[b]Initium[/b] Lotharius Cardinalis (1160-1216) De miseria condicionis humanae Thomas Morus Utopia (1516) Giovanni Pascoli (1855-1912) Carmina Joseph TuscianiDovnload 13.35 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte13.35 Kb.
[b]Initium[/b] Lotharius Cardinalis (1160-1216) De miseria condicionis humanae Thomas Morus Utopia (1516) Giovanni Pascoli (1855-1912) Carmina Joseph Tusciani (1924-...) Aurelius Augustinus (354-430) Confessiones Boethius (480-524) De consolatione philosphiae (menippeische satyre) Paulinus van Nola (353-431) Rutilius Namatianus De redito Suo (417) Gregorius Magnus (+604) Moralia in Iob, Regula Pastoralis, Dialogi Venantius Fortunatus (+610) Vexilla Regis Prodeunt (met andere liturgische hymnen) Beda Venerabilis (+735) Historia Ecclesiastica gentis Anglorum Claudius Claudianus (fl. 395-410) Frater Iuvencus Bijbel in dactylische hexameters (330) Sextus Iulius Frontinus (35-104) Stratagemata De aquae ductu urbis Romae (98) Publius Vegetius Renatus Epitome rei militaris (400) Bisschop Asterius Liber ad Renatum Monachum (400) Apicius De re coquinaria (400?) Lucius Aemilius Paullus overwon Perseus, zoon van Philippus V, te pydna (168), en versleepte diens bibliotheek naar Rome Scipio Aemelianus (+129 vc), scipio africanus minor Panaetius (+109 VC) was lid van de scipionenkring, evenals Ennius, Lucilius, Terentius, en polybius Lelius, gens Terentia kringen graecomanen Lactantius (250-320) Divinae Institutiones (vaart daarin uit tegen Lucretius) 'Christelijke Cicero' Suetonius (75-150) De viris illustribus (over grammatici, retoren en dichters) Vita Terenti (over't leven van Terentius Hieronymus (347-419) Chronicon (overzicht van auteurs), had last van verkeerde informatie (380) Eusebius van Caesarea (263-340) Monografie van historisch-chronologische aard (GRIEKS) Volcacius Sedegitus 'canon van 10 dichters van de comoedia palliata' (eind 2de Eeuw) Aulius Gellius (°115) Noctes atticae (1ste vermelding van 'classicus scriptor') Isodorus Hispalensis (+636) Etymologiae (encyclopedie, vermelding vroege, latijnse, romeinse en gemengde periode) Vives (1492-1540) De Ratione dicendi (1532) (onderscheidde periodes 'vetustissima, bona, recentissima) Iulius Caesar Scaliger Poetice (1561) (voegde aan gouden, zilveren en ijzeren latiniteit ook nog 'lutea' (ME) toe) [b]Antiquissima[/b] Appius Claudius Caecus (eind 4de Eeuw VC, begin 3de Eeuw VC) Sententiae/Carmen de Moribus 1ste bekende latijnse schijver/redenaar, jurist pastte rotacisme toe Gaius (2de Eeuw) Institutiones (rechtskundig werk) Pomponius (2de Eeuw) Enchiridion Marcellus Empericus De medicamentis (met een tekst uit de 5de Eeuw VC) Lucius Pomponius Bononiensis (fl. 89 VC), Aprissius, Mummius auteur van Atellanae Nonius Marcellus De compendiosa doctrina (grammatisch werk, bevat fragmenten uit verloren gegane Atellanae) Prudentius (348-405) Dittochaeon (scenes uit oude en nieuwe testament, met ondertitels zoals in de antieke tijd) [b]Antiqua[/b] Livius Andronicus (ca 285- ca 200 VC) zie cursus Oduseia processielied van Juno (207) tragedies, bv Equos Troianos Flavius Sosipater Charisius Grammaticus, wist 'nelei carmen', even oud als andronicus' werk te noemen, oa op het materiaal van Remmius Palaemon (fl.ca.50 VC) Publius Licinius Tegula (Eind 3de, begin 2de Eeuw VC) Processielied voor Juno M. Terentius Varro (116-27 VC) De antiquitate litterarum (sprak over oa Carmen Priami) De compositione saturarum tragedies De Comoediis Plautinis Res Rusticae Zie cursus Naevius (270-201) zie cursus Bellum Punicum (218) M. Annaeus Lucanus (39-65) de bello Civili (epos over de burgeroorlog tussen Pompeius en Caesar) Silius Italicus (26-101) Punica: over de 2de punische oorlog Hostius Bellum Histricum (125VC) Rabirius (eind 1ste Eeuw VC- Begin 1ste Eeuw) Bellum Actiacum Corippus (6de Eeuw) Iohannis (veldtocht van Iohannes in Noord-Afrika) Macrobius Saturnalia Servius becommentarieerde Vergilius als zijnde navolger van Naevius Quintus Ennius (239-169) Annales (epos over de geschiedenis van Rome) Kende veel navolging tot de poetae novi ertegen in opstand kwamen Volusius Annales (van slechte kwaliteit, over de hekel gehaald door Catullus) Diomedes (4de Eeuw) schreef over de term satura/satyre/satire schreef dat het onderscheid tussen tragoedia pratexta en pallatia enkel in de stof lag Pacuvius (220-130 VC) neef van Ennius legde zich toe op tragedies: vb Pentheus, maar ook praetexta bombastische neologismen, expliciete lessen, pathos, verhevenheid Porphyrio (3de Eeuw) commentator van Horatius Nonius Marcellus Grammaticus, zat veel in de teksten van Lucilius Gaius Lucilius (180-102) satiren Q. Lutatius Catulus (150-87) wegbereider voor poeta docti, (homo-)erotische epigrammen, introduceerde helleense poezie in Rome begaafd redenaar, 'wist wat echt Latijn was' volgens Cicero Donatus (4de eeuw) verdeelde drama in comedie en tragedie Lucius Accius (Ca 170-85 VC) zeer vruchtbaar tragedieschrijver, concurrent van Pacuvius Bacchae , Medea, Astyanax, Brutus (over de overwinning van een Brutus te Spanje) Annales, (in hexameters), Liber Sotadicorum filoloog, hield zich bezig met spellingshervormingen, voorbeeld voor Varro C. Iulius Caesar Strabo (begin 1ste Eeuw VC) tragedieschrijver Quintus Tullius (+43) Tragedies commentariolum petitionis Cassius van Parma (1ste Eeuw VC) Tragedies Gaius Asinius Pollio (76 VC-5) Tragedies, grammaticus, historicus, redenaar, liefdespoezie, Criticus mecenas van Catullus en Hevlius Cinna stichter van de eerste openbare Romeinse bibliotheek Varius Rufus (eind 1ste Eeuw VC- begin 1ste Eeuw) Tragedies, kreeg voor 1 1 millioen sestertien van Augustus), epiek, didactiek Publiu Ovidius Naso (1ste Eeuw) Medea Ars Amandi Pomponius secundus (1ste Eeuw) Tragedies Curiatius Maternus (1ste Eeuw) Tragedies Ps-Seneca (eind 1ste Eeuw NC) Octavia Marcipor Slaaf van Oppius, componist Titinius (eind 3de Eeuw VC), Lucius Afranius (2de Eeuw VC), Atta (Begin 1ste Eeuw VC) comoedia Togata/tabernaria Aulus Gellius (2de Eeuw) Schreef over de comediedichters: plautus, statius (in vergelijking met Menander) Aelius Stilo (eind 2de-begin 1ste Eeuw VC) hield zich bezig met onderzoek naar de geschriften van Plautus Statius Caecilius (220-168 VC) comedieschrijver (Plocium) Publius Terentius Afer (184-159 VC) comedieschrijver zie cursus Titus Maccius Plautus (254-184 VC) comedieschrijver zie cursus M. Valerius Probus commentator van Lucretius, horatius en Terentius Aelius Donatus commmentator van Terentius Cornelius Schonaues (1540-1611) imitator van Terentius, Neo-latijns schooltoneel Hrosvitha van Gandersheim (10de Eeuw) Imitator van Terentius, 6 stukken met Christelijke invloed Quintus Fabius Pictor (eind 3de Eeuw VC) Vocht tegen Galliers, propageerde Griekse annalistiek Annales (210 VC) (vanaf de stichting van rome tot zijn tijd, GRIEKS) Lucius Cincius Alimentus (eind 3de-begin 2de Euw VC) schreef ook over het ontstaan van Rome, GRIEKS Gaius Acilius (2de Eeuw VC) Stichting van Rome en andere Italische Steden (GRIEKS) Aulus Postimius Albinus (2de Eeuw VC) GRIEKS: bespot door Cato, bekritiseerd door Polybius, opgehemeld door Cicero Lucius Cassius Hemina (2de Eeuw VC) Annales Lucius Calpurnius Piso Frugi (2de Eeuw VC) 'laudator temporis acti' over de oudste geschiedenis van Rome, sobere stijl Cnaeus Gellius, Quintus Fabius Maximus Servilianus, C. Sempronius Tuditanus, Vennonius annalisten M. Porcius Cato Censorius (234-149) annalist, schreef als reactie als eerste in't latijn begeesterd redenaar aartsconservatief Gaius Fannius (2de Eeuw VC) schreef contemporaine geschiedenis, vriend van Tiberius Gracchus Sempronius Asellio (2de Eeuw VC) Res Gestae Lucius Caelius Antipater (2de Eeuw VC) Historische monografie over 2de punische oorlog Gaius Sempronius Grachus (154-121 VC) Biografie van Tiberius Gracchus, begaafd redenaar Marcus Aemilius Scaurus, Publius Rutilius Rufus (eind 2de Eeuw VC) De Vita Sua (autobiografiën) Quintus Caecilius Metullus (Begin 2de Eeuw VC) redevoering over gezinspolitiek Lucius Papirius Fregellanus zeer geprezen en volledig vergeten redenaar Lucius Licinius Crassus (140-87 VC) meester in de bouw van volzinnen, elegant in de taal, geestig en gevat Marcus Antonius (143-87 VC) beste redenaar die Cicero ooit heeft gehoord (volgens hem dan toch) Columella (1ste Eeuw) De re rustica, genre De agricultura Titus Lucretius Carus (95-51 VC?) De rerum natura Gaius Memmius (98-46 VC) bestemmeling van De Rerum Natura, eerst optimaat, liep over naar populares, verbannen door Pompeius Beschermeling van dichters: Catullus, C. Helvius Cinna wou tuin van Epicuus kopen (51VC) Titus Pomponius Atticus (110-32 VC) Epicurist, uitgever van Cicero album van eerste grote romeinen met portretten en epigrammen, geneaologisch onderzoek liber annalis Epicurus (341-271 VC) grondlegger van het epicurisme, (GRIEKS) 'grondstellingen', brieven 'de rerum natura' (verloren) Amafius (begin 1ste Eeuw VC) schreef over epicurisme, in latijn, in proza Sallustius (1ste Eeuw VC) Empedoclea Egnatius (eind 1ste Eeuw VC) De Rerum Natura Aonius Plaerius De animorum immortalite , anti-lucretius (1535) Laevius (Eind 2de- begin 1ste Eeuw VC) erotopaegnia (erotische inhoud, archaismen en neologismen) Porcius Licinius epigram, liefdesgeschiedenis: wegbereider Catullus Valerius Aedituus epigram, liefdesgedicht Archias (GRIEKS) dichter Aulus Furius episch dichter, schepper van neologismen Marcus Tullius Cicero (106- VC) literair manusje-van-alles: poezie, proza, retoriek... zie cursus Publius Tekentius Varro Atacinus (1ste Eeuw VC) bellum sequanicum Argonautica Vlalerius Flaccus (2de Eeuw VC) argonautica M. Tullius Laurea vrijgelatene van Cicero, epigram Cassius Permensis poeet met grote onzichtbaarheidsfactor Lucius Iulius Calidus door Nepos geprezen volkomen in de mist der tijd schimmig geworden poeet Valerius Cato (1ste Eeuw VC), Furius Bibaculus (1ste Eeuw VC), Gaius Licinius Calvus (82-47 VC), Ticida elegieen, epylia, epigrammen, epithalamia, Poetae novi Galus Helvius Cinna (+44 VC) Zmyrna Catullus (84-54VC/79-49VC) Zie Cursus Decimus Laberius (110-43 VC) mime-schrijver, haalde woede van Caesar op zijn hals door te alluderen op hedendaagse politiek Publilius Syrus (1ste Eeuw VC) Mimen, nogal moraliserend, bloemlezing van sententiae bewaard Gnaeus Matius (begin 1ste Eeuw Vc) Mimen, enkel voor declamatie, vertaling Illias Pylades, Bathyllus (Eind 1ste Eeuw VC-begin 1ste Eeuw) pantomimen Martianus Capella (5de Eeuw?) De nuptiis philologiae et mercurii P. Nigidius Figulus (98-45 VC) commentarii gramatici De vento, de animalibus, filosofische geschriften Q. Claudius Quadrigarius Annales (70 VC), archaïserende stijl, histoire-bataille met chauvinisme bron voor Titus Livius Valerius Antias Geschiedenis van Rome, last van subjectiviteit C Licinius Macer Geschiedenis van Rome Q/L Aelius Tubero Historiae (van oudste tijden tot eigen periode), 45 VC C. Iulius Caesar (100-44 VC) historiograaf en invloedrijk politicus zie cursus C. Sallustius Crispus (86-35 VC) historiograaf L. Cornelius Sisenna (1ste Eeuw VC) Historia (tot 78), optimaat Cornelius Nepos (100-30 VC) biograaf met moralistische bedoeling Abbé Lhomond (1727-1794) De viris illustribus urbis romae (1779), geinspireerd door Nepos, schoolauteur Q. Mucius Scaevola Augur (+87) jurist, medespeler in Ciceros de amicitia Q. Hortensius Hortalus (114-50 VC) asianist, redenaar Q. asconius pedanius (1ste Eeuw) maakte aantekeningen bij redevoeringen van Cicero C. Cilnius Maecenas (70-8 VC) diplomaat en raadsheer van augustus, beroerd poeet mecenas van vele literaire grootheden Marcus Valerius Messala Corvinus (64 VC-10) grammaticale werken mecenas van Ovidius en Tibullus Publius Vergilius Maro (70-19 VC) Zie cursus Aeneis, bucolica, georgica Horatius Flaccus (65-8 VC) oden, epoden, satiren Marcus Hieronymus Vida (16de Eeuw) Poetica, geinspireerd op Horatius Aemelius Macer Ornithogonia, theriaca: didactische werken C. Cornelius Gallus (+26 VC) elegisch dichter, de eerste, in ongenade gevallen amores Albius Tibullus (48-19 VC) liefdeselegiën, eenvoudig, associatieve structuur van de gedachten Sextus Propertius (47-15 NC) Monobiblos: liefdeselegiën voor Cynthia, maar ook andere onderwerpen speelse poezie, hartstochtelijk, moeilijk dan Tibullus Titus Livius (59 VC-17) historiograaf, ab urbe condita Pompeius Trogus (Eind 1ste Eeuw VC- begin 1ste Eeuw) Historiae philippicae, wereldgeschiedenis Augustus octavianus epigrammen, tragedies, lijkredes, autobiografie, bijna volledig verloren Galius Iulius Hyginus (64 VC-17) over landbouw en geschiedenis Marcus Verrius Flaccus filoloog: lexicon van zeldzame woorden (de verborum significatu) Marcus Vipsanius Agrippa (64-12 VC) wereldkaart Vitruvius Pollio (84-20 VC) De architectura Lucius Annaeus Seneca (55VC-40 ) vader van, redenaar
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina