Bijlage Participatieproces: betrokken partijen en ontmoetingsmomentenDovnload 29.73 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte29.73 Kb.
Bijlage Participatieproces: betrokken partijen en ontmoetingsmomenten
De inhoudelijke uitwerking van de Structuurvisie Eiland van Schalkwijk vindt plaats in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen. In verschillende ronden van het participatieproces denken en werken deze mee aan de visie. Dit betreft de relevante publieke partijen, bewoners, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Daarnaast worden de Spiegelgroep (leden van de gemeenteraad) en het Kennisnetwerk (vakspecialisten op specifieke thema´s) geïnformeerd en geconsulteerd.
Hieronder is weergegeven welke partijen zijn betrokken bij de visie-ontwikkeling en tevens de ontmoetingsmomenten.

Publieke partijen

Deelnemers

VROM/LNV

Provincie Utrecht

BRU

HDSR

Gemeente Houten

Buurgemeenten (Wijk bij Duurstede, Nieuwegein Vianen, Culemborg)

Nieuwe Hollandse Waterlinie


Bijeenkomsten:

4 december 2008;

29 januari 2009, 27 februari 2009, 4 juni 2009, 7 juli 2009, 17 december 2009;

28 april 2010, 15 juni 2010;

20 april 2011;

Diverse communicatie- en presentatiemomenten t.b.v. Provincie Utrecht, HDSR, Enveloppecommissie Linieland.

Bijeenkomst buurgemeenten 25 augustus 2009, oktober 2010

Bewoners
Deelnemers:

Bewoners Eiland van Schalkwijk, 37-50 bewoners.


Bijeenkomsten:

Eilandbijeenkomsten (informatief): 20 april 2009, 30 juni 2010, 20 april 2011;

Werkateliers: 1 september 2009, 14 september 2009, 28 april 2010;

Excursie: 8 februari 2010.


Deelnemers:

Begeleidingscommissie Leefbaarheidsplan Schalkwijk/Dorpsraad Schalkwijk, 5 personen.


Bijeenkomsten:

25 mei 2009, 30 juni 2009, 8 december 2010, 7 april 2011, 12 mei 2011, 21 mei 2011.

Diverse communicatiemomenten per e-mail of telefoon.

Maatschappelijke organisaties

Thema’s: Natuur, Landschap, Milieu, Landbouw, Recreatie, Werken, Wonen.

15 deelnemende partijen, 19 genodigden
Bijeenkomsten:

Eilandbijeenkomsten (informatief): 20 april 2009, 30 juni 2010, 20 april 2011;

Werkateliers: 20 mei 2009, 14 september 2009, 16 december 2009 (thema natuur), 28 april 2010;

Excursie: 8 februari 2010;

Themagroepen: oktober/november 2010 en juni 2011.

Diverse communicatie- en presentatiemomenten met diverse partijen.
Deelnemers

Staatsbosbeheer

Stichting Behoud Stelling van Honswijk

Milieuwerkgroep Houten

LTO - Noord

Agrarische Natuurvereniging

St. Krommerijn Terecht Anders

Stichting Welzijn Ontwikkeling Houten

Recreatie Midden-Nederland

Stichting Wandelplatform - lange afstand wandelpaden

RECRON

ANWB

Fietsersbond

Natuur en milieufederatie

Ondernemersvereniging kleine kernen (OKK)

Stichting Werk ad Korte Uitweg (fort)
Overige genodigden

Landschap Erfgoed Utrecht

Monumentenwerkgroep
Agendaleden

ANV Kromme Rijnstreek

Utrechts Landschap

Stichting Archeologie en Historie van Schalkwijk / Tull en 't WaalMarkpartijen

Projectontwikkelaars, Bouwbedrijven, Exploitatiemaatschappijen, Ondernemers duurzame energie

25 partijen
Bijeenkomsten:

Eilandbijeenkomsten (informatief): 20 april 2009, 30 juni 2010, 20 april 2011;

Werkateliers: 20 mei 2009, 14 september 2009, 28 april 2010;

Excursie: 8 februari 2010;

Diverse communicatie- en presentatiemomenten met enkele partijen.


Deelnemers:

Projectontwikkelaars, Bouwbedrijven, Exploitatiemaatschappijen.

AM

Fortis Vastgoed Ontwikkeling N.V.

Bouwfonds MAB Ontwikkeling BV

Phanos Overdam BV

Viveste

Stichting Mitros

Bouwbedrijf Vechtvallei BV

Florie van den Heuvel B.V.

Nieuwegein Beheer B.V.

Wind Vastgoed B.V.

Exploitatiemaatschappij Schalkwijk B.V.

Renard Vastgoed B.V.

Van der Vorm Bouw B.V.

BAM Vastgoed B.V.

Pepping Bontenbal Groep B.V.

Ontwikkelingscombinatie AMFOR Schalkwijk B.V.

H.B.C. Planontwikkeling B.V.

Amvest Projectontwikkeling, samenwerking derden B.V.

Stichting Portaal - Vastgoedontwikkeling

Terra Landelijke Eigendommen projectontwikkeling BV

Buro Kuijer
Ondernemers duurzame energie

Econcern

Blue Bear Energy

De Wilde Wind Holding BV

Evelop


Spiegelgroep

Leden van de gemeenteraad worden periodiek geïnformeerd en geconsulteerd t.b.v. de ontwikkeling van de Structuurvisie Eiland van Schalkwijk, 6 leden van de gemeenteraad


Bijeenkomsten:

30 september 2008;

24 februari 2009, 16 juni 2009;

januari 2010, 15 juni 2010, 7 september 2010, 30 november 2010, juni 2011Kennisnetwerk

Vakwereld die bijdraagt aan de visie-ontwikkeling vanuit specialisme op terrein van o.a. Natuur, Landschap, Duurzaamheid, Gebiedsontwikkeling, Stedenbouw en Architectuur, Leefbaarheid. In 2009 zijn er individuele ontmoetingsmomenten geweest met elk van deze leden.
Deelnemers
Nederland Boven Water

Praktijknetwerk voor gebiedsontwikkeling

Accanto

Peter van Rooy

Yvonne Lub / Jutta Hinterleitner/ Narda Guicherit

Makeblijde

Has Den Bosch

Onderzoek en studentenbegeleiding

Stagiair(s)

Ontwikkeling Recreatief concept, Grondzaken


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina