Bijlage huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratieDovnload 39.36 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte39.36 Kb.gemeentehuis

Sportlaan 22

3299 XG Maasdam

postadres

Postbus 5455

3299 ZH Maasdam

telefoon

078 - 676 44 33

fax

078 - 676 19 58e-mail

gemeente@binnenmaas.nl

website

www.binnenmaas.nl


Gemeente Binnenmaas leges 2012

BIJLAGE HUWELIJKSVOLTREKKING EN PARTNERSCHAPSREGISTRATIE

WIE?


Iedereen die 18 jaar of ouder is kan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in de gemeente Binnenmaas, ongeacht de woonplaats

in Nederland. De huwelijksaangifte of aangifte partnerschapsregistratie moet wel plaats vinden in de woongemeente van één van beide partners.

Woont u beiden in het buitenland, dan bent u verplicht dit te doen in de gemeente ‘s-Gravenhage.

WAAR?


Er zijn vijf trouwlocaties in de gemeente Binnenmaas, dat zijn:

- het gemeentehuis, Sportlaan 22 te Maasdam,

tel: 078-6764433

- Partycentrum Concordia, Dr. Bossersstraat 11 te ’s-Gravendeel,

tel: 078-6732992

- Restaurant Binnenmaas, Vrouwehuisjesweg 1a te Mijnsheerenland,

tel: 0186-601629

- Alcazar Events, Groeneweg 16 te Puttershoek,

tel: 078-6764000

- Streekmuseum Hoeksche Waard, Hofweg 13 te Heinenoord,

tel: 0186-601535, wegens verbouwing tijdelijk niet beschikbaar,

- Restaurant ‘t Raadhuis, Hofweg 1 te Heinenoord,

tel: 0186-601745, deze locatie is de tijdelijke vervanging van het

Streekmuseum, in principe tot 1 juli 2012.

Het is ook mogelijk een verzoek voor een eigen locatie in te dienen. Dit verzoek dient ten minste 3 maanden voor de gewenste datum ingeleverd te worden. Aan een eigen locatie zijn voorwaarden verbonden, tevens zijn de gemeentelijke leges hoger. Meer informatie bij het team burgerzaken.

WANNEER?


De reguliere dagen en tijden in het gemeentehuis te Maasdam zijn van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

In Partycentrum Concordia te ’s-Gravendeel, Restaurant Binnenmaas te Mijnsheerenland en Alcazar Pleasure Village te Puttershoek op maandag t/m zaterdag, tijden in overleg met de locatie.

Restaurant ’t Raadhuis (tot 1 juli 2012) op maandag t/m zaterdag,

tijden in overleg met de locatie.


Wij adviseren u bij de bijzondere locaties eerst zélf te informeren of de gewenste datum en tijd daar beschikbaar is alvorens u afspraken maakt met de afdeling burgerzaken op de gemeentehuis te Maasdam. U kunt bij de gemeente Binnenmaas uiterlijk een jaar vóór de gewenste datum reserveren.

WAT KOST HET?

Voor het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een partnerschap en het feestelijk omzetten van een partnerschap naar een huwelijk zijn de prijzen

per 1-1-2012:


Gemeentehuis te Maasdam

maandag


om 09.00 uur en 09.30 uur legesvrij
maandag

tussen 10.00-17.00 uur € 350,00


dinsdag

tussen 09.00-12.00 uur € 250,00


dinsdag

tussen 12.00-17.00 uur € 350,00


woensdag t/m vrijdag

tussen 09.00-17.00 uur € 350,00


zaterdag

tussen 09.00-16.00 uur € 700,00


Alcazar en Restaurant Binnenmaas

maandag t/m vrijdag

tussen 09.00-17.00 uur € 240,00
zaterdag en op andere tijden € 412,00
Streekmuseum / Partycentrum Concordia

Restaurant ‘t Raadhuis

maandag t/m vrijdag

tussen 09.00-17.00 uur € 360,00


zaterdag en op andere tijden € 532,00
Een keuze-locatie

maandag t/m vrijdag

tussen 09.00-17.00 uur € 480,00

zaterdag en op andere tijden € 956,00

Het niet-feestelijk omzetten van een partnerschap in een huwelijk in de spreekkamer van het gemeentehuis te Maasdam kost op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur € 64,00 (op maandagochtend 09.00 uur en 09.30 uur legesvrij).
Toelichting op de prijzen:

- Op maandagochtend kunt u om 09.00 uur en 09.30 uur legesvrij trouwen, een partnerschap laten registreren of uw partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit kan alleen in het gemeentehuis te Maasdam en het betreft dan een korte, sobere en formele voltrekking, registratie of omzetting zonder toespraak, door een ambtenaar van het team burgerzaken.

Tevens zal er geen bode bij aanwezig zijn.

- Op dinsdagochtend kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur in het gemeentehuis te Maasdam tegen een gereduceerd bedrag op de reguliere feestelijke wijze trouwen, een partnerschap laten registreren of uw partnerschap feestelijk laten omzetten in een huwelijk.

- In Alcazar en in Restaurant Binnenmaas zijn de gemeentelijke leges lager omdat daar geen gemeentelijke bode bij aanwezig is.

- De bovengenoemde prijzen hebben alleen betrekking op de kosten die u verschuldigd bent aan de gemeente. Wilt u trouwen of een partnerschap laten registreren of omzetten op een andere locatie dan het gemeentehuis, dan bent u ook zaalhuur verschuldigd aan de eigenaar/exploitant van de desbetreffende locatie. Voor wat betreft díe kosten verwijzen wij u naar de betreffende eigenaar/exploitant.

De kostenkosten voor een trouw- of partnerschapsboekje en het eventueel kalligraferen hiervan zijn niet in de huwelijks-/partnerschapsleges opgenomen en dienen apart te worden betaald. Dit geldt ook voor het afschrift van de aangifteakte indien uw huwelijk of partnerschap elders plaats vindt.

DOOR WIE?

Binnenmaas heeft de beschikking over de volgende buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand:

- mevrouw A.W. Hendricks, wonende te Westmaas

- mevrouw G.E.M. Jakma-van Haastert, wonende te Puttershoek

- mevrouw A.M.L. Kooijman-Noteboom, wonende te Oud-Beijerland

- de heer W.J. de Zeeuw, wonende te ’s-Gravendeel.

Wanneer u geen voorkeur opgeeft, wordt er een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand toegewezen. Zij/hij neemt enkele weken van tevoren contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Hierin kunt met elkaar kennis maken en uw wensen met betrekking tot de ceremonie, toespraak e.d. met haar/hem bespreken.


Wanneer de huwelijksvoltrekking, de partnerschapsregistratie of de omzetting plaats vindt op maandag om 09.00 uur en 09.30 uur in het gemeentehuis (legesvrije tijdstippen) kan er géén voorkeur worden opgegeven. In dat geval zal de ceremonie door één van de ambtenaren van de burgerlijke stand van de afdeling burgerzaken gedaan worden.

Wanneer u voorkeur heeft voor een eigen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, kunt u hiervoor via afdeling burgerzaken een schriftelijk verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Binnenmaas. U dient hiervoor extra leges te betalen.


Voor een (eigen) beëdigde en ervaren trouwambtenaar die enkel hoeft te worden benoemd en weinig of niet hoeft te worden begeleid, betaalt u

€ 155,00; indien uw éénmalige (eigen) trouwambtenaar ook nog beëdigd en intensief begeleid dient te worden, wordt dit bedrag vermeerderd met € 52,00.


Gelijktijdig met dit schriftelijk verzoek, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en de huwelijksdatum, dienen van de door uw eigen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand de volgende gegevens aangeleverd te worden:

- een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs met vermelding van diens

adresgegevens en telefoonnummer;

- indien reeds beëdigd: een kopie van het beëdigingbesluit van de

Rechtbank (akte van depot);

- indien elders reeds benoemd: een kopie van het benoemingsbesluit van

burgemeester en wethouders van de gemeente waar de (buitengewoon)

ambtenaar burgerlijke stand werkzaam is, en een verklaring van die

gemeente dat hij/zij daar jaarlijks meerdere huwelijken voltrekt;

- een recent afschrift uit de GBA.

Aan een eigen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand wordt geen financiële vergoeding uitbetaald.

HOEVEEL GETUIGEN?

U heeft minimaal twee getuigen per paar nodig, u mag er vier per paar.

Wanneer u zelf geen getuigen heeft, kan de gemeente de getuigen leveren.

U dient hiervoor extra leges te betalen, te weten € 20,00 per getuige.

HOE RESERVEERT U?

U kunt telefonisch of aan de balie van het team burgerzaken in het gemeentehuis te Maasdam een datum laten reserveren.

Ook wanneer u op één van de andere locaties dan het gemeentehuis te Maasdam wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren, dient u de datum en het tijdstip te reserveren bij het team burgerzaken van de gemeente Binnenmaas. Wij adviseren u eerst contact op te nemen met de betreffende locatie om daar te informeren wat de mogelijkheden zijn.

Nb. Na een reservering ontvangt u pas ná inlevering van het formulier met de kopieën van de identiteitsbewijzen, en eventueel nog andere vereiste documenten, een schriftelijke bevestiging.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

Om te kunnen trouwen of wanneer u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u eerst huwelijksaangifte of partnerschapsaangifte doen.

Dit dient minimaal 14 dagen en maximaal 1 jaar van te voren plaats te vinden. U dient hiervoor een afspraak te maken in de woonplaats van één

van beide echtgenoten/partners.
Het huwelijks- of partnerschapsformulier van de gemeente Binnenmaas dient ingevuld, ondertekend en voorzien van kopieën identeitsbewijs van het paar en de getuigen, en eventueel andere over te leggen stukken, uiterlijk één week voor de huwelijks- of partnerschapsaangifte te worden ingeleverd.

De huwelijks- of partnerschapsleges en eventuele andere kosten dienen direct na de aangifte te worden betaald.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het team burgerzaken van de gemeente Binnenmaas, en eventueel met uw eigen woongemeente

indien de aangifte daar gaat plaatsvinden.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina