Binnen is binnen buiten is buitenDovnload 7.7 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte7.7 Kb.
datum
VERGUNNING – OVEREENKOMST VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN TENTFUIF MET HET CONCEPT “BINNEN IS BINNEN – BUITEN IS BUITEN” EN MET TOEZICHT VAN EEN ERKEND VEILIGHEIDSBEDRIJF
Het college van burgemeester en schepenen van Kapelle-op-den-Bos:
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen minstens 20 dagen op voorhand in kennis werd gesteld van de muziekactiviteit en de organisator er zich toe verbindt om de omwonenden tijdig te verwittigen en het besluit van het college van burgemeester en schepenen ten minste 5 dagen op voorhand verspreidt.
Verleent aan:
Naam en voornaam:

Wonende te:

GSM nummer bereikbaar tijdens de organisatie:

Handelend voor:

Om op:

Naar aanleiding van:Op het adres:
de toelating tot het organiseren van een fuif en, in toepassing van artikel 6.1.3.d en 6.2.1 van het politiereglement, en een afwijking op het KB van 24/02/1977 om muziek te maken tot 03u.00.
onder volgende voorwaarden en schikkingen:


  • Wanneer vastgesteld wordt dat de gemaakte muziek voor openbare overlast zorgt, onmiddellijk op politiebevel het geluidsvolume tot een aanvaardbaar niveau wordt aangepast.

  • Het sluitingsuur zoals wettelijk bepaald in het gemeentelijk politiereglement wordt behouden op 03u00, maar een uitdoofperiode wordt toegestaan tot 04u00, dit met niet storende muziek.

  • Het afsluitscenario als volgt gerespecteerd wordt: 03u30 einde verkoop drankbonnetjes – 04u00 muziek af, togen dicht en stop verkoop van snacks– 05u00 tent leeg. De organisatie afficheert dit scenario aan de ingang.

  • Om de rondhangproblematiek in de buurt van het evenement onder controle te houden hanteert de organisatie het systeem BINNEN = BINNEN, BUITEN = BUITEN. Hierbij geldt het principe dat wanneer de fuifgangers het fuifterrein verlaten zij opnieuw dienen te betalen bij het binnenkomen.

  • De veiligheidsdiensten zullen de politiezone KLM contacteren om overleg te plegen.

  • Wanneer de bovenvermelde voorwaarden en schikkingen niet worden nageleefd de fuif op bevel van de dienstdoende officier van bestuurlijke politie onmiddellijk zal worden stopgezet.

  • De organisatoren verbinden zich er toe een brandvoorkomingsrapport te laten opmaken door brandweer Londerzeel.

  • Muziekactiviteiten met een geluidsniveau van >100 dB(A) LAeq,60min zijn verboden. De regelgeving van het besluit van de Vlaams regering dd. 24/12/2012 (zie DEEL 10 van dit dossier) inzake de maximale geluidsniveaus dient integraal te worden nageleefd.

Namens het college,


de gemeentesecretaris, de burgemeester,

de verantwoordelijke de commissarisvan de organisatie verbindingsofficierDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina