Bijzondere paddestoelen in de gemeente HellendoornDovnload 8.76 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte8.76 Kb.
Bijzondere paddestoelen in de gemeente Hellendoorn
Het paddestoelenseizoen zit er al weer bijna op. Het is nu november, nachtvorst is er tot nu toe weinig geweest, maar je kunt al duidelijk merken dat het aantal paddestoe­len sterk terugloopt. Vliegenzwammen zie je al bijna niet meer en hele stronken bedekt met Ho­ningzwammen zijn ook verdwenen. In een keer zijn ze er en als je dan veertien dagen later kijkt, zijn ze bijna allemaal verdwenen.
Het jaar 2000 was een bijzonder jaar wat padde­stoelen betreft. Het jaar daarop ga je dan altijd even kijken of die bijzon­dere vondsten terugko­men en of je er nog wat nieuws bij vindt.
Cantha­rellen

Cantharellen waren er evenals vorig jaar ge­noeg. Op sommige plek­ken stonden er honder­den, maar dan allemaal wel kleintjes. Op bijna alle bekende plekken van voorgaande jaren kwa­men ze weer te voor­schijn. Maar ik kon een tweetal nieuwe vind­plaatsen noteren: langs de Tunnelweg en langs de Kathuizenweg. De toename van de Cantha­rel is landelijk en het lijkt erop dat deze paddestoel bezig is zich te herstellen van de achteruitgang in de jaren zeventig en tach­tig van de vorige eeuw.


Aardtongen

Vorig jaar vonden we voor het eerst Aardton­gen: een klein zwart ton­getje op een steeltje. Ze stonden tussen het gras langs de Almeloseweg richting Raalte. Het was een unieke vondst voor de gemeente Hellen­doorn. Ze stonden teza­men met een aantal Was­platen in een stukje schrale berm. Ik heb de gemeente nog geschre­ven om die berm vanwe­ge de bijzondere padde­stoelenflora apart te be­handelen en te goed te beheren.

Ze hebben niet gereageerd. De padde­stoelen stonden er dit jaar wel weer, maar ik zag be­gin november dat ze daar met het fietspad bezig zijn. Dus je moet maar afwachten wat er ge­beurt. Gelukkig bleken er dit jaar ook Aardtongen te staan langs de Palthe­weg. Misschien is deze paddestoel met het gravel van het fietspad meege­komen.
Stekelzwammen

De Gele stekelzwam stond in het verleden wel eens in een beukenbos op de Noetselerberg en on­der beuken in 'n Hege­janskaamp. Ook in 2001 kwamen ze op die plaat­sen voor. Het is een op het eerste gezicht norma­le paddestoel met een korte, dikke, witachtig ­gele steel en een gele hoed. Het bijzondere zit 'm in de stekeltjes aan de onderzijde van de hoed. Geen plaatjes zoals bij de Vliegenzwam en geen buisjes zoals bij de bole­ten, maar geelachtige ste­keltjes.


Wasplaten

Wasplaten komen in de gemeente Hellendoorn niet voor, dacht ik in het verleden altijd. Het zijn kleine paddestoelen met vaak felle kleuren die tussen het gras en mos staan op schrale plekken. Maar van die mening ben ik, in de loop der jaren wel genezen. Je moet al­leen maar de juiste plek­ken zoeken, blijkt nu. Al­leen lijkt een bepaalde soort dit jaar wel erg veel voor te komen. Het schit­terend mooie Gewone vuurzwammetje kwam op tal van plekken soms met honderden tegelijk voor. Ook op plekken waar ik in het verleden wel eens gezocht had en nooit iets had gevonden. Nu ineens stond hij volop langs de Burgemeester Boersingel, op de Twil­haar, in de bermen van het kanaal bij Hancate en ook nog op enkele andere plekken. Het Gewone vuurzwammetje heeft een vuurrode hoed en vuurrode steel. Zelfs de lamellen (plaatjes) zijn nog oranje-roodachtig.


Aardsterren

Op de grens van Nijver­dal en Hellendoorn stond weer de Gekraagde aard­ster. Het plantsoen waar­in deze mooie paddestoel staat, was op een gege­ven moment geschoffeld en alle jonge nog dicht­zittende exemplaren la­gen los op de grond. Jam­mer, maar zoiets kun je verwachten in een plant­soen. Het valt namelijk ook niet mee om tussen de takjes en bladeren op de zwarte grond deze paddestoel te herkennen. Als hij nog dicht zit. Op een plek langs de Boskronkel op de Eversberg bleek de Gekraagde aardster ook nog voor te komen.


Kostgangerboleet

Niet echt zeldzaam maar elk jaar wel weer leuk om te zien is de Kostganger­boleet. Een kleine padde­stoel met buisjes (boleet), die parasiteert op de Aardappelbovist. Hij leeft dus op en van die bekende stuifzwam. Dit jaar waren er erg veel Aardappelbovisten, maar de Kostgangerboleet vin­den we maar af en toe, bijvoorbeeld op de Eeler­berg.


Bovenstaande is maar een kleine greep van dit jaar weer gevonden soor­ten. We hebben hier in de omgeving alleen maar zandgrond. Leemgrond zoals in Rijssen of klei­grond zoals in het westen of het noorden van ons land vinden we hier niet. Kijken moeten we leren, vooral voor paddestoelen gaat dat op. Als je dat een beetje geleerd hebt, blijkt dat ook in onze omge­ving de nodige bijzon­derheden wel voorko­men. Wie in de komende tijd denkt iets bijzonders gevonden te hebben, kan altijd contact met mij op­nemen.
november 2001

Johan AlferinkDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina