Bij gelegenheid van Victoria's begrafenisDovnload 2.18 Mb.
Pagina30/31
Datum22.07.2016
Grootte2.18 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Karei en Anna bleven niet lang,maar gingen haar moeder bezoeken,en terwijl zy weg waren,plaatsten Piet en Ada my in zijn kamer,waar wy thee dronken. Toen de atax my kw^am halen, zeide de chauffeur dat hy niet genoeg benzine had om ons naar Amsterdam terug te brengen en hy in Hilversum niet kon laden,omdat het Zondag was. Wy reden daarom naar Bussum,van waar wy,zy naar Amsterdam, en ik naar Haarlem terugspoorden,zodat ik te 6 uur thuis was. Cornelia was Zaterdagavond naar den Haag vertrokwen,had ook Cateau en Tonia bezocht (in de Zeestraat by Frank) aie niet wisten waar Pleuntje gebleven was,maar nu een prettiger keukenmeid hadden. Cornelia kwam Zondagavond tegen 10 uur terug.

Karei v.L.had mijn vers gevraagd om het te laten drukken. Die Zondag stierf Aernout Crommelin,man van Elisabeth van Lennep,van Berkenrode, aan pneumonie. David van Lennep was de enige,die by het graf sprak.

Willem en Hansje Röell inviteerden my op het aantekeningsdiner van Jaapie en Daisy van Loon op 7 Maart,maer ik bedankte. Non semper arcum tendit Apollo. *Verdonk en zijn vrouw kondigden het huwelijk aan van Carry en Everard Snoek op 7 Maart te Baarn.

Frank Thomas kwam weer in den Haag spreken en hier Woensdag en Donderdag in de Wale Kerk en Donderdagmiddag ten huize van de Boreels.

Frank sprak Woensdag avond in het papenhuis in het belang der Ministers en over hun werkzaamheid.

Woensdag 21 Febr.schreef Max my dat Mauk geëngageerd was met Jettie, dochter van Ernst Sillem en Juffrouw Gaymans en Vrijdag kwam hy haar presenteren.

Op 29 Februari zouden enige Amsterdamsche meisjes een bal geven aan evenveel jongens en dus hen te dansen en te souperen vragen,en nu had Jettie Mauk voor het souper gevraagd; daar Mevrouw Sillem Donderdags haar jour had,en ik wel haar man maar haar niet kende,ging ik de 29ste naar Amsterdam en bleef by hen eten. De moeder,haar tweede dochter Guusje en haar vier zoons maakten op my een even aangename indruk als Jettie.

In Februari stierf stierf de welbekende ex-pater Hyacinthe Loyson.

Jan Willem werd op 27 Febr.als Regent van het Weeshuis geïnstalleerd.

Zondag 3 Maart werd Alexander van Lennep (Akkie) 50 jaar en gaf hy een diner. De gasten waren zijn broers Ernst,Robbert,Otto,Karei met bUjb hun vrouwen,en Kees zonder Hyke,de drie ongetrouwde zusters Henriette,

Loukie en Sylvia,voorts Henrick S.van Lennep,Adolf en Lize v.L.,Alexander Sillem,ongetrouwde broer van Akkie's moeder,een zuster van Akkie's vrouw, gescheiden van de Heer Jolles. Ook zaten aan zijn kinderen:Herman,Anna en Louise,altogether 22. Een Javaanse jongen Seros,deed de deur open. Akkie heette ons welkom,waarna Ernst hem dankte en zijn levensloop schetste en Akkie repliceerde. Aan het dessert rijmde Karei op het menu als volgt:

Ik dank U beiden met elkaar,Voor uwe lekkere caviar;

Wy allen hebben slechts één roep - Omtrent die beste kippensoep.

Op een maaltijd naar den aart- Hoort ook kabeljauwestaart;

Ik vraag Marie:Hoe kreeg je zóó -Voortreffelijk dien fricandeau? "Akkie,uitmuntend smaakte 't ons^-'k meen uw pastei met champignons. At men wel immer by den Paus- Zoo'n groote zalm met zure saus? Zwampudding en 'n dito van ijs, Zijn my geen aangename spijs,

Maar wel de vruchten en 't dessert -Akkie,'k wou dat je 100 werdt!

L

o o

De volgende dag hoorde ik de Amerikaan Dr.John Mott in de zaal van Couturier spreken on the Modern World's Movement. Hy schilderde de beweging onder de volken,die allen ontvankelijk zijn voor het Evangelie en spoorde de hoorders aan veel voor de Zending te geven. In een kring zaten zy,van wie de invitaties waren uitgegaan,Mevrouw Cremer,President der Handel My,Thora van Loon zonder man,Miesje v.L.zonder man,Sam en Olga van Eeghen,Mevr.Rehbock zonder man,Ernst en Adèle Labouchere en Mevrouw van Riemsdijk,allen mi11ionairs,althans schatrijk. Couturier zeide my dat er 2U0 hoorders waren,o.a.Willem Hovy,een oud geworden dwerg met kromme benen. Ik sprak met niemand als met Ds.Schuller,Louis Gumning,van Wijk,Thora en Olga. Het was noodweer,storm en regen.

Dinsdag 14 Mei kwam Louise my vertellen dat Dicky haar persoonlijk haar engagement met Vlielander Hein was komen aankondigen met de vraag of zy hem mocht komen presenteren. Louise had enkel geweigerd hem te ontvangen en verder gezwegen. Hy is zeeofficier geweest,maar heeft ontslag genomen en is nu op een effectenkantoor in Amsterdam. Zyn vader was de beroemde advokaat in den Haag. De vrijage is al sinds lang aan de gang.

Op 15 Mei werden Mr.Laman Trip tot President en Wiete de Savornin Lohman tot vice-president van de Hooge Raad benoemd. Die maken vlug carrière.

Vrijdag 17 Mei ging ik Anna Prins met haar 66ste verjaardag feliciteren. Anna Bijleveld,die er ook kwam,feliciteerde ik met het engagement van haar zuster Emma Egidius,die 50 wordt,met de 32-jarige heer Repelaer, maar Anna B. wilde er niet van horen. Zy had hem juist gehad. Hy heeft eerst een paar blauwtjes by Emma's dochter gelopen,voorts 12 ambachten en 13 ongelukken gehad.

Later bezocht ik Marie,de vrouw van Akkie,die 28 Mei naar Java terug keert.

Zaterdag 18 Mei bezoek van Henriette Elout,die vertelde dat Alfred Hepveu met zijn meisje,dochter van de Irvingiaan,en met Capadoce,de Apostel der Irvingianen,gereisd heeft en geheel door hen ingepakt is.Hy kan het Indisch klimaat niet verdragen en zoekt hier een betrekking.

René Nepveu bereisde Palestina,terwijl Anèle Elout in het Johanniter Hos- piz te Jeruzalem ziek lag,en doet niets dan reizen. Henriette gelijkt al meer en meer op haar vader.

Emilie ligt helaas weer in bed,maar Zondag 19 Mei,toen ik in Dunewalde at,was zy weer beneden,doch schonk Jettie thee. 's Morgens had ik in de Nieuwe Kerk een overheerlijke preek van Creutzberg gehoord over de brief aan de Opzichter der Gemeente te Thyatira,en daar ik met David en de kapper Ooyevaar in het voorste bankje rechts van de kansel zat,kon ik alles verstaan. Het was propvol. Dinsdag 21 Mei schreef ik 4 bladz.aan Ankie.

Mr.van Strijen,vroeger Griffier by het Hof te Amst,en later by de Hooge Raad,stierf plotseling in de trein tussen Haarlem en Amsterdam.

Mr. Alexander Sillem,die 29 April gestorven was,liet,op enige legaten na,by testament van 1907 zijn gehele,vrij grote fortuin aan Akkie na,ook zijn huis in Amsterdam,wat ik zeer jammer vond,daar Karei,de meisjes,Otto en vooral Kees en Hyke het veel meer nodig hebben,en Akkie rijk genoeg is. Deze keerde met zijn vrouw naar Java terug om er nog 5 jaar te blijven.

Zijn kinderen liet hy hier achter,Anna by Karei,Herman op de Technische School te Delft en Loukie by Lotje.

Mr.B.Simons,raadsheer,werd,loco Henny,tot President van het Hof benoemd (voor ’ t eerst een Jood) en Mr.Homme (een paap) tot vice-president.

De Italianen veroverden het eiland Rhodos en namen 33 Turksche officieren en 950 soldaten gevangen,terwijl zy zes kanonnen,200 kisten patronen en 700 geweren buit maakten.

Woensdag 22 Mei verhuisde Dora van het Pension in de Westerhoutstraat naar de Juliana van Stolbergstraat l,waar Akkie een jaar gewoond had.

Zaterdag 25 Mei reed ik naar Boekenroode,waar ik Agnes van Lennep- Deutz vond,die nu 77 is en Piet Berkhout my het door hem vergrote huis toonde. In de grote eetkamer heeft hy het lelijke houten plafond laten wegbreken en daarachter kwam een prachtig geschilderd uit de tijd van Frederik Hendrik te voorschijn. Ida was niet thuis.

0 2, 's Avonds werden acht diaconessen in de Janskerk door Max ingezegend

en later in het Diac.Huis onthaald. De volgende dag tramde Fanny met het achttal naar Amsterdam,waar zy het Stedelijk Museum zagen en aldaar thee dronken. Voor Artis was het te koud.

Op 30 Mei kreeg Cornelia de visite van de Heer Bakker,zijn vrouw en dochter uit Sluis,die te Amsterdam in een hotel logeerden. By hem had Cornelia school gegaan. Thans is hy wethouder van Sluis,waar hy veel nut heeft gesticht,o.a.door een Spaarbank op te richten en de overmoed der papen te breidelen. Zyn vrouw is de rijkste boerendochter uit St.Anna ter Muiden. Ik bestelde een landauer met twee paarden en de koetsier,die by de pinken was en hun alles wees,toerde met hen in de Hout,langs Aerdenhout,Elswout en in Bloemendaal,twee uur lang.

Zaterdag 1 Juni vertrokken de Koningin en de Prins naar Parijs om Faillières een contravisite te brengen en een krans te leggen op het Monument van C01igny,des Zwijgers schoonvader. De burgemeesters van den Haag en Amsterdam en een paar wethouders waren ook genodigd,die van Rotterdam niet. Reeds Maandag 3 Juni kwamen zy weer thuis.

Die Zaterdag werd JW. 49 en at ik by hem met twee dochters van de Bloemendaalsche predikant van Leeuwen,mooie meisjes,kampvriendinnen van Hansje,René Burdet en Miss Mayther,gouvernante der kinderen Burdet,allerknapst en allerbeeldigst,Hollands sprekende en zelfs Latijn en Grieks verstaande,die 's avonds in Meer en Bosch voor de epileptici Davids fluitspel op de piano moest accompagneren.

Te Leysin kreeg Sylvia angina,zodat er nog geen kwestie was van repatriëren. Geen wonder in dat besmette oord.

Woensdag 5 Juni werd het nieuwe gebouw Sarepta voor de epileptici door Ds.van Paassen ingewijd.

De bakkerswet van Minister Talma werd verworpen met 49 tegen 42 stemmen. Tegen stemden 6 papen,9 chr.hist.,2 anti-rev. en de liberalen behalve de Klerk. Vóór stemden de demokraten,socialisten en Frank,terwijl Lohman tegen stemde.

öc/ In de Comédie française te Parijs droeg Zaterdag 1 Juni,nadat een

stukje in één bedrijf (La Nuit de Mai) en het tweede bedrijf van le Mariage de Figaro waren opgevoerd,Madame Lara het volgende Sonnet van Jean Aicard aan onze Koningin voor:Vous gouvernez Madame,en Reine de légende,

Le peuple aimable et fort d'Erasme et de Ruyter,

Qui met - dompteur des flots,qu'il endigue et commande - Aux noirs chevaux marins cabrés un frein de fer.

"Je Maintiendrai".C'est la devise simple et grande,

Qui devant vos orgueils fait reculer la mer,

Et nul rayon ne manque aux gloires de Hollande

Dès eue Rembrandt dans l'ombre allume son éclair.

La France devant Vous,qui régnez - deux fois Reine,

Par votre sceptre et par votre beauté sereine - Au pays des yeux pers et aes fronts purs et blancs, Incline,o Majesté ! son drapeau,qui s'étale,

Et tant au'elle maintient sa hampe horizontale,

ün voit nos deux drapeaux amis plus ressemblants.

(Pers,couleur intermédiaire entre le vert et le bleu. Minerva est la déesse aux yeux pers.)

La reine a gagné les coeurs par son sourire,son charmant français irréprochable et parce qu'elle sait causer. Zy sprak ettelijke geleerden, letterkundigen en artisten aan,en was van alles op de hoogte. Hier wordt nooit een geleerae of letterkundige offartiste aan het Hof genodigd, enkel nonenzen !

Door de waalsche Réunie welke dit jaar van 27 Juni tot 1 Juli te Delft is gehouden,werd aan het einde harer zittingen het volgend telegram tot H.M.de Koningin gericht:

"Au moment de clore leur 97e session annuelle,les Députés des Eglises Wallonnes réunis à Delft, adressent à Sa Majesté la Reine leurs respectueux hommages et tiennent à Lui exprimer leurs sentiments de vive gratitude pour Ses nobles et touchantes paroles devant le monument de l'amiral de Coligny. C'est avec fierté et avec reconnaissance qu'ils ont accueilli le courageux témoignage Qu'Elle a rendu à la foi chrétienne et aux grands souvenirs qui lient nos Eglises Wallonnes aux glorieuses origines de la nation."

Gedurende de gemeenschappelijke maaltijd,waarmede de réunie werd besloten,werd het volgend antwoord van H-M.ontvangen:

"Sa Majesté la Reine très sensible à votre télégramme me charge de vous transmettre tous ses remerciments. Sa Majesté se sent toute, fière du témoignage,qu'elle a pu rendre à la foi chrétienne au pied du monument de l'amiral de Coligny."

L'aide de camp Schimmelpenninck.

Maandag 10 Juni vertrok Carel met Frans Enschedé naar Parijs om van daar een toertje in Zwitserland te maken enAAnkie af te halen.

Ik verhuisde naar Do 28 (het huis van Tante Fanny) en de volgende ochtend spoorde Cornelia naar Sluis,waar de papegaai terstond van blijdschap begon te dansen,terwijl Marie Massing haar intrek nam by de wed. Onster op het Leidse Plein 25.

De Burgemeester van Haarlem,Boreel van Hogelanden werd tot lid der Gedep.Staten met 34 stemmen. Op David van Lennep werden 24 stemmen uitgebracht. I.T.Cremer werd tot Lid der Eerste Kamer gekozen. De Burgemeester nam 3 Juli afscheid van de Raad.

Op 19 Juni bezocht ik met Fanny en de jongste twee meisjes van Lotje de bioscoop,wa?r o.a.de Koningin in Parijs en Versailles vertoond werd. Johanna Tripp kwam uit Elberfeld te Zandvoort met haar zoontje van 7 jaar die de kinkhoest had,maar in Zandvoort genas.

Zaterdag 22 Juni bezocht ik Meer en Berg,waar Henri en Bella Deutz van Lennep my hun paleis toonden en ik zijn moeder sprak.

Oo Ankie,Totie en Sofie Dedel kwamen Woensdag 25 Juni van school terug.

Te Wiesbaden stierf de Holl.schilder Tadema,in 1836 te Dronrijp geboren.

Woensdag 3 Juli reed ik te 10 uur met Jan Willem,Hansje,Dora en Louise Oosterhoff naar de Vogelenzang,waar het Zendingsfeest gevierd werd. Caroline moest thuis blijven om op David te passen,die met gevatte kou te bed lag. Fanny ging eerst om 1^ met Anna Prins en Max,die pas om 3 uur moest spreken,kwam ook laat met Em,Ankie en Aernout. By de ingang stond het vol rijwielen en auto's. JW. liep terstond rechts af,ik alleen linksaf naarhet Huis om mijn kaartje af te geven,en van daar naar de rozentuin,een enorme tuin met enkel rozen,waar een man voor het hek de wacht hield.Ik liep toen naar Spreekplaats l,die ver was,en zag daarachter Roos met zijn harem in een overdekt zitje,die bewreerde de vorige spreker best verstaan te hebben. Hy was al vroeg uit Soestdijk vertrokken. Ik ging by de preekstoel zitten,waar Henrick S.,Ds.Barger en Mevr.C.P.van Eeghen-van Helden zich by my voegden. Een afgescheiden predikant Breukelaar leidde de oud- Lm zendeling Niks in met een vervelende te lange preek en een lang gebed, waarna gezongen werd. Waartoe dat inleiden dient weet Joost.

Niks,wien ik verzocht had niet te preken,vertelde heel interessant hoe de inwoners van Timor gelovig geworden waren,een kerk op een hoogte van 400 voet gebouwd hadden door zelf de stenen te bakken,het hout te kappen en te bewerken en al het materiaal naar boven te sjouwen. De huisvaders lezen dagelijks de in hun taal vertolkte Evangeliën en alle afgoderij en toverij is afgwzworen.

Ik liep terug (er was niet gecollecteerd) en ontmoette Sofie en Annie Broos,die door Boreel op de lunch gevraagd waren en met hen ging ik op een bank voor het huis zitten,waarop Boreel ook my nodigde. Je ne deman- dais pas mieux en ik kwam te zitten naast Mevrouw Boreel van Hogelanden, en daar ik aan een hoek zat,rug aan rug naast Ds.Scholten uit Rotterdam.

Over my zaten sprekers,inleiders en bestuurders. In een andere zaal was het ook vol en de knecht zeide my later dat er 60 gasten waren.

Het menu bestond uit oeufs sur le plat,ossehaas met groenten er om heen en een lekkere saus,ham met erwtjes en aardbeientaart,rode en witte wijn. Mevr.Boreel bediende my. Fijne sigaren werden uitgedeeld en ik sprak de Visser en diens vrouw en Ds.van Arkel,in der tijd secretaris van het Gymnasiumfonds. Ik vergat te zeggen dat L.Heldring,die naast Anna Boreel zat,heel aardig voor het gastvrij onthaal bedankte,onder bijvoeging dat de Heer en Mevrouw Boreel het niet kwalijk moesten nemen indien hy zich nog eens aanmeldde,te meer daar 45 jaren verlopen waren sedert op de Vogelenzang tijdens de Evangelische Alliantie een Zendingsfeest gehouden was. Lukas Boreel,die,sinds ik met hem gejaagd had,oud en grijs geworden was,antwoordde heel goed.

i2 o$ Ik wilde daarna naar W.C.'maar zag op de platte grond dat die geheel

aan het andere eind der plaats was. Daarheen lopende ontmoette ik Fanny

en Anna Prins en vroeg Fanny my aan haar koetsier te vragen of hy blijven

wilde dan wel naar Haarlem terugkeren. Ik liep dus naar de ingang,vond de koetsier,die besloot te Bennebroek te stallen,en zocht toen W.C.,die ik niet zonder moeite vond,daar zy zeer ver gelegen waren. Na aldasr geweest te zijn,doorwandelde ik de prachtige plaats en bewonderde de bomen,die niet van de zeewinden geleden hebben,omdat zy door veel hogere duinen beschut worden dan die van Boekenroode en Leyduin. Ik kocht een paar briefkaarten met photo's van het Huis.

Jan Willem kocht levensmiddelen aan ae cantine,waar 35000 kaartjes van een stuiver verkocht werden,dus voor ƒ 1750,-. Het was een uitgezóchte dag zonder wind en zon,maar ik had te veel gelopen en raakte ontzettend bezweet. Ik ging op een bank zitten (er waren er weinig) waar Dora ook kwam,maer ik kroop naar het Huis,waar Boreel my terstond uitnodigde te komen rusten. Ik vond er Kee Boreel-Prins en haar beeldige dochter Mar- guerite,van Tuyll van Velserbeek met zijn vrouw en een dikke zoon,Piet en Ida Berkhout met 2 kinderen,Henri en Bella Deutz en de beeldige Mevrouw Boreel-Gevers,vrouw van Lukas' broer Gerard en dochter van Pauline Gevers- Rendorp met twee meisjes. Ik vertelde haar dat mijn broer David dodelijk verliefd van haar moeder geweest was en te Haarlem een paard had gehuurd om naar Marquette te rijden,en dicht by het kasteel met opzet van zijn paard gevallen was en zich &IO0I Pauline op te wekken. "Ha!" zeide Mevrouw Boreel, "dat vind ik aardig,1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina