Bibliografie van werken betreffende theologie en godsdienst, verschenen in het nederlandsDovnload 132.05 Kb.
Pagina1/3
Datum21.08.2016
Grootte132.05 Kb.
  1   2   3
BIBLIOGRAFIE VAN WERKEN BETREFFENDE THEOLOGIE

EN GODSDIENST , VERSCHENEN IN HET NEDERLANDS

33(2005)3

===================================================
ABBOS, Samira De moslim bestaat niet: een zoektocht naar de islam. Amsterdam, Bakker, 2005, 12°, 199p. ISBN 90-351-2844-3: € 16.95
ABDIJBIBLIOTHEKEN Abdijbibliotheken: heden, verleden, toekomst: handelingen van het congres gehouden in Antwerpen op 10 december 2004/ red. Pierre Delsaerdt & Evelien Kayaert. Antwerpen, Vereniging van Antwerpse Bibliofielen (Vrijdagmarkt 22), 2005, 8°, ill., 147p. (Uitgaven van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen. N.R., 3).

ISBN 90-8085-8553-3: € 20


ABSPOEL, Paul Kom tot mij: teksten en gebeden over vrede en rust. Amsterdam, Ark Boeken, 2005, 12°, ill., 24p. ISBN 90-338-1441-2: € 3.50
ABSPOEL, Paul Laat de kinderen bij mij komen: teksten en gebeden voor vaders en moeders. Amsterdam, Ark Boeken, 2005, 12°, ill., 24p.

ISBN 90-338-1442-0: € 3.50


ABSPOEL, Paul Licht in de wereld: gebeden en teksten voor Kerst. Amsterdam, Ark Boeken, 2005, 12°, ill., 24p. ISBN 90-338-1440-4: € 3.50
ACTA Acta comparanda. -16. 2610 Antwerpen, Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (Bist 164), 2005, 8°, 185p.
ALBERS, Gé A.M. Bijbelse illustraties voor liturgie en kerkblad. Gorinchem, Narratio, 2005, 12°, ill., 96p. + cd-rom ISBN 90-5263-313-4: € 35
ALMANAK Almanak van barmhartigheid. – 1. Kiem. Heeswijk, Abdij van Berne; Vught, Beweging van Barmhartigheid, 2005, 8° carr., ill., 48p. ISBN 90-76242-69-0: € 6
ALS Als sluiers vallen: vrouwenportretten/ red. Nadia Dala. Antwerpen- Amsterdam, Houtekiet, 2005, 8°, ill., 183p.

ISBN 90-5240-834-3: € 16.95


AMBASSADEURS Ambassadeurs voor de vrede: elf in een boekje. Antwerpen, Pax Christi Vlaanderen, 2005, 32°, ill., 24p. ISBN 90-7700225-1-1: € 1
AMBROSIUS VAN MILAAN Zingen met mijn geest en ook met mijn verstand. Vert., ingel. en van aant. voorz. door Peter Eijkenboom, Fried Pijnenborg en Hans van Reisen. Budel, Damon, 2005, 8°, ill., 590p. (Vert. van: Expositio evangelii secundum Lucam).

ISBN 90-5573-644-9: € 39.90


AMBTEN Ambten en bedieningen: naar een samenspel in dienst van het volk van God/ Bisschoppelijke commissie Kerk en Geloof. Brussel, Licap, 2005, 8°, 32p. ISBN 90-6858-649-1: € 3.00
ANNIE VAN JEZUS, kleine zuster Charles de Foucauld: in het voetspoor van Jezus van Nazareth. Vert.: Amand de Cock en Roland Van Rostenberge. Antwerpen, Halewijn, 2005, 12°, ill., 146p. (Vert. van: Charles de Foucauld, sur les pas de Jésus de Nazareth).

ISBN 90-8528-130-X: € 15.50


ARMSTRONG, Karen De grote transformatie: het begin van onze religieuze tradities. Vert.: Katrina van Santen, Martine Vosmaer en Eelco Vijzelaar. Amsterdam, De Bezige Bij, 2005, 8°, 544 p. (Vert. van: The great transformation). ISBN 90-234-1870-0: € 27.50
ARMSTRONG, Karen Mythen: een beknopte geschiedenis. Vert.: Liesbeth Teixeira de Mattos. Amsterdam, De Bezige Bij, 2005, 12°, 127p. (Vert. van: A short history of myth). ISBN 90-234-1801-8: € 14.90
ARMSTRONG, Karen De wenteltrap: mijn weg uit de duisternis. Vert.: Carola Kloos en Corrie van den Berg. 3e dr. Amsterdam, De Bezige Bij, 2005, 8°, 377p. (Vert. van: The spiral staircase. – 1e dr.: 2003).

ISBN 90-234-1892-1: € 15


ASPESLAGH, Peter Kerk Heilige Kruisverheffing Beveren. 8800 Roeselare, bij de auteur (Arme Klarenstraat 75), 2005, 4°, ill., 69+20p.
AUSLOOS, Hans De bijbel: een (g)oude(n) gids: bijbelse antwoorden op menselijke vragen/ Hans Ausloos en Bénédicte Lemmelijn. Leuven-Voorburg, Acco, 2005, 192p. ISBN 90-334-5955-8: € 22
AVINCK, Theodorus Wendt u naar Mij toe. Houten, Den Hertog, 2005, 8°, 137p.

ISBN 90-331-1925-0: € 13.90


BAIGENT, M. De Messiaanse erfenis/ M. Baigent, R. Leigh, H. Lincoln; vert.: Wilhelm von Dewall. Baarn, Tirion, 2005, 8°, ill., cart., 368p. (Vert. van: The messianic legacy. – Oorspr. Nederlandse uitg.: 1988). ISBN 90-439-0777-4: € 12.50
BAIGENT, Michael Het elixer en de steen: de wereld van magische, occulte en onbekende krachten/ Michael Baigent en Richard Leigh; vert. Harke Jan van der Meulen. Baarn, Tirion, 2005, 8°, ill., cart., 462p. (Vert. van: The elixer and the stone: a history of magic and alchemy; _ Oorspr; Nederlandse uitg.: 1997). ISBN 90-439-0776-6: € 15
BARNARD, Willem Een dubbeltje op zijn kant: dagboeken 1945-1978. Amsterdam, De Prom, 2005, 8°, 189p. ISBN 90-6801-174-X: € 19.90
BARNARD, Willem Tot in Athene: Handelingen 1-17: leesoefeningen bij het tweede boek van Lucas. Zoetermeer, Meinema, 2005, 8°, 272p.

ISBN 90-211-3767-4: € 22.50


BARRY, William A. Ignatius achterna: leven van creatieve spanningen/ William A. Barry, Robert G. Doherty; vert. Ernst Bolsius, Wil Noordik en Hugo Roeffaers. Averbode, Altiora, 2005, 8°, 136p. (Vert. van: Contemplatives in action: the Jesuit way).

ISBN 90-317-2215-4: € 12.95


BEHE, Michael J. Intelligent design: de zwarte doos van Darwin. Vert.: Henk Moerdijk. 2e, ongew. dr. Kampen, Ten Have, 2005, 8°, ill., XVIII- 353p. (Vert. van: Darwin’s black box: the biochemical challenge to evolution. – 1e dr. Nederlandse uitg.: De zwarte doos van Darwin. Baarn, Ten Have, 1997). ISBN 90-259-5612-2: € 24.90
BELAND, Nicole Gezocht: geluk: zen en zaligheid voor de moderne vrouw. Vert.: Nicole Hulsing. Amsterdam, Forum, 2005, 12°, ill., 203p. (Vert. van: Girl seeks bliss: zen and the art of modern life maintenance). ISBN 90-225-4347-1: € 14.95
BELDER, J. 2 Petrus: opnieuw post voor vreemdelingen. Heerenveen, Groen, 2005, 8°, 123p. ISBN 90-211-3767-4: € 22.50
BENBASSA, Esther De jood en de ander/ Esther Benbassa en Jean-Christophe Attias; vert. Théo Buckinx. Amsterdam, Bakker, 2005, 12°, 156p. (Vert. van: Le juif et l’autre). ISBN 90-351-2846-X: € 15.95
BEPROEVING De beproeving: over de nieuwe bijbelvertaling/ red. Ad van Nieuwpoort, Rochus Zuurmond e.a. Kampen, Kok, 2005, 8°, 176p. (Om het Levende Woord, 15). ISBN 90-435-1161-7: € 19.90
BERGHMANS, Josef De parochiale verenigingen van Balen - Sint Andreas. – 2. Van ‘Turnkring Sint-Andries’ tot ‘Speelplein Biesakker vzw’. 2490 Balen, Studium Generale (Holven 11), 4°, ill., 388p.

ISBN 90-76967-15-6: € 30


BERGNER, Mario Herstel de liefde: groeien naar een gezonde gender-identiteit. Vert.: Martin Tensen. Almere, Coconut, 2005, 8°, 207p. (Vert. van: Setting love in order). ISBN 90-807586-4-7
BIELEN, Jos Zingen op zondag: kerkmuzikale suggestie voor de zondagsviering in het B-jaar/ Jos Bielen en Walter Callaert. Averbode, Altiora, 2005, 8°, 80p. ISBN 90-317-2218-9: € 7.00
BIJBEL Bijbel: liedboek voor de kerken. Zoetermeer, Boekencentrum, 2005, 12°, XLII-953p. (Omslagtitel: De Nieuwe Bijbelvertaling. Liedboek voor de kerken). ISBN 90-239-5360-6 (standaarded.): € 57.50

ISBN 90-239-5361-4 (luxe ed.): € 69.50

ISBN 90-239-5362-2 (ed. classic): € 74.50
BIJBELVERHALEN Bijbelverhalen gezien door de ogen van Rembrandt. Samenst.: Matthijs Schuurman. Kampen, Kok, 2005, 12°, ill., 61p.

ISBN 90-435-1163-3: € 14.50


BINDER, Franz Dalai Lama: biografie. Vert.: Karel van Klaveren. Kampen, Ten Have, 2005, 8°, ill., 184p. (Vert. van: Dalai Lama: Biographie). ISBN 90-259-5558-4: € 17.90
BLAKE, Clare (Buiten)gewone vrouwen: voor alle Marta’s en Maria’s. Vert.: Bep Fontijn-Donatz. Heerenveen, Barnabas, 2005, 8°, 165p. (Vert. van: (Extra)ordinary women). ISBN 90-852003-3-4: € 12.95
BLASE, Bert Messias gezocht. Tilburg, Sigma, 2005, 12°, 71p.

ISBN 90-6556-237-0: € 9.95


BOEDDHA Majjhima-Nikaya: de verzameling van middellange leeredes. – 3. De laatste vijftig leerredes/ vert., ingel. en van aant. voorz. door Jan de Breet en Rob Janssen. Rotterdam, Asoka, 2005, 8°, ill., 476p. (Asoka klassieke tekstbibliotheek, 11. – Oorspr. Nederlandse uitg. in 6 dln: ’s-Gravenhage, Boeddhayana, 1990-1993).

ISBN 90-5670-109-6: € 49.50


BOER, Theo Stijlen van christelijke medische-ethiekbeoefening. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn Motief, 2005, 8°, ill., 96p. (Lindeboomreeks, 16). ISBN 90-5881-223-5: € 13.50
BONN, Caecilia Oproeder der elementen: actuele aspecten van de geschiedenis- theologie van de H. Hildegard van Bingen: een overweging. 8400 Oostende, Godelieve Van den Borre (Epsomlaan 34), 2005, 18°, ill., 23p.
BOOM Een boom vol verhalen: voor kindervieringen. Red. John Bougie e.a. 6201 BE Maastricht, Stichting Midden onder U (PB 1235), 2005, 4°, ill., 32p. (Werkkaternen, 19).
BOUGIE, John Alternatieven voor woord- en communievieringen en eucharistie- vieringen: begroetingswoorden, gebeden, voorbeden, schriftlezingen, korte overwegingen. 6201 BE Maastricht, Midden onder U (PB 1235), (s.d.), 4°, 48p. (Werkkaternen, 17). - € 14
BOUWMEESTER, Joos Heel compleet. Groningen, Gopher, 2005, 12° carr., ill., 250p. ISBN 90-5974-085-8: € 24.50
BREMMER, Jan Van zendelingen, zuilen en zapreligie: tweehonderd jaar godsdienst in Nederland en Het Apostolisch Genootschap. Delft, Eburon, 2005, 8°, ill., 44p. (J.H. van Oostbreelezing, 7).

ISBN 90-5972-095-4: € 13


BRIEVEN Brieven aan God/ Willem Aantjes e.a. ; red. Peter Siebe. Kampen, Ten Have, 2005, 8°, ill., 159p. (Omslagtitel: Brieven aan God van bekende Nederlanders. Interviews oorspr. uitgezonden in het Radio 1 programma ‘De Ochtenden’ van de EO).

ISBN90-259-5621-1: € 12.90


BRINKMAN, G. Rumoer in Sint-Petersburg: het conflict tussen ds. Carp en de kerkenraad van de Hollandse Gereformeerde Kerk omstreeks 1750. Kampen, Kok, 2005, 8°, 182p. ISBN 90-435-2020-9: € 27.50
BRONSWIJK, Alfred C. Van harte: teksten, gebeden, liederen. Gorinchem, Narratio, 2005, 8°, 128p. ISBN 90-5263-361-4: € 11.50
BRUGGE, Tini Bloemen geven zin: symbolische bloemsierkunst voor liturgie en bezinning. 2e dr. Tielt, Lannoo; Kampen, Kok, 2005, 8°carr., ill., 159p. (1e dr.: 2002). ISBN 90-209-4944-6 (Lannoo)

ISBN 90-435-0532-3 (Kok): € 29.95


BRUGMANS, Edith Moreel scepticisme. Nijmegen, Valkhof Pers, 2005, 12°, 158p. (Thijmessay. - Annalen van het Thijmgenootschap, jrg. 93, nr. 4).

ISBN 90-5625-210-0


CAERTS, Jos Pater-Dokter Clement Lemmens, onze Heppense missieheld: Luik, 1923 – Kendari, 1974/ Jos Caerts en Andy Caerts; voorw.: Jef Haesen. 3970 Heppen, Heemkundige Kring (Marcel Torfstraat 8), 2004, 4°, ill., 100p. - € 10
CALLE, Sophie De Eroev van Jerusalem. Vert.: Rokus Hofstede. Amsterdam, Duizend & Een, 2005, 8°, ill., 56p. (Vert. van: L’Erouv de Jérusalem). ISBN 90-71346-34-X: € 17.70
CALLEWIER, Hendrik Inventaris van het oud archief van de Sint-Jacobskerk te Leuven (1273-1803): met inbegrip van het archief van de rentmeester van het Sint-Pieterskapittel te Leuven (1552-1797). Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2005, 8°, 189p. (Rijskarchief te Leuven: Inventarissen, 42).
CANER, Ergun Mehmet Islam ontsluierd. Vert.: E.J. van der Wal. Hoornaar, Gideon, 2005, 8°, tab., 296p. (Vert. van: Unveiling islam).

ISBN 90-6067-987-3: € 17.50


CHAMBERS, Oswald Geheel voor Hem: bijbels dagboek. Vert.: D. Ringnalda jr. 17e dr. Kampen, Kok, 2005, 8°, 399p. (Vert. van: My utmost for His Highest. -1e dr. Nederlandse uitg.: Heemstede,Kramer, 1938).

ISBN 90-435-0331-2: € 19.90


CHAMBERS, Oswald Geheel voor Hem: 1-minuut meditaties . Vert.: D. Ringnalda jr. ; bew.: B. Kamphuis. Kampen, Kok, 2005, 18°, 379p. (Gebaseerd op: Geheel voor Hem. - Vert. van: My utmost for His Highest).

ISBN 90-435-1131-5: € 13.50


CHAPEL, Paul Goed bekeken: overwegingen voor het jaar B. Kampen, Gooi en Sticht, 2005, 8°, 192p. ISBN 90-304-1089-2: € 17.50
CLARK, Victoria Waarom engelen vallen: een portret van orthodox Europa van Byzantium tot Kosovo. Vert.: Els van der Pluijm. Amsterdam, Atlas, 2005, 8°, ill., cart., 508p. (Vert. van: Why angels fall).

ISBN 90-450-0887-4: € 29.90


COMMUNIEGEBEDEN Communiegebeden: teksten en ideeën voor een communieviering/ Werkgroep voor Liturgie. Heeswijk, Abdij van Berne, 2005, 8°, ill., mus., 61p. (Teksten voor liturgie, 3).

ISBN 90-76242-66-6: € 6.50


CRABB, Larry Recht uit je ziel: communicatie zoals God het bedoeld heeft. Vert.: Hans Kindt e.a. Vaassen, Medema, 2005, 12°, 238p. (Vert. van: Soultalk: the language God longs for us to speak).

ISBN 90-6353-461-2: € 15.95


DALAI LAMA Vergroot de liefde: de kring van liefdevolle relaties uitbreiden/ Dalai Lama en Jeffrey Hopkins; vert. Chandra Moonen. Amsterdam, Forum, 2005, 12°, 206p. (Vert. van: How to expand love: widening the circle of loving relationships). ISBN 90-225-4350-1: € 12.50
DE BACKER, Herman Het grote zwijgen: een beschouwing over dood, geloof en herinnering. Tielt, Lannoo, 2005, 8°, 96p.

ISBN 90-209-6292-2: € 12.95


DE GEUS, Martin Ruim leven: gastvrij geloven. Kampen, Kok, 2005, 8°, 206p.

ISBN 90-435-1156-0: € 15.90


DE KEYZER, Laurens Jehovah’s getuigen: ‘Slavernij van het geweten’. Leuven, Davidsfonds; Kampen, Ten Have, 2005, 8°, 120p.

ISBN 90-77942-12-2: € 14.95


DEKKER, Gerard Een moeizaam gevecht: mijn geschiedenis met de kerk. Hilversum, Verloren, 2005, 8°, ill., 160p. (Passage reeks, 23).

ISBN 90-6550-895-3: € 15


DELHAAS, Sieth Voortgestuwd in de tijd: de intenties van Catharina Halkes (° 1920). Gorinchem, Narratio, 2005, 8°, portr., 95p. ISBN 90-5263-326-6: € 7
DEMASURE, Karlijn Als de draad gebroken is…: zingeving en pastorale zorg na seksueel misbruik. Leuven, Davidsfonds, 2005, 8°,266p.

ISBN 90-77942-07-6: € 18.95


DE MELLO, Anthony De weg van stilte. Vert.: Maggy Wishaupt. Amsterdam, Samsara, 2005, 12°, 191p. (Vert. van: Caminhar sobre as aguas).

ISBN 90-77228-32-2: € 18.50


DEN BOER, C. Pasen: feest van bevrijding. Zoetermeer, Boekencentrum, 2005, 12°, 114p. (Publicatiereeks van het Centrum voor Israëlstudies (CIS), 2). ISBN 90-239-1920-3: € 10.50
DEN BUTTER, P. Jozua: boek van Gods trouw. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn Motief, 2005, 8°, 208p. ISBN 90-5881-200-6: € 15.90
DE POUS-DE JONGE, Hennie Reiken naar een nieuwe wereld: van Oxfordgroep via Morele Herbewapening naar Initiatives of Change. Kampen, Kok, 2005, 8°, ill., 251p. ISBN 90-435-1197-8: € 19.90
DE ROEST, Henk En de wind steekt op! Kleine ecclesiologie van de hoop Zoetermeer, Meinema, 2005, 8°, 246p. ISBN 90-211-4080-2: € 16.90
DE RUITER, Jan Jaap De statistieken der religies: beschouwingen over de joods- christelijk-islamitische traditie van ons land. Budel, Damon, 2005, 12°, 92p. ISBN 90-5573-652-X: € 12.90
DE SAVEUR, Chris Mijn camino: een pelgrimstocht. 9620 Zottegem, bij de auteur (Leopold III-straat 8), 2005, 400p. - € 25
DESMET, Marc Moe van het moeten kiezen: op zoek naar een spiritualiteit van de zelfbeschikking/ Marc Desmet & Ria Grommen. Tielt, Lannoo, 2005, 224p. ISBN 90-209-6287-6: € 14.95
DE VOLDER, Jan Trialoog: gesprekken tussen priester Hendrik Hoet, rabbijn Aharon Malinsky en imam Jamal Maftouhi: hoopvolle stemmen in een angstige tijd. Tielt, Lannoo, 2005, 8°, 171p.

ISBN 90-209-6294-9: € 14.95


DE VRIES, Sytze Bij gelegenheid. – 2. Woorden voor gedenkwaardige dagen. Zoetermeer, Meinema, 2005, 8°, 392p. ISBN 90-211-4083-7: € 25
DE WAARD, A. Een ongetroost volk getroost: 52 wekelijkse overdenkingen. Houten, Den Hertog, 2005, 8°, 216p. ISBN 90-331-1936-6: € 16.90
DIELEMANS, Gérard Vrijmetselarij in Maastricht: 260 jaar en meer…: geschiedenis van voor- en tegenspoed van haar loges en leden. Maastricht, Boekenbent, 2005, 8°, ill., 260p. ISBN 90-8570-049-3: € 27.50
DIENSTMAAGD Dienstmaagd of vriendin? Een dialoog tussen filosofie en theologie/ red. Joris Geldhof. Leuven-Voorburg, Acco, 2005, 8°, 155p.

ISBN 90-334-5817-9: € 18.95


DIETRICH Dietrich Bonhoeffer: zijn leven in beeld/ samenst. Renate Bethge en Christian Gremmels; red. Holger Sweerd ; vert. Karel van Klaveren. Kampen, Ten Have, 2005, 4°, ill., 160p. (Vert. van: Dietrich Bonhoeffer: Bilder eines Lebens). ISBN 90-259-5559-2: € 32.50
DIJKSTRA-ALGRA, Nynke Kerk naar buiten: gids voor vrijwilligers in missionaire werkgroepen. Zoetermeer, Boekencentrum, 2005, 12°, ill., 79p. ISBN 90-239-1880-0: € 8.90
DOEDENS, Udo In het teken van tegenspraak: steekhoudende gedachten van Soren Kierkegaard. Zoetermeer, Meinema, 2005, 12°, 120p.

ISBN 90-211-4044-6: € 12.50


DOOR Door mensen gezongen: liturgische muziek in portretten/ red. Martin Hoondert e.a. Kampen, Gooi en Sticht, 2005, 8°, ill., 336p. (Meander, 7. – Uitg. bij het afscheid van Anton Vernooij als bijzonder hoogleraar liturgische muziek aan de Theologische Faculteit Tilburg). ISBN 90-304-1091-4: € 22.50
DOUMA, Jochem Genesis. 2e dr. Kampen, Kok, 2005, 8°, 107p. (Gaan in het spoor van het Oude Testament, 1). ISBN 90-435-0986-8: € 10
DOUMA, Jochem Job, Psalmen. Kampen, Kok, 2005, 8°, 116p. (Gaan in het spoor van het Oude Testament, 5). ISBN 90-435-1157-7: € 10
DOUMA, Jos Op weg naar Pasen: Jezus ontdekken in de 40-dagentijd. Kampen, Kok, 2005, 112°, 70p. ISBN 90-435-1187-0: € 9.90
DROS, Lodewijk Als een eenzame mus: leven en volgelingen van ds. J.P. Paauwe/ Lodewijk Dros, Nico Sjoer. Kampen, De Groot Goudriaan, 2005, 8°, 185p. (Oorspr. tit.: Als een eenzame mus op het dak. 1994).

ISBN 90-6140-940-3: € 14.50


DUERLOO, Luc Heraldiek van het bisdom Gent: bisschoppen, hulpbisschoppen, kapittel van Sint-Baafs. 2110 Wijnegem, Homunculus (Krommelei 47), 2005, 8°, ill., 36p. - € 4.50
EGGEHORN, Ylva Verantwoordelijk voor God: denken en doen van Etty Hillesum & Dietrich Bonhoeffer. Kampen, ten Have, 2005, 8°, 159p.

ISBN 90-259-5486-3: € 16.90


ELF Elf geboden: de Tien Geboden in lichtvoetige verzen berijmd door veertien dichters, vermeerderd met ieders elfde gebod. Bezorgd en ingel. door Hendrik Jan Bosman en Frits Criens. Dordrecht, Liverse; 2004, 8°, 120p. ISBN 90-76982-16-3: € 24.50
EN En plein publique: de samenleving van morgen en de kerk van nu/ red. Govert Buijs en Tymen van der Ploeg. Zoetermeer, Boekencentrum; Utrecht, ICS, 2005, 8°, ill., 166p. (ICS-cahiers, 43). ISBN 90-239-1065-6: € 11.90
EPHIMENCO, Sylvain Gedwongen tot weerbaarheid: islamkronieken. Antwerpen- Amsterdam, Houtekiet, 2005, 8°, 190p.

ISBN 90-5240-853-X: € 16.50


ERNST, Jan Geleefde theologie: het verhaal van Karl Derksen, dominicaan. Gorinchem, Narratio, 2005, 8°, portr., 128p.

ISBN 90-5263-961-2: € 12.50


ESTABROOKS, Paul Overleven in Noord-Korea: honger naar waarheid, leven en liefde. Vert.: Job Simonsz. Amsterdam, Ark Boeken, 2005, 8°, 135p. (Vert. van: Food for life: a miraculous escape from starvation and imprisonment in North Korea). ISBN 90-338-1830-2: € 9.95
ETMINAN, Erika Helene Het geheim van de dood: het Westers Dodenboek: wegwijzer voor het leven na de dood/ Erika Helene Etminan en Werner Plate. Tielt, Lannoo, 2005, 8°, 141p. ISBN 90-209-6198-5: € 16.95
FASEUR, Geert Liefde ontvangen: een spirituele levenskunst. Leuven, Davidsfonds, 2005, 8°, ill., 220p. ISBN 90-5826-350-9: € 16.95
FEUNEKES-COLIJN, Helma Gods tranen: leven met verlies. Kampen, Kok, 2005, 8°, ill., 41p. (Oorspr.uitg.: Ruurlo, EB Boeken, 2000).

ISBN 90-435-1133-1: € 8.95


FERRY, Luc Religie na de religie: gesprekken over de toekomst van het religieuze/ Luc Ferry en Marcel Gauchet; vert.: J.M.M. de Valk. Kampen, Klement; Kapellen, Pelckmans, 2005, 8°, 103p. (Filosofie in dialoog. - Vert. van: Le religieux après la religion).

ISBN 90-77070-78-8 (Klement): € 14.95

ISBN 90-289-4076-6 (Pelckmans)
FIERET, W. Theodorus van der Groe: bewogen zielzorger in een eeuw van verval. Houten, Den Hertog, 2005, 8°, ill., 148p.

ISBN 90-331-1953-6: € 14.90


FLOOR, L. De zwerftocht van de ark. Heerenveen, Groen, 2005, 8°, 100p.

ISBN 90-5829-523-0: € 12.50


FREELY, John De verdwenen messias: het verbijsterende verhaal van Sabbatai Sevi, wiens messianistische beweging voortkwam uit de mystiek van de kabbala. Vert.: Victor Verduin. Amsterdam, Atlas, 2005, 8°, ill., cart., 313p. (Vert. van: The lost messiah).

ISBN 90-450-1012-7: € 24.90


FREKE, Timothy Het grote boek van de spiritualiteit: inspiratie voor spirituele transformatie. Vianen-Antwerpen, The House of Books, 2005, 4°, ill., 256p. ISBN 90-443-1344-4: € 15
GALLE, Erik De vier seizoenen: God zoeken met Maurice Zundel. Tielt, Lannoo, 2005, 8°, 116p. ISBN 90-209-6289-2: € 12.95
GANZEBOOM, Henk Spirituele plekken in Nederland. Middelie, Andromeda, 2005, 16°obl., ill., cart., 162p. ISBN 90-5599-191-0 : € 12.50
GARDNER, Laurence Maria Magdalena: onthullingen over de Da Vinci Code. Vert.: Nienke van der Hoeven e.a. Baarn, Tirion, 2005, 8°, ill., 400p. (Vert. van: The Magdalene legacy: the Jesus and Mary bloodline conspiracy). ISBN 90-439-0756-1: € 24.95
GASTMANS, Chris Cirkels van zorg: ethisch omgaan met ouderen/ Chris Gastmans en Linus Vanlaere. Leuven, Davidsfonds; Kampen, ten Have, 2005, 8°, 205p. ISBN 90-77942-11-4: € 21.95
GEILLUSTREERDE De geïllustreerde geschiedenis van de kruistochten: christendom, islam, pelgrimage, oorlog/ onder red. van Thomas F. Madden; vert. Corrie van den Berg e.a. Warnsveld, Terra, 2005, 4°, ill., cart., 224p; (Vert; van:Crusades: the illustrated history).

ISBN 90-5897-346-8: € 29.95


GENERALE Generale regelingen behorende bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. 2e bijgew. dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2005, 8°, ill., 201p. ISBN 90-239-1280-2: € 14.90
GEWELDIG Geweldig! Over de vanzelfsprekendheid van geweld/ René Munnik e.a. Nijmegen, Valkhof Pers, 2005, 12°, 93p. (Publiekslezingen Theologische Faculteit Tilburg, 8). ISBN 90-5625-194-5: € 11.50
GEYBELS, Hans Het goddelijk gevoel: een geschiedenis van de religieuze ervaring. Kapellen, Pelckmans, 2005, 8°, 263p. ISBN 90-289-3960-1: € 20.95
GODS Gods wonderlijke wegen: waar gebeurde verhalen over onverklaarbare gebeurtenissen. Vert.: Els Vermij. Kampen, Kok, 2005, 8°, 144p. (Gedeeltelijke vert. van: His mysterious ways: miracles of healing; en: His mysterious ways: miracles of prayer). ISBN 90-435-1102-1: € 14.90
GORDTS, Jan De O.-L.-V.-van-Troostkapel te Tildonk. 3150 Haacht, Haachtse Geschied- en Oudheidkundige kring (El. Willemslaan 8), 2001, 8°, ill., 32p. - € 2.00
GREAVES, Helen Boodschap van Licht. Vert. Agnes Eeraerts. 5e dr. Tilburg, Sigma, 2005, 8°, ill., 196p. (Vert. van: Testimony of light. – 1e dr. Nederlandse uitg.: Breda, De Ster, 1991).

ISBN 90-6556-242-7: € 17.95


GREGORY, David Dineren met een volmaakte vreemdeling. Vert.: Ralph van der Aa. Vaassen, Medema, 2005, 12°, ill., 127p. (Vert. van: Dinner with a perfect stranger). ISBN 90-6353-465-5: € 8.95
GROOT, Dirk Jan De schatten van de kerk. Heerenveen, Barnabas, 2005, 8°, 264p.

ISBN 90-852003-8-5: € 9.95


GRÜN, Anselm Als man je eigen weg vinden. Vert.: Maarten van der Marel. Kampen, Ten Have; Tielt, Lannoo, 2005, 8°, 187p. (Vert; van: Kämpfen und Lieben: wie Männer zu sich selbst finden).

ISBN 90-599-5992-2: € 16.95


GRÜN, Anselm Creatieve spiritualiteit. Vert.: Marie Jeanne Vernieuwe. Gent, Carmelitana, 2005, 12°, 96p. (Vert. van: Bilder von Verwandlung).

ISBN 90-76671-55-9: € 14.50


GRÜN, Anselm Het kleine boek vreugde. Vert.: Francis Hijszeler. Tielt, Lannoo, 2005, 16°, 176p. (Vert. van: Das kleine Buch der Lebenslust).

ISBN 90-209-6295-7: € 9.95


GRÜN, Anselm Grenzen stellen/ Anselm Grün en Ramona Robben; vert.: Bonella van Beusekom. Kampen, Ten Have, 2005, 8°, 155p.(Vert. van : Grenzen setzen, Grenzen achten). ISBN 90-259-5523-1: € 16.90
GRÜN, Anselm Vasten. Vert.: Harmina van der Vinne. Kampen, Ten Have, 2005, 8°, 96p. (Vert. van: Fasten. – Oorspr. Nederlandse uitg.: Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1985). ISBN 90-259-5531-2: € 12.90
GRÜN, Anselm Vergeef jezelf. Vert.: Marie Jeanne Vernieuwe. Gent, Carmelitana, 2005, 8°, 96p. (Vert. van: Vergib dir selbst).

ISBN 90-76671-58-3: € 14.50


GRUNBERG, Arnon Grunbergbijbel. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005, 12°, 250p. ISBN 90-253-1754-5: € 14.95


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina