Bijlage adhd: Tips voor de docentDovnload 15.01 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte15.01 Kb.
Bijlage ADHD: Tips voor de docent 

 • Maak regelmatig oogcontact. Vraag of laat vragen, betrek de leerling bij de les.

 • Overtuig je ervan dat je te maken hebt met ADHD. De diagnose dient gesteld te zijn door een deskundige. Om alles uit de sluiten dienen ook andere medische oorzaken getest te zijn. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders; de docent kan ondersteunen.

 • Overleg met een specialist wanneer er problemen zijn bij ADHD-leerlingen. Vraag je collega's om hulp.

 • Vraag ook aan de leerling wat helpt bij zijn aanpakgedrag. Vaak kan de leerling goed aangeven wat te doen. Ga samen ideeën bekijken en bespreken.

 • Houd rekening met de emotionele kant van het leren. De leerling moet plezier blijven houden in het leren.

 • Veel ADHD-leerlingen hebben behoefte aan structuur en een gestructureerde omgeving. Maak daarom lijstjes voor op het bord en in de agenda. Vooral bij planning hebben zij herhaling nodig. Geef hen richting, grenzen en structuur.

 • Maak regels en schrijf ze op. Maak de regels zichtbaar.

 • Herhaal aanwijzingen. Schrijf ze op en praat ze door. Herhaal vaak.

 • Laat de ADHD-leerling dicht bij het bureau zitten, zo kun je als docent greep houden op de leerling.

 • Stel voortdurend grenzen, voorspellend en volledig. Ga niet teveel in discussie, maar neem maatregelen.

 • Houd je aan een gegeven schema. Wees voorspelbaar. Geef wijzigingen door in het ritme en in het programma. Bereid de leerling erop voor.

 • Help de leerling in het maken van eigen schema's.

 • Geef niet teveel proefwerken.

 • Spreek met de leerling de ontsnappingsmogelijkheden door zoals: even de klas verlaten, time-out. Zorg ook hier voor duidelijkheid. De leerling kan zelf bepalen wanneer het goed is om de klas te verlaten. Probeer zijn zelfkennis te vergroten.

 • Laat de leerling de kernen van de stof maken en niet grote hoeveelheden. Het gaat meer om kwaliteit en minder om kwantiteit.

 • Geef veel feedback en spreek dit samen door. Doel en verwachtingen zullen duidelijk moeten zijn.

 • Geef aan de ADHD-leerling terug hoe zijn/haar gedrag is geweest. Zij kunnen dit zelf vaak niet terughalen.

 • Verdeel grote opdrachten in kleine stukjes.

 • ADHD-leerlingen houden van speels gedrag; af en toe veel lol, humor en afwisseling in gedrag doet hen goed.

 • Zorg voor niet teveel omgevingsprikkelingen.

 • Leg veel nadruk op positieve prikkels en succeservaringen. Veel te vaak hebben zij al gefaald en hebben ze dus sterke behoefte aan complimenten.

 • ADHD-leerlingen hebben moeite met onthouden; geef ze daarom geheugensteuntjes.

 • Leer de leerling samenvattingen maken; leer ze onderstrepen. Dit geeft hen ondersteuning bij het leren.

 • De ADHD-leerling is veel visueler ingesteld; schrijf dus op wat gezegd wordt en herhaal vaak.

 • Geef eenvoudige schema's en vereenvoudig taal.

 • Vraag constructief naar de situaties, zoals: Weet je wat je gedaan hebt? Weet je ook hoe je het anders had kunnen zeggen? Weet je waarom hij boos naar je keek?

 • ADHD-leerlingen werken graag voor punten/cijfers: deze zien ze als beloning. Het helpt bij gedragsveranderingen.

 • Help de leerling bij sociale situaties; verwoord wat er gebeurd is of wat er gezegd wordt. Geef een goed voorbeeld. Geef aan hoe het wel zou kunnen of laat het hen zelf verwoorden.

 • Geef aan hoe zij een proefwerk kunnen voorbereiden of leren.

 • Laat hen met anderen samenwerken; zij hebben behoefte aan contact.

 • Geef verantwoordelijkheden, laat hen zelf oplossingen bedenken.

 • Maak gebruik van de agenda en een school/thuisschrift: hierdoor wordt de communicatie bevorderd met de ouders.

 • Gebruik dagelijkse voortgangsrapportage voor aanmoediging en informatie.

 • Maak gebruik van de tijd als hulpmiddel. Wanneer moet een medicijn genomen worden? Hoeveel tijd moet worden besteed aan huiswerk?

 • Geef duidelijk aan hoe de tijdsverdeling is, welke veranderingen gaan plaatsvinden.

 • Prijs en bevestig, bemoedig.

 • Stel voor hoe zij een prikkeling kunnen uitstellen, door de vraag die zij wilden stellen op te schrijven.

 • Schrijven vinden zij moeilijk: maak daarom zoveel mogelijk gebruik van de computer.

 • Pak de aandacht voor de les.

 • Zorg voor hulp van een medeleerling bij huiswerk/belleerling.

 • Geef uitleg aan de gehele klas.

 • Neem vaak contact op met de ouders.

 • Hardop lezen helpt de leerling.

 • Geef vaak een herhaling.

 • Veel ADHD-leerlingen zijn actief, creatief, goed in spel en soms zijn ze heel getalenteerd. Maak gebruik van deze vaardigheden; zij willen graag helpen, reageren spontaan en ze willen graag vooruit.

(Bron: Nederlandse samenvatting van Driven to distraction)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina