Bijzonder bestekDovnload 0.68 Mb.
Pagina1/15
Datum21.08.2016
Grootte0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Opdracht via algemene offerteaanvraag met bekendmakingBijzonder bestek


Regels en voorwaarden inzake de indiening van de offertes voor de uitvoering van het project
X86-2010-Platform
Versie 3 Publicatie NL- (update 26/08/2010)
Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina’s

Pagina 8 punt 1.1.6.2 aanpassing tabel minimale hoeveelheden – aanpassing hoeveelheden backup-restorecomponentde aandacht van de kandidaten wordt getrokken op dit punt

Pagina 18, punt 1.2.10.4.2 : schrappen van de tweede zinde aandacht van de kandidaten wordt getrokken op dit punt

Pagina 42, punt 3.3.1.2.1 : Eerste paragraaf, aanpassing van de tweede zin, hier wordt de compatibiliteit met de virtualisatiesoftware ESX 3.5 update 4 niet meer gevraagd, maar met Vmware Vsphere 4 Update 1.de aandacht van de kandidaten wordt getrokken op dit punt

Pagina 60 , gewijzigde bijlage, aanpassing van de prijslijst voor post 5 (C8)de aandacht van de kandidaten wordt getrokken op dit punt
De wijziging van versie 2.1 naar 3 is te wijten aan een onjuiste vertaling van punt 1.2.2.2 naar het Frans van het Nederlandstalige bestek en het toevoegen van een paragraaf in het Franstalige bestek onder punt 1.2.12.2 Regelmatigheid van de offertes (Vijfde criterium van uitsluiting)
Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9 september 2010 om 11 u.
Indiening van de offertes uitsluitend bij de:

FOD Financiën,

North Galaxy – Toren C

Stafdienst ICT

Ter attentie van Mevr. Nathalie Orban

Koning Albert II-laan 33, bus 95

1030 BRUSSELOpdracht via algemene offerteaanvraag met bekendmaking 1

ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE MARKT 61.1 Voorwerp van de opdracht 6

1.1.1 Algemeen kader 6

1.1.2 Doel van de opdracht 6

1.1.3 Globale visie 6

1.1.4 Overzicht van het project 7

1.1.5 Loten 7

1.1.6 Posten per lot en minimale hoeveelheden 8

1.1.6.1 Posten lot 1 8

1.1.6.2 Minimale hoeveelheden 8

1.1.7 Voorstel van de offerte 91.2 Administratieve clausules en contractuele aspecten van de opdracht 9

1.2.1 Identificatie van de opdracht 9

1.2.2 Algemene voorwaarden van de overheidsopdrachten 9

1.2.2.1 Onderverdeling van het project in loten 9

1.2.2.2 Procedure en aard van de opdracht 9

1.2.3 Duur van de opdracht 10

1.2.3.1 Duur van het onderhoud 10

1.2.3.2 Duur van de uitvoering van de opdracht 10

1.2.4 Bestellingen voor andere federale diensten 10

1.2.5 Informatiesessie 10

1.2.6 Overeenstemming onder de inschrijvers 11

1.2.7 Indiening en opening van de offertes 11

1.2.7.1 Offerte opgesteld op een papieren drager 11

1.2.7.2 Offerte ingediend via elektronische weg 12

1.2.7.3 Opening van de inschrijvingen. 12

1.2.8 Bepalingen van de overheidsopdracht 12

1.2.8.1 Afwijkingen van de Algemene Aannemingsvoorwaarden 12

1.2.8.2 Reglementeringen inzake overheidsopdrachten 13

1.2.8.3 Speciale bepalingen eigen aan het huidige bestek 13

1.2.8.4 Documenten betreffende de opdracht 13

1.2.8.5 Verplichtingen van de partijen 13

1.2.9 Offertes 13

1.2.9.1 Algemeen 13

1.2.9.2 Geldigheidsduur van de offertes 14

1.2.9.3 Opties 14

1.2.9.4 Varianten 14

1.2.9.5 Technologische evolutie 14

1.2.9.6 Presentatie van de offerte 14

1.2.10 Prijs van de opdracht 16

1.2.10.1 Algemeen 16

1.2.10.2 Munteenheid 16

1.2.10.3 Elementen die deel uitmaken van de prijs 16

1.2.10.4 Prijsherziening en korting 17

1.2.11 Stopzetting van de procedure 18

1.2.12 Gunningsprocedure van de opdracht 18

1.2.12.1 Kwalitatieve selectiecriteria 18

1.2.12.2 Regelmatigheid van de offertes 22

1.2.12.3 Gunningscriteria 22Deel 2 : BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT 25

2.1 Termijnen en kennisgeving van de gunning 25

2.1.1 Kennisgeving van de gunning van de opdracht 25

2.1.2 Verplichtingen van de partijen 25

2.1.3 Profiel van de inschrijvers, de opdrachtnemers en hun personeel 26

2.1.4 Follow-up van de uitvoering van het contract 26

2.1.4.1 In werking gestelde middelen 26

2.1.4.2 Stuurgroep (Steering Committee) 27

2.1.4.3 "KICK-OFF”-meeting 27

2.1.4.4 Rapportering 27

2.2 Termijnen 27

2.3 Borg 28

2.4 Uitvoering van de opdracht 29

2.4.1 Duur van de prestaties 29

2.4.1.1 Begin 29

2.4.1.2 Duur 29

2.4.2 Veiligheid en vertrouwelijkheid 29

2.4.3 Onderaannemers 302.5 Praktische uitvoeringsmodaliteiten van de opdracht 31

2.5.1 Gebruikelijke plaats en tijdsschema’s voor de levering van de diensten ter plaatse 31

2.5.2 Normen en standaarden die in het kader van deze opdracht moeten worden nageleefd 31

2.5.3 Taken van de medewerkers van de FOD Financiën 31

2.5.4 Technische middelen die door de FOD Financiën ter beschikking worden gesteld 31

2.5.5 Lokalen die door de FOD Financiën ter beschikking worden gesteld 322.6 Documentatie 32

2.7 Installatie en opleveringen 32

2.7.1 Levering en installatie van hardware en software 32

2.7.1.1 Leveringsplaats 32

2.7.1.2 Leveringsmodaliteiten 32

2.7.1.3 Verpakkingen 32

2.7.1.4 Controlewerkzaamheden 33

2.7.1.5 Controle van de leveringen 33

2.7.1.6 Technische specificaties 33

2.7.2 Controle van de leveringen en diensten 33

2.7.3 Voorlopige opleveringen 34

2.7.4 Definitieve oplevering 34

2.7.5 Opleveringskosten 34

2.7.6 Bekendmaking en referenties 34

2.8 Garantie 34

2.9 Onderhoud 35

2.10 Clausule van meest begunstigde klant 35

2.11 Facturatie en betaling 35

2.11.1 Facturatie 35

2.11.2 Betaling 35

2.12 Aansprakelijkheid 36

2.13 Informatie over de industriële eigendom, octrooien en auteursrechten 36

2.14 Bezwaren en geschillen 37

2.14.1 Actiemiddelen van de aanbestedende overheid 37

2.14.2 Ambtshalve maatregelen en boetes voor niet-tijdige levering 37

Deel 3 : BESCHRIJVING VAN DE BEHOEFTEN – FUNCTIONELE EN TECHNISCHE ASPECTEN 39

3.1 Inleiding 39

3.1.1 Prijsberekeningsprincipes 39

3.1.2 Algemene kenmerken 39

3.1.3 Koppelingen en integratie met de bestaande infrastructuur, Standaarden 40

3.1.4 Beschrijving huidige situatie Virtualisatie 40

3.1.5 Redundantie 40

3.1.6 Prestatie 40

3.1.6.1 Principes 40

3.1.6.2 Prestatieniveaus CPU 41

3.1.6.3 Prestatieniveau virtualisatie 41

3.1.7 Duurzaamheid van de technische oplossing 41

3.1.8 Uitbreidingscapaciteit, aanpassingsvermogen in de toekomst en follow-up 41

3.2 X86-platform 41

3.2.1 In de prijs inbegrepen elementen 42

3.2.2 Diensten 42

3.2.3 Onderhoud 42

3.2.4 Beschrijving van de te leveren posten 43

3.2.4.1 Te leveren posten en hoeveelheden 43

3.2.5 Interactie met andere projecten 43

3.3 Technische Specificaties Hardware 43

3.3.1 Post 1 : Servercomponent 43

3.3.1.1 Modulaire architectuur 43

3.3.1.2 Gemeenschappelijke kenmerken 43

3.3.1.2.1 Besturingssysteem en Ondersteuning « virtualisatie » software 43

3.3.1.2.2 Drivers 44

3.3.1.2.3 Gamma 44

3.3.1.2.4 Modellen 44

3.3.1.3 Algemene kenmerken en te verstrekken informatie 44

3.3.1.3.1 Vergelijkende tabel 44

3.3.1.3.2 Prefailure warranty 45

3.3.1.3.3 Architectuur en moederbord 45

3.3.1.3.4 Processor 45

3.3.1.3.5 Geheugen 46

3.3.1.3.6 Netwerkpoorten 46

3.3.1.3.7 SAN poorten 46

3.3.1.3.8 Harddisk-controller en schijven 46

3.3.1.3.9 I/O, Interfaces, Grafische controller, CD-ROM, Floppy,…. 47

3.3.1.3.10 Remote management functionaliteit 47

3.3.1.3.11 Koppeling servermodules 47

3.3.2 Post 2 : 19 inch racks met toebehoren/ Chassis blades 47

3.3.2.1 Algemeen 47

3.3.2.2 Minimale specificaties racks 48

3.3.2.2.1 Power distribution units (PDU) 48

3.3.2.2.2 Consoleset-functionaliteit 48

3.3.2.2.3 IP gebaseerde KVM-switch-functionaliteit 48

3.3.2.3 Chassis bladeservers 49

3.3.2.3.1 Voeding 49

3.3.2.3.2 Koelfans 49

3.3.3 Post 3 : Interconnectiecomponent 49

3.3.3.1 Algemeen concept 49

3.3.3.2 LAN- Netwerkconnecties 49

3.3.3.3 SAN-connecties 50

3.3.3.4 Andere connecties 50

3.4 Tools 50

3.4.1 Post 4 : Beheer, Monitoringcomponent en roll-out tool 50

3.4.1.1 Hardware monitoring en onderhoud 51

3.4.1.2 Remote Management van de fysische servermodules 51

3.4.1.3 Roll-outtools voor fysieke servers 52

3.4.1.4 Licenties en Licentiepolitiek 52

3.4.2 Post 5 : Backup-, restore-, recoverycomponent 52

3.4.2.1 Backup-Restore Systeemschijven 52

3.5 Diensten 52

3.5.1 Post 6 : Diensten en Onderhoud 52

3.5.1.1 Diensten 52

3.5.1.2 Voorafgaand aan de installatie 53

3.5.1.3 Tijdens installaties 53

3.5.1.4 Opleidingen 53

3.5.1.5 Technische bijstand 54

3.5.1.6 Exploitatie 54

3.5.1.7 Configuratiedossier 54

3.5.1.8 Onderhoud 54

3.6 Post 7 Opties 54

3.6.1 Optie 1 54

3.6.2 Optie 2 55

3.6.3 Optie 3 55

3.7 SLA 55

Deel 4 : BIJLAGEN 56

4.1 BIJLAGE A: Inschrijvingsformulier 57

Administratieve aspecten 57

4.1.1 Voorwerp van de inschrijving 57

4.1.2 Identificatie van de inschrijver 57

4.1.3 Geldigheidsduur van de inschrijving 58

4.2 BIJLAGE B: Inventaris – Prijslijst 59

4.3 BIJLAGE C: Onderhoud 63

4.3.1 Inleiding 63

4.3.2 Beschrijving van het onderhoud 63

4.3.2.1 Hardwareonderhoud 63

4.3.2.2 Software-onderhoud 65

4.3.3 Presentatie van het onderhoud 66

4.3.4 Toepassing en duur van het onderhoud 66

4.3.5 Schadevergoeding voor het niet respecteren van interventietijden 674.4 BIJLAGE D: CV-MODEL voor de MEDEWERKERS DIE AAN HET PROJECT WORDEN TOEGEWEZEN 68

4.5 BIJLAGE E: Presentatie van de referenties 69

4.6 BIJLAGE F: VERTROUWELIJKHEIDSCLAUSULE 69

4.7 BIJLAGE G: Aansluitingen aan en integratie in de bestaande infrastructuur 71

4.7.1.1 Koppeling met het departementale SAN (storagecomponent) 71

4.7.1.2 Koppeling met het TeLanNoga-netwerk (interconnectiecomponent) 71

4.7.1.3 Enterprise System Management omgeving (ESM) (Monitoringcomponent) 71

4.7.1.4 DRS-aspecten 72

4.8 BIJLAGE H: Opleidingen 73

4.8.1 Doelgroep 73

4.8.2 Aantal deelnemers aan de sessies 73

4.8.3 Taal van de sessies 73

4.8.4 Plaats van de prestaties 73

4.8.5 Planning van de opleidingen 73

4.8.6 Pauze en middagmaaltijd 73

4.8.7 Inhoud van de opleidingen 73

4.8.8 Cursusnotities 73

4.8.9 Hardware 73

4.8.10 Leraars 73

4.8.11 Onbeschikbare leraars 74

4.8.12 Leraars zonder de juiste kwalificaties 74

4.8.13 Geldigheidsduur van de opleidingsofferte 74

4.8.14 Aanvullende inlichtingen 74

4.9 BIJLAGE I: BESCHRIJVING VAN DE INFORMATICASITES FODFIN – BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT DE INSTALLATIE VAN MACHINES 75

4.9.1 Technische karakteristieken Computerzaal North Galaxy 75

4.9.1.1 Indeling van het complex 75

4.9.1.2 Indeling van de zalen 75

4.9.1.3 Vloerbelasting 76

4.9.1.4 Hoogte, breedte 76

4.9.1.5 Toegang tot het gebouw 77

4.9.1.6 Lift 77

4.9.1.7 Stroomvoorziening 77

4.9.1.8 Netwerkkabels 77

4.9.1.9 Airconditioning 78

4.9.1.10 Varia 78

4.9.1.11 Inlichtingen door de inschrijver te verstrekken 78

4.9.1.12 Mogelijke inrichtingen 78

4.9.2 Technische karakteristieken Computerzaal DRS-site Anderlecht 79

4.9.2.1 Organisatie van de site 79

4.9.2.2 Organisatie van de zalen 79

4.9.2.3 Limieten van de zaal 79

4.9.2.4 Netwerkbekabeling 79

4.10 Bijlage J: SLA 79

4.10.1 Niveau van beschikbaarheid – Definities 79

4.10.2 Beschikbaarheid en engagement op serviceniveau 81

4.10.2.1 Definitie “dienstperiode” 81

4.10.2.2 Beschikbaarheidsbeheer 81

4.10.3 Procedures voor gebruik en voor het beheer van incidenten. 824.11 BIJLAGE K: Model van vraag en antwoord 84  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina