Bijlage 3 VVV holland RijnlandDovnload 9.14 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte9.14 Kb.


Bijlage 3

VVV Holland Rijnland


Kerkstraat 11, Rijnsburg - Postbus 100, 2230 AC Rijnsburg - Holland

Tel. : 00 31 (0)71-566 56 05

Fax : 00 31 (0)71-408 16 21

Website : www. hollandrijnland.nl

Bank : ABN AMRO 58.02.36.811

BTW-nr. : NL8116.01.742B03


SDB/SLR

Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken

Secretariaat

T.a.v. mevrouw A. Ockeloen

Postbus 87

2160 LISSE

Rijnsburg, 23 december 2004

Betreft : Subsidieaanvraag uitvoering uniform toeristisch-recreatief bewegwijzeringsysteem

Geachte mevrouw Ockeloen,


Op dit moment werken wij aan het haalbaarheidsonderzoek voor de toeristische objectbewegwijzering van de regio Holland Rijnland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ZHBT Toeristisch Advies.

Aanwending subsidie Haalbaarheidsonderzoek in 2005


Naast de subsidie van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft de provincie Zuid-Holland ook een subsidie toegezegd. De totale subsidie van de provincie Zuid-Holland en het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zorgen voor een begrotingsoverschot in 2004 van € 10.000. Hierbij verzoeken wij u de toegezegde subsidie van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zijnde € 10.000 voor het haalbaarheidsonderzoek over te hevelen naar 2005 en te mogen aanwenden voor de uitvoeringsfase en te besteden aan de begeleidingskosten voor de uitvoeringsfase (maken bebordingsplan, aanvragen vergunningen enz. ) in 2005. Deze uren/kosten, die eigenlijk onder de uitvoeringsfase vallen, kunnen onder het plan van aanpak worden geschaard. Ook het daadwerkelijk vinden van sponsors/financiers voor de uitvoering kan hier onder vallen. Bij elkaar is een stelpost van beide kosten van € 10.000 reëel te noemen.

Subsidie uitvoeringsfase


Voor de daadwerkelijke uitvoering van het plan van aanpak verzoeken wij u om een subsidie van € 10.000 (excl. btw). Zodra het plan van aanpak gereed is zullen wij u dit toesturen.
Uw positieve reactie zien wij graag tegemoet,
Hoogachtend,

VVV Holland Rijnland

Carla M. Kieft-Schrama

Directeur a.i.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina