Bijlage 1 : Quickscan Accommodaties per wijkDovnload 44.06 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte44.06 Kb.

Bijlage 1 : Quickscan Accommodaties per wijk

In bijlage 1 hebben wij van de verschillende wijken in Zwolle weergegeven wat de belangrijkste accommodaties zijn qua huisvesting van activiteiten die gericht zijn op ontmoeting van wijkbewoners. Tevens is aangegeven wat de belangrijkste knelpunten zijn en welke accommodaties in de toekomst (intensiever) benut zouden kunnen worden. In het verlengde hiervan is voor een aantal wijken aangegeven welke accommodaties dragers kunnen zijn voor clustering van voorzieningen in de toekomst. In de ene wijk is dat bijvoorbeeld de brede school of woon-zorg-zone, in een andere bijvoorbeeld de sportvoorziening.


Op basis van deze quick-scan kan worden geconcludeerd dat voor de meeste wijken geldt dat er momenteel voldoende ruimte is voor groeperingen die voor hun activiteiten nog een ruimte zoeken. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van ruimtes die wordt verhuurd door particulieren. Uit recent onderzoek blijkt daarnaast dat enkele kerken ruimten verhuren, veelal echter alleen aan leden van de eigen kerkgemeenschap.


Binnenstad


De binnenstad kent geen ontmoetingsplek à la een wijkcentrum. Wel is er Het Refter (vanuit de kerk) en Inloophuis De Bres en een aantal culturele voorzieningen die ruimte voor ontmoeting bieden, zoals Odeon, Het Fraterhuis, De Kroon, het Stadhuis, het Stedelijk Museum, de dansschool en 11 kerken. Het Thomas a Kempis College zit aan de Schuurmanstraat. Er zijn géén sportvoorzieningen in de binnenstad.


Holtenbroek


Het beeld is dat de meeste gebouwen goed worden gebruikt. Holtenbroek kent enerzijds een aantal aan de wijk gebonden voorzieningen, zoals een wijkcentrum, daarnaast kent het ook een aantal bovenwijkse en zelfs regionale voorzieningen (voortgezet onderwijs Deltion, van der Capellen scholengemeenschap, vrije school en zorgcentra).
Holtenbroek heeft een wijkboerderij (De Klooienberg), een verzorgings- & verpleeghuis (Havezathe/Zonnehuis). De openbare basisschool Toonladder en de protestants christelijk basisschool Het Carillon zijn brede scholen. Andere scholen in de wijk zijn het Speelwerk, ´t Zwanenest, De Sluis, Vrije School Michaël en de Schalm. De wijk kent verder het Moluks trefcentrum Yar Naïn
In juni heeft de raad het benodigde krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuw wijkcentrum op een centrale locatie in Holtenbroek. Het gebouw biedt onderdak aan activiteiten van en door TRAVERS (Beheer en exploitatie, Opbouwwerk, Sociaal Cultureel werk, peuterspeelzaalwerk, Tienerwerk en BSO), Wijkzaken (WSP), SWO, Wijkorganisatie Holtenbroek NU e.a. Wijkcentrum Holtenbroek wordt door zowel autochtonen als allochtonen intensief gebruikt. Beide groepen dragen ook bij in het beheer.
De bibliotheekvestiging verdwijnt in zijn huidige vorm.
Het complex van Blue Hawks kan wellicht nog meer opengesteld worden voor gebruik door andere groepen. Het nieuw te bouwen complex van Deltion aan de Zwartewaterallee biedt voor de wijk ook mogelijkheden. Aan de rand van Holtenbroek ligt een grote sportconcentratie. Naast het reeds genoemde honk- en softbalcomplex vind je daar ook de atletiekbaan van AV PEC 1910, de tennisaccommodatie van T.V.Z. en sportpark Het Hooge Laar. Hier zijn een aantal voetbalverenigingen, een handbal- en een korfbalvereniging gevestigd.


Aa-landen


In de Aa-landen is het beeld dat de meeste gebouwen goed worden gebruikt. Wijkcentrum De Bolder wordt een groot deel van de dag door de school (Meander) gebruikt, dit vormt een belangrijke en veilige bron van inkomsten. Hierdoor kunnen wijkactiviteiten niet altijd in De Bolder plaatsvinden. De kantine zit vaak vol met scholieren, hetgeen de toegankelijkheid van de zalen voor de gebruikers niet aantrekkelijk maakt c.q. een te hoge drempel kan zijn om erheen te gaan. Het Aa-huis wordt maar door een deel van de doelgroep jongeren gebruikt, bredere toegankelijkheid (andere groepen) is dus mogelijk. Momenteel wordt deze accommodatie ook al gebruikt door allochtone groepen.
Voorts is er de wijkboerderij Eemhoeve en woonzorgcentrum De Rivierenhof en het in verbouwing zijnde woonzorgcentrum De Rivierenhof, met onder andere een kinderdagverblijf, een grand-café, een recreatieplein en een theaterzaal. De Sionkerk biedt ruimte voor buurtbijeenkomsten.
Meervoudig gebruik van gebouwen zoals het Aa-huis biedt mogelijkheden. Dit geldt ook voor de verhuur van scholen de Aquarel, de Wilgenburg, de Wieden, het Stroomdal, de Werkschuit, de Twijn en Gymnasium Celeanum (bereidheid van de scholen is aanwezig) voor buurtactiviteiten (avondgebruik). Hiermee kan tevens de betrokkenheid en de sociale controle van de wijk-/buurtbewoners ten opzichte van de accommodatie vergroot worden.
Aan de rand van de wijk ligt zowel aan de zuidelijke als aan de noordelijke kant een sportpark. Aan de zuidelijke kant is dat sportpark Het Hooge Laar (zie omschrijving bij Holtenbroek) en aan de noordelijke kant is dat sportpark Pelikaan. Hier vind je de voetbalaccommodatie van HTC, de korfbalaccommodatie van Oranje-Zwart, de hockeyaccommodatie van ZMHC en de tennisaccommodatie van de Pelikaan. Ook is hier een manege gevestigd.


Diezerpoort


Over het algemeen geldt dat de bestaande accommodaties in de Diezerpoort intensief worden gebruikt. Sommige gebouwen hebben als knelpunt dat ze bedoeld zijn voor specifieke doelgroepen, andere (zoals kerken) hebben een bovenwijkse invulling. Bij wijkcentra ligt het nog weer anders. Wijkcentrum Het Noorden ligt in Dieze-West, maar wordt voornamelijk bezocht door de bewoners van Het Noorden (die niet gebruik (willen) maken van wijkcentrum Rembrandtien). Bewoners van de Schildersbuurt en Bollebieste gaan naar wijkcentrum Rembrandtien.

Wijkcentrum Dieze- Oost heeft een (boven-)stedelijke functie. Er worden diverse activiteiten georganiseerd. Men komt vanuit verschillende delen van de stad en zelfs uit de regio voor activiteiten als bridge, biljart en bingo.

Buurtcentrum De Vlasakkers in de Indische buurt wordt intensief gebruikt. In De Vlasakkers zijn ook een peuterspeelzaal en een jongerenruimte aanwezig.
Voorts is er het zorgcentrum De Esdoorn, dienstencentrum De Terp en zorgcentrum Arcadia, de brede school Het Wonderwoud aan de Beukenstraat en het Turks trefpunt aan de Zerboltstraat. Ook staan in deze wijk de Prof. Dr. K. Schilderschool aan de Dennenstraat en het Turfschip aan de Turfmarkt.
De gebouwen liggen verspreid over de hele wijk. Voor de Diezerpoort geldt dat het een wijk is met veel verschillende buurten met elk hun “eigen” gebouwen. De accommodaties en activiteiten hebben in de betreffende buurt een laagdrempelig karakter. Beeld is dan ook dat vergaande clustering in deze wijk voorbij zou gaan aan het karakter van de wijk.
Middenin de wijk ligt de Stilo sporthal. Deze wordt overdag met name gebruikt door de opleiding Sport & Bewegen van ROC Landstede. In de buitenschoolse uren is er verhuur aan de georganiseerde sport.
Verhuur van een aula in een school of van een ruimte in een kerk biedt voor de toekomst wellicht nieuwe mogelijkheden.


Wipstrik


Het wijkcentrum Bestevaer wordt bijzonder veel gebruikt. het bestuur maakt zich wel zorgen om het toekomstig beheer. Het wijkcentrum heeft veel aan vrijwilligers die bijspringen om het wijkcentrum te runnen. Diverse activiteiten die door het wijkcentrum worden georganiseerd worden door de gemeente financieel ondersteund in het kader van Premie op actie.

SWO organiseert haar activiteiten met name in de Bestevaer.


Het bestuur van het openluchtbad zoekt partners als financiële dragers voor de instandhouding.
Aan de noordelijke rand van de wijk ligt (aan de Ceintuurbaan) het stadion van FC Zwolle en het gemeentelijk sportpark. Deze laatste is in gebruik bij voetbalvereniging Be Quick ’28.
De scholen in Wipstrik zijn de Oosterenk, Koningin Emma en Geert Grote.


Berkum


De accommodaties in Berkum worden intensief gebruikt. Bij sommige gebouwen zoals kerken en het wijkcentrum De Weijenbelt is er sprake van geluids- en parkeeroverlast voor omwonenden.
In Berkum staan de Campherbeek en de Duyvencamp.
Richting Berkum (Oosterenk) staan de Thorbecke scholengemeenschap, Landstede en de Ambelt-Oosterenk.
In de wijk ligt de voetbalaccommodatie van v.v. Berkum. Aan de rand van Berkum (industrieterrein de Vrolijkheid) ligt de ZBA-hal. Hier vinden o.a. de wedstrijden plaats van Landstede Volley- en Basketbal.


Wythmen


Door herontwikkeling van het huidige dorpshuis De Elshof (dat op een centrale locatie in deze kern gesitueerd is) tot een Kulturhus ontstaat op korte termijn een geclusterde voorziening met een school (Oecumenische school De Kubus), dorpshuis, peuterspeelzaal, sportzaal en sportvelden. Met de realisatie van een Kulturhus wordt voldaan aan de accommodatiebehoefte van het dorp.

Aan de rand van het dorp ligt, naast het dorpshuis de Elshof, het gelijknamige sportpark dat in gebruik is bij voetbalvereniging Wythmen.


De school voor langdurig zieke kinderen de Ambelt-Herfte aan de Herfterlaan staat ook in de buurt van Wythmen.


Assendorp


Assendorp is een wijk met een heel eigen sfeer. Er wonen veel studenten en er zijn voldoende accommodaties die ruimte bieden om activiteiten te organiseren. Wijkcentrum De Enk is een wijkcentrum met veel potentie, met name gezien de wijk en de samenstelling van de wijkbewoners. Hiernaast is er het gebouw van de speeltuinvereniging dat ook veel kansen voor de wijk biedt. Ook het Dominicanenklooster verhuurt ruimten. Verder zijn aanwezig de Jeruzalemkerk, de Katholieke PABO en de Gereformeerde Hogeschool.
Knelpunt is dat er voor jongeren in Pierik niet echt een eigen plek is.
Het levendige hart van de wijk is het Assendorperplein met zijn aanpalende voorzieningen. Naast het wijkcentrum De Enk is er het culturele bolwerk Eureka en de moskee.

Ook is de Jenapleinschool aan het plein gehuisvest. De huidige Jenapleinschool wordt verbouwd tot jongeren c.q. studentenhuisvesting.


Binnenkort wordt de voormalige Enkschool gedeeltelijk verbouwd en uitgebreid ten behoeve van de Jenapleinschool. Daardoor ontstaat er voor De Enk de mogelijkheid om de langgekoesterde wens tot een optimaler ruimtegebruik te bewerkstelligen.
Andere scholen in Assendorp zijn het Mozaïek, Lyndensteyn, de Windroos, de Boog, de huidige Enkschool aan de Jan Buschstraat, het Veldboeket en de Parkschool.
Het zorgcentrum Molenhof heeft een eigen recreatieruimte.
Sportpark Marslanden ligt tegen het gelijknamige industrieterrein aan. Hier kan men georganiseerd o.a. voetballen, handballen, hockeyen, tennissen, handboogschieten en jeu de boulen. Tevens zijn er 2 overdekte voorzieningen voor tennis.

Zwolle-Zuid (Ittersum en Schelle)

Over het algemeen geldt dat de basisscholen in Zwolle-Zuid “krap in hun jasje” zitten.

Ook zijn er momenteel (te) weinig gymzalen in Zwolle-Zuid. Het Masterplan Onderwijshuisvesting voorziet hierin. Verder is er in Zwolle-Zuid de wens tot brede schoolontwikkeling, met name gericht voor de opvang van jeugd tot 12 jaar.
De belangrijkste welzijnsaccommodaties in de wijk zijn


 • Wijkcentrum De Pol, in beheer bij Travers

 • Stichting Wijkcentrum S.I.O. waarin de Hervormde Gemeente Zwolle een belangrijke partij is. Deze stichting ontvangt geen gemeentelijke subsidie.

Beide wijkcentra liggen centraal en zijn goed bereikbaar en toegankelijk. In beide centra zijn ruimten beschikbaar voor grote bijeenkomsten; voor de Pol geldt dat zij hiervoor gebruik maakt van de aula van het Thomas à Kempis college. Beide centra zijn te beschouwen als belangrijke ontmoetingsplaatsen in de wijk, met name door een combinatie van functies die plaats vinden:

 • De Pol:

 • Bibliotheek

 • ’t Aksent, dagbesteding verstandelijk gehandicapten

 • Muzerie, muzieklessen

 • Kantoor wijkenvereniging Zwolle Zuid

 • Peuterspeelzalen

 • De Kern

 • Travers, zowel medewerkers als activiteiten waaronder activiteiten gericht op allochtonen.

Naast wijkcentrum De Pol bevindt zich ook één van de locaties van het Thomas à Kempis college. Hier staat ook een sportzaal bij. Deze wordt ook verhuurd voor activiteiten in de wijk en wijkcentrum De Pol fungeert dan als ‘kantine’.
Er zijn plannen om over te gaan tot een grondige herontwikkeling van winkelcentrum Zwolle Zuid. De Pol met de bibliotheek liggen midden in het winkelcentrum en de herontwikkeling zal de buitenkant van het pand doen wijzigen. Voor wat betreft de binnenkant is nog niets duidelijk. In ieder geval is hiervoor geen budget beschikbaar.
Het huidige wijkservicepunt bevindt zich op een tijdelijke locatie. Per medio volgend jaar zal een nieuwe locatie moeten zijn gevonden. Recentelijk zijn gesprekken gestart met Travers om mogelijkheden in De Pol te onderzoeken. Ook de afdeling Sociale Zaken wil diensten vanuit de wijk gaan aanbieden. Wijkzaken en Sociale Zaken trekken gezamenlijk op in deze. Onduidelijk is nog wat de politie precies wil.


 • S.I.O.:

 • Kerk

 • Cafetaria/café (horeca-activiteiten)

 • Kerk

 • Peuterspeelzalen

 • Kerkelijke activiteiten

 • Buurtactiviteiten

 • Trefcentrum Stichting Welzijn Ouderen

Het wijkcentrum S.I.O. is een semi-commerciële accommodatie.
Wijkcentrum Gerenlanden.

Wijkcentrum Gerenlanden vervult als het gaat om ontmoeting en sociaal-culturele activiteiten meer een buurtfunctie, waarbij het wel zo is dat de sociaal-culturele activiteiten van de wijkenvereniging zowel in De Pol als is Gerenlanden gebeuren. Verder beheert het wijkcentrum een sportzaal. De activiteiten daarin hebben veel meer een bovenbuurts en soms bovenwijks karakter.


Knelpunten

Zowel de exploitatie van wijkcentrum Gerenlanden als De Pol staan onder druk. Voor een groot deel liggen hier een aantal maatregelen vanuit de overheid aan ten grondslag: • Eisen vastgelegd in vergunningen/opleidingseisen medewerkers (niet al het werk is zomaar door vrijwilligers te doen

 • Milieuwetgeving

 • Rookbeleid

 • Wegvallen ID/WIW in beheer

Wijkcentrum De Pol is de enige wijkaccommodatie waar het rookbeleid strikt is doorgevoerd. Dit heeft grote gevolgen gehad voor activiteiten en de ontmoetingsfunctie. Activiteiten van zowel de wijkvereniging als de dartclub, de damclub en de kaartclub zijn elders hun onderdak gaan zoeken. Het betreft hier een kern van ruim 130 bezoekers die regelmatig het wijkcentrum bezocht (regelmatig is meerdere keren per week). Om deze groep heen zweeft nog ‘aanhang’ die nu ook het wijkcentrum niet meer bezoekt.

Was het voor de komst van het rookbeleid zo dat op woensdagmorgen (marktdag) elk tafeltje in de ontmoetingsruimte bezet was, nu is het op woensdagmorgen stil. Dit is daarom ook te betreuren omdat in het Wijkontwikkelingsplan ‘ontmoeting’, juist in het centrum van de wijk, als één van de speerpunten in benoemd.

Voor wijkcentrum De Pol geldt verder dat de indeling van het gebouw onhandig is; het is meer een pijpenla met lokalen zonder een goede ruimte voor activiteiten als een wijkplatform. In de ontwikkeling van het winkelcentrum in combinatie met de huisvesting van een wijkservicepunt liggen kansen, aldus een paar actieve wijkbewoners.


Voor wijkcentrum Gerenlanden speelt specifiek dat de ligging niet gelukkig is. Het wijkcentrum ligt weggestopt achter een winkelcentrum en ingeklemd tussen een paar scholen. De ingang ligt verscholen (NB. De inrichting van het gebied rondom wijk- en winkelcentrum is gedateerd. Er spelen meer zaken, o.a. de wens van een supermarkt tot uitbreiding).

Verder geeft wijkcentrum aan dat de inkomsten van sport sterk zijn teruggelopen sinds de komst van de BDG sporthal.


Ouderen

In verzorginghuis De Kievietsbloem is dienstencentrum De Riethoek gehuisvest. De functie van dit dienstencentrum is versterkt door de rol die zij vervult in de woonzorgzone Zwolle Zuid (met een straal van 500 m. rondom de Kievietsbloem).

Verder wordt in wijkcentrum SIO een trefcentrum voor ouderen georganiseerd.

Aan de zuidkant van de wijk ligt Zorgcentrum Zandhove. Zij volgen de ontwikkeling van op de locatie Oude Mars en de mogelijk invulling van de boerderij Oude Mars (eventueel als steunpunt in kader van woonzorgontwikkelingen/WMO)


Jeugd

Jongerencentrum Rezet biedt onderdak voor ontmoeting en begeleiding van bepaalde groepen jongeren. Zoals bekend willen niet alle subculturen met elkaar in één gebouw. Derhalve bereikt Rezet slechts een deel van de jongeren. Rezet biedt op donderdagavond ook onderdak aan activiteiten in het kader van vrijetijdsaanbod verstandelijk gehandicapten, wonende in de IJsselbolder. Travers organiseert deze activiteiten.


Action Event Centre: in ontwikkeling. In een oude loods van Deltion vinden sportactiviteiten voor jongeren plaats.

Scholen

Ittersum: de Wingerd, de Klokbeker, de IJsselhof, de Marsweide, de Bron, de Matenburcht, de Gerenhof, Prof. P. Deddensschool, Thomas a Kempis college.

Schelle: de Brug, het Kwartiers, de Phoenix, de Ark, de Sluis, de Octopus, de Ichthus, Montessorischool, de Markesteen.
Sport

Belangrijk zijn: • BDG sporthal

 • Sportpark Jo van Marle

 • Sportpark De Siggels

 • Tennisvereniging Ittersum

Deze ruimten kunnen ook worden gebruikt voor activiteiten. Groot nadeel: er is vaak spraken van één grote ruimte en je hebt altijd te maken met reguliere bezoekers (de sporters) die in en uit lopen, een drankje nemen etc. Niet af te sluiten Verder geen knelpunten bekend.


Voor toekomstige huisvestingsvragen die niet geaccommodeerd kunnen worden in bovenstaand aanbod bieden de accommodaties van VU/Windesheim en/of Greijdanus wellicht kansen voor huisvesting van activiteiten voor de wijk.
De wijkboerderij Schellerhoeve (met daarbij een peuterspeelzaal en kinderopvang) vormt tevens een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk. Verder zijn er nog twee maneges: Ritseart en Stichting Hoefijzer (gehandicapten paardensport).

Hanzeland


Hanzeland kent geen wijkaccommodatie. Er is wel een activiteitenclub die behoefte heeft aan een eigen plek. Deze club vindt momenteel onderdak in café Lübeck. Er zijn géén sportvoorzieningen in Hanzeland. Aan de Koggelaan zit AOC de Groene Welle.


Windesheim


Het dorpshuis De Molenkamp wordt bijzonder veel gebruikt, circa 20 verschillende verenigingen maken gebruik van het dorpshuis. Actueel knelpunt is ruimtegebrek t.b.v. muziekinstrumenten van de muziekvereniging.
Bestuur dorpshuis is geïnteresseerd in ontwikkelingen richting Kulturhus, samen met de school en sportvereniging (zie ook Wijthmen).

Het sportpark is gevestigd naast het dorpshuis en wordt gebruikt door voetbalvereniging VSW.

Scholen in Windesheim zijn de Marsweide, het Greydanus College en Christelijke Hogeschool Windesheim.


Veerallee


Buurtcentrum Het Veerhuys is de ontmoetingsplek in de wijk. De activiteitenclub draait goed, hier is veel animo voor binnen de wijk. Het Carolus Clusius wordt benut voor wijkplatforms. Verder is er geen acute ruimtebehoefte binnen de wijk.

In de wijk ligt het tennispark van ZLTB en direct daarnaast het Wilhelmina sportpark, dat overigens alleen gebruikt wordt door de aanpalende school en door de wijk(bewoners). Er is daar géén sprake van georganiseerde sport.
Kamperpoort


TRAVERS beheert wijkcentrum “Ons Eigen Huis”. het wijkcentrum beschikt over een vrij kleine centrale zaal, die passend is gelet op de omvang van de wijk. Daarnaast beschikt het wijkcentrum over een ruimten voor kinderen (peuterspeelzaal), jongeren en ouderen. In samenwerking met Travers organiseert de Stichting Recreatieve Initiatieven Kamperpoort (STRIK) hier haar activiteiten. Overdag kun je in het Wijkcentrum terecht voor een drankje en een lunch, wat vrij intensief gebeurt.
In de Kamperpoort staat verder het verzorgingshuis De Nieuwe Haven en verder een grote appartementenflat voor ouderen (De Keersluis). De Nieuwe Haven heeft een grote ontmoetingsruimte voor beide groepen bewoners. Overigens zijn er ver gevorderde plannen van deltaWonen en Isala om de Nieuwe Haven te slopen en hiervoor nieuwe woningen en appartementen voor terug te bouwen op achterliggend terrein.
De IJsselhallen en de WRZV-hallen zijn geschikt voor grootschalige activiteiten (o.a. sportevenementen; Daviscup etc.).
Twee buurtcafés (de Kip en de Stee) vervullen verder een belangrijke ontmoetingsfunctie in de wijk. Verder is er een Inloopcentrum, wat wordt benut door de Stichting Kamperpoorters t.b.v. overleg over de herstructurering.

Westenholte


Westenholte kent momenteel nog een eigen bibliotheekfiliaal aan het Petuniaplein. Het wijkcentrum Het Anker is de ontmoetingsplek in de wijk. Het heeft tevens een sportzaal (bron van inkomsten). Het gebruik van het wijkcentrum is goed, er worden alleen geen activiteiten voor de oudere jeugd georganiseerd. In Westenholte bevinden zich de volgende scholen: de Ridderspoor, de Morgenster en de Ambelt-Oosterenk.
Het dalende voorzieningenniveau in Westenholte kan in de toekomst mogelijk (deels) gecompenseerd worden door te realiseren voorzieningen in De Tippe, het gebied tussen Westenholte en Stadshagen.
De wijk beschikt over een eigen sportpark waar voetbalvereniging WVF hoofdgebruiker is. Daarnaast is de tennisaccommodatie van de gelijknamige vereniging.

Spoolde


Spoolde telt ruim 300 inwoners en kent een bloeiend verenigingsleven, waar onder mee de Oranjevereniging, de tafeltennisvereniging, een zangvereniging, de ouderengymnastiek, een kaartclub en een jeugddisco onderdeel van uitmaken. De Oranjevereniging organiseert een groot aantal activiteiten, veelal vanuit het buurthuis (onder meer een toneelavond, bingomiddagen voor senioren en diverse kinderactiviteiten waaronder het Sinterklaasfeest). Hoogtepunt is het jaarlijkse Spooldefeest, een meerdaags weidefeest dat in een grote tent nabij het buurthuis plaatsvindt.
Het buurthuis is in eigen bezit en ondergebracht in een aparte vereniging. Deze vereniging dient als (bestuurlijke) kapstok voor een aantal (nieuwe) activiteiten. Het buurthuis kent een maal per week een inloopavond en organiseert activiteiten zoals de kerstmarkt. Daarnaast worden de zalen ook aan derden verhuurd. Op dit moment maken hier de Motorclub Zwolle en een vogelvereniging structureel gebruik van. Tenslotte kent Spoolde ook haar eigen belangenbehartigingsorganisatie: Spolderbelangen.
De ruimtelijke ontwikkeling van Spoolde is onderdeel van de Ontwikkelingsvisie Buurtschap Ijsselzone Zwolle, die in 2003 is vastgesteld door de raad. Binnen deze ontwikkelingsvisie wordt ruimte geboden voor een mogelijke re-allocatie van het buurtcentrum.


Stadshagen


Stadshagen kent momenteel 2 brede scholen (De Vlieger en De Wendakker). In en rond Stadshagen staan verder de scholen de Zevensprong, de Krullevaar en de Eliëzerschool.
Het dienstencentrum Werkeren heeft veel potentie. De beheerder (SWO) is bereid ruimten te verhuren. Hier wordt momenteel nog relatief weinig gebruik van gemaakt. Met de geplande komst van het Cultuurhuis (o.a. bibliotheek, wijkservicepunt), het Bewegingshuis en het in oktober op te leveren Hanzehuis heeft Stadshagen een centrum dat ruim voldoende mogelijkheden biedt voor ontmoeting.
Het nog te realiseren sportpark zal tevens een belangrijk ontmoetingspunt in de wijk worden. Voor de jongeren in Stadshagen wordt volgend jaar gestart met de bouw van een jongerencentrum. Omdat de genoemde voorzieningen in belangrijke mate voldoen aan de vraag is er geen specifiek wijkcentrum gepland.
Op de locatie Werkeren is een wijkboerderij en een kindercentrum gepland.
In Stadshagen is ondertussen de tennisaccommodatie van TC ’91 gerealiseerd. Planning is om medio 2005 de korfbalaccommodatie gereed te hebben. De eerste bespeling van het sportpark in Stadshagen II staat gepland voor medio 2006.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina