Bijlage 1: Vigerende Nb-wet vergunningen Waddenzee per 1 januari 2013Dovnload 151.42 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte151.42 Kb.
Bijlage 1: Vigerende Nb-wet vergunningen Waddenzee per 1 januari 2013.
Bevoegde gezagen zijn: PFR: Provincie Friesland; PGR: provincie Groningen; PNH: Provincie Noord-Holland; MEZ: Ministerie van Economische Zaken.


Jaar

Aanvrager

Activiteit

Bevoegd Gezag

2003

Windturbinepark Delfzijl Zuid

34 windturbines

PGR

2003

Vermilion

Gaswinning Zuidwal

MEZ

2006

NAM

Gastransportleiding Lauwersoog-Anjum

MEZ

2006

NAM

Gastransportleiding Vierhuizen-Munnikezijl

MEZ

2006

NAM

Gaswinning locatie Lauwersoog

MEZ

2006

NAM

Gaswinning locatie Vierhuizen

MEZ

2006

NAM

Gaswinning Moddergat

MEZ

2006

RWS

Onderhoudsbaggerwerk vaargeulen waddenzee

MEZ

2007

Natuurcentrum Ameland

Sedimentatie- en erosie metingen

PFR

2007

Bakker Bierum

3 windturbines Eemshaven

PGR

2007

Growind Windturbines

21 windturbines Eemshaven

PGR

2007

Electrabel

9 windturbines Eemshaven

PGR

2007

IMARES

Schelpdierinventarisatie Noordzeekustzone

MEZ

2007

Vitens Watertechnologie

Uitbreiding grondwaterwinning Duinen Vlieland

PFR

2008

Rijkswaterstaat RIKZ

Plaatsen meetpaal Wierumerwad

PFR

2008

Rijkswaterstaat RIKZ

Plaatsen meetpaal Uithuizerwad

PFR

2008

Windpark Westereems

52 windturbines Eemshaven en Emmapolder

PGR

2008

Nuon

Elektriciteitscentrale Eemshaven

PGR

2008

Windpark Emmapolder

3 windturbines Emmapolder

PGR

2008

Groningen Seaports

Verspreiding onderhoudsbagger Eemshaven

MEZ

2008

NUON Power Projects 1 BV

Bouw, in werking brengen en houden, en onderhoud Multifuelcentrale Eemshaven

MEZ

2008

Nederlandse Vissersbond

Vaste vistuigen in betwist gebied

MEZ

2009

SOVON

Vogelonderzoek

PFR

2009

Stichting Geïntegreerde Visserij

Experiment handmatig rapen Japanse Oesters

PFR

2009

Groningen Seaports

Uitbreiden en verdiepen Eemshaven

PGR

2009

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Werkzaamheden Balgzanddijk

PNH

2009

TenneT TSO B.V.

380 kV schakelstation en hoogspanningslijnen rand Waddenzee

MEZ

2009

NUON Power Projects 1 BV

Koelwateruitlaatwerk Eemshaven

MEZ

2009

Gemeente Eemsmond

Uitdiepen vaargeul en haven Noordpolderzijl

MEZ

2009

Groningen Seaports

Uitbreiden en verdiepen Eemshaven

MEZ

2009

Nederlandse Vissersbond

Garnalenvisserij

MEZ

2009

IMARES

Vangen en zenderen zeehonden Eems-Dollard

MEZ

2010

RUG Biologisch Centrum, MARBEE

Zee- en kustonderzoek bij Schiermonnikoog

PFR

2010

VOF Internos Geertsema-Rodenburg

Experiment handmatig rapen Japanse Oesters

PFR

2010

Visserijbedrijf G.J. Rotgans

Experiment handmatig rapen Japanse Oesters

PFR

2010

Vis- en vaarbedrijf Fa. J. Zoeteweij & zoon

Experiment handmatig rapen Japanse Oesters

PFR

2010

J. Kruijsse

Experiment handmatig rapen Japanse Oesters

PFR

2010

Wageningen IMARES

Vliegtellingen zeehonden

PFR

2010

Visserijbedrijf L. Westbroek

Experiment handmatig rapen Japanse Oesters

PFR

2010

Stichting Zeehondencrèche Lenie 't Hart

Vliegtellingen van zeehonden

PFR

2010

Wageningen IMARES

Vliegtellingen van duikeenden

PFR

2010

Terschellings Oerol

Houden van jaarlijks Oerol-festival

PFR

2010

T. van den Berg

Thijs' Vliegerparadijs

PFR

2010

St. Museumhaven Zeemanshoop

O.a. varen met reddingsboten

PFR

2010

Nederlandse Vissersbond

Vissen met vaste vistuigen

PFR

2010

BouwGrondstoffenBranche

Schelpenwinning in Waddenzee en Noordzeekustzone

PFR

2010

Nederlandse Aardolie Maatschappij

Plaatsen meetpunten / meten punten

PFR

2010

Werkgroep Lepelaars

Onderzoek lepelaars

PFR

2010

Vopak

Opslag strategische voorraden vloeibare olieprodukten Eemshaven

PGR

2010

Eemsmond Energy

Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemshaven

PGR

2010

Staatsbosbeheer

25 excursies Rottumeroog

PGR

2010

G. Busser

Schilderen binnen gesloten gebied

PGR

2010

KNRM

Oefentochten binnen gesloten gebied

PGR

2010

Landschap Noord-Holland

Herstel Kooijhoekschor en Van Ewijcksluisschor

PNH

2010

De Wolf Windnergie

3 windturbines Oudeschild

PNH

2010

Arenicola BV

Mechanische pierenwinning Vlakte van Kerken

PNH

2010

V.O.F. Rotgans

Mechanische pierenwinning Balgzand

PNH

2010

Eemsmond Energy

Koelwaterwerk Eemsmond Energy

MEZ

2010

RWS

Storten onderhoudsbagger Marsdiep

MEZ

2011

Vereniging Natuurmonumenten

Onderzoek "Waddensleutels"

PFR

2011

Gemeente Schiermonnikoog

Sportvissen in het Brakzandstergat

PFR

2011

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Project uitzaaien Groot Zeegras

PFR

2011

Robbenboot (voorheen Waddentravel)

Zeehondentochten Blauwe Balg (verlenging)

PFR

2011

Rondvaartbedrijf Zeehond

Zeehondentochten Blauwe Balg (verlenging)

PFR

2011

Metz' Wadvaarten vof

Zeehondentochten Blauwe Balg (verlenging)

PFR

2011

Flying Focus

Laagvliegen Waddenzee (verlenging)

PFR

2011

Vereniging Kust en Zee

Project Mosselwad

PFR

2011

Comité Visserijdagen Harlingen

Afsteken vuurwerk tijdens Visserijdagen

PFR

2011

Rondvaartbedrjif Bruinvis

Zeehondentochten Blauwe Balg (verlenging)

PFR

2011

Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee

Inspectievluchten met helikopter

PFR

2011

Diverse wadlooporganisaties

Wadlooptochten naar Rottumeroog

PGR

2011

De Jong

Varen binnen gesloten gebied

PGR

2011

Mevr. Toxopeus

Bezoek aan Rottumeroog

PGR

2011

Essent/RWE

2 windturbines 6 MW Eemshaven

PGR

2011

KDE Energy Windpark

Windturbines Delfzijl Noord

PGR

2011

Bio Energie Centrale Delfzijl

Bio-energiecentrale

PGR

2011

De Vries en Van der Wiel

Oost 1 & Oost 2

PNH

2011

Stichting Grand Prix of the Sea

Powerboatraces

PNH

2011

RWS

Zandsuppletie kust Den Helder

MEZ

2011

Defensie

Schietterrein Marnewaard

MEZ

2011

Waddex

Helikopterinzet bij rampoefening Waddenzee 2011-2014

MEZ

2012

Stichting Zeehondencrèche Lenie 't Hart

Uitzetten van zeehonden

PFR

2012

Gemeente Harlingen

Onderhoud recreatiestrand Harlingen

PFR

2012

IMARES

Zenderen zeehonden

PFR

2012

Vereniging Op Handkracht Verder

Handkokkelvisserij

PFR

2012

Stichting Eilandvijfdaagse

Eilandvijfdaagse

PFR

2012

Staatsbosbeheer

Herstel Feugelpôlle, project Klimaatbuffer Zuidwest Ameland

PFR

2012

Stichting 'Into the Great Wide Open'

Festival Into the Great Wide Open van 7 t/m 9 september op Vlieland

PFR

2012

Sky Pictures

Laagvliegen Waddenzee (verlenging)

PFR

2012

Rijksuniversiteit Groningen CEES

Ecologisch onderzoek (wijziging vergunning)

PFR

2012

RUG CEES

Ecologisch onderzoek

PFR

2012

Rijkswaterstaat Waterdienst

Wetenschappelijk onderzoek eieren

PFR

2012

Rijkswaterstaat Waterdienst

Laagvliegen, inventarisatie zee-eenden

PFR

2012

VU Amsterdam

Ecologisch onderzoek

PFR

2012

Westbank V.O.F.

Gemotoriseerde strandexcursies Noordzeestrand Terschelling

PFR

2012

Koninklijk NIOZ

Onderzoek Wadden-ecosysteem

PFR

2012

Wageningen Marien BV vestiging Texel

Kweldermonitoring

PFR

2012

Groningen Seaports

Aanleg zuidkade Beatrixhaven/Eemshaven

PGR

2012

2B Energy

Demonstratiemodel windturbine Eemshaven

PGR

2012

Imares

Onderzoekswerkzaamheden Rottumeroog

PGR

2012

Stichting Ronde om Texel

Ronde om Texel

PNH

2012

Den Helder Airport

27.000 vliegbewegingen per jaar

PNH

2012

NIOZ

Monstername Hond-Paap

MEZ

2012

BRU 40 B.V.

Mzi Waddenzee

MEZ

2012

De Ronde B.V.

Mzi Waddenzee

MEZ

2012

Zoeteweij en Zn

Mzi Waddenzee

MEZ

2012

Hoogerheide en Elenbaas

Mzi Waddenzee

MEZ

2012

IMOZA

Mzi Waddenzee

MEZ

2012

Luime en Zn

Mzi Waddenzee

MEZ

2012

Speranza B.V.

Mzi Waddenzee

MEZ

2012

Prins & Dingemanse

Mzi Waddenzee

MEZ

2012

Th. Hoogerheide BV

Mzi Waddenzee

MEZ

2012

West 6 B.V.

Mzi Waddenzee

MEZ

2012

PO Mosselcultuur

Mzi Waddenzee

MEZ

2012

RWS

Zandwinning Texel Midden

MEZ

2012

RWS

Zandwinning en suppletie Texel Zuidwest

MEZ

2012

RWS

Drempelverwijdering vaarweg Boontjes

MEZ

2012

RWS

Zandsuppletie Vlieland

MEZ

2012

RWE

Elektriciteitscentrale Eemshaven

PGR/PFR

2012

RWE

Elektriciteitscentrale Eemshaven

MEZ
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina