Binnen OisterwijkDovnload 5.62 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte5.62 Kb.
Op vrijdag 16 november 2012 zijn met de hieronder genoemde partijen afspraken gemaakt over het vervoer van personen op carnavalswagens tijdens carnaval 2013 van en naar vergunde evenementen binnen Oisterwijk.
Aanwezig: Henk de Kort (buurtschap Heukelom), Peter van den Crommenacker (CV Lost), Tjerk Ermen (Kloontjes), Berry van Esch (Futurebass), Nick Brabers (Gessel Open Air), Jan Op ’t Hoog (Raad van Dweiluf), Youri Jaszewski (CV Ver-Weg), burgemeester Hans Janssen (gemeente Oisterwijk), Maud de Rooij (gemeente Oisterwijk).


 1. Door de gezamenlijke carnavalsverenigingen wordt een gebundelde routeagenda gemaakt waaruit blijkt welke route afgelegd wordt, inclusief de daarbij behorende tijdstippen, tussen de vergunde evenementen. Deze routeagenda wordt uiterlijk 2 weken voor de carnaval aangeboden aan politie en gemeente;

 2. voor het vervoer van personen op carnavalswagens wordt in Oisterwijk alleen van binnenwegen gebruikt gemaakt (dus niet de N65 en de A58);

 3. binnen de bebouwde kom bedraagt de maximale snelheid van de carnavalswagens 20 km en buiten de bebouwde kom 40 km;

 4. alle wielen van de carnavalswagens zijn afgeschermd (de wielen van het trekkend voertuig uitgezonderd);

 5. de in- en uitgang(en) van de carnavalswagens zijn gevestigd aan de passagierskant van de wagen of aan de achterkant ervan. Een ingang aan de voorzij is verboden;

 6. de verzekerbaarheid van personenvervoer op de carnavalswagens wordt aangetoond. De hierop betrekking hebbende polis wordt samen met de routeagenda aan politie en gemeente aangeboden;

 7. bij de ingang van elke carnavalswagen wordt aangegeven dat elke persoon op eigen risico de wagen betreedt. Dit wordt ook vastgelegd in het reglement van de carnavalsvereniging en elke persoon die meerijdt tekent ervoor dat hij/zij bekend is met dit reglement.

De genoemde afspraken zijn gemaakt uit het oogpunt van een veilig personenvervoer binnen de gemeente Oisterwijk en gelden als voorwaarden om personen te mogen vervoeren tijdens carnaval 2013 zonder dat hiertegen handhavend wordt opgetreden.

Regels over andere aspecten (zoals bijv. geluid, het tijdig aanvragen van een evenementenvergunning) zijn niet ter sprake geweest en zijn niet gewijzigd t.o.v. vorig jaar.

Overige afspraken die gemaakt zijn: • zo spoedig mogelijk overleggen ten minste 2 carnavalsverenigingen een verklaring van verzekerbaarheid aan de gemeente over het vervoer van personen op carnavalswagens;

 • de afspraken worden besproken in de lokale veiligheidsdriehoek (politie, openbaar ministerie, burgemeester);

 • niet eerder dan nadat de lokale veiligheidsdriehoek de afspraken akkoord heeft bevonden wordt hierover naar buiten toe gecommuniceerd;

 • de carnavalsverenigingen ontvangen een brief waarin de afspraken worden vermeld. Deze brief treedt in de plaats van de brief van de gemeente d.d. 9 november 2012;

 • zo spoedig mogelijk na afloop van carnaval 2013 vindt een evaluatie plaats over de werking van deze afspraken. De gemeente neemt het initiatief voor deze evaluatie. Dezelfde personen als hierboven vermeld, worden voor deze evaluatie uitgenodigd.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina