Bloedbesparende technieken: melding van een reactie of incidentDovnload 26.92 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte26.92 Kb.
BLOEDBESPARENDE TECHNIEKEN: MELDING VAN EEN REACTIE OF INCIDENT

Naam melder Specialisme


Behandelend arts Datum / /

tijdstip, dd – mm – jj
Start afname …….:…….,……./…../……
Start toediening …….:…….,……/…../……
Transfusiereactie waargenomen …….:…….,…../…../…….
Toediening gestaakt ……..:…….,…../…./……
Hoeveelheid toegediend product…………………………..
Mach.autotransfusie aantal bowls………………………….

Patiëntgegevens (sticker of doorslag ponskaartje):

Transfusie in voorgeschiedenis  ja  nee  onbekend

Eerdere transfusiereactie  ja  nee  onbekend

Zwangerschap  ja  eerder  nu/recent  onbekend • Normovolemische hemodilutie • Hypervolemische hemodilutie

 • Machinale autotransfusie

Type ……………………………..

Ch .no. …………………………….. • Niet machinale autotransfusie

Type ……………………………

Ch.no …………………………… • Preoperatieve autologe donatie
  via Sanquin/via ziekenhuis

Gelijktijdige toediening allogene transfusie

 • geen

 • RBC

 • Plasma

 • Trombo’s

Medische gegevens Diagnose ……………………………………... Soort operatie ………………………………………..

Indicatie retransfusie ……………………………………….
Controles voor/na reactie
Klachten/verschijnselen (zo nodig verschillende mogelijkheden aankruisen)

 • Temperatuur voor ……………..

 • Temperatuur na ……………..

 • Pols voor ……………..

 • Pols na ……………..

 • Tensie voor ……………..

 • Tensie na ……………..

 • O2 saturatie voor ……………..

 • O2 saturatie na ……………..
 • Koude rilling

 • Donkere urine (hemoglobinurie)

 • Weinig/geen urineproductie

 • Pijn in rug of lendenen/elders

 • Braken

 • Kortademigheid

 • Piepende ademhaling (bronchospasme)

 • Klinische achteruitgang tijdens of binnen 2u na toediening

 • Jeuk

 • Roodheid (erytheem)

 • Urticaria

 • Hoofdpijn

 • Bewustzijnsdaling

 • Blauwe plekken/nabloeden

 • Overige, specificeren:

………………………………………….. • Incident (bv. technische fout, verwisseling, bloed verloren gegaan) beschrijving, (gebruik z.n. ook ommezijde)
Therapeutische maatregelen en beloop


Opmerkingen

Ernstgraad van reactie (zie toelichting ommezijde)

 • Graad 0

 • Graad 1

 • Graad 2

 • Graad 3

 • Graad 4

Dit formulier volledig ingevuld (eventueel met bijlagen) samen met bloedproduct en toebehoren opsturen naar de hemovigilantiefunctionaris

NB vergeet niet de checklijst op de achterzijde

Aanbevolen documentatie en onderzoek
 • Bloedmonster patiënt:
  Hb, Ht, leuco, diff, trombo’s, vrij Hb, APTT, PT, fibrinogeen, creatinine, Na, K, Ca, leverfuncties, haptoglobine, indirecte bili

 • Bloedkweek patiënt

 • Kweek product

 • Product: Hb, Ht, leuco, diff, trombo’s, vrij Hb, fibrinogeen, FDP of D-dimeer, APTT, PT

 • Bij kortademigheid/saturatiedaling: X-thorax

Ernst van een reactie

Graad 0 geen morbiditeit (ziektelast)

Graad 1 geringe mate van morbiditeit, geen levensgevaar

Graad 2 matige tot ernstige morbiditeit, al dan niet levensbedreigend; of leidend tot ziekenhuisopname of verlenging van ziekte; of gepaard gaande met chronische invaliditeit of arbeidsongeschiktheid

Graad 3 ernstige morbiditeit, direct levensbedreigend

Graad 4 mortaliteit als afloop van een bloedtransfusiereactie


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina