Binnenvaart City Atrium Vooruitgangstraat 56 Lokaal  6A03 1210 Brussel InfoDovnload 14.8 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte14.8 Kb.Binnenvaart

City Atrium

Vooruitgangstraat 56

Lokaal  6A031210 Brussel
Info

Viviane De Leeuw

Tel. : 02/277 31 44e-mail : viviane.deleeuw@mobilit.fgov.beAanvraag voor een vergunning tot toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren

Dossier nr. B


Enkel in te vullen door ondernemingen en firma’s
I. Inlichtingen m.b.t. de onderneming, aanvrager:

B1. Naam:

B2. Juridische vorm (NV, BVBA, CV, VZW, andere):

B3. Opgericht te: B4. Op:Woonplaats volgens de identiteitskaart :

B5. Straat en Nr.:

B6. Postcode: B7. Gemeente: B8. Land:

B9. Telefoonnummer:

B10. Ondernemingsnummer:

II. Inlichtingen m.b.t. de schepen geëxploiteerd door de onderneming:

B11. Naam van de schepen B12. Naam en adres van de eigenaars van de schepen:

1.

2.


3.

4.


5.

6.


B13. Nr. Meetbrief Officieel nr. B14. Nr. verklaring inzake het behoren tot de Rijnvaart of de Belgische vloot:

1.


2.

3.


4.

5.


6.

III. Inlichtingen m.b.t. de vereiste van vakbekwaamheid:

De vakbekwaamheid wordt aangetoond door:

B15. Naam:

B16. Voornamen:B17. Geboorteplaats: A24. Geboortedatum:

Documenten te voegen bij de aanvraag:

  1. Een afschrift recto-verso van de identiteitskaart voor de personen met de Belgische nationaliteit of een afschrift van een verblijfskaart of een attest van immatriculatie voor de onderdanen van een andere EU-lidstaat van de persoon die de vakbekwaamheid aantoont;

  2. Een afschrift van het getuigschrift van vakbekwaamheid afgeleverd in België of in een andere EU-lidstaat in uivoering van de richtlijn 87/540/EEG;

  3. Een afschrift van een eigendomsakte of een afschrift van een geregistreerde exploitatieovereenkomst van een binnenschip;

  4. Een afschrift van de statuten, alsmede van de aanpassingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Datum van de aanvraag: Handtekening van de aanvrager:

Naam en titel van de ondertekenaar:
www.mobilit.belgium.be

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina