BloedverwantschapDovnload 27.66 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte27.66 Kb. 

Hoe vaak wordt het niet gezegd dat is een neef van mij of, mijn oudoom is overleden. Tot dan weten wij wel over wie het gaat maar wordt er gesproken over mijn achterrechtzweer dan zullen velen zich nog eens achter de oren krabben en denken dat ze met spoed naar de dokter moeten. Toch is het niet zo moeilijk, als men het weet, het is namelijk een achterneef of -nicht dus de kleinzoon of kleindochter van een broer of zus. De zoon en dochter van een broer wordt rechtzweer ofwel volle neef ook wel oomzegger genoemd. Tot slot de kinderen van een oom of tante van vaders- en moederszijde worden neef en nicht genoemd, oudtijds ook kozijn.

 

Bloedverwantschap:

 

Nog zo'n aardig woord is bloedverwantschap welk woord betrekking heeft op de verwantschap tussen personen die van elkander afstammen of een gemeenschappelijke stamvader hebben. Zwagerschap of aanverwantschap bestaat tussen de ene echtgenoot en de bloedverwanten van de ander. Er bestaat geen zwagerschap tussen de wederzijdse bloedverwanten der echtgenoten. Zij die door een van deze betrekkingen met elkaar verbonden zijn heten verwanten ook wel aangehuwden, aanverwanten of zwagers, oorspronkelijk nabuur genoemd. Zij die in den bloede verwant zijn heten bloedverwanten ook wel magen genoemd. 

Bloedverwantschap wordt onderscheiden in wettige, natuurlijke of onwettige bloedverwantschap. De erkenning van een natuurlijk kind, buiten een wettige relatie geboren, veroorzaakt de betrekking met diegene die de erkenning gedaan heeft.

De betrekking van bloedverwantschep kan meer of minder nauw zijn. Zij wordt berekend naar het aantal geboorten. Elke geboorte wordt een graad (oudtijds knie of evenknie ) genoemd. De opvolging der graden maakt de linie (oudtijds link genoemd). Deze wordt onderscheiden in rechte linie en zijlinie. Bloedverwanten in de rechte linie zijn zij, die van elkander afstammen. Bloedverwanten in de zijlinie, (zijmagen of collateralen) zijn degenen, die niet van elkander afstammen, maar een gemeenschappelijke stamvader hebben. De naaste zijmagen zijn broeders en zusters, volle of halve, naarmate zij beide of slechts één van beide ouders gemeen hebben.

De berekening van de graad van bloedverwantschep tussen twee personen geschiedt in de rechte linie door het tellen van de geboorten, welke er tussen die personen zijn. In de zijlinie telt men van de ene persoon tot de gemeenschappelijke stamvader en van deze naar beneden tot de ander.

 

Wat is de betekenis van de verschillende namen die wij in onze familierelatie zoal tegenkomen. Wel hieronder de meest gebruikte namen.

 


Vader

 


Man in betrekking tot het kind/kinderen die hij verwekt heeft.

 


Moeder

 


Vrouw in betrekking tot het kind/kinderen die zij gebaard heeft.

 


Natuurlijke vader

 

 Man in betrekking tot het kind/kinderen die hij verwekt heeft en die niet door het huwelijk met de moeder verbonden was.

 


Zoon

 


Kind van het mannelijk geslacht met betrekking tot de ouders.

 


Dochter

 


Kind van het vrouwelijk geslacht met betrekking tot de ouders.

 


Broeder

 


Naam van een jongen als er in een gezin ook meisjes zijn.

 


Zuster

 


Naam van een meisje als er in een gezin ook jongens zijn.

 


Schoondochter-behuwd dochter

 


Aangetrouwde dochter, echtgenote van een zoon

 


Schoonzoon-behuwd zoon

 


Aangetrouwde zoon, echtgenoot van een dochter

 


Schoonbroeder-behuwd broeder-zwager

 

 Voor de vrouw broer van de echtgenoot, voor de man broer van de echtgenote en ook de man van een zuster.

 


Schoonzuster-behuwd zuster

 

 Voor de man zus van de echtgenote, voor de vrouw zus van de echtgenoot en ook de vrouw van een broer.

 


Schoonouders-behuwd ouders

 

 Schoonvader-behuwd vader en schoonmoeder-behuwd moeder

Ouders van de echtgenoot of van de echtgenote.

 


Stiefouders

 

 Stiefvader-stiefmoeder, tweede vader of moeder met betrekking tot een voorkind van de eerste vader of moeder

 


Stiefzoon-stiefdochter

 


Kind van een eerste man of van een eerste vrouw in betrekking tot de tweede man of vrouw

 


Stiefbroeder-halfbroerder-

 


Zoon uit een ander huwelijk van een der ouders, dan waaruit men zelf voortkomt

 


Stiefzuster-halfzuster

 


Dochter uit een ander huwelijk van een der ouders, dan waaruit men zelf voortkomt

 


Oom-Tante

 

 Broeder of zuster van vader of moeder en ook echtgenoot-echtgenote van een broeder of zuster van vader of moeder

 


Oudoom-Oudtante

 


Oom of tante van vader of moeder

 


Oomskind

 


Volle neef of nicht-zoon van broeder of zuster

 


Oomzegger

 


Iemand die tot een ander zodanig in betrekking staat dat hij oom moet zeggen

 


Volle Neef-Nicht

 


Zoon-Dochter van een Broeder of Zuster ook wel Rechtzweer

 


Neef-Nicht

 


Zoon-Dochter van een Oom of Tante, ook Klein Neef of Klein Nicht genoemd

 


Achterneef

 

 Zoon van een volle neef-nicht ook persoon die één of meer graden verder dan een neef in bloedverwantschap staat

 


Achternicht

 

 Dochter van een volle neef-nicht ook persoon die één of meer graden verder dan een neef in bloedverwantschap staat

 


Kozijn

 


Neef-Nicht: Kind van iemands oom of tante, van zuster of broeder

 


Rechtzweer

 


Volle Neef of Nicht tegenover Andersweer

 


Achterrechtzweer-Andersweer

 


Zoon-Dochter van volle Neef-Nicht

 


Grootouders-Oudouders

 

 Grootvader-Grootpapa-Opa-Grootmoeder-Grootmoe-Opoe-Oma-Grutje: De ouders van vader of van Moeder

 


Overgrootouders

 


De ouders van de grootouders

 


Betovergrootouders

Ook Oudovergrootouders: De ouders van de overgrootouders
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina