Bijbels christendom in de twintigste eeuwDovnload 0.49 Mb.
Pagina1/18
Datum25.07.2016
Grootte0.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
De God die leeft

BIJBELS CHRISTENDOM IN DE TWINTIGSTE EEUW

Door Dr. Francis A. Schaeffer

1ste druk Ned. Uitg.: 1970

Buijten & Schipperheijn, Amsterdam - 1991

ISBN : 90.6064.189.2


ACHTERFLAP


De God die leeft is het meest fundamentele werk van dr. F. A. Schaeffer. Het geeft een indringende analyse van het denken van de twintigste eeuw, door onderzoek van de filosofie, de kunst en de theologie.

Tegenover de inconsequente en wanhopige pogingen van de moderne, door het existentialisme beïnvloede mens om nog enige zin in zijn bestaan te ontdekken, stelt Schaeffer de waarden van waarheid en schoonheid die zijn ontleend aan de Goddelijke woordopenbaring. Hij pleit voor een bijbels christendom, dat niet alleen exegetisch en intellectueel verantwoord, maar ook praktisch en esthetisch van waarde is.

Wie zijn denken stelt onder gezag van Gods woord zal het bevrijdend karakter ervan ervaren. Dit boek is velen daarin tot steun geweest.

REVERENTIE


De volgende personen en instellingen ben ik erkentelijk voor hun medewerking:

Madame Marguerite Arp voor het gedicht ‘Für Theo van Doesburg’, van Hans Arp.

De bezitters van het copyright van het werk van Dylan Thomas voor het gedicht ‘Elegy’ uit Collected Poems, uitgegeven door J.M. Dent and Sons.

De schrijver en de The New Yorker, voor een uittreksel van ‘Figure in an Imaginary Landscape’ door Calvin Tomkins, in 1964 gepubliceerd in The New Yorker Magazine Inc.

Agence Hoffman, voor een uittreksel van het voorwoord ‘A sense of Wonder’ van Henry Miller bij het werk The History of Art van Elie Favre (waarvan de Engelse vertaling in december ‘64 in Vogue verscheen).

Dr. John Macquarrie voor een uittreksel van een artikel dat in The Listener van 12 april 1962 verscheen.


Prof. Dr. H. R. Rookmaker voor zijn daadwerkelijke begeleiding van de Nederlandse editie.

INHOUDDEEL I: Het intellectueel en cultureel klimaat van de tweede helft der 20ste eeuw

Hoofdstuk 1: De breuk wordt voltrokken

Voor de breuk tot stand kwam


Een apologetiek die de vooronderstellingen duidelijk stelde, zou het verval gestuit hebben
De lijn van de wanhoop
Eenheid en verscheidenheid in het rationalisme
De neiging naar een uniforme cultuur

Hoofdstuk 2: De eerste stap op de lijn van de wanhoop - de filosofie

Hegel op de drempel


Kierkegaard, de eerste onder de lijn
Het existentialisme van Jaspers, Sartre en Heidegger
De anti-filosofie van de Anglo-Saksische wereld
Het gebruik van verdovende middelen
Wat er gebeurt tijdens ‘ervaringen’

Hoofdstuk 3: De tweede stap - de kunst

Van Gogh en Gauguin


Cézanne en Picasso
Mondriaan
Dada, Marcel Duchamp, de ‘happenings’ en de ‘environments’

Hoofdstuk 4: De derde en de vierde stap - muziek en de algemene cultuur

Musique concrète


Henri Miller
Homosexualiteit als filosofie
John Osborne
Dylan Thomas
Moderne film, de massa-media en de Beatles

Hoofdstuk 5: Het verbindende element in de verschillende treden op de lijn van de wanhoop

De romantiek is dood: het christendom heeft een kans als de antitheses gehandhaafd blijven


DEEL II: De nieuwe theologie en het moderne denken

Hoofdstuk 1: De vijfde stap - theologie

Afwijken van het bijbelse christendomHoofdstuk 2: Moderne mystiek - wanhoop dieper dan wanhoop

Theologie en semantische mystiek


Het gebruik van woorden en symbolen
Het begin van de semantische mystiek - Leonardo da Vinci
Natuur en genade

Hoofdstuk 3: Moderne mystiek in de praktijk - de kunst en de taal

De spanning van het mens-zijn


Mystiek in de kunst - Paul Klee en Salvador Dali
Mystiek in de taal - Heidegger

Hoofdstuk 4: Moderne mystiek in de praktijk - muziek en literatuur

Mystiek in de muziek - Leonard Bernstein en John Cage


Mystiek in de literatuur - Henry Miller

Hoofdstuk 5: Een nieuwe fase in de moderne theologie

God is dood - althans bijna


Het zoeken door de mensen van de bovenverdieping
De kans die de moderne theologie tegenwoordig heeft
DEEL III: Het verschil tussen het bijbelse christendom en de moderne theologie

Hoofdstuk 1: Persoonlijkheid of een toevalsprodukt

De logische gevolgen van de ontkenning van de persoonlijkheidHoofdstuk 2: Verifieerbare feiten en kennis

Goddelijke en menselijke communicatie


Liefde is meer dan een woord

Hoofdstuk 3: Het dilemma van de mens

De aanstoot van het kruis


Bijbels christendom en het dilemma van de mens

Hoofdstuk 4: Het antwoord van God op het dilemma van de mens

Er hoeft geen òf-òf te zijn in ‘La Peste’Hoofdstuk 5: Hoe weten we dat het waar is?

De aard van het bewijs


Werkelijke rationaliteit maar niet alleen rationaliteit
Wie staat in de continuïteit van de kerk?
DEEL IV: Bijbels christendom, sprekend in het klimaat van de 20ste eeuw

Hoofdstuk 1: Opsporing van het knelpunt

Communicatie met mijns gelijken


Logische conclusies
Tussen twee consequenties
De innerlijke spanning is niet altijd gelijk

Hoofdstuk 2: Vanuit de innerlijke tegenstrijdigheid naar het evangelie

Hoe is het gesprek mogelijk?


Geven en nemen
Iemands dak wegnemen

Hoofdstuk 3: Het Evangelie doén

Waar halen we de moed vandaan?


Geloven in de bijbelse zin van het woord
DEEL V: Spreken over vooronderstellingen: geen gemakkelijke weg

Hoofdstuk 1: Het christelijk geloof verkondigen aan onze generatie

Verdediging van het geloof


Het geloof verkondigen

Hoofdstuk 2: De waarheid is belangrijk

Waarheid komt voor de bekering


Waarheid en geestelijk leven
De God achter de waarheid
DEEL VI: Persoonlijk en gemeenschappelijk leven temidden van de huidige generatie

Hoofdstuk 1: Leven als Gods kinderen

Redding eindigt niet bij het individu


‘Leesbare brieven’ van Christus zijn
De werkelijkheid van het christelijke leven
De persoonlijkheid staat centraal

Hoofdstuk 2: De wet, maar die niet alleen

Menselijke mensen in onze cultuur


Persoonlijkheid en cultuur
AANHANGSELS:

A. Het probleem van de ‘middenstandskerk’ in de tweede helft van der twintigste eeuw

B. De waarheid doen

C. Wat is l’Abri  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina