROOST, A.F. Zingende gezegend: liederen. 3e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 12°, mus., 393p. (1e dr.: 1995).

ISBN 978-90-239-1596-6: € 19,9


TROOST, André F. Met vallen en opstaan: 101 verhalen die verder helpen. Zoetermeer, Boekencentrum, 2006, 8°, 291p. (Eerder verschenen in De Elisabethbode). ISBN 978-90-239-2137-0: € 16,5
UIT Uit betrouwbare bron: de pastorale praktijk vanuit contextuele optiek/ red. Marianne Thans. Zoetermeer, Meinema, 2007, 8°, 352p. (Contextueel pastoraat, 5). ISBN 978-90-211-4147-3: € 24,9
VAN Van christendom tot islam: 430-911/ red.Rob Bartels e.a.; vert. Astrid Weremeus Buning. Amsterdam, The Reader's Digest, 2006, 4°, ill., 192p. (Reader's Digest geïllustreerde wereldgeschiedenis. - Gebaseerd op:Zwischen Kreuz und Halbmond).

ISBN 978-90-6407-765-4: € 29,9


VAN AEL, Joris Jezus' lijdensverhaal in 16 iconen. Averbode, Altiora; Kampen, Ten Have, 2007, 8°, ill., 115p. ISBN 978-90-784-3407-8 € 22,5
VAN AMSTEL, J. Toegerust tot het ambtelijk werk. 3e herz.dr.. Kampen, De Groot Goudriaan, 2006, 12°, 108p, (1e dr.: 1990).

ISBN 978-90-6140-535-1: € 12,5


VAN BELZEN, Adriaan Tussen God en mens. Kampen, De Groot Goudriaan, 2006, 8°, portr., 176p. (Gesprekken met bevindelijk-gereformeerde predikanten, 2). ISBN 978-90-6140-972-4: € 18,9
VAN BOMMEL, Abdulwahid Valt er nog wat te lachen met die moslims. Amsterdam, Bulaaq, 2007, 8°, 160p.

ISBN 978-90-5460-143-2: € 14,5


VAN BRUGGEN, Jakob Marcus: het evangelie volgens Petrus. 4e dr. Kampen, Kok, 2007, 8°, 436p. (Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde serie: afd. Evangeliën, 2. - 1e dr.: 1988). ISBN 90-242-0778-9: € 47,9
VAN BRUGGEN, Jakob Romeinen: christenenen tussen stad en synagoge. 2e dr. Kampen, Kok, 2007, 8°, 286p. (Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde serie: afd. Brieven van Paulus. - 1e dr.: 2006). ISBN 90-435-1181- : € 29,9
VAN DAM, F.A.J. Spirituele verlichting ontmaskerd. Doorn, Johannes Multimedia, 2006, 12°, 24p. ISBN 978-90-5798-209-5: € 2,99
VAN DE GLIND, Aalt Om geluk te vinden moet je op weg gaan: veertig momenten van inspiratie voor onderweg. Kampen, Kok, 2007, 12°, 62p. ISBN 978-90-435-1340-1: € 9,95
VAN DE WETERING, Janwillem Zuivere leegte: ervaringen van een respectloze zenleerling. Rotterdam, Asoka, 2007, 16°, 250p. (Asoka jubileumpocket, 3. - Oorspr.uitg.: Nieuwerkerk a/d IJssel, Asoka, 2000). ISBN 978-90-5670-155-0: € 7,5
VAN DEN BERG, Marinus Nooit te oud: een lees- en luisterboek. Kampen, Ten Have, 2007, 24°, 127p. + cd. ISBN 978-90-259-5770-4: € 19,9
VAN DEN BRANDT, Ria Denken met Etty Hillesum. Zoetermeer, Meinema, 2006, 12°, 159p. ISBN 978-90-211-4094-0: € 14,9
VAN DEN BRINK, Gijsbert Oriëntatie in de filosofie: westerse wijsbegeerte in wisselwerking met geloof en theologie. 3e aangep.dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 8°, 388p. (1e dr.: 2000).

ISBN 978-90-239-710- : € 24,5


VAN DER AA, W.P. Hebreeën. Kampen, Kok, 2007, 8°, 287p.

ISBN 978-90-435-1346-3: € 22,5


VAN DER KOOI, C. Tegenwoordigheid van Geest: verkenningen op het gebied van de leer van de Heilige Geest. Kampen, Kok, 2006, 8°, 252p.

ISBN 90-435-1227-3: € 17,5


VAN DER KRAAN, P. In trouw verbonden: "bouwstenen voor een bijbels huwelijk". 2e dr.. Kampen, De Groot Goudriaan, 2007, 8°, ill., 173p. (1er dr.: 2005). ISBN 90-6140-926-8: € 18,3
VAN DER MEIDEN, Anne Wat hebben wij nog te verwachten?. Hilversum, NCRV; Gorinchem, Narratio, 2006, 8°, 41p. (Woord op zondag, jrg. 7, nr,8). ISBN 978-90-5263-600-9: € 7,5
VAN DER SANDE, Aad Handboek voor pastoraat. -1, Les 1 t/m 10. Amerongen, Johannes Multimedia, 2006, 12°, ill., 344p.

ISBN 978-90-5798-212-5


VAN DER VELDE, Paul J.C.L. Nachtblauw: ontmoetingen met Krishna. Budel, Damon, 2007, 8°, ill., 288p. ISBN 978-90-5573-785-7: € 29,9
VAN DER VEN, R. Sluiers over de Schrift: uitkomen in een andere wereld. Doorn, Johannes Multimedia, 2006, 8°, 319p.

ISBN 978-90-5798-213-2: € 19,95


VAN DER VOET, Nico Altijd vergeven?Over schuld en vergeving tussen mensen. Zoetermeer, Boekencentrum, 2007, 12°, 112p. (Oorspr.uitg.: 1996). ISBN 978-90-239-1758-8: € 10,5
VAN HOUWELINGEN, P.R.H. Johannes: het evangelie van het Woord. 3e dr.. Kampen, Kok, 2007, 8°, ill., 478p. (Commentaar op het Nieuwe Testament: derde serie: afd. Evangeliën, 6. - 1e dr.: 1997).

ISBN 90-242-6098-1: € 57,5


VAN HOUWELINGEN, P.H.R. 2 Petrus en Judas: testament in tweevoud, 3e dr.. Kampen, Kok, 2007, 8°, 176p. (Commentaar op het Nieuwe Testament: derde serie: afd. Katholieke Brieven en Openbaring, 3. - 1e dr.: 1997). ISBN 90-242-6004-3: € 24,9
VAN LIERE, Lucien Geweld, genade en oordeel. Kampen, Kok, 2006, 8°, 361p. (Proefschrift Theologische Universiteit van de Protestantse Kerk in Nederland, Kampen). ISBN 978-90-435-1331-9: € 32,5
VAN LOOPIK, Marcus Bitter & zoet: zestien psalmen verbeeld, vertaald, belicht door Marcus van Loopik. s-Hertogenbosch, Katholieke Bijbelstichting, 2006, 4°, ill., 160p. ISBN 978-90-6173-899-2: € 29,5
VAN MELLAERT, Lina Vreugde krijgt een stem: teksten en gebeden bij huwelijk, geboorte en kindertijd. Kampen, Kok, 2007, 8°, 111p.

ISBN 978-90-435-1357-9: € 13,5


VAN REGENMORTER, John Hartstocht naar een baby/ John & Sylvia Van Regenmorter; vert. Tobya Jong. Vaassen, Medema, 2007, 12°, ill., 190p. (Vert.van: When the cradle is empty).

ISBN 978-90-6353-498-1: € 14,95


VAN RUITENBURG, P. Een mooie leeftijd: brieven aan ouderen. Houten, Den Hertog, 2006, 18°carr., 72p. ISBN 90-331-2006-2: € 9,9
VAN SANTEN, Bettina Lumax: de katholieke vakbondsdrukkerij in Utrecht. Utrecht, Matrijs, 2005, 8°, 128p. (Utrechtse Stadsgeschiedenissen, 3. ISBN 90-53452-75-3: € 14,95
VAN 'T RIET, Peter Het mensbeeld van de tora: een bijdrage aan het normen- en waardendebat in onze samenleving. Kampen, Kok, 2006, 8°, 198p. ISBN 90-435-1309-1: € 18,5
VAN VOORDEN, A. De geestelijke wapenrusting: negen predikaties. Houten, Den Hertog, 2006, 8°, 167p. ISBN 90-331-1995-1 : € 14,9

VAN WINDEN, Paul A.A. Het Christusperspectief: naar een zinvol wereldbeeld. Utrecht, Gopher, 2006, 8°, 205p. ISBN 978-90-5179-471-7: € 15


VAN WOUDENBERG, René Als ik in Bagdad was geboren, was ik moslim geweest: filosofische columns. Kampen, Ten Have, 2007, 8°, 176p.. ISBN 978-90-259-5760-5: € 14,9
VANDENBERGHE, Henri Gewijd en vervlogen. , 8978 Poperinge, Vrienden van het Poperings Archief (Galgestraat 17), 800p. : € 71,57
VANDERMEERSCH, Patrick Godsdienstpsychologie in cultuurhistorisch perspectief/ Patrick Vandermeersch en Herman Westerink. Amsterdam, Boom, 2007, 8°, 347p. ISBN 978-90-8506-369-8: € 31,5
VERDOUW, C. Maak mij Uw wegen bekend: uit het leven van ds. A.Breeman. Houten, Den Hertog, 2006, 8°, ill., 149p.

ISBN 90-331-2002-X: € 14,9


VERHEIJ, Sigismund Naar het land van de levenden: regel van Franciscus van Assisi voor de minderbroeders. Nijmegen, Valkhof Pers, 2007, 8°, 206p. ISBN 978-90-5625-241-0: € 20
VERHULST, Manu Op de golfslag van de Geest. Antwerpen, Halewijn, 2007, 105p. ISBN 978-90-8528-042-2: € 15
VERTEREND Verterend vuur: over brunout in het basispastoraat/ red. Anke Bisschops, Jos Pieper, Willem Putman. Zoetermeer, Meinema, 2007, 8°, 204p. (Utrechtse studies, 11). ISBN 978-90-211-4144-2: € 19,5
VERVAET, Bert De kerk van Zaffelare: 8 eeuwen dorpsgeschiedenis. 9080 Zaffelare, Feestcommissie '100 jaar Kerk van Zaffelare' (Kluizestraat 16), 2007 4°, ill., 220p. : € 20
VERZAMELDE Verzamelde aren: bijbels dagboek. - Dl. 21/ red. Tj. De Jong. Houten, Den Hertog, 2006, 12°, 376p. ISBN 90-331-2023-2
VLEUGELS, Gie De leer van de twaalf: de boodschap van de apostelen en de traditionele geloofsbelijdenissen/ Gie Vleugels en Maria Verhoeff. Heerenveen, Protestantse Pers; 2006, 8°, 185p.

ISBN 978-90-8525-011-1: € 17,5


VOLG Volg Mij: woorden van Jezus: dagboek bij de bijbel/ red. P. den Butter. Houten, Den Hertog, 2006, 376p.

ISBN 90-331-2029-1: € 17,5


VOOR Voor zijn aangezicht: een handreiking voor huisgodsdienst vandaag/ red. J.H. Mauritz en W. Visser. 2e dr.. Houten, Den Hertog, 2007, 8°, 182p. (1e dr.: 2006). ISBN 90-331-2028- : € 15,9
VOORBERG, P.L. Doop en kerk: de erkenning, door kerkelijke gemeenschappen, van de elders bediende doop. Heerenveen, Groen, 2007, 8°, 507p. (Proefschrift Theologische Universiteit van de Gereformeerde kerken in Nederland(vrij gemaakt)). ISBN 978-90-5829-764-8: € 32,5
VOORSLUIS, Bart Leren met Martin Buber. Zoetermeer, Meinema, 2007, 12°, 136p. ISBN 978-90-211-4066-7: € 12,9
VROON, Bram Vier eeuwen protestantisme in het zuidoosten van de Baronie van Breda: de geschiedenis van de Protestantse gemeente te Chaam c.a.. Delft, Eburon, 2006, 4°, ill., 280p.. ISBN 978-90-5972-139-5: € 29,5
WASSINK, Karen Wat echt belangrijk is: zingeving voor alledag. Tielt, Lannoo, 2006, 8°, 190p. ISBN 90-209-6641-3: € 18,95
WAT Wat mogen we hopen? Perspectieven op de verrijzenis van het lichaam/ red, Lieven Boeve en Anneleen Decoene. Antwerpen, Halewijn, 2007, 8°, 200p. (Logos). ISBN 978-90-8528-048-4: € 17
WEG Een weg te gaan: vieringen voor de dagen van de Goede of Stille Week/ red. Ko Joosse e.a.. Maastricht, Stichting 'Midden onder U', 2006, 4°, 56p. (Werkaternen, 21). ISBN 978-90-78727-01-9: € 16
WEG Een weg van vrijheid: refelecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis/ red.: Mijnke Bosman, Johan Goud, Marius van Leeuwen. 2e dr. Zoetermeer, Meinema, 2007, 8°, 118p. (1e dr.: 2006).

ISBN 978-90-211-4118-3: € 12,9


WEILER, Anton G. Het morele veld van de Moderne Devotie, weerspiegeld in 'Gnotosolitos parvus' van Arnold Gheyloven van Rotterdam, 1423: een Summa van moraaltheologie, kerkelijk recht en spiritualiteit voor studenten in Leuven en Deventer. Hilversum, Verloren, 2006, 8°, 376p. (Middeleeuwse Studies en Bronnen, 96).

ISBN 90-6550-936-4 : € 37


WESTLAND, J. Een hand boven je hoofd: over zegenen in leer en leven. Heerenveen, Groen, 2007, 8°, 118p. (Artios-reeks, 6).

ISBN 978-90-5829-617-7: € 12,5


WHEATCROFT, Andrew Ongelovigen: het conflict tussen het christendom en de islam/vert.: Jan Braks. 2e dr. Amsterdam, Olympus, 2007, 8°, ill., cart., 511p. (Vert.van: Infidels: a history of the conflict between christendom and islam. - 1e dr.: 2005).

ISBN 978-90-467-0055-6: € 15


WIJNGAARDS, Hans Vrouwen tot diaken gewijd: historische feiten en actueel debat/ voorw. R. Vangheluwe; vert. Theo van Schaick. Heeswijk, Abdij van Berne; Averbode, Altiora, 2006, 8°, 224p. ISBN 90-76242-76-3 (Berne); 90-317-2411-4 (Altiora): € 17
WILLEM VAN SAINT-THIERRY Commentaar op het Hooglied. Vert.: Paul Verdeyen. Averbode, Altiora, 2007, 8°, 154p.

ISBN 978-90-317-2466-6 : € 21,95


WINSTON, Robert Het verhaal van God/ vert. Susanne Castermans-Nelleke. Kampen, Kok, 2007, 8°, 400p. (Vert.van: The story of God).

ISBN 978-90-435-1302-9 : € 24,5


WITTGENSTEIN, Ludwig Licht en schaduw: een droom en een brief over religie/ bezorgd door Ilse Somavilla; vert. Wilfred Oranje. Kampen, Ten Have, 2007, 12°, 70p. ISBN 978-90-259-5687-5: € 19,9
ZEGWAARD, Anna Als kinderen meevieren: een onderzoek naar de discussie over kindercommunie binnen de kerken. Amsterdam, Narratio, 2006, 8°, 190p. (Tevens proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam).

ISBN 978-90-5263-924-6: € 17,5


ZHUANG ZI Zhuang Zi: de volledige geschriften: het grote klassieke boek van het taoïsme/ vert.en toegel.door Kristofer Schipper. Amsterdam, Augustus, 2007, 8°, 438p. ISBN 978-90-457-0085- : € 39,9
ZONDER Zonder geloof geen democratie/ red. Erik Borgman, Gabriël van den Brink & Thijs Jansen. Amsterdam, Boom, 2006, 8°, 343p. (Speciale editie van: Christen Democratische Verkenningen, jrg. 27).

ISBN 90-8506-225- : € 24,5


ZUIDDAM, Benno Alexander Heilige letters en lettergrepen: de functie en het karakter van het schriftgezag in de tweede eeuw, zoals dit naar voren komt in de werken van Ignatius van Antiochië, Irenaeus van Lyon en Clemens van Alexandrië. Dordrecht, Teologia, 2007, 8°, ill., 416p. (Ook verschenen als proefschrift Bloemfontein, 1996).

ISBN 978-90-5719-104-6: € 24,95


ZUNNEBERG, Gerrit Schepping of evolutie? Strijdvraag zonder strijdpunt. Zeist, Indigo, 2006, 8°, 71p. ISBN 978-90-6038-295-0: € 14,9

Kris Van de Casteele30 mei 2007De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina