Bijlage 1 bij Memorie van Toelichting wetsvoorstel houdende implementatie mavDovnload 354.63 Kb.
Pagina1/5
Datum26.07.2016
Grootte354.63 Kb.
  1   2   3   4   5

Bijlage 1 bij Memorie van Toelichting wetsvoorstel houdende implementatie MAV

Maritiem Arbeidsverdrag 2006

Implementatie Nederlandse wetgeving

Artikel I

Behoeft geen implementatie

Artikel II
Lid 1
Onder a

Behoeft geen implementatie

Onder b

art. 1 lid 5 onderdeel ac Zbw

Onder c

Behoeft geen implemenatie

Onder d

art. 1 lid 5, onderdeel ab Zbw

Onder e

Behoeft geen implementatie

Onder f

art. 1 lid 2 Zbw

Onder g

art. 7: 694 lid 1 BW

Onder h

Behoeft geen implementatie

Onder i

art. 2 lid 2 onderdeel a

Onder j

art. 1 lid 3 Zbw

Lid 2

Behoeft geen implementatie

Lid 3

art. 1 lid 6 Zbw; art. 7:694 lid 2 BW

Lid 4

Artikel 2 lid 2 Zbw

Lid 5

Artikel 2 lid 6 Zbw

Lid 6

Behoeft geen implementatie

Lid 7

Behoeft geen implementatie

Artikel III

Behoeft geen implementatie

Artikel IV
Lid 1

Zie Voorschrift 4.3 e.v. MAV

Lid 2

Zie Titel 2 MAV

Lid 3

Zie Titel 3 MAV

Lid 4

Zie Voorschrift 4.1. e.v.; Voorschrift 4.2 e.v; Voorschrift 4.4. e.v. Voorschrift 4.5. e.v. MAV

Lid 5

Behoeft geen implementatie

Artikel V
Lid 1

Zie Titel 5 MAV

Lid 2

Zie Titel 5 MAV

Lid 3

Zie Titel 5 MAV

Lid 4

Wet Havenstaatcontrole

Lid 5

artt. 13-15 Waadi

Lid 6

artt. 56, 57, 58, 59, 59a en 60 Zbw

Lid 7

Behoeft geen implementatie

Artikel VII

Behoeft geen implementatie

Artikel VIII

Zie § 8.4 van de memorie van toelichting

Artikel IX-XVI

Behoeven geen implementatie

Titel 1
Voorschrift 1.1 Minimumleeftijd

art. 1:2 Atw, art. 2:8 Atw, art 3:1 Atw en art. 3:2 Atw. (impliciet). Wordt expliciet opgenomen in de nadere regeling kinderarbeid

Norm A1.1
Lid 1

art. 6.3:1 Atb-v, jo. art. 6.1:2 Atb-v


Lid 2

art. 6.5:3, lid 1b, Atb-v

Lid 3art. 6.5:3, lid 3b, Atb-v

Onder a

art. 6.5:3, lid 3b, Atb-v


Onder b

art. 6.5:3 lid 3a Atb-v, ontheffingsmogelijkheid van art. 6.7:2, lid 1, Atb-v


Lid 4

art. 6.27 Arbobesluit


Leidraad B1.1
Voorschrift 1.2 Geneeskundige verklaring

art. 19, eerste lid, onderdeel a, onder 3, 20, eerste lid, 40 t/m 47 Zbw; art. 104 t/m 113 Bzhz; Keuringsreglement voor de Zeevaart 2005

Norm A1.2
Lid 1

art. 19, eerste lid, onderdeel a, onder 3, 20, eerste lid, 40 en 44 Zbw; 104 t/m 106 Bzhz; Keuringsreglement voor de Zeevaart 2005

Voorschrift 1.2 Geneeskundige verklaring

art. 19, eerste lid, onderdeel a, onder 3, 20, eerste lid, 40 t/m 47 Zbw; art. 104 t/m 113 Bzhz; Keuringsreglement voor de Zeevaart 2005

Norm A1.2
Lid 1

art. 19, eerste lid, onderdeel a, onder 3, 20, eerste lid, 40 en 44 Zbw; 104 t/m 106 Bzhz; Keuringsreglement voor de Zeevaart 2005

Lid 2

art. 19, eerste lid, onderdeel a, onder 3, 20, eerste lid, 40 en 44 Zbw; 104 t/m 106 Bzhz; Keuringsreglement voor de Zeevaart 2005

Lid 3

art. 40a Zbw

Lid 4

art. 40 Zbw; art. 109 t/m 111 BzhzLid 5

artt. 42 en 44, eerste lid, aanhef en onderdeel b Zbw; art. 105 Bzhz

Lid 6

artt. 104 en 106 Bzhz; Keuringsreglement voor de Zeevaart 2005Lid 7

art. 44 eerste lid, aanhef en onderdeel d Zbw; art. 107 Bzhz

Lid 8

artt. 45 en 47 Zbw

Lid 9

artt. 45 en 47 Zbw

Lid 10

Keuringsreglement voor de zeevaart op grond van art. 44 Zbw

Leidraad B1.2

Wordt opgenomen in het Keuringsreglement voor de Zeevaart 2005

Leidraad B1.2.1

Wordt opgenomen in het Keuringsreglement voor de Zeevaart 2005

Voorschrift 1.3 Opleiding en kwalificaties

artt. 18, eerste lid, 19 en 25a Zbw; artt. 87 en 116 Bzhz;

Voorschrift 1.4 Werving en arbeidsbemiddeling

art. 21 Wet SUWI; art. 3 lid 1 Waadi; art. 5 Besluit arbeidsbemiddeling.

Norm A1.4.
Lid 1

Publieke arbeidsbemiddeling vindt plaats door UWV/werkbedrijf en is geregeld in de wet SUWI.

Private arbeidsbemiddeling vindt plaats door organisaties van werknemers en werkgevers en private arbeidsbemiddelingsbureaus.Lid 2

Nederland kent geen vergunningenstelsel. Certificering vindt plaats door de branche.

Lid 3
Onder a

CAO Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart

Onder b

CAO Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart

Onder c

CAO wetgeving voldoet aan deze bepaling

Onder d

CAO Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart

Lid 4
Onder a

Behoeft geen implementatie

Onder b

Behoeft geen implementatie

Lid 5

Vloeit voort uit artikel 6:248 BW volgens de rechtspraak.


Onder a

Idem

Onder b

art. 9 Waadi

Onder c

Wordt geregeld in het besluit arbeidsbemiddeling

Sub i

Wordt geregeld in het besluit arbeidsbemiddeling

Sub ii

Wordt geregeld in het besluit arbeidsbemiddeling

Sub iii

Wordt geregeld in het besluit arbeidsbemiddeling

Sub iv

Wordt geregeld in het besluit arbeidsbemiddeling

Sub v

art. 15 Waadi

Sub vi

art. 7:693 BW

Lid 6

artt. 13-15 Waadi

Lid 7

Wordt geregeld in besluit arbeidsbemiddeling

Lid 8

Wordt geregeld in besluit arbeidsbemiddeling

Lid 9

Wordt geregeld in besluit arbeidsbemiddeling

Lid 10

Behoeft geen implementatie

Leidraad B1.4.1
Lid 1
Onder a

Behoeft geen implementatie

Onder b

Behoeft geen implementatie

Onder c

Behoeft geen implementatie

Onder d

art. 8 Wet bescherming Persoonsgegevens

Onder e

Behoeft geen implementatie

Onder f

Behoeft geen implementatie

Onder g

artt. 3, 8, 9, 13 en 15 Waadi

Onder h

Behoeft geen implementatie

Lid 2 a-k

Wordt geregeld in besluit arbeidsbemiddeling

Lid 3 onder a-e

Behoeft geen implementatie

Titel 2
Voorschrift 2.1

Arbeidsovereenkomst voor zeevarenden
lid 1

art. 7:697 BW

lid 2

art. 3:44 BW

lid 3

artt. 12,13 en 14 Wet CAO

Norm A2.1
lid 1
Onder a

art. 69c, eerste en tweede lid Zbw;

art. 7:697 lid 1 BWOnder b

art. 3:44 BW en art. 7:611 BW

Onder c

art. 7:697 lid 2 BW

Onder d

art. 69c, eerste en tweede lid Zbw; art. 7:698 BW

Onder e

art. 38, eerste lid, aanhef en onderdeel c, tweede en derde lid Zbw; ministeriele regeling ex art. 38, derde lid

lid 2

art. 69c, eerste en tweede lid Zbw

lid 3

art. 38, eerste lid, aanhef en onderdeel c, tweede en derde lid Zbw; ministeriële regeling ex art. 38, derde lid

Lid 4

art. 7:699 BW

Onder a

onder 1

Onder b

onder 2

Onder c

onder 3

Onder d

onder 10

Onder e

onder 6

Onder f

onder 8

Onder g

onder 12

Onder h

onder 9

Onder i

onder 13

Onder j

onder 14

Onder k

Behoeft geen implementatie

Lid 5

art. 7:724 BW

Lid 6

artt. 7:722, 7:723 en 7:725 BW

Leidraad B2.1.1
Lid 1

art. 38 lid 1 Zbw
Voorschrift 2.2

Lonen

artt. 7:616 BW en 7:708 BW

Norm A2.2
Lid 1

art. 7:708 BW

Lid 2

art. 7:715 BW

Lid 3

art. 7:707 BW

Lid 4

art. 7:707 BW

Lid 5

artt. 7:611, 7:706 en 7:707 BW

Lid 6

Behoeft geen implementatie

Leidraad B2.2.1

Behoeft geen implementatie

Leidraad B2.2.2
Lid 1

art. 7:709 BW

Onder a

contractueel regelen

Onder b

contractueel regelen

Onder c

contractueel regelen

Onder d

art. 7:709 lid 3 BW

Lid 2

art. 7:709 lid 2 BW

onder a

contractueel regelen

Onder b

contractueel regelen

Onder c

contractueel regelen

Onder d

art. 6.4:2, lid 1 tot 3, Atb-v; art. 7:709 lid 3 BW

Lid 3

Behoeft geen implementatie

Lid 4
Onder a

art. 7:646 lid 1 BW

Onder b

art. 7:698 BW; art. 69c lid 1 Zbw

Onder c

art. 7:706 BW

Onder d

art. 7:611 BW

Onder e

art. 7:625 BW

Onder f

artt. 7:620 en 7:707 BW

Onder g

art. 7:631 BW

Onder h

art. 7:631 BW

Onder i

art. 7:631 BW

Onder j

art. 7:650 BW

Onder k

Art 69b Zbw

Onder L

art. 8:211 onder b BW

Lid 5

art. 69b Zbw

Leidraad B2.2.3
Lid 1

De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.

CAO Handelsvaart A1 nr. 9318 regelt het minimumloon binnen de sector

  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina