Bibliografie van werken betreffende theologie en godsdienst, verschenen in het nederlandsDovnload 132.05 Kb.
Pagina2/3
Datum21.08.2016
Grootte132.05 Kb.
1   2   3
GUNARANTANA, Henepola (Bhante) Meditatie in alle eenvoud. Vert.: George Hulskramer. Haarlem, Altamira-Becht, 2005, 8°, 222p. (Vert. van: Mindfulness in plain English). ISBN 90-6963-687-5: € 12.90
GWOSDZ, Rob Aanklagers van christelijke Getuigen van Jehovah aangeklaagd. 3850 Beringen, bij de auteur (Verbindingsstraat 10), 2005, 8°, 263p.
HADEWIJCH Het boek der liederen/ Hadewijch; vert. en comm. Herman Vekeman. Budel, Damon, 2005, 2 v.

1.Tekst en vertaling. 249p.

ISBN 90-5573-632-5: € 29.90

2. Commentaar. 458p.

ISBN 90-5573-633-3: € 29.90
HAGOORT, Lydia Het Beth Haim in de Ouderkerk aan de Amstel: de begraafplaats van de Portugese Joden in Amsterdam 1614-1945. Hilversum, Verloren, 2005, 8°, ill., XX-425p. ISBN 90-6550-861-9: € 34
HAMMOUDI, Abdellah Een pelgrim in Mekka. Vert.: Maarten van Buuren. Amsterdam, De Bezige Bij, 2005, 8°, cart., 333p. (Vert. van: Une saison à la Mecque). ISBN 90-234-1762-3: € 23.50
HARINCK, C. Tot belijden geroepen. Heerenveen, Groen, 2005, 8°, 139p. (Oorspr. uitg.: 1994). ISBN 90-5829-521-4: € 12.50
HELP Help, ik ben ambtsdrager: een praktische handleiding voor het werk/ N. Dijkstra-Algra e.a. 7e geheel herz. dr. Kampen, Voorhoeve, 2005, 8°, 86p. ISBN 90-297-1255-4: € 10.90
HENRY, Matthew Aan Zijn tafel: toerusting voor de Avondmaalsganger. Vert.: J.S. van den Brink. 2e dr. Kampen, De Groot Goudriaan, 2005, 8°, 258p. (Vert. van: The communicant’s companion, or, Instructions for the right receiving of the Lord’s supper. – Eerder verschenen in een vert . van J.D. Wielenga: Aan Zijne tafel: onderwijzingen tot het recht gebruik van des Heeren Heilig Avondmaal. Kampen, Kok, 1928. -1e dr.: 1996). ISBN 90-6140-485-1: € 24.90
HENRY, Matthew Dagen van vreemdelingschap: 52 meditaties over de aartsvaders. Samenst. en red.: Matthew Henry. Kampen, De Groot Goudriaan, 2005, 8°, 175p. ISBN 90-6140-912-8: € 14.95
HILDEGARDIS BINGENSIS Oorzaken en behandelingen. -7. Vert. en illustraties: Louis Van Hecken. 2450 Meerhout, Louis Van Hecken (Boeren- krijglaan 64), 8°, ill., 70p. (Vert. van: Causa et curae. p. 90-104).
HOEDT, Denise En toch ben je niet alleen: verdergaan na zelfdoding van een geliefde/ Denise Hoedt en Katie Velghe. Antwerpen, Halewijn, 2005, 231p. ISBN 90-85280-80-X: € 15.00
HOLLOWAY, Adrian Aftershock. Vert.: Heleen Sytsma-van Loo. Barneveld, De Vuurbaak, 2005, 8°, 287p. (Telos. – Vert. van: Aftershock).

ISBN 90-5560-309-0: € 14.90


HOLWERDA Holwerda herdacht: bijdragen over leven en werk van Benne Holwerda (1909-1952)/ red. George Harinck. Barneveld, De Vuurbaak, 2005, 8°, ill., 272p. (AD Chartas-reeks, 10).

ISBN 90-5560-329-5: € 17.90


HOMO Homo respondens: verkenningen rond het mens-zijn/ red.: Govert Buijs, Peter Blokhuis, Sander Griffioen (e.a.). Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 2005, 8°, 240 p. (Verantwoording, 22).

ISBN 90-5881-222-7: € 23.50


HOOGLIED Hooglied. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005, 12°, 27p. + CD (Tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling).

ISBN 90-253-0219-X: € 14.95


HOOR Hoor onze stem: liturgische gezangen op teksten van Andries Govaart. Heeswijk, Abdij van Berne, 2005, 4°, ill., mus., 40p.

ISBN 90-76242-71-2


HUDIG, Juke Christoforus: de legende van een heilige: 28 pastels van Juke Hudig. Ingel. door Han Erkens. Zeist , Christofoor, 2005, 4°, ill., 94p.

ISBN 90-6238-794-2: € 22.50


HUME, David Gesprekken over de natuurlijke religie. Vert., ingel. en van commentaar voorz. door Ton Vink. Budel, Damon, 2005, 8°, 167p. (Marginalia reeks, 11. – Vert. van: Dialogues concerning natural religion. – Oorspr. tit.: Gesprekken over de natuurlijke godsdienst. Kampen, Kok Agora; Kapellen, DNB/Pelckmans, 1992).

ISBN 90-5573-602-3: € 16.90


HURST, Randy Verlangend naar Uw geest. Vert.: Leontien Elbers. Vaassen, Medema, 2005, 16°, 80p. (Vert. van: The helper: divine empowerment for everyday life). ISBN 90-6353-462-0: € 4.95
IK Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt: de brie- ven van student Marten Martens (1794-1798) en zijn leven als doop- sgezind predikant, schoolopziener, vertaler en dichter in Friesland (1798-1852). Ingel. en van aant. voorz. Door Sibrand P. Martens, Simon Vuyk; eindred. Piet Visser. Hilversum, Verloren, 2005, 8°, ill., 205p.(Manuscripta mennonitica, 4). ISBN 90-6550-886-4: € 19
IK Ik heb geen tijd: over gezin, werk en spiritualiteit/ red. Luk Bouckaert en Ria Grommen. Antwerpen, Tertio, 2005, 8°, 77p. (Spes cahier, 4). ISBN 90-80699-38-1: € 15
IK Ik geloof! Red.: Willemien Vogel en Jos van Gent. Heerenveen, Groen, 2005, 8°, 82p. (Jongerenperspectief, 16).

ISBN 90-5829-610-5: € 12.50


IK Ik loop hier stage: een boek voor deken Joop Stam. Red.: Dea Broersen e.a.; m.m.v. Jan Beerenhout e.a. Heeswijk, Dabar-Luyten, 2005, 8°, ill., VIII-160p. ISBN 90-6416-403-7: € 10
IN In de schaduw van de Boom der Kennis: ethiek en de zondeval. Red.: Timo Slootweg. Budel, Damon, 2005, 8°, 191p.

ISBN 90-5573-624-4: € 16.90


IS Is’t waar of niet? Ophefmakende publicaties uit de ‘lange’ negen- tiende eeuw/ red. F.G.M. Broeyer en D.Th.Kuiper. Zoetermeer,2005, 8°, ill., 351p. (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800, 13). ISBN 90-211-4050-0:€ 19.50
JAARBOEK Jaarboek voor liturgie-onderzoek. – 21. 9712 GK Groningen, Instituut voor Liturgiewetenschap (Oude Boteringestraat 38); Tilburg, Liturgisch Instituut, 2005, 8°, ill., 281p. € 22.79

JÄGER, Willigis Eeuwigheid in het nu: woorden voor elke dag/ samenst. Christoph Quarch; vert. Piet Hermans. Rotterdam, Asoka, 2005, 8°, 391p. (Vert. van: In jedem Jetzt ist Ewigkeit).

ISBN 90-5670-129-0: € 17.50
JANSEN, Hans De historische Mohammed: de Mekkaanse verhalen. Amsterdam- Antwerpen, De Arbeiderspers, 2005, 8°, 234p.

ISBN 90-295-6282-X: € 17.95


JANSSEN, Marie-José Voor het luiden van de klok: overwegingen en teksten bij het B- jaar/ Marie-José Janssen en Gerard Zuidberg. Kampen, Gooi en Sticht, 2005, 8°, 344p. ISBN 90-304-1090-6: € 22.50
JONGEN, Ludo Heilig in de Lage Landen: herschreven levens. Leuven, Davidsfonds; Kampen, Ten Have, 2005, 8°, 368p. ISBN 90-77942-04-1: € 19.95
KAMPHUIS, G.D. Een bloem in de wildernis: over de christelijke hoop. Kampen, Kok, 2005, 8°, 88p. (Gereformeerd belijden, 11).

ISBN 90-435-1158-7: € 10.50


KETELAAR, J.H. Taken van de diaconie der gereformeerde kerk in de Dordtse gemeenschap. Utrecht, Gopher, 2005, 8°, 86p.

ISBN 90-5179-266-2: € 11


KLARE, Jean Atlas van het Bijbelse Continent/ kaarten: Jean Klare; tekst: Klaas A.D. Smelik. Heerenveen, NBG, 2005, 8°, cart., 119p.

ISBN 90-6126-548-7: € 19.95


KLEIN Klein getijdenboek: de liturgie van de uren. ’s-Hertogenbosch, Nationale Raad voor Liturgie; Brussel, Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg; Brussel, Licap, 2005, 12°, 510 p.

ISBN 90-6858-645-9: € 14.95


KOFFEMAN, Leo J. De oecumenische beweging. Kampen, Kok, 2005, 8°, 155p. (Serie wegwijs: stromingen). ISBN 90-435-1159-5: € 14.90
KOHLBRUGGE, H.F. Aanvechting: 14 preken. Vert., ingel. en van aant. voorz. door T. van Es. Kampen, De Groot Goudriaan, 2005, 8°, 218p.

ISBN 90-6140-922-5: € 21.50


KOK, H.L. Thanatos: de geschiedenis van de laatste eer. Heeswijk-Dinther, Berne, 2005, 4°, ill., 527p. ISBN 90-78039-01-9: € 59.95
KOLE, I.A. Bijbelonderwijs in reformatorisch perspectief: basisboek voor het godsdienstonderwijs/ I.A. Kole en J.P.Proos. 4e dr. Kampen, De Groot Goudriaan, 2005, 8°, ill., 256p. (1e dr.: 1998).

ISBN 90-6140-548-3: € 23.90


KOMMERS, J. Ontwaakt, gij die slaapt! Het reformatorisch getuigenis van Godfried Daniel Krummacher, Hermann Friedrich Kohlbrügge en Paul Geyser tijdens de Erweckung in het Wuppertal van de negentiende eeuw. Heerenveen, Groen, 2005, 8°, 592p. (Ook verschenen als proefschrift Theological Seminary of the Reformed Churches in South Africa, North-West University, Potchefstroom).

ISBN 90-5829-616-4: € 29.95


KOSTER, Edwin In betovering gevangen? Over verhaal en rationaliteit, religie en irrationaliteit. Budel, Damon, 2005, 8°, ill., 508p.

ISBN 90-5573-515-9: € 24.90


LAAT Laat ik toch maar knielen: spirituele teksten uit de Nederlandse doopsgezinde traditie/ uitgekozen en ingel. door Renata Barnard e.a. Gorinchem, Narratio, 2005, 12°, ill., 103p.

ISBN 90-5263-970-1: € 7.90


LAENEN, Sjef Kabbala voor beginners. Kampen, Ten Have, 2005, 8°, 96p.

ISBN 90-259-5582-7: € 9.90


LAMBRECHT, Jan De Nieuwe Bijbelvertaling: brontekstgetrouw? 25 steekproeven. Antwerpen, Halewijn,2005, 8°, 183p. ISBN 90-85281-00-8: € 14.50
LANGZAME De langzame haast van pater Bontinck: een historicus op missie in het hart van Afrika/ red. Willy van Doorselaer, Aurèle Looman. Schellebelle, Arte Libro (Hekkergemstraat 79), 2005, 8°, ill., 318p. ISBN 90-76417-06-7: € 24.50
LEEG Leeg en ijdel: de invloed van de bijbel op het Nederlands/ red. Nicoline van der Sijs. Den Haag, Sdu 2005, 8°, 203p.

ISBN 90-12-10740-7: € 20


LICHAAM Het lichaam van God: metamorfoses van de incarnatie in de hedendaagse cultuur /red. E.E. Berns e.a. Budel, Damon, 2005, 8°, 277p. ISBN 90-5573-670-8: € 22.50
LIEDEREN Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow/ samenst.: Gerke van Hiele en Teun Kruijswijk Jansen. 2e dr. Kampen, Gooi & Sticht, 2005, 4°, mus., 142p. ISBN 90+304-1067-1: € 17.50
LOOBUYCK, Patrick Moraal zonder God? Pleidooi voor moreel fictionalisme. Budel, Damon, 2005, 8°, 480p. ISBN 90-5573-641-4: € 29.90
LUTHER, Martin Een eeuwige toevlucht: verklaring van Psalm 90. Vert.: C.Th.Boerke. Houten, Den Hertog, 2005, 8°, ill., 97p.

ISBN 90-331-1932-3: € 1090


LUTTIKHUIZEN, G.P. De veelvormigheid van het vroegste christendom. Budel, Damon, 2005, 8°, 176p. (Oorspr. uitg.: Delft, Eburon, 2002).

ISBN 90-5573-900-6: € 19.50


MACCULLOCH, Diarmaid Reformatie: het Europese Huis gedeeld 1490-1700. Vert.: Huub Stegeman. Utrecht, Het Spectrum; Antwerpen, Standaard, 2005, 8°, 832p. (Vert. van: Reformation: Europe’s House divided 1490-1700). ISBN 90-71206-02-5: € 49.95
MACDONALD, William De psalmen. Vert.: J. Savert. Vaassen, Medema, 2005, 12°, 446p. (Vert. van een keuze uit: Believer’s bible commentary).

ISBN 90-6353-455-8: € 19.95


MAES, Paul De tijd breekt aan: bijbellezen met een monnik. ’s-Hertogenbosch , Katholieke Bijbelstichting, 2005, 8°, 144p.

ISBN 90-6173-895-4: € 12.50


MAEX, Edel Een kleine inleiding in het boeddhisme. Tielt, Lannoo, 2005, 16°, 117p. ISBN 90-209-6306-6: € 12.95
MANENSCHIJN, Gerrit Religie en haat: over religieus gemotiveerd terrorisme. Kampen, Ten Have, 2005, 8°, 284p. ISBN 90-259-5550-9: € 19.90
MARTI, Lorenz Hoe doet een mysticus de afwas? Mystieke overdenkingen voor elke dag. Vert.: Karl van Klaveren; voorw.: Jean-Jacques Suurmond. Kampen, Ten Have, 2005, 8°, 192p. (Vert. van: Wie schnürt ein Mystiker seine Schuhe? Die grosse Fragen und der tägliche Kleinkram). ISBN 90-259-5585-1: € 18.90
MASKERS Maskers, missen en meesters: rituelen in en uit de marge/ red. Paul Cortois en Valeer Neckebrouck. Kapellen, Pelckmans; Kampen, Klement, 2005, 8°, ill., 182p. (Religie heen/terug).

ISBN 90289-3781-1 (Pelckmans)

ISBN 90-77070-82-6(Klement): € 18.50
MEEUSE, C.J. Licht over Israël. Houten, Den Hertog, 2005, 8°, 61p.

ISBN 90-331-1916-1: € 6.90


MEINERS; Eduard Een verzoening voor onze zonden/ overgezet in hedendaags Nederlands door M. Krijgsman. Houten, Den Hertog, 2005, 8°, 100p. (Vaderlands erfgoed). ISBN 90-331-1938-2: € 11.90
MEULENBERG, L. Friedrich von Hügel: een gelovige in de branding. Averbode, Altiora, 2005, 12°, 95p. (Meesters in spiritualiteit).

ISBN 90-317-2215-4: € 12.50


MICHAËL Je heilige zoektocht: een zoektocht naar wijsheid door middel van boodschappen van Aartsengel Michaël/ gechanneld door Ronna Herman. Vert. Nel Scherder. Eeserveen, Akasha, 2005, 8°, 253p. (Vert. Van: Your sacred quest). ISBN 90-77247-09-2: € 22.50
MIJNDERS, J. De geopende fontein: 52 meditaties. Houten, Den Hertog, 2005, 8°, 175p. ISBN 90-331-1924-2: € 14.90
MINTLE, Linda S. Je bent net je moeder: een boek voor dochters. Vert.: Margriet Visser-Sloftstra. Heerenveen, Barnabas, 2005, 8°, 277p. (Vert. van: A daughters journey home). ISBN 90-852001-9-9: € 19.50
MOERKERKEN, A. Intocht: twaalf overdenkingen. Houten, Den Hertog, 2005, 8°, 206p. ISBN 90-331-1933-1: € 14.50
MOERKERKEN, A. Jozef leeft nog: vijftien overdenkingen over het leven van Jozef. 3e dr. Houten, Den Hertog, 2005, 8°, 254p. (1e dr.: 1999).

ISBN 90-331-1416-X: € 15.20


MONUMENTEN Monumenten van vroomheid: kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden in Limburg/ red. Peter Nissen, Koos Swinkels.. Zutphen, Walburg Pers, 2004, 4°, ill., 288p. + CD-Rom

ISBN 9057303469: € 39.95


MUHAMMAD ALI, Maulana De religie van de islam: een uitvoerige verhandeling van de bronnen, beginselen, wetten en voorschriften van de islam. Nieuwe, complete uitg.; vert. Soedewo en H. Bronder; bew. door H. Bronder en A.S. Hoeseni. Den Haag, Stichting Ahmadiyya Isha’at-i- Islam, 2005, XLIV-728p. + cd-rom. (Vert. van: The religion of islam: a comprehensive discussion of the sources, principles and practices of islam; _ Oorspr; tit.: De religie van den Islam. Lahore, 1938). ). ISBN 90-5268-015-9
MULLER, Mary Het woord en de windroos: zoektocht naar God en geloof Tielt, Lannoo, 2005, 8°, 143p. ISBN 90-209-6261-2: € 14.95
NAUTA, Jan God, gun ons een moeder: brevier voor veertig dagen/ Jan Nauta, Ria Pasterkamp en Dick Smit. Heerenveen, Protestantse Pers, 2005, 8°, ill., 97p. ISBN 90-852500-9-9: € 14.95
NECKEBROUCK, Valeer Het kameleon-effect: katholieke identiteit en pluralisme. Averbode, Altiora, 2005, 12°, 141p. ISBN 90-317-2219-7: € 10.95
NEELE, C. Als ik Uw hemel aanzie: negen overdenkingen over sterren. Houten, Den Hertog, 2005, 8°, 137p. ISBN 90-331-1925-0: € 13.90
NEEM Neem nou Prediker: achtergronden, overwegingen, gebeden, suggesties. 6201 BE Maastricht, Midden onder U (PB 1235), (s.d.), 4°, 40p. (Werkkatern, 16). - € 14
NEVEN, J.P. Hervormde gezanten. Kampen, De Groot Goudriaan, 2005, 8°, ill., 176p. (Ondertitel op omslag: Het leven van de predikanten J.A. van Boven, D.J. van de Graaf, C.B. Holland en D.Th. Keck).

ISBN 90-6140-914-4: € 19.90


NIET Niet voor het gewin: not-for-profit ondernemingen van de christelijk-sociale beweging in Nederland/ J.M. Peet e.a. Amsterdam, Aksant; Utrecht, CNV, 2005, 8°, ill., 180p. (Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging, 6).

ISBN 90-5260-178-X: € 17.50


NOMANI, Asra Q. Eenzaam in Mekka: de pelgrimstocht van een moslima naar het hart van de islam. Vert.: Laura van Campenhout e.a. Amsterdam, Sirene, 2005, 8°, cart., 367p. (Vert. van: Standing alone in Mecca: an American woman’s struggle for the soul of islam).

ISBN 90-5831-383-2: € 19.95


NOORLOOS, Marius Groeien bij de bron: kansen voor het christelijk en kerkelijk leven. Kampen, Kok, 2005, 8°, mus., 239p. ISBN 90-435-1089-0: € 15.50
NOUWEN, Henry Levensloop en vervulling. Vert.: Hans va n der Heiden. Tielt, Lannoo, 2005, 8°, 94p. (Vert. van: Aging, the fulfillment of life).

ISBN 90-209-6196-9: € 12.95


O‘DONOHUE, John Anam Cara: mystiek uit de Keltische wereld. Vert.: Bert van Rijswijk. 3e dr. Kampen, Ten Have, 2005, 12°, 238p. ( Vert. van: Anam Cara: a book of Celtic wisdom. - 1e dr.Nederl. uitg.: 1997). ISBN 90-259-5584-3: € 16.90
O’DONNELL, Kevin Bijbelhandboekje. Vert.: Margriet Visser-Slofstra. Kampen, Kok, 2005, 24°, 276p. ISBN 90-435-1136-6: € 7.90
ONDERSTROOM Onderstroom: handboek voor gebed. -2. Gent, Carmelitana, 2005, 8°, ill., 333p. ISBN 90-76671-56-7 : € 30
ONGEMAK Het ongemak van religie: multiculturaliteit en ethiek/ red. Jos Kole en Gerrit de Kruijf. Kampen, Kok, 2005, 8°, 222p.

ISBN 90-435-1146-3: € 19.90


OOSTING, Berthil Verzoening als verleiding: een nieuwe toegang tot de wondere woorden van het boek Leviticus. Red.: Rinse Reeling Brouwer; voorw.: Maarten den Dulk. Vught, Skandalon, 2005, 8°, 110p.

ISBN 90-76564-07-8: € 16.50


OP Op toonhoogte: liederenbundel teksteditie/ red. Hans Maat en Diane Palm. Bilthoven, HGJB; Zoetermeer, Boekencentrum, 2005, 8°, ill., 128p. ISBN 90-239-1915-7: € 5
OPNIEUW Opnieuw geboren: je kind laten dopen?/ red.: Peter Vande Vyvere, Johan Van der Vloet. Antwerpen, Halewijn, 2005, 4°, ill., 60p.

ISBN 90-85281-50-4/ € 6.00


OP’T HOF, W.J. Het gereformeerd piëtisme. Houten, Den Hertog, 2005, 8°, 142p. (Hersteld hervormde studies, 1). ISBN 90-331-1955-2: € 9.90
OPVOEDING Opvoeding in beeld: een handreiking voor mediagebruik in het gezin/ red. F.A. van Hartingsveldt en L.A. Kroon. Houten, Den Hertog, 2005, 8°, 168p. ISBN 90-331-1958-7: € 15.90
OVER Over de grens: gezag en structuur vanuit Salesiaans perspectief/ eindred. Roos Dierynck, Carlo Loots en Colette Schaumont. 3050 Oud-Heverlee, Don Boscovormingscentrum (Don Boscolaan 15), 2005, 8°, 268p. (Publicatiereeks van het Don Boscovormingscentrum, 7).
OVEREEM, Hetty Verslag van Peter Visser: Jezus zoals ik hem meemaakte. Barneveld, De Vuurbaak, 2005, 8°, 95p. ISBN 90-5560-326-0: € 9.90
PACOT, Simone Durf het nieuwe leven aan! Op weg naar Pasen. Vert.: Kees den Biesen. Gent, Carmelitana, 2005, 8°, 375p. (Vert. van: Ose la vie nouvelle!). ISBN 90-76671-59-1: € 24.50
PACOT, Simone Kom weer tot leven! Het doordringen van het evangelie tot in onze diepste diepten.Vert.: Kees den Biesen. Gent, Carmelitana, 2004, 264p. (Vert. van: Reviens à la vie). ISBN 90-76671-53-7: € 24.50
PAS, Paul Christus, licht en kracht, woord en brood. Antwerpen, Halewijn, 2005, 12°, 96p. ISBN 90-8528-110-5: € 13.50
PASCAL, Blaise Een gedachte voor elke dag. Samenst.: Aalt van de Glind. Kampen, Kok, 2005, 18°, 142p. ISBN 90-435-1114-5: € 9.90
PASVEER, Hans Een tijd van loslaten: over gekozen, gedwongen en noodzakelijk verlies. Kampen, Kok, 2005, 8°, 200p.

ISBN 90-435-1162-5: € 15.90


PAUL, M.J. Occulte machten en bevrijding. Heerenveen, Groen, 2005, 8°, 150p. (Studium Generale, 4). ISBN 90-5829-627-X: € 14.95
PECKSTADT, Ignace Een open venster op de Orthodoxe Kerk. Averbode, Altiora, 2005, 8°, 285p. ISBN 90-317-2217-0: € 22.50
PETERS, Frank E. Islam en de joods-christelijke traditie: een verkenning. Vert.: Jeske Nelissen e.a. Amsterdam, Boom, 2005, 8°, 304p. (Vert. van: Islam: a guide for jews and christians). ISBN 90-850616-5-2: € 24.50
PLECHELMUS Plechelmus: zijn kerk, liturgie en kapittel te Oldenzaal: bijdragen over de heilige, zijn kerk en liturgie bij gelegenheid van het 1050- jarig jubileum van de translatie der relieken van Plechelmus naar Oldenzaal/ red. Guus Goorhuis en Jan Oude Nijhuis. Zutphen, Walburg Pers,2005, 4°, 256p. ISBN 9057303531: € 39.95
POST, Steef Duivels dichtbij. Heerenveen, Groen, 2005, 8°, 224p. (Jongerenperspectief, 17). ISBN 90-5829-603-2: € 12.50
PREDIKER Prediker/ onder red. van G.J. Venema. Maastricht, Shaker, 2004, 8°, 145p. (Amsterdamse cahiers voor exegese van de bijbel en zijn traditie, 21). ISBN 90-423-0241-0: € 14
PROEVEN Proeven van vrouwenstudies theologie. – Dl. 8. Red.: Desiree Berendsen, Maaike de Haardt, Magda Misset-van de Weg (e.a.). Zoetermeer, Meinema, 2005, 8°, 230p. (IIMO research publication, 64). ISBN 90-211-7033-7: € 25.00
PSALMEN De Psalmen/ in de bewerking van Lloyd Haft. Amsterdam, Querido, 2003, 12°, 174p. ISBN 90-214-6701-1: € 23.50
RIETKERK, W.G. Ik wou dat ik kon geloven: over psychische factoren die een belemmering kunnen vormen voor het vertrouwen op God. 8e dr. Kampen, Voorhoeve, 2005, 8°, ill., 137p. (Verbo. – 1e dr.: 1993). ISBN 90-297-1107-8: € 13.25
RINGELBERG, Johan Baptist Karel Met de vlag in top: de geschiedenis van het Leger des Heils in Nederland (1886-1946). Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 2005, 8°, ill., 340p. (Proefschrift Theologische Faculteit Tilburg). ISBN 90-5881-232-4: € 22.50
RODRIGUEZ, Pepe God is als vrouw geboren. Vert.: Erik Coenen. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2005, 8°, ill., 303p. (Vert. van: Dios nacio mujer). ISBN 90-284-2049-5: € 24.90
ROOSEN, Erwin Kan ik je even spreken? Bijbels gebedenboek voor vrienden van Jezus. Averbode, Altiora, 2005, 16° carr., 206p.

ISBN 90-317-2181-6: € 16.95


ROOSEN, Erwin Met Marcus het leven vieren: liturgische suggesties voor de zondagen van de B-cyclus. Beringen, bij de auteur (Lod. Heyligenstraat 3), 2005, 4°, 176p. ISBN 90-769-5011-3: € 16
ROUKEMA-KONING, Barbara Als mannen en vrouwen bidden: een empirisch- psychologische studie. Zoetermeer, Boekencentrum, 2005, 8°, tab., X-176p. (Ook verschenen als proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen). ISBN 90-239-1929-7: € 19.90
RUBENSTEIN, Richard Kinderen van Aristoteles: hoe christenen, moslims en joden verlichting brachten in de donkere Middeleeuwen. Vert.: Carola Kloos. 2e dr. Amsterdam, Anthos; Antwerpen, Manteau, 2005, 8°, 341p. (Vert. van: Aristole’s children: how christians, muslims, and jews rediscovered ancient wisdom and illuminated the Dark Ages. – 1e dr.: 2004). ISBN 90-76341-87-7: € 15
RUITER, Simon Elke letter telt: een spirituele reis/ Simon Ruiter en Mario de Groot. Heeswijk, Dabar-Luyten, 2005, 8°, ill., 24 katernen.

ISBN 90-6416-409-6 in box: € 22


RYLE, J.C. Een jaar lezen in de evangeliën: thematisch dagboek samengest. uit het werk van J.C. Ryle/ samenst. Eric Russel; vert. Rika Vliek. Heerenveen, Groen, 2005, 8°, 370p. ISBN 90-5829-522-2: € 22.50
RYLE, John Charles De weg tot heil. Vert.: N.A. Eikelenboom. Houten, Den Hertog, 2005, 8°, 83p. (Vert. van preken uit: The Christian race & other sermons). ISBN 90-331-1899-8: € 11.90
SARDAR, Ziauddin Het paradijs wanhopig gezocht: reizen naar het hart van de islam. Vert.: Jan Hamminga.. Amsterdam, Byblos, 2005, 8°, 288p. (Gedeeltelijke vert. van: Desperately seeking paradise).

ISBN 90-5847-113-6: € 19.90


SCHAEKEN, Willy Martin Luther King: een bron die nooit opdroogt. Leuven, Davidsfonds, 2005, 8°, 172p. ((Pax Christi-Boek 2005).

ISBN 90-5826-380-0: € 15.95


SCHMIDT, Peter Het Lam Gods. Leuven, Davidsfonds; Kampen, Ten Have, 2005, 4°, ill., 143p. ISBN 90-77942-03-3: € 34.50
SEDGWICK, Obadiah Ik sta aan de deur en ik klop. Vert.: A.J. Wassenberg; in hedendaags Nederlands herschreven onder red. van B. Koopman. Houten, Den Hertog, 2005, 8°, 148p. (Vert. van: The riches of grace displaced. – Oorspr. Nederlandse uitg.: De ryckdom der genade. Groningen, 1676). ISBN 90-331-1929-3: € 12.90
SINETAR, Marsha Noem mij niet oud: het leven begint net. Vert.: Hilde Bervoets. Den Haag, Synthese, 2005, 8°, 186p. (Vert. van: Don’t call me old: I’m just awakening). ISBN 90-6271-984-8: € 16.95
SITTSER, Jerry Als God je gebed niet verhoort. Vert.: Ralph van der Aa. Vaassen, Medema, 2005, 12°, 220p. (Telos. – Vert. van: When God doesn’t answer your prayer). ISBN 90-6353-467-1: € 14.95
SLAVENBURG, Jacob Inleiding tot het esoterisch Christendom: een verborgen geschiedenis. Deventer, Ankh-Hermes, 2005, 8°, 179p.

ISBN 90-202-8399-5: € 16.50


SMALHOUT, Bob Bijbelse buren: elf nieuwe geschiedenissen uit het Oude en Nieuwe Testament/ op eigenzinnige wijze verteld en verklaard door Bob Smalhout. Utrecht, Spectrum, 2005, 8°, 210p.

ISBN 90-274-6925-3: € 14.95


SMALHOUT, Bob Bijbelse tijdgenoten: elf geschiedenissen uit het Oude en Nieuwe Testament/ op eigenzinnige wijze verteld en verklaard door Bob Smalhout. 7e dr. Utrecht, Spectrum, 2005, 8°, 208p.

ISBN 90-274-2317-2: € 14.95


SMELIK, Klaas A.D. Misdaadverhalen in de bijbel: over detectives, moordenaars, rovers en verkrachters. Heerenveen, NBG, 2005, 12°, 120p.

ISBN 90-6126-794-3: € 8.95


SMELIK, Klaas A.D. Zij doet hem goed en geen kwaad: man en vrouw in de bijbel. Zoetermeer, Boekencentrum, 2005, 8°, 202p. (Bijbelse zaken).

ISBN 90-239-1066-4: € 18.90


SNOEK, Bram Het leven van Jezus, door de bijbel heen. Hoofddorp, Boekenplan, 2005, 8°, 139p. ISBN 90-71794-99-7: € 18


1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina