Big day Zuid-Holland 2003Dovnload 20.13 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte20.13 Kb.
Big day Zuid-Holland 2003
Afgelopen zaterdag hebben Huig Ouwehand, Barry d'Arnaud, Ed Opperman en

Rinse van der Vliet een Big-day gehouden binnen de provinciegrenzen van

Zuid-Holland.

Om klokslag 0:00 begonnen we bij Maasland met o.a. Snor en Bosrietzanger.

Daarna naar de Kerkuil van Zouteveen, die 1 keer riep, dus op naar de

Steenuil, dachten we...gedurende de rest van de dag probeerden we nog 5

lokaties voor deze soort allen tevergeefs, met Ransuil bleek 't al precies

zo te gaan. De eerste dips. Bij de Lickebaert (Maassluis) mislukte waterral

en Roerdomp. Daarna naar Rotterdam (parkje bij Euromast) voor kwak, die zit

s'nachts (na dips in vorige jaren) dus blijkbaar niet op z'n nest.

Dan maar in een lichte mineurstemming naar Meijendell, nog wel Ooievaar op

een lantaarn paal boven de A13. Om 4:00 in Meijendel, dit is 3/4 uur te

vroeg zo bleek, want behalve veel Nachtegaal zong er tot 4:45 helemaal

niets. Daarna ging 't beter met resp.: Bosuil 2, Boomleeuwerik, Gekraagde

Roodstaart. Tot 6:30 hier ook Roodborstapuit, Sprinkhaanzanger, Blauwborst,

Fluiter,Wielewaal, Boomvalk, Glanskop enz. De enige Goudvink werd alleen

door mij gezien. In Wassenaar was Goudhaan snel gevonden en ook Kuifmees

werkte mee. Boomklever bleek de volgende dip, op meerdere lokaties volkomen

onvindbaar. Daarna naar Scheveningen: Zwarte Roodstaart, Grote Zee-eend 4N

(helaas alleen door mij, dat gold even later ook voor Zwarte Zee-eend. Een

bonus was de 10 Paarsjes, die rond deze tijd van 't jaar vaak al vertrokken

zijn.


Park Ockenburg (nog steeds DH) leverde een Huiskraai (die hier al dagen niet

meer gezien was), dat scheelde een rit naar Hoek van Holland.

De Banken ('s Gravezande): enige Bosruiter, Kleine Plevier, eerste

Zwartkopmeeuw, en een van de weinige Gele Kwikken.

Kraayennest (de Lier): Temmincks 3, Geoorde Fuut 2, Zomertaling 2,

Spotvogel, Tuinfluiter en geen Steenuil. Daarna voor de tweede maal naar de

Lickebaert: Baardman was eenvoudig, ook hier de enige Sperwer. Eveneens voor

de tweede maal naar de Kwak die nu wel op z'n nest zat.

Snel richting delta, het is inmiddels 10:45, de Roeken bij Geervliet vanuit

de auto, wegens tijdgebrek skippen we de oeverzwaluwen bij Rozenburg. Nog

wel een Kleine Zilver vanf de A15. De Db-lijn belooft ons enkle secundaire

soorten op de Maasvlakte. Dit bleek een nog grotere desillusie dan de uilen,

alleen 1(!) Tapuit en geen Slechtvalk.

Op 't Oostvoornse meer wel: Zeekoet, Miza. Op de Westplaat zitten

waarschijnlijk Drieteenstr., maar helaas net te ver. Quackjeswater: helemaal

niets! (OK Lepelaars), maar ja 't was dan ook 13:30. Dan buitenhaven

Stellendam, waar we de gisteren nog aanwezige Roodhalsfuut niet vonden.

Inmiddels hebben we wel bijna alle gewone stelten, behalve Kleine en

Krombek. Cettis lukte, de enige echt goeie soort van de dag eigenlijk.

Polder Oudeland, Markenje: Noordse Stern, Kleine Zilver, Dwergstern,

Wintertaling.

Battenoord haventje: Patrijs, kleine fuut sp. (de aanwezige Kuifduiker dus

niet kunnen determineren).

Grevelingendam: beide kanten (Grevelingen, Krammer), hier lukken Brilduiker,

Smient en weer Geoorde Futen, Kleine Plevier eenvoudig. Hellegatsplaten:

Pijlstaart, Kleine zwaan, Kleine en toendra Riet (alleen door ed en ik,

liepen net achter een paar struiken weg), Dwergmeeuw. Daarna snel naar de

hoekse waard (westerse laagjes) waar de eerste Kleine Strandloper en 2

Temminks.

Reeuwijkse Plassen waren erg effectief, met binne en half uur: Krooneend 2,

Grauwe Vliegenvanger, Ringmus en Grote Karekiet. Als laatse nieuw gebied met

veel potentie Nieuwkoopse Plassen/de Haeck, roepende Zwartkopmeeuwen, tweede

Bosrietzanger, Bosuil. Echter verder niets, ondanks bijna windstil weer. Wel

veel Purperreigers. Dit bleek de laatste nieuwe: 147. Officieel 142 soorten

door minimaal drie van ons.

Tijdens de laatse 1,5 uur nog een vergeefse poging Steen- en Ransuil bij

gedaan.

Om klokslag 0:00 weer terug bij huize Opperman in Bergschenhoek.


Ondanks de wat tegenvallende resultaten, waren we zeker niet ontevreden: 7

(12 volgens de regeltjes)soorten onder het record van vorig jaar.


De volgende diplijst + GEEN (land)trek en twee frisse nachten in acht

nemend zou volgend jaar de 165 tamelijk simpel gehaald kunnen worden:

Roodhalsfuut, Kuifduiker, Jan-van gent, Grote Zilverreiger, Roerdomp,

Flamingo, Wespendief, Havik (!), Blauwe kiek, alle rallen, Strandplevier

(hadden we geen tijd voor), Krombek, Witgat (nooit makkelijk in deze tijd),

Water- en Housnip (!), Geelpootmeeuw, Steen- en ransuil, Kleine Bonte

Specht, 4 soorten kwikken, Grote Lijster (!), Boomklever, Matkop (!). Zwarte

Mees, Buidelmees, Appelvink, Sijs.


Dank aan de vele mensen die onze van info hebben voorzien: Sander Lilipaly,

Ferry van der Lans, Wietze Janse, Arthur Geilvoet, Willem van Rijswijk,

Garry Bakker, Daniel Benders, Bertus de Lange, Arjan Dwarshuis, Adrie

Remeeus.
Volgend jaar meer dan een team misschien?


Rinse van der VlietDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina